رفتن به مطلب

همه چیز در مورد یاتاقان ها و نحوه عملکرد آنها


ارسال های توصیه شده

فایل پنجم از سری فایلهای مثالهایی درطراحی یاتاقان

 

The Design of Rolling Bearing Mountings

 

امیدوارم دوستان استفاده لازم رو ببرند

موفق باشیم:icon_gol:

 

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • پاسخ 44
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

فایل ششم از سری فایلهای مثالهایی درطراحی یاتاقان

 

The Design of Rolling Bearing Mountings

 

امیدوارم دوستان استفاده لازم رو ببرند

موفق باشیم:icon_gol:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

فایل هفتم از سری فایلهای مثالهایی درطراحی یاتاقان

 

The Design of Rolling Bearing Mountings

 

امیدوارم دوستان استفاده لازم رو ببرند

موفق باشیم:icon_gol:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

فایل هشتم وپایانی از سری فایلهای مثالهایی درطراحی یاتاقان

 

The Design of Rolling Bearing Mountings

 

امیدوارم دوستان استفاده لازم رو ببرند

موفق باشیم:icon_gol:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...

عمریک یاتاقان غلتشی به کل تعداد سیکل های تنش و بار هایی که به اجزای غلتشی وغلتک های یاتاقان وارد می شود بستگی دارد.روش استاندارد شده محاسبه تنش های دینامیکی یاتافان بر پایه ویژگی خستگی مواد تشکیل دهنده یاتاقان که با عث خرابی در یاتا قان میشود،می باشد. خستگی معمولی با پوست پوست شدن وورق ورق شدن در سطح یاتاقان آشکار خواهدشد.

علل خرابی یاتاقان

 

1-خرابی ناشی از جازدن

 

خرابی محلی در شیار های یاتاقان ناشی از عیب جازدن یاتاقان می باشد.این خرابی برای نمونه زمانی رخ می دهد که رینگ داخلی یاتاقان غلتشی استوانه ای به خوبی در رینگ خارجی آن حا زده نشود و یا نیروی جا زدن یاتاقان در وسط اجزای یاتاقان وارد شود. حوزه بار رینگ یاتاقان، ناشی از بارهای خارجی اعمال شده وشرایط گردش یاتاقان است که این حوزه با کدر شدن شیار های یا تا قان مشخض می شود. شیار های غیر عادی روی یا تاقان،ناشی ازپیشبار مخربی است که از جا زدن خیلی محکم یا تاقان ویا تنظیم غیر دقیق یا تاقان روی محور ،می باشد.

2-آلودگی

 

ذرات خارجی که روی سطح یا تاقان قرار می گیرند موجب خستگی زودرس در یاتاقان می شوند.ذرات خارجی که دارای خاصیت سایندگی هستند خرابی یاتاقان را تسریع می بخشند وباعث خشن شدن سطوح و کند شدن یاتاقان می شوند.سایش زیاد موجب لقی بیش از اندازه در یاتاقان می شود.

آلودگی ها:

 

1-قطعات آلوده

2-گرد وخاک

3-درز گیری نا کافی

4-روانساز های آلوده

5-خرده فلز های قطعات دیگر که همراه روانساز ها به یاتاقان منتقل می شود.

3-خوردگی

 

خوردگی در یاتاقان های غلتشی ممکن است به شکل های مختلف وبه دلایل گوناگون رخ دهد. خراب ناشی از خوردگی با سر وصدایاتاقان هنگام کارکردن آشکار می شود.زنگ زدگی حاصل از خوردگی توسط اجزای یاتاقان ساییده می شوند وباعث سایش سطح یاتاقان می شود.

عوامل خوردگی:

 

1-آببندی نا کافی در برابر رطوبت و بخا ر آب

2- روانساز هایی که حاوی اسید می باشند

3-محیط نامناسب انبار نگهداری یاتاقان ها

سایش ساچمه ها با شیار یاتاقان با خراش هایی در سطح غلتک یا تا قان ظا هر می شود. این خراش ها در مقایسه با دندانه شدن اجزای یاتاقان در اثر نصب نا مناسب دارای لبه های برآمده نیستند

سایش میان ساچمه هاو شیار یاتاقان در اثر ارتعاشات در سطح هایی از یا تاقان که ساکن هستند باعث ساییدگی شدید می شوند.چنین خرابی در ماشین هایی که در حال سکون در معرض ارتعاشات هستند به وجو د خواهدآمد که راه بر طرف کردن آن ایجاد لبه های مناسب در یاتاقان ویااستفاده از ابزار مناسبی برای محافظت یا تاقان در هنگام دوران می باشد.

خوردگی که سطح یاتاقان را از میان می برددر سطوحی رخ می دهد که انطباق آن ها با سایر اجزاء به صورت آزاد می باشد.حرکت های ریزی که در چنین سطوحی رخ می دهد با عث سایش زیادی می شود که حرکت یا تا قان را کند کرده وبه سطح محور آسیب می رساند. را ه حل بر طرف کردن این مشکل استفاده از انطباق محکم میان این سطوح می باشد.

