رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

 • پاسخ 238
 • ایجاد شد
 • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

مقدمه:

 

 

 

شهرهای ما مستقل و علاوه براتفاقات و مناسبات شکل گرفته درحوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی واجد کالبدی هستند که ظرف رفتار شهروندان به شمار میروند، گر چه ظرف ها به ظاهر در خدمت این رفتارها هستند ولی مطالعات بسیاری ثابت نموده اند که رفتارها نیزاز ظرف خود اثر پذیری دارند. این ظرف ها قالب های مادی و فیزیکی هستند که در قالب سطوح افقی و عمودی- در وجه ابتدایی – شرایط تحقق رفتارهای شهروندی را فراهم می کنند و در وجه متعالی تر خود عناصر هویت ساز شهر و اثر گذار بر دستگاه ادراک شهروندان می باشند. این قالب های فیزیکی متشکل و ساخته شده از عناصری هستند که مصالح ساختمانی نامیده می شوند.

 

از نگاه دیگر آنچه که از شهر در نگاه اول توسط شهروندان درک میشوند تجمعی از مصالح ساختمانی هستند که در قالب بسته های حجمی به نام ساختمان کنار یکدیگر قرار گرفتند . و این خود گویای اهمیت بالای مقوله مصالح ساختمانی در ساخت شهر ها می باشد.

مروری بر تاریخ معماری وشهر سازی گذشته ایران، به روشنی ما را به این حقیقت واقف می سازد که شهرها در رابطه تعاملی میان مناسبات اجتماعی و الزامات اقلیمی با مصالح قابل تامین در آن اقلیم شکل گرفته اند که این نیز حاکی از اهمیت ساختاری مصالح در شکل گیری شهرهای ایرانی می باشد.

 

 

بیان مسئله:

 

تجربه پروژه های اجرایی در شهرهای ما ، این واقعیت تلخ را گوشزد میکند که امروزه دانش بدنه اجرائی ما از مصالح ساختمانی ناکافی و در نتیجه آسیب رسان است. این امر، ابتدا به ضعف نظام آموزشی ما در این حوزه اشاره دارد و از طرف دیگر عدم بذل توجه لازم و کافی مسئولین اجرائی به این مقوله در پروژه ها ، باعث شده تا بدنه کارشناسی ما – مشاورین و پیمانکاران – نه شناخت لازم و کافی را داشته باشند و نه خود را ملزم به ارتقای دانش فنی به سطح کافی بدانند. متاسفانه صورت فعلی شهرهای ما گواه شاهد و زنده این مدعاست. بنابراین ضروری به نظر میرسد بیش از پیش می باید به مقوله مصالح ساختمانی و جایگاه آنها در نظام معماری و شهرسازی کشور پرداخت و این خود اقداماتی را در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت می طلبد. برگزاری اولین همایش تخصصی با سوژه شهرو مصالح ساختمانی از جمله اقدامات کوتاه مدت پیش بینی شده در این راستاست.

هدف همایش:

هدف از برگزاری همایش کمک به ارتقاء دانش مهندسان، معماران و طراحان شهری در حوزه مصالح ساختمانی، در راستای تحقق هدف بزرگتر و اصلی تر که همانا ارتقاء کیفیت طراحی و ساخت ساختمانها و فضاهای عمومی در کشور است، می باشد.

از آنجائیکه شهرداریها، چه به عنوان کارفرما و چه در مقام نظارتی و چه در حوزه اجرا از اصلی ترین نهادهای متولی ساخت و ساز در شهرها می باشند، بدیهی است که ارتقاء کیفیت ساخت و ساز در شهرها از دغدغه های اصلی و همیشگی شهرداریها و نهادهای فنی و اجرایی زیر مجموعه آنها می باشد.

 

 

سئوالاتی که همایش در پی یافتن پاسخ برای آنها خواهد بود:

 

 

علل و ریشه های عدم شناخت صحیح و کافی از مصالح کدامند؟

چگونه مصالح می تواند جایگاه صحیح و در خورخود را در فرایند طراحی بازیابند؟

 

دانش بومی از مصالح ساختمانی چه بوده و چگونه مصالح در شکل گیری معماری ایرانی- اسلامی نقش بنیادین خود را ایفا کرده اند؟

 

نقش مصالح ساختمانی در ارتقاء کیفیت بصری شهرها چیست؟ چگونه به کمک دانش مصالح می توان سیمای شهرهایمان را زیباتر ، خوانا تر و نهایتا با هویت تر کرد؟

 

 

جدیدترین ،مصالح ساختمانی که در بازار ساختمان در عرصه بین المللی آن حضور دارند کدامند و کدامیک از مصالح نوین و تکنولوژیهای ساخت متناظر با آن با توجه به شرایط زمینه ای قابل بکارگیری در عرصه ساخت و ساز امروز کشورمیباشند؟

 

مصالح در دسترس طراحان و سازندگان در بازار ساختمان ایران کدامند، آیا صنایع مصالح ساختمانی در ایران به میزان لازم و کافی نیازهای طراحان و سازندگان را در کشور مرتفع می سازند؟ رابطه تعاملی عرضه و تقاضا در ارتباط صنایع مصالح ساختمانی کشور و بازار ساخت و ساز چگونه و با چه مکانیزی عمل می کند؟

 

 

عنوان همایش:
مصالح، شهر، معماری

 

برگزارکنندگان اصلی:
سازمان زیباسازی شهر تهران - دانشگاه یزد ( پژوهشکده معماری بومی)

 

 

محورهای همایش:

 

آموزش مصالح ساختمانی در دانشگاهها

جایگاه مصالح در فرآیند طراحی

مصالح بوم آورد و معماری ایرانی

نقش مصالح درساخت منظر شهری

 

مصالح و تکنیکهای ساخت نوین در دنیا

صنایع مصالح ساختمانی در ایران

 

 

شورای علمی:
دکتر محسن حبیبی، دکتراسکندر مختاری، مهندس سید محمد بهشتی، دکتر محمود گلابچی، دکتر سید محمد حسین آیت اللهی، دکتر رضا شکوری

 

شورای راهبردی:دکتر شوشتری( مدیر عامل سازمان)، دکتر دیوسالار( معاون فنی سازمان)، دکتر کامیاب( معاون توسعه سازمان)، مهندس بهشتی، دکتر ضیاییان، مهندس نیکبخت، دکتر نقصان محمدی( رییس دانشکده هنر و معماری یزد) دکتر شکوری، دکتر سجادی( مدیر مطالعات وآموزش سازمان) دکترآیت اللهی (رییس نظام مهندسی یزد)، دکتر فرحزا( سرپرست پژوهشکده معماری بومی) رییس شورای راهبردی: دکتر شوشتری

کمیته اجرایی: دکتر ضیاییان (رییس کمیته) مهندس محمودی، مهندس ابراهیمیان فر، مهندس بزاز زاده، مهندس شهریاری، مهندس پسران، مهندس گلکاریه

دبیر همایش: دکتر شکوری

 

 

هیات داوران پیشنهادی به تفکیک حوزه های تخصصی ( رایزنی با داوران محترم در حال انجام است):

 

 

حوزه فنی:
دکتر گلابچی، مهندس شهسواری، دکتر نبی میبدی، دکتر مظاهریان، مهندس رزمگاه، دکتر عمادیان، دکتر متینی، دکتر تقی زاده

 

حوزه طراحی:
مهندس نیکبخت، دکتر خویی، دکتر قائم مقامی، دکتر شکوری، دکتر میرجانی، دکتر آیت اللهی، دکتر مستغنی، مهندس شیخ زین الدین، دکتر نقره کار

 

دکتر حمید ندیمی، مهندس شافعی، دکتر مهدوی پور

 

حوزه مرمت:
دکتر تهرانی، دکتر جدی، دکتر حناچی، دکتر فرحزا، دکتر مختاری، دکتر مندگاری، دکتر طالبیان، دکتر اندرودی، دکتر اشرفی

 

حوزه نظر:
دکتر ایرانمنش، دکتر ضیاییان، مهندس نوایی، مهندس بهشتی، مهندس نقره کار، دکتر کوششگران، دکتر معینی، دکتر اولیا، دکتر خاکی

 

حوزه طراحی شهری:
دکتر حبیبی، دکتر پاکزاد، دکتر سعید ایزدی، دکتر نقصان محمدی، دکتر محمدی

 

حوزه منظر و طراحی محیطی:
دکتر صبری، دکتر علایی، دکتر سید کلال، دکتر فردانش، دکتر منشی زاده

