رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

19999214.png

SolidWorks 2011- SP2.0 MULTiLANGUAGE - WiN32| 2.83 GB

 

Upgrade SolidWorks 2011 SP2.0 x86 & x64 (2011) - latest updates for computer-aided design, engineering analysis and manufacture of products of any complexity and purpose. SolidWorks is the core of an integrated set of enterprise automation, through which the support of the product life cycle, in accordance with the concept of CALS-technologies, including bi-directional data exchange with other Windows-based applications and the creation of online documentation. Depending on the class of tasks customers are three basic configuration: SolidWorks, SolidWorks Professional and SolidWorks Premium.

 

Description:

SolidWorks is the CAD developer SolidWorks Corp. (USA), an independent subsidiary of Dassault Systemes (France) - a world leader in high-tech software.

Development of SolidWorks Corp. characterized by high levels of quality, reliability and productivity, which in combination with qualified support SolidWorks makes the best decision for the industry.

 

SolidWorks Integrated solutions based on advanced technologies of hybrid parametric modeling and a wide range of specialized modules.

The software operates on Windows, and, accordingly, supports the Standard and ESKD.

 

Contents:

1. SW2011_SP2.0_Win32_Edition_Update - folder with updates SW2011 SP2.0 Win32 Edition

2. SW2011_SP2.0_Win64_Edition_Update - folder with updates SW2011 SP2.0 Win64 Edition

3. Crack - a folder with the medicine

 

More information about the updates (for example, folders SW2011_SP2.0_Win32_Edition_Update)

COSMOSM-folder with the update COSMOSM (full installation)

eDrawings - folder with the update eDrawings (full installation)

PDM Works server - the folder with the update SW PDMWorks (full installation)

SolidWorks\SolidWorks Core Update - folder with the update kernel SW (kernel update also includes updates of all SW add-in, including SW Motion, SW Simulation and SW PhotoView 360)

SolidWorks\SolidWorks Localizations Update - folder with updates localizations under the supported languages (REQUIRED for installation if you are using a localized SW2011!)

SolidWorks API SDK - Update SW API SDK (full installation)

SolidWorks Document Manager - Update SW Document Manager (full installation)

SolidWorks Explorer - update SW Explorer

SolidWorks Flow Simulstion - Update SW Flow Simulation

SolidWorks Help - Update SW Help

 

Full installation means that the update can be installed regardless of whether the module is pre-installed or not. In all cases, (after unpack) the files with the index-i belong to update Win32, with index-x refers to updating Win64, without indesa-to general (Win32 & Win64) updates. All updates are in the form in which they are located on the official website (self-extracting ZIP files with auto). After finishing upgrading the kernel and dopmoduley must run the appropriate crack.

 

In the folder Crack\SolidWorks is an activator SW

In the folder Crack\eDrawing is crowbar eDrawings, which allows you to activate in eDrawings Pro Edition, even for Stand Alone (without the SW2011) install eDrawings

 

System:

Memory:

Minimum 1 GB (part 1000 items)

For large models and assemblies-Win64 version with 6 GB and above (for details,> 1000 primitives build> 10000 items)

Processor: Intel ® and AMD ® (Apple Mac ® is not supported!)

 

Medician: Yes (Team-SolidSQUAD (SSQ)

Language: Multilingual

OS: 32bit & 64 bit

Developer: DSS SW Corp.

Releases Released: 2011

 

 

 

Download

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Uploaded by hamid19395

لینک به دیدگاه
 • 7 ماه بعد...

5411a53746.jpg

SolidWorks 2012 SP0 (x86/x64) MULTiLANGUAGE & Add-ins | 13.1 GB

 

 

SolidWorks 2012 marks the 20th release of product development software delivering a range of features that will help you design faster and do your job better. Automated functionality streamlines design with a more continuous workflow. New productivity features accelerate product development, while connectivity tools expand collaboration with teams from around the world. SolidWorks 2012 delivers design that drives your business.

What's New in SolidWorks 2012:

- You are now able to pin documents to the recently used document fly out.

- You can now switch document units on the fly with the unit switcher located in the bottom right corner of the status bar.

- You can now choose faces to ignore in sheet metal flat patterns.

- Swept flanges can now be created in sheet metal and flattened.

