رفتن به مطلب

کلان شهر ها ، مسائل ومشکلات ( مطالعه موردي تهران )


ارسال های توصیه شده

سلام دوستان.

 

 

داشتم در مورد مشكلات شهرسازي سرچ ميكردم با سايت شهرسازي و توسعه اشنا شدم.

 

اينم ادرسش

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

البته اين سايت در حال حاضر غير فعال هست. حدود 30 مقاله در يك راستا ( كلان شهر تهران و مشكلات ان ) از اقاي كاظمي در اين سايت بود كه خيلي جالب و مفصل به بررسي مشكلات پزداخته. در پست هاي بعدي اين مقالات رو در اختيارتون ميذارم.

لینک به دیدگاه

ملاحظات نظري شهرنشيني معا صر

 

 

مقدمه :

 

امروزه جامعه ما با مشكلات فراواني در رابطه با گسترش شهرها بويژه شهراي بزرگ مواجه است . با اطمينان ميتوان گفت، بسياري از تنگناهاي موجود حاصل مشكلات مذكورند . بيكاري ، مشكل مسكن ، حمل و نقل شهري ، كمبودهاي زيست محيطي و آلودگي‌هاي مربوط به آن ؛ نمونه‌هاي مشخصي از اين مشكلات‌اند . آنچه در دهه‌هاي اخير، فرضاً در پنجاه سال گذشته در جهت رفع و يا تعديل مشكلات مذكور انجام شده ، منصفانه بايد گفت : كارائي چنداني نداشته‌ اند. در مواردي هم طرحها و سياستهاي اتخاذ شده ، مزيد بر علت شده و مشكلات را پيچيده‌ تر نمودند .

 

پيش از پرداختن به عواملي كه گسترش شهري و بطور كلي شهرنشيني معاصر نتيجه آنند . لازم است برخي پيش فرضهائي كه در اين بحث موردنظر بوده‌اند ، مطرح گرد د .

 

اول- برنامه‌ريزهاي مربوط به مقولاتي چون : هدايت توسعه شهري ، رفع يا تعديل مشكلات مسكن و مانند آن را مي‌بايست همواره بصورت يك (روند اجتماعي) موردنظر قرار داد ، تا فرضاً مقوله‌اي صرفا" فني ، مهندسي .

 

دوم – به جهت وابستگي و ارتباط وسيع اين مقولات با تصميم‌گيري و اتخاذ سياستهاي مختلف ، برنامه‌ريزي‌هاي مذكور همواره بصورت يك روند سياسي هم موردنظر خواهند بود .

 

سوم – تحقق موفقيت آميز برنامه ‌ريزي‌هاي مذكور علاوه بر لزوم فراهم بودن شرايط و امكانات مربوطه ، در گرو شناسائي همه جانبه متغيرهاي ساختاري روند توسعه كه بصورت عوامل مشروط كننده ء توفيق برنامه‌ها عمل مي‌كنند ، خواهد بود .

 

 

مطلب رو از لينك زير دريافت كنيد

pdf

لینک به دیدگاه

شبكه و سيستم شهرها

 

 

قسمت دوم :

شهر و روستا در دوران معاصر :

از آنجا كه هدف نوشته حاضر كوششي جهت طرح مسائل كلان شهر تهران است . آنچه قبلاً بصورت مقدمه مطرح گرديد ، پيش فرضها و مباني نظري مي‌باشند كه اين نوشته با استناد به آنها ، ويژگيهاي مربوطه را جستجو ، مي‌نمايد .

 

با پوزش مجدد از تكرار بعضي مطالب ، ارتباط شهر و روستا و نحوه آرايش فضائي آن دو در فضاي جغرافيائي ملي را مورد توجه قرار مي‌دهيم .

