رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

نــپـــرس

 

 

هیــــچ نپــــرس از دلــــم

 

 

هـــمــین " چـــه خبــــر "

 

 

هـــمــین " چـــه میکنـــی ایـــن روزهــا "

 

 

ســـوال بـــدی اســت !

 

13437175061.jpg

 

 

 

10 مرداد 91

 

ساعت: 21:30

لینک ارسال
  • پاسخ 81
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

آدم های تنهــــــــــــــا ،

 

گاهی خیلی خوشــــــــــــ شانس اند

 

چون کـــسی را ندارند

 

تا از دستــــــــــ بدهند .....

 

بر که نمیگردم ، هیــــــــــــــچ !

 

عطـــر تنـــــم را هـــم از کـوچــــه هـای پشـــت سرم جمـــع می کنــم

 

که لــــم ندهـــی روی مبــــل های "راحتــــی"

 

با خــاطـــــــره هایـم قـــدم بـــزنی !!!

 

:sigh:

 

 

11 مرداد 91

 

ساعت : 22:50

لینک ارسال

شــده بعضے وقتــــا

 

يهــــو ديگہ دوستــش نداشتـــہ باشے؟

 

به خودت ميگــے

 

اصــلأ واسہ چے دوستــش دارم؟

 

مگہ كيہ؟ مگہ واسمـ چيكاركرده؟

 

مگہ چے داره كہ از همہ بهتر باشہ؟

 

اصلأ من كه خيلے ازاون بهترمـ

 

بعــد بــه خــودت مےخنــــدے !

 

كه اصلأ واســہ چےاينقدر خودتو اذيت كردے؟!

 

يهو يہ چيــزے يادت ميــاد.... يہ چيز خيلــــے كوچيــك..

 

يہ خاطره.....

 

يہ حرف....

 

يه لبخنــد...

 

يــــہ نگاه...

 

و بعــــد .. همين... هميــــن كافيــه

 

تــا بــه خودت بيــاے و مطمئــن بشےكه نمےتونے فرامــوشـــ کـــنـــے...!!!

 

73071869572603228714.jpg

 

 

13 مرداد 91

 

ساعت: 14:24

لینک ارسال

سخت نفس میکشم این روزها....

 

هوای نبودنت برای قلب کوچک من سنگین است

 

هر بار که وجودم از خاطرات بودنت پر میشود.....

 

نفسم عمیق تر میشود......

 

درست در همان زمان است که نبودت خودنمایی میکند

 

و من هوای بلعیده شده را همراه با بغضم فرو میخورم

 

دیگر طاقت اشک های مادرم را ندارم.....زمانی که حال این روزهای مرا میبیند و با اشک و آه

 

تورا نفرین میکند......

 

مادر بهانه است.......خودت میدانی.....من حسودم......

 

حتی طاقت ندارم مادرم اسم تورا به زبان بیاورد.......اسم تو...یاد تو....خاطرات تو .....همه و همه فقط از آن من است......

 

تو باید مال من میشدی.....اما.....قسمتم که.... نه...نه....تو سهم من نبودی......

 

شاید هم.....

 

 

 

16 مرداد 91

 

ساعت: 1:21

 

 

13441469271.jpg

لینک ارسال

خیلی ساده از کنار دوستت دارم هایم گذشتی

 

 

 

بی آنکه بدانی من تمام احساسم را برای آن گذاشتم

 

 

 

دیگر با همه چی کنار آمده ام.....نامردیت.....نبودت.....و شریک جدیدت !

 

 

 

ولی اعتراف میکنم

 

 

 

گاهی دلتنگت میشوم.....بی آنکه باشی......روزها رو با تو زندگی میکنم.....

 

 

 

خیلی زودتر از آنچه فکرش را بکنی از کنار خاطراتت و خودت گذشتم

 

 

 

بیخیالت شده ام.....میفهمی بی خیال......

 

 

23 مرداد 91

 

ساعت:21:31

لینک ارسال

وقـتــی دلـتــنــگ تـــو مــی شـــوم

 

 

وقــتــی عـطـر تـنـت را مـی خـــوا هــم

 

 

مـن بــه بـــاد هـــم الـتـمـاس مــی کــــنم

 

 

خــــــدا کـه جـــاي خـــــود دارد. . .