 

حوزه مدیریت اجرا:
مهندس سعیدی کیا، دکتر سرتیپی پور، مهندس وجدانی، دکتر بمانیان

 

حوزه پژوهش در زمینه تولید:
مهندس ماجدی اردکانی، دکتر محمدکاری

 

 

مشارکت کنندگان:

 

 

نهادهای علمی – آموزشی : دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه آزاد، دانشگاه هنر

نهادهای پژوهشی: مرکز تحقیقیات ساختمان و مسکن

نهادهای اجرایی: شهرداری تهران، شهرداری یزد، بنیاد مسکن

 

نهادهای صنفی: نظام مهندسی استان یزد، نظام مهندسی استان تهران، اتحادیه تولید کنندگان مصالح ساختمانی

 

 

تاریخ های پیش بینی شده:

 

 

 

1/6/92 مهلت ارسال خلاصه مقاله

5/6/92 اعلام نتایج داوری خلاصه مقالات

10/7/92 مهلت ارسال اصل مقالات

17/7/92 اعلام نتایج داوری اصل مقالات

 

30 و 29 مهر ماه 92 زمان پیش بینی شده برای برگزاری همایش

 

 

مکان همایش:
مرکز همایشهای برج میلاد

 

 

 

راهنمای نگارش:

 

خلاصه مقالات ارسالی حداکثر 500 کلمه

فرمت ارسال pdf و doc و docx

 

فونت مقالات B nazanin

مشخصات نویسندگان: شامل نام ،نام خانوادگی، درجه تحصیلی و مرتبه علمی

 

نشانی الکترونیک

جهت ارسال مقالات از نشانی
استفاده نمایید.

تلفن تماس ضروری: 88782592 - 88782593

 

 

منبع:
معمعاری نیوز
:icon_gol:

لینک ارسال

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

انجمن معماران و طراحان بنای پایدار در نظر دارد ‌" اولین و بزرگترین كنفرانس ملی معماری و طراحی داخلی " را مورخ 12 مهر ماه 1392 در محل مركز همایشهای بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار نماید.

 

این كنفرانس در راستای اعتلای معماری و طراحی داخلی و با حضور اساتید ، اندیشمندان ، سازندگان ساختمانهای لوكس ، فعالین و متخصصین این حرفه و دانشجویان رشته معماری و طراحی داخلی برگزار می گردد.

 

- اهداف و محورهای كنفرانس :

 

1- تجلیل و تقدیر از بزرگان و پیشكسوتان معماری و طراحی داخلی ایران

 

2- بررسی چگونگی ایجاد پلهای ارتباطی بین فعالین این هنر با دانشگاه و دانشجویان

 

3- بررسی متدهای نوین اطلاع رسانی و تبلیغات حرفه ای جهت تصاحب بازارهای بین المللی

 

4- ایجاد فضایی دو سویه بین فعالین ، متخصصین و خدمات دهندگان این صنف بمنظور تعمیق روابط فی ما بین

 

5- تاكید بر احیا و ابقای معماری اصیل ایرانی در ایران و جهان

 

6- اصول و فنون مذاكره و تشریفات

 

7- برگزاری كلاس آموزشی در 3 مبحث : طراحی اسكیس و راندو ، نورپردازی پیشرفته و فرم در فضا

 

8- معرفی حامیان كنفرانس و واحدهای برتر در قالب اهدای تندیس و نشان افتخار ملی

 

- شرایط ثبت نام :

 

1- ثبت نام ویژه ( VIP ) :

 

حضور در كنفرانس ، استفاده از كلاس آموزشی با موضوعات : اسكیس و راندو با مدرسی استاد محمدرضا حاتمی ، نورپردازی پیشرفته با مدرسی آقای مهندس سپهر معتقد و فرم در فضا با مدرسی خانم مهندس غضنفری اعطای گواهینامه گذر مهارت از وزارت كار و رفاه اجتماعی و اداره كل آموزش فنی و حرفه ای كشور ، همچنین دو نوبت پذیرایی میان وعده و صرف نهار.

 

2- ثبت نام عادی :

 

حضور و استفاده از برنامه های عمومی كنفرانس ، همچنین دو نوبت پذیرایی میان وعده و صرف نهار .

 

- لازم بذكر است با توجه به محدودیت حضور در بخش ویژه ، اولویت با افرادی است كه فرم ثبت نام آنها حداكثر تا تاریخ31/5/92 به دبیرخانه كنفرانس ارسال گردد .

 

- هزینه های شركت در كنفرانس :

 

هزینه ثبت نام ویژه ( VIP ) جهت هر نفر مبلغ 1،000،000 ریال و هزینه ثبت نام عادی 500،000 ریال می باشد.

 

- مراحل ثبت نام :

 

ابتدا نوع ثبت نام خود را مشخص نموده و پس از واریز مبلغ مربوطه طبق اطلاعات مندرج ،‌ فرم ثبت نام را كه به پیوست تقدیم می گردد تكمیل و از طریق فكس یا ایمیل به ستاد برگزاری كنفرانس ارسال نمایید. همچنین شما دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته معماری و طراحی داخلی می توانید با تكمیل قسمت مشخص شده در فرم ثبت نام و پرداخت حق عضویت سالانه به مبلغ 1،000،000 ریال به عضویت انجمن معماران و طراحان بنای پایدار درآمده و از تخفیف 70 درصدی ویژه اعضای انجمن جهت ثبت نام در كنفرانس برخوردار گردید.جهت متقاضیان عضویت در انجمن ارسال كپی شناسنامه ، كپی كارت ملی ( پشت ورو ) ، كپی كارت دانشجویی یا مدرك تحصیلی در رشته معماری یا طراحی داخلی و 2 قطعه عكس بهمراه فرم ثبت نام ، الزامی می باشد.

 

تلفن : 8 – 88101356 - فكس : 88934310

Email : info @abparch.org

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

 

 

 

منبع: معماری نیوز

کد خبر :13433

لینک ارسال
 • 3 weeks later...

[TABLE="align: center"]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][TABLE]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD="bgcolor: #C3CFF1"][B][COLOR=#333399]اولين كنفرانس معماري و فضاهاي شهري پايدار[/COLOR][/B]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD="bgcolor: #ffffff"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="bgcolor: #CEE7FF"] [LEFT]
[/LEFT]
[TABLE]
[TR]
[TD][IMG]http://www.civilica.com/images/calendar/indexedbycivilica.png[/IMG][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[B]حوزه(هاي) تحت پوشش:[/B] [URL="http://www.civilica.com/Calendar-ListScience-PS09.html"]مسكن و معماري[/URL], [URL="http://www.civilica.com/Calendar-ListScience-PS0902.html"]معماري و شهرسازي[/URL], [URL="http://www.civilica.com/Calendar-ListScience-PS11.html"]مهندسي عمران و سازه[/URL]
[B]تاريخ برگزاري:[/B] 1 آذر 1392
[B]تاريخ برگزاري ميلادی:[/B] 2013-11-22
[B]برگزار کننده:[/B] گروه پژوهش هاي كاربردي پرمان با همكاري دانشگاه فردوسي
[B]سایر برگزار کنندگان:[/B] تحت حمايت [URL="http://www.civilica.com"]سيويليكا [/URL]
[B]محل برگزاري:[/B] مشهد
[B]وضعیت کنفرانس:[/B] در حال پذيرش مقاله

[B]تاریخ‌های مهم:[/B]
مهلت ارسال اصل مقاله: 1392/7/15
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1392/7/30
مهلت ثبت نام: 1392/8/15

[TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[CENTER]7[/CENTER]
[TABLE]
[TR]
[TD][URL="http://www.civilica.com/images/calendar/posters/ASUSC01_poster.jpg"][IMG]http://www.civilica.com/images/calendar/posters/ASUSC01_poster_tn.jpg[/IMG][/URL][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[B]محورهاي كنفرانس:[/B][B]شهرسازي و توسعه پايدار[/B]
- الگوها و شاخص هاي توسعه شهري پايدار
- سكونتگاه­هاي بومي و توسعه شهري پايدار
- ناپايداري شهري و عوامل مؤثر بر آن
- سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
- حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
- شهرهاي جديد و توسعه شهري پايدار
- تجارب توسعه شهري پايدار در ايران و جهان
- توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه شهري پايدار
[B]معماري و توسعه پايدار[/B]
- مصالح و فرآورده­هاي ساختماني و جايگاه آن در معماري پايدار
- برنامه ريزي انرژي در طرح هاي معماري با نگاه به معماري پايدار
- روش هاي بهره وري در صنعت ساختمان با رويكرد معماري پايدار
- مصاديق معماري پايدار در معماري بومي و سنتي ايران
- معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
- نقش معماري در دستيابي به الگوهاي ساخت و ساز پايدار
- ارتقاي كيفي ساخت و سازهاي شهري با رويكرد توسعه پايدار
- معماري پايدار و مقابله با بحران ها و سوانح طبيعي


