رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

توجه : برداشت از مطالب این تاپیک تنها با ذکر منبع آن مجاز می باشد

( www.noandishaan.com )

گردآورنده:سید حمید موسوی

دانشجوی رشته ی مهندسی فضای سبز

استاد مربوطه:سرکار خانم نیکرو رضایی

 

 

 

 

مقدمه

1- شايد هر حركتي كه منجر به آفرينندگي شود ، ناشي از نياز بشر باشد . به عبارت ديگر ، ما در اختراعات و خلاقيت ، احتياج است كه در طول تاريخ بشري ، با شرايط زمان به تدريج تكوين و تكامل نسبي يابيم . به نظر مي رسد در آغاز انسان ها آنقدر كه نيازمند به تأمين غذا و امنيت بوده اند ، كمتر در حفظ طبيعت و محيط زيست خويش انديشيده اند . لذا به تدريج در سير تاريخ ، احساس به لزوم حفظ طبيعت در خود بشر پديد آمد و اين درس را محيط زيست يا طبيعت به او آموخت . فراگيري اين مهم ، زياد هم رايگان و آسان نبود . زيرا پس از قرن ها ، امروزه ثابت شده است ، محيط و وراثت نوعي ارتباط و هم بستگي با يكديگر دارند كه خود به نحوي سازنده حالت و روحيه آدمي است . بنابراين شناخت طبيعت و فضاي لايتناهي آن ، از جمله نكات ضروري است كه مي تواند اين همبستگي را به طور منطقي و فلسفي بيافزايد و تصور نمي شود كه اين پديده در مدت كوتاهي رخ داده باشد ، بلكه قرن ها را در نور ديده تا درك و شناخت امروزي جلوه گر و قرن ها را نياز دارد تا درخشانتر گردد . اگر در حالات و كيفيت روان آدمي توجه شود و به سهولت مي توان دريافت كه از خصوصيات بارز اين جنس (آدمي) گريز از آشفتگي و بي نظمي است . بي نظمي را برخي قادرند به زنجير نظم كشيده و شكلي براي آن بسازند كه انديشه به آن ، خود نمايانگر قصد و نيت است دسته اي ديگر معتقدند از بينش خاص بيشتري برخوردار هستند و مي توانند بي نظمي ها را به نظم درآورند . به عبارت ديگر ، فكر و نظريه اي با الگوي معيني به نام "طرح " عنوان و عمل كنند .

2- لغت طرح را در اصطلاح معماري "آرشيت" مي گويند كه شامل ، شناخت و بررسي محيط مورد نظر و براورد آن مي باشد . حال مي بينيد وظيفه طراحان تا چه حد سنگين و مشكل است ." زيرا طراح بايستي روابط اكولوژيكي را به معناي واقعي درك و هماهنگي در بين آنها پديد آورد ، در ضمن اثرات متقابل آنها را نيز بشناسد ." گرچه در طبيعت به طور مشخصه اين هماهنگي با ظرافت معين و دقيقي بنيان نهاده شده ، ولي گاهي بر اساس احساس آدمي ، تصرف ها مي تواند بدون آگاهي مخرب باشد . به عبارت ديگر ، كوچكترين اشتباه طرح و برنامه ريزي ، عصيان هاي رواني را در برخي از شهرها و كشورهاي دنيا حاكم شده است موجب گردد . بنابرين لازم است طراح تمام جوانب و رشته هاي ارتباطي انسان ها را با طبيعت حفظ و از خصوصيات و نيازهاي آنها بهره گيري كند . طراح بايستي قدرت خلاقه داشته و خلاقيت آن با قضاوت صحيح از ديدگاه شناخت و آشنايي با تحولات طبيعت صورت گيرد . زيرا لازم است در طي برنامه ريزي با الهام از طبيعت ، تجزيه و تحليل منظره مورد انديشه اش را دقيقاً بررسي و ارزشيابي نمايد . سرچشمه اين ارزشيابي ، منشاء بنيادي از حقايق موجود در طبيعت مي باشد . به عنوان مثال ژاپني ها در طراحي باغ هايشان سعي بر اين دارند طبيعت را به همان شكل خاص خود در مقياسي كوچك ارايه دهند . اين انديشه انسان را از طبيعت و ماوراء آن به دور نبرده ، ارتباط و ارزش هاي واقعي را هم چنان حفظ مي كند و كمتر آسيب هاي رواني به همراه مي آورد . بنابراين لزوماً توجه به اينگونه مسائل نياز به رعايت نمودهاي فرهنگي ، جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي دارد .

