رفتن به مطلب

معماری معاصر


*lotus*

پست های پیشنهاد شده

  • پاسخ 63
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

پست های محبوب

مقاله خانه های معاصر، ویژگی ها و نیازها نوشته محمدرضا حائری که در شماره سی و هشتم مجله آبادی منتشر شده است را به صورت PDF از پیوست می تونید دانلود کنید. خانه های معاصر، ویژگی ها و نیازها.pdf

مقاله بررسی فرم و مفهوم آن در معماری معاصر ایران (سالهای 1360 تا 1385) نوشته مزین دهباشی  که در شماره پنجاه و دوم مجله آبادی منتشر شده است را به صورت PDF از پیوست می تونید دانلود کنید. بررسی فرم و مفهوم آن در معماری معاصر ایران.pdf

مقاله سبک شناسی جریان های معماری معاصر گرایش معماری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (1385-1357) نوشته محمدجواد مهدوی نژاد که در شماره پنجاه و دوم مجله آبادی منتشر شده است را به صورت PDF از پیوست می تونید دانلود کنید. سبک شناسی جریان های معماری معاصر.pdf

فصل اول:معماری ارگانیک

معماری فقط نوعی فعالیت رویداد یا مجموعه ای از دست سازها نیست حتی هنر صرف هم نیست . معماری برای تمام امور انسانی بنیادی و اساسی است و از همان آغاز تمدن ایجاد شده است چرا که بدون آن امکان بوجود آمدن تمدن یا فرهنگی وجود نداشت. معماری اجتناب ناپذیر جهانی بی پایان و نیاز ابتدایی است . دامنه ی معماری از بدوی ترین شکل سکونت در غارها تا پیچیده ترین نوع ساختمانها را در بر می گیرد.

به عقیده ی بن فارمر معماری هنری است که نمی تواند خود را از شرایط بافت پیرامون جدا نگه دارد شرایطی که نا گزیر باید به آن توجه کند هر مکانی ویژگی خاص خود را دارد و پاسخ منحصر به فرد را می طلبد . با رشد توسعه ی سرمایه و ثروت تعداد مشتریان معماری افزایش یافت و مسئله ی دست یافتن به خصوصیات اصیل در معماری بومی باشدت بیشتری نمایان گشت .علیرغم اینکه مسائل اقتصادی در نهایت اثرات خود را به موضوع معماری وارد نموده اند اما منبع اصلی و بی واسطه ی موثر دگرگونی ایده ها و نظریات در معماری را بیشتر فلسفی باید دانست

 

آرمان های عملکردگرایانه

یکی از کنجکاو ترین و دور از دسترس ترین پدیده های نیمه ی قرن نوزدهم نیاز گسترده و مصرانه در تقاضای یک معماری جدید بود که در حدود سال۱۸۹۰ به اوج خود رسید زمانیکه گستره ی تجاری فولاد و بتن مصلح توصعه ی قابل ملاحظه ای یافت. نیاز به پاسخ گویی به خواسته ها ی جدید از جمله نیاز به ساختمان های صنعتی ، راه آهن ، مرکز خرید، زندان ها ، بانک ها ، کار خانه جات، خانه های شهری ، خانه های کارگری …که ناشی از صنعتی شدن بود عمدتا خطوط و فرمها تناسباتی منتهی شد که در الفبای معماری ما جایی نداشته بود.

مبلغینی نظیر جیمز فرگوسن در نظریه های خود پا را از تحول تدریجی فرمهای کلاسیک و قرون وسطایی فراتر نهاده اند او معماری معاصر شرقی را به واسطه ی تداوم ظهورش در تطابق با یک سنت پایدار میشود و آنچه فرگوسن و پیروانش میخواستند دگرگونی بود در راستای دگرگونی های اجتماعی و فنی که در تمدن جدید در شرف وقوع بود و سفارش دهندگان و مشتریان آخرین افرادی بودند که در طلب یک دگرگونی بودند . در قرن نوزدهم معماران و اندیشمندان برای به ظهور رسانیدن معماری جدید به نتیجه ی مهمی رسیدند و به قیاس معماری با مقوله های مختلف پرداختند که قیاس های عملکردی مهمترین قیاس بودند که عبارت است از

