رفتن به مطلب

آشنايي با سيستم مخابراتي p. L. c


ارسال های توصیه شده

آشنايي با سيستم مخابراتي P. L. C

 

سيستم Power Line Carrier یا (p.l.c) يكي از شيوه هاي نوين انتقال داده مي باشد.

 

توسعه منابع توليد،‌ انتقال و توزيع ا نرژي الكتريكي،‌نياز مبرمي به وود يك شبكه مخابراتي بين نقاط كليدي سيستم برق رساني مثل مراكز توليد، تبديل ، تصميم گيري و توزيع كه اكثراً‌در فواصل دور از هم واقع شده اند را بوجود آورده است. از خطوط انتقال امواج فركانس بالاي حامل اطلاعات در سيستم هاي مخابراتي استفاده نموده . سيستمي كه براي اين گونه انتقال اطلاعات مورد استفاده قرار مي گيرد را ابزار" انتقال موج حامل ا طلاعات بر روي سيستم فشار قوي" يا PLC مي نامند.

 

 

موارد زير ضرورت ايجاد يك شبكه مخابراتي PLC را بوضوح روشن مي نمايد:

 

1) شبكه هاي مخابرايت عمومي جوابگوي نياز هاي ارتباطي جهت بهره برداري موثر از شبكه فشار قوي نمي باشد.

 

2) تبادل اطلاعات بين مراكز ديسپاچينگ و ساير پست ها توسط يك شبكه مخابراتي مطمئن و اختصاصي ، از ضروريات اينگونه مراكز مي باشد.

 

3) با استفاده از شبكه جامع مخابراتي ، پست ها مي توانند به تجهيزات حفاظتي مجهز گردند كه باعث قابليت اعتماد بيشتر و بهره برداري موثر تر از شبكه مي گردد.

 

4) عدم وجود يك شبكه مخابراتي ا ختصاصي ،‌ضعف ارتباط از طريق شبكه مخابراتي شركت مخابرات، عدم دسترسي اكثر پست هاي واقع در خارج شهر به خطوط ا رتباطي PTT مشكلاتي هستند كه در صورت وجود يكش بكه مخابراتي مطمئن برطرف گشته و امكان بهره برداي موثرتر از شبكه را ايجاد مي كند.

 

با توجه به نكات فوق جهت مرتفع نمودن اشكالات ذكر شده و بهره برداري بهتر از شبكه ، مي توان با استفاده از سيستم هاي PLC چنين شبكه هاي مخابراتي را براي استفاده در شبكه هاي برق رساني طراحي نمود. استفاده از PLC به جاي ساير سيستم هاي ارتباطي نظير كابل تلفني، امواج راديويي و مايكروويو و … داراي مزايايي مي باشد كه عبارتند از :

 

1- به علت ناچيز بودن افت سيگنال حامل اطلاعات در هر كيلومتر ، مراكز توليد و توزيع انرژي الكتريكي كه معمولا در فواصل دوري از يكديگر واقعند را مي توان مستقيماً توسط كانال هاي PLC بدون استفاده از تكرار كننده به يكديگر مرتبط ساخت.

 

2- خطوط انتقال فشار قوي كه ارتباطات PLC توسط آنها صورت مي گيرد ،‌موجود بوده و احتياج به سرمايه گذاري مجدد براي ايجاد محيط مخابراتي نيست. به علاوه در شرايط متغير آب و هوايي مصونيت ارتباط PLC در مقايسه با ارتباطات راديويي بيشتر مي باشد.

 

3- دستگاه هاي فرستنده و گيرنده PLC از درجه اطمينان بالايي برخوردار مي باشند.

 

4- شبكه مخابراتي كه لوازم مديريت براي كنترل و بهره برداري شبكه فشار قوي مي باشد بطور اختصاصي تنها در اختيار شركت برق منطقه ايي قرار خواهد گرفت .

 

5- سيستم هاي تلفني PLC از شبكه تلفني شركت مخابرات مجزا مي باشد و به عنوان سيستم هاي خصوصي فرض مي شوند.

