رفتن به مطلب

نکاتی چند در مورد طراحی محیطی و منظر بزرگراه ها


ارسال های توصیه شده

توجه : برداشت از مطالب این تاپیک تنها با ذکر منبع آن مجاز می باشد

( www.noandishaan.com )

 

 

اهداف محوطه سازی در حاشیه بزرگراه ها:

 

1-ایجاد چشم انداز و منظر مطلوب

2-استفاده بهینه از فضای حریم بزرگراه ها

3-ایجاد ایمنی مورد نیاز در حریم بزرگراه ها

4-حفظ هماهنگی و یکپارچگی فضاهای شهری

5-ایجاد ارتباط بین بافت مسکونی دو سوی بزرگراه

6-فاصله گذاری مناسب بین بزرگراه و فضای مسکونی

7-دستیابی به فضای سبز مناسب که حداقل هزینه در اجرا و نگهداری داشته باشد.

 

 

لینک به دیدگاه

کاشت گیاهی اطراف اتوبان ها:

 

 

 

1-رمپ و لوپ ها:

بسته به وسعت زمین،سرعت حرکت،طراحی و نوع گیاه مشخص می شود.

همچنین نحوه ی آبیاری و زیبایی مرور شود.

عدم استفاده از رنگ ها و طرح های جلب توجه کننده.

نحوه ی آبیاری باید حتما بدون حضور انسان صورت گیرد

 

2-حاشیه بزرگراه ها:

بسته به اینکه فضای پشت بزرگراه چه ویژگی و کاربری دارد پوشش گیاهی حاشیه تغییر می کند. با تضاد رنگ، بافت و فرم یا با ایجاد نظم در کاشت حاشیه یک بزرگراه هویت پیدا می کند.

 

3-رفیوژها:

سطح سبز بین دو لاین سواره رو و سطح نور شکن از رسیدن نور چراغ های رو به رو ممانعت می کند.اگر رفیوژ دارای عرض بیشتری باشد کاشت انبوه درخت و درختچه موجب توقف خوروی منحرف شده می باشد

 

4-برش های خاک برداری شده:

دیوار سازی با تلفیق گیاهان آویز مقاوم_کوتناسه،موچسب،....)

 

 

 

لینک به دیدگاه

-کاربری های حاشیه بزرگراه:

1-فضای سبز 2-فضای تفریحی 3-مذهبی 4-تجاری

5-مسکونی 6-پارک های خطی 7-باند سبز 8-مسیر پیاده و دوچرخه

 

 

-دسترسی پیاده و سواره:

1-خیابان فرعی 2-زیرگذر و روگذر

 

 

-رفع آلودگی صوتی

 

-ایجاد چشم انداز و حفظ مناظر موجود

 

-دفع آبهای سطحی:

دفع آبهای سطحی از طریق منافذ و یا کانال های آب رو صورت می گیرد که این دو هم در بستر بزرگراه و هم در حواشیه آن تعبیه می گردند.

 

لینک به دیدگاه
 • 4 هفته بعد...

1-خوانایی ساخت:

هویت بخش بودن عناصر،برقراری بهترین ارتباط بصری با ناظر همچنین در نظر گرفتن عامل سرعت در طراحی بسیار حائز اهمیت است.وجود ریتم و توالی مناسب، قابل پیش بینی بودن و پرهیز از ایجاد مناظر غیر مرقبه، کیفیت مطلوب علائم، تابلوها، نمادها و نشانه ها منجرب به خوانا بودن می شود.باید الگوی بزرگراه به وضوح حفظ شود.

 

 

2-دید و منظر:

توجه به میزان باز وبسته بودن دید و مطلوبیت منظر پیرامون

 

 

3-راحتی و آسایش:

کنترل آلودگی های زیست محیطی ناشی از بزرگراه شامل آلودگی هوا، آلودگی صوتی، بازتاب نور و در نظر گرفتن حالت روانی افراد گذرکننده.باید کاری کنیم که کمترین فشار عصبی و روحی روانی وارد شود

 

 

4-کالبد و فرم:

هارمونی و سازگاری در منظرسازی،وجود جذابیت بصری عناصر منظر سازی، رابطه ی مناسب بین فرم های طبیعی و مصنوعی، مقیاس مناسب بین فرم ها، تعادل در منظرسازی، اندیشه های زیبایی شناسانه نظیر حفظ آسمان زیبا(سیلوئت منظر=خط آسمان)، عناصر منظرساز جالب، توجه به حاشیه ی سبز و استفاده از گیاه مناسبی که بهترین کیفیت محیطی به لحاظ کالبد و فرم را دارا باشد.

