رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

ابزار curve فتوشاپ یكی از قویترین ابزارهای ویرایشی به شمار می‌رود. اما بعلت حساس بودن این ابزار، كاربرد نادرست آن منجر به آثار ناخواسته در تصاویر شده و بهمین علت محبوب كاربران نیست.

 

ابزار curve چیست؟

در حالت معمول، ابزار curve به صورت زیر دیده می‌شود:

 

sfko1gg8et195gox0f0.jpg

در نمودار curve یك خط مستقیم از قسمت چپ پایین تا قسمت راست بالا كشیده شده است. در قسمت پایین و نیز چپ نمودار، دو مستطیل حاوی طیف سیاه تا سفید نیز دیده می‌شوند كه مستطیل پایینی نمایانگر روشنایی اصل تصویر (به عنوان ورودی یا نقشه قبل از تغییر) و مستطیل سمت چپ نمایانگر خروجی این ابزار است. پس مشخص می‌شود كه در این نمودار، خط (یا منحنی) موجود، رابطه بین روشنایی ورودی و خروجی را نشان می‌دهد. همچنین واضح است كه نقطه لنگر سمت چپ پایین، نشانگر تاریكترین قسمت تصویر و نقطه لنگر راست بالا نشانه روشنترین قسمت تصویر است. و منحنی، تبدیل تدریجی ایندو را نشان می‌دهد.

با كلیك كردن و رها كردن روی منحنی، یك نقطه لنگر جدید ایجاد می‌شود. می‌توان این كار را به مقدار دلخواه تكرار كرد و نقاط لنگر جدید ساخت و بعد با ماوس آنهارا حركت داد. ابزار curve سعی می‌كند همیشه بین نقاط انتخاب شده، یك منحنی حتی الامكان یكنواخت ایجاد نماید. برای حذف یك نقطه لنگر باید دكمه CTRL‌را گرفت و روی نقطه مورد نظر كلیك كرد.

با تغییر منحنی، می‌توان مقدار روشنایی یك نقطه خاص تصویر را تغییر داد و مقدار جدیدی به آن داد.

 

fc5dbqqvvm4qgmk619o9.jpg

در حقیقت با ایجاد یك نقطه لنگر جدید، در كادرهای input و output‌ مقادیر اولیه و ثانویه روشنایی آن نقطه را مشاهده میكنید و با تغییر آن نقطه میتوانید مقادیر نهایی روشنایی آن‌را در كادر output مشاهده نمایید.

مانند هیستوگرام، در اینجا نیز می‌توان نمودار ابزار curve‌ را به سه منطقه مجزا از لحاظ روشنایی تقسیم نمود:

 

cpgbiswe85rwwde9l6iz.jpg

 

كارهایی كه نباید با ابزار curve‌ انجام داد!

گفتیم كه ابزار curve‌بسیار حساس است و نسبت به تغییرات اشتباه، بشدت واكنش نشان می‌دهد و تصویر را خراب می‌كند. پس قبل از بررسی كاربردهای آن، ابتدا مواردی را گوشزد می‌كنیم كه نباید با این ابزار انجام داد:

 

الف- فشرده كردن محدوده تونال

اگر قسمتی از منحنی را طوری تغییر دهید كه افقی (یا نزدیك به افقی) گردد، مقداری از محدوده تونال تصویر را از دست داده‌اید و در نتیجه كنتراست تصویر كم خواهد شد. این موضوع در دو حالت زیر می‌تواند رخ دهد:

 

mnlgzje6yvtn0znmpmr.gif

gvqb4xqv15jjt7be312.gif

در شكل بالایی، نقاط لنگر بالا و پایین منحنی به سمت خط افقی كشیده شده‌اند. با اینكار نقطه سیاه یا سفید تصویر را تغییر داده‌اید و در نتیجه بشدت محدوده دینامیكی تصویر كم خواهد شد.

در شكل پایین، كنتراست موضعی تصویر در یك ناحیه خاص كم می‌شود.

در هر دو حالت یك محدوده زیاد تونال تصویر (ورودی) به یك محدوده كم در خروجی این ابزار تبدیل شده‌اند.

 

ب) منبسط كردن محدوده تونال

برعكس مورد قبل، اگر یك قسمت از منحنی را عمودی (یا نزدیك به عمودی)نماییم، باعث خواهد شد كه محدوده تونال در آن قسمت به طور غیر طبیعی وسیع شود كه درنتیجه در آن قسمت، از لحاظ تونیسیته و نیز smoothness ضعف شدیدی در تصویر حاصل می‌گردد.