3- علاوه بر اين ، طراح بايستي با نيروهاي عوامل و قدرت هاي سازنده و تغيير دهنده آشنايي داشته باشد . به عنوان مثال طراح بايد خصوصيات منطقه را از لحاظ خاك ، آب و ديگر عوامل و شرايط محيطي دقيقاً مدنظر قرار دهد و اهداف اجراي طرح را كاملاً تجزيه و تحليل نمايد . زيرا هر منطقه داراي ميكروكليماي اختصاصي است كه در چگونگي خلق محيط مورد نظر، مهم ترين عامل محسوب مي شود . طراح موظف است سيستم هاي حركتي طبيعي و اجتماعي موجود در يك منطقه را در طرح و يا منظره منعكس كند . همان طوري كه در بالا متذكر شديم ، طراح بايستي موقعيت و خصوصيات زمين را كاملاً شناسايي و به سنت ها ، نوع زندگي ، تجارب خويش ، به ذوق و سليقه افراد كه ناشي از فرهنگ فردي و اجتماعي آنها مي باشد توجه نمايد .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

شرح خدمات مشاوره براي مطالعات و تهيه طرح پارك و ... .

مرحله اول : شناسايي و بررسي اوليه (قسمت اول )

1: گردآوري اطلاعات و انجام مطالعات پايه

1-1- مذاكره و مبادل نظر با كارفرما و كسب اطلاع از نيازمنديهاي فعلي و آينده پروژه .

2-1- بارديد محلي و كسب اطلاعات از موقعيت زمين از قبيل محدوده ، همسايگي ، وسعت ، شيب عمومي ، منظر مستحدثات (سازه ها ) و تأسيسات موجود در زمين عوارض طبيعي .

طرح تفصيلي يا طرح جامع ← يعني موقعيت آن مكان (محوطه ، پارك و ... ) در چند سال آينده چگونه مي خواهد باشد .

3-1- جمع آوري اطلاعات مربوط به امكانات منطقه در تأمين تأسيسات مورد نياز از قبيل راههاي ارتباطي ، شبكه هاي آب ، برق ، گاز ، مخابرات ، فاضلاب در وضعيت موجود و همچنين كسب اطلاع از طرحهاي آينده مربوط به گسترش شبكه هاي ياد شده (هر كاري مي خواهيم انجام دهيم زير ساخت هاي اصلي آن را بايد دانست مثل آب ، برق ) .

4-1- بررسي كلي در مورد وضعيت زمين ، شامل زمين شناسي ، زلزله ، وضعيت گسل ها ، مكانيك خاك ، آب هاي زيرزميني ، نفوذپذيري زمين ، دفع آب هاي سطحي و ساير موارد مؤثر انجام مطالعات از طريق بازديدهاي محلي و مشاهدات عيني و جمع آوري اطلاعات لازم .

5-1- مطالعه ويژگي هاي اقليمي و محيطي محل شامل گردآوري اطلاعات و مدارك در زمينه هاي زير :

1-5-1- وضعيت باد و مشخصه هاي مربوط به آن .

2-5-1- ميزان بارندگي و رطوبت هوا و تغييرات آن .

6-1- بررسي هاي شهري

1-6-1- شناخت جمعيت بالقوه استفاده كنندگان از پارك .

2-6-1- شناخت امكانات و تسهيلات رفاهي و تفريحي مناطق شهري هم جوار .

3-6-1- تأثير احداث پارك بر تأمين نيازهاي رفاهي – تفريحي .

7-1- بررسي تأثيرات متقابل – نتايج بررسي هاي بالا و استخوان بندي مطالعات پروژه و كليات طراحي .

2: بررسي شناسايي هاي كلي و كاربردي و ضوابط و مقررات موجود :

1-2- جمع آوري اطلاعات و بررسي در مورد معماري سنتي و جديد متداول در محل .

