ثبت نام کنید. :icon_gol:"> ثبت نام کنید. :icon_gol:"> رفتن به مطلب
pesare irani

تعیین سطح مقطع کابل فشارقوی

پست های پیشنهاد شده

تعیین سطح مقطع کابل فشارقوی

taeen.jpg

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

:icon_gol:

:icon_gol:
:icon_gol:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

محاسبه سطح مقطع کابل برای سه فاز و برای تک فاز

408951_w3OSU3eH.jpg

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

U ولتاژ بر حسب ولت

I جریان بر حسب آمپر

∆U افت ولتاژ مجاز بر حسب ولت

A سطح مقطع کابل بر حسب میلی متر مربع

cos a ضریب توان مصرف کننده

کا ضریب هدایت کابل می باشد که برای مس عدد 56 و برای آلومینیوم عدد 35 می باشد

فرمول های فوق برای فواصل کوتاه و جریانهای زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرد برای فواصل کوتاه ابتدا از جداول جریان مجاز کابل سطح مقطع مناسب انتخاب شده و سپس افت ولتاژ با استفاده از این فرمولها محاسبه می شود که مطمئن شویم در رنج استاندارد می باشد .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

اصول محاسبه سطح مقطع هادي كابل: انتخاب يك كابل بايد با بيشترين دقت و بر اساس پارامترهاي زير صورت گيرد: · مقدار مجاز مقاومت حرارتي كابل در حالت پايدار · افت ولتا‍ژ مجاز در حالت پايدار و همچنين در حالت راه اندازي موتور · مقدار مجاز اضافه جريان ناشي از اتصال كوتاه يا اضافه بار ظرفيت انتقال جريان مجاز براي كابل هاي LV مطابق جدول زير است. ماكزيمم دماي كاركرد براي هادي كابل هاي با روكش PVC 70◦C- و براي كابل هاي با روكش XLPEو EPR برابر با 90◦C است.

[TABLE=class: MsoNormalTable]

[TR]

[TD=width: 98, bgcolor: transparent]

Nominal conductor cross-section (sq.mm)

[/TD]

[TD=width: 507, bgcolor: transparent, colspan: 6]

Multi-core cables

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 253, bgcolor: transparent, colspan: 3]

In free air(1)

[/TD]

[TD=width: 253, bgcolor: transparent, colspan: 3]

Underground(2)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

1 cores

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

2 cores

[/TD]

[TD=width: 79, bgcolor: transparent]

3 cores

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

1 cores

[/TD]

[TD=width: 84, bgcolor: transparent]

2 cores

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

3 cores

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 98, bgcolor: transparent]

1.5

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

-

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

26

[/TD]

[TD=width: 79, bgcolor: transparent]

23

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

-

[/TD]

[TD=width: 84, bgcolor: transparent]

26

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

22

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 98, bgcolor: transparent]

2.5

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

-

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

36

[/TD]

[TD=width: 79, bgcolor: transparent]

32

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

-

[/TD]

[TD=width: 84, bgcolor: transparent]

34

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

29

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 98, bgcolor: transparent]

4

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

-

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

49

[/TD]

[TD=width: 79, bgcolor: transparent]

42

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

-

[/TD]

[TD=width: 84, bgcolor: transparent]

44

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

37

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 98, bgcolor: transparent]

6

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

-

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

63

[/TD]

[TD=width: 79, bgcolor: transparent]

54

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

-

[/TD]

[TD=width: 84, bgcolor: transparent]

56

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

46

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 98, bgcolor: transparent]

10

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

-

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

86

[/TD]

[TD=width: 79, bgcolor: transparent]

75

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

-

[/TD]

[TD=width: 84, bgcolor: transparent]

73

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

61

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 98, bgcolor: transparent]

16

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

-

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

115

[/TD]

[TD=width: 79, bgcolor: transparent]

100

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

-

[/TD]

[TD=width: 84, bgcolor: transparent]

95

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

79

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 98, bgcolor: transparent]

25

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

-

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

149

[/TD]

[TD=width: 79, bgcolor: transparent]

127

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

-

[/TD]

[TD=width: 84, bgcolor: transparent]

121

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

101

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 98, bgcolor: transparent]

35

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

-

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

185

[/TD]

[TD=width: 79, bgcolor: transparent]

157

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

-

[/TD]

[TD=width: 84, bgcolor: transparent]

146

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

122

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 98, bgcolor: transparent]

50

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

-

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

225

[/TD]

[TD=width: 79, bgcolor: transparent]

192

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

-

[/TD]

[TD=width: 84, bgcolor: transparent]

173

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

144

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 98, bgcolor: transparent]

70

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

-

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

289

[/TD]

[TD=width: 79, bgcolor: transparent]

246

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

-

[/TD]

[TD=width: 84, bgcolor: transparent]

213

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

178

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 98, bgcolor: transparent]

95

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

-

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

352

[/TD]

[TD=width: 79, bgcolor: transparent]

298

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

-

[/TD]

[TD=width: 84, bgcolor: transparent]

252

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

211

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 98, bgcolor: transparent]

120

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

-

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

410

[/TD]

[TD=width: 79, bgcolor: transparent]

346

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

-

[/TD]

[TD=width: 84, bgcolor: transparent]

