رفتن به مطلب

ده دليل خيانت شوهر به همسر خود!؟


ارسال های توصیه شده

همه مردان تا حدی می‌دانند كه خیانت كار درست و پسندیده ای نیست و از ابتدا اكثر آنها حتی فكر خیانت را هـم به سـر خطور نـمی دهند ولـی..!؟؟

متاسفانه بی وفایی و خیانت همیشه وجود داشته و همواره جای صحبت و بحث را در مورد آن باز نموده است. امروزه برخی از كانال‌ها‌ی تلویزیونی مانند reality tv درمورداین موضوع برنامه‌ها‌ی متعددی دارند اما براستی چرا برخی از مردان خیانت می‌كنند؟

همه مردان تا حدی می‌دانند كه خیانت كار درست و پسندیده ای نیست و از ابتدا اكثر آنها حتی فكر خیانت را هـم به سـر خطور نـمی دهند ولـی مـتاسـفانه گاهی دچار این اشتباه و گناه بزرگ می‌شوند. در ادامه 10 دلیل اصلی خیانت در مردان را می‌خوانید.

دلیل شماره یك:

از بین رفتن عشق و علاقه

افسوس كه پس از گذشت زمـان طـولانــی با هــم بـودن، بـرخــی مـردان آن عــشـق و عــلاقه و احـساساتـی را كه در ابتدا به همسرشـان داشتند، از دست میدهند. اما این رابطه به جزئی از وجودشان مبدل شـده. جـدایی بسیار دردناك و تاثر برانگیزاست. پس بجای جدایی باید چاره ای اندیشید و به زندگی شیرین در كنار هم ادامه داد.

دلیل شماره دو:

عدم جذابیت همسر

سر كردن مدت طولانی با یكدیگر گاهی اوقات باعث تنبلی و سستی زنان می‌شود. به این معنا كه دیگر به سر و وضع خود نرسیده و جذابـیـتی نـدارد و مانـنـد گـذشته به شیفتن شوهرشان نمی‌پردازند. مرد نیز دیـگر همـسرش را زیبـا نیـافته و زنـدگی با او هیجان و لذت قدیم را نخواهد داشت.

دلیل شماره سه:

سهل انگاری زنان

اكثـر زنـان خـیـلی سـریـع و راحت شوهرشان را بخـاطر رفتارهای بی وفـا مـنـشـانـه او می‌بخشند كه این موضوع شاید به دلیل ترس از تـنـهایی و یا فطرت رقیق القلبی زنان باشد.حتی ممكن است برخی از زنان خود را مقـصر اصلی خیانت شوهرشان پنداشته و قدمهایی رابرای بهبود روابطشان بردارند.این واقعیت كه بسیاری از زنان به شوهرشان اجازه گریز از جرم و جنایت را می‌دهند ممكن است موجبات مضاعف شدن مشكلات آنها را فراهم آورد.

دلیل شماره چهار:

اخلاق و رفتار غیر قابل تحمل همسر

رفتارهای زشـت، نــق زدنــهـای دائـمی، نزاع‌ها‌ و مجادله‌ها‌ی فراوان دسـتور العمـل مناسبی برای ایجاد سردرد است و در تصـور برخـی مـردان ( البته به غلط )، خـیـانت بهترین راه فرار از جهنم خانه بوده و بهتر از آسپرین به درمان سـردرد كمك می‌كنــد.

دلیل شماره پنج :

بولهوسی و هوسرانی

این یك حقیقت غیر قابـل انـكـار اسـت كـه مـردان هوسران توانایی نه گفتن در روابط جنسی را ندارند. گاهی ممكن است موقعیتی ایستادگی ناپذیر برایشان پیـش آید. در ایـن زمان مردان بی جنـبه و هوسـبـاز تصـور می‌كنـنـد كـه این موقـیت شاید دیـگر هرگز در زندگی آنها ایجاد نشود و تن به زشتی می‌دهند.

