رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

این منابع رو یکی از دوستان برای ما فرستاده که منابع ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای رو توش اولویت بندی کرده. بگیرین یه نگاهی بندازین. منم با این اولویت بندی موافقم.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
 • 2 ماه بعد...

منابع معرفی شده توسط خانه شهرسازان برای برنامه ریزی شهری و منطقه ای ایناس:

 

1. زياري، کرامت ا....؛ اصول و روشهاي برنامه ريزي منطقه اي؛ يزد: دانشگاه يزد؛ 1378.

2. مشهدي زادة دهاقاني، ناصر؛ تحليلي از ويژگيهاي برنامه ريزي شهري در ايران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران؛ چاپ سوم؛ 1378

3. شيعه، اسماعيل؛ مقدمه‌اي بر مباني برنامه‌ريزي شهري؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران، مرکز انتشارات، 1379.

4. با شهر و منطقه در ايران-اسماعيل شيعه

5. موريس، جيمز؛ تاريخ شکل شهر، تا انقلاب صنعتي؛ ترجمه: راضية رضازاده؛ تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، چاپ دوم، 1374.

6. زياري، کرامت ا...؛ برنامه ريزي شهرهاي جديد؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)؛ 1379.

7. معصومي اشکوري، سيد حسن؛ اصول و مباني برنامه‌ريزي منطقه‌اي؛ 1376

8. از شار تا شهر-دکتر سيد محسن حبيبي

9. شواي، فرانسواز؛ شهرسازي، تخيلات و واقعيات؛ ترجمه: دکتر سيد محسن حبيبي؛ تهران: دانشگاه تهران، موسسة انتشارات و چاپ، 1375.

10. برنامه ريزي شهري در ايران-دکتر غلام حسين مجتهدزاده-انتشارات پيام نور

11. جغرافياي شهري ايران-دکتر اصغر نظريان-انتشارات پيام نور

12. کتاب سبز (راهنماي شهرداريها)-جلد پنجم: طرحهاي شهري در ايران

13. دانشور، تورج، طرح ريزي کالبدي و برنامه ريزي منطقه اي در ايران- سال 1381

14. احسن، مجيد – مجموعه قوانين و مقررات شهرسازی (جلد اول) – مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران – 80-1379

15. پاپلی يزدی، محمدحسين و رجبی سناجردی، حسين – نظريه‌های شهر و پيرامون – سمت – 1382

16. جنگجو، شهرام؛ خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد برنامه‌ريزی شهری و منطقه‌ای؛ پردازش

17. جنگجو، شهرام؛ مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد برنامه‌ريزی شهری و منطقه‌ای؛ پردازش

18. سيف الديني، فرانک، زبان تخصصي در برنامه ريزي شهري، آييژ، چاپ اول 1381.

 

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری که خانه شهرسازان گفته ایناس:

 

1. کنگانی، محمد – واژه‌نامه تخصصی طراحی شهری – نشر سمر

2. مدنی‌پور، علی – طراحی فضای شهری – شرکت پردازش و برنامه‌ريزی شهری

3. براند فری، هيلدر – طراحی شهری (به سوی يک شکل پايدارتر شهر) - مترجم: حسين بحرينی – شرکت پردازش و برنامه‌ريزی شهری

4. فون مايس، پی‌ير – نگاهی به مبانی معماری (از فرم تا مکان) – مترجم: سيمون آيوازيان – دانشگاه تهران

5. بنتلی، ای‌ين؛ الکک، آلن؛ مورين، پالن؛ گلين، سومک؛ اسميت، گراهام – محيطهای پاسخده – مترجم: دکتر بهزادفر – دانشگاه علم و صنعت

6. حبيبی، سيدمحسن؛ مقصودی، مليحه – مرمت شهری – دانشگاه تهران

7. قباديان، وحيد – مبانی و مفاهيم در معماری معاصر غرب – دفتر پژوهشهای فرهنگی

8. حبيبی، سيدمحسن – از شار تا شهر – دانشگاه تهران

9. بحرينی، حسين – تحليل فضاهای شهری – دانشگاه تهران

10. چرمايف، سرج؛ الکساندر، کريستوفر – عرصه‌های زندگی جمعی و زندگی خصوصی – مترجم: حسين بحرينی – دانشگاه تهران

11. بحرينی، حسين – تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازی – دانشگاه تهران

12. لينچ، کوين – تئوری شکل شهر – مترجم: حسين بحرينی – دانشگاه تهران

13. اوستروفسکی، واتسلاف – شهرسازی معاصر – مترجم: لادن اعتضادی – مرکز نشر دانشگاهی

14. بحرينی، حسين – فرآيند طراحی شهری – دانشگاه تهران

15. مانيا گولامپونيانی، ويتوريو – معماری و شهرسازی در قرن بيستم – مترجم: لادن اعتضادی – دانشگاه شهيد بهشتی

16. گلکار، کوروش – کندکاوی در تعريف طراحی شهری – مرکز مطالعات شهرسازی و معماری ايران

17. بيکن، ادموند – طراحی شهرها – مترجم: فرزانه طاهری – مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران

18. توسلی، محمود؛ بنيادی، ناصر – طراحی فضای شهری – مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران

19. توسلی، محمود – طراحی شهری در بخش مرکزی تهران - مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران

20. شفيعی، سعيد؛ مبانی و فنون طراحی شهری

21. يازوسکی، اندره؛ مبانی طراحی شهری؛ ترجمه راضيه رضازاده و عباس زادگان؛ انتشارات دانشگاه علم و صنعت

22. توسلی، محمود؛ اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی ايران

23. گيديون، زيگفريد؛ فضا، زمان و معماری؛ ترجمه: منوچهر مزينی

24. براند، هيلن؛ معماری اسلامی؛ ترجمه: شيرازی

25. پيرنيا، محمد کريم؛ سبک‌شناسی معماری ايران

26. پيرنيا، محمد کريم؛ آشنايی با معماری اسلامی ايران

27. بنه‌ولو، لئوناردو؛ تاريخ شهر

28. بنه‌ولو، لئوناردو؛ آشنايی با تاريخ معماری

29. کرير، راب؛ فضاهای شهری؛ ترجمه: خسرو هاشمی‌نژاد

30. چينگ؛ معماری، فرم، فضا و نظم

31. توسلی، محمود؛ ساخت شهر و معماری در اقليم گرم و خشک ايران

32. سلطان‌زاده، حسين؛ فضاهای شهری در بافت تاريخی؛ انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

لینک به دیدگاه

من یه سری منابع هم به صورت تقسیم بندی شده تو درسای مختلف از یکی از سایتا گرفته بودم که الان یادم نیست کدوم سایت بود. ولی نوع منابع نشون میده که برگرفته از خانه شهرسازان هستش. اونجا منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و طراحی شهری رو اینطوری پیشنهاد داده بود:

 

فهرست منابع زبان تخصصی: ۱/ سیف الدینی، فرانک، زبان تخصصی در برنامه ریزی شهری، آییژ، چاپ اول ۱۳۸۱

۲/ سیف الدینی، فرانک، فرهنگ واژگان برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه شیراز، چاپ اول ۱۳۷۸

۳/ سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، واژگان فنی و مهندسی، سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، چاپ اول ۱۳۸۰

۴/ سلطانی، اماموردی، فرهنگ واژگان برنامه ریزی شهری (شهرسازی)، احرار تبریز، چاپ اول ۱۳۸۲

۵/ یالپانیان، علی، جزوه زبان کنکور شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری)، خانه شهرسازان ایران، ۱۳۸۴

۶/ یالپانیان، علی، مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده زبان کنکور شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری)، خانه شهرسازان ایران،۱۳۸۴

 

فهرست منابع اولیه آمار و ریاضیات:

۱/ رفسنجانی صادقی، محمدرضا، ریاضیات پایه، مرکز نشر پرفسور حسابی، وابسته به دانشگاه صنعتی امیرکبیر (واحد تفرش)، چاپ دوم ۱۳۷۷

۲/ رضوی، ماشاا……، جبر و آنالیز، راه علم، چاپ هفتم ۱۳۷۷

۳/ ال.آلدر، هنری و بی. راسلر، ادوارد، مقدمه ای بر احتمالات و آمار، مترجمین: عباسعلی زالی و جمشی جعفری شبستری، دانشگاه تهران، چاپ چهارم ۱۳۷۳

۴/ قندهاری، احمد، جبر، حساب و آنالیز، مدرسه، چاپ ششم، ۱۳۷۸

۵/ هاکسهولد، ویلیام، چاپ دوم ۱۳۷۷، مقدمه ای بر سیستمهای اطلاعات جغرافیایی شهری، ترجمه نوریان، فرشاد، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری

۶/ مدیری، مهدی، ۱۳۷۸، سیستمهای اطلاعات جغرافیایی gis، در مقالاتی درباره سیستمهای اطلاعات جغرافیایی، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

۷/ یالپانیان، علی، جزوه آمار و ریاضیات کنکور شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری)، خانه شهرسازان ایران، ۱۳۸۴

۸/ یالپانیان، علی، مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده آمار و ریاضیات کنکور شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری)، خانه شهرسازان ایران، ۱۳۸۴

۹/ رنجبران، هادی، آمار و احتمالات

 

فهرست منابع اصلی تخصصی گرایش برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای:

۱/ زیاری، کرامت ا….؛ اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای؛ یزد: دانشگاه یزد؛ ۱۳۷۸/

۲/ مشهدی زاده دهاقانی، ناصر؛ تحلیلی از ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران؛ چاپ سوم؛ ۱۳۷۸

۳/ شیعه، اسماعیل؛ مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز انتشارات، ۱۳۷۹/

۴/ شیعه، اسماعیل؛ با شهر و منطقه در ایران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت؛ ۱۳۷۸/

۵/ موریس، جیمز؛ تاریخ شکل شهر، تا انقلاب صنعتی؛ ترجمه: راضیه رضازاده؛ تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ دوم، ۱۳۷۴/

۶/ زیاری، کرامت ا…؛ برنامه ریزی شهرهای جدید؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)؛ ۱۳۷۹/

۷/ یالپانیان، علی، خلاصه مباحث کنکور کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری)، خانه شهرسازان ایران، ۱۳۸۵/

۸/ یالپانیان، علی، مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده دروس تخصصی (مباحث عمومی شهرسازی ایران، مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و تاریخ شهر و شهرسازی) کنکور شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری)، خانه شهرسازان ایران، ۱۳۸۵/

۹/ یالپانیان، علی؛ مجوعه نکات و پرسشهای چهارگزینه‌ای کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ ۱۳۸۵/

۱۰/ جنگجو، شهرام، خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و طراحی شهری، پردازش، چاپ اول ۱۳۸۱

۱۱/ حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ تهران: دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۸/

۱۲/ شوای، فرانسواز؛ شهرسازی، تخیلات و واقعیات؛ ترجمه: دکتر سید محسن حبیبی؛ تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ۱۳۷۵/

۱۳/ مجتهدزاده، غلامحسین؛ برنامه ریزی شهری در ایران- انتشارات پیام نور

۱۴/ کتاب سبز (راهنمای شهرداریها)-جلد پنجم: طرحهای شهری در ایران

۱۵/ معصومی اشکوری،سید حسن؛اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای؛۱۳۷۶

۱۶/ دانشور، تورج، طرح ریزی کالبدی و برنامه ریزی منطقه ای در ایران، آذرخش، چاپ اول ۱۳۸۱

۱۷/ احسن، مجید ، مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، چاپ اول ۱۳۸۲

۱۸/ ربانی، رسول، جامعه شناسی شهری، سمت، چاپ اول ۱۳۸۱

۱۹/ قریب، فریدون؛ شبکه ارتباطی در طراحی شهری؛ تهران: دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۶/

۲۰/ استروفسکی، واتسلاف؛ شهرسازی معاصر، از نخستین سرچشمه‌ها تا منشور آتن؛ ترجمه: لادن اعتضادی؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی؛ ۱۳۷۸/

۲۱/ برآبادی، محمود؛ الفبای شهر (مجموعه مقالات ماهنامه شهرداریها)؛ تهران: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور؛ ۱۳۸۴/

۲۲/ جنگجو، شهرام؛ مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری، تهران: پردازشگران؛ چاپ سوم۱۳۸۲/

۲۳/ کامروا، سیدمحمدعلی؛ مقدمه‌ای بر شهرسازی معاصر ایران؛ تهران: دانشگاه تهران؛ ۱۳۸۴/

 

فهرست منابع اصلی درس مباحث عمومی شهرسازی ایران در گرایش طراحی شهری:

۱/ شیعه، اسماعیل؛ مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز انتشارات، ۱۳۷۹/

۲/ زیاری، کرامت ا…؛ برنامه ریزی شهرهای جدید؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)؛ ۱۳۷۹/

۳/ یالپانیان، علی، خلاصه مباحث کنکور کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری)، خانه شهرسازان ایران، ۱۳۸۵/

۴/ یالپانیان، علی، مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده دروس تخصصی (مباحث عمومی شهرسازی ایران، مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و تاریخ شهر و شهرسازی) کنکور شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری)، خانه شهرسازان ایران، ۱۳۸۵/

