رفتن به مطلب

شهر های آهسته و شهرهای بازگشت پذیر


ارسال های توصیه شده

شهر های آهسته

 

قرنی که سرعت زندگی , انسان را ورای تصور انسانهای قرون گذشته قرارداده است باید مورد متضادی را نیز تجربه کند.تولد انقلابی که طی آن مردم ارزش های در مغرض خطر قرار گرفته ناشی از اصرار بر انجام سریع کارها را حفظ کرده و توسعه می بخشند: انقلاب شهر های آهسته که در ایتالیا ،کشور مولد آن سیتاسلو نامیده می شود و زاده انقلابی دیگر به نام slow food ( در مقایسه با fast food ) است.

انجمن ایتالیایی slow food در سال 1987 در شهر بارولو از استان سونیو توسط کارلوپترینی ، نویسنده ای که تاخت و تاز فروشگاههای زنجیره ای fast food به سبک آمریکایی در رم به خشم آمده بود ، تاسیس شد . بیانیه او که به همراه نوشته هایش منبع الهامی برای انقلاب جهانی است از حقیقتی عجیب در دوران ما می نالد: همه ما برده سرعت شده ایم و همگی با ویروس پنهانی مشابهی از پا در آمده ایم :زندگی پرشتاب ، که ما را مجبور به خوردن fast food می کند . فرصت گفتگو ، ارتباط ، تفکر و تفریح لذت بخش را از ما می گیرد و در نتیجه روح را مغبون می سازد. زندگی پرشتاب تحت عنوان پرطمطراق بهره وری بالاتر، شیوه زندگی ، چشم انداز و محیط ما را تهدید می کند . تحت این شرایط دفاع ما باید با غذای آهسته آغاز شود . بیایید دوباره مزه طعم پخت خانگی را بچشیم.

جنبش بین المللی شهر آهسته (ISFM ) در سال 1989 در فرانسه آغاز شد و از آن زمان به بیش از 100 منطقه با 80000 عضو گسترش یافت. در سال 1999 در اورویتوی ایتالیا ، اولین گردهمایی آن برگزار شد . اساسنامه این گردهمایی مقوله جهانی شدن را به عنوان پدیده ای می شناسد که در عین ایجاد فرصت های عالی برای توسعه قصد دارد که تفاوت ها را از بین برده و ویژگی ها مفید و منحصر به فرد واقعیت های متفاوت را نابود کند . این جنبش به طور خلاصه تعلق خاصی نداشته میانه روی و اعتدال را رواج می دهد.

شهر های آهسته تجارب مشترکی را رهبری خواهند کرد که بر پایه سنت های ملموس و مثبت بوده و شامل همه چیز از خوب غذا خوردن گرفته تا کیفیت مهمان نوازی و خدمات و حتی ساختار شهری می شوند . به ویژه این شهر ها در زمینه خوارک و آشامیدنی از شایستگی هاس منحصر به فرد غذای آهسته بهره خواهند برد.

هفت هدف عمده شهر های عضو ISFM عبارت است از:

1. تاکید بر روشهای بازیافت موار زائد غذایی و استفاده مجدد از آن ها

2. حفاظت از محصولات محلی ، که ریشه در فرهنگ و سنت دارند .

3. طبقه بندی مناطق شهری بر اساس محصولات غذایی آن

4. حفظ آداب و رسوم و سبک ها

5. ایجاد روش هایی برای ارتباط مستقیم بین مشتری و تولید کننده محصولات غذایی

6. اوتقا فرصت ها و موقعیت های مناسب برای ارتباط تولید کنند گان و مصرف کنندگان محصولات غذایی

7. بهبود کیفیت مهمان نوازی

شهر های عضو ISFM باید جمعیتی کمتر از 50000 نفر داشته باشند. آن ها حق دارند در راستای تحقق اهداف جنبش ؛ از نام و آرم شهر های آهسته استفاده نموده و مجوز استفاده از آرم را به کلیه محافل عمومی و خصوصی که در حصول اهداف جنبش دخیل هستند ، بدهند. آنها همچنین حق دارند در فعالیت هایی که داخل جنبش ارائه می شو د مشارکت نموره و الگوها و ساختار های آن را با توجه به رویه های مورد توافق به کار گیرند.