قیاس معماری با موجودات زنده

قیاس زیست شناسی

قیاس معماری باماشین مکانیکی

قیاس زیست شناس

شاید بتوان گفت که برای اولین بار این بوفن بود که در سخنرانی خود در آکادمی فرانسه در باغ موضوع سبک از قیاس های زیست شناسانه در توضیح مقصود خود استفاده کرد گفت : ذهن انسان هرگز قادر به خلق چیزی نیست مگر اینکه ذهن او از طریق انجام تجربیات و تمرکز افکار پرورانده شده باشد بدان معنی که ادراکات او نطفه های محصول او را شکل میدهد

فرانک لوید رایت در مقتله ای باد عنوان در باب علت معماری گفت : منظور من از معماری ارگانیک آن است که این معماری از درون به بیرون در هماهنگی با شرایطی که ایجاد آن را میسر میدارد توسعه میابد .همچنین از ایده ی تکامل تدریجی به مثابه یک تفکر نوین در قیاس زیست شناسانه میتوان استفاده کرد این تکامل تدریجی عینا در مورد معماری نیز مصداق دارد.

همانطوریکه معماری رم تکامل یافته ی معماری یونان با معماری دوره های بعد از مسیحسیت تکامل یافته ی دوره های قبل خود میباشد نظریه ی تکامل نظریه ی مکتبتبعیت عملکرد از فرم را تائید میکند و این نظریه را ارائه میکند که ابتدا فرمها بوجود آمدند سپس عملکردها و اگر دگرگونی در فرمها به وقوع میپیوندد به واسطه ی عدم توانایی عملکردی فرمها به وقوع میپیوندد و فرمهای فاقد عملکرد قادر به بقا نیستند.

.این قیاس سرانجام منجر به پیدایش معماری ارگانیک درقرن ۱۹ شد

 

 

معماری فقط نوعی فعالیت رویداد یا مجموعه ای از دست سازها نیست حتی هنر صرف هم نیست . معماری برای تمام امور انسانی بنیادی و اساسی است و از همان آغاز تمدن ایجاد شده است چرا که بدون آن امکان بوجود آمدن تمدن یا فرهنگی وجود نداشت. معماری اجتناب ناپذیر جهانی بی پایان و نیاز ابتدایی است . دامنه ی معماری از بدوی ترین شکل سکونت در غارها تا پیچیده ترین نوع ساختمانها را در بر می گیرد.

به عقیده ی بن فارمر معماری هنری است که نمی تواند خود را از شرایط بافت پیرامون جدا نگه دارد شرایطی که نا گزیر باید به آن توجه کند هر مکانی ویژگی خاص خود را دارد و پاسخ منحصر به فرد را می طلبد . با رشد توسعه ی سرمایه و ثروت تعداد مشتریان معماری افزایش یافت و مسئله ی دست یافتن به خصوصیات اصیل در معماری بومی باشدت بیشتری نمایان گشت .علیرغم اینکه مسائل اقتصادی در نهایت اثرات خود را به موضوع معماری وارد نموده اند اما منبع اصلی و بی واسطه ی موثر دگرگونی ایده ها و نظریات در معماری را بیشتر فلسفی باید دانست

لینک ارسال

معماری ارگانیک

 

بینش معماری ارگانیک ریشه در فلسفه رمانتیک دارد.رمانتیسم یک جنبش فلسفی هنری و ادبی در اواخر قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی در شمال غربی اروپا بودکه به سایر نقاط اروپا و آمریکا

 

سرایت کرد. این جنبش واکنشی در مقابل خرد گرایی عقل مدرن بود.

نکته حائز اهمیت این که اکثر فلاسفه رمانتیک شاعر بودند و به تجلیل از طبیعت عواطف وتخیل می پرداختنددر حالی که اکثر فلاسفه کلاسیک ریاضیدان بودند. برای نطریه پردازان قرن نوزدهم آمریکا که به دنبال زیبایی مدرن بودند طبیعت تنها فلسفه صحیح تلقی می شدهنرمند می بایست ترکیبی می ساخت که به موازات طبیعت باشد و پروسه حیات و رشد و توسعه را به صورتی انتزاعی نشان دهد.