 

كاربردها:

 

عمده استفاده سيستم هاي PLC در ارسال:

 

- اطلاعات انالوگ به صورت صحبت

 

- اطلاعات ديجيتال يا آنالوگ به منظور تلگراف ، كنترل از راه دور، اندازه گيري از راه دور، حفاظت از راه دور، ديتا و غيره كه اصطلاحاً سيگنال گفته مي شوند.

 

سيگنال ها بسته به احتياجات ،‌با سرعت مدولاسيون از 50(Bd) تا 9600(Bd) در PLC آنالوگ انتقال داده مي شوند.

 

اساساً اين انتقال توسط(VFT) كانال هاي تلگراف با فركانس صوت كه در محدوده فركانس صحبت قرار داده مي شوند و يا روي محدوده فركانس كاهش يافته صحبت (صحبت + سيگنال) قرار داده مي شوند انجام مي شود اما ممكن است كليد زني مستقيمCarrier نيز به كار بيايد . در سيستم هاي PLC اطلاعات ارسالي به صورت SSB مدوله شده و در پهناي باند 4 كيلوهرتز ارسال مي گردد. فركانس Carrier نيز عمدتاً در محدوده 40 الي 400 كيلو هرتز به كانال هاي فرعي تقسيم شده و در هر كانال اطلاعات مربوط به يك نوع سيگنال گنجانيده مي شود. در مواردي نيز ممكن است كه پهناي باند سيگنال PLC محدد به 5/2 كيلوهرتز باشد. البته واضح است كه در اين صورت اطلاعات كمتري را مي توان ارسال كرد. رد ذيل كاربردهاي مختلف سيگنال هاي PLC تشريح مي گردد:

 

1. ارتباط تلفني( صحبت)

 

از PLC براي ارتباط تلفني مستقيم بين دو نقطه مي توان استفاده نمود. اين نوع ارتباط بيشتر مابين مركز ديسپاچينگ و كنترل سشبكه و پست هاي مهم و نيروگاه ها مورد استفاده واقع مي شود.

 

در شبكه هاي مخابراتي شركت هاي برق منطقه اي كه شامل تعدادي مركز تلفن در پست هاي كليدي و مهم شبكه فشار قوي مي باشد، براي ارتباط يمان مراكز تلفن عمدتاً از كانال هاي PLC استفاده مي شود.

 

همچنين از كانال هاي PLC براي ارتباط تلفني ميان مشتركين با مراكز تلفن كه عمدتاً پست هاي فاقد مركز تلفن هستند و داراي ارتباط الكتريكي با يكي از پست هاي داراي مركز تلفن مي باشد ، استفاده مي گردد.

 

در صورتي كه كانال ارتباط با PLC تنها براي ارتباط تلفني ( صحبت ) مورد استفاده قرار گيرد ،‌عموماً اطلاعات صحبت را در محدوده 300 الي 3400 هرتز قرار مي دهند . در صورتي كه به همراه صحبت اطلاعات ديگري نيز ارسال گردد ، طيف سيگنال صحبت بسته به تعداد سيگنال هاي ارسالي و سرعت انتقال آنها از 300 الي 2400 يا 2000 هرتز خواهد بود

 

2. تلگراف و پست تصويري

 

كانال هاي ارتباطي PLC مي توانند امكانات تلگراف خصوصي و پست تصويري را نيز فراهم نمايد. در شبكه هاي فشار قوي ، مي تون جهت اعمال مديريت عملياتي مناسب از دور نويس ها استفاده نمود. در اين حالت امكان نگهداري اطلاعات مبادله شده در مبداء و مقصد فرمان وجود خواهد داشت . سرعت ارسال سيگنال هاي تلگراف بسته به نوع دور نويس مورد استفاده معمولاً بين 50(Bd) تا 70(Bd) بوده،‌در حاليكه سرعت ارسال اطلاعات پست تصويري ممكن است بالاتر باشد.