[B]عمران شهري و توسعه پايدار[/B]
- دستيابي به الگوهاي ساخت و ساز پايدار با بكارگيري مواد و مصالح نوين
- توسعه شهري و فناوري هاي نوين در صنعتي­سازي ساختمان
- مقاوم سازي ساختارهاي شهري با رويكرد توسعه پايدار
- بهسازي لرزه اي ساختارهاي شهري با رويكرد توسعه پايدار
- توسعه شهري و بكارگيري مواد و مصالح بومي پايدار در سازه­ها[B]اطلاعات تماس با دبیرخانه:[/B]
تلفن دبيرخانه: 09152412990
فکس دبيرخانه:
ایمیل: [email]info@asusConf.ir[/email]
وب‌سایت: [URL]http://www.AsusConf.ir[/URL]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

لینک ارسال

[h=1][URL="http://www.allconferences.ir/event-info_71279/%D8%B3%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%85%20%D8%B2%D9%86%D8%8C%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4"] سمپوزیم زن،معماری و پژوهش[/URL][/h]
[COLOR=#86017e]تاریخ شروع: [/COLOR][COLOR=#000000]چهارشنبه 29 آبان 1392[/COLOR]
[COLOR=#cb7e11]تاریخ پایان: [/COLOR][COLOR=#000000]چهارشنبه 29 آبان 1392[/COLOR]
[COLOR=#377008]مکان: [/COLOR] تهران -
[COLOR=#2800d4]گروه بندی: [/COLOR][URL="http://www.allconferences.ir/events_71_1/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%8C%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%8C%20%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1"] معماری [/URL]
[کنفرانس،همایش، سمینار ]

[B]برگزار کننده:[/B] موسسه بین المللی مطالعات راهبردی معماری ایران ( ققنوس )
[B]تلفن تماس با دبیرخانه: [/B] 09355289608
[B]نمابر: [/B]
[B]آدرس سایت: [/B][URL="http://www.isia.ir/project/women-in-architecture"] www.isia.ir/project/women-in-architecture[/URL]
[B]آدرس ایمیل: [/B][EMAIL="info@ISIa.ir"] [email]info@ISIa.ir[/email][/EMAIL]
[B]موضوعات: [/B]
زن و جامعه ( بررسی تاثیر متقابل جامعه معماری و زنان در ایران )
- زنان و واکاوی تاثیر انها در حوزه اکادمیک ایران و جهان
- زن و حوزه کار معماری در کشور ایران
- زن و حضور در جوامع ساختمان سازی
- زن و باید ها ونباید های معماری
[B]توضیحات تکمیلی: [/B] [B]
سالهای سال است که معماران و طراحان زن ومرد در کنار هم به طراحی و معماری پرداخته اند ، و رویکردی به نسبت با تعامل و گاه با تقابل داشته اند؛ از زمان ورود اولین زن به عنوان معماری و طراح ، به دلیل جایگاه متفاوت انها ، مباحث زیادی پیرامون این قشر گفته شد ؛ و معماران زن با بازخورد های مثبت و منفی بسیاری در جامعه خود روبرو شدند که همین رویکرد جامعه ، پیشرفت زنان را با روندی کند حاصل کرد . در کشور ایران نیز جایگاه زن به طور کل یک مفهوم متفاوت با انچه که در جوامع دیگروجود دارد هست، از این رو به تناسب این موضوع ، حرفه معماری از همان ابتدا برای زنان یک امر درخور اما ناباورانه به حساب میامد، که در طول زمان با وجود همه سختی ها و مشکلات این راه ، خود را بر شرایط مستولی کرده و برگ جدید را در سالهای اخیر در معمار ی ایران رقم زدند.به دلایل ذکر شده ، جای چنین هم اندیشی ای در زمنیه معماری ، زن و پژوهش ، به خصوص در ایران نه تنها خالی دیدیم، بلکه در شرایط حاظر وجود چنین هم اندیشی های را به واقع دارای اهمیت میدانیم. در اولین سمپوزیوم زن ، معماری و پژوهش سعی بر ان داریم تا با گرداوری بزرگان معماری ( از جنس زن ) به سوالات بی پایان و چند صد ساله در این زمنیه پاسخ بدهیم و فرهنگ متناسب با شان این قشر را در جامعه معماری نهادینه کنیم. (این سمپوزیوم به طور سالانه ، به حوزه های پیرامون موضوع زن و معماری خواهد پرداخت،که از دوم دوره ، با حضور زنان موفق در عرصه معماری ، از کشور های همسایه و با برنامه ریزی بلند مدت ، از نقاط مختلف جهان ، رنگ وبوی بین المللی به خود خواهد گرفت. )
از ویژگی های حضور در این سمپوزیوم : [/B]
[B]- اشنایی با فرصت های برخورد قشر های متفاوت در جامعه معماری
- بازدید از نمایشگاه اثار معماران برجسته ایرانی ( با جنسیت زن )
-اشنایی قشرها ، جنسیت ها و طبقات مختلف جامعه ( زنان ، مردان ، دانشجویان و ..) با ویژگی های کاری مختص به جنسیت زن و بازخورد ان در رشته مذکور ( معماری )
- اشنایی با فرصت های مثبت و منفی حضور زنان در رشته معماری [/B]

[CENTER][IMG]http://www.allconferences.ir/portalFiles/files/events/71279/postere-71279.jpg[/IMG] [/CENTER][B]نام مسئول یا دبیر همایش: [/B] دبیر علمی سمپوزویم : سرکار خانم دکتر شادی عزیزی
[B]امکان ارسال مقاله: [/B] خیر

لینک ارسال

[h=1]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h]

تاریخ شروع: پنج شنبه 05 دي 1392

تاریخ پایان: پنج شنبه 05 دي 1392

مکان: مشهد - دانشگاه فردوسی - دانشکده ادبیات

گروه بندی:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[کنفرانس،همایش، سمینار ]

 

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی خاوران

تلفن تماس با دبیرخانه: 05115230690 - داخلی 144

نمابر:

آدرس سایت:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

آدرس ایمیل:

موضوعات:

قليم و معماری پايدار

اهميت محيط و مصالح بر معماری بومی

تاثير فرهنگ در معماری بومی

اهميت اقتصاد بر معماری بومی

مديريت و توسعه پايدار شهری

زيرساخت ها و شريانهای شهری

اقتصاد و توسعه شهری

بهره گيری از فن آوريهای نوين در معماری و شهرسازی پايدار

توضیحات تکمیلی:

postere-70243.jpg

 

نام مسئول یا دبیر همایش: جناب آقای دکتر احمد میرزاکوچک خوشنویس

امکان ارسال مقاله: بلی

لینک ارسال

[TABLE]

[TR]

[TD=align: left]عنوان: [/TD]

[TD] رقابت آسمانخراش 2014 ايوُلو [/TD]

[TD=align: left] ETOOOD63513644254115343820133411159.jpg[/TD]

[/TR]

[TR=class: Break]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left] حوزه: [/TD]

[TD] بين المللي حرفه اي [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left] تاریخ فراخوان: [/TD]

[TD] 1392/10/24 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left] مهلت ارسال آثار: [/TD]

[TD] 1392/10/30 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left] میزبان: [/TD]

[TD] مجله بين المللي ايوُلو [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left] وب سایت: [/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] توضیحات تکمیلی: [/TD]

[TD=colspan: 2]

 

مجله ايوُلو ، با افتخار از تمامي معماران، دانشجويان، مهندسين، طراحان و هنرمندان از سرتاسر جهان جهت شركت در رقابت آسمان خراش 2014 ايوُلو دعوت مي نمايد.

 

اين رقابت سالانه كه از سال 2006 آغاز به كار نموده است، يكي از معتبرترين مسابقات جهاني در طراحي بلندمرتبه ها مي باشد.

 

اين مسابقه در بازتعريف طراحي آسمانخراش از طريق اجرا، فن آوري هاي نوين، متريال ها، برنامه ها، زيبايي شناسي و سازماندهي فضايي همراه با مطالعاتي بر روي جهاني شدن، انعطاف پذيري، سازگاري و انقلاب ديجيتالي به رسميت شناختن ايده هاي نوين مي پردازد.