 

در گذشته‌هاي دور، استقرار يك روستا و يا آبادي در فلات ايران ، در مكان مشخصي ، بعلت «بسته» و «خودمصرف» بودن ساختار اقتصادي- ا جتماعي‌اش ، كمتر تحت تاثير عوامل خارج از روستا يا فرضاً تأثير شهر و يا بازار بوده است . روستاهاي ايران غالباً استقرارشان تابع امكانات زيستي در هر منطقه : مانند وجود آب ، زمين زراعي و مانند آن میباشد . اكثر قريب به اتفاق روستاهاي ايران بعلت «خودمصرفي» و بنابراين ، وابستگي غالب آنها به امكانات طبيعي با روستاهاي ديگر و همچنين با شهرها ، ارتباط ضروري چنداني (ارتباطي كه براي موجوديت يك جمع روستائي و ادامه بقا آنها تعيين كننده باشد ، مانند وجود بازاري مطمئن براي عرضه محصولات و غيره) نداشته‌اند .

 

ادامه مطلب رو از لينك زير دريافت كنيد

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

تغيرات ساختاري شبكه شهرها. تمركز در كلان شهر تهران

 

 

بخش سوم

تغيرات ساختاري شبكه بين شهري وتاثيرات ان در توسعه شهرها

الف . تمركز

 

براي شناسائي نقش كلانشهر تهران درشبكه شهرهاي كشور بصورتيكه بتوان برا سا س ان ويزگيهاي ساختاري اين نقش را از جهات مختلف ارزيابي نمود ؛ ميبايد، نخست پد يده تمركزرا، بعنوان مهمترين عامل تعين كننده تحولات كنوني كلان شهرتهران ، مورد بررسي و مطالعه قرار داد . در قلمرو بين شهري ، ويامحدوده ايكه شبكه شهرهاي كشور را در بر ميگيرد ، مهمترين مسئله ي بخش شهري امروزه گرايش به «تمركز » درقطب اصلي يا مركز ان است . علت گرايش به تمركز دربخش شهري و نهايتا ً تمركزدر كلان شهر تهران ، درمراحل اوليه (مرحله ايكه جابجائي جمعيتي از روستا به شهر شتا ب بيشتري يافت ) ، يعني سالهاي پس از جنگ دوم جهاني تا اوايل دهه چهل خورشيدي ، تقريبا ً منحصر ونتيجه دفع جمعيت از روستا به شهر بود . دراين مرحله رشد اجتمائي شهرها عمد تا”،حاصل د فع جمعيت از بخش روستائي بوده تا فرضا “ جاذ به اقتصادي شهرها . كم و بيش از اواسط دهه سي ، بعد از كودتاي 28 مرداد سي و دو ويا اواخر دولت زاهدي ، رونقي در فعاليتهاي شهري بخصوص تهران به وجود امد . تجمع جمعيت در تهران ازيك سو وكسب درامدهاي نفتي از سوي ديگرتداوم هر چند محدود انرا ميسر نمود . در ان سالها فعاليتهاي جديد مربوط به رونق شهري در تهران شامل ساختمانسازي ، خريد و فروش زمين هاي باير شهر و حومه اطراف توسط بخش خصوصي ، گسترش تشكيلا ت اداري وبرخي طرحهاي اوليه عمراني و ساير خدمات عمومي ، توسط بخش دولتي بود . با اين همه وبا وجود رونق نسبي فعا ليتهاي ساختماني ، انهم منحصرا ً درتهران ، نميتوان ا ز وجود تقاضاي نيروي كار چنداني در بخش صنعت سخن گفت . (مطالعات گسترده تر وضعيت اشتغال در اين سالها ميتواند، ضمنا ً، چگونگي تداوم وگسترش حاشيه نشيني در تهران را د قيق تر مشخص نمايد.) با وجود رونق ساختمان سازي در مركز ميزان تقا ضاي نيروي كار تناسبي با رشد جمعيت، بويژه رشد اجتمائي انرا، نداشت . عرضه كننده نيروي كار در آن سالها غالباً يا جذب فعاليتهاي ساختماني شده و يا اينكه با مشقت بسيار در بخش دولتي اشتغالي براي خود مي‌يافت. شخصاً به ياد مي‌آورم در آن سالها جويندگان كار در بخش دولتي ، براي شاغل شدن در سطح مستخدم ساده اداري ، گاه اجرت يك سال كامل خود را با زحمت بسيار فراهم نموده و به صورت رشوه به واسطه‌هاي استخدامي پرداخت مي‌نمودند . اين وضعيت درواقع از يك طرف مبين وجود و تداوم حجم وسيع ذخيره نيروي كار در حاشيه مانده بود و از طرف ديگر نشان مي‌دهد چرا و به چه علتي بخش دولتي روز به روز به صورت يكي ا ز مهمترين دستگاه‌هاي ايجاد كننده اشتغال درآمده و با گسترش روزافزون به ابعادكنوني خود رسيده است.