۵/ یالپانیان، علی؛ مجوعه نکات و پرسشهای چهارگزینه‌ای کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ ۱۳۸۵/

۶/ جنگجو، شهرام، خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و طراحی شهری، پردازش، چاپ اول ۱۳۸۱

۷/ کتاب سبز (راهنمای شهرداریها)-جلد پنجم: طرحهای شهری در ایران

۸/ احسن، مجید ، مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، چاپ اول ۱۳۸۲

۹/ برآبادی، محمود؛ الفبای شهر (مجموعه مقالات ماهنامه شهرداریها)؛ تهران: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور؛ ۱۳۸۴/

۱۰/ جنگجو، شهرام؛ مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری، تهران: پردازشگران؛ چاپ سوم۱۳۸۲/

 

فهرست منابع اصلی درس تاریخ معماری و شهرسازی در گرایش طراحی شهری:

۱/ بنه‌ولو، لئوناردو؛ تاریخ شهر

۲/ بنه‌ولو، لئوناردو؛ آشنایی با تاریخ معماری

۳/ استروفسکی، واتسلاف؛ شهرسازی معاصر، از نخستین سرچشمه‌ها تا منشور آتن؛ ترجمه: لادن اعتضادی؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی؛ ۱۳۷۸/

۴/ حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ تهران: دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۸/

۵/ شوای، فرانسواز؛ شهرسازی، تخیلات و واقعیات؛ ترجمه: دکتر سید محسن حبیبی؛ تهران: دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۵/

۶/ موریس، جیمز؛ تاریخ شکل شهر، تا انقلاب صنعتی؛ ترجمه: راضیة رضازاده؛ جلد اول و دوم؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران؛ ۱۳۷۴/

۷/ زارعی، محمد ابراهیم؛ آشنایی با معماری جهان؛ همدان: فن‌آوران؛ ۱۳۷۹/

۸/ سلطان‌زاده، حسین؛ فضاهای شهری در بافتهای تاریخی ایران؛ تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی؛ ۱۳۷۰/

۹/ یالپانیان، علی، خلاصه مباحث کنکور کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری)، خانه شهرسازان ایران، ۱۳۸۵/

۱۰/ یالپانیان، علی، مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده دروس تخصصی (مباحث عمومی شهرسازی ایران، مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و تاریخ شهر و شهرسازی) کنکور شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری)، خانه شهرسازان ایران، ۱۳۸۵/

۱۱/ یالپانیان، علی؛ مجوعه نکات و پرسشهای چهارگزینه‌ای کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ ۱۳۸۵/

۱۲/ جنگجو، شهرام، خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و طراحی شهری، پردازش، چاپ اول ۱۳۸۱

۱۳/ جنگجو، شهرام؛ مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری، تهران: پردازشگران؛ چاپ سوم۱۳۸۲

لینک به دیدگاه

خوب طبیعتاً نمیشه همه این منابع رو خوند. خیلی از منابع هم قدیمی شدن و دیگه زیاد کاربرد ندارن. برعکس برخی منابع جدید اضافه شده. من منابع مهم کنکور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای رو اینطور پیشنهاد میدم. البته بازم میگم منابع مهم:

زبان تخصصی:

 

 • انگلیسی برای دانشجویان شهرسازی - دکتر حسین فرهادی
 • زبان تخصصی برنامه ریزی شهری و منطقه ای و طراحی شهری پردازش
 • 504 Absolutely essential Words

 

ریاضیات و آمار:

 

 • آمار و احتمالات - هادی رنجبران
 • ریاضیات - هادی رنجبران
 • با توجه به مهندسی شدن رشته و سخت تر شدن سوالات ریاضی، ریاضیات رشته های مهندسی رو هم بخونید.
 • واسه بخش سوالات GIS بخش GIS خلاصه مباحث پردازش هم کافیه.

 

منابع تاریخ و مباحث عمومی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای:

 • تاریخ شکل شهر - جیمز موریس - ترجمه راضیه رضا زاده
 • از شار تا شهر - محسن حبیبی
 • تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران - ناصر مشهدی زاده دهاقانی
 • مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران - حسین سلطان زاه
 • شهرسازی معاصر - لادن اعتضادی
 • شهرسازی ،تخیلات تا واقعیات - محسن حبیبی
 • مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری - اسماعیل شیعه
 • اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای - سید حسن معصومی اشکوری
 • اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای - کرامت ا... زیاری
 • مکتب ها، نظریه ها و مدل های برنامه و برنامه ریزی منطقه ای - کرامت ا... زیاری
 • برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری - جواد مهدیزاده
 • کتاب سبز راهنمای شهرداری ها(جلد 1) - احمد سعیدنیا
 • کتاب سبز راهنمای شهرداری ها(جلد 5) - احمد سعیدنیا
 • کتاب سبز راهنمای شهرداری ها(جلد 11) - احمد سعیدنیا
 • کتاب سبز راهنمای شهرداری ها(جلد2) - احمد سعیدنیا
 • برنامه ریزی شهرهای جدید - کرامت ا... زیاری
 • برنامه ریزی مسکن - محمد رضا پور محمدی
 • توسعه شهری پایدار - ترجمه کیانوش ذاکر حقیقی
 • خلاصه مباحث برنامه ریزی شهری ومنطقه ای - شهرام جنگجو - پردازش
 • کنکور کارشناسی ارشد شهرسازی - راهیان ارشد

 

اونایی که با رنگ آبی مشخص کردم خیلی مهم نیست چون اصل مطالبی که در اون زمینه لازمه تو کتاب خلاصه مباحث پردازش یا راهیان ارشد یا سایر منابع هست.

تو کتابای تاریخ اسم شهرها که زیاده تو خلاصه مباحث نیست.

تو بخش برنامه ریزی شهری و منطقه ای واسه این منابع زیاد معرفی کردم چون خیلی مهم و درکش سخته. خلاصه مباحث شاید کافی باشه ولی چون سوالا مفهومی شدن واسه درک بهتر برنامه ریزی منطقه ای بهتره که چندتا کتاب بخونید. اگر خوب این مبحث رو درک کردید خلاصه مباحث + یکی از کتابای زیاری یا اشکوری کفایت میکنه.

کتابای برنامه ریزی شهرهای جدید، توسعه شهری پایدار و برنامه ریزی ساختاری راهبردی هم برای درک بهتر برنامه ریزی هستش. وگرنه نکات کنکوری زیادی ندارن. مفهومشون کاربرد بیشتری داره. چون خلاصه مباحثا تو این 3 زمینه قوی نیستن.