سالانه و در شهر های مختلف سمینارهایی در زمینه شهر های آهسته برگزار می شود که در آنها اهداف سالیانه ، هزینه ها و فعالیت های قابل انجام در آن شهر ها مشخص می گردند . کمیته برگزار کننده این سمینار ها متشکل از نمایندگان شهر های آهسته ، نمایندگان شهر برگزار کننده و سمینار و دیگر شهر ها می باشد . این ترکیب امکان حضور همه کشور ها را تضمین می کند.

یکی از راهبر های به کار رفته توسط بعضی از شهرهای آهسته در ایتالیا ، مجاز ندانستن استفاده از خودرو در بیشتر اوقات می باشد.از آنجاییکه این جنبش صنعت گردشگری را تقویت می کند . چنین راهبردهای باید به روشی ارائه شوند که گردشگران نیز از نتایج مثبت آن بهره مند میگردند. سیستم های فاضلاب کم سرو صدا تر و از نظر زیست محیطی پیشرفته تر ، از دیگر روش های ارائه شده توسط این جنبش می باشد . شهر های آهسته مرتبا از سوی بازرسان بررسی می شوند تا از دستیابی آنان به استاندارد هایی که به آن متعهد هستند اطمینان حاصل گردد.

لینک به دیدگاه

شهر های بازگشت پذیر

 

شهری را در نظر بگیرید که با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی عمده ای روبرو است به طوریکه این تغییرات سبب افزایش خطر و آسیب پذیر تر شدن آن می شود از طرف دیگر این شهر توان کافی برای کاهش خسارات و بحرانها نداشته و پاسخگوی تغییرات نیست. چگونه چنین شهری پایدار باقی خواهد ماند؟ بنابراین باید ویژگی جدیدی به شهر های پایدار اضافه شود:

 

شهر پایدار باید "شهری بازگشت پذیر" باشد.

در حالیکه در برخی جوامع ،متخصصین مدیریت حوادث غیرمترقبه، ابزارهای کار آمدی برای جلوگیری از بحران در اختیار دارند، هزاران شهر در سراسر جهان از طریق برنامه های مشارکتی، مهارت های شهروندان و توانایی گروه های اجتماعی را برای مقابله با بحران افزایش می دهند. از ترکیب این دو تجربه ، نتایج بیشتری حاصل می شود :iclel

ابتکار "شهرهای بازگشت پذیر" در پی جلوگیری از خطر بلایای اصلی و " بازگشت پذیر نمودن" ابزارها و روش های مدیریت شهری است . این ابتکار iclel يعني شهر های بازگشت پذیر ، راهبردی برای ایجاد شهر های پایدار و یکی از سه فضای کاری برنامه "دستور کار محلی 21" است.

 

شهر بازگشت پذیر چیست؟

شهری بازگشت پذیر است که آسیب پذیری اش در مقابل تغییرات ناگهانی بزرگ و حوادث عظیم، کاهش یافته و تغییرات محیط اقتصادی و اجتماعی را به گونه ای مبتکرانه پیش بینی نموده و به آن پاسخ گوید تا بدین وسیله پایداری بلند مدت خود را افزایش دهد.

 

شهر بازگشت پذیر ، دارای دو ویژگی اساسی است :

ویژگی اول: توانایی آن در بازسازی سریع و برگشت به وضعیت اولیه پس از حوادث ناگهانی و بحرانها است . چنین اجتماعی می تواند توانایی خود را برای تعیین نقاط آسیب پذیر و در نتیجه کاهش آنها افزایش دهد. شهر بازگشت پذیر ، در قوانین، برنامه ریزی، طراحی شهری و سرمایه گذاری، به طور فعالانه از ابزارها و راهبردهای مؤثر برای کاهش خطر و مدیریت بحران استفاده می کند. این شهر برای پاسخ به بحران ها و بازگشت به حالت اولیه، از تشکل ها و سازمان ها محلی حمایت می نماید.