 

 

ادامه مطلب در لينك زير

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

جهاني شدن و شهرنشيني در توسعه نيافتگي

Joao Sette Whintaker Ferreira

 

خلاصه:

مقاله حاضر سعي دارد رابطه ميان الگوي جديد اقتصاد جهاني شده و شهرنشيني سريع در كلانشهرهاي جهان توسعه نيافته را مورد مطالعه قرار داده ، با استناد به داده هاي موجود، فقر وسيع در كلان شهرهاي مذكوررا ريشه يابي نمايد. بلاخره با تحليل اهداف برنامه ريزي هاي جديد شهري به ميزان كار امدي انها در مقابله با فقرمورد بحث ، بپردازد .

 

ادامه مطلب در لينك زير

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

تمركز، راه كارهاي تعد يل و كاهش ان

 

در رابطه با مشكلاث و معضلات كلان شهر تهران انچه ، مقدمتا”دربخشهاي پيشين ، مطرح گرديد ؛ نخست پرداختن به موقعيت كلان شهرثهران بعنوان مهمترين عضو شبكه وهمچنين سيستم شهرهاي كشور بود؛ سپس سعي شد ويژگي مهم وبرجسته ان، در مقايسه با ساير شهرهاي اين شبكه ، مطرح گردد . در نتيجه دراين رويكرد اوليه به كلان شهر تهران ، ديديم : گرايش به « تمركز» فعاليت هاي اقتصادي ـ اجتماعي مهمترين ويژگي ومسئله كنوني ان است.

ادامه مطلب در لينك زير

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

شاخصهاي اجتماعي وبرنامه ريزي توسعه

Henrique Rattne

 

 

1ـ مقدمه

نگراني در مورد چگونگي شاخص هاي اجتماعي ، كه مبني برنامه ريزي وسياست گزاريهاي دولتي هستند ، در اين برهه ي تاريخي مسئله دار ، همراه با هويدا شد ن نتا يج نا اميد كننده ي رشد اقتصادي معاصر، بين صاحب نظران ، اساتيد دانشگاهي ودست اندر كاران ، رو به گسترش ميباشد.

همانطور كه شاهديم ، بيش از ربع قرن استكه ، رشد اقتصادي بصورت هدف وارزش برتر در جوامع غربي وشرقي ، توسعه يافته وتوسعه نيافته مطرح ميشود . ميزان رشد مورد بحث، كه معمولا”بصورت غلو شده اي مطرح ميگردد وافزايش توليدات مربوط به ان ، غالبا” بر اساس پيش فرضهاي و باورهاي زير مطرح شده اند :

 

الف) رشد اقتصادي روندي است خطي قابل سنجش و با تداومي عملا” نا محدود؛

 

ب) تحقق رشد ، ضرورتا” ويقينا” «پيشرفت» يا توسعه اجتماعي وسياسي را تضمين خواهد نمود؛

 

ج) مشكلات ، تنشها وناهنجاريهائي كه طي روند مذكوربوجود ميايند ، موقتي ومربوط به مرحله اغازين روند رشد بوده ، بمرور زمان د رمراحل بعدي در اثر پويائي روند مذكور وهدايت مد يران ، برنامه ريزان وكارشناسان دست اندكار ، بر طرف خواهد شد .

 

د) برنامه ريزي‌ فني‌ است «علمي وغير سياسي» كه، جهت تغيرات هدايت شده ، بصورت وسيله اي مقبول ، مطلوب ، كارامد وتضمين كننده موفقيت طرح ها و نيل به اهداف از پيش تعيين شده ، بكار گرفته ميشود .