 

 

 

 

 

 

13389059651.jpg

 

 

 

 

25 مرداد 91

 

ساعت: 22:31

لینک ارسال

ببار باران

 

من سفر کرده ای دارم

 

که یادم رفته

 

آب...پشت پایش بریزم....

 

360px-Heavy-Rain.jpg

 

 

امروز تاریخش برام مهم نیست

 

مهم اینه که دلم هواش بارونیه

 

 

ساعت:21:09

لینک ارسال
  • 2 weeks later...

امــــــــــروز دستـــــهایم بوی تورا میدهد

 

تو امــــروز دور شده ای و من تازه میفهمم چقــــدر دوستت دارم.....

 

چقــــــدر زمان جداشدمان دلـــم میخواهد بیشــــتر کنــــارت باشم!!

 

و تو مــــرا در آغوش میکشی و میگــــویی هنـــــوز نرفتـــــه دلم برات تنــــگ شــــده....

 

و من غـــــرق در آرامــــش میشـــــوم!!

 

عزیــــزم حضـــورت مــــرا آرام میکنـــد

 

کنـــــــــــارم بمـــــــــــان...!!

 

6 شهریور 91

 

ساعت: 20:20

لینک ارسال

به تــــــــــــــــــو فکر میکنم

 

خواب از چشمهــــــــــــــایم فـــراری میشود

 

دنبال قرص هایــــــــــــم میگــــــــــــــردم

 

ورق خـــــــــــــــالی دیازپام را پیــــــــــــدا میکنـــم

 

باید دوباره از تـــــــــــــــو بنویســــــــــــــــم

 

از رفتنــــــــــــــت بگویــــــــــــم

 

تا همه بفهمنــــــــــد که از من نبایدنسخـــــــــه بخواهند

 

دوای درد من همیـــــــــــــن آرام بخش های لعنتــــــــــــی ست!!!

 

12 شهریور 91

 

ساعت: 18:50

لینک ارسال

آغـــوش تـــــو

 

 

دستــــان تـــــو

 

 

نگـــاه تـــــو

 

 

یـــاد تـــــو

 

 

خاطــــرات تـــــو

 

 

فقــــط تــــــو...

 

 

آخر این "تــــــــــو" کار مرا تمام میـکنــــــــد!!!

 

 

baran.jpg

 

 

 

1 9 شهریور 91

 

ساعت: 11:51

لینک ارسال

این روزهــــــــــــــــــا

 

هر چــــه میگردم چیــــزی برای گفتــــــن پیدا نمیکنــــــم

 

سکـــــوت بهتــــــــرین حرف اســـــــت

 

اما نگاهـــــــم

 

گاهی فریاد میـــــــزند

 

گاهی بغـــض میکنـــــــد

 

و من همیشــــــه به دنبال کســــــی میگـــــردم

 

که بفهمــــــــد

 

این نگـــــاه خستـــــه

 

چه میخواهـــــد بگویـــــــد....

 

 

 

 

13462468901.jpg

 

 

24 شهریور 91

 

ساعت: 19:53

لینک ارسال

گاهــــی تمـــــام شهر را میگــــردم تا چهـــــره ای آشنـــــــا پیــــــدا کنـــــم

 

عکـــــس کودکیـــــــــم را نشانش بدهــــــــــــم

 

و ازش بپرســــــــــــم

 

این کــــــودک را میشنـــــــــــاسی؟

 

سالـــــــــــهاست گـــــــم شده اســـــــت...

 

 

 

 

30شهریور 91

 

ساعت:22:01

لینک ارسال

Beach-Swing-8001.gif

 

 

 

 

در کوچـــه پس کوچــــه های خاطــــراتم قدم میـــــزدم،

 

 

به تـــــــــو رسیـــــدم،

 

 

لبخنــــــد تلخـــــی زدم و گذشتــــــم،

 

 

از تــــــو....خاطرات تــــــــــو....نگـــــاه اغواگـــــرت....

 

 

چه کودکـــــانه به تو دل بستــــــم ...

 

 

و چه مــــــــردانه از تو میبـــــــــــُرم!

 

 

فکـــــــــــرش را هم نمیکـــــــــــــردی !!!

 

 

با تــــــــــــــــو بودن مرا ساخـــــت....مرا بــــــــــــزرگ کرد....مرا مَــــــــــــــرد کرد،

 

 

دیگــــــــــــــــر نمیــــــخواهمـت !!

