رفتن به مطلب

عملیات خاکی


ارسال های توصیه شده

عملیات خاکی

1-3 تعریف

 

به طور کلی عملیات خاکی مشتمل است بر :

تمیز کردن بستر و حریم منطقه مورد نظر از درختان وریشه گیاهان، برداشت

 

خاکهای نباتی و نامرغوب، خاکبرداری، گودبرداری، خاکریزی و کوبیدن خاک وبالاخره کارهای

 

حفاظتی به منظور اجرای عملیات فوق

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

خاکبرداری و گودبرداری

 

 

.1-2-3 کلیات

 

 

منظور از خاکبرداری و گودبرداری عبارتست از برداشت خاکهای محوطه، گودبرداری پی ساختمانها و

 

 

محل ابنیه فنی تأسیسات، برداشت خاک از منابع قرضه با وسایل، تجهیزات و ماشین آلات مورد تأیید تا

 

 

تراز و رقومهای خواسته شده در نقشه های اجرایی و دستورالعملهای دستگاه نظارت.

قبل از انجام هرگونه عملیات خاکی، پیمانکار موظف است کروکی محل اجرای عملیات را دقیقاً با

 

 

حضور نمایندگان دستگاه نظارت و کارفرما، برداشت و صورتمجلس نماید و قبل از شروع عملیات و با

 

 

توجه به برنامه زمانبندی پروژه و نحوه اجرای کار، نوع و تعداد ماشین آلات را به تأیید دستگاه نظارت

 

 

برساند، اجرای هرگونه عملیات خاکی بدون تأیید کلی و مرحله ای دستگاه نظارت، به هیچ وجه مجاز

 

 

نمی باشد. شروع و تداوم عملیات خاکی، باید طبق برنامه زمانبندی پیش بینی شده به طور پیوسته ادامه

 

 

یابد، به علاوه پس از انجا م عملیات خاکی در هر قسمت، باید عملیات بعدی ساختمانی، بلافاصله آغاز و

 

 

به ترتیب پیش بینی شده در برنامه زمانی ادامه یابد . تمامی مصالح مناسب حاصل از گودبرداری و

 

 

خاکبرداریها، باید پس از تأیید دستگاه نظارت و عنداللزوم پس از تأیید آزمایشگاه معتبر و مورد تأیید

 

 

کارفرما به مصرف خاکریزیها برسد.

 

 

مصالح نامناسب، باید از محل کارگاه خارج و با نظر دستگاه نظارت در محلهای مناسب تخلیه و به

 

 

شکل مورد قبول، پخش و رگلاژ شود . در صورت وجود آبهای زیرزمینی یا آبهای روان سطحی، عملیات

 

 

خاکی باید همواره با زهکشی و حفاظت بدنه و جدار گود، ب ه شرح مندرج در این فصل، به طور همزمان

 

 

انجام گردد .

 

 

دستگاه نظارت می تواند هنگام بارندگی شدید یا مواقع اضطراری به منظور حفاظت عملیات،

 

کارهای اجرایی را متوقف نماید.

لینک به دیدگاه

2-2-3 حفاظت و حراست تأسیسات موجود

 

هنگام عملیات اجرایی پیمانکار موظف است از تأسیسات و ابنیه فنی موجود در محل پروژه، بجز آنچه

 

که تخریب آن در شرایط خصوصی پیمان یا نقشه های اجرایی پیش بینی شده، نظیر ساختمانها، تأسیسات

 

 

جدید، لوله های آب و گاز و نفت، کابلهای برق، تلفن، تأسیسات، ابنیه تاریخی و نظامی مجاور، حفاظت و

 

 

حراست نماید، به نحوی که هیچ گونه آسیب و صد مه ای به آنها وارد نیاید . تغییر و دخل و تصرف در موارد

 

 

فوق به هیچ وجه مجاز نبوده و در این موارد کار باید با تأیید قبلی دستگاه نظارت و بسته به مورد با

 

 

هماهنگی و تأییدات کارفرما و مقامات ذی صلاح صورت پذیرد.

 

 

پیمانکار موظف است به محض برخورد با این تأسیسات مراتب را به کارفرما و دستگاه نظارت کتباً

 

 

اطلاع دهد.

 

 

قطع درختان موجود در محل اجرای پروژه، به غیر از درختانی که قطع آنها در پروژه پیش بینی شده،

 

 

مجاز نمی باشد و پیمانکار به هنگام اجرای عملیات باید نهایت دقت را به عمل آورد تا در اثر اجرای

 

 

عملیات به سایر درختان آسیب ی وارد نگردد . مسئولیت صدمه دیدن اشجار و سایر تأسیسات و ابنیه در اثر

 

 

اجرای عملیات بدون مجوز قبلی کلاً به عهده پیمانکار بوده و علاوه بر مسئولیت رفع این صدمات،

 

 

پیمانکار باید جوابگوی مسائل حقوقی مرتبط با آن نیز باشد

 

لینک به دیدگاه

3-2-3 برداشت خاکهای فرسوده و یا نباتی سطحی

 

 

 

خاکهای فرسوده و یا نباتی سطحی به خاکهایی اطلاق می شود که برای تحمل بارهای وارده از

 

 

 