287

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

240

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 98, bgcolor: transparent]

150

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

444

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

473

[/TD]

[TD=width: 79, bgcolor: transparent]

399

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

271

[/TD]

[TD=width: 84, bgcolor: transparent]

324

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

271

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 98, bgcolor: transparent]

185

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

510

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

542

[/TD]

[TD=width: 79, bgcolor: transparent]

456

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

304

[/TD]

[TD=width: 84, bgcolor: transparent]

363

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

304

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 98, bgcolor: transparent]

240

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

607

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

641

[/TD]

[TD=width: 79, bgcolor: transparent]

538

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

351

[/TD]

[TD=width: 84, bgcolor: transparent]

419

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

351

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 98, bgcolor: transparent]

300

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

703

[/TD]

[TD=width: 87, bgcolor: transparent]

741

[/TD]

[TD=width: 79, bgcolor: transparent]

620

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

396

[/TD]

[TD=width: 84, bgcolor: transparent]

474

[/TD]

[TD=width: 85, bgcolor: transparent]

396

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

ظرفيت انتقال جريان براي كابل هاي فشار قوي HV مطابق جدول زير است:

[TABLE=class: MsoNormalTable]

[TR]

[TD=width: 179, bgcolor: transparent]

Nominal Cross-section (sq.mm)

[/TD]

[TD=width: 415, bgcolor: transparent, colspan: 2]

Allowable current(A) (1)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 168, bgcolor: transparent]

Direct laid in ground

[/TD]

[TD=width: 247, bgcolor: transparent]

Installed in free air on cable trays

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179, bgcolor: transparent]

3C-35

[/TD]

[TD=width: 168, bgcolor: transparent]

190

[/TD]

[TD=width: 247, bgcolor: transparent]

190

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179, bgcolor: transparent]

3C-50

[/TD]

[TD=width: 168, bgcolor: transparent]

225

[/TD]

[TD=width: 247, bgcolor: transparent]

225

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179, bgcolor: transparent]

3C-70

[/TD]

[TD=width: 168, bgcolor: transparent]

275

[/TD]

[TD=width: 247, bgcolor: transparent]

280

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179, bgcolor: transparent]

3C-95

[/TD]

[TD=width: 168, bgcolor: transparent]

330

[/TD]

[TD=width: 247, bgcolor: transparent]

340

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179, bgcolor: transparent]

3C-120

[/TD]

[TD=width: 168, bgcolor: transparent]

370

[/TD]

[TD=width: 247, bgcolor: transparent]

385

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179, bgcolor: transparent]

3C-150

[/TD]

[TD=width: 168, bgcolor: transparent]

420

[/TD]

[TD=width: 247, bgcolor: transparent]

445

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179, bgcolor: transparent]

3C-185

[/TD]

[TD=width: 168, bgcolor: transparent]

470

[/TD]

[TD=width: 247, bgcolor: transparent]

510

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179, bgcolor: transparent]

3C-240

[/TD]

[TD=width: 168, bgcolor: transparent]

540

[/TD]

[TD=width: 247, bgcolor: transparent]

590

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179, bgcolor: transparent]

1C-300

[/TD]

[TD=width: 168, bgcolor: transparent]

630

[/TD]

[TD=width: 247, bgcolor: transparent]

740

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

جدول محدوديت افت ولتاژ

[TABLE=class: MsoNormalTable]

[TR]

[TD=width: 374, bgcolor: transparent]

Feeder

[/TD]

[TD=width: 180, bgcolor: transparent]

Voltage Drop

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 374, bgcolor: transparent] From main switchboards to consumers during normal operation

[/TD]

[TD=width: 180, bgcolor: transparent]

5 %

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 374, bgcolor: transparent] Motor cables at full load

[/TD]

[TD=width: 180, bgcolor: transparent]

5 %

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 374, bgcolor: transparent] Motor cables from switchgears to motor terminal during starting

[/TD]

[TD=width: 180, bgcolor: transparent]

15 %

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 374, bgcolor: transparent] Lighting and small power cables (including AC, DC UPS circuits) between secondary panel and the furthest lighting fixture/small load.

[/TD]

[TD=width: 180, bgcolor: transparent]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 374, bgcolor: transparent] - When secondary panel is located in unit

[/TD]

[TD=width: 180, bgcolor: transparent]

3 %

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 374, bgcolor: transparent] - When secondary panel is located near the main distribution panel in substation

[/TD]

[TD=width: 180, bgcolor: transparent]

5 %

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 374, bgcolor: transparent] AC, DC Uninterruptible power supplies main power cables between batteries and main equipment cubicles

[/TD]

[TD=width: 180, bgcolor: transparent]

1 %

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 374, bgcolor: transparent] DC power cable from battery to main equipment

[/TD]

[TD=width: 180, bgcolor: transparent]

1 %

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 374, bgcolor: transparent] DC power cable from battery charger to secondary distribution panel

[/TD]

[TD=width: 180, bgcolor: transparent]

1 %

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 374, bgcolor: transparent] For DC motors and other consumer

[/TD]

[TD=width: 180, bgcolor: transparent]

5 %

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

بنابراين پارامترهاي اصلي در محاسبه سطح مقطع كابل مقادير ولتاژ و جريان مي باشد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...