جلد 5 سبز شهرداریها هم تو خلاصه مباحث هست ولی چون تو بخش مباحث عمومی شهرسازی، طرحهای شهری، کاربرد نسبتاً زیادی داشتن، خوبه که جداگونه هم خونده بشه.

با این توضیحات می بینید که منابع کنکور خیلی هم زیاد نیست. هرچی بیشتر مطالب رو درک کنید منابع کمتر میشه.

 

مهمترین منبع: مقالات و اطلاعات بروز شهرسازی

لینک به دیدگاه
 • 2 هفته بعد...

ببینید سوالای کنکور از اون حالت کلیشه ای قدیمی داره در میاد و مفهومی تر میشه. منم سعی کردم منابعی رو بگم که در مورد بحث های مختلف باشه و اون موضوع رو کامل درک کنیم. تو منابعی که واسه کنکور هست هیچ منبعی در مورد توسعه شهری پایدار نیست.

البته اینو قبول دارم منبع خیلی خوبی نیست. شاید باید اونم آبی میکردم. ولی به نظرم خوندنش واسه اینکه درباره این موضوع درک خوبی رو داشته باشه لازمه.

کتاب مهدیزاده هم نکته کنکوری زیاد نداره ولی خوندنش خیلی مفیده. البته نسبت به این کتاب حقیقی هم خیلی مفیدتره.

واسه مدل های برنامه ریزی منطقه ای هم من کتاب زیاری رو خوشم اومد. البته بهزادفر یه کتاب جدید داده فکر کنم به اسم طرح ها و مدل های برنامه ریزی :ws11: یه همچین چیزیه. من نخوندم نمیدونم چطوریه. فقط خواستم بگم که همچین کتابی هم اومده. من تازه دیدم.

لینک به دیدگاه
 • 1 سال بعد...

منابع کنکور کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)

شهرسازی، یکی از رشته هایی است که در نیم قرن اخیر توجه بسیاری به آن شده است و دانشکده و کالجهای معروف بسیاری به آن روی آورده اند. این رشته، امروزه، کمک شایانی به حل معضلات در سطح شهر و کل جوامع کرده است و توانسته جایگاه ویژه ای برای خود کسب کند.

در کشور نیز نیاز بسیاری به متخصص و کارشناس در این رشته احساس شده و می شود و دانشگاههای مختلفی، سعی بر تاسیس و ایجاد این رشته نموده اند. در سطح مدیران کشور نیز کم کم، نیاز به رشته ای همچون شهرسازی احساس شده است و بسیاری از مدیران شهری سعی در فرا گرفتن این دانش، بصورت دانشگاهی و غیره داشته اند. به عنوان نمونه، در حالی که تا چند سال پیش، معدودی از شهرداران در سطح کشور، دارای تحصیلات در زمینه شهرسازی بودند، اما امروزه، این تعداد به شدت افزایش یافته و کم کم سایر مدیران نیز نیاز به کسب این دانش را احساس نموده اند.

علاوه بر انجام عملیات عمرانی، محاسبات سازه، بحثهای معماری و ……… که اکثرا بر روی تک بنا و یا یک محدوده مشخص متمرکز هستند، نیاز بسیار زیادی به رشته ای همچون شهرسازی احساس می شود تا بتواند علاوه بر این مباحث، در سطحی کلان تر وارد صحنه شده و بتواند مباحثی همچون اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی، جغرافیا، آمار، سوانح طبیعی (زلزله و ……..)، مدیریت، حمل و نقل، ترافیک، gis و ……… را با مسائل فوق ترکیب کرده و نتیجه ای بهینه را سبب شود.

رشته شهرسازی، در واقع مفصلی بین علوم گوناگون است، از علوم انسانی گرفته، همانند جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت و …….. تا علوم فنی و مهندسی، همانند عمران، تاسیسات، ترافیک، حمل و نقل و ……. و هنر، همانند طراحی، معماری و ………….. .

هم اکنون رشته شهرسازی در مقطع کارشناسی ارشد دو گرایش زیر را شامل می شود:

۱٫ شهرسازی- برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۲٫ شهرسازی- طراحی شهری

که البته قرار است در طول یکی، دو سال اخیر نیز گرایشهایی همچون برنامه ریزی منطقه ای، مدیریت شهری و برنامه ریزی مسکن نیز اضافه شوند.

رشته شهرسازی از سال ۱۳۶۵ در دانشگاه تهران تدریس می شود. قبل از انقلاب نیز برای مدت کوتاهی در سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ این رشته در دانشگاهها تدریس می شد. پس از دانشگاه تهران، در سال ۱۳۶۹، دانشگاه شهید بهشتی (دانشکده معماری و شهرسازی) در این رشته دانشجو پذیرفت. سپس دانشگاههای علم و صنعت، تربیت مدرس، شیراز و آزاد اسلامی نیز جهت تربیت کارشناسان شهرسازی اقدام به پذیرش دانشجو کردند. در یکی، دو سال اخیر نیز دانشگاههای هنر اصفهان و یزد نیز در این زمینه فعال شده اند.

این رشته هم اکنون در سطح جهانی دارای بازار کار فراوانی است و به علت نوپا بودن و همچنین به علت آن که دارای زمینه های کاری متفاوت و متنوعی است، هنوز بازار کار آن اشباع نشده است. به عنوان نمونه، کشور کانادا، بالاترین امتیاز را برای اشخاصی که دارای مدرک شهرسازی هستند، جهت مهاجرت و یا ادامه تحصیل، قائل است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که تا ۵ سال پیش، این رشته تنها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری وجود داشته است و به تازگی در مقطع کارشناسی نیز فعالیتهایی صورت گرفته است، بنابراین با بازار کار اشباع از نیروی کار مواجه نیستیم.

زمینه های کاری رشته شهرسازی بسیار متفاوت و متنوع است، در بخش دولتی، در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شهرداریها، وزارت کشور، استانداریها و سایر ارگانهای وابسته به وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی و …….. و در بخش خصوصی، در شرکتهای مهندسین مشاور شهرسازی، معماری، برنامه ریزی منطقه ای و ……….. . در ذیل به برخی از زمینه های کاری اشاره می شود:

۱٫ تهیه طرحهای شهری و منطقه ای (جامع، تفصیلی، ساختاری، شهرستان، هادی و ……..)

۲٫ مشاوره در امور شهری و منطقه ای به مدیران و مسئولان رده بالا

۳٫ فعالیت در شهرداریها

۴٫ فعالیت در استانداریها

۵٫ فعالیت در وزارتخانه های مربوطه (مسکن و شهرسازی، راه و ترابری، کشور و ……..)

۶٫ نظارت بر ساختمانهایی با ارتفاع بیش از ۸ طبقه بر طبق قانون

۷٫ انجام پروژه های محوطه سازی

۸٫ برنامه ریزی و طراحی شهرکهای گوناگون (مسکونی، صنعتی، تجاری و ……..)