 

ادامه در لينك زير

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بحران مسكن در كلان شهر تهران

 

مطالبي كه تا كنون دراين سا يت دررابطه با كلان شهر تهران مسائل ومشكلات ان مطرح گرديد ؛ علاوه بر پيش فرضها وموضوعات مقدماتي ، نقش وويژگي مهم شهر تهران درشبكه وسيستم شهرهاي كشورنيز به اختصار مورد توجه قرا گرفت . ازا نجمله : مسئله گرايش به تمركز امكانات واستقرارها درتهران بعنوان عمده ترين ويژه گي ان درمقايسه با ساير شهرهاي كشور مطرح شد .

 

با توجه باينكه گرايش به تمركر در تهران مسئله ايست ساختاري ؛ بنا بر اين ميبايد دركليه ابعاد اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ـ نهادي ، فيزيكي ـ فضائي وبلاخره ساختاري ـ تاريخي، از يك طرف وارتباط وتاثير متقابل ابعاد مذكور از طرف ديگر، مورد توجه باشند . بقسمي كه در هر مقطع زماني بتوان متناسب با ان مقطع ، مشروط كنندگي وتاثيرات وارتباطات متقابل فوق را ،‌‌ تبيين نمود .

 

بدين ترتيب با درنظر داشتن اينكه كلان شهر تهران جاذب اصلي امكانات وفعاليت هاي قلمرو ملي است ، مهمترين مشكلات ومسائل ان را مورد توجه قرار ميدهيم .

 

ادامه مطلب در لينك زير

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

نقدي بر طرح جامع جديد تهران

 

با تقد ير صميمانه از ايسنا كه براي اولين بار مسئله بسيار مهمي همچون طرح جامع تهران را براي افكار عمومي مطرح مينمايد .

 

گزارشهاي مربوط به طرح ، انتقادات ودفاعيات خلاصه شده ودرهم برهم انرا بعنوان يك تهراني علاقه مند به اين مقولات خواندم . هنگاميكه اجزا وفرازهاي بر جسته تر اين دفاعيات واظهار نظرهاي مقامات ودست اندركاران طرح جديد را كنار هم ميگذاريم، باكمي دقت ، بيگانگي وعدم توجه طرح به واقعيات ونيازهاي اين «مرحـــــــــله» ازروند توسعه كشور (مرحله گذر از وضعيت توسعه نيافتگي) را، مشاهده مينمائيم . هر چند مدافعين طرح اصرار درجديد و متفاوت بودن اين طرح با طرح كليشه اي وبه بن بست رسيده قبلي دارند ؛ ولي با استناد به همين مدافعات ، بايد گفت : طرح جديد از نظر نگرش ، تبيين ، تعريف ونحوه مواجه شدن با مسئله ويا مسائل تهران و هم چنين مزيد برعلت شد نهاي بعدي اش ، همانند مشكلات بسياري كه طرح جامع تهران با خود اورد ، دراساس با ان هيچ تفاوت ماهوي اي ندارد . . چرا؟

 

ادامه مطلب در لينك زير

 

 

pdf

لینک به دیدگاه

كمـبود تحقــيق ، تداوم تقلــيد

 

امروزه ويا در اين مرحله ازتوسعه كشور ، برنامه ريزي و سياست گذاري هائي كه دربخشهاي مختلف جهت رفع ويا تعد يل مشكلات اجتما عي با جرا درامده اند ، خاصه برنا مه ريزي هائي كه به مقولات مطرح در اين سايت مربوط ميشوند ؛ معمولا” با نا كامي وعدم موفقيت رو برو ميباشند . مشكلات شهري ، شهرنشيني معاصر، بحران مسكن ، طرح هاي هدايت استقرارها ، نظير طرح هاي جامع شهري ، سياست گذاريهائي كه به هدايت تقويت ساختارهاي فضائي در قلمرو ملي مربوط ميگردند، از جمله اين مقولات ميباشند . يقينا”، وجود اين مشكلات به صورتيكه درشرايط كنوني با ان مواجه هستيم ، عمد تا” به مرده ريگ دوران سلطه مر بوط ميگردد ؛ مرده ريگي كه خود ابعاد بسيار متنوعي دارد ؛ از ان جمله : عدم تحقق توسعه متناسب با نيازهاي جامعه وبقاي برداشتها و الگوهائي كه در فضاي سلطه رواج يافته وهنوزجايگزينهاي كارامدي براي انها نيافته ايم . لذا ، مسئله ايكه اهميت بسياري مي يابد ، البته علا وه بر تداوم وتشديد كوشش درامر تحقق توسعه ، ترك برداشتها والگوهائي تقليدي و يافتن جايگزين هاي مناسبي، كه از طريق تحقيق وپژوهشهاي وسيع وهمه جانبه قا بل د سترسي اند ، خواهد بود .