 

3. كنترل و نشاندهي از راه دور

 

در شبكه هاي فشار قوي پيچيده ، كنترل و ديسپاچينگ شبكه حلقه بسته اي را تشكيل مي دهد كه در آن وضعيت دستگاه هاي بسياري از نقاط مختلف و دور از هم شبكه در يك مركز مشخص مي شود . اطلاعات استخراج شده،‌مورد تجزيه تحليل قرار گرفته و تصميمات مورد لزوم گرفته مي شود سپس فرامين مناسب براي دستگاه هاي مختلف ارسال گشته و بدين ترتيب وضعيت آنها تصحيح مي گردد و وضعيت جديد دستگاه ها توسط مركز كنترل مشاهده مي شود . جهت نظارت و ديسپاچينگ موثر براي بهره برداري كامل از شبكه لازم است اطلاعات مربوط به مقادير آنالوگ نظير ولتاژ، جريان و توان به علاوه اطلاعات مربوط به وضعيت كليد ها ، ايزولاتورها و غيره همواره از پست ها و نيروگاه هاي مختلف به مركز ديسپاچينگ ارسال گردند. در اين رابطه از سيستم هاي PLC مي توان استفاده شايان توجهي نمود.

 

براي مخابراه اين اطلاعات از سرعت هاي پايين نظير Bd50 تا سرعت هاي بالا نظير Bd2400 استفاده مي شود. در صورتي كه بخواهيم سيگنال ها را همراه با صحبت ارسال نمائيم طيف صحبت از 300 الي 2400 يا 2000 هرتز بوده و باقي باند فركانسي 4 كيلو هرتز به آنها اختصاص داده مي شود . در سرعت هاي بالا نظير Bd1200 تا Bd2400 لازم است كه كليه طيف فركانسي 4 كيلو هرتز به اطلاعات فوق الذكر تخصيص داده شود.

 

4. حفاظت از راه دور

 

به منظور حفظ جان پرسنل و پيشگيري از خسارت دستگاه ها و همچنين تضمين پيوستگي و تدوام نيرو رساني در شبكه هاي فشار قوي، اين گونه سيستم ها را بايستي در مقابل خطاهايي از قبيل اتصال كوتاه حفظ نمود.

 

حفاظت در مقابل اتصال كوتاه بوسيله رفع آن با بي برق كردن خط معيوب توسط دستگاه هاي تشخيص اتصال كوتاه امكان پذير مي باشد.

 

براي انجام اين كار در اسرع وقت و در عين حال براي پيشگيري از قطع شدن ساير كليد ها و رله هاي مربوطه در شبكه ،‌برقراري يك مسير ارتباط علائم حفاظتي ما بين رله هاي حفاظتي ضروري مي باشد.

 

جهت ارسال علائم حفاظتي مي توان يك كانال PLC اختصاصي استفاده نمود كه به پهناي باندي معادل 5/2 كيلو هرتز نياز مي باشد . از آن جايي كه علائم حفاظتي تنها در زمان وقوع اتصال كوتاه در خطوط فشار قوي ارسال مي گردند، در مواقع كار عادي شبكه فشار قوي هيچ استفاده مفيدي از چنين كانال هاي PLC خاص حفاظت نشده و باند فركانسي 5/2 كيلوهرتز مربوط به آنها بدون استفاده باقي مي ماند.

 

علائم حفاظتي را مي توان بر روي يك كانال PLC حامل صحبت و ديتا نيز ارسال نمود در هنگام وقوع خطا،‌ارسال صحبت و ديتا براي لحظه كوتاهي قطع شده و از كال باند 4 كيلوهرتز و حداكثر توان فرستنده براي ارسال علائم حفاظتي استفاده مي شود . مزيت اين روش استفاده مفيد تر از باند فركانسي قابل استفاده مي باشد. اما عيب اين روش آن است كه ارسال اطلاعات صحبت و ديتا هر چند براي زماني كوتاه دچار وقفه شده و ممكن است همين وقفه كوتاه خصوصا در ارسال ديتا ، كنترل شبكه را دچار اشكال نمايد.