۹٫ برنامه ریزی و طراحی شهرهای جدید

۱۰٫ مکان یابی عناصر و کاربریهای گوناگون شهری

۱۱٫ توانایی راه اندازی و استفاده از سیستم gis

12. فعالیت گروهی با سایر تخصصها در پروژه های گوناگون

۱۳٫ فعالیت در مشاوران خصوصی و نیمه خصوصی شهرسازی، معماری، راه و ساختمان، طراحی شهری، برنامه ریزی منطقه ای و …………

۱۴٫ تدریس دانشگاهی (که امروزه به علت افزایش تعداد دانشگاهها و پذیرفته شدگان در این رشته، به شدت با کمبود استاد مواجه هستیم)

۱۵٫ استفاده از تخصص مقطع کارشناسی و این رشته بصورت توام و در نتیجه افزایش کارآیی و تاثیرگذاری (همانند استفاده مشترک از رشته عمران و شهرسازی که می تواند علاوه بر مسائل سازه و عمرانی، زمینه کاری در مباحثی همچون، مطالعه طرحهای بالادست، محوطه سازی، مسائل طراحی و ………. را فراهم آورد)

۱۶٫ و ……………..

زمینه ادامه تحصیلات در مقطع دکتری در این رشته، چه در خارج و چه در داخل و بویژه بورسیه از سازمانهای گوناگون وجود دارد. لازم به ذکر است که رشته شهرسازی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در ایران دانشجو می پذیرد. در مقطع کارشناسی، نخستین گروه از دانشجویان رشته شهرسازی در سال ۱۳۸۲ فارغ التحصیل شدند. ولی در مقطع کارشناسی ارشد، این رشته از سابقه طولانی برخوردار است و در مقطع دکترا نیز به تازگی و چند سالی است که دانشکده های گوناگون شروع به فعالیت کرده اند و دانشجویانی نیز فارغ التحصیل شده اند.

به علت آن که تنها از سال ۱۳۷۸ به بعد، کارشناسی این رشته در دانشگاهها تدریس شد و تاکنون هیچ سرفصل مدون و مشخصی برای منابع مواد امتحانی آزمون ورودی این رشته وجود نداشته و پذیرفته شدگان از رشته های مختلف بوده اند، جهت یکدست شدن پذیرفته شدگان، آنها ملزم به گذراندن پیش نیاز (۲۴ واحد) می باشند که تقریبا دو ترم به طول می کشد. پس از آن باید ۲۸ واحد به علاوه ۴ واحد پایان نامه را بگذرانند. به عنوان نمونه، برخی از دروس پیش نیاز عبارتند از:

۱٫ تاریخ شهر

۲٫ سیر اندیشه ها در شهرسازی

۳٫ کارگاه مقدماتی برنامه ریزی شهری

۴٫ جامعه شناسی شهری

۵٫ اقتصاد شهری

۶٫ نظریه سیستمها در شهرسازی

۷٫ آمار و روشهای کمی در شهرسازی

۸٫ الگوسازی

۹٫ شناخت فضاهای شهری

۱۰٫ کاربرد کامپیوتر در شهرسازی

۱۱٫ gis

12. زبان تخصصی

۱۳٫ و …………….

اما برخی از دروس اصلی نیز عبارتند از:

۱٫ اصول و مبانی برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۲٫ روشهای برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۳٫ زیرساختها

۴٫ کارگاه برنامه ریزی شهری

۵٫ برنامه ریزی مسکن

۶٫ برنامه ریزی حمل و نقل

۷٫ سمینار توسعه شهری

۸٫ سمینار تدوین پایان نامه

۹٫ و …………………..

منابع پیشنهادی برای مطالعه !

فهرست منابع زبان تخصصی:

۱٫ سیف الدینی، فرانک، زبان تخصصی در برنامه ریزی شهری، آییژ، چاپ اول ۱۳۸۱

۲٫ سیف الدینی، فرانک، فرهنگ واژگان برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه شیراز، چاپ اول ۱۳۷۸

۳٫ سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، واژگان فنی و مهندسی، سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، چاپ اول ۱۳۸۰

۴٫ سلطانی، اماموردی، فرهنگ واژگان برنامه ریزی شهری (شهرسازی)، احرار تبریز، چاپ اول ۱۳۸۲

۵٫ یالپانیان، علی، جزوه زبان کنکور شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری)، خانه شهرسازان ایران، ۱۳۸۴

۶٫ یالپانیان، علی، مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده زبان کنکور شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری)، خانه شهرسازان ایران،۱۳۸۴

فهرست منابع اولیه آمار و ریاضیات:

۱٫ رفسنجانی صادقی، محمدرضا، ریاضیات پایه، مرکز نشر پرفسور حسابی، وابسته به دانشگاه صنعتی امیرکبیر (واحد تفرش)، چاپ دوم ۱۳۷۷

۲٫ رضوی، ماشاا……، جبر و آنالیز، راه علم، چاپ هفتم ۱۳۷۷

۳٫ ال.آلدر، هنری و بی. راسلر، ادوارد، مقدمه ای بر احتمالات و آمار، مترجمین: عباسعلی زالی و جمشی جعفری شبستری، دانشگاه تهران، چاپ چهارم ۱۳۷۳

۴٫ قندهاری، احمد، جبر، حساب و آنالیز، مدرسه، چاپ ششم، ۱۳۷۸

۵٫ هاکسهولد، ویلیام، چاپ دوم ۱۳۷۷، مقدمه ای بر سیستمهای اطلاعات جغرافیایی شهری، ترجمه نوریان، فرشاد، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری

۶٫ مدیری، مهدی، ۱۳۷۸، سیستمهای اطلاعات جغرافیایی gis، در مقالاتی درباره سیستمهای اطلاعات جغرافیایی، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

۷٫ یالپانیان، علی، جزوه آمار و ریاضیات کنکور شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری)، خانه شهرسازان ایران، ۱۳۸۴

۸٫ یالپانیان، علی، مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده آمار و ریاضیات کنکور شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری)، خانه شهرسازان ایران، ۱۳۸۴

۹٫ رنجبران، هادی، آمار و احتمالات

فهرست منابع اصلی تخصصی گرایش برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای:

۱٫ زیاری، کرامت ا….؛ اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای؛ یزد: دانشگاه یزد؛ ۱۳۷۸٫

۲٫ مشهدی زاده دهاقانی، ناصر؛ تحلیلی از ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران؛ چاپ سوم؛ ۱۳۷۸

۳٫ شیعه، اسماعیل؛ مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز انتشارات، ۱۳۷۹٫