طرف سازه مناسب نباشند . لایه های خاک حاوی مواد آلی شامل ریشه های پوسیده گیاهان و درختان و

 

 

نظایر آن جزو خاکهای نباتی محسوب می شوند . خاکهای فرسوده و یا نباتی برای خاکریزها، غی ر قابل

 

 

مصرف بوده و باید از تمام قسمتهای عملیات خاکبرداری، گودبرداری و محل قرضه ها، جمع آوری و در

 

 

 

محلهای تعیین شده توسط دستگاه نظارت ریخته شوند . خاکهای نباتی معمولاً در نقاطی نظیر پایین دست

 

 

شیبها، روی سطوح شیبدار به منظور رویش گیاهان و تثبیت آنها یا در محله ای دیگر به منظور ایجاد

 

 

فضای سبز، حمل و ریخته می شوند . خاکهای نباتی اضافی و بدون مصرف، باید زیر نظر گروه نظارت به

 

 

 

محلهای تعیین شده، حمل، تخلیه و فرم داده شوند.

 

 

در زمینهای چمنی با پوشش نازک علفی برداشت تا 15 سانتیمتر خاک نباتی توصیه می شود، ولی در

 

 

زمینهای جن گلی عملیات تا برداشت کامل ریشه و کنده درختان و رسیدن به بستر مناسب ادامه می یابد .

 

 

 

در هر حالت میزان برداشت خاک نباتی، باید در محل توسط دستگاه نظارت، تعیین و برداشت آن قبل و

 

 

بعد از شروع عملیات صورتمجلس گرد

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

4-2-3 خاکبرداری

 

 

منظور از خاکبرداری، برداشت هرگونه مصالح و مواد خاکی، مصالح قلوه سنگی، شن و ماسه و مصالح

 

 

سنگی ریزشی و لغزشی از بستر رودخانه ها، صرف نظر از جنس و کیفیت آنها به منظور تسطیح،

 

 

شیب بندی و آماده نمودن محل پی ساختمانها، سازه های فنی، راههای ارتباطی محوطه و تأمین خاک از

 

 

منابع قرضه می باشد . تمامی عم لیات خاکبرداری باید مطابق با خطوط و تراز موجود در نقشه های اجرایی

 

 

و دستورالعملهای دستگاه نظارت صورت پذیرد . عملیات خاکبرداری و رگلاژ سطوح بدون پوشش، باید به

 

 

طور همزمان صورت گیرد . کارهای بعدی باید بلافاصله پس از خاکبرداری صورت پذیرد و در هر حالت

 

 

نباید سطوح خاکبرداری شده بیش از 72 ساعت در معرض عوامل جوی و باران قرار گیرند.

 

 

در صورتی که بر اساس برنامه زمانبندی شده یا به هر دلیل دیگر عملیات بعدی بلافاصله انجام نشود،

 

 

کنترل لایه های قبلی و در صورت لزوم، اصلاح و نیز تسطیح و رگلاژ نهایی سطح کار، باید قبل از اجرای

 

 

مراحل بعدی صورت گیرد، چنانچه پیمانکار به عمد یا سهو، اقدام به برداشت خاک تا ترازهای نهایی

 

 

نموده و عملیات بعدی به مدت طولانی پس از آن موکول گردد، در صورت نیاز برداشت خاکهای رویه و

 

 

آماده نمودن مجدد بستر تا تراز مورد نظر برای ادامه عملیات، باید مطابق نظر دستگاه نظارت و به هزینه

 

 

پیمانکار صورت پذیرد

لینک به دیدگاه

مصالح در کف و جداره ها، خصوصاً در مقاطعی که بتن ریزی در آنها انجام می گیرد، جلوگیری به عمل آید.

در صورت انجام خاکبرداری اضافی توسط پیمانکار، باید محل تا تراز و رقوم نهایی خواسته شده با مصالح

به هزینه پیمانکار، ترمیم و رگلاژ شود. مناسب و یا بتن سازگار با خورندگی خاک و حداقل با بتن 15

نحوه بکارگیری و محل و استقرار ماشین آلات، و یا روشهای انجام عملیات، بسته به نوع و طبیعت

] خاک محل اجرای کار، باید با توجه به برنامه زمانبندی اجرای عملیات به تأیید دستگاه نظارت برسد.

خاکبرداری محل کانالها برای کارگذاری لوله و کابل، باید طبق نقشه و مشخصات با ابعاد و رقومهای

تعیین شده انجام شود . در صورت نیاز و پس از تأیید دستگاه نظارت اضافه خاکبرداری در محل ات صالات

لوله ها انجام خواهد شد . چنانچه کار کندن با ماشین صورت گیرد، باید عملیات تا 15 سانتیمتری عمق

نهایی، انجام و بقیه عملیات برای تسطیح و رگلاژ کف کانال با دست صورت گیرد

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

پی کنی و گودبرداری

 

 

منظور از پی کنی و گودبرداری انجام عملیات خاکی برای کندن محل پی ساختمانها

 

 

و دیوارهای

 

 

حایل، لوله ها، پایه پلها در محوطه ساختمانها و نظایر آن با دست یا ماشین آلات

 

 

مناسب طبق رقومهای

 

 