رالف والدو امرسون نویسنده شاعر و کشیش آمریکایی هنرمندان را تشویق می کرد که از طبیعت الهام بگیرند.وی هنرمندان را برای یافتن رابطه بین فرم و عملکرد در طبیعت هدایت می کرد او می نویسد :طبیعت سیستمی از فرم ها و روش های به وجود آوردن را خلق می کند که مستقیما قابل تطبیق در هنر است. همچنین ویوله لودوک معمار معروف فرانسوی معماران را ترغیب می کرد که قوانین طبیعی خلقت را به کار گیرند همانند مجسمه سازان قرون وسطی که گیاهان و حیوانات را مطالعه می کردند تا بفهمند که چگونه فرم های آنها یک عملکردی را نشان می دهند و یا خود را با خصوصیات ارگانیسم تطبیق می دهند

لینک ارسال

معماری ارگانیک در آمریکا در قرن ۱۹ توسط فرانک فرنس و لویی سالیوان شکل گرفت.اوج

شکوفایی این نظریه را می توان در نیمه اول قرن بیستم درنوشتارها وطرح های فرانک لوید رایت

مشاهده کرد. به اعتقاد فرانک فرنس بر اساس نظریه ارگانیک همه فرمها طبیعی پویا هستند.نیروها

وفشارهایی که در ساختار یک حیوان دخیل هستند کشش ماهیچه ها و مفاصل هنگامی که موجود

حرکت می کند طرح رشد و گسترش که در فرم گیاهان و صدف ها دیده می شود تصویری از یک

شکل زنده است.اگر یک کار هنری بخواهد بیان کننده باشد باید به صورت ارگانیک ساخته شود.اجزا

آن نمی توانند به صورت بخش های مجزا باشند بلکه آنها باید در یک سیستم پویا و شکل پذیر در

یکدیگر ادغام شده باشند بیان در معماری باید در حل کردن نیروهای فیزیکی که در یک کالبد

درآمریکا بود وی اعتقاد بسیار زیادی به فرم های طبیعی و سبک ارگانیک داشت.سالیوان به روشی

معتقد بود که مشابه پروسه به وجود آوردن در طبیعت بود.او برای اولین بار اصطلاح فرم تابع

 

 

عملکرد را بیان نمود.یعنی سالیوان فرم تابع عملکرد را در پروسه رشد و حرکت سالیوان در مورد

مصالح می گفت :سنگ و ملات در ساختمان ارگانیک زنده می شود.موضوعی که فرانک لوید رایت

شاگرد وی بهتر از هر معمار معاصر دیگری آن را در ساختمان هایش نشان داده است. رایت اگر

چه با تکنولوژی مدرن مخالفتی نداشت ولی وی آن را به عنوان غایت و هدف تلقی نمی نمود.به

اعتقاد رایت تکنولوژی وسیله ای است برای رسیدن به یک معماری والاترکه از نظر وی همانا

معماری ارگانیک بود طبیعی می دید

لینک ارسال

رایت در ۲۰ مه ۱۹۵۳ در تلیسین معماری ارگانیک را در نه عبارت ذیل تعریف کرد

1-طبیعت: فقط شامل محیط خارج مانند ابرها درختان و حیوانات نمی شود بلکه شامل داخل بنا

واجزا و مصالح آن می باشد.

2-ارگانیک: به معنای همگونی و تلفیق اجزا نسبت به کل وکل نسبت به اجزا است.

3-شکل تابع عملکرد:عملکرد صرف صحیح نمی باشد بلکه تلفیق فرم و عملکرد و استفاده از ابداع

وقدرت تفکر انسان در رابطه با عملکرد ضروری است.فرم و عملکرد یکی هستند.

4-لطافت:تفکر و تخیل انسان باید مصالح وسازه سخت ساختمان را به صورت فرم های دلپذیر و

انسانی شکل دهد.همان گونه که پوشش درخت و گل بوته ها شاخه های آنها را تکمیل می

کند.مکانیک ساختمان باید در اختیار انسان باشد و نه بالعکس.

5-سنت: تبعیت و نه تقلید از سنت اساس تفکر معماری ارگانیک است.