۴٫ شیعه، اسماعیل؛ با شهر و منطقه در ایران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت؛ ۱۳۷۸٫

۵٫ موریس، جیمز؛ تاریخ شکل شهر، تا انقلاب صنعتی؛ ترجمه: راضیه رضازاده؛ تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ دوم، ۱۳۷۴٫

۶٫ زیاری، کرامت ا…؛ برنامه ریزی شهرهای جدید؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)؛ ۱۳۷۹٫

۷٫ یالپانیان، علی، خلاصه مباحث کنکور کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری)، خانه شهرسازان ایران، ۱۳۸۵٫

۸٫ یالپانیان، علی، مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده دروس تخصصی (مباحث عمومی شهرسازی ایران، مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و تاریخ شهر و شهرسازی) کنکور شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری)، خانه شهرسازان ایران، ۱۳۸۵٫

۹٫ یالپانیان، علی؛ مجوعه نکات و پرسشهای چهارگزینه‌ای کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ ۱۳۸۵٫

۱۰٫ جنگجو، شهرام، خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و طراحی شهری، پردازش، چاپ اول ۱۳۸۱

۱۱٫ حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ تهران: دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۸٫

۱۲٫ شوای، فرانسواز؛ شهرسازی، تخیلات و واقعیات؛ ترجمه: دکتر سید محسن حبیبی؛ تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ۱۳۷۵٫

۱۳٫ مجتهدزاده، غلامحسین؛ برنامه ریزی شهری در ایران- انتشارات پیام نور

۱۴٫ کتاب سبز (راهنمای شهرداریها)-جلد پنجم: طرحهای شهری در ایران

۱۵٫ معصومی اشکوری،سید حسن؛اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای؛۱۳۷۶

۱۶٫ دانشور، تورج، طرح ریزی کالبدی و برنامه ریزی منطقه ای در ایران، آذرخش، چاپ اول ۱۳۸۱

۱۷٫ احسن، مجید ، مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، چاپ اول ۱۳۸۲

۱۸٫ ربانی، رسول، جامعه شناسی شهری، سمت، چاپ اول ۱۳۸۱

۱۹٫ قریب، فریدون؛ شبکه ارتباطی در طراحی شهری؛ تهران: دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۶٫

۲۰٫ استروفسکی، واتسلاف؛ شهرسازی معاصر، از نخستین سرچشمه‌ها تا منشور آتن؛ ترجمه: لادن اعتضادی؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی؛ ۱۳۷۸٫

۲۱٫ برآبادی، محمود؛ الفبای شهر (مجموعه مقالات ماهنامه شهرداریها)؛ تهران: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور؛ ۱۳۸۴٫

۲۲٫ جنگجو، شهرام؛ مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری، تهران: پردازشگران؛ چاپ سوم۱۳۸۲٫

۲۳٫ کامروا، سیدمحمدعلی؛ مقدمه‌ای بر شهرسازی معاصر ایران؛ تهران: دانشگاه تهران؛ ۱۳۸۴٫

فهرست منابع اصلی درس مباحث عمومی شهرسازی ایران در گرایش طراحی شهری:

۱٫ شیعه، اسماعیل؛ مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز انتشارات، ۱۳۷۹٫

۲٫ زیاری، کرامت ا…؛ برنامه ریزی شهرهای جدید؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)؛ ۱۳۷۹٫

۳٫ یالپانیان، علی، خلاصه مباحث کنکور کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری)، خانه شهرسازان ایران، ۱۳۸۵٫

۴٫ یالپانیان، علی، مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده دروس تخصصی (مباحث عمومی شهرسازی ایران، مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و تاریخ شهر و شهرسازی) کنکور شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری)، خانه شهرسازان ایران، ۱۳۸۵٫

۵٫ یالپانیان، علی؛ مجوعه نکات و پرسشهای چهارگزینه‌ای کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ ۱۳۸۵٫

۶٫ جنگجو، شهرام، خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و طراحی شهری، پردازش، چاپ اول ۱۳۸۱

۷٫ کتاب سبز (راهنمای شهرداریها)-جلد پنجم: طرحهای شهری در ایران

۸٫ احسن، مجید ، مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، چاپ اول ۱۳۸۲

۹٫ برآبادی، محمود؛ الفبای شهر (مجموعه مقالات ماهنامه شهرداریها)؛ تهران: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور؛ ۱۳۸۴٫

۱۰٫ جنگجو، شهرام؛ مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری، تهران: پردازشگران؛ چاپ سوم۱۳۸۲٫

فهرست منابع اصلی درس تاریخ معماری و شهرسازی در گرایش طراحی شهری:

۱٫ بنه‌ولو، لئوناردو؛ تاریخ شهر

۲٫ بنه‌ولو، لئوناردو؛ آشنایی با تاریخ معماری

۳٫ استروفسکی، واتسلاف؛ شهرسازی معاصر، از نخستین سرچشمه‌ها تا منشور آتن؛ ترجمه: لادن اعتضادی؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی؛ ۱۳۷۸٫

۴٫ حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ تهران: دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۸٫

۵٫ شوای، فرانسواز؛ شهرسازی، تخیلات و واقعیات؛ ترجمه: دکتر سید محسن حبیبی؛ تهران: دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۵٫

۶٫ موریس، جیمز؛ تاریخ شکل شهر، تا انقلاب صنعتی؛ ترجمه: راضیة رضازاده؛ جلد اول و دوم؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران؛ ۱۳۷۴٫

۷٫ زارعی، محمد ابراهیم؛ آشنایی با معماری جهان؛ همدان: فن‌آوران؛ ۱۳۷۹٫

۸٫ سلطان‌زاده، حسین؛ فضاهای شهری در بافتهای تاریخی ایران؛ تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی؛ ۱۳۷۰٫

۹٫ یالپانیان، علی، خلاصه مباحث کنکور کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری)، خانه شهرسازان ایران، ۱۳۸۵٫

۱۰٫ یالپانیان، علی، مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده دروس تخصصی (مباحث عمومی شهرسازی ایران، مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و تاریخ شهر و شهرسازی) کنکور شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری)، خانه شهرسازان ایران، ۱۳۸۵٫

۱۱٫ یالپانیان، علی؛ مجوعه نکات و پرسشهای چهارگزینه‌ای کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ ۱۳۸۵٫

۱۲٫ جنگجو، شهرام، خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و طراحی شهری، پردازش، چاپ اول ۱۳۸۱

۱۳٫ جنگجو، شهرام؛ مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری، تهران: پردازشگران؛ چاپ سوم۱۳۸۲

لینک به دیدگاه
 • 10 ماه بعد...