خواسته شده در نقشه ها و دستورالعملهای دستگاه نظارت است، پی کنی محل

 

 

ساختمانها در دیوار قائم،

 

 

محدود به سطوح خارجی پی ها و در سطوح افقی محدود بین رقوم زیرین بستر پی

 

 

و رقوم زمین طبیعی،

 

 

زمین تسطیح شده یا محلهای خاکریزی شده است، انواع پی کنی باید طبق نقشه،

 

 

مشخصات و

 

 

دستورالعملهای دستگاه نظارت در ابعاد و اندازه های خواسته شده انجام شود . پی

 

 

کنی بیش از ابعاد افقی و

 

 

عمودی به هیچ وجه مجاز نمی باشد . چنانچه اشتباهاً پیمانکار مبادرت به انجام

 

 

گودبرداری بیش از ابعاد

 

 

تعیین شده نماید، باید فضای اضافی با بتن یا مصالح مناسب دیگر و طبق نظر

 

 

دستگاه نظارت به هزینه

 

 

پیمانکار، پر و برای ادامه کار آماده شود . شروع عملیات پی سازی قبل از آنکه

 

 

محل گود از طرف دستگاه

 

 

نظارت تأ یید، بازدید و برداشت شود، مجاز نمی باشد . به طورکلی عملیات

 

 

گودبرداری، باید با دیواره قائم

 

 

صورت پذیرد، مگر آنکه نوع خاک، حفاری جدار گود به صورت شیبدار را، اجتناب

 

 

ناپذیر سازد . در این

 

 

صورت باید عملیات حفاری و شیب جدار گود با تأیید قبلی دستگاه نظارت، تعیین و

 

 

برا ی انجام کار به

پیمانکار ابلاغ شود

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

پی کنی و گودبرداری در محلهایی که در آن پی سازی پیش بینی شده، در صورت تأیید دستگاه نظارت

می تواند طوری صورت گیرد که تا حد امکان به قالب بندی نیاز نبوده و بتوان از جبهه خاکبرداری شده با

استفاده از پلاستیک یا روشهای مشابه تأ یید شده استفاده نمود . درصورتی که نتوان از جبهه خاکبرداری

شده برای اجرای کارهای بتنی استفاده نمود و بستن قالب اجتناب ناپذیر باشد، می توان با تأیید دستگاه

نظارت به میزان مورد نیاز و حداکثر تا 70 سانتیمتر در پایین ترین نقطه به ابعاد پی کنی اضافه نمود.

پی کنی و گودبرداری باید تا رسیدن به بستر مناسب ادامه یابد، مگر آنکه در مشخصات فنی خصوصی

و نقشه های اجرایی یا دستورالعملهای دستگاه نظارت ترتیب دیگری مقرر شده باشد . به طورکلی باید

مصالح نامناسب و سست با مصالح مناسب و تأیید شده جایگزین شود. در صورتی که اتفاقاً قسمتی از کف

گودبرداری شده، سنگی و قسمتی دیگر خاکی باشد، برای استقرار سازه باید بستر مناسب ساخته شود . در

چنین مواردی پیمانکار موظف است مراتب را کتباً برای کسب تکلیف به دستگاه نظارت منعکس نماید .

چنانچه عملیات گودبرداری با ماشین انجام شود، گودبرداری باید تا 15 سا نتیمتری رقوم نهایی و 15

سانتیمتر اخیر با دست برداشته و طبق رقوم و شیبهای داده شده در نقشه های اجرایی، تنظیم و رگلاژ

انجام شود . به طورکلی -2- شود. پی کنی، در زمینهای سست و ریزشی باید براساس مندرجات بند ( 3

محلهای پی کنی، باید از نفوذ آب برف، یخ یا پر شدن با هرگونه مصالح و ضایعات مصون بماند . به منظور

، جلوگیری از نفوذ آب، بسته به مورد باید از روشهای متداول، نظیر احداث دیوار آب بند پلاستیک 1

] سپرکوبی 2، انحراف مسیر آب زهکشی، پمپاژ 3 و غیره استفاده نمود . ترتیب و روش اجرای کار، باید قبل ازاجرا به تأیید دستگاه نظارت رسیده باشد

لینک به دیدگاه

3 خاکبرداری در زمینهای لجنی

 

 

زمینهای لجنی و آبدار، خاکهای اشباع شده از آب و حاوی مواد آلی بوده که تحمل وزن ساختمان را

 

 

[ نداشته و در اثر بارگذاری گسیخته می شوند.

 

 

وجود لجن در محلهای خاکبرداری، مانعی برای اجرای کار به شمار آمده و باعث فرورفتن تجهی زات،

 

 

از کار افتادن آنها و نهایتاً تأخیر در اجرای بموقع عملیات و کاهش بازده کار می باشد . از این رو پیمانکار

 

 

باید قبل از اجرای عملیات، تدابیر لازم را برای انتخاب نوع و تعداد ماشین آلات و روش کار به عمل آورده

 

 

و پس از تأیید دستگاه نظارت اقدام به شروع عملیات نم اید. در زمینهای لجنی، باید حتی الامکان از

 

 

ماشین آلات کوچک، سبک و با سطح اتکای زیاد استفاده شود تا عملیات با سهولت بیشتر انجام شده و

 

 

اشکالی پیش نیاید . نظر به اینکه حفاری در لجن و حمل مواد، کاری مشکل و غیر اقتصادی است، در

 

 

مواردی که عمق و حجم لجن زیاد باشد، پ یمانکار باید بر اساس دستورات دستگاه نظارت ابتدا با روشهای

 

 

مورد تأیید نسبت به پایدار ساختن لجن از طریق خشک کردن محل، عمل نموده و پس از آن اقدام به

 

 

عملیات خاکبرداری نماید.