 

ادامه مطلب در لينك زير

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

كلان شهرهاي ايران

 

هنگامي كه مسائل ، مشكلات و نابساماني هاي شهر هاي بزرگمان ، بويژه تهران، را مورد توجه قرار ميدهيم ؛ حال چه اين رويكرد جهت يافتن راهكارهائي براي مقابله ويا تعد يل مشكلات انها وچه هدف دستيابي به چهارچوب سنجشي اي براي ازمون فرضيات وبرداشت هايمان از وضع موجود باشد ؛ ضروري است قبل از هر چيز روند معاصر كلان شهر شدن شهر هاي بزرگ كشور را مورد ارزيابي ومطالعه همه جانبه قرار دهيم . بررسي مورد بحث در واقع ميبايد مشخصا” در پي يافتن پاسخ به پرسشها ي متنوعي ، كه هم در رابطه با ريشه يابي و تبيين روند مذكور وهم راهنماي اقدامات وسياست گذاري هاي بعدي است ، با شد . پرشسهائي نظير اينكه : تحت چه شرايطي تهران كلان شهرشد ؟ روند كلان شهر شدن ( متروپليزا سيون) شهرهاي بزرگ در دوران معاصر جامعه ما نتيجه كدام عوامل ونيروي محركه اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي بوده است ؟ ويا اينكه درشرايط كنوني ، چه هدايت وسياستي را جهت توسعه شبكه شهرهاي كشور وبه تبع ان توسعه كلان شهرها ميتوان مطرح نمود كه ، با توجه به شرايط ساختاري موجود بتواند بصورت مطمئن و كار ساز ، حداقل موجب تعد يل مشكلات موجود گردد ؟ ايا چنين هدايتي در شرايط حاضر، ازنظر تعيين هدف ، ميبايد در مرتبه هاي مختلف شهري متفاوت باشد ؟ و بسياري از پرسش هاي ديگر ي كه در اين زمينه قابل طرح اند .

غرض از دامن زدن باين بحث ، بدين صورت ، علاوه بر اينكه كوششي است در جهت نيل به چهار چوب سنجشي اي براي ازمون مداوم نحوه تبيين كيفيت وكمييت پويائي وتغيرات روند مذكور ، دوري جستن از برداشت هاي تقليدي وكليشه اي غربي ( كه امروزه متاسفانه ميان كارشناسان ومسئولين اجرائي ما رواج فراوان دارد) را نيز، در نظردارد .

دربحث حاضر پيشاپيش ميتوان ، برجسته شدن نكته مهمي را ، اننتظار داشت . اينكه با چنين رويكردي به روند در جريان ، پرسشها وناشناخته هاي مختلفي مطرح خواهند شد . پرسشهائي كه براي تبيين مشخص انها يقينا” مطالعات وسيعي ضروري است ! در اين زمينه نيت اين استكه ، درحد توان وبضاعت نظري ، اين ابهامات وپرسشها برجسته و ضرورت انجام چنين مطالعاتي مطرح شوند .

 

ادامه مطلب در لينك زير

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

نقدي بر نظريات رايج در مورد بحران مسكن

 

تير ماه 1386 ؛ بحران مسكن همچنان ادامه دارد ! با وجود اينكه بازار مسكن بشد ت راكد است ؛ در عوض بازار ارائه نظريات وپيشنهادها گرم است. مقامات هم پا را فراتر نهاده ، نه كم ونه زياد ميخواهند ، بهاي زمين را كه علت اصلي اين بحران ميدانند، به صفر برسانند!؟ ومسئله را بصورت ريشه اي حل كنند !