سلام دوستان

 

امروز که با یکی از دوستام صحبت می کردم یه چند تا منبع معرفی کرد گفت شنیده احتمالا جزو منابع مرحله دوم باشه:

آیین شهرسازی پایدار دکتر بهزاد فر

سرانه شهری حبیبی

کارگاه برنامه ریزی اسماعیل شیعه

 

 

حالا دوستان عزیز اگه اطلاعات بیشتری دارن و منبع رو شنیدن در اختیار همه بزارن تا همه بتونیم استفاده کنیم و آمادگی بیشتری کسب کنیم :a030:

لینک به دیدگاه
 • 8 ماه بعد...
 • 1 سال بعد...
سلام میخ.استم بدونم این منابعی که معرفی شده به روز هستن ؟

 

این تاپیک قدیمیه و اغلب واسه 2،3 سال پیشه. یه سری منابع جدید رو یکی از دوستان تو لینک زیر معرفی کرده

http://www.noandishaan.com/forums/thread130472.html

لینک به دیدگاه
منابع معرفی شده توسط خانه شهرسازان برای برنامه ریزی شهری و منطقه ای ایناس:

 

1. زياري، کرامت ا....؛ اصول و روشهاي برنامه ريزي منطقه اي؛ يزد: دانشگاه يزد؛ 1378.

2. مشهدي زادة دهاقاني، ناصر؛ تحليلي از ويژگيهاي برنامه ريزي شهري در ايران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران؛ چاپ سوم؛ 1378

3. شيعه، اسماعيل؛ مقدمه‌اي بر مباني برنامه‌ريزي شهري؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران، مرکز انتشارات، 1379.

4. با شهر و منطقه در ايران-اسماعيل شيعه

5. موريس، جيمز؛ تاريخ شکل شهر، تا انقلاب صنعتي؛ ترجمه: راضية رضازاده؛ تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، چاپ دوم، 1374.

6. زياري، کرامت ا...؛ برنامه ريزي شهرهاي جديد؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)؛ 1379.

7. معصومي اشکوري، سيد حسن؛ اصول و مباني برنامه‌ريزي منطقه‌اي؛ 1376

8. از شار تا شهر-دکتر سيد محسن حبيبي

9. شواي، فرانسواز؛ شهرسازي، تخيلات و واقعيات؛ ترجمه: دکتر سيد محسن حبيبي؛ تهران: دانشگاه تهران، موسسة انتشارات و چاپ، 1375.

10. برنامه ريزي شهري در ايران-دکتر غلام حسين مجتهدزاده-انتشارات پيام نور

11. جغرافياي شهري ايران-دکتر اصغر نظريان-انتشارات پيام نور

12. کتاب سبز (راهنماي شهرداريها)-جلد پنجم: طرحهاي شهري در ايران

13. دانشور، تورج، طرح ريزي کالبدي و برنامه ريزي منطقه اي در ايران- سال 1381

14. احسن، مجيد – مجموعه قوانين و مقررات شهرسازی (جلد اول) – مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران – 80-1379

15. پاپلی يزدی، محمدحسين و رجبی سناجردی، حسين – نظريه‌های شهر و پيرامون – سمت – 1382

16. جنگجو، شهرام؛ خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد برنامه‌ريزی شهری و منطقه‌ای؛ پردازش

17. جنگجو، شهرام؛ مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد برنامه‌ريزی شهری و منطقه‌ای؛ پردازش

18. سيف الديني، فرانک، زبان تخصصي در برنامه ريزي شهري، آييژ، چاپ اول 1381.

 

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری که خانه شهرسازان گفته ایناس:

 

1. کنگانی، محمد – واژه‌نامه تخصصی طراحی شهری – نشر سمر

2. مدنی‌پور، علی – طراحی فضای شهری – شرکت پردازش و برنامه‌ريزی شهری

3. براند فری، هيلدر – طراحی شهری (به سوی يک شکل پايدارتر شهر) - مترجم: حسين بحرينی – شرکت پردازش و برنامه‌ريزی شهری

4. فون مايس، پی‌ير – نگاهی به مبانی معماری (از فرم تا مکان) – مترجم: سيمون آيوازيان – دانشگاه تهران

5. بنتلی، ای‌ين؛ الکک، آلن؛ مورين، پالن؛ گلين، سومک؛ اسميت، گراهام – محيطهای پاسخده – مترجم: دکتر بهزادفر – دانشگاه علم و صنعت

6. حبيبی، سيدمحسن؛ مقصودی، مليحه – مرمت شهری – دانشگاه تهران

7. قباديان، وحيد – مبانی و مفاهيم در معماری معاصر غرب – دفتر پژوهشهای فرهنگی

8. حبيبی، سيدمحسن – از شار تا شهر – دانشگاه تهران

9. بحرينی، حسين – تحليل فضاهای شهری – دانشگاه تهران

10. چرمايف، سرج؛ الکساندر، کريستوفر – عرصه‌های زندگی جمعی و زندگی خصوصی – مترجم: حسين بحرينی – دانشگاه تهران

11. بحرينی، حسين – تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازی – دانشگاه تهران

12. لينچ، کوين – تئوری شکل شهر – مترجم: حسين بحرينی – دانشگاه تهران

13. اوستروفسکی، واتسلاف – شهرسازی معاصر – مترجم: لادن اعتضادی – مرکز نشر دانشگاهی

14. بحرينی، حسين – فرآيند طراحی شهری – دانشگاه تهران

15. مانيا گولامپونيانی، ويتوريو – معماری و شهرسازی در قرن بيستم – مترجم: لادن اعتضادی – دانشگاه شهيد بهشتی

16. گلکار، کوروش – کندکاوی در تعريف طراحی شهری – مرکز مطالعات شهرسازی و معماری ايران

17. بيکن، ادموند – طراحی شهرها – مترجم: فرزانه طاهری – مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران

18. توسلی، محمود؛ بنيادی، ناصر – طراحی فضای شهری – مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران

19. توسلی، محمود – طراحی شهری در بخش مرکزی تهران - مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران

20. شفيعی، سعيد؛ مبانی و فنون طراحی شهری

21. يازوسکی، اندره؛ مبانی طراحی شهری؛ ترجمه راضيه رضازاده و عباس زادگان؛ انتشارات دانشگاه علم و صنعت