2-2- جمع آوري اطلاعات و بررسي در مورد وضعيت ابنيه و مستحدثات همجوار با زمين محل احداث پروژه و همچنين بررسي كاربري آينده زمين هاي مجاور بر اساس اطلاعاتي كه بتوان از دستگاههاي مربوط دريافت كرد .

3-2- بررسي ضوابط و مقررات شهرسازي و طرحهاي مصوب شهري مؤثر در زمين و ساختمان هاي پروژه و تدوين اثرات مقررات در مطالعات پروژه .

4-2- مشخص كردن معيارها ، آيين نامه ها و استانداردهاي معماري و طراحي پارك (وقتي كه همه آيتم هاي تا اينجا را مطالعه كرديم . چون اطلاعات اصلي در دست داريم اين قسمت مي توان مسير را مشخص كرد .

3: بررسي و مطالعه در مورد مصالح ساختماني و روش هاي ساخت :

1-3- بررسي انواع مصالح ساختماني و تأسيسات محلي و پيش بيني نحوه كاربرد آن ها در اجراي پروژه .

2-3- جمع آوري اطلاعات مربوط به انواع مصالح ساختماني و تأسيسات غير محلي كه در فعاليت هاي ساختماني در محل مورد استفاده قرار مي گيرد .

3-3- بررسي كلي در مورد فواصل حمل مصالح ساختماني و تأسيسات عمده مورد .

4: بررسي سيستم تأسيساتي و تجهيزات مورد نياز :

1-4- تعيين فهرست تجهيزات لازم براي عملكردهاي مورد نياز پروژه و تعيين فضاهاي مربوط بر مبناي بررسي كاتالوگ ها و يا دريافت اطلاعات صنعتي و توليدي .

2-4- بررسي و مطالعه كليات سيستم هاي تأسيساتي مورد نياز پروژه با توجه به شرايط اقليمي منطقه ، ضرورت هاي فني و امكانات دستيابي به دستگاهها .

3-4- بررسي روش هاي تأمين خدمات زيربنايي از قبيل آب و برق و سوخت و روش هاي رفع فاضلاب و زباله جامد .

5 : برنامه ريزي كالبدي :

1-5- مطالعه و بررسي نيازهاي شهري و نحوه پاسخگويي به آن ها در طرح .

2-5- بررسي فعاليت ها و نحوه امكان يابي آن ها در پارك شامل فعاليت هاي فرهنگي و آموزشي و فعاليت هاي ورزشي ، تفريحي و رفاهي .

3-5- بررسي نحوه توسعه فضاي سبز و حفاظت از محيط .

4-5- تدوين برنامه فضاها و ارتباط ميان خدمات ، فضاها و سطوح لازم ، زيربنا و نحوه توزيع آن ها در طرح .

5-5- تعيين معيارهاي مكان يابي و تعيين حدود و مساحتهاي قابل طراحي پارك .

طرح اوليه و ذهني بدون مقياس كه روي كاغذ انجام مي گردد .

6- تهيه طرح شماتيك و تهيه گزارش :

1-6- طراحي سيماي كلي ساختمان هاي پروژه .

2-6- تهيه طرح كاربردي زمين ، استقرار ساختمان ها در محوطه و روابط بين آن ها و تهيه پلان جانمايي .

3-6- تهيه نقشه هاي شماتيك پارك .

4-6- تهيه طرح كلي ، ايده هاي پوشش گياهي .

5-6- پيش بيني مدت اجراي پروژه ، ارائه برآورد و تخميني از هزينه ي اجراي طرح پيشنهادي بر مبناي متر مربع زيربنا براي ساختمان ها و كارهاي محوطه سازي به تفكيك و نيز براي كل پروژه با توجه به قسمت ساختمان هاي مشابه .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

مرحله اول : قسمت دوم (تهيه طرح مقدماتي )

1- مطالعات تكميلي :

1-1- بازديد مجدد محل مطالعه و بررسي كامل تري از زمين ، مطالعه و بررسي كامل تري از وضعيت زمين از قبيل (شيب ، مسيرهاي موجود ، عوامل فيزيكي ، هر نوع عاملي كه در معماري سازه و تأسيسات مؤثر خواهد بود ) البته در صورت نياز .