دلیل شماره شش:

عقده‌ها‌ی جنسی

بعضی مردان مایلند بدانند كه چقدر از نظر سایر زنان جالبند و در روابط طولانی این سوال برایشان پـیش می‌آید كه آیا هنـوز در جامعه جذابیتی دارند یا خیر كه یافتن این پرسش ممكن است آنها را بـرای رسـیدن بـه اهداف غیر مشروعشان سوق دهد.

دلیل شماره هفت:

بی خطر شمردن خیانت

ز دست دیده و دل هر دو فریاد كه هر چه دیده بیند دل كند یاد. این ضرب المثل قدیمی تازمانیكه دوربین مدار بسته ای برای كنترل مردان وجودنداشته باشدحقیقتی محسوب می‌شود. برخی تصور می‌كننـد كه اگر خیانت بكنند كسی متوجه نشده و به كسی نیز صـدمـه ای نـخـواهـد رسیـد و ایــن استـدلال را بهانـه ای بـرای انـجام عـمـل زشـت خود برمی‌شمارند. اما توجه داشته باشـیـد كه هـر قـدر مـردان به دلیل عدم كنترل حیله گر تر شوند، زنان به همان اندازه شبكه جاسوسی و كنترلی خود را گسترش خواهند داد.

دلیل شماره هشت :

زیاده خواهی و تنوع طلبی

برخی از مردان بدلیل داشتن میل به زیاده خواهی و تنوع طلبی و هیجانات كاذب و زود گذر به این عـمل زشـت تن می‌دهند. آنها به زن به دیده غنیمت جنسی می‌نگرند و با وجود یك زن در زندگی، تصور می‌كنند فرصتهای زیادی را از دست داده اند.

دلیل شماره نه :

خیانت همسر

برخی از مردان به بی وفایی و انحراف هـمسـر خـود پـی برده و تـنـها راه آرام كـردن و فرونشاندن خشم خود را در مقابله به مثل می‌یابند كه عملی غیر منطقی می‌نماید.

دلیل شماره ده :

عدم رقبت همسر به داشتن روابط با شوهر خود

برخی از زنان در روابط زناشویی با شوهر خود ممكن است تمایل به این روابط را از دست داده و یا كمتر به این موضوع اهمـیت دهـنـد كه ایـن امـر مـمـكن اسـت باعـث فشارهای روانی و جسمانی به مرد شده و منجر به كج روی او گردد.

نتیجه: خیانت در زندگی امری نكوهیده و ضد اخلاقی است كه اثرات زیان بار آن قطعا دیر یا زود گریبان‌گیر فرد خواهد شد. بنابراین چنانچه مشكلی در روابط وجود دارد باید با دید باز به آنها نگریست و با اندیشه و تدبیر سعی در حل آنها نمود. صادق باشید.

لینک به دیدگاه

من با این حرف و دلایلش کاملا مخالفم

قبل از ازدواج مگه چشم نداشته که جذابیت و اخلاق طرف مقابلش رو ببینه:w00:

و یا مسائل دیگه که عنوان شد حتی خیانت همسر

اینها همشون دلیل تراشی برای انجام کاریه که دوست داریم انجام بدهیم است

پس من شدیدا مخالفم در هر صورتی باید وفادار باشم:ws21:

لینک به دیدگاه
من با این حرف و دلایلش کاملا مخالفم

قبل از ازدواج مگه چشم نداشته که جذابیت و اخلاق طرف مقابلش رو ببینه:w00:

و یا مسائل دیگه که عنوان شد حتی خیانت همسر

اینها همشون دلیل تراشی برای انجام کاریه که دوست داریم انجام بدهیم است

پس من شدیدا مخالفم در هر صورتی باید وفادار باشم:ws21:

 

جذابیت انسان همیشه به زیبایی خدادادیش نیست...

