رفتن به مطلب

استدیوچیست؟


ارسال های توصیه شده

صرف نظر از ابعاد و اندازه ، بیشتر استودیو های تلویزیونی شکل مشابهی دارند.

ویژگیهای استودیو

طراحی خوب و موفقیت آمیز استودیوی تلویزیونی ، به کاردانی و توجه قابل ملاحظه ای نیاز دارد. دقت در اکوستیک دیوار ها و سقف استدیو، حرکات نرم و عاری از تکان های شدید دوربین را ممکن می سازد. سیستم تهویۀ قوی ، ولی بدون سر وصدا، امکان کار راحت در درجۀ حرارت مطبوع را فراهم می سازد.

 

 

 

بیشترین بخش کف استدیو به عنوان فضای صحنۀ کار(فضای دکور بندی شده) علامتگذاری شده است. این بخش غیر از فضای ایمن استودیو است که ( در پشت سیکلو یا پردۀ استودیو و یا پشت دکور ها قرار دارد و برای جلو گیری از بروز خطرات احتمالی و عبور و مرور و دسترسی ماموران آتش نشانی و غیره – م ) باید خالی نگه داشته شود. اینجا در فضای بین دکور های از پیش ساخته شده و یا طراحی شده برای برنامه، تمامی بازی بازیگران ( و اجرای برنامه) اتفاق می افتد. شرایط فضای اجرای برنامه را می توان با پارچه های مخصوص بزرگ و بلند ، پرده ها یا نقاشی های بزرگ از صحنه های طبیعی زندگی که از نرده های حفاظ نزدیک سقف استودیو آویزان شده اند، افزایش داد.

در استودیو های کوچکتر ، بیشتر وسایل نورپردازی به یک داربست لوله ای سقفی یا نرده های نصب شده در نزدیک سقف استودیو، متصل می شوند. در استودیو های بزرگتر، از مجموعه ای وسایل افقی متحرک استفاده می شود که می توان وسایل نورپردازی را به میله های آن نصب و آویزان کرد و ارتفاع آن را نسبت به کف استودیو و صحنه تغییر داد. چراغهای دیگر استودیو را میتوان روی پایه های تلسکوپیک در کف استودیو قرار داد، یا آن ها را روی زمین خواباند. برای خلق فضا های هنری مناسب، میتوان سمت و مقدارپوشش نور هر یک از منابع نوری را بدقت تنظیم کرد.

اطراف و کنار دیوار های استودیو، امکانات و تجهیزات گوناگون از قبیل: پریز های برق، پریز های ویژۀ کابل دوربین ، کلید های کنترل کننده و بالابرندۀ پرده های آویزان اطراف استودیو ، و پریز های ویژۀ میکروفنها تعبیه شده است.

 

دوربینهای تلویزیونی

بیشتر استودیو های تلویزیونی دارای دو یا سه دوربین نصب شده روی گردونه های چرخدار( معمولاً پایه یا سه پایه چرخان یا متحرک ستونی) است. هر یک از دوربینها از طریق یک کابل بلند و یک پریز مخصوص دیواری در داخل استودیو ، به واحد کنترل دوربینها که در کنار اتاق فرمان استودیو قرار دارد، متصل است. این کابل دو طرفه، جریانهای مختلفی از قبیل ضربانها یا پالسهای همزمانی ، ارتباط بین تصویر بردار و اتاق فرمان، امواج یا سیگنالهای ویدئو را از دوربین به دستگاههای اتاق فرمان، و بالعکس ، انتقال می دهد. پس از تنظیم امواج یا سیگنالهای هر دوربین توسط کارشناس یا مهندس متخصص ویدئو ، تصویر در اتاق فرمان، به میز استودیو یا میز کارگردانی راه می یابد . در این اتاق، کارگردان و گروه تولید، نما های ارسال شده از دستگاههای پخش ( ویدئو، فیلم، اسلاید، دوربینها و ...) را انتخاب می کنند و به سوی دستگاههای ضبط یا آنتن می فرستند.

 

مکانهای حفاظت و نگهداری

استودیو های بزرگ ، یک انبار یا محل حفاظت و نگهداری از دکور و وسایل صحنه در مجاورت خود دارند. در اتاق دیگری هم ( جنب استودیو – م ) وسایل و تجیزات فنی از قبیل دوربینها، وسایل نورپردازی ، بوم صدا، مانیتور های تصویر و بلند گو ها، زمانی که دکور در حال ساخت است وباید محیط استودیو خالی از هر وسیله ای باشد، نگهداری می شود. دیگر امکانات نزدیک استودیو ، شامل اتاقهای چهره پردازی ، لباس و غیره است.

کنترل تولید

اتاق فرمان کنترل تولید، مرکز عملیات خلق یک برنامۀ تلویزیونی است. از این اتاق، که مسلط به استودیو است، کارگردان و اعضای گروه تولید ، منابع تصویری و صوتی برنامه را کنترل کرده مناسبترین را بر می گزینند.