 

اين رقابت يك فروم است جهت بررسي ارتباط ميان آسمانخراش ها و جهان طبيعي، آسمانخراش و جامعه و آسمانخراش و شهر.

 

شركت كنندگان بايد مسائلي چون پيشرفت ِ تكنولوژي، شناسايي سيستم هاي سازگار با محيط زيست و ايجاد روش هاي جديد شهري و معماري براي حل مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ِ شهرهاي معاصر از جمله كمبود منابع طبيعي و زيرساخت ها و افزايش جمعيت، آلودگي هوا، اختلافات طبقات اقتصادي و پراكندگي هاي شهري بدون برنامه ريزي قبلي را در نظر بگيرند.

 

اين رقابت، تحقيقي ست بر روي فضاي عمومي و خصوصي و نقش فردي و جمعي در تشكيل يك جامعه ي عمودي ِ پويا و سازگار مي باشد

 

و همچنين، پاسخي به اكتشاف و اقتباس از زيستگاه ها و سرزمين هاي جديد بر اساس تعادلي پويا ميان بشر و طبيعت است؛ يك نوع طراحي سازگار و پاسخگو و قادر به رشد هوشمند از طريق خودگرداني سيستم هاي خود.

 

هيچ محدوديتي در رابطه با سايت، نقشه و سايت وجود ندارد. هدف اراده ي حداكثر آزادي براي شركت كنندگان ست تا به تعامل با پروژه بدون هيچ گونه محدوديتي در خلاقانه ترين روش بپردازند.

آسمانخراش در قرن 21 چگونه خواهد بود؟

ملزومات تاريخي، متني ( وابسته به بستر ) ، اجتماعي، شهري و زيست محيطي جهت اين مگاساختارها چه مي باشند؟

 

مجله ايوُلو متعهد به تهييج و تحريك تخيل طراحان از سرتاسر جهان گشته است؛ متفكراني كه يك گفتمان معماري را در باب ضمانت هاي اقتصادي، زيست محيطي، عقلاني و ادراكي آغاز نموده اند كه در نهايت مي تواند به آنچه ما به عنوان آسمانخراش مي شناسيم بدل گردد و تاثير آن را بر برنامه ريزي شهري و بهبود روش زندگي ما درك شود.

 

از كليه معماران، دانشجويان، مهندسين و طراحان دعوت به عمل مي آيد تا در اين مسابقه شركت نمايند. اين رقابت شما را به تشكيل گروه هاي متشكل از رشته هاي مختلف تشويق مي نمايد.

 

 

* شركت كنندگان بايد تا تاريخ 14 ژانويه 2014 برابر با 24 دي ماه 1392 در رقابت ثبت نام نمايند.

 

* هزينه ثبت نام اوليه تا تاريخ 28 آبان 95 دلار امريكا

 

* هزينه ثبت نام از 29 آبان ماه تا 24 دي ماه 115 دلار امريكا

 

* هر ثبت نام برابر است با ارسال يك پروژه

 

* شركت كنندگان مي توانند چند پروژه را به اين رقابت ارسال نمايند، اما جهت هر ارسال بايستي يك بار ديگر ثبت نام فرمايند.

 

* هيچ محدوديتي در تعداد شركت كنندگان در هر گروه وجود ندارد. پروژه هاي انفرادي نيز قابل قبول مي باشند.

 

 

پس از ثبت نام شما در رقابت، ايوُلو شماره ي ثبت شما را تا 24 ساعت براي شما ارسال خواهد نمود. اين شماره در ارسال آثار بسيار مهم و لازم خواهد بود.

 

 

 

آخرين مهلت براي ارسال سوالات : 13 آبان 1392

 

مهلت ثبت نام با تخفيف : 28 آبان 1392

 

جوابگويي به سوالات و انتشار بر روي وبسايت : 11 آذر ماه 1392

 

مهلت نهايي ثبت نام : 24 دي ماه 1392

 

آخرين مهلت ارسال آثار : تا ساعت 23:59 به وقت شرق ايلات متحده، روز 30 دي ماه 1392

 

اعلام برندگان رقابت : 26 اسفند 1392

 

اين رقابت به صورت ديجيتالي برگزار مي گردد و نياز به ارسال پرينت و چاپ آثار نمي باشد.

شركت كنندگان بايستي موارد درخواستي زير را تا مهلت تعيين شده به آدرس skyscraper2014@evolo.us. ايميل نمايند.

 

شركت كنندگاني كه محدوديت ارسال با ايميل دارند مي توانند از سايت hightail.com و يا سايت هاي مشابه براي ارسال آثارشان استفاده نمايند.

 

 

 

موارد مورد نياز رقابت:

 

1. دو شيت شامل اطلاعات پروژه، برش ها، پرسپكتيوها.

 

از شركت كنندگان تقاضا مي شود در صورت امكان، كليه اطلاعاتي كه مي تواند به تشريح و توصيف طرح ارسالي بپردازد را در اين شيت ها در نظر بگيرند.

 

اين شيت ها بايستي در قطع 24 اينچ (افقي) و 48 اينچ (عمودي)و به صورت افقي ( هوريزنتال ) و با كيفيت 150 در پي آي و در حالت RGB و ذخيره شده با پسوند JPG ارائه گردند.

 

در گوشه ي راست بالاي اين صفحات بايستي شماره ثبت پروژه درج گردد. از ثبت و درج هرگونه نام، نام تجاري، لوگو و يا علامت خاص در كليه موارد ارسالي بپرهيزيد.

 

اين فايل ها بايستي با شماره ثبت نام شما، نامگذاري گردند؛ به طور مثال اگر شماره ثبت شما 0101 مي باشد، فايل ها بايد با نام هاي زير ذخيره گردند:

0101-1.jpل ، 0101-2.jpg

 

2. يك فايل نوشتاري شامل شرح پروژه با حداكثر 600 كلمه.

 

اين فايل نيز بايستي به وسيله شماره ثبت پروژه پس از كلمه “statement” نامگذاري گردد، مانند: 0101-statement.doc

 

3. يك فايل نوشتاري شامل كليه اطلاعات شخصي افراد شركت كننده.

 

اين فايل بايستي شامل نام، حرفه، آدرس و ايميل افراد شركت كننده باشد و بوسيله شماره ثبت پس از درج كلمه “info” نامگذاري گردد، همانند: 0101-info.doc

 

4. كليه موارد درخواستي ِ ذكر شده بايد در فايلي زيپ شده و با نام شماره ثبت پروژه ارسال گردند، همانند : 0101.zip

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک ارسال

[TABLE]

[TR]

[TD]ششمین جشنواره معماری داخلی ایران [/TD]

[TD=align: left] ETOOOD63514207399988257820131989889.jpg[/TD]

[/TR]

[TR=class: Break]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left] حوزه: [/TD]

[TD] داخلي حرفه اي [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left] تاریخ فراخوان: [/TD]

[TD] 1392/07/07 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left] مهلت ارسال آثار: [/TD]

[TD] 1392/07/07 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left] میزبان: [/TD]

[TD] فصلنامه معماری و ساختمان [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left] وب سایت: [/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] توضیحات تکمیلی: [/TD]

[TD=colspan: 2]

ششمین جشنواره معماری داخلی ایران

 

با ابعاد گسترده و دعوت از شرکت کنندگان پروژه های اجرا شده در داخل کشور توسط فصلنامه معماری و ساختمان برگزار میکردد.

 

 

دبیرخانه اين جایزه، پروژه های مختلف را در مقیاس گوناگون، منطبق با شرایط و مدارک درخواستی، دریافت نموده و در جایزه با تعاریف و معیارهای داوری زیر شرکت میدهد:

 

معیارها:

 

 

 

*خلاقیت و نگاهي نو

 

*وانایی طراح در تحقق مطلوب فعالیت ها و تأمین نیازهای روانی و کاربردی در فضای دروني بنا

 

*چگونگي و میزان نسبت با ساختار اصلی معماری در جهت تأیید و ارتقاء کیفی آن

 

*میزان توجه طراح به بستر اقلیمی، فرهنگی و بومی طرح

 

 

دبیرخانه جایزه معماری داخلی ایران،واژه معماری داخلی را به شرح زیر تعریف می نماید:

 

-کیفیت فضا (مطلوبیت روانی، کارایی عملکردی، محقق شدن فضای مطلوب برای فعالیت ها، همنشینی فعالیت ها و فضاها، خلاقیت، تأمین نور طبیعی و مطلوب و همخوانی با بستر فرهنگی و اقلیمی)

 

-تکنیک (انتخاب درست مصالح، همخوانی شیوه ساخت با مصالح، کیفیت نهایی، استفاده از فنون نوین و مناسب، همنشینی درست تأسیسات با فضاهای داخلی)

 

-عناصر داخلی (چیدمان و دکوراسیون) عبارت از خلاقیت، شناخت، ریتم، فرم، رنگ، نقطه ی اوج و ترکیب.