6-تزئینات: بخش جدائی ناپذیر از معماری است.رابطه تزئینات به معماری همانند گل ها به شاخه

های بوته می باشد.

7-روح: روح چیزی نیست که به ساختمان القا شود بلکه باید در درون آن وجود داشته باشد و از

داخل به خارج گسترش یابد.

8-بعد سوم: بر خلاف اعتقاد عمومی بعد سوم عرض نیست بلکه ضخامت و عمق است.

9-فضا: عنصری است که دائما باید در حال گسترش باشد.فضا یک شالوده پنهانی است که تمام ریتم

های ساختمان باید از آن منبعث شود و در آن جریان داشته باشد.

لینک ارسال

معماران معروف سبک ارگانیک

رالف والدور امرسون(امریکا 1803-1882)

هوراتیوگرینو(امریکا1805-1852)

ساموئل تیلورکولریج(انگلستان1772-1834)

فرانک فرنس(امریکا1839-1912)

لویی هانری سالیوان(امریکا1856-1976)

فرانک لوید رایت(امریکا1869-1959)

هوگو هرینگ (المان1882-1958)

الوار التو(فنلاند1898-1976)

هانز شارون(المان1893-1972)

فی جونز(امریکا1936)

معاران ایرانی سبک ارگانیک

مهندس هوشنگ سیحون

مهندس مهرداد ایروانیان

مهندس پاسبان حضرت

لینک ارسال

zp2s0y6ao9fpuq7eef.jpg

 

 

لوییس سالیوان معمار بزرگ آمریکایی و «پدر معماری مدرن»است. او با تفکرات و عقاید

منحصربه فردش توانست تحولی شگرف در هنر و صنعت معماری به وجود آورد و تاثیرات عمیق

او بر کسی پوشیده نیست. سالیوان بنیانگذار مدرسه معماران شیکاگو است و «فرانک لویدرایت»

معمار افسانه ای آمریکایی از شاگردان او بوده است. «لوییس هنری سالیوان» در سوم سپتامبر

۱۸۵۶ در شهر بوستون به دنیا آمد و مدت کوتاهی در «موسسه فناوری ماساچوست» (ام آی تی) به

تحصیل مشغول شد و دریافت که قادر است تحصیلات دبیرستان خود را یک سال زودتر تمام کند و

با گذراندن یکسری امتحانات، دو سال در دانشگاه پیش بیفتد. او تنها ۱۶ سال داشت که وارد دانشگاه

ام آی تی شد و پس از یک سال تحصیل به فیلادلفیا رفت و برای خود شغلی در کنار معماری به نام

«فرانک فرنس» (Frank Furness) پیدا کرد.

 

لینک ارسال

رکود اقتصادی سال ۱۸۳۱ بسیاری از زحمات «فرانک فرنس» را بر باد داد و او به واسطه

مشکلات مالی مجبور به اخراج سالیوان شد. در این زمان «سالیوان» به شیکاگو رفت تا در جریان

ساختمان سازی آن شهر که پس از وقوع یک آتش سوزی گسترده در سال ۱۸۷۱ آغاز شده بود

شانس خود را بیازماید. او خیلی خوش شانس بود که موفق شد در کنار «ویلیام لبارون جنی» مشغول

به کار شود. «جنی» اولین معماری است که از اسکلت فلزی در اجرای ساختمان بهره برده. پس از

کمتر از یک سال فعالیت در کنار «جنی»، «سالیوان» به قصد تحصیل بار سفر بست و یک سال در

دانشگاه هنر پاریس مشغول به فراگیری شد.

پس از اتمام دوره آموزشی به شیکاگو بازگشت در حالی که هنوز هجده سالگی اش تمام نشده بود. او

چند سال بعد را به فعالیت در کنار معماران مختلفی گذراند تا اینکه در سال ۱۸۷۹ «دانکمار آدلد»

معمار مشهور آن زمان، «سالیوان» را استخدام کرد و یک سال بعد او را در شرکت خود شریک

کرد. این اتفاق سرآغاز دوران پیشرفت و موفقیت سالیوان بود. طی این سال ها «سالیوان» و «آدلد

» موفقیت هایی پی درپی به دست آوردند که از جمله آنها می توان به طرح و اجرای تالار سخنرانی