 

اخلاق بعضیا اولش خوبه ولی بعد کم کم حوصله پرخاشگر و بی توجه میشن........

 

دلایل دیگه هم مثل هوس بازی و ....هم تو وجود بعضیا هست و نمیتونن جلوی خودشونو واقعا بگیرن!

 

 

 

مرسی....:icon_gol:

لینک به دیدگاه

سهل انگاری زنان

اكثـر زنـان خـیـلی سـریـع و راحت شوهرشان را بخـاطر رفتارهای بی وفـا مـنـشـانـه او می‌بخشند كه این موضوع شاید به دلیل ترس از تـنـهایی و یا فطرت رقیق القلبی زنان باشد.حتی ممكن است برخی از زنان خود را مقـصر اصلی خیانت شوهرشان پنداشته و قدمهایی رابرای بهبود روابطشان بردارند.این واقعیت كه بسیاری از زنان به شوهرشان اجازه گریز از جرم و جنایت را می‌دهند ممكن است موجبات مضاعف شدن مشكلات آنها را فراهم آورد.

 

خب حالا چی کار باید کرد ؟ :ws3:

ینی راه حل چیه ؟

چطوره در مورد راه حلش بحث کنیم ؟ :w16:

لینک به دیدگاه
اما خیانت یک بیماریه روحی نیست .. ما داریم خودمونو گول میزنیم:ws37:

 

 

من با شما موافقم ما هر وقت می خواهیم کاری که دلمون می خواد رو انجام بدیم میگیم که این بیماری روحی است و نمیشه جلوش رو گرفت

عزیز من بگو دلم می خواد :w16:

بگو دلم می خواد هوسبازی کنم:icon_pf (34):

:167::167:

لینک به دیدگاه
من با شما موافقم ما هر وقت می خواهیم کاری که دلمون می خواد رو انجام بدیم میگیم که این بیماری روحی است و نمیشه جلوش رو گرفت

عزیز من بگو دلم می خواد :w16:

بگو دلم می خواد هوسبازی کنم:icon_pf (34):

:167::167:

خب به نظر من هوسبازي بيماري ديگه وگرنه ادم عاقل سالم ميفهمه كه عشقش چيه و كيه و ميدونه ارزش اون بيشتر.حتما يه دردي داره كه نميتونه جلوي خودشو بگيره:banel_smiley_4:

لینک به دیدگاه

منظورم اینه که کسی که هیچ کاری نداره و فقط به فکر خوش گذرونیپه و از همه مهمتر تنوع پذیری افراطی باعث میشه که دائم به فکر عوض کردن شریک جنسی خودشه و این عمل رو هم به یک بیماری روحی نسبت میده تا به جای تنبیه به شخص مورد نظر ترحم بشه:167:ولی نظر من چیز دیگه ای:167:

لینک به دیدگاه
منظورم اینه که کسی که هیچ کاری نداره و فقط به فکر خوش گذرونیپه و از همه مهمتر تنوع پذیری افراطی باعث میشه که دائم به فکر عوض کردن شریک جنسی خودشه و این عمل رو هم به یک بیماری روحی نسبت میده تا به جای تنبیه به شخص مورد نظر ترحم بشه:167:ولی نظر من چیز دیگه ای:167:

خب به نظر من بازم درد ديگه.....................اينجور ادما بيماري خريت دارن.:w00:ببخشيدا:icon_redface:

لینک به دیدگاه
باید تو خودتون بگردید دنبالش

 

جوینده یابندس:8713::8713::8713:

خیانت از هردو طرف زن یا مرد غیر قابل تحمله

البته زنهای ایرانی بی اندازه گذدشت میکنند حتی در مورد خیانت شوهرشون

به نظر من اگه از طرف مقابلت خسته شدی یا دلزده بهش بگو اگه میتونه خودشو رفتارشو درست کنه وگرنه جدایی برای همین وقتاست:icon_redface:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...