 

 

 

اصول و مبانی داوری:

 

 

 

معماری: کاربری،کالبد،حجم،استراکچر کل بنا،روح،حس،زیبایی.

 

معماری داخلی: استراکچر داخلی،بدنه های داخلی و سقف ها-عناصر تشکیل دهنده کالبدی معماری داخلی(ستون،در،پنجره،...)

 

تقسیم کاربری به فعالیت ها:فعالیت هایی که امکان تحقق کاربری را فراهم می کنند.

 

توزیع فعالیت ها: تعیین عرصه و حریم (قلمرو)فعالیت ها و هم نشینی آن ها.

 

چیدمان: امکانات،تجهیزات،مبلمان،اکسسوری

 

کیفیت فضا: ادراک فضا بر اساس متریال،بافت،رنگ،نور و ایجاد حس مواجهه-حرکت ذهن و بدن،درک و آگاهی:معنا-پدید آمدن انس و خاطره(احساس تعلق)

 

 

 

جایزه در سه گروه زیر تقسیم و به شرکت کنندگان تعلق میگیرد:

 

 

الف: ساختمان های مسکونی

 

رتبه اول: تندیس 2A + نشان تقدیر و مدرک 30.000.000(سی میلیون)ریال

 

رتبه دوم(منتخب): نشان تقدیر و مبلغ 15.000.000 (پانزده میلیون)ریال

 

 

ب: ساختمان های اداری و تجاری

 

رتبه اول: تندیس 2A + نشان تقدیر و مبلغ 30.000.000 (سی میلیون) ریال

 

رتبه دوم(منتخب):نشان تقدیر و مبلغ 15.000.000(پانزده میلیون) ریال

 

 

ج-ساختمان های عمومی

 

رتبه اول: تندیس 2A + نشان تقدیر و مبلغ 30.000.000(سی میلیون)ریال

 

رتبه دوم(منتخب):نشان تقدیر و مبلغ 15.000.000(پانزده میلیون) ریال

 

 

 

مهلت ارسال مدارک در این مرحله تا پایان روز 7 مهر ماه 1392 تعیین گردیده است.

 

 

در روند داوري و در صورت صلاحدید از طراح محترم جهت توضیح در مورد پروژه دعوت به عمل آمده و یا بازدید از پروژه توسط هیئت داوران انجام خواهد گرفت.

 

 

جهت اطلاع از موارد مورد نياز در اين رقابت به لينك زير مراجعه فرماييد:

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک ارسال

[TABLE]
[TR]
[TD="align: left"]عنوان: [/TD]
[TD] [B]هشتمین همایش معماری ؛ مجله نقش معمار[/B] [/TD]
[TD="align: left"] [IMG]http://www.etoood.com/Images/Competition/Small/ETOOOD63512421212063523420133218638.jpg[/IMG][/TD]
[/TR]
[TR="class: Break"]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"] حوزه: [/TD]
[TD] داخلي حرفه اي [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"] تاریخ فراخوان: [/TD]
[TD] 1392/08/10 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"] مهلت ارسال آثار: [/TD]
[TD] 1392/08/10 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"] میزبان: [/TD]
[TD] مجله نقش معمار [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"] وب سایت: [/TD]
[TD] [URL="http://naghshe-memar.ir/"]http://naghshe-memar.ir[/URL] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] توضیحات تکمیلی: [/TD]
[TD="colspan: 2"]

هشتمین همایش معماری

مجله نقش معمار

سخنران: پروفسور نسرین سراجی

رئیس مدرسه عالی معماری پاریس

با حضور جمعی از معماران سرشناس ایران

ارائه گواهی توسط پروفسور نسرین سراجی و نقش معمار

پذیرایی نهار به همراه وسیله نقلیه عمومی در برگشت از هتل به میدان آزادی

۲۰ درصد تخفیف برای دانشجویان

برنامه همایش:

۱- سخنرانی اول توسط نسرین با موضوع:

Politics and Architecture

2- سخنرانی دوم توسط نسرین با موضوع:

:In praise of cities

?Development without Urbanization

3- پانل گفتگوی معماران با نسرین:

کاترین اسپریدونف، نشیدنبیان

مدیرپانل: رهام مقصودلو

۴- بخش چهارم:

پرسش و پاسخ شرکت کنندگان


شماره گذاری صندلی ها بر اساس اولویت ثبت نام است

مکان همایش : هتل المپیک (تهران-ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی-بلواردهکده-هتل المپیک سالن همایش های بین المللی)

زمان همایش: جمعه ۱۷ آبان ۹۲ ۹ صبح الی ۵ بعداز ظهر

دبیرخانه : ۰۲۱۴۴۲۹۹۹۲۸ پیامک : ۰۹۳۰۸۲۴۰۰۸۰

مهلت ثبت نام : دهم آبان ماه

توجه: در پایان همایش جهت رفاه شرکت کنندگان محترم وسیله نقلیه عمومی نیز در نظر گرفته شده است


نحوه ثبت نام:

ارسال همزمان مشخصات کامل فردی و مشخصات فیش واریزی به آدرس ایمیل همایش :
[email]seminar.nasrin@gmail.com[/email]

مشخصات کامل فردی شامل:

1. نام و نام خانوادگی به فارسی و انگلیسی ( لطفا شروع نام خود را با حروف بزرگ بنویسید)
2. سن
3. شماره تلفن همراه
4. شماره تلفن ثابت
5. نحوه اطلاع از همایش
6. آدرس دقیق پستی
7. آدرس ایمیل شخصی جهت مکاتبات قبل از همایش
8. آخرین مدرک تحصیلی
9. شغل
10. نام محل کار و یا تحصیل

مشخصات فیش واریزی شامل:

1. چهار شماره آخر کارت مبدأ
2. شماره ارجاع
3. تاریخ و ساعت دقیق

به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان برای معماران و ۸۰ هزار تومان برای دانشجویان (با ارسال تصویر کارت دانشجویی معتبر) به کارت عابربانک اقتصادنوین شماره ۶۲۷۴۱۲۹۰۰۹۸۳۹۹۳۰ به نام خانم زهرا کاظمی نژاد

(هزینه ثبت نام با احتساب پذیرایی نهار در هتل در نظر گرفته شده است)
ظرف ۷۲ ساعت پس از ارسال مدارک ایمیل تایید را دریافت خواهید نمود

برگزارکننده : مجله نقش معمار

سایت معتبر همایش:
[url]www.naghshe-memar.ir[/url]
ایمیل این همایش: [email]seminar.nasrin@gmail.com[/email]

مدیر همایش : رامین صفری راد
مدیر اجرایی : مجید صفری راد

تلفکس دبیرخانه همایش : ۰۲۱۴۴۲۹۹۹۲۸

شماره پیامک : ۰۹۳۰۸۲۴۰۰۸۰

*** توجه ***

* مانند همایشهای قبل احتمال تکمیل ظرفیت قبل از پایان مهلت ثبت نام وجود دارد *

نکات مهم :

* خواهشمند است چنانچه تصمیم به ثبت نام دارید جهت ارائه خدمات بهتر به شما عزیزان در اولین فرصت ثبت نام نموده و به روزهای آخر موکول نفرمایید

* لطفاً در صورت هر گونه سؤال به شماره ۰۹۳۰۸۲۴۰۰۸۰ پیامک ارسال کنید و یا با ایمیل همایش مکاتبه فرمایید

* فقط در صورت ضرورت با دفتر نشریه و یا با شماره همراه ۰۹۳۰۸۲۴۰۰۸۰ تماس حاصل فرمایید

* در صورت قطع بودن ایمیل ها مشخصات خود را به شماره ۰۹۳۰۸۲۴۰۰۸۰ پیامک کنید در غیر اینصورت تنها از طریق ایمیل همایش اقدام فرمایید.