2-1- تعيين تعداد و نوع آزمايش ها ، حدود و مقياس نقشه ها و عكس ها و نيز مقدماتي كه بايد طبق برنامه زمانبندي توسط كارفرما انجام شود و پيشنهاد انجام آن ها .

3-1- جمع آوري اطلاعات و آمار تكميلي در ارتباط با راه حل يا گزينه ي انتخاب شده به مطالعات قسمت اول .

2- مطالعات و طراحي معماري و تهيه طرح مقدماتي پارك :

1-2- مطالعه جامع تري از نيازها و توسعه آينده پروژه با پيش بيني هاي لازم .

2-2- مطالعه كامل ارتباطات خارجي ساختمان ها ، محوطه ها و راههاي ارتباطي پروژه و طرح مقدماتي استقرار ساختمان ها با توجه به عوارض طبيعي و ساختمان هاي موجود ، شبكه هاي تأسيساتي راههاي دسترسي به شبكه ارتباطي به جمع آوري و انتقال آب هاي سطحي و زهكشي و هرگونه عامل تأييد كننده كه حائز اهميت باشد . (عوارض طبيعي= شيب ، كانلا ، توپوگرافي )

3-2- طراحي معماري ساختمان ها و محوطه ها با انجام هماهنگي لازم با بخش هاي سازه ، سيويل و تأسيسات و ارائه طرح ها به مقياس .

4-2- تهيه طرح جامع كار .

1-4-2- تهيه حوزه هاي عملكردي پارك و ويژگي هاي هريك .

2-4-2- تقسيم بندي فعاليت ها و تعيين سازگاري آن با محيط .

3-4-2- طرح توسعه پوشش گياهي با توجه به گونه ها و حجم و توده گياهي مورد نظر و نيازهاي منظر سازي.

4-4-2- طراحي ارتباطات داخلي پارك و نحوه حركت و دسترسي ها و محوطه سازي هاي مربوطه .

5-4-2- ارائه نقشه كامل از طرح با توجه به مطالعات قبلي .

6-4-2- ارائه طرحهاي مقدماتي – تأسيساتي شامل شبكه هاي آب ، برق ، و آبياري و روشنايي .

7-4-2- برآورد مقدماتي هزينه اجراي طرح .

8-4-2- بررسي امكانات ، تأمين منابع مالي و توجيهه اقتصادي طرح (حداقل هزينه كاربهتر)

9-4-2- بررسي روش ها و سيستم مقدماتي مديريت كار .

10-4-2- ارائه گزارشات مربوطه .

مرحله دوم : قسمت اول (تهيه طرح اجرايي )

مطالعات اين مرحله بر اساس مدارك و گزارش مصوب قسمت دوم مرحله اول به شرح ذيل انجام مي شود :

مهندس مشاور بر اساس مطالعات انجام شده شامل مدارك و گزارش قسمت دوم مرحله اول – گزارش مكانيك خاك ، نقشه هاي توپوگرافي زمين و يا هرگونه مطالعات تكميلي و يا هماهنگي هاي لازم بين قسمت هاي مختلف طرح معماري و محوطه ، سازه ، تأسيسات مكانيكي برتر و تجهيزات خدمات اين مرحله را انجام مي دهد .

1-انجام محاسبات فني و تهيه نقشه هاي اجرايي :

1-1- پيش بيني وضعيت توسعه طرح (در صورت پيش بيني و گزارش مرحله اول در محاسبات و نقشه هاي اجرايي و همچنين ساخت آن در مرحله بعد .

2-1- محاسبات فني مورد نياز براي كارهاي معماري – سازه – تأسيسات مكانيكي و برتر ساختمان ها و محوطه و تهيه نقشه هاي اجرايي به طور كامل – با انتخاب مقياس مناسب .

1-2-1- جزئيات اجرايي كارهاي معماري سازه و تأسيسات .

2-2-1- جداول نازك كاري براي كليه قسمت هاي داخلي ساختمان ها با مشخص كردن فضاي مربوطه به آن و مشخصات نازك كاري .