ویژگی دوم: توانایی شهر در تعیین فرصت های خلاقانه ناشی از تغییرات و بهر گیری از آنهاست . بدیهی است که ایجاد هر گونه تغییر مستلزم پاسخ گویی به یک بحران است ؛اما شهر بازگشت پذیر نه تنها در می یابد که چگونه به وضعیت قبل برگردد ، بلکه می داند چگونه از این تغییرات برا ی بهبود و پیگیری فعالانه آرمان های استراتژیک خود بهره گیرد. اگر چه بازگشت پذیری یک شهر، به بازگشت پذیری اجتماعی آن و یا بازگشت پذیری سیستم ها و مؤسسات شهری نسبت داده می شود . اما اصول حقیقی بازگشت پذیری در هر شهر منحصر به فرد است .در بسیاری از موارد بازگشت پذیری و کاهش آسیب پذیری هم منشأ اجتماعی و هم منشأ ساختاری با تعاریف زیر دارند:

· بازگشت پذیری اجتماعی شهر، ناشی از فرهنگ و سنتهای محلی (شامل تجربه تطبیق یافتن با بحرانهای گذشته) سازمانهای سیاسی و اجتماعی مردم نهاد و یا شبکه های مردمی است .

· بازگشت پذیری سیستم ها و مؤسسات شهری ناشی از تمرکز زدایی، تنوع در خدمات و زیر ساخت ها، محلی سازی تکنولوژی و نهادینه کردن دستور العمل ها برای دستیابی به مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه است.

فرمول زیر رویکرد اتخاذ شده توسط برنامه شهر های بازگشت پذیر را به خوبی نشان می دهد:

بازگشت پذیری = پایداری

 

افزايش بازگشت پذيري و كاهش بحران

باید بازگشت پذیری را افزایش و عوامل آسیب پذیری و بحران را کاهش دهیم تا شهر های پایدار تری داشته باشیم. ایجاد شهر های بازگشت پذیر یکی از چندین استراتژی ممکن برای دستیابی به شهر های پایدار تر است که در چارچوب عملکرد محلی 21 که در نشست جهانی توسعه پایدار در سال 2002 در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی، در فاز دوم برنامه دستور کار محلی 21 ارائه شد، قرار دارد.

هدف این استراتژی توسعه بیشتر بازگشت پذیری نه تنها در زیر ساختار ها بلکه در مؤسسات و زندگی اجتماعی و اقتصادی شهر های سراسر جهان است .

برنامه شهر های بازگشت پذیر برنامه ای بین المللی، چند جانبه و چند ساله است .

این برنامه آسیب پذیری شهر ها در برابر بلایا، بحرانها یا تغییرات ناگهانی را مرتفع نموده و در نظر دارد با همراه نمودن مدیریت بازگشت پذیر با برنامه ریزی توسعه پایدار دراز مدت شهر های بازگشت پذیر تری بسازد. این برنامه در بردارنده پژوهشهای کاربردی در شهرها است تا برای ایجاد بازگشت پذیری محلی، شیوه ها و مکانیسم هایی ر ا طراحی نموده و بیازماید. کنترل، نظارت و تغییر دائمی تضمین کننده ایجاد فرصت هایی برای آموختن و به اشتراک گذاشتن تجارب بین شهر های مختلف می باشد . رویکرد این برنامه گرد آوری و استفاده از تجارب و تخصصهای سازمانهایی است که در زمینه های مرتبط با مدیریت محلی بازگشت پذیر ( به ویژه مدیریت بحران و ریسک ) فعالیت نمودند. بدین ترتیب به دولت های محلی و مشارکت کنندگان شهری روش شناسی، سیاست ها، رهنمون ها و ابزارهایی ارائه میدهند تا شهرها را پایدارتر سازند. همچنین این برنامه در نظر دارد تا همه شهرهای سراسر جهان را برای شرکت در مدیریت بازگشت پذیر بسیج نماید.