 

منبع:

 

www.ir-micro.com

لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...

دستگاه فرستنده – گيرنده plc :

اين وسيله وظيفه ارسال و دريافت سيگنالهاي مخابراتي را بعهده دارد. محدوده فركانس مورد استفاده در سيستمهاي plc بين 30 تا 500 كيلوهرتز قرار دارد. حد بالاتر از 500 كيلوهرتز به علت وجود نويز زياد در اين محدوده فركانسي در شبكه‌هاي قدرت و حد پائين‌تر از 30 كيلوهرتز به دلايل اقتصادي انتخاب نمي‌شوند. سيگنالهاي مختلف صحبت، اطلاعات و ... در يك باند فركانس به پهناي 5/2 يا 4 كيلوهرتز چيده شده و سپس به فركانس مطلوب در محدوده 30 الي 500 كيلوهرتز مدوله مي‌شوند. در مرحله بعد اين اطلاعات از طريق كابل ارتباطي، وسيله كوپلاژ، خازن كوپلاژ و خط انتقال قدرت به سمت ديگر خط ارسال مي‌گردند. در مقصد عمل عكس انجام شده و پس از دمدولاسيون، هر بخش اطلاعاتي به واحد مربوطه هدايت مي‌شود. براي ارسال و دريافت همزمان به دو باند فركانس 5/2 يا 4 كيلوهرتزي نيازمنديم. اين باندها ممكن است از نظر فركانس در مجاورت هم قرار گرفته و يا با يك فاصله نسبت به هم مدوله شوند.

بنابراين براي هر كانال ارتباطي مركب از يك باند فركانس براي ارسال اطلاعات و يك باند ديگر براي دريافت آنها حداقل به پهناي باندي در حدود 8 كيلوهرتز نياز داريم (با اين فرض كه باندهاي ارسال و دريافت 4 كيلوهرتزي بوده و در مجاورت هم باشند). براي استفاده بهتر از خط انتقال انرژي مي‌توان از تعداد كانالهاي بيشتري استفاده نمود. تعداد اين كانالها بستگي به نياز پست فشار قوي داشته و با توجه به اهميت،‌ بزرگي و موقعيت آن انتخاب مي‌شود. تمام اين كانالها مي‌بايد در محدوده فركانس 30 الي 500 كيلوهرتز قرار داشته باشند.

لینک به دیدگاه
  • 8 ماه بعد...

مشكلات موجود در به كارگيري فناوري plc

در به كارگيري هر تكنولوژي در كشور طبيعتاً يك سري مشكلات فني، اجرايي و اقتصادي وجود دارد. گيرنده تكنولوژي بايد با توجه به شرايط خود، زمينه را براي رشد آن تكنولوژي فراهم كند و اين مشكلات نبايد باعث كوتاه شدن عمر تكنولوژي وارداتي شود چون خسارات اقتصادي بسيار زيادي به گيرنده تكنولوژي وارد خواهد شد. مهم ترين عوامل براي دستيابي به يك تكنولوژي از طريق انتقال عبارتند از: ثبات سياسي و اقتصادي كشور گيرنده، وجود برنامه توسعه تكنولوژي ، وجود مراكز تحقيقات و توسعه، وجود گروهها و تيم مهندسان مشاور.

مشكلات فني اوليه که در پياده سازي PLC در قسمت هاي مختلف جهان مشاهده شده، شامل موارد زير است:

- محدوديت فاصله سيگنال

- دماي بالا

- رطوبت بالا

- نويز خطوط در اثر عوامل بيروني

- ايجاد تداخل توسط هادي هاي الکتريکي بر روي سيگنال مخابراتي

البته اثر مشکلات فوق در کشورهاي مختلف، متفاوت و بعضاً قابل حل است.

