رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

سلام دوستان عزیز:icon_gol:

تو این تاپیک مقالات مرتبط با رشته هنر وگرایشهای مختلف هنرقرارداده میشه

دوستان اگر مقاله یا مطلبی دارند میتونند تو همین تاپیک برای استفاده بقیه دوستان به اشتراک بزارن

موفق باشیم

لینک به دیدگاه

عنوان : بررسي ساختاري زير ميدان توليد شعر در ايران

 

راهنماي تئوريك اين نوشتار نظريه ميدان توليد ادبي پي‌ير بورديو است. در پرتو اين نظريه، سوالات پژوهشي ناظر بر ساختار زيرميدان توليد شعر در ايران تدوين مي‌شوند، به گونه‌اي كه جهت‌گيري همه اين پرسش‌ها به ساختار تقاطعي اين زيرميدان معطوف است. آغازگاه مقاله با مرور بسيار مختصر نظريه بورديو همراه است كه بازنمود كامل آن‌ را در خلال نوشتار مي‌شود جست. به هر حال، سعي شده است ساختار دوقطبي توليد شعر پيش از هر چيز در قامت نهادها و موسساتي نظير انجمن‌ها و مجلات ادبي نشان داده شود. مجله ادبي دانشكده در تهران، ارگان محافظه‌كاران ادبي بزرگي همچون ملك الشعراي بهار، تجسم قطب وابسته است و مجله ادبي تجدد در تبريز با پيشاهنگي تقي رفعت، ارگان نوآوران ادبي، تجلي قطب مستقل در حوزه شعر است. منازعه شعر كهنه و نو در قالب رويارويي اين دو ارگان قابل پي‌گيري است. فراز فرجامين به مطالعه موردي نخستين شاعر نوپرداز ايران اختصاص دارد كه با بررسي مسير زندگي او در اين زيرميدان سعي شده است كه هومولوژي ساختاري آن با ميدان قدرت نشان داده شود.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان : چشم اندازي به رمان تاريخ‌گراي فارسي

 

مقاله حاضر، با تكيه بر مقوله حافظه جمعي و با الهام از ايده باختين درباره خصلت گفتگوگرايانه و چند صدايي گفتمان‌رمان وار، و همچنين با تأسي به ايده حقيقت پرسپكتيوي درباره واقعيت تاريخي بر ظرفيت ژانر رمان تاريخ‌گرا براي ارائه چشم اندازهاي چندگانه از تاريخ تاكيد دارد. چنين تاكيد و تشريحي مي‌تواند به تحليلي از منطق داستاني رمان‌هاي تاريخ‌گراي فارسي - به لحاظ دوري يا نزديكي به ظرفيت مذكور- پيوند يابد. بر اين اساس، نخست مقوله حافظه جمعي، رويكرد روايت‌گرا و مفهوم رمان تاريخ‌‌گرا به ميان خواهد آمد. آنگاه نگاهي بسيار گذرا به سير رمان تاريخ‌گراي فارسي و به ويژه دوره نضج اين ژانر در دهه چهل خواهيم افكند و سرانجام بر خصلت گفتگويي ژانر رمان به طور عام و قابليت اين خصلت در ژانر رمان تاريخ گرا به طور خاص تاكيد مي‌شود و به امكان تحليل رمان تاريخ‌گراي فارسي از منظر مورد بحث اشاره خواهد شد. مجموعه آنچه خواهد آمد، به «اشاره» و «طرح بحث» ماننده است، زيرا تدقيق و تشريح آنچه كه – به‌ويژه در بخش سوم خواهد آمد – ميدان فراخ‌تر و مجال‏هاي ويژه خود را مي‌طلبد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان : موسيقي زيرزميني در ايران

 