3-2-1- جداول ميلگرد و انواع پروفيل هاي فولادي مصرفي در سازه ، حاوي شكل ، تعداد ، اندازه و ساير اطلاعات لازم .

4-2-1- طرحهاي اجرايي فضاي سبز شامل گونه هاي گياهي ، فواصل كاشت ، فرم اندازه هاي موردنظر ، برآورد نيازهاي آبي ، مشخصات و كيفيت خاك مورد نياز و روش هاي اصلاح وضع موجود .

2- تهيه مشخصات فني :

1-2- مشخصات فني عمومي كه رعايت آن در اجراي پروژه ضروري است به صورت موضوع ، شماره تاريخ صدور مرجع صادر كننده آن تعيين مي شود .

2-2- مشخصات فني خصوصي كه براي اجراي پروژه مورد نياز باشد در نقشه ها يا دفترچه مشخصات فني درج مي گردد .

3- تهيه برآورد هزينه اجرايي عمليات :

تهيه متره مقادير كارهاي اجرائي پروژه و تنظيم جدول برآورد هزينه اجراي كارهاي مختلف بر حسب ابنيه تأسيسات برقي ، تأسيسات مكانيكي و تجهيزات ، به تفكيك ساختمان هاي مختلف و محوطه سازي با ستفاده از فهرست بهاي واحد پايه با رعايت كليه ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه .

4- تهيه برنامه زمان بندي اجراي كار (c.p.m)

تهيه برنامه زمان بندي كلي اجراي كار با در نظر گرفتن مدت معقول و متناسب براي اجراي فعاليت هاي مختلف پروژه با توجه به امكانات اعتباري و تدارك مصالح و ماشين آلات .

5- تهيه شناسنامه پروژه

اسن شناسنامه در برگيرنده شرح پروژه خلاصه اي از اطلاعات و آمار گردآوري شده كه در طراحي مورد استفاده قرار گرفته است .

مشخصات اصلي پروژه از جمله سطوح زيربنا و محوطه ، هزينه اجراي عمليات ، برآورد قسمت واحد سطح ساختمان ها و محوطه روشن اجراي تغييرات احتمالي نسبت به مطالعات مرحله اول و همچنين توجيه تغييرات اعمال شده و غيره مي باشد .

6- ارائه مدارك و گزارش مرحله دوم به شرح ذيل :

1-6- شناسنامه پروژه

2-6- دفترچه محاسبات فني ، همراه با نتايج گزارش هاي مطالعات و ... زلزله ، زمين شناسي ، مقاومت مصالح و ... .

3-6- دفترچه ريزمتري مقادير .

4-6- مشخصات فني

5-6- تعيين سازمان مديريت و نمودار پرسنلي .

هر طرح ابتدا بايد توجيح اقتصادي داشته باشد و انتخاب طرح مناسب با توجه به سلايق كارفرما مهمه ، هر طرحي كه ما در نظر داريم بايد هدف خاصي را دنبال كند و محتواي آن با توجه به طرح قابل قبول باشد . البته با توجه به محدوديت هايي مانند : هزينه ، طرح هاي پيمانكار درجه بندي ميشه كه اگر هزينه ها بدون محدوديت باشد ==> ميشه بهترين كار با درجه 1 را به كارفرما تحويل داد ، به همين ترتيب درجه 2 كه يك كاره خوبه ، درجه 3 كه يك كار متوسط و درجه 4 كه يك كار قابل قبوله .

رفتار ما با كارفرما هم اهميت زيادي داره ، در طي رفت و آمدها و بازديد ها ما بايد بار علمي و كاري ، طرح هاي به روز را نشان بديم . اينها همان چكش كاري هايي هستند كه ما ميتونيم انجام بديم .

3- مصاحبه مالي طرح :

هنگامي يك طرح زنده و قابل اجراست كه علاوه بر طراحي و رعايت نكات اصول فني ، بتوان به مرحله اجرا درآورد . براي اين منظور ، مهمترين قسمت بررسي طرح ، محاسبات مالي آن است كه قدم هاي اوليه اجرا محسوب مي شود . بنابراين لازم است با توجه به فضاي مورد عمل اهداف مربوط ، برآورد قيمت ها صورت گيرد كه شامل 3 قسمت جداگانه مي باشد .