در شبکه برق ايران با توجه به ساختار موجود، مي توان هادي هاي الکتريکي را براي ارسال سيگنال پهناي باند باريک (همانند سابق در شبکه فشار قوي) و پهناي باند وسيع به کار برد. البته قبل از به کارگيري PLC، شبکه بايد به طور کامل آناليز شود و مشکلات احتمالي (که در ادامه به آنها اشاره مي شود) تا حد امکان برطرف گردد.

مشكلات فني موجود در به كارگيري فناوري PLC

 

چون PLC ازشبکه الکتريکي براي ارتباط استفاده مي کند، مشخصه هاي اين شبکه در عملكرد PLC موثر است. مهمترين مسائل فني که سيستم PLC با آن روبرو است عبارتند از:

- ظرفيت سيستم هاي PLC

- فاصله دسترسي به شبکه اينترنت

- ساختار شبکه

- تداخل

لینک به دیدگاه

ظرفيت سيستم هاي PLC

 

پهناي باند موجود براي سيستم هاي PLC، بطور اشتراکي توسط مشترکين استفاده مي شود. با توجه به اينكه کاربرهايي وجود دارند که به صورت همزمان از اين سيستم استفاده مي کنند، بنابراين ظرفيت اين سيستم ها عامل مهمي در استفاده كاربران خواهد بود. آزمايش هاي به عمل آمده در آلمان نشان مي دهد که به هرکدام از 25 کاربري که 2Mbs را مشترکاً استفاده مي کنند، نرخ انتقال اطلاعات 1.3Mbs تعلق مي­گيرد. اين بدان علت است که زمان بدون استفاده بودن سيستم خيلي بيشتر از زمان مورد استفاده بودن آن است. البته با افزايش روز افزون سرعت PLC ها و استفاده از تکنيک هايي مثل ميانگيري و بارگذاري از قبل، استفاده از امکانات ويديوئي نيز مهيا شده است.

حداکثر ظرفيت موجو د در بازار فعلي 200 Mbsمي باشد که به دليل غير قابل استفاده بودن تمام فرکانس ها به خاطر تداخل، سرعت واقعي از اين کمتر خواهد بود. اگر چه تکنيک هايي مثل استفاده از فیل.تر براي رفع اين مشکل وجود دارد ولي باعث افزايش قيمت تمام شده کالا مي شود.

در ايران به هر ترانس LV (ترانس فشار ضعيف 20 KV/400 V) در حدود 56 مشترک متصل مي باشد و اگر هر يك از اين مشتركين پهناي باند زيادي براي افزايش سرعت اينترنت بخواهند، بايد تجهيزات PLC مورد استفاده ظرفيت بالايي داشته باشد. خوشبختانه از سال 2007 ميلادي شركت هاي توليد كننده PLC به سرعت قابل قبولي براي تبادل اطلاعات رسيده اند و اين مشكل رو به بهبودي است. با توجه به توليدات امروزي تقريباً همه شرکت ها، قابليت سرويس دهي به اين تعداد مشترک در ايران را خواهند داشت و با وجود PLC هاي سرعت بالاي فعلي و استفاده از تکنيک هايي مثل اختصاص هر واحد PLC به يک فاز، مشکلي در سرعت انتقال اطلاعات براي مشترکين به وجود نمي آيد.

لینک به دیدگاه

فاصله

 

فاصله ارسال سيگنال از محل اتصال شبكه مخابراتي اصلي به PLC تا محل دريافت مصرف كننده، نقش مهمي در پياده سازي سيستم PLC دارد. عوامل تعيين کننده و مهم در فاصله پيموده شده سيگنال PLC ، امپدانس، تضعيف و نويز مي باشند

- امپدانس: هر چقدر امپدانس خطوط مورد استفاده بيشتر باشد، فاصله طي شده سيگنال کمتر خواهد بود.

- تضعيف: اين عامل که با واحد dbاندازه گيري مي شود، باعث کاهش دامنه سيگنال ارسالي مي گردد. در دريافت سيگنال توسط مشترك، توان آن بايد در محدوده استاندارد معين شده باشد.