 

 

5-کاربرد فضا:

استفاده از فضاهای تلف شده و کنار افتاده ی بزرگراه.ایجاد فضاهای اجتماعی عمومی و پارک های خطی...

 

 

6-مرمت و نگهداری:

نظافت و نگهداری و جلوگیری از فرسودگی عوامل مصنوع

 

 

7-تنوع:

در پوشش گیاهی به لحاظ رنگ، بافت و فرم به شکلی که منجرب به آشفتگی نشود

 

 

8-تجانس:

تجانس بین فرم و فعالیت، سازگاری و هماهنگی کاربری ها، ایجاد کاربری های مناسب همخوان با نیاز همچنین همبستگی سیما و تصورات ذهنی

 

...

لینک به دیدگاه

-نیازهای زیست محیطی بزرگراه:

رفع آلودگی صوتی

ارتقاء کیفیت هوا

آلودگی نوری

آلودگی بصری

 

 

-کیفیت محیط زیست پیرامون بزرگراه در ارتباط مستقیم با طراحی منظر بزرگراه می باشد

 

 

-طراحی محیطی بزرگراه باید در هماهنگی کامل با بافت محیط پیرامون و هویت فرهنگی منطقه باشد

 

 

-بزرگراه به صورت عامل تفکیک کننده ی محلات شهری عمل می کند. ایجاد مناطقی به شکل نقاط پیوند دهنده ی محلات نظیر زیرگذر، پل عابر و... نیاز است

 

 

-ارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی از بزرگراه قبل و بعد از طراحی و توجه به ملاحظات زیست محیطی در طراحی.

 

 

-منظرسازی پیرامون بزرگراه و کاربرد پوشش گیاهی در حاشیه به شکل تلفیق صحیح با منظر طبیعی منطقه منجرب به ارتقاء کیفیت زیست محیطی پیرامون می شود.

 

 

-عامل زمان در طراحی و تحول منظر در طی زمان در طراحی محیط بزرگراه ها باید مورد توجه قرار گیرد.

 

 

-استفاده از خطوط تپوگرافی موجود یا شیب های ثانویه ی پس از احداث بزرگراه موجب ارتقاء کیفیت منظر می گردد.

 

 

...

لینک به دیدگاه

بزرگراه نباید یک محله تثبیت شده را دو پاره نماید.حریم 30 متری بزرگراه تا 30 متر باید فاقد هر نوع مغازه،بیمارستان، آسایشگاه، خانه ی سالمندان، خوابگاه، هتل و مدرسه باشد.قرار دادن پیاده رو و دوچرخه در حریم آزادراه ها مجاز نمی باشد.برای جلوگیری از عبور غیر مجاز پیاده ها می بایست از موانع فیزیکی شامل نرده، حصارکشی، دیوارکشی و اختلاف سطح زیاد بین بزرگراه و محلات هم جوار استفاده نمود.دسترسی پیاده به بزرگراه از طریق کوچه های منتهی به بزرگراه اکیدا ممنوع است. جهت عبور عابریم پیاده و دوچرخه از عرض بزرگراه باید از زیرگذر یا روگذر استفاده شود.مسیرهای سواره و پیاده ی بافت های مجاور با اختلاف ارتفاع از بزرگراه جدا شوند چنانچه مسیر پیاده و سواره در یک ترانشه به موازات هم هستند مسیر پیاده باید بالای ترانشه قرار گیرد

 

حداقل فاصله بین ورودی و خروجی های بزرگراه باید 2500متر باشد. خطوط رفت و برگشت بزرگراه می بایست پیوسته توسط باغچه از هم مجزا گردند.پوشش سبز روی جداره های بزرگراه باید دارای تداوم بصری باشد.پوشش گیاهی بین خطوط رفت و برگشت باید از خیرگی چشم رانندگان توسط نور خودروی مقابل جلوگیری کند.در کاشت گیاهان در امتداد راه به نکات زیر باید توجه شود:

-نوع خاک -تپوگرافی(شیب) -گروه های اکولوژیکی طبیعی -تاثیر فعالیت های انسانی -ریتم جاده* -سرعت خودروها

 

*وقتی ریتم جاده منحنی است پوشش گیاهی بهتر است طبیعی و ارگانیک باشد.