 

 

لجنهای حاصل از گودبرداری و خاکبرداری، باید حتی الامکان در محلهای اطراف کارگاه به مصارف

 

 

زراعی برسد، به هر حال محل تخلیه لجن در نزدیک ترین مکان ممکن، توسط دستگاه نظارت، تعیین و

 

 

به پیمانکار ابلاغ می شود

 

 

 

picturipi.jpg

لینک به دیدگاه

7-2-3 خاکبرداری در زمینهای سنگی ?

خاکبرداری در زمینهای سنگی باید بر اساس نقشه های اجرایی و دستورالعملهای دستگاه نظارت تارقومهای خواسته شده و ا بعاد مورد نظر انجام شود . پیمانکار موظف است به هنگام عملیات خاکبرداری وحفاری در سنگ، مراقبتها و تدابیر لازم را به عمل آورد تا حتی الامکان ابعاد و رقومهای حفاری شدهمطابق مندرجات نقشه و دستورالعملهای کارگاهی باشد، چنانچه در حالات خاص عملیات سنگ برداریاضافی اجتناب ناپذیر باشد، کارهای اضافی باید جداگانه صورتمجلس شده و به تأیید کارفرما برسد . عملیات در مناطق سنگی باید به نحوی انجام شود که بافتهای سنگی در زیر خطوط تراز تعیین شده،برای ادامه عملیات ساختمانی دست نخورده باقی مانده و در بهترین و مناسب ترین حالت ممکن حفظشود. یکی از روشهای تخریب سنگها استفاده از مواد منبسط شونده است که بتأیید دستگاه نظارتمی تواند مورد استفاده قرارگیرد. استفاده از مواد ناریه در حفاری مناطق سنگی، باید با تأیید قبلی دستگاه نظارت صورت گیرد . حمل وانبار کردن مواد منفجره، باید طبق قوانین و مقررات انجام شود . نگهداری و انبار کردن این مواد باید بااطلاع و زیر نظر مقامات ذی صلاح بوده و مصرف این مواد، باید با اطلاع قبلی مقامات ذی صلاح باشد . تخریب با استفاده از مواد منفجره در فاصله ای کمتر از یکصد متر از ساختمانهای ساخته شده یا نیمه تمامو اماک ن مسکونی به هیچ وجه مجاز نیست . پیمانکار باید حداقل یک ساعت قبل از اجرای عملیاتدستگاه نظارت را از محل و وسعت انفجار مطلع نماید . در صورت وسیع بودن دامنه انفجار و محل کار،پیمانکار مسئول برقراری سیستم خبری مطمئن برای اعلام قبلی به کلیه کارکنان در منطقه انفجا رمی باشد. عملیات چال زنی، میزان خرج و نحوه اجرای کار، باید چنان باشد که خاکبرداری حاصله طبق خطوطو شیبهای مشخص شده در نقشه ها و دستورالعملها صورت گرفته و حداقل خرابی به قسمتهای باقیماندهوارد آید . موافقت دستگاه نظارت با روش اجرای کار، رافع مسئولیت پیمانکا ر نبوده و پیمانکار در هر موردمسئول عواقب سوء احتمالی حاصل از انفجار خواهد بود و چنانچه عملیات انفجاری باعث تخریب اضافییا احتمالاً سست شدن بستر گردد، پیمانکار باید به هزینه خود محل کار را تا رقومهای خواسته شده

مطابق دستور دستگاه نظارت، بازسازی و ترمیم نماید.

چنانچه روی بسترهای سنگی پی سازی انجام می شود، این بستر باید عاری از هرگونه مصالح سست

و جدا شونده بوده و سطح کار قبلاً صاف شده باشد . شکافها و ناهمواریهایی که احتمالاً در بسترهایسنگی ایجاد شده اند، باید قبل از عملیات پی سازی مطابق دستور دستگاه نظارت با بتن و ملات، پر وتسطیح شوند

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

حفاظت بدنه پی ها و گودها

 

 

حفاظت بدنه پی ساختمانها، زیرزمینها و ترانشه ها عبارتست از قراردادن و بستن حائلهای موقت

 

 

به منظور جلوگیری از ریزشهای احتمالی و تأمین ایمنی کامل به هنگام عملیات ساختمانی، جزئیات

 

 

اجرایی حفاظت بدنه پ یها و گودها، باید قبل از اجرا به تأیید دستگاه نظارت برسد.

 

 

شکل و نوع حفاظت بدنه به عوامل مختلفی نظیر جنس خاک، عمق گودبرداری، ارتعاشات ایجاد شده

 

 

در محل گود در اثر شرایط ترافیکی اطراف، مدت زمان تداوم عملیات، وجود آبهای زیرزمینی و غیره

 

 

خواهد داشت . با توجه به ع وامل یاد شده استفاده از سپر، حایلهای نگهدارنده 1 و پشت بند توصیه می شود .