لینک به دیدگاه

SNRيا نسبت سيگنال به نويز:

اين عامل با واحد db سنجيده مي شود و هرچه بيشتر باشد، جدا کردن اطلاعات در مقصد راحتتر خواهد بود. منابع نويز در شبکه الکتريکي متنوع است. براي مثال مي­توان به نويز ايجاد شده توسط انواع موتورهاي الکتريکي و آلودگي هاي موجود در سطح هادي خطوط که باعث نشت جريان مي شوند اشاره کرد. قابل ذکر است که در شبکه هاي ولتاژ متوسط به دليل کمتر بودن تعداد مصرف کننده هايي که مستقيما به آن وصل مي شوند، نويز کمتري وجود دارد و در نتيجه فاصله بيشتري توسط سيگنال طي مي شود. تجربه نشان داده در خطوط ولتاژ پايين، که بيشترين استفاده PLC در آن ها مي باشد، نويز بيشتري وجود دارد به طوري که انتقال اطلاعات بيش از چند صد متر را غير ممکن مي کند. بنابراين در موقع خريد بايد به کيفيت تجهيزاتي مثل Modem ها يا Coupler ها که که در کاهش نويز موثر هستند، توجه شود.

 

جمع آوري اطلاعات از نقاط مختلف شبکه به لحاظ تضعيف، امپدانس و SNR قبل از پياده سازي PLC، از اهميت بسزايي برخوردار است. چرا که اين اطلاعات نشان دهنده قابليت پياده سازي PLC در آن نقاط مي باشد. در اين صورت نواحي از شبکه، که بکارگيري تجهيزات PLC در آن مناسب مي باشد شناسايي و از سرمايه گذاري براي نصب تجهيزات در نواحي نامناسب جلوگيري مي شود.

لینک به دیدگاه

ساختار شبکه

 

شبکه الکتريکي ايران شامل قسمت هاي انتقال ( سطح EHV) ، فوق توزيع (سطح HV) و توزيع و مصرف ( سطوح MV و LV) مي شود. بخش LV شبکه الکتريکي بهترين قسمت براي تزريق سيگنال PLC مي­باشد چرا که به مصرف کننده نزديکتر مي باشد و ترانسفورماتورهاي کمتري در مسير آن قرار مي گيرد. در شبکه ايران براي ايجاد تعادل بين سه فاز، بار مصرفي مشترکين را بين سه فاز شبکه تقسيم مي کنند. در نتيجه سيگنال PLC بايد در هر سه فاز بخش LV موجود باشد.

همان طور كه قبلاً ذكر شد تعداد متوسط مشترکين متصل به يک ترانس توزيع در ايران حدود 56 مشترک مي باشد. البته در شهرهاي بزرگ اين عدد به 100 هم مي رسد. همچنين بعضي از مصرف کننده هاي بزرگ توسط يک ترانس به شبکه MV متصل مي شوند. براي کاربرد هاي جديد، سرعت فعلي PLC هاي Corinexو Current (200 Mbps) براي استفاده در هر 3 فاز کافي به نظر مي رسد (براي يك ترانسفورماتور). در کاربرد هايي که در آينده نياز به سرعت بيشتري خواهند داشت مي توان از 3 واحد PLC () براي هر ترانسفورماتور LV استفاده کرد.

عامل محدود کننده براي استفاده از PLC در سطح MV، ترانس ها مي باشند. زيرا ترانس سيگنال PLC را به شدت تضعيف مي كند. بدين منظور سيگنال PLC توسط Coupler يا Bridge از طرف MV به طرفLV انتقال داده مي شود.

