رفتن به مطلب

پيشنهاد هايي جهت پيدا كردن ديد كلي از آزمون كارشناسي ارشد


ارسال های توصیه شده

براي طي اين مسير به 5 گام اساسي نيازمند هستيم كه با توجه كردن به آنها و انجام امور گفته شده مي توان به رضايت قلبي در انتهاي مسير نايل شد.اميد است با توجه كردن به اين مباحث و انجام امور ذكر شده به اين مهم دست يابيد.

 

 

گام اول:

در گام اول بهتر است که هدف از ادامه ي تحصيل مشخص شود و اينکه دليل ادامه ي راه با مشکلات و سختي هايي که بر هر کسي واضح و مبرهن است چه چيز و يا چه کسي و يا اصلا ً چه آرماني است تا بدين ترتيب براي خود شخص ، دليل و علت متحمل شدن اين همه سختي آشکار شود تا اينکه اگر عزم ما و تفکر ما دراين مسير هم راستا شدند بتوانيم هر مشکل و سختي اين راه را تحمل و از پيش پا برداريم.پس اولين و مهمترين گام دراين مسير، مشخص کردن هدف از ادامه ي تحصيل مي باشد که اگر اين کار با منطق درست همراه باشد حل کردن بسياري از مشکلات به آساني انجام شده و به جاي اينکه مشکلات ما را در اين مسير خسته کنند اين اراده و توان ماست که بر مشکلات فايق آمده و اينجاست که اين مسير، مسير پيروزي ، موفقيت و آرامش نام نهاده مي شود.

 

 

گام دوم:

اين مرحله را با نام عقب گرد به گذشته نزديک عنوان مي کنيم.يعني هر شخصي بسته به پتانسيل هاي دروني و استعداد خويش در گذشته عملکردي داشته است که حال از آن اصل دروني و ضمير خويش دور شده است(بسته به شرايط حاکم بر شيوه زندگي افراد ، شيوه عملکردي افراد در دوره هايي از زمان تغييير کرده و فرد نا خواسته از اصل دروني خويش دور مي شود)که با ياد آوري خاطرات و پيش آمد هاي گذشته ، شخص مي تواند خود واقعي خويش را بيابد و زين پس را مطابق گذشته درخشان خود سپري کند و از آن لذت ببرد.پس در دومين گام بايد خود دروني فراموش شده را بيدار کرد و سعي در قوي کردن آن و اطلاح اشکالات قبلي و بهبود هر چه بهتر آن نمود تا در مسير فعلي بتوان محکم و استوار گام نهاد.

 

 

گام سوم:

ارزشمند کردن هدف و نيز گريز از تفکر به نتيجه حاصله در انتهاي مسير مي تواند گام مهم بعدي باشد.يعني شخص بايد تلاش دراين مسير را مقدس و با ارزش شمرده و تفکر خويش را طوري هدايت نمايد که مهمترين علت گام نهادن در اين مسير رسيدن به سطح علمي مطلوب است و نيز استفاده کردن از اين علم حاصله است و در انتهاي مسير اگر بحث قبولي هم مطرح شود که اين ارزش را تکميل کرده و در غير اين صورت رسيدن به همين سطح از دانش خود در جاي خويش ارزشي وافر دارد که قابل مقايسه با قبولي نمي باشد.

* شايد اين تفکر داراي پارادوکس باشد و نيز امري سهل ممتنع به شمار آيد ولي اين نکته خيلي خيلي مهمي در امر کنکور تلقي مي شود چرا که اين مسير داراي پستي و بلندي هاي زيادي مي باشد و اگر اين تفکر در اين مسير حاکم باشد با ذهني باز تر و آسوده تر و نيز تمرکزي وافر و با اطمينان قلبي خيلي بالا قدم در اين مسير گذاشته و طي مسير خواهيد كرد.

 

 

* شايد بتوان بزرگترين اثر اين گام را در از بين بردن استرس در طول زمان درس خواندن و نيز در نزديكي كنكور و از همه مهم تر شب قبل از كنكور و سر جلسه كنكور دانست كه همه مزيت خود را در نتيجه نهايي نيز نشان خواهند داد .

 

* كنكور علاوه بر اينكه آزموني براي سنجش ميزان اطلاعات افراد در زمينه دروس خاصي مي باشد ، آزموني در راستاي سنجش قوت قلب و نيز تحمل استرس ها و تنش هاي دروني و نيز حاكم شدن بر احساسات و عواطف دروني انساني است كه در ضمير ناخود آگاه هر شخص نهاده شده است و اين ما هستيم كه در طي اين مسير تعالي بايد همواره در دو بعد يعني هم بعد علمي و هم بعد روحي خود را ارتقاء دهيم و باعث ظاهر شدن هر چه راحت تر در اين آزمون شويم.

 

 

توجه به اين نكته ضروري است كه هر كدام از اين شروط به تنهايي نمي تواند ما را در اين مسير به موفقيت برساند يعني داشتن صرفا ً سطح علمي مناسب و يا دارا بودن آرامش و اطمينان قلبي به تنهايي موفقيت را براي ما به ارمغان نخواهد آورد.پس اين دو ، شروط لازم اين قضيه مي باشند و بودن يكي به تنهايي كافي نمي باشد.