 

مهمترین اهداف برنامه شهر های بازگشت پذیر:

· تحکیم و تثبیت مفهوم بازگشت پذیری در حرکت برنامه دستور کار محلی 21 در سراسر جهان

· ترویج مفهوم بازگشت پذیر برای مدیران شهر ها در سراسر جهان

· ترویج مفهوم بازگشت پذیری از طریق حمایت از نشستهای بین المللی مرتبط

· ایجاد فرصت هایی برای فعالیت دولتها و مدیریتهای محلی به منظور حمایت از توسعه بازگشت پذیری

· طراحی، راه اندازی، تنظیم اجرای برنامه ها و پروژه هایی به منظور دستیابی به بازگشت پذیری

· فراهم نمودن روش شناسی( متدولوژی) و ابزارهایی (سیستمها و وسائل) برای مدیریت شهری به منظور دستیابی به بازگشت پذیری

· عملی ساختن مفهوم بازگشت پذیری در برنامه دستور کار محلی 21یا فرایند برنامه ریزی توسعه پایدار با تأکید بر پاسخگویی به بلایای طبیعی، صنعتی، اجتماعی و اقتصادی

· معرفی سیاستها ، ابزارها و شیوه های مورد استفاده در مدیریت بحرانهای گسترده برای شهرهای پایدار

· پیوند روش ها و رموز مدیریت پیشگیری از بلایا با شیوه های محلی در برنامه ریزی مشارکتی توسعه پایدار

· تشویق شهر های پذیرنده برنامه دستور کار محلی 21 یا هر نوع برنامه ریزی توسعه پایدار مشابهی که برای به کار گیری استراتژی های بین المللی، کاهش بلایا و دستیابی به اهداف برنامه ژوهانسبورگ تدوین شده است

· استفاده از روش های مدیریت پیشگیری از بلایا در طیف وسیعی از آسیبها مانند تغییرات محیطی زیان های اقتصادی، تصادفات و خشونت های طبیعی

 

منبع :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 7 سال بعد...
شهر های آهسته

 

قرنی که سرعت زندگی , انسان را ورای تصور انسانهای قرون گذشته قرارداده است باید مورد متضادی را نیز تجربه کند.تولد انقلابی که طی آن مردم ارزش های در مغرض خطر قرار گرفته ناشی از اصرار بر انجام سریع کارها را حفظ کرده و توسعه می بخشند: انقلاب شهر های آهسته که در ایتالیا ،کشور مولد آن سیتاسلو نامیده می شود و زاده انقلابی دیگر به نام slow food ( در مقایسه با fastfood ) است.

انجمن ایتالیایی slow food در سال 1987 در شهر بارولو از استان سونیو توسط کارلوپترینی ، نویسنده ای که تاخت و تاز فروشگاههای زنجیره ای fast food به سبک آمریکایی در رم به خشم آمده بود ، تاسیس شد . بیانیه او که به همراه نوشته هایش منبع الهامی برای انقلاب جهانی است از حقیقتی عجیب در دوران ما می نالد: همه ما برده سرعت شده ایم و همگی با ویروس پنهانی مشابهی از پا در آمده ایم :زندگی پرشتاب ، که ما را مجبور به خوردن fast food می کند . فرصت گفتگو ، ارتباط ، تفکر و تفریح لذت بخش را از ما می گیرد و در نتیجه روح را مغبون می سازد. زندگی پرشتاب تحت عنوان پرطمطراق بهره وری بالاتر، شیوه زندگی ، چشم انداز و محیط ما را تهدید می کند . تحت این شرایط دفاع ما باید با غذای آهسته آغاز شود . بیایید دوباره مزه طعم پخت خانگی را بچشیم.

جنبش بین المللی شهر آهسته (ISFM ) در سال 1989 در فرانسه آغاز شد و از آن زمان به بیش از 100 منطقه با 80000 عضو گسترش یافت. در سال 1999 در اورویتوی ایتالیا ، اولین گردهمایی آن برگزار شد . اساسنامه این گردهمایی مقوله جهانی شدن را به عنوان پدیده ای می شناسد که در عین ایجاد فرصت های عالی برای توسعه قصد دارد که تفاوت ها را از بین برده و ویژگی ها مفید و منحصر به فرد واقعیت های متفاوت را نابود کند . این جنبش به طور خلاصه تعلق خاصی نداشته میانه روی و اعتدال را رواج می دهد.