 

 

جزئیات اجرایی و روش انتخاب شده، باید قبلاً به تأیید دستگاه نظارت برسد . در صورت وجود آب

 

 

زیرزمینی، پایه ها باید به طور کامل به یکدیگر قفل و بست شده و برای کنترل آب زیرزمینی و سهولت

 

 

اجرای عملیات، پمپاژ آب با مراقبت و دقت صورت گیرد . در صورت وجود آب زیاد، برای پایین انداختن

 

 

سطح آب زیرزمینی، باید از روشهای دیواره آب بند، سیستم پمپاژ و دیگر روشهای مورد تأیید استفاده

 

 

نمود. در زمینهای ریزشی و به هنگام عملیات، پیمانکار مسئول حفظ ایمنی کارگران بود ه و باید در

 

 

مهاربندیها و نصب وادارها نهایت دقت را به عمل آورد و قفل و بستهای کامل را تأمین نماید . در مواردی

 

 

که قرار است کارگران درون ترانشه یا گود کار کنند، باید بازرسیهای زیر انجام شود:

 

 

الف: حداقل روزی یک بار در صورتی که پرسنل به طور مرتب درون ترانشه کار می کنند.

 

 

ب: پس از هر ریزش غیر منتظره مصالح به داخل ترانشه.

 

 

به طورکلی اجرای چوب بست در ترانشه ها یا گودها، باید با تأیید قبلی دستگاه نظارت صورت پذیرد .

 

 

در صورت ریزشی بودن زمین اگر جای کافی وجود داشته باشد، حفاری به صورت شیبدار با نظر

 

دستگاه نظارت انجام خواهد شد.

picturtit.jpg

لینک به دیدگاه

3-3 خاکریزی

1-3-3 مصالح خاکریزی

 

 

به طور کلی مصالح مناسب برای خاکریزی ، باید از مصالح حاصل از گودبرداری ها و خاکبردار یهای

 

 

پروژه تأمین شود . استفاده از این خاکها ، باید با تأیید قبلی دستگاه نظارت صورت گیرد . تمامی خاک هایی

 

 

اشتو قرار گیرند ، جز و خاک های قابل قبول برای m- استاندارد 145 a- الی 7 a- که در گروه های هفتگانه 1

 

 

خاکریزی محسوب می شوند. خاکهای یاد شده به دو طبقه به شرح زیر تقسیم می شوند:

 

 

خاکهای درشت دانه گروه 1

 

 

خاکهای ریزدانه گروه 4

 

 

استفاده از خاک های فوق الذکر با توجه به شرایط اجرای کار، نوع بهره برداری و با رگذاری بر روی

 

 

خاکریز و همچنین میزان مصالح ریزدانه (گذرنده از الک نمره 200 ) توسط دستگاه نظارت و در صورت

 

 

لزوم تأیید آزمایشگاه مورد تأیید کارفرما، تعیین و به پیمانکار ابلاغ می شود.

 

 

تمامی خاک های گچی، نمکی، نباتی، لجنی، زراعی قابل تورم ، قابل انقباض، خاک های دارای مواد آلی

 

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصو یب کارفرما خواهد بود . خاکهای مناسب برای انواع خاکریزها

 

 

شامل خاکریزهای محل سازه ها، راههای دسترسی، پر کردن پشت دیوارها، اطراف پی ساختمان ها، ابنیه

 

 

فنی، تأسیسات محوطه، کانال های لوله های آب و فاضلاب و کابل کشیها مورد استفاده قرار می گیرد . در

 

 

موارد استثن ائی و در کارهای کوچک می توان پشت دیوارها و سازه های فنی را با مصالح مناسب دیگر ،

 

 

نظیر بتن لاغر و شفته آهکی نیز ، پر و اصلاح نمود . در هر حالت نوع مصالح و روش اجرای کار بر اساس

 

 

مشخصات فنی خصوصی و دستورات دستگاه نظارت تعیین می شود.

 

 

در صورتی که الزاماً محل اجرای عملیات پروژه منطبق بر محل خاک های نامناسب بوده و تغییر محل

 

 

ساختمان میسر نباشد ، جزئیات تفصیلی اصلاح و تعویض این خاک ها، روش های اجرایی برای دستیابی به

 

 

بستری آماده به ابعاد و رقومهای خواسته شده، باید در مشخصات فنی خصوصی قید گردد.

 

 

در مواردی که خاک حاصل از عملیات گودبرد اری یا خاکبرداری پروژه برای خاکریزی کفایت ننماید

 

 

و یا خاک مناسب در فاصله حمل اقتصادی قرار نداشته باشد ، با توجه به مشخصات فنی خصوصی و با

 

 

اجازه قبلی دستگاه نظارت می توان از مصالح رودخانه ای استفاده نمود ، محدودیت مصالح ریزدانه (مصالح

 

 

گذرنده از الک نمره 200 ) در مشخصات فنی خصوصی ذکر خواهد شد.