 

نقد نظريات وبرداشتهاي رايج مربوط به علل بوجود امدن بحران مسكن ويا ساير معضلات اجتماعي ، بدين سبب ضروري وبا اهميت استكه: نهايتا”، علت يابي ها بگونه اي مطرح گردند كه با استناد به انها ، بتوان گامهاي بعدي جهت رفع ويا كاهش بحران رابا اطمينان نيل به هدف(ويا حداقل تعد يل بحران) ، برداشت . نظريات مربوط به ريشه يابي علل بوجود امدن مسائل اجتماعي درصورتيكه مورد نقد همه جانبه قرار نگيرند ، بويژه در وضعيتي كه، باكمبود مراكز تحقيقاتي وهمچنين اد بيات تحليلي مربوطه ونظريه پردازي هاي قابل استنادي ، در اين زمينه ها ، مواجه هستيم ؛ ميتواند در تصميم گيري ها اثر نادرستي گذارده ، زمينه را براي تشديد بحران فراهم اورد .

 

جهت ادامه بحث ميتوان برخي از برداشتها ، نظريات ، راهكارهاي پيشنهاد شده اي كه بيشتر در سطح جامعه رايج است را مطرح نموده ، ميزان صحت ومطابقت انها را با وضع موجود‌، مورد ارزيابي قرار داد .

 

 

ادامه مطلب در لينك زير

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

« مشكل» و يا « بحران » مسكن ؟ و ..... بعد ؟

 

 

مشكلات وكاستي هائي كه جامعه در رابطه با كمبود مسكن با ان مواجه است ، امروزه بحدي استكه : تامل ، بررسي و واقعا” سياست گذاري هاي اگاهانه و كارساز تري را طلب مينمايد .

 

ميگويند : بحران مسكن نداريم ! انچه با ان مواجه ايم مشكل مسكن است ! كه ان هم مشكلي است جهاني و ساير جوامع نيز با ان روبرو ميباشند . هدف از اينگونه اظهار نظر ها چيست ؟

 

كم اهميت جلوه دادن مسئله ؟ ويا اينكه بعكس وضع مسكن هم اكنون درجامعه ، بخصوص درشهرهاي بزرگ ، بصورتي درامده كه ميتوان انرا بصورت يك « بحران » در نظر داشت ؟ تفاوت ميان مشكلي كه ، بفرض ساير جوامع هم با ان مواجه اند؛ با بحراني كه فعلا” ما با ان مواجه ايم چيست؟

 

ادامه مطلب در لينك زير

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

شهرسازی درپیرامون دنیای جهانی شده .

 

 

خلا صه : مقاله حاضر، روند شهرنشینی در برزیل را با توجه به شاخص های : جمعیتی ( مرگ ومیر، طول عمر، باروری وزاد ولد )، اقتصادی اجتماعی( رشداقتصادی، درآمد، بیکاری، خشونت شهری و..) وبلاخره از نظرشهرسازی (گسترش شهری وافزایش الونک ومحقر نشینی ) بگونه ای که بتوان باب مباحثه وسنجش جوانب مختلف منفی ومثبت انرا گشود ه و چگونگی انرا مورد توجه قراردا د ، بررسی مینماید .

 

صاحبنظران متعددی مورد مشا وره قرار گرفتند تا اینکه دست یابی به تبیین مستدل وقابل قبولی میسر گردد . شهر نشینی جامعه برزیلی عمدتا" در سده بیستم تحقق یافت ، ولی این شهر نشینی همه ی بار«شکل گیری »جامعه ای با خصلت « تداومِ ناهنجاری » را همراه داشت .

 

 

عناوین کلیدی: شهرنشینی ، صنعتی شدن ، شاخصهای اجتماعی .

 

ادامه مطلب در لينك زير

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

جمع اضداد : گلوبا لیزاسیون ، ملت ، منطقه ، کلانشهری شدن (متروپلیزاسیون)

 

بریم سر اصل مطلب : انچه از جهانی شدن ( گلوبالیزاسیون) استنباط میگردد : روندی استکه ، طی ان ، سرمایه – پول ، در قالب ارز برتر- دلار امریکا ئی – خودرا بصورت حاصل همه ی اقتصادهای ملی در اورد . بدین سبب ، شسنایس (1) ، انرا « موندیا لیزاسیون سرمایه » مینامد .