- You can now start typing a command in the search palette, and it will start narrowing down the possibilities (ala the Windows 7 Start button).

- New equation dialogue; you can change solve order and categorize (and sort) equations

- Exploded views are now shown on the drawing palette, and there is now a right-click option to explode an existing view.

- BOM's can now be created without preselecting a view.

- Balloons can now be ordered numerically around a view.

- Magnet lines are now available to snap balloons too, like in 3DVIA Composer!

- Unused view labels (such as those from deleted views) are now automatically reused.

- Rendering

- Custom Compass

- BOM Hotspot

- Taking a cue from 3DVIA, selecting a component and hitting Tab will hide the component.

- Manufactured part costing will allow users to account for part costs based on material, machining, and set up.

- Motion Optimization

- Large Design Review - enables users to work with massively large assemblies.

 

Included : Delcam,CamWorks,Geometric,MoldWorks

 

Homepage:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

47b85f3fafdf.jpg

Buy a Premium Account Filesonic.com = High speed+parallel downloads!

SolidWorks 2012 SP0 32 Bit

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

SolidWorks 2012 SP0 64 Bit

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

Add-ins for SolidWorks

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

سلام اقا سهیل حاجی من این ورژن و دانلود کردم ولی وقتی میخوام نصب کنم تا اخر نصب میشه حتی ایکون سالیدم میندازه ولی roling back میده و همه رو پاک میکنه ممنون میشم راهنمایی کنید.

در ضمن باید بگم وینزم windows 7 64 bit:ws52:

 

 

 

سلام

والا من اینو نصب نکردم هنوز

مدیر بخش و دوستان به زودی راهنمایی میکنن:icon_gol:

 

 

محتویات فولدر پیش نیاز رو کامل نصب کنید

دات نت ها و...

اسم فولدر رو یادم نیست ولی کامل باید نصب کنید

 

اقا خیلی ممنون کارمو راه انداختی یک هفته بود الاف نصب این بودم.
لینک به دیدگاه

نرم افزار محبوب و قدرتمند طراحی صنعتی SolidWorks برای تمامی متخصصان و اهل فن به خوبی شناخته شده است. ایجاد مراجع هندسی، منحنی ها، ایجاد پلان ها با آفست کردن صفحه، ایجاد دستگاه مختصات جدید، منحنی های مارپیچ، شیب دهی به سطوح و قرینه سازی اشیائ سه بعدی، چرخش پروفیل حول یک محور و ... همه و همه از ویژگی های بارز این نرم افزار می باشند.

ایجاد مراجع هندسی و منحنی ها ، ایجاد پلان با افست کردن یک صفحه، ایجاد دستگاه مختصات جدید، ایجاد منحنی های مارپیچ، شیب دهی به سطوح، قرینه سازی اشیاء سه بعدی، چرخش پروفیل حول یک محور و...

نرم افزار soliworks یک نرم افزار قدرتمند در زمینه طراحی و خصوصا طراحی سه بعدی است. در این نرم افزار بخش های مجزایی برای مدل سازی و عملیات ورق کاری و جوش کاری و ریخته گری و قالب سازی و همچنین تحلیل تنشو مدلسازی رفتار و مقاومت قطعه تحت بار گذاری های گوناگون وجود دارد.

ویژگی برجستهی این نرم افزار در مقایسه بار نرم افزار های مشابه بر خورداری از محیط ساده و آسان می باشد.

همچنین این نرم افزار دارای نرم افزار های جانبی زایدی مانند Cosmos-SolidCAM- Geartrax و ... است که می توان از آنها برای ماشینکاری و یا تحلیل قطعات نیز استفاده کرد. علاوه بر این نرم افزار solid works قابلیت اتصال به نرم افزار های تحلیلی مانند: Fluenr، Ansys و... را نیز دارا است.

این نرم افزار قابل استفاده دانشجویان و مهندسین رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، نقشه کشی صنعتی و ... می باشد. علی رغم سادگی و سهولت کاربرد این نرم افزار دارای توانای چشم گیر در زمینه ی طراحی است.

دانلود با لینک مستقیم:

 

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

پسورد تمام فایل ها:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
 • 1 ماه بعد...