22. توسلی، محمود؛ اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی ايران

23. گيديون، زيگفريد؛ فضا، زمان و معماری؛ ترجمه: منوچهر مزينی

24. براند، هيلن؛ معماری اسلامی؛ ترجمه: شيرازی

25. پيرنيا، محمد کريم؛ سبک‌شناسی معماری ايران

26. پيرنيا، محمد کريم؛ آشنايی با معماری اسلامی ايران

27. بنه‌ولو، لئوناردو؛ تاريخ شهر

28. بنه‌ولو، لئوناردو؛ آشنايی با تاريخ معماری

29. کرير، راب؛ فضاهای شهری؛ ترجمه: خسرو هاشمی‌نژاد

30. چينگ؛ معماری، فرم، فضا و نظم

31. توسلی، محمود؛ ساخت شهر و معماری در اقليم گرم و خشک ايران

32. سلطان‌زاده، حسين؛ فضاهای شهری در بافت تاريخی؛ انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

سلام میخواستم بدونم که این منابعی که برای برنامه ریزی نام برده شده مهم ترین ها هستند یا کل منابع ؟

لینک به دیدگاه
سلام میخواستم بدونم که این منابعی که برای برنامه ریزی نام برده شده مهم ترین ها هستند یا کل منابع ؟

نیلوفر جان اگه لینکی که محمد داد بری آقا سعید هم توضیح دادن هم اگه دانلود کنی منابعو توضیح دادن که کدوما مهم تره و جزو منابع اصلیه :icon_gol:

​آقا سعید رتبه 4 کنکور برنامه ریزی امسال بودن

لینک به دیدگاه
نیلوفر جان اگه لینکی که محمد داد بری آقا سعید هم توضیح دادن هم اگه دانلود کنی منابعو توضیح دادن که کدوما مهم تره و جزو منابع اصلیه :icon_gol:

​آقا سعید رتبه 4 کنکور برنامه ریزی امسال بودن

 

مرسی عزیزم دانلودش کردم خیلی مفید بود ممنون

لینک به دیدگاه
 • 2 سال بعد...

منابع ارشد برنامه ریزی شهری 96 که به پیشنهاد موسسه کیمیا فکر بزرگ هست هم از فایل pdf پیوست می تونید دانلود کنید.

منابع ارشد کنکور شهرسازی 97 هم به پیوست اضافه شد.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
 • 2 سال بعد...

این منابع رو هم سایت هیوا برای کنکور ارشد برنامه ریزی شهری 97 معرفی کرده:

عناوین دروس امتحانی منابع 
زبان عمومی و تخصصی ( انگلیسی ) عمومی : ۱- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. ۲- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان. ۳- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما. ۴- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

تخصصی : ۱- کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته شهرسازی، تالیف حسین فرهادی، انتشارات سمت.  ۳- کتاب زبان تخصصی رشته شهرسازی، تالیف فرانک سعیدی فرد و مینا خندان، انتشارات رهام اندیشه.
مباحث عمومی شهرسازی ایران 1 - اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری در ایران (مهدی زاده) 2 - مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 3 - مدیریت شهری (لطیفی) 4 - تحلیلی بر ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران (مشهدی زاده دهاقانی) 5 - مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری ( شیعه ) 6 - کتاب سبز شهرداری ها ( جلد 2 ، 5 و 11 ) 7 - مقدمه ای بر شهرسازی معاصر ایران (كامروا) 8 - فرایند برنامه ریزی شهری ایران (رهنمایی و شاه حسینی ) 9 - از شار تا شهر (حبیبی) 10 -  هویت شهر (بهزادفر) 11 -  تراكم در شهرسازی (عزیزی) 12 -  برنامه ریزی مسكن (پورمحمدی ) 13 -  كاربری زمین (پورمحمدی) 14 -  برنامه ریزی شهرهای جدید (زیاری) 15 -  با شهر و منطقه در ایران (شیعه) 16 -  نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن (مركز آمار ایران) 17 -  مباحثی در حمل ونقل شهری با تأكید بر رویكرد پایداری (سلطانی ) 18 -  شبكه ارتباطی در طراحی شهری (قریب) 19- پیش نویس برنامه ششم توسعه كشور
مبانی نظری برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری 1 - مبانی و تكنیك های برنامه ریزی شهری (زیاری) 2 - برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری (مهدی زاده) 3 - برنامه ریزی منطقه ای (اشكوری) 4 - طرح ها و برنامه های شهرسازی (بهزادفر) 5 - اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای (زیاری) 6 - سیر اندیشه ها در شهرسازی جلد 1 و 2 (پاكزاد) 7 - برنامه ریزی كاربری زمین (پورمحمدی) 8 - آیین شهرسازی پایدار (بهزادفر) 9 -  شهر و محیط زیست (مدرس) 10 -  جغرافیای شهری (شكویی) 11 -  نظریه های شهر و پیرامون (پاپلی یزدی) 12 -  جامعه شناسی شهر (فیالكوف) 13 -  مرمت شهری (حبیبی) 14 - دیدگاههای نو در جغرافیای شهری (شكویی) 15 -  مدیریت و حكمروایی شهری (برك پور) 16 -  آهنگ صنعت 17 -  آوای شهر (شیعه) 18 -  كاربرد مدل در جغرافیا با تأكید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای (حكمت نیا و موسوی) 19 -  زیرساخت شهری (بهزادفر) 20 -  مقدمه ای بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (نوریان) 21 -  مدیریت شهری (لطیفی) 22 -  فرایند برنامه ریزی شهری ایران (رهنمایی و شاه حسینی)
تاریخ شهر و شهرسازی 1- تاریخ شكل شهر (موریس)، 2 - شهرسازی معاصر، از نخستین چشمه ها تا منشور آتن (استروفسكی)، 3 - تاریخ شهر اروپا تا انقلاب صنعتی (پاكزاد)، 4 - تاریخ شهر (بنه ولو)، 5 - شهرسازی؛ تخیلات و واقعیات (شوای)، 6 - سیر اندیشه ها در شهرسازی جلد 1 و 2 (پاكزاد) 7 - تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران (پاكزاد)، 8 - از شار تا شهر (حبیبی)، 9 - تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران (مشهدی زاده دهاقانی)، 10 - با شهر و منطقه در ایران (شیعه)، 11 - معماری و شهرسازی ایرانی به روایت تصویر (كیانی)، 12 - مقدمه ای بر شهر و شهرنشینی در ایران (سلطانزاده)، 13 - ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشك ایران (توسلی)
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی ۱- کتاب آمار و احتمال، تالیف محسن طورانی، انتشارات پژوهه. ۲- کتاب کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای، تالیف میرنجف موسوی و حکمت نیا، انتشارات علم نوین. ۳- کتاب مکتب ها نظریه ها و مدل های برنامه و برنامه ریزی منطقه ای، تالیف کرامت الله زیاری، انتشارات دانشگاه یزد. ۴- کتاب اصول روش ها برنامه ریزی منطقه ای، تالیف کرامت الله زیاری، انتشارات دانشگاه یزد.
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی ـ

 

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...