 

ویژگیهای متداول

· تعداد قابل توجهی گیرنده های پیش بین، به طور مداوم منابع تصویری ای را که از دوربینها ، تله سینما، دستگاههای پخش تصاویر ویدئو ، دستگاههای نمایش اسلاید، ماهواره ها و ... دریافت می شوند، نشان می دهند.

· دستگاه تلفیق یا ترکیب کنندۀ تصاویر، این امکان را به کارگردان می دهد که تصاویر دریافتی را برش دهد ( تدوین کند) ، یا بتدریج محو یا آشکار ، یا با هم تلفیق کند و در نهایت تصویر انتخاب شده را به سوی دستگاه فرستنده یا ضبط هدایت نماید. این دستگاه ( که در واحد های تلویزیونی کشور مان بیشتر آن را میکسر، یا به نام فرانسوی اش ، ملانژور می شناسند- م ) مورد استفادۀ کارگردان یا کارگردان فنی است. نما های انتخاب شده به وسیلۀ کارگردان در یکی از گیرنده های پیش بین که به آن مانیتور اصلی یا اصطلاحاً ((آنتن)) می گویند، به نمایش در آمده ، از آن طریق راهی پخش یا ضبط میشود.

· نظام مدار بستۀ ارتباط داخلی . مدار های این نظام به کارگردان امکان میدهد که به وسیلۀ گوشیهایی که در اختیار گروه تولید داخل استودیو دریافت گردند، در اختیار آنان بگذارد ( البته برای اعلام مطالب عمومی، یک بلندگو در داخل استودیو وجود دارد. هر چند این گونه مطالب نیز به طور معمول ، به وسیلۀ مدیر صحنه اعلام می شوند).

· بلند گو های باز شنود. در اتاق فرمان کنترل تولید، به وسیلۀ مدیر صحنه اعلام می شوند).

· میز صدا. تمامی منابع صدا از قبیل صدا های میکروفنها ، نوارهای صوتی ، دیسکها، نوار های ویدئویی، فیلمها و غیره، روی میز صدا انتخاب ، کنترل یا باهم تلفیق می شود.

· کنترل سیگنالهای ویدئو . مسئول کنترل تصاویر، دوربینها را از نظر الکترونیک تنظیم و کیفیت تصاویر ویدئویی را که از منابع مختلف می رسد، همسان و همرنگ می سازد.

· میز نور. نور لازم برای نورپردازی یک برنامه از روی این میز کنترل می شود و شدت نور منابع مختلف نوری باهم متناسب و متوازن می شوند.

· کانال ویژۀ نوارهای ویدئویی ضبط شده . تصویر و صدای برنامه را میتوان پس از ضبط ، با تجهیزات محلی و در جا های دیگر پخش کرد.

· کانال تله سینما. در اینجا فیلمهای 16 و 35 میلیمتری به دستگاه تله سینما سپرده می شود .

· دستگاه اسلاید. دستگاهی ویژه برای پخش تصاویر اسلاید های استاندارد عکاسی؛ این تصاویر را میتوان به طور دیجیتال در بخش حافظۀ تصاویر ساکن الکترونیک دستگاه ذخیره کرد.

· دستگاه مولد علائم و حروف. نوعی سیستم رایانه ای برای تولید عنواین برنامه است.

· دستگاه مولد تصاویر گرافیک . نوعی سیستم رایانه ای برای تولید تصاویر ، گرافیک است مثل نقشه ها ، نمودراها و غیره.

· دستگاه مولد جلوه های ویژه . این دستگاه انواع مختلف رایشها، تمهیدات بصری و گونه های مختلف زمینه های تصویری را ه به طور مستقیم یا با دگرگون ساختن ماهرانۀ جلوه های تصویری به دست می آیند، تولید میکند ( این بخش قسمت مهمی را میز کنترل استودیو است).

 

طرح اتاق کنترل

بیشتر سازمانهای تلویزیونی ترجیح می دهندبا در نظر گرفتن اتاقهای مجزایی برای کنترل صدای فضای باز و وسیعی را برای تجهیزات تولید به طور مشترک طراحی نمایند استدیو های بزرگ ممکن است. اتاق های جداگانه ای برای صدا، نور، کنترل تصاویر ویدئویی ، ضبط نوار ویدئویی، تله سینما و غیره در نظر بگیرند و به جای آن که اعضای گروه تولید برای ارتباط با یکدیگر گوشی به گوش داشته داشند ارتباط جداگانه ای کارگردان با اتاق های مختلف از طریق بلند گو های مجزابر قرار می گردند این در حالی است که نوعی نظام مدار های سیم کشی شدهل خصوصی بین اتاقها و اتاق فرمان برقرار شده باشد.

نقل از سایتhttp://www.ahmadbilal.blogsky.com

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...