SolidWorks 2010

دانلود رایگان نسخه 32 بیتی نرم افزار سالید ورکس 2010 جهت طراحی سازه های صنعتی به صورت ۳ بعدی به همراه سرویس پک 4

اگر رشته ی تحصیلی شما مکانیک یا صنایع باشد حتما با برنامه ی SolidWork زیاد کار کرده اید و به نظر خیلی از کارشناسان این برنامه را میتوان معروف ترین و پر کاربردترین نرم افزار این رشته ها هم نامید ! این برنامه به دلیل حجم بالا در کمتر سایتی با لینک مستقیم و رایگان در دسترس کاربران میباشد . سایت وطن دانلود نیز مثل همیشه برای رفاه حال کاربران این برنامه ی پر کاربرد را به صورت رایگان برای دانلود قرار داده است . امیدواریم مورد پسند واقع شود .

 

نرم افزار محبوب و قدرتمند طراحی صنعتی SolidWorks برای تمامی متخصصان و اهل فن به خوبی شناخته شده است. ایجاد مراجع هندسی، منحنی ها، ایجاد پلان ها با آفست کردن صفحه، ایجاد دستگاه مختصات جدید، منحنی های مارپیچ، شیب دهی به سطوح و قرینه سازی اشیائ سه بعدی، چرخش پروفیل حول یک محور و ... همه و همه از ویژگی های بارز این نرم افزار می باشند.

 

ایجاد مراجع هندسی و منحنی ها ، ایجاد پلان با افست کردن یک صفحه، ایجاد دستگاه مختصات جدید، ایجاد منحنی های مارپیچ، شیب دهی به سطوح، قرینه سازی اشیاء سه بعدی، چرخش پروفیل حول یک محور و...

نرم افزار soliworks یک نرم افزار قدرتمند در زمینه طراحی و خصوصا طراحی سه بعدی است. در این نرم افزار بخش های مجزایی برای مدل سازی و عملیات ورق کاری و جوش کاری و ریخته گری و قالب سازی و همچنین تحلیل تنشو مدلسازی رفتار و مقاومت قطعه تحت بار گذاری های گوناگون وجود دارد.

ویژگی برجستهی این نرم افزار در مقایسه بار نرم افزار های مشابه بر خورداری از محیط ساده و آسان می باشد.

همچنین این نرم افزار دارای نرم افزار های جانبی زایدی مانند Cosmos-SolidCAM- Geartrax و ... است که می توان از آنها برای ماشینکاری و یا تحلیل قطعات نیز استفاده کرد. علاوه بر این نرم افزار solid works قابلیت اتصال به نرم افزار های تحلیلی مانند: Fluenr، Ansys و... را نیز دارا است.

این نرم افزار قابل استفاده دانشجویان و مهندسین رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، نقشه کشی صنعتی و ... می باشد. علی رغم سادگی و سهولت کاربرد این نرم افزار دارای توانای چشم گیر در زمینه ی طراحی است.

 

 

این نرم افزار دارای سه بخش اصلی است:

 

1- Part (طراحی قطعه)

2- Assembly (مونتاژ قطعه)

3-DRAWING (تولید نقشه در نماهای جور وا جور)

 

 

ما در محیط پارت قطعات مختلف رو طراحی میکنیم که طراحی هر کدام می تواند از قطعات ساده شروع بشود و تا طراحی های پیچیده که طراح وقت زیادتری روی اجزای جزئیات میگذارد متفاوت باشد.

در محیط اسمبل اجزای مختلف به هم وصل میشوند که البته باید قبل این بخش در محیط پارت قطعات مختلف رو کاملا درست و دقیق طراحی کرده باشیم.

کلا جا برای پیشرفت در این نرم افزار بسیار زیاد است و در حقیقت یک CATIAی کوچک است که میشود با آن کار کرد و البته بهترین نرم افزاری که برای شروع طراحی ها میشود از آن استفاده کرد و بعد سراغ بخشی از CATIA رفت.

این نرم افزار از نرم افزار های رایج طراحی های سه بعدی در کشور ماست و در بسیاری رشته ها حتی گاهی در جزو واحد های نقشه کشی صنعتی آموزش داده میشود.