4- عبور جریان الکتریسیته

 

عبور مداوم جریان الکتریسیته از یاتاقان باعث ایجاد خراش های قهوه ای رنگ موازی با محور در تمام محیط غلتک و سایر اجزای غلتشی یاتاقان می شود.

5-روانسازی ناقص

 

روانسازی ناقص در اثر تامین نا کافی روانساز ویا استفاده از روانسازهای نا مرغوب ایجاد می شود. اگر لایه روغن کافی میان سطوح تامین نشودکه حرکت لغزشی وسایش به وجود خواهد آمدکه علت تشکیل حفره های ریز و پوست پوست شدن سطح در غلتک های یاتا قان می باشد در مواردی که عمل روانسازی بیش از اندازه انجام می شود ،روانساز به دلیل حرکات شدید یاتاقان گرم شده وخاصیت خودرا از دست می دهند وبا عث خرابی شدید در یا تاقان می شوند .از نگهداشتن روانساز ها در یاتاقان به خصوص در سر عت های بالا بپر هیزید.

علائم علت ها مثال

 

حرکت نا موزون

خراب شدن رینگ ها و ساچمه ها

آلودگی

لقی بیش از حد لنگ زدن چرخ در وسایل نقلیه

افزایش ارتعاشات در فن ها

ارتعاشات درمیل لنگ در موتور های احتراقی

کاهش دقت

سایش در اثر آلودگی یا روغنکاری نا کافی

خراب شدن رینگ ها و ساچمه ها

تکان های شدید آسیاب ها

سر وصدا با فرکانس زیاد هنگام کار کردن لقی مجاز نا کافی

سروصدا یاتاقان ها در گیر بکس موتورهای الکتریکی

سر وصدا نا منظم لقی بیش از حد

آلودگی

روغنکاری نا کافی

تغییرات منظم در سر وصدا تغییر لقی به علت تغییر دما

خرابی غلتک ها

لینک به دیدگاه
  • 3 ماه بعد...

یاتاقان(bearings)

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

یاتاقانها:

یاتاقانها تكیگاه اصلی اجزائ چرخنده پمپ بوده ومعیوب شدن آنها ممكن است موقعیت اجزاء چرخشی پمپ را تغییر دهد كه در این صورت باعث برخورد قطعات ثابت ومتحرك پمپ می شود معیوب شدن كلی یاتاقانها ممكن است موجب خم شدن محور پمپ شود و در نهایت موجب شكستگی محور شود و در سایر موارد باعث داغ شدن موضعی قطعات پمپ شود .

یاتاقانهای لغزشی :

این یاتاقانها برای تكیه نمودن وحفظ كردن اجزاء چرخشی در هر دو جهت شعاعی و محوری بكار می روند محافظ شعاعی معمولا شامل پوستهای سیلندر شكل از مواد و ابعاد مناسب می باشد كه در محفظه صلب نصب وثابت شده اند.محافظ محوری معمولا ریگهای صلبی است كه در محفظه یاتاقان نسب شده اند و بوشهای متحریكی را بصورت سفت ومحكم به اجزاءچرخشی سوار شده ، تحمل می كند گاهی اوقات این بوشها را بصورت كروییا مخروطی می سازند تا محافظت محوری و شعاعی را مهیا سازند .

یاتاقانهای غلتشی :

یاتاقانهای غلتشی در واقعه شامل دو عدد ریگ یا حلقه و یك سری ساچمه هستند كه بصورت مماس و به اندازهبین حلقه ها قرار گرفته اند ساچمه ها توسط قفسی كه از صفحات موازی برنجی پلاستیكی یا هر ماده مناسب دیگر ساخته شده اند جدا از هم نگه داشته می شوند .

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

roller bearing: 1 outer race, 2 cage, 3 roller, 4 inner race

 

مزایای یاتافانهای لغزشی نسبت به غلتشی :

1. زمانی كه محور تحت بارهای مداوم و ثابت قرار می گیرد قسمتهای تحت بار یاتاقان تحت تنش ثابت قرار می گیرند كه موجب كاهش خطر معیوب شدن در اثر خستگی می شوند

2. چناچه یاتاقانهای لغزشی از مواد مناسب ساخته شده باشند قادر خواهند بود در داخل مایع مورد پمپاژ كار نموده و روانكاری و خنك كاری شوند .

3. توسط روانكاری و روغنكاری مناسب در سرعت های بالا یاتاقانهای لغزشی نسبت به یاتاقانهای غلتشی می توانند بارهای بیشتری را تحمل كنند .

بررسی معایب یاتاقانهای لغزشی نسبت به غلتشی :

1. ضریب اصطكاك انها 10 تا 15 برابر یاتاقانهای غلتشی است و این امر موجب اتلاف پر هزینه می شود

2. غالب ضریب اصطكاك بیشتر دمای روانسازی را تا حدی افزایش می دهد كه نسب سیستمهای دقیق وپرهزینه خنك كاری را اجتناب ناپذیر می سازد.