331mnx6ir61ysmna4js.gif

ج) كاهش كنتراست:

اگر نقاط لنگر اصلی بالا و پایین را روی محور y ها حركت دهیم، مناطق تاریك و روشن تصویر از دست می‌روند و با كم شدن محدوده تونال، كنتراست تصویر كم خواهد شد.

diaab766perlmjhmfqz5.gif

همیشه بهتر است تنظیم نقاط سیاه و سفید تصویر را قبل از استفاده از ابزار curve انجام دهیم.

 

كاربردهای ابزار curve

الف) تنظیم روشنایی:

با تغییر منحنی به سمت نیمه بالا/ چپ، روشنایی تصویر زیاد می‌شود و با تغییر آن به سمت نیمه پایین/راست، روشنایی كم خواهد شد.

 

i7qccly0tv0gffxpv7nd.gif

یك كاربرد ابزار curve ، تغییر روشنایی نواحی میانی تصویر است. به گونه‌ای كه می‌توان روشنایی نواحی Midrange تصویر را بدون از دست دادن محدوده دینامیكی تغییر داد. برای این منظور یك نقطه لنگر جدید در وسط منحنی ایجاد می‌كنیم. بعد آنرا به طور دقیق به سمت دو گوشه بالا/ راست یا پایین/ چپ (‌به ترتیب برای افزایش یا كاهش روشنایی) می‌كشیم. حركت این نقطه لنگر باید دقیقا به سمت دو گوشه باشد تا تغییرات روشنایی به طور قرینه در تصویر ایجاد شود. با این روش تغییر روشنایی، نقاط سیاه و سفید تصویر هم تغییری نكرده‌اند.

 

juvojrt3w4hd2rqfssef.jpg

 

ptnfukxnj77bol0cztb3.jpg

 

همانگونه كه مشاهده می‌شود قسمت میانی هیستوگرام تغییر می‌كند، بدون آنكه تغییری در دو سوی آن رخ دهد.

 

ب) بهبود كنتراست:

ابزار curve نشان نمی‌دهد كه تصویر دارای چه كنتراستی است اما می‌توان با آن، كنتراست تصویر را زیاد كرد. حالت اولیه منحنی (خط مستقیم با زاویه 45 درجه) نشاندهنده حالت فعلی تصویر است. هر چقدر این خط مستقیم را به حالت عمودی تغییر دهیم، كنتراست تصویر زیاد می‌شود، اما همانگونه كه گفته شد، با اینكار نقاط سیاه و سفید تصویر هم تغییر می‌كنند كه مورد نظر ما نیست. پس برای افزایش كنتراست، دو نقطه جدید (نزدیك به دو انتها) روی خط ایجاد می‌كنیم. وسپس آنها طوری حركت می‌دهیم كه شكل منحنی به صورت شبیه S در آید. با اینكار بدون تغییر نقاط سیاه و سفید تصویر، كنتراست نواحی میانی تصویر را زیاد كرده‌ایم.

 

devg1t163brmony9g7jm.jpg

 

tsgffrm360xwwqqoshn6.jpg

باید بیاد داشت كه این تغییر شكل نباید شدید باشد( بعبارت بهتر فقط كمی شبیه S شود، كافی است) چرا كه بهر حال با اینكار كنتراست در دو سوی طیف هیستوگرام كم خواهد شد كه هرچند به طور معمول چندان جلب نظر نمی‌كند اما اگر تغییرات شدید باشد با افزایش كنتراست نواحی میانی، كنتراست درنواحی روشن وتیره تصویر كم خواهد شد.

 

نكته‌ای برای حرفه‌ایها

سنسور دوربینهای دیجیتال بین روشنایی مناظر و روشنایی تصویر تولید شده، یك رابطه خطی شكل ایجاد می‌كند. اما در عكاسی فیلمی این رابطه به صورت S شكل است. اگر می‌خواهید تصاویرتان بیشتر شبیه عكاسی فیلمی باشد، انجام این تغییر كاری بسیار مفید خواهد بود. اما بدانید كه اگر JPEG‌ عكس می‌گیرید، اینكار قبلا توسط مبدل درونی دوربین انجام شده است و تغییرات بیشتر همواره مفید نخواهد بود. اما در حالت RAW خودتان به میل خود می‌توانید میزان این تغییر را مشخص كرده و به تصویر اعمال نمایید.