 

 

تـــــــــــــو بمان و با تمــــــــــــــــام مردانگــــــــــــــی زیر سؤال رفتـــــــــــــــــه ات خــــــــوش بـــــاش....!!

 

 

 

 

 

 

 

 

6 مهر91

 

ساعت: 12:40

لینک ارسال
  • 2 weeks later...

با همه لـــــــــــــج کرده ام !!!

 

با خودم...با خوانــــــواده ام ...

 

باهمه کسانی که مرا از دور میبینند و میشناسند لـــــــــــــج کرده ام !!

 

مثل دختر بچــــــــــــه های لج باز !

 

فقط گریــــه میکنـــــــــــــــــم ....

 

پا به زمیـــــــــــــــــن میکوبــــم !

 

لـــــــج کـــــــــــــرده ام !

 

تـــــــــــــــــو را میخواهـــــم ...

 

فقط تــــــــــــــو را.....

 

 

 

 

 

13426833801.jpg

 

 

 

 

13 مهر91

 

ساعت : 18:54

لینک ارسال
  • 3 weeks later...

گـــاهــــی میشــــــه با همه چیز جــــــــــــــــــــــــدایـــــــی کنار اومــــد !!

 

تلخـــــــی حرفایی که زمان دعـــــــــــواها زده میشـــــه ....

 

تنهـــــــــــــــــــایی بعـــــــدش !

 

تحمــــــــــــــل رقیب جـــدیـــــــــــد ....

 

و ....

 

تنهـــــــــــــا چیزی که واســـــــه آدم غیر قابل قبــــــوله اینه کـــــه

 

طـــــــــــــرف زُل بزنه تو چشمـــــــــــــات و ...

 

بهت بگــــــــــــه :

 

چیزی بینمـــــــــــــــــون نبوده.... !!

 

اون موقــــــــــــــــع است که حـــــــــــس میکنــــــــــی

 

گاهــــــــــــــــــــــــی هم آسمــــــــــــون روی زمین فرود میـــــــــــــاد !!!

 

درست روی ســـــر تــــــــــــــــــــــــو ...

 

 

 

 

 

qq9xk9msiu66al6ycqmo.jpg

 

 

 

 

30 مهر 91

 

ساعت: 21:22

لینک ارسال

امـــروز مــرا شکســـــــــتی

 

خُـــــــــــردم کردی

 

انقـــــــــــدر بد

 

که راهی جُــــــــــز

 

بیرون انداختنـــــــــم نیست !!

 

 

4 مهر 91

 

ساعت: 23:15

لینک ارسال

2i9dh7iboj2a9tx3iaw

 

گذشـــــــــته مــن دیگر گذشتـــه است

 

حتی میشــــــــود گفت که درگذشتـــــه است....!

 

و مــــــن ،

 

روزهـــــــــــا و ماهــــــــــــــــها.... برایش اشک ریختم و ســــــوگـــواری کردم !

 

خاطـــــــــــــــــــراتم را مرور کردم و افســـوس و ای کــــــاش فراوان گفتم ...

 

ولی دیگـــــــــــــــر بس است !!

 

من به شـــــــــــــروع فکـــر میکنم

 

شروعـــــــــی دیـــگر ...

 

به دنبال یک حـــــس نـــاب !!!

 

حــــــس ناب تــــازه شدن....!

 

 

 

6 آبان 91

 

 

ساعت : 20:47

لینک ارسال
  • 2 weeks later...

1331926015548141_large.png

 

 

 

میـــخواهم با دنیا قهــــــر کنم

 

لج کــــرده ام !!

 

با دنیــا ....

 

پُشتمـــــو بهش میکنم !

 

زانوهامـــــــو تو بغلم جمع میکنـــم و...

 

میگـــم:

 

آهـــــــــــای دنیــــــــــــــــــا !!

 

 

مــن دیگه بازی نمیکنـــم .... !!

 

 

14 آبان 91

 

ساعت: 21:34

لینک ارسال

بــــــــــــاور نمیکنند که من هم چیــــــــــزی از دست داده ام !!

 

 

 

مردم سرزمیــن مــــــــن ،

 

 

 

زمانی باور میکنند که چیــــــــــــــزی از دست رفته است ،

 

 

 

که پیراهن سیـــــــاه به تنت ببینند ....

 

 

 

بعــــــــــد از رفتنت !

 

 

 

مــــــــــــن سیاهپوش شــــدم .... !!

 

 

 

18 آبان 91

 

ساعت: 22:43

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...