بررسی علل خرابی یاتاقانهای لغزشی :

1. روغنكاری نامناسب :این پدیده شامل كیفیت روانساز مورد استفاده و همچنین دفعات تعویض روغن میباشد .

2. خنك كاری نا مناسب روانساز :این پدیده در اثر اشكال در سیستم خنكاری یا قصور اپراتور در باز كردن شیر مستقیم مایع خنك كننده قبل از راه اندازی پمپ بوجود می اید .

3. عدم هم محوری چناچه پمپ جهت تعمییر یا نگهداری پیاده شود این اشكال بعد از سوار نمودن آشكار می شود عدم هم محوری می تواند در اثر ماندن آلودگی بین پایه یاتاقان و محفظه پمپ ویا با توجه به ناهمواریها در اثر ضربه یا سفت نمودن غیر یكسان مهره ها حاصل شود همچنین ممكن است در اثر بار های اضافی وارده بر یاتاقانها ،خم شدن محور یا برخورد فلزی بین قطعات ثابتوچرخیدن كه غالبا منجر به سایش زیاد و گیر پاژ می شود حاصل گردد. عدم هم محوری، از بیرون خود را توسط حرارت زیاد و محفظه یاتاقان آشكار می سازد.

4. پیچهای شل: منبع دیگر مشكلات كه توسط یاتاقان بوجود می آید زمانی است كه پیچهای نگهدارنده پایه یاتاقان بطور یكسان و كافی سفت نشده اند و یا در حین كار پمپ شل شده اند در این موارد ممكن است یاتاقان انقدر از محور خود جابجا شود كه تمام بار ها برروی رینگهای پروانه یا آب بند وارد شود.

یاتاقانها:

یاتاقانها تكیگاه اصلی اجزائ چرخنده پمپ بوده ومعیوب شدن آنها ممكن است موقعیت اجزاء چرخشی پمپ را تغییر دهد كه در این صورت باعث برخورد قطعات ثابت ومتحرك پمپ می شود معیوب شدن كلی یاتاقانها ممكن است موجب خم شدن محور پمپ شود و در نهایت موجب شكستگی محور شود و در سایر موارد باعث داغ شدن موضعی قطعات پمپ شود .

یاتاقانهای لغزشی :

این یاتاقانها برای تكیه نمودن وحفظ كردن اجزاء چرخشی در هر دو جهت شعاعی و محوری بكار می روند محافظ شعاعی معمولا شامل پوستهای سیلندر شكل از مواد و ابعاد مناسب می باشد كه در محفظه صلب نصب وثابت شده اند.محافظ محوری معمولا ریگهای صلبی است كه در محفظه یاتاقان نسب شده اند و بوشهای متحریكی را بصورت سفت ومحكم به اجزاءچرخشی سوار شده ، تحمل می كند گاهی اوقات این بوشها را بصورت كروییا مخروطی می سازند تا محافظت محوری و شعاعی را مهیا سازند .

مزایای یاتافانهای لغزشی نسبت به غلتشی :

1. زمانی كه محور تحت بارهای مداوم و ثابت قرار می گیرد قسمتهای تحت بار یاتاقان تحت تنش ثابت قرار می گیرند كه موجب كاهش خطر معیوب شدن در اثر خستگی می شوند

2. چناچه یاتاقانهای لغزشی از مواد مناسب ساخته شده باشند قادر خواهند بود در داخل مایع مورد پمپاژ كار نموده و روانكاری و خنك كاری شوند .

3. توسط روانكاری و روغنكاری مناسب در سرعت های بالا یاتاقانهای لغزشی نسبت به یاتاقانهای غلتشی می توانند بارهای بیشتری را تحمل كنند .

بررسی معایب یاتاقانهای لغزشی نسبت به غلتشی :

1. ضریب اصطكاك انها 10 تا 15 برابر یاتاقانهای غلتشی است و این امر موجب اتلاف پر هزینه می شود

2. غالب ضریب اصطكاك بیشتر دمای روانسازی را تا حدی افزایش می دهد كه نسب سیستمهای دقیق وپرهزینه خنك كاری را اجتناب ناپذیر می سازد.

بررسی علل خرابی یاتاقانهای لغزشی :

1. روغنكاری نامناسب :این پدیده شامل كیفیت روانساز مورد استفاده و همچنین دفعات تعویض روغن میباشد.

2. خنك كاری نا مناسب روانساز :این پدیده در اثر اشكال در سیستم خنكاری یا قصور اپراتور در باز كردن شیر مستقیم مایع خنك كننده قبل از راه اندازی پمپ بوجود می آاید.