شهر شیکاگو در سال ۱۸۸۹ اشاره کرد که در پایان پروژه «سالیوان» و «آدلد» طبقه بالای این

ساختمان را به عنوان آتلیه خود انتخاب کردند. از دیگر موفقیت های این دو شریک می توان به

ساختمان واگن سازان (Wainwright Building) در سنت لوییس اشاره کرد که اولین آسمانخراش

تاریخ معماری جهان به شمار می رود

لینک ارسال

لوییس سالیوان اولین معماری است که روش صحیح استفاده از اسکلت فلزی در ساختمان های بلند و

مزایای آن را به طرز بهینه ای مورد استفاده قرار داد. از آنجایی که در ساختمان هایی که با اسکلت

فلزی بنا می شوند معمولاً غیر یک یا دو دهنه دیوار برشی در سایر نقاط ساختمان نه تنها عضو

باربری وجود ندارد که به عنوان مثال از دیوارهای ساختمان فقط به دلیل پوشندگی و محافظت

سرمایی گرمایی استفاده می شود و هیچ خاصیت باربری ندارد. «سالیوان» با علم به این نکته در

ساختمان های بلند از پنجره هایی با ابعاد بزرگ بهره می برد که نه تنها باعث روشنایی بیشتر فضای

داخلی می شد که با حذف دیوارها و ضخامت پائین شیشه های پنجره سطح مفید ساختمان افزایش

یافت. توجه سالیوان به مزایای اسکلت فلزی موجب شد محدودیت های دست و پاگیر مهندسی که

همیشه بر سر راه طراحان معمار وجود داشته است تا حدی از بین برود و این تحولی شگرف در

معماری مدرن را باعث شد.

لینک ارسال

d4dnyd83qlxud9bif4y.jpg

شراکت «آدلد» و «سالیوان» پس از اجرای فروشگاه زنجیره ای «کارسون پیری اسکات» به اتمام

رسید و در پی انحلال شرکت «سالیوان» یک دوره بیست ساله را با سیری نزولی چه در زمینه مالی

و چه زمینه احساسی سپری کرد. از او به پاس تلاش ها و زحمات بسیار در هنر معماری بارها

تقدیر شد و در سال ۱۹۲۲ به عنوان یک طراح خبره از مسابقه ای که برای طرح و اجرای «برج

تریبیون» برگزار شده بود شدیداً انتقاد کرد. یک برج با اسکلت فلزی و نمایی از سنگ که ساختمان

های سنگی معماری گوتیک را تداعی می کرد اما سالیوان یک تحریف بزرگ تاریخی را در طراحی

آن کشف کرده بود.

لوییس سالیوان عاقبت در چهاردهم آوریل ۱۹۲۴ در شیکاگو چشم از جهان فروبست. فرانک لوید

رایت که به نوعی شاگرد او محسوب می شد مراسم تدفین این معمار بزرگ را که در زمان مرگ

فقیر و تنها در اتاق هتلی در شیکاگو درگذشته بود آبرومندانه برگزار کرد. اکنون که سال ها از مرگ

او می گذرد هنوز تاثیر تفکرات این اولین معمار پیشرو در معماری جهان به چشم می خورد

 

لینک ارسال

bs017t5jqlc88u6twte3.png

 

فرانک لوید رایت

فرانک لوید رایت به تحقیق یکی از مهمترین وخلاق ترین معماران ونظریه پردازان قرن بیستم می

باشد . این معمار در طی ۹۰ سال عمر پر بار خود (۱۹۵۹-۱۸۶۹) بیش از ۶۰ سال فعالیت مستمر

معماری داشته وحدود ۵۶۰ تا ساختمان اجرا نموده است.خانه اولیه رایت به نام خانه‌های دشتهای

مسطح معروف بودند، زیرا این خانه‌ها که غالبا در حومه شهر شیکاگو ساخته شده بودند، در تلفیق

وهماهنگی با دشتهای مسطح و سرسبز این نواحی طراحی شده بودند.