شهر های آهسته تجارب مشترکی را رهبری خواهند کرد که بر پایه سنت های ملموس و مثبت بوده و شامل همه چیز از خوب غذا خوردن گرفته تا کیفیت مهمان نوازی و خدمات و حتی ساختار شهری می شوند . به ویژه این شهر ها در زمینه خوارک و آشامیدنی از شایستگی هاس منحصر به فرد غذای آهسته بهره خواهند برد.

هفت هدف عمده شهر های عضو ISFM عبارت است از:

1. تاکید بر روشهای بازیافت موار زائد غذایی و استفاده مجدد از آن ها

2. حفاظت از محصولات محلی ، که ریشه در فرهنگ و سنت دارند .

3. طبقه بندی مناطق شهری بر اساس محصولات غذایی آن

4. حفظ آداب و رسوم و سبک ها

5. ایجاد روش هایی برای ارتباط مستقیم بین مشتری و تولید کننده محصولات غذایی

6. اوتقا فرصت ها و موقعیت های مناسب برای ارتباط تولید کنند گان و مصرف کنندگان محصولات غذایی

7. بهبود کیفیت مهمان نوازی

شهر های عضو ISFM باید جمعیتی کمتر از 50000 نفر داشته باشند. آن ها حق دارند در راستای تحقق اهداف جنبش ؛ از نام و آرم شهر های آهسته استفاده نموده و مجوز استفاده از آرم را به کلیه محافل عمومی و خصوصی که در حصول اهداف جنبش دخیل هستند ، بدهند. آنها همچنین حق دارند در فعالیت هایی که داخل جنبش ارائه می شو د مشارکت نموره و الگوها و ساختار های آن را با توجه به رویه های مورد توافق به کار گیرند.

سالانه و در شهر های مختلف سمینارهایی در زمینه شهر های آهسته برگزار می شود که در آنها اهداف سالیانه ، هزینه ها و فعالیت های قابل انجام در آن شهر ها مشخص می گردند . کمیته برگزار کننده این سمینار ها متشکل از نمایندگان شهر های آهسته ، نمایندگان شهر برگزار کننده و سمینار و دیگر شهر ها می باشد . این ترکیب امکان حضور همه کشور ها را تضمین می کند.

یکی از راهبر های به کار رفته توسط بعضی از شهرهای آهسته در ایتالیا ، مجاز ندانستن استفاده از خودرو در بیشتر اوقات می باشد.از آنجاییکه این جنبش صنعت گردشگری را تقویت می کند . چنین راهبردهای باید به روشی ارائه شوند که گردشگران نیز از نتایج مثبت آن بهره مند میگردند. سیستم های فاضلاب کم سرو صدا تر و از نظر زیست محیطی پیشرفته تر ، از دیگر روش های ارائه شده توسط این جنبش می باشد . شهر های آهسته مرتبا از سوی بازرسان بررسی می شوند تا از دستیابی آنان به استاندارد هایی که به آن متعهد هستند اطمینان حاصل گردد.

 

مهندس در ادامه این موضوع مطلب یا منبعی سراغ دارین ؟

لینک به دیدگاه
مهندس در ادامه این موضوع مطلب یا منبعی سراغ دارین ؟

 

این مطلب خبری هم مرتبط با همین قضیه هستش:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

فکر کنم بیشتر تو منابع انگلیسی بشه مطلب مرتبط رو گیر آورد:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
این مطلب خبری هم مرتبط با همین قضیه هستش:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

فکر کنم بیشتر تو منابع انگلیسی بشه مطلب مرتبط رو گیر آورد:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

مرسی مهندس خودم هم سرچ کردم به همینا رسیدم ولی ممنون وقت گذاشتین:girl_angel:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...