3. عدم هم محوری چناچه پمپ جهت تعمییر یا نگهداری پیاده شود این اشكال بعد از سوار نمودن آشكار می شود عدم هم محوری می تواند در اثر ماندن آلودگی بین پایه یاتاقان و محفظه پمپ ویا با توجه به ناهمواریها در اثر ضربه یا سفت نمودن غیر یكسان مهره ها حاصل شود همچنین ممكن است در اثر بار های اضافی وارده بر یاتاقانها ،خم شدن محور یا برخورد فلزی بین قطعات ثابتوچرخیدن كه غالبا منجر به سایش زیاد و گیر پاژ می شود حاصل گردد. عدم هم محوری، از بیرون خود را توسط حرارت زیاد و محفظه یاتاقانآشكار می سازد.

4. پیچهای شل: منبع دیگر مشكلات كه توسط یاتاقان بوجود می آید زمانی است كه پیچهای نگهدارنده پایه یاتاقان بطور یكسان و كافی سفت نشده اند و یا در حین كار پمپ شل شده اند در این موارد ممكن است یاتاقان انقدر از محور خود جابجا شود كه تمام بار ها برروی رینگهای پروانه یا آب بند وارد شود.

مزایای عمده یاتاقانهای غلتشی :

1. هزینه اولیه كم می باشد .

2. آنها میتوانند بدون مراقبت با پریودهای طولانی كار كنند .

3. آنها معمولا نیبت به یاتاقانهای لغزشی با وظیفه مشابه محفظه های كوچكتر و كم هزینه ای لازم دارند.

4. بمنظور تعویض سریع می توان از منابع متنوعی استفاده كرد.

5. موجب صرفه جویی انرژی می شوند .تعویض روانساز بدلیل ضریب اصطكاك كم به دفعات بسیار كمتری نسبت به یاتاقانهای لغزشی انجام می شود و بیشتر یاتاقانهایغلتشی توسط روانكار داخلی با درپوش آببند تهیه شده كه برای عمر كاری انها كافی است .

معایب یاتاقانها غلتشی :

1. حلقه و تمام اجزائ چرخشی در معرض تنشهای متناوب و سریع می باشند كه باعث عیب ناشی از خستگی می شود .

2. بسیاری از یاتاقانهای لغزشی هنگام منتاژ و دمنتاژ نیازمند احتیاط زیاد و مراقبتهای ویژه ای هستند.

3. نیازمند مراقبتهای ویژهای از نظر میزان روانساز می باشند (نه كم نه زیاد ) .

روانكاری یاتاقانهای غلتشی:

روانكاری نا مناسب باعث می شود یاتاقانها خیلی سریع فرسوده شوند بطور مثال روانكاری بیش از حد می تواند باعث كوتاه شدن عمر یاتاقان گردد.روانكاری بیش از حد سبب داغ شدن یاتاقانها می گردد و در نتیجه میزان اكسید اسیون روانساز افزایش پیدا می كند و این پدیده موجب معیوب شدن زودرس یاتاقانها می شود .

میایب ناشی از روغنكاری نامناسب خود را به چند روش نشان میدهد :

1. نبود روانساز در محفظه یاتاقانها

2. وجود آب در روانسازو محفظه یاتاقانها

3. تغییر جلای حلقه ساچمه ها

4. پریدگی بر روی شیارها و ساچمه ها

5. خراشهای موئین بر روی حلقه ها

6. و حرارت ایجاد شده در اثر نبود روانساز

برای جلوگیری از این موارد بسیاری از كارخانه های سازنده روانكاری با گریس و روغن را توصیه می كنند.

مزایای گریس:

1. گریس میتواند بدون محفظه خاصی ابقاء شود حتی در محورهای عمودی

2. بعضی گریسها با پایه كلسیم می توانند عایقی برای رطوبت باشند.

3. بعضی گریسها با پایه لیتیم می تواند یاتاقان را از خوردگی شیمیای حفظ كنند

4. گریسهای سنگین، پوششی در برابر مواد آلوده كننده هستند

5. گریسها نسبت به روغنها به دفعات كمتری نیاز به تجدید گریسكاری دارند.

معایب گریس كاری:

1. خنك كاری موثر یاتاقانهای كه با گریس روانكاری می شوند مشكل است و این پدیده مانعی برای استفاده از گریس در دورهای بالا می باشد

2. انتخاب گرانروی گریس با توجه به استفاده ان در دماهای متغییر قابل توجه می باشد و در نتیجه گریسها را برای محیطهایی كه نوسانات دمایی زیادی دارند مناسب نمی باشد .

3. مشخص كردن میزان واقعی گریس برای یاتاقانها بسیار مشكل است و باعث روانكاری زیاد یا كم یاتاقانها می گردد.

مزایای عمده روانكاری با روغن:

1. سطح روغن را براحتی می توان كنترل نمود و ثابت نگه داشت.

2. روغن می تواند براحتی خنك شود و در واقه استفاده از روغن در دورهای بالا بسیار مفید است برای خنك كاری.

3. عمده روغنها دارای گرانروی بالای هستند و این امر باعث استفاده انها در رنجهای متغییر دمای می شود.