لینک به دیدگاه

2-3-3 اصلاح مصالح

 

 

برای خاکریزی، در وهله اول باید از خاک های حاصل از خاکبرداری استفاده شود . در صورت عدم وجود

 

 

یا کمبود خاکهای مناسب باید از منابع قرضه مورد تأیید استفاده شود . استفاده از خاک رس با درصد تورم

 

 

بالا به منظور خاکریزی زیر پی یا کف ساختمانها به هیچ وجه مجاز نمی باشد.

 

 

چنانچه به علت نبودن خاک مناسب از خاک رس قابل تورم 1 استفاده شود ، می توان رطوبت را به

 

 

میزان ( 1%) تا ( 2%) بیشتر از رطوبت بهینه در نظر گرفت . برای کم کردن خاصیت خمیری این خاک ها

 

 

می توان از آهک استفاده نمود . میزان آهک، درصد تراکم و رطوبت ، باید توسط آزمایشگاه مورد تأیید

 

 

کارفرما، تعیین و توسط دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ شود.

 

 

اضافه نمودن آهک علاوه بر کنترل پلاستیسیته 2 خاک رس ، باعث بالا بردن کارایی سیلت و رس با

 

 

درصد رطوبت بیشتر از میزان رطوبت بهینه خواهد شد.

 

 

کاهش آب آزاد خاک ضمن آبگیری 3 آهک ، باعث بهبود مقاومت خاک خواهد شد . در صورتی که

 

 

ظرفیت ب اربری زیادی از خاک مورد نظر باشد، به کار بردن سیمان پرتلند و یا اضافه نمودن آهک نیز به

 

 

بهبود ظرفیت باربری خاک کمک می نماید . میزان و روش اختلاط و نحوه اجرای کار ، باید توسط دستگاه

 

نظارت به پیمانکار ابلاغ شود.

picturbrb.jpg

لینک به دیدگاه

3-3-3 انواع خاکریزی

 

 

بسته به نوع استفاده و عملکرد، خاکریزی به دو بخش خاکریز باربر و خاکریز پرکننده تقسیم می شود.

 

 

1-3-3-3 خاکریزهای باربر 1

 

خاکریز باربر ب ه خاکریزی اطلاق می شود که بارهای استاتیکی وارده از شالوده و کف ساختمان و نی ز

 

 

بارهای دینامیکی حاصل از ماشین آلات و تأسیسات را تحمل نماید . این خاکریزها باید در دوران

 

 

بهره برداری از ساختمان بارهای وارده را به بستر خود منتقل نمایند . مصالح به کار گرفته شده در

 

 

خاکریزی و نحوه کوبیدن ، باید مطابق مشخصات مندرج در این فصل باشد تا قابلیت ترا کم 2 بعدی خاک

 

 

به حداقل ممکن رسیده و خاکریز به نحو احسن عمل نماید . نکات مهمی که باید در اجرای خاکریزهای

 

 

باربر رعایت شوند، به شرح زیر است:

 

 

انتخاب شود. -3- مصالح مناسب با توجه به دستورالعملهای مندرج در بند ( 3

 

 

ضمن توجه به نوع خاک و انتخاب ماشین آلات مناسب، تراکم خاک به نحو مطلوب انجام شود.

 

 

بستر آماده شده خاکریزی باید دارای ظرفیت باربری کافی 3 برای تحمل بارهای وارده باشد.

 

 

خاکریز بدون نشست و یا حتی الامکان نشست آن در حد مجاز باشد.

 

 

اجرای خاکریزی بر روی بسترهایی که دارای خاک های قابل انقباض 4 هستند ، مجاز نیس ت و باید

 

 

این خاکها با مصالح مناسب جایگزین شوند.

 

 

به کار بردن رسهایی با خاصیت خمیری و قابلیت تورم زیاد 5 در خاکریزی مجاز نیست.

 

 

این -4- کنترل بستر خاکریزی با رعایت مندرجات مشخصات فنی خصوصی و مندرجات بند ( 3

 

فصل قبل از اجرای عملیات خاکریزی ضروری است

لینک به دیدگاه

خاکریزهای پر کننده

 

 

برای پر ک ردن اطراف پی ساختما نها، دیوارهای حا یل، ترانشه لوله ها و مشابه آن از خاکریزهای

 

 

این فصل -3- پر کننده استفاده می شود . کیفیت مصالح در این خاکریزها باید با مندرجات بند ( 3

 

 

مطابقت نماید . خاکهای حاصل از گودبرداری و عملیات خاکی ، با ید در صورت مناسب بودن به مصرف

 

 

برسند. در غیر این صورت باید با نظر و تأیید دستگاه نظارت از خاک قرضه مناسب برای خاکریزی

 

 

استفاده شود . در_صورت عدم دسترسی به خاک مناسب با تأیید قبلی دستگاه نظارت می توان از مصالحی

 

 

نظیر بتن سبک و شفته آهکی استفاده نمود.

 

 

رعایت نکات فنی مندرج در این فصل برای تسطیح و کوبیدن این خاکها توسط پیمانکار الزامی است.