از مشخصه‌های بارز این ساختمانها می‌توان به پنجره‌های سرتاسری، کنسول نمودن بام و نمایش افقی

آن به موازات سطح زمین مسطح ونشان دادن مصالح در ساختمان اشاره کرد

لینک ارسال

tywmimot1xubzc6xfw4l.jpg

 

خانه آبشار به عنوان يكي از بهترين شاهكار هاي رايت ، به عنوان پويايي و همچنين براي يكپارچگي

اش با محيط برجسته طبيعي قرار گرفته است . وسعت نبوغ رايت در اتمام هر جز از اين طرح تنها

مي تواند در اين عكسها اشاره كند . اين طرح ارگانيك اقامتگاه شخصي ، قصد دارد كه انزواي

طبيعت براي دارندگانش را داشته باشد . خانه براي ارتباطاتش با سايت شناخته شده است . بر روي

آبشار فعالي كه در زير خانه جاري است ساخته شده است . اجاق شومينه در اتاق نشيمن از تخته

سنگ هاي يافته شده در سايت تركيب شده است و به محض اينكه خانه ساخته شد ، يك گروه از تخته

سنگها كه در محل جا مانده بود مختصرا در ميان كف اتاق نشيمن پيش آمد . رايت در آغاز قصد

داشت كه اين تخته سنگ ها با كف زمين برش خواهند خورد ، اما آن يكي از مكان هاي آفتابي مورد

علاقه خانواده كافمن شد . بنابراين آقاي كافمن اصرار كرد كه آن همان طور كه هست بماند .

همزمان با اينكه آتشدان به صورت عادي باقي ماند و اثر بخشيدن صخره هاي خشك جلو آمده از

جويبار كف هاي سنگي زياد شد .

لینک ارسال

ucbzji5ifx26ote08ek.jpg

 

به انضمام گسترش محيط تا كوچكترين جزئيات به عنوان مثال در مكان برخورد شيشه با ديوار هاي

سنگي فريم آهني وجود ندارد و بلكه شيشه مستقيما آب بندي شده ( بتونه شده ) تا سنگ راهرو هايي

مستقيما به پايين تا آب وجود دارد و در پلي كه خانه اصلي را به ساختمان ميهمان و خدمتكار ارتباط

مي دهد ، تخته سنگ طبيعي كه آب از داخلش مي چكد به خارج باز مي گرداند . اتاق هاي خواب

كوچك هستند . بعضي متي با سقف كوتاه چه بسا براي تشويق مردم به خارج به طرف فضاي باز

اجتماعي سطوح فضاهاي خارج جويبار فعال (كه كاملا از داخل و خارج خانه شنيده مي شود ) ،

سريع فرا مي گيرد ( احاطه مي كند ) ، و توده ديوار هاي سنگي محلي تراسهاي پايه شده ( مشابه

شكل هاي صخره اي در همان موالي ) مي خواهند كه در هارموني باشند . در رديف علاقه رايت در

ساختن ساختمان كه بيشتر ارگانيك هستند و بنابراين به نظر مي رسد كه بيشتر با محيطشان در تداخل

باشند .

لینک ارسال

0a1g2k1q4iatsvyvvz6c.jpg

8u9u9hqu9k9obwyr7rwf.jpg

 

بنابراين خانه آبشار در تمام خانه مي تواند شنيده شود ، و نمي تواند بدون خارج رفتن ديده شود .

طرح پهناي عريض پنجره ها را به هم آميخت و بالكنها به اتاق هاي اصلي ، در اساس نزديكي با

محيط خارج شدند . اوج تجربه بازديد از سايت پلكاني داخلي هست كه از اتاق نشيمن به پايين هدايت

مي كند كه دسترسي را به هجوم جويبار در پايين خانه مستقيماً اجازه مي دهد .

خانه ادوارد – جي – كافمن كه به نام خانه آبشار معروف است در سال 1936 در بالاي آبشار در

پنسيليلوانياي آمريكا ساخته شد . اين خانه اثري جاودانه از معمار معروف فرانك لويد رايت مي باشد

. رايت بين سالهاي 1916 تا 1923 به ژاپن سفر كرد و در ژاپن هتل امپريال را در توكيو طراحي

كرد . در اين سالها شديدا تحت تاثير معماري ژاپن بود . ارتباط خانه با محيط معماري ارگانيك (