یاد گیری ان به عنوان یکی از نرم افزار های کاربردی توصیه میگردد. چون هم ساده است و برای شروع کار با سری نرم افزار های مهندسی مثل مکانیک حرف اول را میزند و هم میشه با آن به مرور زمان طرح های پیچیده تری درست کرد.

 

این برنامه کاملا تست شده و به همراه سریال و کرک میباشد .

 

 

 

دانلود نرم افزار SolidWorks 2010:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
-
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
-
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
-
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
-
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
-
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
-
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
-
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
-
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

دانلود سرویس پک 2 برای SolidWorks 2010 :

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
-
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
-
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
-
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
-
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
-
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
-
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
-

 

 

 

دانلود سرویس پک 4 برای SolidWorks 2010 : ( جدید )

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
-
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
-
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
-
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
-
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
-
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
-
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
-
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

منبع ک وطن دانلود

لینک به دیدگاه
 • 3 هفته بعد...

[h=2]دانلود نرم افزار solidworks 2012 نسخه 32 و 64 بيتي[/h]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
 • 5 ماه بعد...

1334724320_solidworks-premium.jpg

 

نرم افزار SolidWorks ابزاری به منظور آنالیز فنی و طراحی کامپیوتری هر محصول با پیچیدگی و اهداف خاص خودش می باشد. این نرم افزار هسته ی مجموعه ی به هم پیوسته ای از اقدامات خودکار می باشد که از طریق آ ن ها می توان به پشتیبانی از چرخه ی حیات محصول بر اساس تکنولوژی های CALS پرداخت. به طور مثال تغییر داده به صورت bi-directional با برنامه های تحت ویندوز دیگر و یا ساخت و ایجاد آنلاین مستندات از جمله ویژه گی های این نرم افزار می باشد. بر اساس سطح درخواست کاربر 3 ساختار اصلی وجود دارد: SolidWorks، SolidWorks Professional، SolidWorks Premium. این نرم افزار به نوعی یک رهبر جهانی در نرم افزارهای با تکنولوژی بالا محسوب می شود. به منظور توصیف محصولات با کیفیت بالا و قابلیت اعتماد و سودمندی این نرم افزار بهترین تصمیم برای صنعتمداران می باشد. راه حل های ارائه شده توسط این نرم افزار بر اساس تکنولوژی های پیشرفته ی مدلسازی پارامتری هیبرید و شمار گسترده ای از ماژول های خاص می باشد. توابع این نرم افزار بر اساس ویندوز هستند و در نتیجه از تمامی استاندارد ها و ESKD ها پشتیبانی می کنند.

 

قابلیت های کلیدی نرم افزار SolidWorks Enterprise:

- مدلسازی و طراحی محصولات با هر پیچیدگی و ساختار خاص

- بهره مندی از تکنولوژی های CALS

- ساخت آنلاین مستندات

- ارائه ی محصولات با کیفیت بالا، سودمندی و قابلیت اعتماد

- توابع مبتنی بر ویندوز

- پشتیبانی از استانداردها و ESKD

- بهره مندی از ماژول های خاص و تکنولوژی پیشرفته ی مدلسازی پارامتری هیبرید

- و ...

 

 

 

Solid[LTR][/LTR]Works Premium further expands on the capabilities of SolidWorks Professional to deliver the flagship 3D solution in the SolidWorks family.

مشخصات

 

 

شرکت سازنده:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

حجم فایل: 3350 + 3570 مگابایت

تاریخ انتشار: 09:20 - 91/4/6

 

راهنمای نصب

دستور العمل استفاده از کرک در فایل Read Me.txt در فولدر Crack‌ موجود است.

 

exclaim.gifنسخه 32 بیتی - 3350 مگابایت

 

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
|
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش اول

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
|
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش دوم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
|
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش سوم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
|
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش چهارم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
|
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش پنجم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
|
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش ششم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
|
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش هفتم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
|
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش هشتم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
|
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش نهم

 

exclaim.gif نسخه 64 بیتی - 3570 مگابایت

 

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
|
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش اول

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
|
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش دوم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
|
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش سوم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
|
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش چهارم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
|
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش پنجم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
|
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش ششم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
|
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش هفتم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
|
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش هشتم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
|
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش نهم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
|
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش دهم

 

منبع و رمز فایل های فشرده:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
 • 1 سال بعد...