*حصول اين دو در كنار همديگر امري نسبتا ً آسان است و كافي است كه هر روز قبل از شروع به مطالعه هدف از اين مسير و علت گام نهادن خود در اين مسير را به خود ، گوش زد كنيم كه ‌‌:من به خاطر ارتقاي سطح علمي قدم دراين وادي نهاده ام و نه به خاطر قبولي و نتايج آنچناني و بايد براي اين هدف والا تمام قواي خود را به كار بسته و از هيچ تلاشي در اين مسير مذايقه نكنم ، چرا كه هدف من ، براي من هدفي مقدس مي باشد.

 

 

نتيجه گام سوم:

ـ داشتن آرامش در طي مسير درس خواندن

ـ آزاد بودن ذهن هنگام درس خواندن و نرفتن در خواب هاي خرگوشي

ـ جلوگيري از پرش هاي ذهن حين مطالعه

ـ نداشتن دغدغه ها و تنش هاي ذهني ( اگر قبول نشم ...؟)

ـ عميق شدن واقعي در مباحثي كه وقت خود را صرف يادگيري آنها مي كنيم و جلوگيري از سطحي خواندن مباحث

ـ سريع تر رسيدن به تسلطي كه در كنكور نياز است چرا كه مباحث به صورت عمقي خوانده شده است

ـ مهم نبودن حرف ها و حديث هاي پيرامون(فاميل- دوستان و حتي شايد افراد خانواده)

ـ كاهش ضريب اشتباهات چه در حين مطالعه و چه در هنگام شركت كردن در كنكورهاي آزمايشي

ـ رسيدن به حالت جالبي از (بي خيالي مثبت) كه آرامشي وافر را براي ما به ارمغان مي آورد و مثبت از اين ديد كه اين بي خيالي در كنار اينكه اراده و توان ما را در اين مسير تحت تاثير قرار مي دهد ، باعث مي شود ما در اين مسير از لحاظ روحي شارژ شويم و گام هاي محكم تري در مسير برداريم.

 

 

گام چهارم:

در اين مرحله بايد كل مسير را در روي كاغذ به تصوير كشيد :

ـ اين مسير چند ماه را شامل مي شود؟

ـ اين ماه ها به چند مقطع زماني از حيث مختلف بودن شرايط درس خواندن و كارهاي مختص آن مقطع تقسيم مي شوند؟

ـ اهداف قابل حصول هر مقطع زماني چه اهدافي مي تواند باشد؟

ـ نحوه برنامه ريزي براي آزمونهاي آزمايشي به چه نحوي بايد باشد؟

ـ وضعيت دروس در مقطع بايد به چه نحوي باشد؟

ـ وضعيت تست زني در هر مقطع بايد به چه صورتي باشد؟

ـ دوران جمع بندي از چه زماني شروع شود و در اين دوران به چه كارهايي بايد پرداخت؟

ـ هفته آخر را به چه كارهايي بايد مشغول باشم؟

ـ روز قبل از كنكور را به چه ترتيبي بگذرانم؟

ـ استراتژي برتر در سر جلسه كنكور چگونه استراتژي مي تواند باشد؟

 

 

گام پنجم:

شروع فاز عملياتي برنامه كه شامل درس خواندن و تحت نظر گرفتن اجراي خود مي باشد كه با شروع از هفته اول بايد برنامه تهيه شده خود را عملي كرد و در حين عمل به برنامه بايد به اين نكته توجه كرد كه آيا اين برنامه بهترين برنامه است يا بايد اصلاحاتي در آن اعمال شود كه با عمل به برنامه و نوشتن اتفاقات رخ داده در حين اجراي برنامه مي توان به نكات ضعف برنامه پي برد و آنها را اصلاح كرد.(داشتن اين تفكر كه در هر مقطعي از خود راجع به برنامه سوال بپرسيم: براي هر چه بهتر شدن اين برنامه چه گام هايي بردارم؟؟؟چگونه با پي بردن به اشكالات برنامه ، مسير خود را در مسير رسيدن به هدف هموارتر كنم ؟؟؟كه اين كار ها بهترين نوع كنترل برنامه مي باشد)

 

 

توضيحات مهم:

با توجه به اين نكته كه كنكور ارشد نياز زيادي به تست زني و كسب تسلط دارد شما بايد سعي داشته باشيد تا انتهاي تابستان 70 درصد دروس را از لحاظ مفهومي بخوانيد و در اين مسير تا حدي كه درتوان و زمان شما مي گنجد به تست زني مختصر و ديد گرفتن از تست هاي هر مبحث برسيد(نكته مهم:در اين مدت حتماً سعي در تهيه خلاصه مباحث خوانده شدهدر برگه هايي نماييد چرا كه دردوران جمع بندي ديگر فرصت مراجعه به اين منابع با اين گسترده گي نيست و در آن دوران بهترين ابزار براي مرور مباحث خوانده شده فقط خلاصه هاي تهيه شده به زبان خود و با دست خط خودتان مي باشد مخصوصا ً در هفته هاي آخر منتج شده به آزمون اصلي اين تفكر كه كل مباحث خوانده شده از ذهنم پاك شده و هيچ فرمولي را مسلط نيستم به سراغ هر داوطلب كنكور مي رود كه در اين ايام داشتن خلاصه دروس كه به صورت چكيده تهيه شده است در كمترين زمان ممكن مي تواند اين ديد كاذب را از بين برده و روح حساس ما را در روزهاي آخر التيام بخشد)تا اينكه در فصل پاييز و با شروع آزمونهاي آزمايشي بتوانيد خود را در راستاي آزمونها سوق داده و منطبق با آزمونها پيش برويد.