 

خطوط ولتاژ متوسط حامل انرژي الكتريكي با فركانس 50Hz مي‌باشد. اين خطوط كانال بسيار مطلوبي براي انتقال داده نبوده و اغلب مشكل آفرين مي‌باشند. تضعيف سيگنال، دامنه نويز ناشي از بارهاي الكتريكي (به طور مثال بارهاي موتوري و ادوات الكترونيك قدرت كه با توجه به عملكرد سوئيچينگي آنها در ايجاد نويز دخيلند ) و تغييرات شكل‌بندي (تغيير شبكه در اثر باز وبسته شدن كليدهاي قدرت در فيدرها ) از عوامل اصلي کاهش كيفيت انتقال سيگنال، كه تابعي از زمان و مکان بوده، مي‌باشند. بعلاوه خطوط توزيع را نمي‌توان به علت تغييرات سريع امپدانس و عدم تطبيق امپدانس در محل اتصال كابل و خط هوائي، يك محيط ارتباطي همگن فرض نمود. شاخه انشعابي خطوط هوائي و كابل‌ها از عوامل اصلي تضعيف و اعوجاج فاز در انتقال اطلاعات مي‌باشد. در چنين شرايطي بايد اطلاعات جامعي از شبكه توزيع در خصوص رفتار تجهيزات شبكه توزيع هنگام عبور سيگنال مخابراتي در اختيار داشته باشيم. اين تجهيزات عبارتند از:

- ترانسفورماتور قدرت

- بانكهاي خازني

- كابلها

- خطوط هوائي

- ترانسهاي ولتاژ و جريان (ترانس هاي اندازه گيري) و ...

مشخصه‌هاي بدست آمده براي هر دستگاه شامل :

- امپدانس (تابع فركانس) Z(f)

- تابع انتقالي H(f) يا پاسخ فرکانسي دستگاه

با درنظر گرفتن توابع فوق، بررسي تقريبي مدل رياضي كانال امكان پذير خواهد بود و مي توان مشکلات مطرح شده در بالا را آناليز کرد.

مشكل ديگر ارتباطي در شبكه MV و LV تزريق سيگنال از طريق شبكه LV به شبكه MV و تلفات آن مي باشد (در ارتباطات دو طرفه وقتي که از طرف مشترک نيز اطلاعات به سطح MV منتقل مي شود).

لینک به دیدگاه

تداخل

 

مطالعات انجام شده در اروپا نشان مي دهد که استفاده وسيع از plc باعث ايجاد تداخل فرکانسي بين سيگنال هاي plc و سيگنال هاي راديويي مي شود. سيگنال هاي plc با توان خيلي کمي به خطوط قدرت تزريق مي شوند. براي مثال سيگنال هاي تلفن هاي همراه و يا adsl ده تا صد برابر سيگنال plc قويتر مي باشند. بنابراين تداخل ناشي از استفاده از سيستم­هاي plc به خاطر توان بالاي آن ها نيست، بلکه ناشي از استفاده وسيع و فرکانس مورد استفاده آنها مي باشد. مساله ديگر ايجاد تداخل توسط سيستم هاي ديگر مثل قطار هاي سريع السير يا ارتباطات راديويي درون شهري بر روي سيستم هاي plc مي باشد که اين مشکل يکي از دلايل رشد کند تکنولوژي plc بوده است[2].

از آنجا که در کشورهاي مختلف باندهاي فرکانسي مختلفي براي ارتباطات راديويي در نظر گرفته شده است، قبل از استفاده از سيستم plc بايد مطالعات لازم در اين راستا صورت بگيرد. بدين منظور درکشور ما نيز بايد ديد که آيا استاندارد هاي ارائه شده توسط سازنده از لحاظ ايجاد تداخل براي استفاده مناسب مي باشند يا خير.