Solidworks Premium 2014 SP2.0 x86/x64 طراحی حرفه ای قطعات صنعتی

 

 

 

solidworks-2013.jpg

 

 

نرم افزار Solidworks Premium 2014 SP2.0 یک ابزار بسیار پیشرفته به منظور طراحی سازه های صنعتی به صورت سه بعدی می باشد. شما با استفاده از این نرم افزار می توانید اقدام به طراحی و ایجاد مراجع هندسی ، منحنی ها ، پلان ها با آفست کردن صفحه ، دستگاه مختصات جدید ، منحنی های مارپیچ ، شیب دهی به سطوح و قرینه سازی اشیائ سه بعدی ، چرخش پروفیل حول یک محور و ... نمایید.این نرم افزار قابل توجه بسیاری از مهندسان و دانشجویان رشته های مهندسی مکانیک ، مهندسی صنایع ، نقشه کشی صنعتی و ... بوده زیرا نسبت به نرم افزارهای مشابه از محیط کاربری ساده ای بر خوردار است و در عین حال به پیشرفته ترین ابزارهای طراحی و مدلسازی نیز مجهز می باشد. همچنین در این نرم افزار بخش های مجزایی برای مدل سازی ، عملیات ورق کاری ، جوش کاری ، ریخته گری ، قالب سازی ، تحلیل تنش ، مدلسازی رفتار و مقاومت قطعه تحت بار گذاری های گوناگون وجود دارد. بعلاوه در این نرم افزار ابزارهای جانبی مانند Cosmos-SolidCAMGeartrax و ... قرار گرفته که می توان از آنها برای ماشینکاری و یا تحلیل قطعات نیز استفاده کرد. از دیگر قابلیت های بسیار خوب این برنامه قابلیت اتصال به نرم افزار های تحلیلی مانند: Fluenr ، Ansys و ... میتوان اشاره نمود.

 

قابلیت های نرم افزار SolidWorks :

 

 

 • مدلسازی و طراحی محصولات با هر پیچیدگی و ساختار خاص
 • بهره مندی از تکنولوژی های CALS
 • ساخت آنلاین مستندات
 • ارائه ی محصولات با کیفیت بالا، سودمندی و قابلیت اعتماد
 • توابع مبتنی بر ویندوز
 • پشتیبانی از استانداردها و ESKD
 • بهره مندی از ماژول های خاص و تکنولوژی پیشرفته ی مدلسازی پارامتری هیبرید
 • و ...

 


برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

دانلود CAMWorks

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

پسورد فايل فشرده : soft98.ir ( پسورد را تايپ کنيد )

 

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 


توضیحات:

 

 

 • این نسخه تنها شامل زبان انگلیسی هست و سایر زبانهای حذف شده.
 • فایل کرک در فولدر _SolidSQUAD_ داخل فایل iso موجود است.
 • فایل iso رو با استفاده از نرم افزار
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  Mount و نصب کنید.


لینک به دیدگاه

1381308316_solidworks-premium.jpg

 


[h=3]راهنمای نصب[/h]راهنمای نصب نسخه ی 2013 و 2014:

1- فایل Image درون پوشه DVD Image را با استفاده از نرم افزار ISO Burner بر روی یک DVD خام رایت کنید. DVD را داخل دستگاه قرار داده و اقدام به نصب نرم افزار کنید.

همچنین به جای رایت می توانید Image را درون یک درایو مجازی Load کنید و سپس اقدام به نصب کنید.

2- فایل Read Me.txt موجود را به دقت بخوانید و مطابق دستورات آن نرم افزار را نصب کرده و کرک کنید.


‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ 2014 SP0 - نسخه 32 بیتی - 4620 مگابایت

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش اول

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش دوم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش سوم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش چهارم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش پنجم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش ششم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش هفتم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش هشتم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش نهم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش دهم

 

exclaim.gif‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ 2014 SP0 - نسخه 64 بیتی - 5220 مگابایت

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش اول

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش دوم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش سوم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش چهارم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش پنجم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش ششم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش هفتم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش هشتم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش نهم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش دهم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش یازدهم

 

key.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 


 

 


دانلود سالیدورک2013

 

exclaim.gif‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ 2013 SP2 - نسخه 32 بیتی - 5580 مگابایت

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش اول

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش دوم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش سوم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش چهارم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش پنجم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش ششم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش هفتم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش هشتم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش نهم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش دهم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش یازدهم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش دوازدهم

 

exclaim.gif‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ 2013 SP2 - نسخه 64 بیتی - 6030 مگابایت

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش اول

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش دوم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش سوم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش چهارم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش پنجم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش ششم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش هفتم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش هشتم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش نهم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش دهم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش یازدهم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش دوازدهم

arrow-down.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بخش سیزدهم


برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
لینک به دیدگاه
 • 6 ماه بعد...
 • 2 ماه بعد...

دانلود رایگان نرم افزار SolidWorks 2015 sp0 با لینک مستقیم با کرک

همراه با خرید آنلاین

 

SolidWorks.2015.www.Download.ir.jpg

 

دانلود با لینک مستقیم: از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

حجم فایل: 7.68 گیگابایت

 

لینک منبع : دانلود فارسی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

Solidworks Premium 2015 SP1.1 طراحی حرفه ای قطعات صنعتی

 

 

solidworks-2013.jpg

 

 

دانلود رایگان سالیدورکز 2015 سرویس پک 1.1 با لینک مستقیم: از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

ورژن 2015 - 64 بیتی

 

توضیحات :

این نسخه تنها شامل زبان انگلیسی هست و سایر زبانهای حذف شده.

فایل iso رو با استفاده از نرم افزار ساخت درایو مجازی Mount و نصب کنید.

 

لینک منبع : سافت98

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
 • 2 ماه بعد...

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

SolidWorks.Enterprise.PDM_.2015.SP2_.0.www_.Download.ir_.jpg

 

نرم افزار SolidWorks Enterprise PDMابزاری است بسیار قدرتمند که توسط شرکت PDM وارد بازار شده است این نرم افزار یک راه حل خوب برای مدیریت داده های کامل برای سازمان های بزرگ و کوچک است. این برنامه توسط مایکروسافت SQL Server® تضمین می کند تمام اطلاعات به صورت امن ذخیره شده و برای بازیابی سریع توسط کاربران مجاز در شرکت شما نمایان می شود . نرم افزار SolidWorks Enterprise PDM آسان به پیاده سازی ، به طور کاملقابل تنظیم و قابل گسترش از طریق API، SOLIDWORKS شرکت PDM موثر راهنماهای تیم محصول خود را از طریق فرآیندهای توسعه خود می تواناطمینان حاصل کرد که اعضای تیم دسترسی به فایل های سمت راست در زمان مناسب داشته باشند . تکرار طاق محلی و حمایت از برنامه های متعدد CADبهره وری بی بهره ، بدون توجه به اندازه ، توزیع ، و تنوع سازمان شما فراهم می کند . نرم افزار SolidWkorks Enterprise PDM به کاربر کمک می کند که یک طراحی دقیق تر و سریع تر را در طول روز انجام دهد . بیش از ۳۰ درصد از زمان طراحی این نسخه از نرم افزار صرف افزایش عملکرد ، قابل اعتماد بودن و انجام پیش بینی‌ های دقیق صرف شده است . یک مثال از این حذف قابلیت face feature است . نرم افزار SolidWorks Enterprise PDM در زمان حدود ۱۶ ثانیه در face feature می‌توان به بازسازی پرداخت در حالی که این قابلیت در نسخه سال ۲۰۱۴ به ۳.۵ ثانیه کاهش یافته است .

 

ویژگی های نرم افزار SolidWorks Enterprise PDM :

– امکان مدیریت پرونده ها در انواع سازمان

طراحی برای استفاده مجدد

مدیریت ویرایشها

مهندسی مدیریت تغییر

– امنیت فایل Vaulting

شرکت مقیاس پذیری

– گردش کار موازی به روز شده است به منظور بهبودآخرین امضا الکترونیکی تاریخ

– ستون جدید در ویندوز اکسپلوررکاربر را نشان می دهد در صورتی که فایل ذخیره سازی و یا قدیمی است

 

لینک

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
 • 3 ماه بعد...
 • 1 سال بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...