4. تعویض روغن به مراتب اسان تر از تعویض گریس است

5. برخی روغنها ضریب اصطكاك كمتری نسبت به گریس دارند و این خاصیت باعث كاركرد مناسب انهادر سرعتها بالا می شود .

معایب روغن:

1. بسیار پر هزینه است چون نیاز به مكتنیكال سیل دارد

2. نیازمند تعویضهای بسیار بیشتر از گریس می باشد

3. برای محورهای عمودی نیازمند طراحی دقیق و پرهزینه محفظه یاتاقان می باشد

4. برای محیطهای مرطوب و خورنده نسبت به گریس از مرغوبیت كمتری برخودار است
لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...

یاتاقانها تکیه گاه اصلی اجزائ چرخنده پمپ بوده ومعیوب شدن آنها ممکن است موقعیت اجزاء چرخشی پمپ را تغییر دهد که در این صورت باعث برخورد قطعات ثابت ومتحرک پمپ می شود معیوب شدن کلی یاتاقانها ممکن است موجب خم شدن محور پمپ شود و در نهایت موجب شکستگی محور شود و در سایر موارد باعث داغ شدن موضعی قطعات پمپ شود .

 

یاتاقانهای لغزشی : این یاتاقانها برای تکیه نمودن وحفظ کردن اجزاء چرخشی در هر دو جهت شعاعی و محوری بکار می روند محافظ شعاعی معمولا شامل پوستهای سیلندر شکل از مواد و ابعاد مناسب می باشد که در محفظه صلب نصب وثابت شده اند.محافظ محوری معمولا رینگهای صلبی است که در محفظه یاتاقان نصب شده اند و بوشهای متحریکی را بصورت سفت ومحکم به اجزاء چرخشی سوار شده ، تحمل می کند گاهی اوقات این بوشها را بصورت کروی یا مخروطی می سازند تا محافظت محوری و شعاعی را مهیا سازند .

banner-koya.jpg

 

 

 

یاتاقانهای غلتشی :

یاتاقانهای غلتشی در واقعه شامل دو عدد ریگ یا حلقه و یک سری ساچمه هستند که بصورت مماس و به اندازه بین حلقه ها قرار گرفته اند ساچمه ها توسط قفسی که از صفحات موازی برنجی پلاستیکی یا هر ماده مناسب دیگر ساخته شده اند جدا از هم نگه داشته می شوند

مزایای یاتافانهای لغزشی نسبت به غلتشی :

1. زمانی که محور تحت بارهای مداوم و ثابت قرار می گیرد قسمتهای تحت بار یاتاقان تحت تنش ثابت قرار می گیرند که موجب کاهش خطر معیوب شدن در اثر خستگی می شوند

2. چناچه یاتاقانهای لغزشی از مواد مناسب ساخته شده باشند قادر خواهند بود در داخل مایع مورد پمپاژ کار نموده و روانکاری و خنک کاری شوند .

3. توسط روانکاری و روغنکاری مناسب در سرعت های بالا یاتاقانهای لغزشی نسبت به یاتاقانهای غلتشی می توانند بارهای بیشتری را تحمل کنند .

بررسی معایب یاتاقانهای لغزشی نسبت به غلتشی :

1. ضریب اصطکاک انها 10 تا 15 برابر یاتاقانهای غلتشی است و این امر موجب اتلاف پر هزینه می شود

2. غالب ضریب اصطکاک بیشتر دمای روانسازی را تا حدی افزایش می دهد که نسب سیستمهای دقیق وپرهزینه خنک کاری را اجتناب ناپذیر می سازد

بررسی علل خرابی یاتاقانهای لغزشی

1. روغنکاری نامناسب :این پدیده شامل کیفیت روانساز مورد استفاده و همچنین دفعات تعویض روغن میباشد

2. خنک کاری نا مناسب روانساز :این پدیده در اثر اشکال در سیستم خنکاری یا قصور اپراتور در باز کردن شیر مستقیم مایع خنک کننده قبل از راه اندازی پمپ بوجود می اید

3. عدم هم محوری چناچه پمپ جهت تعمییر یا نگهداری پیاده شود این اشکال بعد از سوار نمودن آشکار می شود عدم هم محوری می تواند در اثر ماندن آلودگی بین پایه یاتاقان و محفظه پمپ ویا با توجه به ناهمواریها در اثر ضربه یا سفت نمودن غیر یکسان مهره ها حاصل شود همچنین ممکن است در اثر بار های اضافی وارده بر یاتاقانها ،خم شدن محور یا برخورد فلزی بین قطعات ثابت وچرخیدن که غالبا منجر به سایش زیاد و گیرپاژ می شود حاصل گردد. عدم هم محوری، از بیرون خود را توسط حرارت زیاد و محفظه یاتاقان آشکار می سازد

4. پیچهای شل: منبع دیگر مشکلات که توسط یاتاقان بوجود می آید زمانی است که پیچهای نگهدارنده پایه یاتاقان بطور یکسان و کافی سفت نشده اند و یا در حین کار پمپ شل شده اند در این موارد ممکن است یاتاقان انقدر از محور خود جابجا شود که تمام بار ها برروی رینگهای پروانه یا آب بند وارد شود