سال‌هاي اخير شاهد رشد انفجاري گروه‌هاي موسيقي زيرزميني در ايران بوده است. اين گروه‌ها از سويي نگراني والدين را سبب شده و از ديگر سو مسئولان فرهنگي كشور را به تكاپو واداشته‌اند. پايين بودن سن، محتواي صريح و انتقادي و گه‌گاه معارض با ارزش‌ها و كدهاي اخلاقي جامعه، دسترسي به فناوري‌هاي نوين توليد و نشر جديد و از جمله اينترنت و توليدات موسيقايي اين گروه‌ها بسيار زود اين موسيقي را تبديل به زبان نسل جوان و يكي از عناصر فرهنگ جوانان در ايران تبديل كرده است. با اين حال، مفهوم «زيرزميني بودن» نزد اين گروه‌ها با مفهوم جهاني آن اندكي متفاوت است. زيرا، توليدكنندگان اين موسيقي از سويي به سبب مخالفت با ارزش‌هاي فرهنگي و موسيقايي حاكم، تمايل به زيرزميني بودن دارند و از ديگر سو، در پي دستيابي به مخاطبان بيشتر، متمايل به «روزميني بودن». مقاله حاضر درپي آن است كه پديده رشد گروه‌هاي زيرزميني موسيقي در ايران را به مثابه پديده‌اي جهاني – محلي بررسي كند و تعامل جوانان ايراني را با آن روشن سازد. اين مقاله پس از بررسي شرايط اجتماعي شكل‌گيري و رشد گروه‌هاي زيرزميني موسيقي در ايران، از ميان گروه‌هاي زيرزميني بر گروه‌هاي راك و رپ كه شهرت بيشتري از ديگر گروه‌هاي زيرزميني به‌دست آورده‌اند، متمركز خواهد شد

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان : نگاهي جامعه‌شناختي به فيلم‌هاي حاتمي كيا

 

در اين مقاله، فيلم‌هاي ابراهيم حاتمي‌كيا با اتخاذ رويكردي جامعه‌شناختي تحليل شده‌اند. هدف از اين تحليل فهميدن دو مطلب است: اول اين‌كه معاني توليد شده در فيلم‌ها چيست و دوم اينكه اين معاني چگونه با جامعه معاصر فيلم‌ها و نيز گروهي اجتماعي كه حاتمي‌كيا آن را نمايندگي مي‌كند ارتباط پيدا مي‌كنند. چارچوب نظري اين مقاله متاثر از رويكرد بازتاب در جامعه‌شناسي سينماست كه مشخصاً با استفاده از نظريه لوسين گلدمن درباره اثر هنري بزرگ و فرد استثنايي، كه در حوزه ادبيات طرح شده است، و با تسري آن به حوزه سينما تدقيق شده است. روش تحليل فيلم‌ها از حيث درك معاني مستتر در آنها تحليل نشانه‌شناختي و از حيث امكان ارتباط دادن معاني با جامعه معاصرشان نقد برون‌نگر بوده است. در اين مقاله فيلم‌هاي از كرخه تا راين، برج مينو، آژانس شيشه‌اي، روبان قرمز، موج مرده، ارتفاع پست و به نام پدر تحليل شده‌اند. مسير حركت قهرمان فيلم‌هاي مذكور، كه گويي يك نفر است كه مراحل متفاوت زندگي خود و جامعه‌اش را طي مي‌كند، به شكلي منطقي در لابه‌لاي فيلم‌ها دنبال شده است. اين تحليل‌ها نشان دهنده نگرش يكي از گروه‌هاي جامعه ايران، يعني گروه‌هاي بسيجي جبهه رفته زمان جنگ و خانواده‌هايشان است كه در جامعه كنوني مورد فراموشي و بي‌مهري قرار گرفته‌اند. هنرمندي كه خود مانند اين گروه فكر مي‌كند، اين نگرش را به شكل اثر هنري درآورده است.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان : رِفُرماسيونِ موسيقايي بررسي و نقد «موسيقي سنتي ايران» با رويكردي به« سنت موسيقايي ايراني»، در دوره معاصر

 

