رفتن به مطلب

نقشه های محلات منطقه 1 تهران


ارسال های توصیه شده

منطقه 1 تهران ، یکی از مناطق شمالی تهران هستش که شامل محلات زیادی میشه .:ws37:
.
نقشه ی این محلات رو با فرمت pdf برای دانلود میذارم ، مقیاس نقشه ها خطیه و برای تبدیل pdf ها به عکس مشکلی نخواهید داشت . :w02:
.
برای هر محله 2 مدل نقشه گذاشتم ، سعی کنید هر دو مدل رو دانلود کنید ، با هم فرق دارن . :a030:

لینک به دیدگاه
 • پاسخ 60
 • ایجاد شد
 • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

محله اراج

http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AC%20%202.pdf
http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AC%201.pdf
...................

محله ازگل

http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D9%84%201.pdf
http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D9%84%202.pdf
......................

محله امام زاده قاسم

http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%201.pdf
http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%202.pdf
...................

محله اوین

http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86%201.pdf
http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86%202.pdf
..............................

محله باغ فردوس

http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%A8%D8%A7%D8%BA%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%201.pdf
http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%A8%D8%A7%D8%BA%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%202.pdf
...................................

محله تجریش

http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B4%201.pdf
http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B4%202.pdf

لینک به دیدگاه

محله جماران

http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%201.pdf
http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%202.pdf
...........................

محله حصار بوعلی

http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%201.pdf
http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%202.pdf
...................................

محله حکمت و دزاشیب

http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A8%201.pdf
http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A8%202.pdf
..........................

محله دارآباد

http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%201.pdf
http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%202.pdf
.........................

محله دربند

http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%201.pdf
http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%202.pdf
.................................

محله درکه

http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87%201.pdf
http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87%202.pdf
......................

محله دزاشیب و جوزستان

http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A8%20%D9%88%20%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%201.pdf
http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A8%20%D9%88%20%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%202.pdf
...............................

محله زعفرانیه

http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%201.pdf
http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%202.pdf

لینک به دیدگاه

محله سوهانک

http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%A9%201.pdf
http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%A9%202.pdf
...........................

شهرک محلاتی

http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%201.pdf
http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%202.pdf
..............................

شهرک نفت

http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%20%D9%86%D9%81%D8%AA%201.pdf
http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%20%D9%86%D9%81%D8%AA%202.pdf
................................

شهرک گلها

http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%20%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%201.pdf
http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%20%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%202.pdf
.......................................

قیطریه

http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D9%82%DB%8C%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%87%201.pdf
http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D9%82%DB%8C%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%87%202.pdf
...............................

محمودیه

http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%87%201.pdf
http://urbanist.persiangig.com/Urbanism/Map/teh%20-%20Mantaqe%201/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%87%202.pdf

لینک به دیدگاه
 • 1 سال بعد...

سپاسگزارم اگر امکانش است محله دربند فایل اتوکدی شو لطفا تو سایت قرار می دید. پیشاپیش سپاسگذارم.



از لینک زیر می تونید دانلود کنید:

http://www.noandishaan.com/forums/thread122471.html

لینک به دیدگاه
 • 3 ماه بعد...
 • 3 ماه بعد...
 • 3 هفته بعد...

سلام

ممنونم از سایت خوب و عالی تون

واقعا خسته نباشین

امکانش هست خواهش کنم فایل اتوکد بخش پایین تله کابین بام تهران رو مرحمت کنین.محوطه ی بانجی جامپینگ و فضای آسفالت شده ی اطراف در محدوده بام تهران رو منظور هست

خواهشا ...

سپاس فراوان

لینک به دیدگاه
 • 2 هفته بعد...
 • 5 ماه بعد...
 • 4 هفته بعد...

سلام خشته نباشید فایل کد منظقه 1 رو دارید برای من بزارید بی زحمت؟؟


این لینکها رو ببینید
نقشه کد منطقه 1 تهران تجریش (dwg)
نقشه اتوکد منطقه سوهانک (dwg)
نقشه اتوکد منطقه اوین تهران (dwg)

لینک به دیدگاه
 • 2 ماه بعد...
 • 3 هفته بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • اضافه کردن...