Four_Point_Contact_Ball_Bearing.jpg

مزایای عمده یاتاقانهای غلتشی :

1. هزینه اولیه کم می باشد

2. آنها میتوانند بدون مراقبت با پریودهای طولانی کار کنند

3. انها معمولا نیبت به یاتاقانهای لغزشی با وظیفه مشابه محفظه های کوچکتر و کم هزینه ای لازم دارند

4. بمنظور تعویض سریع می توان از منابع متنوعی استفاده کرد

5. موجب صرفه جویی انرژی می شوند .تعویض روانساز بدلیل ضریب اصطکاک کم به دفعات بسیار کمتری نسبت به یاتاقانهای لغزشی انجام می شود و بیشتر یاتاقانهایغلتشی توسط روانکار داخلی با درپوش آببند تهیه شده که برای عمر کاری انها کافی است .

 

معایب یاتاقانها غلتشی :

1. حلقه و تمام اجزائ چرخشی در معرض تنشهای متناوب و سریع می باشند که باعث عیب ناشی از خستگی می شود .

2. بسیاری از یاتاقانهای لغزشی هنگام منتاژ و دمنتاژ نیازمند احتیاط زیاد و مراقبتهای ویژه ای هستند

3. نیازمند مراقبتهای ویژهای از نظر میزان روانساز می باشند (نه کم نه زیاد )

روانکاری یاتاقانهای غلتشی:

روانکاری نا مناسب باعث می شود یاتاقانها خیلی سریع فرسوده شوند بطور مثال روانکاری بیش از حد می تواند باعث کوتاه شدن عمر یاتاقان گردد.روانکاری بیش از حد سبب داغ شدن یاتاقانها می گردد و در نتیجه میزان اکسید اسیون روانساز افزایش پیدا می کند و این پدیده موجب معیوب شدن زودرس یاتاقانها می شود .

میایب ناشی از روغنکاری نامناسب خود را به چند روش نشان میدهد :

1. نبود روانساز در محفظه یاتاقانها

2. وجود آب در روانسازو محفظه یاتاقانها

3. تغییر جلای حلقه ساچمه ها

4. پریدگی بر روی شیارها و ساچمه ها

5. خراشهای موئین بر روی حلقه ها

6. و حرارت ایجاد شده در اثر نبود روانساز

برای جلوگیری از این موارد بسیاری از کارخانه های سازنده روانکاری با گریس و روغن را توصیه می کنند.

مزایای گریس:

1. گریس میتواند بدون محفظه خاصی ابقاء شود حتی در محورهای عمودی

2. بعضی گریسها با پایه کلسیم می توانند عایقی برای رطوبت باشند.

3. بعضی گریسها با پایه لیتیم می تواند یاتاقان را از خوردگی شیمیای حفظ کنند

4. گریسهای سنگین، پوششی در برابر مواد آلوده کننده هستند

5. گریسها نسبت به روغنها به دفعات کمتری نیاز به تجدید گریسکاری دارند.

 

 

معایب گریس کاری:

1. خنک کاری موثر یاتاقانهای که با گریس روانکاری می شوند مشکل است و این پدیده مانعی برای استفاده از گریس در دورهای بالا می باشد

2. انتخاب گرانروی گریس با توجه به استفاده ان در دماهای متغییر قابل توجه می باشد و در نتیجه گریسها را برای محیطهایی که نوسانات دمایی زیادی دارند مناسب نمی باشد .

3. مشخص کردن میزان واقعی گریس برای یاتاقانها بسیار مشکل است و باعث روانکاری زیاد یا کم یاتاقانها می گردد.

روغن : مزایای عمده روانکاری با روغن:

1. سطح روغن را براحتی می توان کنترل نمود و ثابت نگه داشت.

2. روغن می تواند براحتی خنک شود و در واقه استفاده از روغن در دورهای بالا بسیار مفید است برای خنک کاری.

3. عمده روغنها دارای گرانروی بالای هستند و این امر باعث استفاده انها در رنجهای متغییر دمای می شود.

4. تعویض روغن به مراتب اسان تر از تعویض گریس است

5. برخی روغنها ضریب اصطکاک کمتری نسبت به گریس دارند و این خاصیت باعث کارکرد مناسب انهادر سرعتها بالا می شود .

معایب روغن:

1. بسیار پر هزینه است چون نیاز به مکتنیکال سیل دارد

2. نیازمند تعویضهای بسیار بیشتر از گریس می باشد

3. برای محورهای عمودی نیازمند طراحی دقیق و پرهزینه محفظه یاتاقان می باشد

4. برای محیطهای مرطوب و خورنده نسبت به گریس از مرغوبیت کمتری برخودار است.

لینک به دیدگاه

یکی از مهمترین اجزای مکانیکی در صنعت یاتاقان است که مهندس مکانیک باید مورد آن ها اطلاعات کاملی داشته باشد .