 

 

مزاياي آزمون هاي آزمايشي:

ـ به علت دارا بودن برنامه منسجم و مشخص از سر در گمي و بي برنامگي خارج شده و بهترين استفاده را از زمان خود خواهيد برد.

 

 

ـ تلاش ما در اين هماهنگي با آزمونها اين است كه 70 % از برنامه را بتوانيم به نحو مطلوبي انجام دهيم و 30 % مابقي را در دوران جمع بندي به اتمام برسانيم.

 

 

ـ سعي شود زمانی كه در راستاي آزمون تلاش مي كنيم حداكثر تلاش خود را به كار گيريم و در سر جلسه آزمون نيز با شرايطي مطلوب و دور از استرس و البته جدي گرفتن آزمون و ظاهر شدن با ديدي شبيه به آزمون اصلي ظاهر شده و پس از آزمون حتما ً به رفع اشكال آن آزمون توجه اكيد داشته باشيم .چرا كه تلاش ما براي اين آزمون با اتمام آزمون كامل نمي شود بلكه با رفع اشكالات آن آزمون است كه اين تكليف ما به سر انجام مي رسد.

 

 

ـ تا انتهاي شهريور بايد به دنبال تكميل و اتمام فهم خود از مباحث درسي باشيم.(كلاس رفتن براي دروسي كه ضعف داريم ما را در مسيري كه وقت كمي نيزداريم جلو مي اندازد)از مهر ماه تا حدود يك ماه مانده به كنكور خود را درگير آزمون هاي آزمايشي مي كنيم وتلاش در راستاي آزمون ها و درست ظاهر شدن در آنها را فرا مي گيريم.

 

 

ـ دوران جمع بندي كه حدود يك ماه آخر دوره ي ما را شامل مي شود دوراني است كه صرف آزمون هاي سال هاي قبل به صورت مشابه سازي شده با كنكور سپري مي شود (در شرايطي شبيه برگزاري آزمون هاي سازمان سنجش)و نيز مرور خلاصه دروس و مرتب كردن مطالب آموخته در اين مسير تا اينكه بتوان دسترسي درست و آساني ازمطالب آموخته شده را به دست آورد.(تست هاي مجموعه اي سال هاي قبل بهترين نمونه سوالات موجود براي سنجش و ديد گرفتن داوطلب از مباحث آزموني است(مرجع: کتاب بانک سوالات مهندسی مکانیک(راهیان ارشد)) . درست است كه اين تست ها به صورت مبحثي در طي زمان مطالعه و نيز شايد در جزوات و آزمون هايش به چشم مي خورد و به قولي تكراري مي شوند ولي به خاطر داشته باشيد به نوعي استانداردترين سوالات ما نيز هستند پس تكرار آنها در دوران جمع بندي به صورت تست هاي مجموعه اي كار بيهوده و عبثي نمي باشد و باعث پختگي و مسلط شدن بيشتر ما در آزمون اصلي مي باشد)

 

 

ـ بهتر است دفتري با عنوان (دفتر برنامه ريزي روزانه)براي مشخص كردن عملكرد خويش در طي مسير درس خواندن تعبيه كنيد تا اينكه بتوانيد جزء جزء برنامه خويش را تحت نظر داشته باشيد تا اينكه اگر در مقطعي راه را اشتباه رفتيد ، چون عملكرد ها نوشته شده و مكتوب مي باشند با مراجعه به آنها و پيدا كردن مشكل در راستاي حل آن گام برداريد.

 

 

ـ بهتر است برنامه ريزي خويش را به صورت هدفمند كردن مقطع هاي زماني و تعيين هدف در آن مقطع زماني انجام دهيد.البته قرار نيست كه اين برنامه ريزي 100% اجرا شود بلكه اجراي حتي 50% آن براي شروع ، گام مهمي براي شما تلقي مي شود و براي قدم اول مطلوب مي باشد.

 

 

ـ در برنامه ريزي براي خود سعي كنيد از تفكر هاي بلند پروازانه وغير عملي اجتناب كنيد . كار هاي مهمي كه دربرنامه روزانه و هفتگي خود داريد را در نظر گرفته و براي زمان الباقي برنامه ريزي انجام دهيد.اگر برنامه ريزي شما برنامه اي خوش بينانه باشد و آرمان گرايانه به برنامه ريزي نگاه كنيد ارزش برنامه شما فقط در روي كاغذ خواهد بود و با اجرا نشدن آن فقط يك حس نا خوشايندي در وجود شما باقي خواهد ماند.پس سعي كنيد در برنامه ريزي واقع بينانه برنامه ريزي كنيد تا كم كم به پتانسيل هاي دروني خود نزديك شده و بتوانيد هر آن چه را كه مي نويسيد اجرا كنيد.