ژاپني ) سياليت فضاهاي داخلي دو مدرسه معماري شمال و جنوب شيكاگو و نيو مكزيكو تاسيس كرد

. در كل مي توان معماري رايت را چنين توصيف كرد ، معماري ارگانيك تركيب ساختمان با طبيعت

و نه تحميل ساختمان بر طبيعت . ساختمان بايد در دل تپه ساخته شود و به صورت افقي ( كه در

رقابت با طبيعت مطرح نشود ) . مصالح به كار رفته بايد منطبق با همان طبيعت كه ساختمان ساخته

مي شود باشد

 

لینک ارسال

qw9ddwc6zpuss6cfu4.jpg

oxqk91a4gil4t9um834g.jpg

 

نظريات رايت در مورد معماري در سال 1930 اصول برنامه ريزي بر گرفته شده از كتاب رايت

در معماري و دموكراسي :

كم كردن ديوار هاي داخلي و ايجاد يك محيطي براي جريان هوا نور و چشم انداز به طوري كه در

كل پيوسته نشان داده مي شود .

هماهنگ ساختن بنا با محيط خارج ( ثابت شده است كه سطوح گسترده افقي بهترين وسيله براي ايجاد

همبستگي است ) .

پلان آزاد

نشان دادن U ها به صورت سكوي آجري كوتاه براي قرار گرفتن خانه بر روي آن

عدم استفاده از مصالح متنوع ،استفاده از مصالح جديد

دادن تناسبات منطقي و انساني به تمام در ها و پنجره ها

قرار دادن تاسيسات حرارتي در داخل ساختمان ( آتشگاه در مركز ساختمان ) تاسيسات روشنايي و

لوله كشي ها در استخوان بندي ساختمان بطوري كه جزئي از پيكره ساختمان باشد .

مبلمان ساختمان به عنوان هناصر ارگانيك معماري و طرح آنها از بنا و الهام گرفته از آن باشد

حذف تزئينات ( دوره هاي معماري) حذف ظرايف كاريهاي لاكارين – ( 1902-6) ويلتيس

( 1902 ) - كونلي روبي 1902– ماشين و صنعت به نظر رايت وسيله اي است كه توسط آن مي

توان ميان مصالح ساختماني و تصور نزديكي بيشتري ايجاد كرد .

لینک ارسال

v2erjduodubo7ylhbsdd.jpg

 

خانه آبشار يك هديه الهي بلكه يكي از بزرگترين آنها و حاصل تجربه ذهن انسان بر روي كره خاكي

است . من فكر مي كنم كه هيچ چيزي تا به حال تا اين اندازه با هماهنگي و موافقت بيان نشده است .

بزرگترين چيز در آن حفظ آرامش جنگل و رد و صخره است و همه اين ها بعلاوه ساختار خانه شما

را به آرامش و گوش دادن به صداها دعوت مي كند آن هم نه هر صدايي بلكه صداي موسيقي آب و

آبشار . اين خانه راهي است براي رسيدن به آرامش . اين خانه در واقع چيزي بيش از يك اثر هنري

در پشت خود پنهان كرده است . تمام اندازه ها به طرز شگفتي از يك نيروي بي پايان طبيعي انرژي

مي گيرند . در واقع اين خانه و آن آبشار با هم هماهنگ و عجين شده است و در واقع تركيبي ساخته

اند كه هر چشمي ارزوي ديدن آن را دارد . كف ها و بام هاي خانه آبشار به طور چشمگيري پيش

آمده است

لینک ارسال

3mtomv9sp0a1rix4jd7.jpg

اسكلت خانه به وسيله بتون مسلح اجرا شده است . سطح شناور خانه آبشار طنين انداز جريان مسيل

آبشار خواهد شد . تركيبي مناسب به وسيله عناصر بصري از قبيل پلكان و دودكش با نمايي از سنگ

و سطحي زبر صميميت يافته اند . هر جزيي از طرح تدائي كننده ديد استاد از جعبه اي منفجر شده

مي باشد . كف ها و سقف ها به صورت مستقلي به سمت خارج گسترش يافته اند . عناصر قائم اين

جريان به سوي آسمان گسترش داده شده اند و پنجره ها در گوشه هاي اتاق ملاقات مي شوند كه همان