 

 

 

( از انجا که در این نوشته از دو واژه گلوبالیزاسیون و موندیا لیزاسیون باتفاوت

 

مفهومی استفاده میشود ، دراین متن سعی خواهد شد برای این دو مفهوم از

 

واژه های لاتین استفاده شود تا تفاوت مفهومی ان حتی المقدور حفظ شود . م )

 

ادامه مطلب در لينك زير

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

انتقال پایتخت ویا جستجوی راه حل ؟

 

همانطور که میدانیم این روزها برخی ، مسئله انتقال پایتخت ویا مرکز کشور به مکان دیگری را ، مطرح نموده اند . دررابطه با این پیشنهاد ، اظهارنظرهای متنوع ومتفاوتی هم ابراز شده است . دراین نوشته کوشش خواهد شد ، نخست مسئله انتقال ، بطور کلی وبا توجه به شرایطی که دران قرارداریم ، از یک سو وازسوی دیگر تجربه واهدااف کشورهائی که پایتخت جدیدی رااانتخاب نمود ه اند ، مورد توجه قراردهیم . سپس در مقابل پیشنهاد انتقال پایتخت ، انهم در شرایط کنونی که حتی ممکن است افکارعمومی ا نرا نوعی فرافکنی وفرار از انجام مسئولیت تعبیر نماید ، مسئله اصلی ، یا جستجوی راه کار ی که رفع یا تعدیل تدریجی مشکلات کلان شهر تهران را میسر گرداند ، بررسی نما ئی

 

ادامه مطلب در لينك زير

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

ریخت شناسی ء ( مورفولوژی ) شهرنشنی در ایران

 

مقدمه .

 

انچه در رابطه با مطا لعات شهرنشینی ، توسعه شهری ، سیاست گذاری وبرنامه ریزی های هدایت توسعه وگسترش شهری حائز اهمیت بسیار است : تولید ادبیات نظری وطرح نظریاتی استکه مطالعات مذکور بتوانند با در نظر داشتن انها انجام شوند .

 

امروزه با کمی دقت در میابیم ، علت کلیشه ای وتقلیدی بودن اغلب برنامه ریزی ها وبهمین سبب ناکارامدی انها علاوه بر وجود موانع اقتصادی ، سیاسی وناهنجاری های موجود ، کمبود چنین اندوخته های تئوریک است .

 

نکته بسیارمهم دیگرا ینکه : به علت کمبود مطالعات واندوخته های نظری مذکور وعلاوه بران ، ناچیز بودن ، اشاعه انها در افکار عمومی ، هنگامی که فرصتی برای تجدید نظرهای اساسی فراهم می شود ( فرضا" زمان تجدید نظر وهماهنگ نمودن اهداف برنامه ریزی ها ، در سا لهای بعد از انقلاب ، با اهدافی که تضمین کننده منافع جمعی بودند ) اصولا شرایط سیاسی لازم ( فرضا" حمایت افکار عمومی ) بر ای اعمال تجدید نظرهائی که تامین کننده منافع جمعی است ، فراهم نگردید . بنابر این ، دست اندر کاران ومشاورانشان ، گوئی در عمل چاره دیگری جز تکرار راه حلهای به بن بست رسیده وازمون شده قبلی را ندا شتند !

 

 

 

ادامه مطلب در لينك زير

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

جهانی شدن و باز گشت استعمار نو .

 

پلینیو د ارودا سامپایو جونیور * Plinio de Arruda Sampaio Jr .

 

 

 

 

پیش گفتار مترجم :

امروزه در رابطه با تعریف مفهوم « جهانی شدن » با تبیین های متنوعی روبرو هستیم ، که غالب انها متاثر از هیاهوی تبلیغاتی استکه در غرب مطرح است .