* در پایان همایش جهت رفاه شرکت کنندگان محترم وسیله نقلیه عمومی نیز در نظر گرفته شده است[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

لینک ارسال

[TABLE]

[TR]

[TD=align: left]عنوان: [/TD]

[TD] ایران؛ یک روز آفتابی؛ شهریور ۱۴۹۲ [/TD]

[TD=align: left] ETOOOD63513659487564562520132715649.jpg[/TD]

[/TR]

[TR=class: Break]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left] حوزه: [/TD]

[TD] داخلي دانشجويي [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left] تاریخ فراخوان: [/TD]

[TD] 1392/07/07 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left] مهلت ارسال آثار: [/TD]

[TD] 1392/07/15 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left] میزبان: [/TD]

[TD] يانون ديزاين [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left] وب سایت: [/TD]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] توضیحات تکمیلی: [/TD]

[TD=colspan: 2] ایران؛ یک روز آفتابی؛ شهریور ۱۴۹۲

 

یعنی دقیقا صد سال آینده!

 

منظر شهرهای صد سال آینده کشور ما چگونه باید باشد؟ شهرهای ایرانی-اسلامی ما!

 

مدت زیادی‌‌ست که تقریبا از زبان همه می‌شنویم: شهر ایرانی-اسلامی, معماری ایرانی-اسلامی, سند چشم‌انداز معماری ایرانی-اسلامی .... بر برخی خرده‌ای نیست. برخی چه به لحاظ دانش‌‌شان و چه به جهت جای‌گاهی که در پیش‌برد جامعه دارند باید راه‌برد و مسیر مشخص کنند و از متخصصان هر عرصه مطالبه کنند. اما به طرز عجیب و بیمارگونه‌ای از زبان اساتید و دانش‌جویان و اهالی هنر و معماری هم مدام همین الفاظ را می‌شنویم. بدون هیچ مابه‌ازای روشن و عینی که حداقل مشخص کند این مفهوم ذهنی چه چیزی را مراد می‌کند.

 

حدودا ۱۰۰ سال پیش گروهی که امروز فوتوریست‌ها می‌شناسیم‌شان دقیقا شروع به ترسیم آینده و نوید دادن دورانی متفاوت و جدید کردند. آن‌ها تنها یک بیانیه دادند و در عوض قبل از آن‌که اغلب‌شان در جنگ اروپایی-جهانی دوم کشته شوند مجموعه طرج‌های متعددی از تصویر ذهنی‌شان از آینده ارائه دادند که اتفاقا پیش از این هم آن‌ها را در یانون‌دیزاین با هم دیده‌ایم. جالب این‌جاست که این طرح‌های ساده به مراتب از هزاران پژوهش و سخن‌رانی در آینده جهان موثرتر بودند، و امروز بسیاری از چیزهایی که پیرامون‌مان وجود دارند یا اتودها و تخیلاتی که در سینمای جهان از تصویر آینده بشر می‌بینیم نتیجه همان چندین الگوی طراحی شده ساده و همان افق نوید داده شده‌ی فوتوریست‌هاست: که به حق گفته‌اند دو صد گفته چون نیم کردار نیست....

 

یانون‌دیزاین در نظر دارد تا راه جدیدی باز کند. بیایید آینده شهرهای ایرانی-اسلامی را ترسیم کنیم. بیایید آن‌چه را که باید به آن برسیم مجسم کنیم و خیلی عینی و ملموس به جامعه بگوییم به نظر ما آینده شهر ایرانی-اسلامی چه باید باشد؟ این ترسیم -که نتیجه هم‌فکری جامعه طراحان جوان امروز است- سندی مهم برای فردای این سرزمین خواهد بود.

 

اهداف و معیارهای ارزیابی :

 

هدف مسابقه رسیدن به تصوری عینی از شهر ایرانی-اسلامی صدسال آینده ایران است. مسابقه به دنبال پاسخ به این سوال مهم است که آیا تصوری مشخص از این مطالبه شایع این روزها دارید؟ به این ترتیب معیارهای ارزیابی هیئت داوران به ترتیب اولویت چنین خواهد بود:

 

۱- عینی بودن طرح (طرح‌های انتزاعی و یا شاعرانه اگرچه در مسابقه شرکت داده می‌شوند اما در معیارهای ارزیابی عینیت طرح، معیاری مهم برای هیئت داوران خواهد بود.)

 

۲- طرح ارائه شده توصیف هرچه دقیق‌تر از کالبد شهر ایرانی-اسلامی داشته باشد. (در یک شات بیش‌ترین میزان اطلاعات را به مخاطب بدهید)

 

۳- خوب ارائه کردن طرح (استفاده از کلیه تکنیک‌های بازنمودی آزاد هستند خواهد بود. واقعی بودن طرح‌ها به لحاظ بصری اصلا مورد نظر نیست اما لازم است ارائه‌ها قابل قبول باشد)

 

۴- لازم نیست حتما منظر یک شهر بزرگ یا منظری کلی از یک شهر ارائه شود. گاهی حتی ارائه یک منظر خیابانی یا محله‌ای و یا نمایی محدود از بخشی از یک شهر حال و هوای آن شهر را به خوبی نمایان می‌کند. برای دیدن نمونه‌های طراحی منظر شهری بد نیست نمونه طرح‌های فوتوریست‌های آغاز سده را به خوبی مشاهده کنید.

 

 

( اين نمونه ها را مي توانيد در لينك زير مشاهده فرماييد:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
)

 

شرایط شرکت:

 

- مسابقه در قالب ارائه یک تک اثر تصویری (نقاشی/ نقاشی دیجیتال/ گرافیکی/ عکس / عکس تدوینی / کلاژ و ....) با موضوع تصویر منظر شهر ایرانی-اسلامی خواهد بود.

 

- آثار لازم است به صورت سندی دیجیتال به اندازه (۲۴۸۰ در ۱۲۴۰ پیکسل) تدوین شوند. حالت افقی پیشنهاد می‌شود و تناسبات کشیده به منظور ارائه اطلاعات بیشتری از منظر شهری ست.

 

- هر شرکت‌کننده حداکثر می‌تواند سه اثر تصویری به یانون‌دیزاین ارسال نماید

 

- شرکت در مسابقه برای تمام علاقه‌مندان اعم از اهالی هنر نظیر طراحان نقاش، گرافیک، معماری، مجسمه‌سازی، شهرسازی، طراحی صنعتی، عکاسی و ....، و نیز علاقه‌مندان به هنر فاقد تحصیلات آکادمیک آزاد خواهد بود.

 

- شرکت‌کنندگان می‌بایست تا پیش از زمان پایان ثبت نام از طریق فرم موجود در لينك همین فراخوان ثبت نام کرده و کد ثبت‌نام دریافت کرده باشند.

 

- شرکت کنندگان لازم است تا پیش از پایان مهلت ارسال آثار، طرح خود را به ایمیل یانون‌دیزاین ارسال نمایند.

 

 

هیئت داوران:

 

هیئت داوران این مسابقه متشکل از۶ استاد دانشگاه خواهد بود که ترکیبی از یک استاد عمومی، سه استاد معماری و شهرسازی، یک استاد گرافیک و یک استاد نقاشی خواهد بود.

 

اسامی هیئت داوران به زودی اعلام خواهد شد. (در حال رایزنی نهایی)

 

 

تقویم برگزاری:

 

- ثبت نام مسابقه از امروز شروع شد! و تا ۷ مهرماه یعنی هفت هفت نود و دو ادامه خواهد داشت. (۹۲/۶/۴ تا ۹۲/۷/۷)

 

- مهلت ارسال آثار هم تا ۱۵ مهرماه خواهد بود. (۹۲/۶/۴ تا ۹۲/۷/۱۵)

 

- اگر خدا بخواهد اعلام نتایج و تقدیم جوایز را هم در حاشیه جلسه حلقه هنر به تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۲ برگزار خواهیم کرد. (۹۲/۸/۱)

 

جوایز:

 

اما جوایز! سعی کردیم جوایز مسابقه متناسب با مسابقه‌ای وبی و غیررسمی اما حرفه‌ای باشد. جوایز مسابقه برای نفرات اول تا سوم به ترتیب عبارت است از:

 

- نفر اول : پنج میلیون ریال (معادل ۵۰۰ هزار تومان)

 

- نفر دوم : سه میلیون ریال (معادل ۳۰۰ هزار تومان)

 

- نفر سوم: دو میلیون ریال (معادل ۲۰۰ هزار تومان)

 

 

 

حامیان و هم کاران:

 

در برگزاری این مسابقه حامی‌ و کمک‌هایی داریم:

 

- خانه طراحان (خط) حمایت‌مان کردند.

 

- استودیو پنج‌اوهفت در برگزاری کمک‌کارمان است.