سرچشمه محدود كردن فرسايش مي باشد استاد در طراحي داخلي را در پيوستگي با دنياي خارج

قرار داده و فضاها را در محيط صبيعي اطرافش ذوب كرده است . او اساسا قصد داشت كه خانه را

در زورق و برگي طلايي به وسيله تقليد از تغيير رنگ برگها بپوشاند تا بدين سان خانه آبشار را به

تغيير فصلها و عبور و مرور زمان متصل كند . سكنه خانه آبشار به وسيله دريچه اي شيشه اي در

كف پذيرائي شاهد طنين جريان آب مسيل آبشار خواهند بود و به وسيله اين دريچه شيشه اي كف

مسيل را خواهند ديد . خانه شان جنگل را پشت در نگاه نخواهد داشت آنها تنه درختها را به وسيله

برشهايي در تراس و كشت كننده هاي سقفي نگاه خواهند داشت

bwj7l8p3tze1m4p60x7.jpg

 

 

موارد طراحي و اجرايي كه رايت براي خانه ويلايي در نظر گرفته بود مي توان در هشت مورد ذيل

خلاصه نمود :

حداقل دخالت در معماري طبيعي

تلفيق حجم ساختمان با محيط طبيعي به گونه اي كه هر يك مكمل ديگري باشند .

ايجاد فضاهاي خارجي بين ساختمان و محيط طبيعي

تلفيق فضاي داخل با خارج

نصب پنجره هاي سرتاسري و از بين بردن گوشه اتاق

استفاده از مصالح محيط طبيعي مانند صخره ها و گياهان چه در داخل و چه در خارج بنا

نمايش مصالح به همان گونه كه هست ، چه سنگ باشد ، چه چوب و يا آجر

استمرار نمايش مصالح از داخل به خارج بنا

رايت معتقد بود كه ماهيت مصالح در ساختمان مي بايست نشان داده شود به گونه اي كه شيشه به

عنوان شيشه ، سنگ به عنوان سنگ و چوب به عنوان چوب به كار برود .

آنچه در خانه آبشار مفهوم ارگانيك را از مستدل بودن هر جز يا فرم ان فراتر مي برد نخست

پيوستگي طبيعي تمام اجزاي آن است و سپس آميختن آن ها با مظاهر طبيعت كه اين خانه به راستي

جزئي از آن شده است . وجود آبشاري روان در اين ساختمان نه تنها آن را شگفت انگيز و تماشايي

مي كند بلكه آن را جزيي از طبيعت مي كند كه اين ساختمان در ميان آن بنا شده است

 

uw3cj1xa2jucclxxp7j2.jpg

 

 

آنچه از كيفيت ارگانيك معماري رايت بر مي خيزد و به ويژه در خانه آبشار وي مهم است و براي ما

حائز اهميت بسيار تنديس گونه بودن آن است . اگر به تعبير تنديس گري را تركيب حجم ها و بازي

فضاهاي پر و خالي تعريف كنيم ، خانه آبشار به راستي تنديسي است كه در فضا قد بر مي افرازد .

تنديسي كه يكسره ساخته و پرداخته آدمي نيست بلكه حاصل تركيب حجم ها و فضاهاي طبيعي است

كه به صورت تخته سنگ هاي فشن و دست نخورده در اين تركيب جلوه گر مي شود و نيز حجم هاي

تراشيده از بتن كه صاف و صيقل خورده به به نظر مي رسند و بخش ديگري از تركيب را پديد مي

آورد دو ديوار عمودي سنگي ( از سنگ طبيعي تراش خورده ) در واقع پيوند اين تركيب را به وجود

مي آورد و مظاهر طبيعي تركيب ( سنگ هاي نخراشيده ) و مظاهر ساخته و پرداخته آدمي ( حجم

هاي صاف بتني ) را به يكديگر متصل مي سازد . علي رغم اين همه گرايش هاي بسيار آشكار به

مدرنيسم در آثار رايت و از آن بالاتر قدرت و جسارتي كه وي در اعتلا و پيشبرد اين گرايش ها از

خود نشان داده است منبع ديگري نيز در معماري او متصور است و آن پاره اي تاثيرات قديمي به

ويژه در تركيب حجم هاست

 

 

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...