(برای آشنایی با سایر روشهای بهبود كنتراست، به مقاله بهبود كنتراست تصاویر و نیز روند كاری در فرمت RAW مراجعه نمایید).

 

ج) بازیابی مناطق روشن و تاریك تصویر

گاهی محدوده دینامیكی یك منظره بیشتر از حد تحمل دوربین است و در نتیجه در تصویر حاصله، مناطق خیلی روشن یا خیلی تاریك، فاقد جزئیات خواهند بود.

برای اصلاح این مشكل می‌توان از ابزار curve‌ كمك گرفت. همانگونه كه در قسمت تغییر روشنایی گفتیم، میتوان با تغییر منحنی به سمت بالا/ راست روشنایی را زیاد كرد و به سمت پایین/چپ روشنایی را كم نمود. برای این منظور بایستی دو طرف طیف روشنایی تصویر را تنظیم نماییم. یعنی نواحی روشن (قسمت بالای منحنی) را كمی به سمت پایین/چپ تغییر دهیم و قسمتهای تاریك تصویر (قسمت پایین منحنی) را به سمت بالا/ راست بكشیم.

 

hdfvm1mbv2lrhw1pk.jpg

 

9mnt5j6k66ewg17uvft8.jpg

فقط برای آنكه روشنایی نواحی میانی تصویر تغییر نكند، بایستی مطابق شكل چند نقطه لنگر در آن قسمتها ایجاد نماییم. اینجاست كه مزیت این ابزار بر level‌ مشخص می‌گردد: در این ابزار براحتی می‌توان مناطق مورد نظر را از حیطه تاثیر آن مجزا نمود.

 

منابع:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

مستندات ادوبی فتوشاپ cs

لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...

مقایسه کاربردی ابزارهای Level و Curve

 

ابزارهای level و curve جزو ابزارهای بسیار مهم و ضروری برای اصلاح تصاویر دیجیتال هستند. شاید تابحال به این موضوع توجه کرده باشید که این دو، در برخی موارد مشابه هم عمل میکنند. سوالی که پیش میآید این است که کدام برای اصلاح روشنایی و کنتراست مناسب تر است و یا کاربرد هر یک در کجاست؟

ابزار Level برای تنظیم white point و black point بسیار دقیق عمل می کند آنقدر که با هیچ ابزار دیگری نمی توان به این دقت دست یافت. علت این مساله به نوع فیدبکی برمیگردد که این ابزار در هنگام تنظیم فوق در اختیار کاربر قرار می دهد: اگر هنگام تنظیم ، دکمه ALT نگهداشته شود، کاربر متوجه می شود که چه هنگام تنظیم اسلایدرهای چپ و راست کافی است و از آن بیشتر موجب حذف تونالیته در مناطق سایه یا روشن می شود (با سیاه یا سفید کردن کل تصویر و نشان دادن مناطق در خطر به صورت نقاط رنگی). این مساله فوق العاده اهمیت دارد چرا که اگر بدون توجه به آن، اقدام به تنظیم black point و white point تصویر بنماییم، امکان حذف اطلاعات تصویر در مناطق خیلی روشن و یا سایه وجود خواهد داشت.در این میان، حذف اطلاعات در مناطق روشن خطر بیشتری دارد. با تنظیم دقیق این نقاط میتوان به حداکثر میزان کنتراست با استفاده از محدوده کامل تونال سیاه تا سفید دست پیدا کرد. پس از این تنظیم، یک اسلایدر وسط باقی می ماند که با آن میتوان روشنایی کلی تصویر را تنظیم نمود: اگر آنرا به سمت چپ بکشید، مقدار بیشتری از محدوده تونال روشنایی تصویر در سمت راست خاکستری متوسط قرار گرفته و تصویر روشن تر میگردد و بالعکس اگر به سمت راست بکشید، تصویر تیره تر میشود. این نوع تنظیم اما، نسبت به تنظیمی که curve در اختیارتان قرار میدهد، دقت کمی دارد .

با ابزار curve هم میتوان white point و dark point تصویر را اصلاح نمود: کافیست نقطه انتهایی منحنی را در بالا کمی به سمت چپ و در پایین کمی به سمت راست بکشید. اما همانگونه که متوجه شدید، مشکلی که این روش دارد، عدم آگاهی از میزان تنظیم مورد نیاز و عدم وجود فیدبک برای جلوگیری از حذف اطلاعات تصویر در مناطق پرنور و تیره تصویر است.