 

 

ـ در اين مسير با خانواده هماهنگ كنيد كه تا حد ممكن انتظارات خود را از شما كم كنند و محيطي آرام و بدون تنش را براي شما حاصل كنند تا در اين محيط با كمترين تنش ذهني به مطالعه بپردازيد.(ديد و بازديد هاي بي مورد و وقت گير را حذف كرده و از وقت طلايي خويش بيشترين استفاده را ببريد چرا كه هيچ برنامه اي به اندازه آينده و هدف شما مهم تلقي نمي شود)

 

 

ـ انتهاي هر هفته حتما ً براي بررسي عملكرد آن هفته ، زماني را اختصاص دهيد تا نكات مثبت و منفي هفته مشخص شود.چرا كه اگر سيستم را به صورت مدار باز رها سازيد نتيجه اي جز شكست را نبايد آرزو داشته باشيد ولي با بسته در نظر گرفتن مدار مطالعه و تلاش ، باعث رفع مشكلات موجود در حين مطالعه ،روش مطالعه،استراتژي عملكردي،انتخاب دروس و ... مي شويد و درست ترين روش عملكردي نيز اين چنين روشي مي باشد(اين زمان مي تواند شب جمعه شما باشد وبيشترين وقتي كه از شما مي گيرد حداكثر 15دقيقه مي باشد )

 

 

ـ حتما ً از منبع هايي كه ذهن و روح شما را آرامش بخشيده و باعث تلطيف شما مي شوند استفاده نماييد حال اين منبع مي تواند موسيقي مورد علاقه شما باشد و يا اينكه فيلم مورد علاقه شما و يا ورزش مورد علاقه شما و ... باشد.

 

 

ـ ورزش عنصر مهمي در اين مسير محسوب مي شود و به غلط اكثر افرادي كه شروع به خواندن براي آزمون هاي كنكور مي كنند آن را از برنامه خويش حذف مي كنند(چرا ؟! چون احساس مي كنند وقت تلف كردن است و به جاي آن مي توانند به سراغ تست زني و يا مطالعه بيشتر بروند)ولي متاسفانه اين منطق كاملا ً غلطي مي باشد چرا كه اين تفكر ما را در يك چرخه ماشيني قرار مي دهد كه سر انجام آن نيز چيزي جز خستگي مفرط از درس خواندن نخواهد بود ولي با داشتن ورزش در برنامه هفتگي و نيز تمرين هايي با زمان خيلي كم در طي روز اين خستگي ناشي از درس خواندن از بين خواهد رفت و ما را براي شروعي بهتر و ذهني آماده تر براي روز بعد آماده خواهد كرد.

(پيشنهاد : شنا تنها ورزشي است كه انسان بعد از انجام صحيح آن از لحاظ تنش هاي بدني و فكري كاملا ً احساس آزادي مي كند و آن كسلي و كرختي عضلاني را كه در اكثر ورزشها بعد از انجام آن حاصل مي شود را در بر ندارد)

 

 

ـ در هنگام مطالعه سعي كنيد توجه كافي به نحوه نشستن هايتان داشته باشيد تا در حين مطالعه و يا بعد از آن دچار عارضه هاي مفاصلي نشويد(انجام ورزش هاي مخصوص كمر ، گردن و زانو شما را در فراگيري بهتر دروس كمك خواهد كرد چرا كه ديگر هنگام مطالعه دردي ناشي از تنش هاي بدني شما را آزار نخواهد داد)

ـ در هنگام مطالعه با اين ديد شروع به درس خواندن كنيد كه هيچ عجله اي براي اتمام آن درس نداريد(نه اينكه با كش دادن بي مورد باعث از دست رفتن زمان با ارزش خود شويد نه!)چرا كه اين منطق باعث مي شود شما در هر چه عميق تر شدن در اين مباحث بكوشيد و آن چرا كه بايد از اين درس فرا گيريد و نتيجه اين عميق شدن خود را در آينده اي نزديك خواهيد ديد.

 

 

ـ در يك روز درسي ، بيش از سه درس را نخوانيد چرا كه تعدد دروس باعث مي شود وقت كمتري براي هر درس اختصاص دهيد و اين مطلب باعث مي شود در مباحث عميق نشده و سيكل صحصيح مطالعه طي نشود .توجه به اين نكته خالي از لطف نخواهد بود كه در هنگام برنامه ريزي براي درس خواندن در بلند مدت بايد توجه كافي به نمودار بازده مطالعاتي داشت به اين ترتيب كه در30 دقيقه اول مطالعه هر درس ذهن تمركز مورد نياز را نخواهد داشت و در يك سيكل بازدهي صعودي با شيب كند قرار مي گيرد ولي بعد از 30 دقيقه اگر عاملي تمركز ما را بر هم نزند اين شيب تند تر شده تا اينكه پس از 1 ساعت به نقطه ماكسيمم خود مي رسد و 30 دقيقه پاياني نيز عكس قضيه رخ خواهد داد.پس توجه داشته باشيد كه خواندن يك يا دو درس در 8 ساعت مطالعه روزانه شما اصلا ً كار عقلاني و داراي آتيه اي نيست و بهتر است باكس هاي درسي خود را حداكثر 2.30ساعته در نظر بگيريد و در بين آنها هم يك بازه 15 الي 30 دقيقه اي براي استراحت ذهن(تثبيت مطالب خوانده شده در باكس قبلي و آماده شدن ذهن براي دريافت باكس درسي جديد)در نظر بگيريد

 

. پيشنهاد:

- در حين مطالعه و نيز در بين استراحت ها سعي كنيد اولا ًمحيطي را انتخاب كنيد كه كمترين حواس پرتي براي شما را حادث كند و نيز عواملي كه در پيرامون شما ذهن شما را از آن تمركز اصلي دور مي كند اولا ً شناسايي و در وهله بعد آن را حذف كنيد(مثلا ً من گوشي همراه را در حالتي بدون صدا و لرزش قرار مي دادم و آن را از جلوي چشم دور مي كردم تا مجبور نباشم هر پيامك و يا هر تماسي را پاسخ دهم و در زمانهاي استرحت به سراغ گوشي مي رفتم)

 

 

- محيطي را كه براي درس خواندن انتخاب مي كنيد بايد از لحاظ نور گيري كافي باشد و نيز حدالمكان بايد محيطي باشد كه شما در آن نمي خوابيد چرا كه در آن محيط ذهن شما كسلي بيشتري خواهد داشت و آمادگي ذهن براي آناليز مطالب كاهش مي يابد و يا مثلا ً اگر كامپيوتر در اتاق مطالعه داريد و وجود آن باعث بر هم خوردن تمركز شما مي شود بايد آن را از محيط دورسازيد.

 

 

- تغذيه يكي از مباحث مهم در هنگام مطالعه است كه البته مواد قندي سالم بهترين منبع براي تغذيه مغز براي پالايش مي باشد(مواد قندي سالم :عسل طبيعي كوهستان كه بدون قند مي باشد و خرما(مخصوصا ً در صبحانه)، شكلات هاي تلخ، كشمش سبز،كشمش شَعني).در خوردن نهار زياده روي نكنيد چرا كه اين امر براي شما سنگيني بعد از نهار را به همراه دارد و باعث خواب آلودگي در سيكل مطالعاتي عصر شما خواهد شد (اثر دوغ و ماست در وعده نهار نيز مشابه اين مطلب است)

ـ براي هر درس در روز با توجه به روحيات شخصي و توانايي كه از ذهن خود سراغ داريد زمان خاصي را در نظر بگيريد چر كه اين كار ذهن شما را شرطي خواهد كرد به طريقي كه ذهن در زمان خاصي ازروز طالب دريافت درس خاصي مي باشد(براي مثال من در اولين باكس درسي روزانه ، درسي كه از لحاظ آناليزي ، درس سختي براي من به حساب مي آمد را قرار مي دادم و درس دوم را درسي با محتواي متوسط و باكس آخر درسي را درسي آسان و ساده فهم(به ترتيب :جامدات- ساخت - رياضي) قرار مي دادم تا در اوج تمركز و آرامش روزانه با درسي سخت و در اوج خستگي ذهني و جسمي با دروس آسان و ساده فهم كه به سوزاندن گلوكز كمتري نياز داشت مواجه شوم.اين كارباعث مي شود كه از طي روز به نحو احسنت استفاده شود و كمترين تلفات را داشته باشيم) و شب بهترين زمان براي مطالعه درسي مثل زبان است.

 

 

ـ بدترين ، سخت ترين ، چقر ترين ، و ناخوشايند ترين درسي كه شما با آن سر و كله خواهيد زد ، بايد اولين درسي باشد كه شما براي مطالعه انتخاب مي كنيد .(اين قورباغه را قورت بده !- برايان تريسي).نكته اينجا نهفته است كه اصولا ً سخترين درسها داراي بالاترين ضرايب در كنكور ها هستند كه اكثر دانشجويان نيز با آنها مشكل دارند و رمز موفقيت در اين نهفته است كه بايد اول به سراغ آنها رفت چرا كه اكثر افراد با آنها مشكل دارندو كمتر وقت صرف آنها مي كنند و شما كه زودتر به سراغ آنها مي رويد تسلط بيشتري نسبت به كساني كه ديرتر به سراغ آنها مي روند پيدا مي كنيد و اين نكته مثبتي براي برنامه ريزي شما محسوب مي شود چرا كه بعد از شكستن شاخ درسها به سراغ درسهاي ساده تر و روان تر خواهيد رفت و ذهنتان ديگر درگير دروس پيچيده تر نيست چرا كه آنها را خوانده ايد.

 

 

ـ شما بايد كتابها را خسته كنيد و اجازه ندهيد كه كتاب ها شما را خسته كنند چون اصولا ً دانشجويان با درگير شدن با دروس مهندسي براي آزمون ارشد در ابتداي راه اميد زيادي دارند چون در ابتداي راه با دشواري هاي اين راه آشنا نشده اند ولي به محض درگيري با آنها و احساس عمق سختي ها از دست كتاب ها خسته شده و از لحاظ روحي دچار افت و نا اميدي مي شوند ولي اگر روحيه تان را به جنگ با سختي هاي راه آشنا كنيد و هدف را سر مشق و الگوي راه خويش سازيد آن هنگام است كه در پي خسته كردن دروس بر مي آييد و اين شما هستيد كه با خسته نشدن و تكرار دروس آنها را خسته مي كنيد و بر علم آنها مشرف مي شويد.

 

 

ـ چيزي كه من در اين مدت درگيري با كنكور به دست آوردم اين مطلب است كه هيچ گاه با ذهن درگير و بي حوصله و از روي اجبار پشت ميز براي مطالعه نبايد قرار گرفت چرا كه بدترين تاثير را در روح ما خواهد گذاشت پس هر موقع كه احساس خوبي از درس خواندن نداشتيم نبايد در پشت ميز قرار بگيريم و بايد سراغ كارهايي كه ما را آرام مي كنند برويم و اصلاً نگران اين مطلب نيز نباشيد كه واي از زمان كنكور از دست دادم و اين حرف ها...