 

در نواحی که راه از کنار مناطق مسکونی یا صنعتی می گذرد مابین این مناطق و بزرگراه باید از پوشش گیاهی انبوه استفاده شود.فاصله ی درختان از بزرگراه می بایست به حدی باشد که شاخه ها و برگ هایشان روی مسیر اتوبان نیفتد.می بایست یک لایه بوته با خاصیت فشرده و فنری در جلوی ردیف درختان در جداره ی اتوبان کاشته شود(عایق فیزیکی).مناسب است در کنار خاکریزی های متعلق به پل هایی که از روی بزرگراه ها عبور می کند پوشش گیاهی وجود داشته باشد.

 

لینک به دیدگاه
 • 2 هفته بعد...
سلام خيلي ممنون از مطالب خوبتون .ممنون ميشم اگه منابعي معرفي كنيد كه مفصل تر باشه.ممنون

سلام عزیزم

این مطالبی که اینجا نوشتم بیشتر جزوات دست نویس خودم سر کلاس ها بوده

مطالبی دارم که search کردم در این مورد شاید به دردتون بخوره به صورت pdf و زبان اصلی هست که موضوع کار تحقیقاتی خودم بوده

به زودی اون ها رو به همراه منابع دیگه براتون میذارم

لینک به دیدگاه
 • 2 هفته بعد...
 • 7 سال بعد...

برنامه چشم انداز بزرگراه های کالیفرنیا:

بزرگراههای بسیاری درایالات متحده در مناطق خوش منظره و باچشم اندازی زیبا قرار دارند. برنامه چشم انداز بزرگراه های کالیفرنیا توسط مجلس نمایندگان آمریکا در سال ۱۹۶۳ بوجود آمد. هدف از تصویب این طرح،حفاظت و نگهداری مناظر اطراف بزرگراه ها از تغییراتی بود که منجر به لطمه زدن به زیبایی و طراوت زمینهای اطراف بزرگراه می شد.

 

سرزمینهای سر سبز و مزارعی که از نظر مسافران زیبا و جذاب به نظر می رسد ودیدن آنها لذت بصری به همراه دارد؛ از جمله مناطقی است که باید از تعرض بزرگراهها دور نگاه داشته شوند.

 

یک برنامه چشم انداز جاده ای از اجزای زیر تشکیل یافته است:

 • نظارت و کنترل بر استفاده از زمین و حجم پیشرفت کار
 • برنامه ریزی دقیق و جزئی محل ایجاد پروژه
 • کنترل و نظارت بر نصب آگهی های تبلیغاتی(شامل پوستر و بیل بورد)
 • توجه خاص به محوطه سازی وایجاد فضای سبز
 • همکاری شهروندان و استقبال عمومی در پیشرفت این نکات بسیار حائز اهمیت است .

 

از نقطه نظر جلوه های بصری یک بزرگراه باید دارای دو عامل عمده باشد:

 

1- خوش منظره بودن:

تا آن حد که مناظر اطراف برای بیننده بیاد ماندنی شود. این خصوصیت رابطه مستقیم با چشم انداز منحصر به فرد،متنوع و تقابل رنگها ومناظر دارد که با یکبار دیدن،اثر عمیقی بر بیننده خواهد گذاشت.

 

2- بکر بودن:

همگونی و یکدست بودن مناظر اطراف و عدم دخالت انسان در نظم حاکم بر آن؛ دومین عامل مهم جذابیت یک چشم انداز طبیعی در اطراف بزرگراه می باشد.

 

همیاری عمومی:

کمک و همیاری عمومی قسمت مهمی از تهیه واجرای برنامه حفاظت از چشم انداز بزرگراهها است. زمینداران حوالی طرح، کمیته های محلی ، گروههای حفاظت از محیط زیست و هرکس دیگری که علاقه مند به طرح مذکور است؛ می بایست در اولین زمان ممکن و قبل از اینکه اجرای رسمی کار آغاز شود، طرح را مطالعه کرده و در مورد آن نظر دهد. آگاهی دادن از طریق ارسال نامه به شهروندان درگیر این طرح، امری ضروری است. همکاری موثر شهروندان، این طرح را به آنجا خواهد رساند که توقعات و خواسته های عمومی را برآورده خواهد کردو از ایجاد مناقشات احتمالی آتی جلوگیری خواهد نمود.

 

برنامه پذیرش بزرگراه (Adopt-A-Highway program) :

برنامه پذیرش بزرگراه که از سال ۱۹۸۹ شروع شد؛ بدون شک یکی از همیاریهای موفق بین دولت ومردم در زمان ما بوده است. از سال ۱۹۸۹ به بعد، بیش از ۱۲۰۰۰۰ نفر ازساکنین کالیفرنیا توانستند بیش از ۱۵۰۰۰ مایل از کناره جاده ها را پاکسازی کنند. همکاریها شامل یک یا چند فعالیت زیر بود:

 

 • زدودن زباله (حجم کار از ناحیه ای به ناحیه دیگر تغییر می کرد )
 • کاشتن درخت و گلهای وحشی
 • پاکسازی دیوار نوشته ها و پوسترها
 • کنترل رشد گیاهان کنار جاده

 

تغییرات محیطی ایجاد شده معمولا یک گستره دو مایلی اطراف جاده را در بر می گیرد و مجوز این کار هم برای دورهای پنج ساله صادر می شود.