Bearing-Alloys.gif

 

یاتاقان ها را به صورت زیر می توانیم تقسیم بندی کنیم :

 

1-یاتاقان های لغزشی (sliding bearing )

 

2-یاتاقان های غلتشی ( rolling bearing)

برای مشاهده ی ادامه ی مقاله و دانلود مقالات دیگر روی ادامه ی مطلب کلیک کنید .

 

انواع یاتاقان های لغزشی :

 

1- یاتاقان چشمی

 

2- یاتاقان دو تکیه

 

3- یاتاقان قابل تنظیم

اجزای یاتاقان غلتشی

 

یاتاقان غلتشی از چهار قسمت اصلی زیر تشکیل شده است :

 

1- حلقه ی بیرونی (outer ring )

 

2- حلقه ی درونی (inner ring )

 

3- اجزای غلتشی ( balls or rolling element )

 

4- جدا کننده ( separator )

 

انواع یاتاقان های غلتشی :

1- یاتاقان شیارعمیق

 

2- یاتاقان با شکاف ساچمه زنی

 

3- یاتاقان با تماس مایل

 

4- یاتاقان کاسه نمد دار

 

5- یاتاقان خود میزان

 

6- یاتاقان کف گرد

 

7- رولبرینگ

 

مزایا و معایب یاتاقان های لغزشی :

 

نیرو های زیادی تحمل می کنند – در مقابل ضربه و ارتعاش حساس نیستند – آرام و بی صدا کار میکنند – محدودیت سرعت ندارند – جای کمتری اشغال می کنند – مونتاژ و پیاده کردن آنها راحت است – دقت زیاد لازم ندارند – مراقبت های زیادی از جمله از نظر روغن کاری دارند – توان شروع اولیه حرکت در آنها زیاد است –

 

 

 

مزایا و معایب یاتاقان های غلتشی :

 

برای شروع حرکت گشتاور کمی لازم است – به روغنکاری زیاد احتاج ندارند – به علت استاندارد بودن تعویض آن ها راحت است – مقدار کمی از محور در داخل یاتاقان جای گرفته به همین دلیل طول محور را می توانیم کوتاه انتخاب کنیم – خراب شدن آن همراه با سرو صدا است – عمر کمتری دارند - در مقابل ضربه و ارتعاش حساس هستند- محدودیت دوران دارند .

 

طراحی یاتاقان ها:

 

هدف از طراحی یاتاقان ها تعیین ابعاد آن هاست تا بتوانند تحت شرایط کاری عمر مطلوبی را داشته باشد پس اساس طراحی بر عمر یاتاقان استوار است .

 

عمر یاتاقان :

تعداد دورها یا ساعت های کار که یاتاتقان می گذراند عمر نامیده می شود .

 

برای یافتن اطلاعات بیشتر روی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ه کلیک کنید.

لینک به دیدگاه

کاتالوگ یاتاقان های موجود در بازار ایران را از کجا میشه گیر آورد.

 

چون اگر بخواهیم یاتاقانی طراحی کنیم باید ابتدا ببینیم چنین یاتاقانی در بازار موجود هست یا نه.....

لینک به دیدگاه
کاتالوگ یاتاقان های موجود در بازار ایران را از کجا میشه گیر آورد.

 

چون اگر بخواهیم یاتاقانی طراحی کنیم باید ابتدا ببینیم چنین یاتاقانی در بازار موجود هست یا نه.....

والا کاتالوگ یاتاقانها و دیگر قطعات صنعتی رو من اکثر تو نمایشگاه های خودرو پیدا میکنم که خیلی هم کامل هستن

مرجعی به آن صورت نمیشناسم :ws52:

لینک به دیدگاه
والا کاتالوگ یاتاقانها و دیگر قطعات صنعتی رو من اکثر تو نمایشگاه های خودرو پیدا میکنم که خیلی هم کامل هستن

مرجعی به آن صورت نمیشناسم :ws52:

یعنی هیچ مجله و نشریه خاصی در بازار منتشر نمیشه؟

 

مثلا الان من بخوام یک محور را طراحی کنم باید برم سایپا یا ایران خودرو؟

لینک به دیدگاه
یعنی هیچ مجله و نشریه خاصی در بازار منتشر نمیشه؟

 

مثلا الان من بخوام یک محور را طراحی کنم باید برم سایپا یا ایران خودرو؟

چرا

مثلا مجله ساخت و تولید که من تهیه میکنم همواره جدیدترین اندازه ها رو داره

ولی چون جنبه تبلیغاتی داره کامل نیست و اکثرن آزمایشی هستن و به تولید انبوه نرسیدن

.ولی کاتالوگ هایی که تو نمایشگاه ها ارائه میشه معمولا کاملن چون بزرگترین شرکت ها ارائه میدن

برای طراحی یه محور هم فکر نمیکنم این شرکت ها پاسخگو باشن ....ما برای تهیه اطلاعاتی درباره الیاف نانو کربنی مورد استفاده تو قالبسازی به هر دری زدیم پاسخ ندادن به ما

لینک به دیدگاه

دانلود فیلم های اموزشی بلبرینگ ها

موضوع فیلم اول : مراحل مختلف ساخت یک بلبرینگ

موضوع فیلم دوم : آماده سازی مواد اولیه بلبرینگ ها

موضوع فیلم سوم : معرفی اجزا و انواع بلبرینگ

 

 

home.gif لینک دانلود :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
24.gif
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
24.gif
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 5 ماه بعد...