 

 

ـ اگر از درس خواندن لذت ببريم بهترين تاثير را از درس خواندن خواهيم يافت و اين مطلب در درجه اهميت بالايي قرار دارد .البته اين مطلب نه صرفاً در درس خواندن بلكه در كليه امور زندگي صادق است كه عشق ورزيدن به كاري كه انجام مي دهيم نتيجه را خيلي بالاتر از تصورات ما رقم خواهد زد پس سعي كنيد عاشق درس خواندن شويد. (البته توجه داشته باشيد كه چه شما عاشق باشيد و چه نباشيد اين مسير بايد سپري شود و شما بايد در اين مسير گام هاي خود را برداريد ولي حسن عاشق شدن در اين مسير اين است كهشخص عاشق هر پستي و بلندي اين مسير را با آغوش باز مي پذيرد و از سختي هاي اين راه تا حد ممكن رنجور نشده و اين اراده و ميزان عشق اوست كه باعث رنجش عوامل سختي زا مي شود و به جاي اينكه خود خسته شود عوامل منفي را خسته خواهد كرد)

 

 

ـ داشتن ديد مثبت در هر كاري و در هر وحله زندگي آدمي، عنصر مهمي مي تواند تلقي شود و اين مسير نيز از اين مطلب مستثني نمي باشد.داشتن ديد مثبت باعث مي شود ضمير نا خود آگاه ما در پي جستن وجذب و استفاده كردن از نيروهايي براي تقويت قواي روحي ما بر آيد و دراين مسير خود را درگير جذب هاله هاي مثبت بيروني ، براي تلطيف روح و جسم ما كند.

 

 

ـ در اين مسير اصلاً نبايد ذهن را در گير پيرامون خود كرد چرا كه به قدري مسأله براي حل كردن داريم كه ديگر مجالي براي حل مسأيل ديگر نمي ماند.پيشنهاد من براي اين كار اين است كه تا مي توانيد خود را از افراد و مواردي كه در ذهن شما تنش و فعل و انفعال منفي ايجاد مي كنند دور كنيد تا اينكه با كمترين حجم مشكلات در اين مسير همراه باشيد.

 

 

ـ بهترين راه براي كم كردن دغدغه هاي بيروني و استفاده بهينه از زمان اين است كه شخص داوطلب بايد توانايي نه گفتن را در خويش تقويت كند و با اين كار نه باعث رنجش ديگران بلكه اهميت هدف خويش را به آنها برساند.

 

 

ـ كار مهم ديگري كه انجام آن مي تواند خيلي مهم باشد اين است كه درطول اين مسير ما ديگر انسان آزادي محسوب نمي شويم و مثل گذشته نبايد هر ندايي را لبيك گفت چرا كه براي رسيدن به هدف ، محدود كردن خود از عوامل غير ضروري و بي مورد (البته فقط در اين مقطع زماني )امري بسيار مهم تلقي مي شود.مثلا ً بيرون رفتن هاي بي مورد و گشت و گذارهاي بي مورد ما را از هر چه نزديك تر شدن به هدفمان دور خواهد كرد.(چيزي كه من خود عملي كردم اين بود كه سعي مي كردم با درگير كردن خود با دروس و فكر كردن به هدف خويش به خود اجازه خيلي از تفريحات را ندهم و خود را با اين اميد كه پس از سپري شدن اين چند ماه با ذهني آماده تر و راحتتر به سراغ آنها خواهم رفت سمت و سوي ذهنم را از آنها دور كنم).البته اگر گام اول گفته شده در پنج گام اساسي را به درستي درك و اجرا كنيم با كمترين درگيري با اين سطح از مسايل روبرو خواهيم شد.

 

 

ـ امر بديهي ديگر اين است كه اصولا ً كساني كه بيرون رفتن هاي كمتري در طي هفته داشته باشند در طول زماني هر 2 هفته يك الي دو روز شاهد نزول ساعت مطالعه شان هستند كه اين امر نبايد شما را نگران و نا اميد كند چرا كه اين سيكل داراي اپيدمي در بين كنكوري ها مي باشد و اصلا ً جاي نگراني ندارد.

ـ سعي كنيد با مكتوب كردن وقايع مهم روزانه زندگي خويش ، عواملي را بيابيد كه دراين مسير شما را از رسيدن به هدفتان دور مي كنند و يا شما را در مسير استوار تر و محكم تر مي نمايند كه با حذف عوامل دسته اول و با تقويت عوامل دوم دوم مسير خود را بهينه تر و هموارتر سازيد(اصل پاراتو :80 % مشكلات و مسايلي كه براي ما بوجود مي آيد ناشي از 20 % عملكردهاي نادرست ما هستند.پس با توجه به اصل بالاو اين 20% بياييد 80% مشكلات و عوامل بيروني را از زندگي خويش برهانيم )

 

 

ـ اصولا ً در اين مسير هر از چند گاهي روحيه نا اميدي به سراغتان خواهد آمد و اين تفكر كه در اين مسير نخواهيد توانست طعم خوش موفقيت را بچشيد ، كه اين مطلب نيز بين همه داوطلبان كنكوري اپيدمي دارد واين شخص شما و منبع اميد و آرامش شماست كه مي تواند شما را در مسير ازاين افكار كاملا ً منفي برهاند .پس هر چه منبع روحيه دهي و اميد بخشي شما قوي تر باشد شما در اين مسير كمتر دچار اين حالات منفي خواهيد شد.(منبع روحيه دهي و آرامش؟؟؟!)