اساساً موسيقي ايراني، با دو اصطلاح بنيادين و مهم، همواره درگير و در ارتباط بوده و هست. يكي سنت موسيقايي و ديگري موسيقي سنتي؛ كه اولي متضمن گونه‌اي هويت تاريخي است و بنياني ستوار براي موسيقي سنتي، و موسيقي سنتي نيز به نوب? خود، تبلوري از آنچه كه سنت موسيقايي اش مي‌ناميم. اگر چه درون ماي? اين دو، مدام در حال تغيير و دگرديسي است و جبراً و ضرورتاً نيز مي‌بايد كه چنين باشد، اما با اين حال، شكوفايي و پويايي يك موسيقي، مستلزم همراهي توأمان اين دو در طول تاريخ مي‌باشد. در يك نگرش اجمالي، مي‌توان دريافت كه موسيقي سنتي ايران در دور? معاصر، پيوند خويش را با سنت موسيقايي ايراني تا حدود زيادي گسسته است. از اين روي، بازتاب اين مفارقت، ظهور تكثر و تعدد و گونه‌گوني ژانر‌هاي موسيقايي‌اي است كه در دور? معاصر بازتابيده شده است. بنابراين، از براي برقراري پيوندي مجدد ميان حال و گذشته و بازسازي حال، لاجرم نيازمند يك رِفٌرم موسيقايي در موسيقي سنتي خواهيم بود.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان : بررسي تطبيقي منسوجات ايران ساساني و روم شرقي (بيزانس)

 

منسوجات بافته شده در دوران ساسانيان (225-630م.)-كه آخرين مرحلة هنر كهن شرقي است- به لحاظ زيبايي بصري، نقوش نمادين و تزييني، كاربرد رنگ و فن بافت، از شاخصه‌هاي هنر ايران زمين به شمار مي‌روند. آوازة اين منسوجات در جهان كهن، بسياري از تمدن‌ها از جمله تمدن‌هاي مجاور مانند بيزانس را به سمت وام گرفتن از نقوش اين پارچه‌ها سوق داده ‌بود. در اين مقاله سعي شده تا پس از ترسيم پيش زمينه‌هاي تاريخي، سياسي و هنري و ارتباط امپراتوري ساساني و روم شرقي با روش تاريخي، تحليلي و مقايسه اي، به بررسي چگونگي تأثير بافته‌هاي ساساني بر منسوجات بيزانس پرداخته شود. تمركز بررسي حاضر بر نقش ‌مايه‌ها، مضامين به كار رفته در طراحي بافته ها و تركيب‌بندي منسوجات ايران ساساني و امپراتوري بيزانس بوده، ضمن اين كه توجه به تقابل نقش و معنا نيز از نظر دور نمانده است. با وجود قلت نمونه‌هاي باقي مانده از منسوجات ادوار مورد بررسي- به ويژه دورة ساساني- مقايسة آنها، نشان از تأثير ژرف نقوش نمادين و تزييني منسوجات ايران ساساني بر منسوجات روم شرقي دارد. اين كه با وجود اقتدار آيين مسيحيت به عنوان دين رسمي اين امپراتوري، مفاهيم نمادين و نقوش مذهبي ايران باستان همچنان جلوه بخش هنر ايشان است، خود نكته‌اي در خور تأمل است.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 5 هفته بعد...

آموزش هنر متناسب با فعاليت‌هاي زيبايي‌شناسانه، توليد هنري و مفاهيم وابسته

 

چکیده:

تلاش‌هايي كه در دهه‌هاي اخير براي بهبود كيفيت برنامه‌هاي درسي صورت گرفته است بر آموزش هنر هم تأثيرگذار بوده است. از برجسته‌ترين آن مي‌توان به تجديدنظر برنامه درسي موضوع محور؛ تأكيد بر يادگيري ساختن‌گرايي؛ يك‌پارچه‌سازي موضوع‌هايي كه بيشتر به‌صورت مجزا وجود داشته است (رويكرد تلفيقي) و نظاير آن، اشاره كرد. تمركزي كه به‌تازگي بر فعاليت‌هاي زيبايي‌شناسانه، توليد هنري و يادگيري در زندگي واقعي صورت گرفته است در كاهش فاصله ميان آموزش هنر و يادگيري در كلاس درس مؤثر بوده است. هـنر بسياري از جنبه‌هاي هوش را درگير مي‌كند زيرا پديده‌اي پيچيده و چند وجهي و منبعي از انواع گوناگون تجربه در محيط خانه، اجتماع و محيط مدرسه است، از اين رو در برنامه آموزش هنر از يك‌سو از محيط‌هاي پيش‌گفته، مصنوعات بشر، تاريخ، سنت‌ها، ‌وقايع‌روزانه، نهادها، مردم، ارزش‌ها، شيوه‌هاي زندگي و نظاير آن به عنوان ماده خام بهره گرفته مي‌شود (كاركرد ثانويه) و از سوي ديگر، هنر فـرد را در فرايند تفكري/ ادراكي، تخيلي،‌ سازندگي، بياني، اطلاعاتي و‌ ارتباطي درگير مي‌كند، و به صورت تعاملي برغناي تجربه هنرجو مي‌افزايد. به اين ترتيب، آموزش هنرهاي زيبا در كنار خواندن، نوشتن و حساب كردن به عنوان پايه و يكي از اشكال سواد اطلاعاتي و بصري محسوب مي‌شود كه در اين نوشتار به بيان رويكردهاي آموزش هنر همچون توليد هنري، زيبايي‌شناسي و نظاير آن پرداخته مي‌شود.

 

چکیده (انگلیسی):

The extensive struggles that have been done in recent decades for improving the curriculum quality have also influenced the art education as well. The most preeminent ones which we can refer to are revising subject centered curriculum, emphasizing on social constructivism learning, integrating the subjects that were essentially separated (integration approach), and focusing on brilliant aesthetic capabilities, artistic production and learning in real life, that has been taken place recently, has an effective impact on reduction of the distance between art education and learning in the classroom. Art interferes many aspects of intelligence because it is a complex and multifaceted phenomenon, and a source of different experience in the home, society and school environment for this reason, In art education curriculum, in one hand, all the mentioned areas, human industrial products, history traditions, daily events organizations, people, values, life styles and so on are used as a raw material (a secondary product), and in the other hand, art interferes individual in a process of reflection perception, imagination, construction, expression, information and communication, and interactively enriches the art student experience therefore, fine art education along with reading, writing and arithmetic is considered as a basis and one of the informational and visual literacy forms. This article will pay attention to art educational approaches such as art production, aesthetic and so on. Nowadays art is not only considered as serving subject matters and their concepts, but by an integrative organization in art classes, all activities and curriculum contents can be engaged in developing creativity, aesthetics and better relation between hand and mind. Imagine the real and subject matter concepts as materials and the art as tool that is used for working with those materials and concepts. Reproduction and representation of the lesson concepts (social, scientific, religious and… studies) cause the art production. This artwork is a form of representative and a way for creation of art that is explicable through words and concepts and explains the realities. All things around us are sources of creation of art. There fore engage an individual thinker and observer in thoughtful, conceptual, imaginative, constructive, expressive, informative and communicative process. Picaso creates a representative form (real, conceptual, subjective) from real components; for example by using saddle and handlebar (objective),creatively engagement, developing idea and exploring characteristics of those two, he makes a live creature, like a bull subjective. One of the goals of art education is to help us think better about purposes and concepts that students learn on art and through art. So it causes us to change our ideas, and consequently, art education will change too. If searching is the base of new ideas that provide useful ideas, so art education can be changed positively. In educational fields of art university, psychology and educational science schools and teacher training colleges, two unites are provided about art education and the subjects of what is are education, why and how; and teachers as well as some graduated students from art schools are teaching art in educational levels. So this essay has been prepared to increase their awareness with art education and its new approaches.

 

 

کلیدواژه‌ها : رويكردهاي توليد هنري ، ساختن‌گرايي ، تلفيقي ، قابليت‌هاي زيبايي‌شناختي ، Art production approaches ، constructivism ، integrative ، aesthetic capabilities

 

نویسنده: حسن شرفي ، حسن شرفي

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 2 سال بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...