به طور کلي مي توان مشکلات فني در به کارگيري plc را به صورت زير دسته بندي کرد:

- تغييرات امپدانس

- ايجاد تضعيف زياد در مسير ارتباطي

- وجود نويز تصادفي و ضربه اي

- تداخل از منابع خارجي مجاور خطوط فشارقوي

- وجود كليدهاي مجزا كننده

- تعداد شاخه‌ها و فيدرهاي زياد

- تطبيق طراحي متناسب با طول فيدرها و مسائل فركانسي

- قطع شدن مسير ارتباطي هنگام خرابي و يا تعميرات دوره‌اي

- مشكلات در تعيين محل خطا و تعمير خرابي هاي كابل ها

- سرعت نسبي كم انتقال اطلاعات

عواملي که در به کارگيري plc بايد مورد توجه قرار گيرند:

- توسعه استانداردهاي plc با توجه به شرايط موجود در ايران

- شرکت در مجامع بين المللي plc براي آگاهي از پيشرفت هاي اخير در فناوري plc

- گسترش plc در کنار فناوري هاي ديگر

- ايجاد انگيزه در شرکت هاي توزيع جهت استفاده از ساختار موجود در سرويس هاي مخابراتي

لینک به دیدگاه

مشكلات ديگر موجود در به كارگيري فناوري PLC

 

علاوه بر مشکلات فني معرفي شده مشکلات ديگري نيز در به کارگيري اين فناوري وجود دارد. اين مشکلات شامل مشکلات اجرايي و اقتصادي مي باشد.

مشکلات اجرايي در هر كشور نيز با توجه به فضاي حاكم بر آن متفاوت است به طور مثال چند نمونه از آن عبارت است از:

- قوانين موجود در هر كشور

بعضي از قوانين حقوقي و مالي در كشور ممكن است بسيار محدود کننده باشند و شركت‌هاي تامين كننده خدمات PLC‌ نتوانند كار خود را به صورت بهينه و فني پيش ببرند.

- عملکرد شركت هاي طرف قرارداد (مثلا شركت هاي توزيع و شركت هاي خصوصي واسطه)

نحوه عملکرد شركت‌هايي که مسئوليت اجرايي پياده‌سازي PLC‌ را بر عهده دارند در بررسي مشكلات اجرايي قابل توجه است. به طور مثال، اينكه آيا شركت هاي توزيع مستقيماً تحت نظارت دولت هستند يا به طور مستقل عمل مي كنند و موارد ديگر، عواملي هستند كه در اجراي تكنولوژي PLC در ايران موثر هستند.

- کمبود سرمايه گذار اوليه

با توجه به اينکه فناوري PLC در سطح توزيع نوپا مي باشد، براي راه اندازي آن در سطح وسيع، نياز به سرمايه گذاري اوليه‌­ي بالايي مخصوصاً براي اتصال شبكه مخابراتي به شبكه برق مي‌باشد[5]. کمبود سرمايه گذاري در صنايع بزرگ يکي از مشکلات هميشگي در ايران بوده است، به طوري که سرمايه گذار اصلي دولت بوده و همواره جاي خالي بخش خصوصي احساس مي شود.

از ديگر مشكلات به كارگيري تكنولوژي PLC در ايران، هزينه و قيمت تجهيزات PLC‌ براي مصرف كنندگان نهايي است. به طور مثال اگر يك مصرف كننده خانگي ايراني بخواهد سيستم PLC را در سطح ساختمان خود پياده سازي كند، و بدون سيم كشي اضافه در ساختمان از سيم هاي برق براي انتقال اطلاعات استفاده كند بايد Plug هاي مربوطه (مودم هاي مخصوص) كه نسبتاً قيمت بالايي دارد (به طور متوسط 2000000 ريال) را تهيه كند. ممکن است براي بسياري از خانواده ها و ادارات ايراني تهيه اين تجهيزات مقرون به صرفه نبوده و از راههاي ديگري براي انتقال اطلاعات استفاده شود.

لینک به دیدگاه
  • 4 سال بعد...
چه گونه می توان plc را خودمان بسازیم؟

 

سلام دوست عزیز

منظورتون رو واضح تر میگید؟

 

ساخت اون در ایران توسط شرکت های نترونیک - صنعت فردا و فتسو آلمانی که همگی مدلی از زیمنس آلمان می باشند....انجام میشه

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...