 

ـ در اين مسير تقسيم انرژي يكي از مهمترين عامل هاي موفقيت و يا خدايي نكرده عدم موفقيت است كه بايد توجه ويژه اي به آن داشت.به اين صورت كه با تنوع دادن به روزها و ساعات مطالعاتي و دروس و نيز داشتن فوق برنامه هاي روحيه افزا ، تلاش براي هر چه غير تكراري كردن و نگه داشتن حالت تازگي در دروس و نيز داشتن كمترين تلفات انرژي در مسير مطالعه شويد و البته پيشنهاد من اين است كه طي مسير طوري عمل كنيد كه از درس خواندن خسته نشويد و فشار نهايي را براي يك ماه آخر نگه داريد تا بتوايند در كنكور در حالتي كه به بيشترين سطح آمادگي رسيده ايد (همانند ورزشكاران ملي)ظاهر شويد.(سعي نكنيد با افزايش ساعت مطالعه باعث خستگي روحي و جسمي خود شويد چرا كه به اين نتيجه رسيده ام كه روزي 6 ساعت مطالعه با بازده بالا خيلي بهتر از روزي 8 ساعت خواندن با بازده پايين است)

 

 

ـ خواندن 80 % مباحث با بازده 100% بهتر است از خواندن 100 % مباحث با بازده 80%: پس در برنامه ريزي سعي در اتمام همه مباحث ، تفكري ايده آل است البته شايد به خواندن تمام مطالب برسيد ولي چون تسلط كافي را در مبحث مورد نظر نداريد شما مثل كسي محسوب مي شويد كه اين مطلب را نخوانده و اصلا ً وقتي براي آن در نظر نگرفته است ، پس با پيدا كردن نقاط قوت خود در دروس و مباحث خاص ، خود را در آنها تقويت كرده و تا جاي ممكن طبقاتي پيش برويد يعني اول يك مبحث و يك كتاب را مسلط شويد و بعد سراغ دروس ديگر برويد.

ـ پيشنهاد مي كنم براي هر روز حتما ً حداقل يك ساعت درس رياضي قرار دهيد چون درس كاملا ً خطي و نتيجه بخشي براي شما خواهد بود و به راحتي مي توانيد براي درصد بالاي 60 % به آن بيانديشيد

ـ ديد منفي موجود در اين راه اين است كه انسان مي انگارد كه زمان زيادي در پيش رو دارد و به همين دليل زياد از زمان خود استفاده نمي كند و مخصوصا ً در ايام تابستان كه هر انساني دوست مي دارد كه صبح ها دير از خواب بيدار شده و عصر ها نيزبراي تفريح به بيرون برود و حال كه مجبوريم در اتاقكي زنداني و به مطالعه بپردازيم خيلي سخت است و اصولا ً با روحيه هر كسي سازگار نيست ولي اين امر براي افراد با اراده و سختي كشيده امري نسبتا ً آسان تلقي مي شود چرا كه هدف و آمال آيندشان را به خاطر خوشي هاي زود گذر حال فنا نكرده و متفكر تر از اين حرف ها هستند كه بخواهند آيندشان را به حراج بگذارند چرا كه ما فعلا ً در اول راه جواني قرار داريم و وقت براي گشت و گذار و خوش گذراني به وفور خواهيم داشت پس از تمام فرصت در اين سال بايد براي پيشرفت كمك جست.

 

 

ـ شايد سخت ترين كار شروع اوليه و گام اول دراين مسير مي باشد چرا كه اگر هدف و انگيزه يك ديگر را تقويت كنند با شروع مسير ديگر سختي خاصي وجود ندارد و اين روحيه و عوامل پيراموني ما و روح كنترل گر ما مي باشند كه ما را در اين مسير استوار تر و يا سست تر خواهند كرد.ولي توجه به اين نكته نيز الزامي است كه حتي يك روز زودتر شروع كردن مي تواند خيلي مهم تلقي شود چرا كه در آخر كار آرامش بالاتري را براي ما به ارمغان خواهد آورد و اين نكته را نمي توان بي اهميت و بي مورد تلقي نمود پس بهتر است كه تصميمات اوليه را سريعتر به سرانجام رسانده و هر در اسرع وقت وارد اين بازي زيبا شويم تا با تلاش و پشتكار ، خود دروني خويش را براي چندمين بار به خود و نه ديگران اثبات كنيم و دوباره شاكر خالقي باشيم كه اينمه توان و اراده را در نهاد ما گنجانده است.

 

 

سخن آخر:

آدمي اگر به ذات بلند مرتبه و فطرت والاي خويش پي برده و به آن ايمان داشته باشد تحقق هيچ امري را براي شخص خويش ناممكن و نشدني فرض نمي كند اگر واقعا ً دغدغه و آرزوي ذهن و روح ما رسيدن به هدفي دنيوي و يا اخروي باشد هيچ نيرويي و هيچ شخصي توانايي ايستادن در برابر اراده و توان ما را نخواهد داشت چرا كه اين مطلب برخواسته از ضمير ناخود آگاه ما مي باشد و در اين مسير كل هستي دست به دست هم خواهند داد تا ما را به خواسته دروني خويش برسانند.