 

- استودیو سه‌درچهار در طراحی پوستر و هویت بصری مسابقه یارمان بود. و البته به طور ویژه صادق لطفی‌زاده عزیز...

 

 

 

براي ثبت نام در اين رقابت به لينك زير مراجعه فرماييد:

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

 

[/TR]

[/TABLE]

لینک ارسال

[h=2]مراسم تقدیر از بهرام شیردل[/h]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

سومین مراسم تقدیر از معمار معاصر- تهران 1392 برگزار می شود.

 

با برگزاری سومین مراسم تقدیر از معمار معاصر- تهران 1392 ، مراسم تقدیر از بهرام شیردل(همراه با تأکید به تأثیر او در معماری معاصر) برگزار می شود.

 

این مراسم در حاشیه مراسم اهداء جوایز ششمین جایزه معماری داخلی ایران- 11 مهرماه 1392 برگزار می شود.

 

مجله معماری و ساختمان و مجله بین المللی2A برگزار کنندگان این مراسم هستند.

 

 

 

 

منبع:memarinews

لینک ارسال

محورهای همایش :

اقليم و معماري پايدار

 

 • تاثير اقليم بر معماري بومي و پايدار
 • اهميت بوم گرايي در معماري
 • تاثير معماري بومي در معماري پايدار

 

اهميت محيط و مصالح بر معماري بومي

 

 

 • تاثير مصالح بوم آورد بر معماري پايدار
 • اهميت تكنيك هاي ساخت معماري بومي بر معماري پايدار
 • تاثير مولفه هاي كالبدي و محيطي بر معماري بومي و نقش آن در معماري حال و گذشته
 • شيوه هاي خاص كاربرد مصالح در معماري بومي و تلفيق آن با تكنولو‍ژي امروزي
 • روانشناسی محیط با رویکرد معماری پایدار

 

تاثير فرهنگ در معماري بومي

 

 

 • اهميت فرهنگ در معماري بومي
 • كاربرد فرهنگ جهت رسيدن به فضاهاي پايدار
 • گوناگوني معماري بومي در فرهنگهاي مختلف
 • تاثير مولفه هاي اجتماعي بر معماري بومي و نقش آن در معماري حال و گذشته

 

اهميت اقتصاد بر معماري بومي

 

 

 • شهرسازي

 

مدیریت و توسعه پایدار شهری

 

 • برنامه ریزی شهری و منطقه ای و توسعه پایدار شهری
 • حقوق و قوانین شهری در توسعه شهر
 • مدیریت ساخت و ساز شهری
 • مدیریت شهری در شرایط بحران
 • محیط زیست و توسعه پایدار شهری
 • توسعه پایدار و سلامت
 • سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
 • شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
 • مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
 • شهرهای جدید و توسعه پایدار شهری
 • تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ایران
 • توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پایدار شهری

 

زیر ساخت ها و شریان های شهری

 

 

 • آب و فاضلاب و توسعه پایدار
 • شریان های حیاتی و توسعه پایدار
 • زیر ساخت های شهری و توسعه پایدار
 • حمل و نقل شهری و توسعه پایدار
 • نقشه برداری و توسعه پایدار

 

اقتصاد و توسعه شهری

 

 

 • اقتصاد شهری و حقوق محيط زيست
 • مدیریت مالی و نگرش درآمدزايي در بهسازی بافتهای فرسوده شهری
 • جلب مشاركت شهروندان در اداره امور شهري
 • اقتصاد غیر رسمی و توسعه پایدار شهری

 

بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در معماری و شهرسازی پایدار

 

 

 • کاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهری
 • معماری پایدار و ساختمان‌هاي هوشمند
 • ارتقاي خدمات شهري و بكارگيري تكنولوژي‌هاي نو به منظور ايجاد شهر هوشمند
 • شهرهاي مجازي، شهرهاي الكترونيكي، شهرهای هوشمند

لینک ارسال

[RIGHT][COLOR=#333333][FONT=arial][FONT=tahoma][SIZE=2][COLOR=#b22222]برنامه هم اندیشی مهر 92 انجمن مفاخر معماری ایران[/COLOR]

چهارشنبه 92/7/3: سده ی گفتمان[/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=arial][FONT=tahoma][SIZE=2]از ساعت 16 الی 19[/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=arial][FONT=tahoma][SIZE=2]چهارشنبه 92/7/10: کومِشِ سبز[/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=arial][FONT=tahoma][SIZE=2]از ساعت 16 الی 19[/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=arial][FONT=tahoma][SIZE=2]چهارشنبه 92/7/17: میراث طبیعی[/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=arial][FONT=tahoma][SIZE=2]از ساعت 16 الی 19

[/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=arial][FONT=tahoma][SIZE=2]محل برگزاری: موزه هنرهای دینی امام علی (ع)[/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=arial][FONT=tahoma][SIZE=2]خیابان ولیعصر – چهارراه نیایش – بلوار اسفندیار – شماره 35[/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=arial][FONT=tahoma][SIZE=2]تلفن دبیرخانه انجمن: 88430222 - 88430313

[/SIZE][/FONT][FONT=tahoma][SIZE=2]
[/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR][/RIGHT]
[HR][/HR][HR][/HR]
[CENTER][COLOR=#333333][FONT=Tahoma][COLOR=#990000][FONT=Arial][B]کارگاه جامع 4 روزه کاربرد ابزارهای دیجیتال در طراحی، مدلسازی و ساخت معمار

[/B][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER]
[IMG]http://memarinews.com/Image/News/memarinews%20-%2006-14-03-500.jpg[/IMG]

[COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma]برنامه کارگاه:[/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR]
[COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma]این کارگاه به عنوان گام نخست از سلسله کارگاه های "[/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR][COLOR=#000080][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma]داده پردازی و معماری دیجیتال[/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR][COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma]" تعریف شده و در آن هنرجویان از پایه با مفاهیم، ابزارها و روش ها آشنا خواهند شد. [/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR]

[COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma]در این ورکشاپ 4 روزه، هنرجویان در دو روز نخست (هفته اول) با شیوه تفکر الگوریتمیک برای حل مساله و ضرورت استفاده از این شیوه تفکر برای برخورد با مسائل معماری آشنا شده و در ادامه به محیط افزونه گرسهاپرو ابزارهای پرکاربرد آن معرفی خواهند شد. در طی این مدت بهینه سازی انرژی با استفاده از افزونه DIVA و بهینه سازی سازه به کمک [/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR][COLOR=#009900][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma][U]Millipede[/U][/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR][COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma] به هنرجویان آموزش داده خواهد شد. [/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR]

[COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma]در دو روز دوم (هفته دوم) کارگاه هنرجویان نخست با مدل سازی باد ، ثقل ، جاذبه ی ملکولی و میدان های مغناطیسی به کمک [/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR][COLOR=#009900][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma][U]Kangaroo[/U][/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR][COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma] آشنا شده و پس از آن با استفاده از آموخته های قبلی، به طراحی و ساخت یک مدل در مقیاس کوچک خواهند پرداخت. برای این منظور ابزارهای بهینه سازی و روش های فبریکیشن آموزش داده شده و در ساخت مدل نهایی مورد استفاده قرارخواهند گرفت. [/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR]

[COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma]مدرسین دوره:[/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR]
[COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma]اردوان بیدگلی | کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه تهران [/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR]
[COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma]محمد یزدی | کارشناسی ارشد تکنولوژی معماری از دانشگاه تهران [/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR]
[COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma]سید علی درازگیسو | کارشناسی ارشد معماری در دانشگاه تربیت مدرس [/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR]

[COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma]زمان و محل برگزاری کارگاه:[/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR]
[COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma]روز های 21،22/ 28، 29 شهریور ماه 1392 از ساعت 9 الی 16[/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR]
[COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma]دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس[/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR]

[COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma]مهلت ثبت نام 18 شهریور ماه 1392[/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR]
[COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma]برای دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس ای میل [EMAIL="algorithmic.workshop@gmail.com"]algorithmic.workshop@gmail.com[/EMAIL] تماس حاصل فرمایید.[/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR]

[COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma]برای ثبت نام در کارگاه فرم زیر را تکمیل فرمایید:[/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR]
[URL="https://docs.google.com/forms/d/16ywqD9CsPFADZyv4NXLcbVoYpCiEfSIf9cAmDA8hFrA/viewform"]http://bit.ly/1aaMDoq[/URL]