 

برنامه پذیرش بزرگراه در کلرادو و سیاستهای آن ایالت

1- بخش حمل و نقل ایالت کلرادو تنها وظیفه تصمیم گیری در این زمینه را دارد که آیا یک درخواست پذیرفته است یا مردود و یک بزرگراه برای اجرای این طرح آماده است یا نه.

 

2- اگر تقاضانامه ای به تایید برسد؛ نماینده این طرح یک توافقنامه اجرایی با بخش حمل و نقل ایالت کلرادو امضا خواهد کرد. اعضای گروههای شرکت کننده در این طرح همگی باید ازتمام قوانین و مقررات ایمنی این قرارداد تبعیت کنند.

 

3- کلیه اعضای این گروه در یک جلسه ایمنی شرکت می کنند که قبل از مرور هر گونه برنامه ای؛ در آن یک فیلم ویدیویی با عنوان” ایمنی داوطلبان زیباسازی کلرادو”به سمع و نظر آنها می رسد. برپایی این جلسه به عهده هماهنگ کننده گروه می باشد. در این ردهمایی،خطرات بالقوه ای که درهنگام مشارکت در این طرح ممکن است گریبانگیر دست اندر کاران آن شود بررسی می گردد.خطراتی چون: عبور و مرور پر سرعت ماشینها در بزرگراه، گیاهان سمی، خرده شیشه های کنار جاده، مواد تیز و خطرناک و حیات وحش مناطق برون شهری مثل مارها و راسوها.

 

4- شرکت کنندگان در این برنامه توافق می کنند که کار خود را با توجه به حق تقدم اتوموبیلها و در نواحی خارج از بزرگراهها انجام دهند.

 

5- ضمن رعایت حقوق رانندگان،افراد مجری این برنامه نه در نحوه اجرا و نه در ظاهر نباید به هیچ وجه مخل نظم عبورومرور گردند. افراد نباید با خود پلاکارد ویا تابلوی تبلیغاتی حمل کنند و گروه و یا حرفه خاصی را تبلیغ نمایند.

 

6- بخش حمل ونقل کلرادو به همراه داشتن و استفاده از هر گونه مشروبات الکلی را ضمن انجام کار دربزرگراههای ایالت، مطلقا ممنوع اعلام کرده است.

 

7- هر گروه ۸ نفری که بین ۱۳ تا ۱۷ سال هستند؛ باید تحت نظارت یک ناظرباشند و هر گروه ۴ نفری بین ۶ تا ۱۲ ساله نیز زیر نظر یک ناظر انجام وظیفه می کنند. بدین ترتیب افراد زیر ۶ سال حق شرکت در این برنامه را نخواهند داشت. گروه مجری این برنامه حق خود می داند که نام و نشانی تمام اعضای شرکت کننده را در اختیار داشته باشد.

 

8- بخش حمل ونقل ایالت کلرادوتنها اجرای موارد زیر را به عهده خواهد گرفت:

 • تعیین محدوده مشخص اجرای این برنامه در بزرگراهها
 • نصب و نگهداری علایم راهنمایی(در صورت تمایل گروه)
 • تهیه کیسه های جمع آوری زباله وجلیقه های ایمنی برای افراد شرکت کننده در برنامه
 • تخلیه به موقع زباله های جمع آوری شده از کنار بزرگراهها
 • تهیه کردن فیلم ویدیویی”ایمنی داوطلبان زیباسازی کلرادو” و “روشهای آزمایشگاهی شناسایی زباله” برای هماهنگ کنده گروه از طریق شبکه اینترنت.

 

بخش حمل و نقل کلرادو برای هر دو انتهای گروه پاکسازی علایم هشدار ایمنی نصب می نماید و تنها وقتی آنها را تعویض می کند که احتمال دزدی و یا خرابکاری باشد.

 

شهرداری شهر نیویورک با در نظر گرفتن طراحی و حفظ زیبایی فضاهای شهری سعی در ایجاد محیطی زیبا و شاد برای شهروندان خود دارد و در این راستا از حوزه های مختلفی کمک می گیرد.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...