 

 

4-3-3 کنترل رطوبت خاکریزها

 

 

1-4-3-3 خاکریزهای با مصالح ریزدانه

 

 

قبل از اجرای عملیات تراکم در خاکریزها، مصالح ریزدانه باید دارای رطوبت بهینه باشد . رطوبت

 

 

بهینه بایستی بر اساس روش پروک تور استاندارد کنترل شود . بهتر است رطوبت در محل قرضه به خاک

 

 

اضافه شده و پس از حمل و پخش، رطوبت در محل کنترل شود . اضافه نمودن آب برای تأمین رطوبت

 

 

در محل اجرا با توجه به نوع مصالح باید مورد موافقت دستگاه نظارت قرار گیرد . باید برای اندازه گیری

 

 

استفاده شود . تعیین (t - وزن مخصوص خاک در محل از روش مخروط ماسه مطابق استاندارد ( 191

 

 

رطوبت بهینه و تراکم به روش پروکتور استاندارد صورت می گیرد . چنانچه قرار است به روش دیگری

 

 

اقدام شود، باید جزئیات در مشخصات فنی خصوصی ذکر شود.

 

 

تا ( 2 ) ، در صورت تأیید دستگاه نظارت می توان درصد رطوبت را در مورد خاک های چسبنده 2

 

 

1%) تا ( 2%) بیشتر از رطوبت بهینه 4 اختیار نمود . در هر حالت ) ، کمتر و در مورد خاکهای قابل تورم 3

 

 

عملیات تراکم تا حصول وزن مخصوص مورد نظر ادامه می یابد. در موارد خاص که با توجه به نوع خاک

 

 

و مرغوبیت آن تغییراتی در نحوه تراکم یا رطوبت آن مورد نظر باشد ، باید موضوع توسط آزمایشگاه مورد

 

 

تأیید کارفرما، مطالعه و دستورات لازم توسط دستگاه نظارت به پیمانکار داده شود.

لینک به دیدگاه

2-4-3-3 خاکریزهای با مصالح درشت دانه

 

 

میزان تراکم و رطوبت بهینه خاکریزی با مصالح درشت دانه نظیر مصالح ماسه ای، شنی و مخلوط شن

 

 

و ماسه باید توسط آزمایشگاه مورد تأیید کارفرما مشخص شود . میزان این تراکم، با توجه به استاندارد

 

 

مشخص می شود. astm d2049

 

 

3-4-3-3

خاکریزهای با مصالح رودخانه ای

 

 

میزان تراکم و رطوبت بهینه این نوع خاکریزی ، باید با توجه به نوع مصالح و درصد مواد ریزدانه

 

 

توسط آزمایشگاه مشخص شود. روش آزمایش، روش پروکتور استاندارد می باشد.

لینک به دیدگاه

4-3

پخش، تسطیح و کوبیدن

1-4-3

کلیات

پیمانکار موظف است بر اساس برنامه زمانبندی منضم به قرارداد ، تمامی ماشین آلات اعم از

ماشین آلات پخش و تسطیح، آبپاشی و کوبیدن را با توجه به نوع مصالح آماده نماید.

روش اجرای کار و تعداد ماشین آلات با توجه به حجم عملیات و برنامه زمانبندی اجرای کار ، باید قبلاً

به تأیید دستگاه نظارت رسیده باشد.

پیش بینی تعداد ماشین آلات باید چنان صورت گیرد که انجام یک کار ممتد و بدون وقفه را امکانپذیر

نماید. تأیید اولیه دستگاه نظارت در مورد تعداد ماشین آلات ، رافع مسئولیت پیمانکار نبوده و در هر صورت

پیمانکار باید جوابگوی تأخیرات احتمالی ناشی از بازده پایین ماشین آلات و خرابی و تعمیرات آنها بوده و

به نحوی این تأخیرات را جبران نماید . چنانچه در حین اجرای کار نتایج رضایتبخش ی از کار ماشین ها

حاصل نشود، پیمانکار باید با نظر دستگاه نظارت در مورد جایگزین نمودن ماشین آلات اقدام نماید.

2-4-3 آماده سازی بستر خاکریزی

قبل از شروع عملیات خاکریزی باید سطوح و مناطقی که در نقشه های اجرایی و دستورالعمل های

دستگاه نظارت برای خاکریزی مشخص شده است ، از مصالح نام ناسب، خاک نباتی، ریشه اشجار و

گیاهان کاملاً تمیز و پاک شود . موانع اجرای کار باید با نظر و تأیید دستگاه نظارت ، برطرف، تخریب و

جابه جا شوند. در صورت وجود آبهای زیرزمینی ، باید قبل از اجرای عملیات بر اساس دستورالعم لهای

مندرج در این فصل نسبت به زهکشی و پایین ان داختن آب مطابق نظر دستگاه نظارت اقدام شود . پس از

برداشت مصالح نامرغوب و سست و قبل از اجرای عملیات خاکریزی رعایت نکات زیر الزامی است.

الف: اگر زمین بستر خاکریزی از جنس خاکهای ریزدانه سیلیسی یا رسی باشد ، ابتدا باید به عمق حداقل

15 سانتیمتر بستر شخم زده و سپس با تراکم خواسته شده کوبیده شود.

لینک به دیدگاه

ب: چنانچه زمین بستر خاکریزی از مصالح شن و ماسه باشد، باید سطح کار با تراکم مورد نظر رگلاژ و

 

 

کوبیده شود.