سلام دوست من

بازار(توپخونه)

کوچه ناظم الطبا میتونی این جور کاتالوگ های مشخصات و کتاب ها رو گیر بیارید.من کارم طراحی خطوط مکانیزه است و به نظرم یه طراح باید هر از گاهی خودش بازار رو گز کنه تا اپدیت بشه

amordad64@yahoo.com

لینک به دیدگاه
یعنی هیچ مجله و نشریه خاصی در بازار منتشر نمیشه؟

 

مثلا الان من بخوام یک محور را طراحی کنم باید برم سایپا یا ایران خودرو؟

یه سیدی هست بیرون انواع بلبرینگها و نحو ه طراحی اونها از شرکت پویان هیدرولیک که همه جا هست در این مورد منابع و مطالب خوبی برای استفاده هست البته به زبان انگلیسی

لینک به دیدگاه
  • 2 ماه بعد...

سلام دوستان بعد طراحی شفت ویاتاقان و... برای کنترل مقدار مجاز unbalance نیاز به استاندارد بالانس ISO 1940 هست کسی می تونه pdf برام بزاره یا راهنمایی کنه

ممنون

لینک به دیدگاه

بیرینگهای مغناطیسی فعال امروزه در بسیاری از موارد صنعتی کاربرد دارد. این بیرینگها دسترسی به سرعتهای بالاتر را نسبت به انواع بیرینگهای مکانیکی و غلطشی فراهم می سازند. همچنین استفاده از این بیرینگها می تواند باعث حذف عملیات روغنکاری در کاربردهای مختلف و در نتیجه کاهش آلودگی محیط سیستم شود. امروزه رشد و تکنولوژی در مباحث کنترل و پردازش، بیرینگهای مغناطیسی را به سوی طراحی نیرومند تر و به صرفه تر نسبت به گذشته هدایت کرده است. در این مقاله بر روی نحوه عملکرد این بیرینگها و سیستم کنترل آنها بحث و بررسی صورت می گیرد.

 

مقدمه

نخستین بیرینگهای مغناطیسی در زمان جنگ جهانی دوم و با تلاش آقای جسی بیمز از دانشگاه ویرجینیا پا به عرصة وجود گذاشتند که در سانتریفیوژهای خالص سازی ایزوتوپهای عناصر مختلف برای ساخت اولین بمبهای هسته ای استفاده می شد. اما پیشرفتهای اساسی بر روی این تکنولوژی توسط پروفسور هربمن و پروفسور سوییتزر با استفاده از علوم الکترونیک و کنترل صورت پذیرفت. اولین کنفرانس بین المللی نیز در سال 1988 توسط پروفسور سوییتزر وپروفسور الایر از دانشگاه ویرجینیا و پروفسور اوکادا از دانشگاه ایباراکی برگزار شد.

 

 

ياتاقان هاي مغناطيسي كه شافت را به جاي تماس مكانيكي با نيروي مغناطيسي به حالت تعليق در مي آورند، چندین دهه است كه در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرند. هنگامی که بیرینگهای معمولی مکانیکی که با اتصال به شافت ، به روغنکاری نیاز پیدا می کنند، بیرینگهای مغناطیسی با تکنولوژی خود که تعلیق روتور بر روی نیروهای مغناطیسی است میتواند راه حل خوبی باشد.

برای دانلود مقاله اموزشی یاتاقان های مغناطیسی به لینک زیر مراجعه فرمایید

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

پسورد : http://www.noandishaan.com

لینک به دیدگاه
سلام دوستان بعد طراحی شفت ویاتاقان و... برای کنترل مقدار مجاز unbalance نیاز به استاندارد بالانس ISO 1940 هست کسی می تونه pdf برام بزاره یا راهنمایی کنه

ممنون

 

احتمالا من داشته باشم

الان ارشیوم دردسترسم نیست اگه پیدا کردم براتون همین جا میزارم

لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...
سلام دوستان بعد طراحی شفت ویاتاقان و... برای کنترل مقدار مجاز unbalance نیاز به استاندارد بالانس ISO 1940 هست کسی می تونه pdf برام بزاره یا راهنمایی کنه

ممنون

دوست عزیز ببینید این به دردتون میخوره؟

برای مصارف عمومیه....استاندارد کاملشو پیدا کردم میذارم براتون

Balance Quality Requirements

of Rigid Rotors

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...