بياييد با عاشق شدن به اهداف زندگي دنيوي و اخروي ، پيروزي خويش را در اين مدت زمان زندگي تضمين كنيم .

 

وكلام آخر:

«الا به ذكر الله تطمﺋن القلوب»

(به اميد استفاده هر چه بيشتراز زمان حال)

لینک به دیدگاه

مرسی مطالب خیلی خوبی بود و مطمئنا خوندنش به کسایی که میخوان برای ارشد بخونن خیلی کمک میکنه

ولی واقعیت اینه که بعضی موارد نسبیه... یکی از مهمترین موارد که باعث میشه تو هرکدوم از مواردی که بالا گفته شد به یه نتیجه درست برسید شناخت کامل از خودتونه!

 

مثلا مورد زیر:

 

 

بدترين ، سخت ترين ، چقر ترين ، و ناخوشايند ترين درسي كه شما با آن سر و كله خواهيد زد ، بايد اولين درسي باشد كه شما براي مطالعه انتخاب مي كنيد .(اين قورباغه را قورت بده !- برايان تريسي).نكته اينجا نهفته است كه اصولا ً سخترين درسها داراي بالاترين ضرايب در كنكور ها هستند كه اكثر دانشجويان نيز با آنها مشكل دارند و رمز موفقيت در اين نهفته است كه بايد اول به سراغ آنها رفت چرا كه اكثر افراد با آنها مشكل دارندو كمتر وقت صرف آنها مي كنند و شما كه زودتر به سراغ آنها مي رويد تسلط بيشتري نسبت به كساني كه ديرتر به سراغ آنها مي روند پيدا مي كنيد و اين نكته مثبتي براي برنامه ريزي شما محسوب مي شود چرا كه بعد از شكستن شاخ درسها به سراغ درسهاي ساده تر و روان تر خواهيد رفت و ذهنتان ديگر درگير دروس پيچيده تر نيست چرا كه آنها را خوانده ايد.

 

این حرفیه که شاید وقتی شروع به خوندن میکنی از خیلیا میشنوی و بیشتر از هرچیزی ممکنه دلهره ایجاد کنه...

ولی واقعیت اینه که این رو نباید مبنا قرار داد...درست اینه که اول خودمونو بشناسیم و بدونیم صرفا چون میانگین بالایی از افراد چیزی رو تایید میکنن 100% در مورد ما هم صدق میکنه یا نه؟..

 

من تجربه استفاده از دو روش متفاوت برای خوندن پشت کنکور رو دارم... یک بار با همین متد شروع کردم و داشت باعث عقب گردم میشد چون شروع خوندنم با درسی بود که خیلی سخت و سنگین بود و تا حدودی هم نقطه ضعف اصلیم و برای خوندنش کند پیش میرفتم که خب طبیعی هم بود اما باعث استرسم شده بود و نمیتونستم ذهنم رو متمرکز کنم و مدام نگران درسایی بودم که گذاشته بودم برای بعد...!

 

دومین حالتی که برای خوندن پیش گرفتم شروعش دقیقا با نقطه قوت خودم بود که این بهم کمک مضاعف کرد....

یه استادی حرف خوبی بهم زد..گفت : اول نقطه قوت خودتو از بین دروس بشناس و قبل از هرچیز سعی کن اون رو بیشتر و بیشتر پر رنگ کنی تا از حد متوسط و بالای میانگین توی او درس خودتو به حدی عالی بکشی بالا بنابراین یه نتیجه عالی از نقطه قوتت میگیری...

 

 

پس کلا به دوستام توصیه میکنم خودتونو بشناسین و روش های مختلفم بدونین و بعد ببینین چه کاری برای شما بهترین نتیجه رو میده

موفق باشید:icon_gol:

لینک به دیدگاه

ممنون

 

 

عالی بود:a030:

 

 

گام یک و دو و سه به نظرم خیلی مهمن :ws37:

 

 

من اوایل که شر.ع کرده بودم همین جوری پیش می رفتم

 

اما این چن ماه اخر دقیقا داشتم بر عکس پیش می رفتم hanghead.gif

 

 

با خوندنش اشتباهات کارمو فهمیدم hapydancsmil.gif

لینک به دیدگاه

مرسی.

خیلی خوب بود.ولی 1 کم خلاصش میکردی.خسته شدم:ws3:

من همیشه با برنامه ریزی درس میخونم.اونم چه برنامه ای .استراحت بی استراحت.اصلا چه معنی داره کنکوری استراحت کنه:ws3:

غذا 2 وعده.صبحانه و شام.w58.gif

ولی حواسم زیاد پرت میشه:ws52:

لینک به دیدگاه

اقای پسر عمو میشه یه کم خلاصه کنین که ما کنکوری ها وقت کنیم این سیل عظیم مطالب ارزشمند :whistle::w58: رو بخونیم !؟:ws3:

با اینکه فرصت نشد بخونم ولی خسته نباشی :ws37:

لینک به دیدگاه
اقای پسر عمو میشه یه کم خلاصه کنین که ما کنکوری ها وقت کنیم این سیل عظیم مطالب ارزشمند :whistle::w58: رو بخونیم !؟:ws3:

با اینکه فرصت نشد بخونم ولی خسته نباشی :ws37:

خب اونایی که bold شده هسن رو مطالعه کنین :ws37:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...