از انجا ئی که سیاست های نولیبراستی همواره در رابطه وبعنوان نتیجه طبیعی جهانی شدن مطرح میگردد ، ضروری استکه این جریان ، تاثیرات مثبت ومنفی اش ، از منظر اهل نظر جوامعی که در حقیقت نا خواسته ودر واقع تاحد زیادی بالاجبار پذیرای ان شده اند نیزمورد توجه قرار گیرد .

سامپایو جونیور اکنون در سن هفتاد وهشت سالگی از اوائل دهه پنجاه میلادی تا کنون با مرکز لاتین امریکائی علوم اجتماعی CLACSO همکاری داشته ، یکی از صاحب نظرانی استکه همواره سعی نموده مقولات مربوط به توسعه سرمایه داری معاصر را ، در رابطه با تاثیرات واقعیشان در زندگی اجتماعی شبه قاره امریکای لاتین ، مورد نقد وبررسی قرار دهد .

مقاله حاضر شامل دوبخش است . در بخش نخست تاثیرات جهانی شدن در منطقه بعنوان نوعی رجعت به استعمار نو مطر ح شده ، در بخش دوم تحت عنوان : بن بست برزیلی ، اوضاع دهه های اخیر کشور برز یل رادر رابطه با پدیده مذکور بررسی مینماید . اکنون ، بخش اول این مقاله ، که تاثیرات جهانی شدن در شبه قاره امریکای لاتین را مورد بررسی قرار میدهد ، ارائه میگردد .

 

 

 

ادامه مطلب در لينك زير

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بحران مسکن در قاهره ، با وجود هزاران واحد مسکونی خالی .

 

گونتر مایر : انستیتوی جغرافیای دانشگاه ماینز – آلمان

 

همچون "زادگاه مبارزین افراطی ( وبگفته نویسنده مقاله تروریسم . م) ومکان سازمان دهی وتجهیز مبارزین اصول گرای ( فوندامنتالیسم) اسلامی ، وضعیت حاکم در محلات مسکونی غیر مجاز در بخشهای وسیعی از قاهره ، بصورت چالش عمدهای برای دستگاه امنیتی حکومت مصر در امده است . سابق بر این ، توجه به این مناطق که هم اکنون ، ساخت و ساز وسیع ومتراکمی ، بدون برخورداری از حداقل امکانات زیر ساختی وتاسیسات وتجهیزات شهری ، باسرعت هرچه تمامتر در ان جریان دارد ، اصولا " مطرح نبود . هرکدام از محلات مسکونی غیر مجاز مذکور ، گاه با زمینهای کلا " تصرفی ، امروزه با تراکم جمعیتی وساخت وساز بسیاری مواجه ا ند . در این محلات غیر مجاز اکنون حدود نصف جمعیت 12 ملیونی کلان شهر قاهره ، در شرایط اسفبار وغیر قابل تحملی زندگی میکنند . در حالیکه خانواده های بسیاری سعی در دستیابی به حداقل سرپناهی برای اعضای خود دارند ؛ صدها هزار واحد مسکونی در شهر قاهره خالی است . اکنون باید دید ، چگونه وضع مسکن در این شهر به چنین دوگانگی رسیده است ؟ چرا شرایط مسکن در هربخش ازشهر خاصه برای گروهای کم در امد ، ویژگی خاص خود را دارد ؟

 

 

 

 

 

ادامه مطلب در لينك زير

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

« گجه کوند و» معضل شهرهای بزرگ ترکیه .

 

پیش گفتار گرداورنده و برگردان مطالب :

 

در پی اهدافی که پیش تر در رابطه با مقولات مطرح شده در این سایت مشاهده گردید ، علاوه بر پرداختن وتمرکز روی موضوع مشخصی همچون ، معضلات کلان شهر تهران ، همینطور بحث در رابطه به مقولاتی که با ان در رابطه اند ، مهمترین هدف ، خصلت یابی ء ویژ گیهای ساختاری چنین وضعیتی بود . یعنی در واقع رویکرد انتقادی به روند شهرنشینی ای است که ، نتیجه اش اکثرا" قطبی شدن جامعه کلان شهری ، است . بدین ترتیب که خصلت مذکور – قطبی شدن جامعه کلان شهری – بصورت ویژگی ساختاری عمده ء این روند در امده است

 

ادامه مطلب در لينك زير

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...