 

 

پ: چنانچه لازم باشد خاکریزی روی سطوح بتنی انجام شود، قبل از اجرای عملیات باید سطح بتن

 

 

کاملاً تمیز و مرطوب گردد.

 

 

ت: چنانچه لازم باشد خاکریزی روی سطوح سنگی انجام شود ، قبل از خاکریزی باید مواد خارجی،

 

 

سنگهای سست و مواد اضافی دیگر از محل کار ، حذف و پس از مرطوب نمودن سطح آن ،

 

 

خاکریزی شروع شود.

 

 

بین آماده

 

 

سازی بستر و اجرای عملیات خاکریزی ، نباید فاصله زمانی زیاد وجود داشته باشد .

 

 

خاکریزی باید بلافاصله پس از آماده سازی شروع شود . چنانچه به دلایلی خارج از قصور پیمانکار و یا هر

 

 

دلیل دیگر وقفه ای در این امر حادث شود ، قبل از اجرای عملیات خاکریزی دستگاه نظارت از محل کار

 

 

بازدید به عمل آورده و در صورت لزوم دستور ترمیم و آماده سازی آن را صادر خواهد نمود

لینک به دیدگاه

خاکریزهای باربر 1-3-4-3 پخش لایه ها

 

 

عملیات خاکریزی باید به صورت لایه های افقی صورت گیرد . نحوه توزیع و پخش مصالح در

لایه های خاکریزی ، باید چنان باشد که در هیچ قسمت از کار ، حفره و سوراخ ب ه وجود نیامده و مصالح به

صورت یکنواخت پخش شود . عبور و مرور وسایل نقلیه و تجهیزات کارگاه از منطقه خاکریزی که موجببرهم خوردن تراز کار و ایجاد شیار در اثر عبور چرخ ماشین آلات می شود، مجاز نمی باشد . با توجه بهضخامت، جنس و میزان تراکم، مصالح خاکریزی باید در محل و فواصل معین به نحوی تخلیه شود کهبتوان آن را به راحتی در سطح کار پخش نمود . تنظیم و پخش باید به نحوی صورت گیرد که پس از

عمل تراکم ، سطح و ضخامتی کاملاً یکنواخت حاصل شود و در جسم خاکریز، فضاهای خالی با رگه هایمجزا و دانه بندی غیر پیوسته مشاهده نشود. لایه های افقی باید به صورتی ریخته شوند که هر لایه بعد ازخاتمه عمل کوبیدن لایه قبلی ریخته شود . ضخامت این لایه باید به نحوی انتخاب شود که پس از عملکوبیدن و تحصیل تراکم موردنظر ، هیچ گاه ضخامت لایه تمام شده از 15 سانتیمتر تجاوز ننماید . حداکثر

ضخامت خاک قبل از کوبیدن با توجه به نوع خاک، ماشین آلات به کار گرفته شده و تجربیات کارگاهی

با روش سعی و خطا مشخص می شود ، ولی هیچ گاه نباید ضخامت لایه خاک نکوبیده ریزدانه از 30

سانتیمتر تجاوز نماید . در مورد خاکهای درشت دانه و مصالح سنگی ، حداکثر ضخامت با تأیید دستگاهنظارت معین می شود. چنانچه دستگاه نظارت تشخیص دهد که بعد از اتمام عمل کوبیدن سطح کار بسیارصاف و آئینه ای بوده و در نتیجه اتصال با لایه بعدی دچار اشکال خواهد شد، دستور شخم زدن سطح کارقبل از ریختن لایه بعدی را صادر خواهد نمود . در مورد خاکریزی با مصالح سیلتی و رسی در صورتی کهسطح خاکریز خیلی خشک یا بیشتر از حد لازم مرط وب باشد ، باید مقدار رطوبت را قبل از اجرا کنترل

نمود.

picture9.jpg

لینک به دیدگاه

2-3-4-3 روش و میزان کوبیدن

 

پس از ریختن مصالح، پخش آن باید با گریدر و یا ماشین آلات مشابه به روشهای مورد تأیید انجام

شود. در صورتی که میزان تراکم لایه ها در نقشه ها مشخص نشده باشد ، مصالح باید حداقل با ترا کمی

معادل ( 100 %) روش پروکتور استاندارد و یا ( 95 %) آشتو اصلاح شده کوبیده شود . نوع ماشین آلات و

روش اجرای کار باید قبلاً به تأیید دستگاه نظارت رسیده باشند . بسته به نوع خاکریزی، وضعیت اجرای

کار و نوع مصالح ، می توان از غلتکهای مکانیکی نظیر غلتکهای چرخ لاستیکی، استوانه ای صاف،

پاچه بزی، پاچه فیلی یا ویبراتورهای کششی استفاده نمود.

تعداد گذرهای 1 متوالی در هر نوار و هر لایه باید چنان باشد که تراکم مورد نظر حاصل شود .

روی هم افتادگی 2 گذرهای متوالی ، نباید کمتر از 30 سانتیمتر اختیار شود . ریختن و کوبیدن لایه بعدی ،

باید پس از کنترل و تأیید دستگاه نظارت صورت گیرد.

 

 

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...