[HR][/HR][HR][/HR][HR][/HR][COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma]علاقمندان شرکت در این مسابقه که به همت فصلنامه معماری و ساختمان برگزار می شود تا پایان وقت اداری 7 مهرماه 1392 مهلت دارند تا آثار خود را ارسال نمایند.
[/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR][IMG]http://memarinews.com/Image/News/memarinews%20-%2006-13-04-500.jpg[/IMG][COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma]


[/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR][HR][/HR][HR][/HR][HR][/HR][COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma]محورهای اصلی و تخصصی همایش:[/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR]
[COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma]• برنامه ریزی های ناحیه ای ،منطقه ای و ملی در رابطه با ساخت و ساز در مناطق زلزله خیز[/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR]
[COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma]• بهینه سازی سازه ها به منظور کاهش هزینه ها[/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR]
[COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma]• مقاوم سازی سازه ها برای کاهش خطرات ناشی از زمین لرزه[/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR]
[COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma]• بازنگری آیین نامه های طراحی و لزوم سیاست گذاری نوین در زمینه ساخت و ساز[/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR]
[COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma]• ایجاد درک مشترک بین مهندسین عمران و معماری
[/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR]
[COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma]سخنرانان کلیدی این همایش دکتر ساسان محاسب مدیر شرکت مقاوم سازی SMTEAM سوئیس ، استاد مدعو دانشگاه MIT آمریکا و دانشگاه تهران[/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR]
[COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma]دکتر مهدی زارع عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی و فناوری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشند.[/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR]

[COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma]آدرس دبیر خانه : تبریز ،خیابان آزادی ، مابین چهار راه ابوریحان و چهار راه لاله، روبروی بازار روز ، کوچه مرمر ، پلاک 102 و آدرس محل برپایی همایش: تبریز ، ائل گلی سالن آمفی تئاتر اندیشه سازمان پارک ها و فضای سبز تبریز می باشد.[/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR]

[COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma]علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ، فاکس: 04114785973 تماس و یا از طریق وب سایت این همایش به آدرس: [/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR][URL="http://www.eetcc.ir/events/3/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85"]www.eetcc.ir[/URL][COLOR=#000000][RIGHT][FONT=Tahoma][FONT=tahoma] مراجعه نمایند.[/FONT][/FONT][/RIGHT][/COLOR]

[IMG]http://memarinews.com/Image/News/memarinews%20-%2006-14-01-500.jpg[/IMG]

لینک ارسال

attachment.php?attachmentid=171300&stc=1

 

 

موضوع توسعه پایدار از جمله مباحث مهم در معماری و شهرسازی معاصر است که بخش وسیعی از ادبیات علمی توسعه شهری و نیز سیاستها، برنامه ها و طرحها را به خود معطوف ساخته است. دیدگاه ها، نگرش ها و راهبردهای مطرح در جهت معماری و توسعه شهری پایدار در مقیاس های بین المللی، ملی و محلی همچنان مورد بحث مجامع علمی جهانی هستند. در ایران، علیرغم اینکه فعالیت های قابل توجهی در سالهای اخیر از سوی سازمانهای دولتی و نیز مجامع علمی صورت گرفته است، اما فقدان فعالیتهایی که دربرگیرنده مجموعه مباحث، دیدگاه ها و نگرش ها در زمینه معماری و توسعه شهری پایدار باشد، مشهود است. بدین ترتیب برآن هستیم تا در راستای رسالت ها و فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود، اولین کنفراس علمی و تخصصی معماری و فضاهای شهری پایدار را در آذر ماه سال جاری برگزار نمائیم. این کنفرانس به دنبال آن است که با گردهم آوردن صاحب نظران، اندیشمندان، دانشگاهیان، مدیران، سازمانهای ذیربط و علاقه مند،مهندسین مشاور و متخصصان موضوع توسعه پایدار، به تبیین مفاهیم و اهداف توسعه پایدار در حوزه معماری و شهرسازی بپردازد.

شهرسازی و توسعه پایدار

- الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار

- سکونتگاه­های بومی و توسعه شهری پایدار

- ناپایداری شهری و عوامل مؤثر بر آن

- سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار

- حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار

- شهرهای جدید و توسعه شهری پایدار

- تجارب توسعه شهری پایدار در ایران و جهان

- توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه شهری پایدار

 

معماری و توسعه پایدار

- مصالح و فرآورده­های ساختمانی و جایگاه آن در معماری پایدار

- برنامه ریزی انرژی در طرح های معماری با نگاه به معماری پایدار

- روش های بهره وری در صنعت ساختمان با رویکرد معماری پایدار

- مصادیق معماری پایدار در معماری بومی و سنتی ایران

- معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند

- نقش معماری در دستیابی به الگوهای ساخت و ساز پایدار

- ارتقای کیفی ساخت و سازهای شهری با رویکرد توسعه پایدار

- معماری پایدار و مقابله با بحران ها و سوانح طبیعی

 

عمران شهری و توسعه پایدار

- دستیابی به الگوهای ساخت و ساز پایدار با بکارگیری مواد و مصالح نوین

- توسعه شهری و فناوری های نوین در صنعتی­سازی ساختمان

- مقاوم سازی ساختارهای شهری با رویکرد توسعه پایدار

- بهسازی لرزه ای ساختارهای شهری با رویکرد توسعه پایدار

- توسعه شهری و بکارگیری مواد و مصالح بومی پایدار در سازه­ها

 

مهلت ارسال اصل مقالات : ۱۵/۰۷/۱۳۹۲

اعلام لیست مقالات پذیرفته شده : ۳۰/۰۷/۱۳۹۲

مهلت ثبت نام و شرکت در کنفرانس: ۱۵/۰۸/۱۳۹۲

زمان برگزاری کنفرانس : اول آذر ماه ۱۳۹۲

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال
 • 3 weeks later...

[TABLE="width: 663"]
[TR]
[TD="align: left"][IMG]http://www.etoood.com/Images/Competition/Small/ETOOOD63515407389978960920139229789.jpg[/IMG][/TD]
[/TR]
[TR="class: Break"]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]حوزه:[/TD]
[TD]بين المللي دانشجويي[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]تاریخ فراخوان:[/TD]
[TD]1392/07/15[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]مهلت ارسال آثار:[/TD]
[TD]1392/07/15[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]میزبان:[/TD]
[TD]دانشگاه علوم و تكنولوژي عجمان[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]وب سایت:[/TD]
[TD][URL]http://www.ajman.ac.ae/en/events[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]توضیحات تکمیلی:[/TD]
[TD="colspan: 2"]ورك شاپ با حضور

ما يانسونگ، موسس معماران MAD

در دانشگاه علوم و تكنولوژي عجمان ؛ امارات متحده عربي

از تاريخ 15 مهر ماه تا 18 مهر ماه 1392


جهت اطلاعات بيشتر به آدرس زير ايميل بزنيد

[email]Dr_jihadaa@YAHOO.com[/email]

يا به اين لينك مراجعه فرماييد:

[url]http://www.ajman.ac.ae/en/events/workshop-by-ma-yansong-mad-architects.html[/url][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

لینک ارسال

[TABLE="width: 663"]
[TR]
[TD="align: left"][IMG]http://www.etoood.com/Images/Competition/Small/ETOOOD63515407389978960920139229789.jpg[/IMG][/TD]
[/TR]
[TR="class: Break"]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]حوزه:[/TD]
[TD]بين المللي دانشجويي[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]تاریخ فراخوان:[/TD]
[TD]1392/07/15[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]مهلت ارسال آثار:[/TD]
[TD]1392/07/15[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]میزبان:[/TD]
[TD]دانشگاه علوم و تكنولوژي عجمان[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]وب سایت:[/TD]
[TD][URL]http://www.ajman.ac.ae/en/events[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]توضیحات تکمیلی:[/TD]
[TD="colspan: 2"]ورك شاپ با حضور

ما يانسونگ، موسس معماران MAD

در دانشگاه علوم و تكنولوژي عجمان ؛ امارات متحده عربي

از تاريخ 15 مهر ماه تا 18 مهر ماه 1392


جهت اطلاعات بيشتر به آدرس زير ايميل بزنيد

[email]Dr_jihadaa@YAHOO.com[/email]

يا به اين لينك مراجعه فرماييد:

[url]http://www.ajman.ac.ae/en/events/workshop-by-ma-yansong-mad-architects.html[/url][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • اضافه کردن...