اما در عوض ابزار curve میتواند با دقت فوق العاده ای کنتراست و روشنایی را در مناطق انتخابی تصویر تنظیم نماید .

 

 

کاربردهای این نوع اصلاح:

- تصویری دارید که اکثریت محدوده تونال آن در دو چهارم میانی نمودار هیستوگرام قرار دارد، نیازی نیست که شما برای افزایش کنتراست آن، کل منحنی curve را به شکل S در آوردید، بلکه بهتر و پسندیده تر آن است که فقط همان محدوده میانی منحنی را تغییر داده و کنتراست نواحی مورد نظرتان را افزایش دهید.

 

 

7mehnj08nzmi7es8xt.jpg

افزایش کنتراست در تونهای میانی تصویر

 

- گاهی نیز برخی مناطق که اهمیت بیشتری برایمان دارند، کنتراست کمی دارند. در این موارد میتوان با تنظیم انتخابی کنتراست این نواحی، به خرج کاهش کنتراست نواحی غیر ضروری، نتیجه نهایی بهتری داشته باشیم (مانند رابین هود که پول ثروتمندان را میگرفت و به نیازمندان میرساند!)

- گاهی برخی مناطق تصویر اصولا در نمودار هیستوگرام فاقد اطلاعات هستند. در اینگونه مواقع نیز میتوان کنتراست این نواحی فاقد اطلاعات را کاهش داد تا کنتراست کلی تصویر بهبود پیدا کند.

 

 

kzbx8zd5iisdl9dfc.jpg

 

nn9kriq3h9urce99f4ss.jpg

کاهش شیب منحنی در ناحیه ای که در هیستوگرام فاقد اطلاعات تصویری است

 

- گاهی برخی مناطق تصویر دچار نوعی انتقال سریع در طیف روشنایی هستند. مثلا در تصویر زیر به اطراف خورشید توجه کنید. در اینگونه مواقع میتوان شیب منحنی را در آن ناحیه خاص کم کرد تا این مشکل کمتر به چشم آید.

0y515au45yfjnflnvjov.jpg

 

7i3a1u3qltfbclf0taw.jpg

کاهش شیب منحنی در نواحی بسیار روشن تصویر

 

- از curve میتوان برای تنظیم روشنایی نواحی خاص تصویر نیز استفاده کرد.

 

 

xlqk66s2mqfxodvifj6.jpg

افزایش روشنایی در تونهای میانی تصویر

 

نکته : برای اینکه بدانیم نواحی مختلف تصویر چه نقطه متناظری روی منحنی curve دارند، کافیست دکمه CTRL را بگیریم و روی نواحی مختلف کلیک کنیم تا نقطه متناظرشان روی منحنی ایجاد گردد. برای حذف یک نقطه تنظیمی روی منحنی کافیست آن نقطه را بگیریم و به خارج محدوده تنظیم بکشیم.

نکته: با تنظیم Curve و Level ، هم روشنایی و هم اشباع رنگ تصاویر تغییر میکند. برای اینکه این تنظیمات تنها به روشنایی تصویر اعمال شود، بهتر است اولا این تنظیمات را از طریق adjustment layer انجام دهید و ثانیا blending mode لایه تنظیمی را روی luminosity قرار دهید تا رنگها دچار بهم ریختگی نشوند.

نکته: اصلاح curve همواره خطر posterization را افزایش میدهد، حتی الامکان سعی کنید این اصلاح را در حداقل میزان ممکن و روی تصاویر 16 بیتی انجام دهید.

 

نتیجه: هر دو ابزار Curve و Level برای اصلاح روشنایی و کنتراست لازم و مفید هستند. بهتر است در ابتدا عمل تنظیم نقاط white point و black point را با level انجام دهیم که کنترل دقیقتری دراین زمینه دارد. سپس برای تغییرات خاص در نقاط مورد نیاز تصویر، تنظیم نهایی روشنایی و کنتراست را با Curve به پایان ببریم. گاهی نیز برخی تصاویر اصلا نیازی به تنظیم white point و dark point ندارند و تغییر این نقاط در level باعث از دست رفتن اطلاعات تصویری میشود. در اینگونه مواقع نیز، برای تنظیم کنتراست و روشنایی نواحی دیگر تصویر باید از curve استفاده نمود.

 

 

منبع

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...