الف - كارهاي ساختماني : در صورت لزوم از تسطيح زمين شروع و به ديگر موارد مانند : آبنماسازي ، استخرسازي ، پله بندي ، خيابان كشي ، لوله كشي ، كابل كشي و .... تعميم مي يابد . ضمناً در تمامي محاسبات دستمزد عوامل امور ساختماني نيز در نظر گرفته مي شود .

ب- امور باغباني و تزئيناتي : در تنظيم برنامه محاسبات مالي امور باغباني ، برآورد قيمت انواع درختان ، درختچه ها ، بذور ، نشاها ، انواع كودها و سموم ضروري كه از پيش در طرح پيش بيني كه محاسبات معيني الزامي مي باشد ، مي گردد . ضمناً بايد در محاسبات ، نوسانات قيمت در نظر گرفته شود . در جمع كل ، محاسبه دستمزد تعداد كارگران فني و باغبان بر حسب نوع ضروري است .

ج- برآورد هزينه خدمات : اقدام محاسباتي در اين قسمت شامل : طراحي ، نظارت و اجرا مي باشد و لازم است هريك از موضوعات مربوط به طور جداگانه در ليست محاسبات گنجانده شود.

طرح هاي فضاي سبز يا در مورد توسعه هست يا نگهداري و بازسازي (تأسيسات)

مهندسين مشاور افرادي هستند كه حداقل مدرك كارشناسي ارشد در رشته مرتبط داشته باشند ، اطلاعات مشاور كامل ، جامع و كلي است .

مطالعات طرح و مراحل مختلف :

نتيجه اين ميشه كه پس از تهيه طرح نهايي و تجزيه و تحليل مسائل مختلف ب توجه به نكات ضروري در طرح ، عمليات مربوط آغاز مي گردد :

1- زمين يا محلي كه قرار است طرح پياده شود ، براي آخرين بار مورد بازديد قرارمي گيرد و تمامي مشخصات فني با نقشه و برنامه ريزي شده تطبيق داده مي شود .

2- پس از بررسي در روي زمين محورهاي اصلي نسبت به ساختمان هاي اطراف زمين يا خيابان هاي اصلي ، فرعي شهر ، كوچه مشخص مي گردد .

3- قسمت هايي كه ميبايست تسطيع يا تغييراتي بايد بر حسب ارقام داده شده در نقشه مشخص مي شود .

به طور كلي براي مطالعات طرح مراحل زير ضروري است :

1-1- شناسايي و بررسي اوليه 6 تا

الف – گردآوري اطلاعات و انجام مطالعات پايه

ب – بررسي و شناسايي هاي كلي و كاربردي و ضوابط و مقررات موجود .

ج – بررسي و مطالعه در مورد مصالح ساختماني و روش هاي ساخت .

د- بررسي سيستم تأسيساتي و تجهيزات مورد نياز .

ه – برنامه ريزي كالبدي

ي – تهيه طرح شماتيك و تهيه گزارش .

1-2- تهيه طرح مقدماتي :

الف – مطالعات تكميلي

ب – مطالعات و طراحي معماري و تهيه طرح مقدماتي پروژه

2-1- تهيه طرح اجرايي :

1- انجام محاسبات فني و تهيه نقشه هاي اجرايي

2- تهيه مشخصات فني

3- تهيه برآورد هزينه اجرايي عمليات

4- برنامه زمان بندي اجرايي كار .

5- تهيه شناسنامه پروژه

6- ارائه مدارك و گزارشات

ريز محاسبات فني :

كه پس از مشخص شدن توسط افرادي كه در اين زمينه تخصص دارد گزارش داده ميشن و ما با يك جمع بندي كلي مي تونيم هزينه كلي پروژه رو محاسبه كنيم كه يك پيمانكار با توجه به فرمول زير قيمت نهايي را اعلام مي كند :

سود قيمت كارشناسي

بيمه و ماليات 100×1- درصد پيمانكار

حوادث قيمت پايه

مايه ↓

 

با توجه به جداول قيمت ها

 

كه پيمانكار با توجه به آن ها قيمت را ميگه كه از قبل آماده كرده ايم و پروژه

 

هاي مشابه .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...