رفتن به مطلب

وقتی سوار آسانسور می شویم ، چرا...؟؟


ارسال های توصیه شده

وقتی سوار اسانسور میشویم درست رودروی نفر مقابل می ایستیم فیس تو فیس

برای اینکه به هم زل نزنیم یا با موبایل و لباسمون ور نریم و به در و دیوار نیگاه نکنیم

و بوی نفس نفر مقابلمون ازارمون نده و تو دلمون بهش.......

تازه اون وسط اتافک اسانسور هم خالی نماند باشه و از تمام ظرفیتش استفاده کرده باشیم

بهتر به نفر جلویمون پشت بدیم و پشت سر هم ردیف وایسیم همونطوری که تو فیلمای خارجی میبینیم

خیالتون راحت این کار بی اجترامی نیست همون احترام و بفرما هایی که پشت درها پیشکش هم میکنیم کافیه.

بی فرهنگی هم نیست چون وسیله خارجیه فرهنگ استفادشم باید خارجی باشه

در ضمن من بوشهریم !!

لینک به دیدگاه

بابا خوب تو آپارتمان که نمیشه...... بالاخره همسایه ها همدیگرو میشناسن...... نا جوره که این جوری.....:ws37:

ولی تو جاهای عمومی ..... خوب آره دیگه....... :ws52:کی تو آسانسور یه پاساژ زل میزنه به کسی که اصلا نمیشناستش!!!!!:ws52:

(البته منهای یه عده که کارشون فقط زل زدنه!! آسانسور و غیره آسانسور هم فرقی نداره!! :banel_smiley_4:)

لینک به دیدگاه
بابا خوب تو آپارتمان که نمیشه...... بالاخره همسایه ها همدیگرو میشناسن...... نا جوره که این جوری.....:ws37:

ولی تو جاهای عمومی ..... خوب آره دیگه....... :ws52:کی تو آسانسور یه پاساژ زل میزنه به کسی که اصلا نمیشناستش!!!!!:ws52:

(البته منهای یه عده که کارشون فقط زل زدنه!! آسانسور و غیره آسانسور هم فرقی نداره!! :banel_smiley_4:)

.

.

.

.

.

.اتفاقا من ندیدم هیچ جایی تو ایران مثل خارچیا وایسن نه تو اپارتمانش نه تو بیمارستان و فروشگاه ها و کلا اماکن عمومی اخه این چه بی احترامیه تازه باعث انجان سریع تر کار ها هم میشه (مثل رسیدگی به کارهای بیمار تو بیمارستان )

هزارتا بی احترامی بدتر میشه که ما به روی خودمونم نمیاریم اون وخت به این میگیم بی احترامی

اصلا همین قابل نداره که خیلی رایچه مگه بیشتر از یه دروغ معمولیه که تکراری شده!؟

لینک به دیدگاه
.

.

.

.

.

.اتفاقا من ندیدم هیچ جایی تو ایران مثل خارچیا وایسن نه تو اپارتمانش نه تو بیمارستان و فروشگاه ها و کلا اماکن عمومی اخه این چه بی احترامیه تازه باعث انجان سریع تر کار ها هم میشه (مثل رسیدگی به کارهای بیمار تو بیمارستان )

ب

 

 

نمیدونم.....راستش من به خودم نگا کردم...... تو آپارتمان که خوب این قدی شلوغ نمیشه که پشتمو بکنم بهشون...... سلام و احوال پرسی کوتاه هم نکنم میمیرم.....:ws3:

ولی تو امکان عمومی همراه داشته باشم رو به همراهم وایمستم......:JC_thinking: نداشته باشم یا همون پشتمو میکنم (یعنی رو به در وایمیستم).......یا حالا پشتمو نکنم سرمو میندازم پایین..... :ws52:

چقد مسئله پیچیده شد! :ws3:

لینک به دیدگاه
نمیدونم.....راستش من به خودم نگا کردم...... تو آپارتمان که خوب این قدی شلوغ نمیشه که پشتمو بکنم بهشون...... سلام و احوال پرسی کوتاه هم نکنم میمیرم.....:ws3:

ولی تو امکان عمومی همراه داشته باشم رو به همراهم وایمستم......:jc_thinking: نداشته باشم یا همون پشتمو میکنم (یعنی رو به در وایمیستم).......یا حالا پشتمو نکنم سرمو میندازم پایین..... :ws52:

چقد مسئله پیچیده شد! :ws3:

 

می دونی چیه جایی بودیم این سوال رو پرسیدم بیشتر میگفت بخاطر ادب و احترام که تو فرهنگ ما ایرانیهاست .

خوب تو فرهنگ ما خیلی چیزای دیگه هم بوده مثلا رو میل نمی نشتیم رو میز غدا نمی خوردیم زستوران نمی رفتیم ....اما حالا که این کار ها را انجام میدیم یعنی از کشورهای خارجی وارد ایران کردیم باید فرهنگ رستوران رفتن و چیزهای دیگه را هم از اونها یاد بگیریم ..

هیچ عیبی هم نداره نگیم نه تو فرهنگ ما این چیزا رو نیست .

لینک به دیدگاه
ما ایرانیا پشت بهم نمیکنیم...........:ws3:

 

ای بابا

فکرشو کن یه 100 ظبقه گیر بیفتی ده تا ادم چاق (جنسیت نا معلوم } رو به روت وایساده باشن همشونم بوی دهانشون ......

لینک به دیدگاه
ای بابا

فکرشو کن یه 100 ظبقه گیر بیفتی ده تا ادم چاق (جنسیت نا معلوم } رو به روت وایساده باشن همشونم بوی دهانشون ......

 

ما ایرانیا هر وقت به کسی پشت کردیم بهمون تجاوز شده...................برای همین تحمل بوی دهان بهتر از تحمل ننگ تجاوزه:ws3:

لینک به دیدگاه
می دونی چیه جایی بودیم این سوال رو پرسیدم بیشتر میگفت بخاطر ادب و احترام که تو فرهنگ ما ایرانیهاست .

خوب تو فرهنگ ما خیلی چیزای دیگه هم بوده مثلا رو میل نمی نشتیم رو میز غدا نمی خوردیم زستوران نمی رفتیم ....اما حالا که این کار ها را انجام میدیم یعنی از کشورهای خارجی وارد ایران کردیم باید فرهنگ رستوران رفتن و چیزهای دیگه را هم از اونها یاد بگیریم ..

هیچ عیبی هم نداره نگیم نه تو فرهنگ ما این چیزا رو نیست .

 

 

 

آره خوب..... ما ایرانیا ادعای خیلی چیزارو داریم.... حتی ادب و احترام..... مثلا وقتی تو خیابون را میریم برای این که به هم احترام میزاریم سفت همچین سفت هاااا.... به هم تنه میزنیم که طرف برا همیشه یادش بمونه که به یادش بودیم... وَ وَ وَ......:banel_smiley_4:

 

با این فرهنگه موافقم..... ولی خوب کدوم فرهنگه غربی اومده ایرانو قبلش فرهنگ درست مصرف کردنش اومده....... نمونه ش شومینه!!! :banel_smiley_4:

لینک به دیدگاه
ما ایرانیا هر وقت به کسی پشت کردیم بهمون تجاوز شده...................برای همین تحمل بوی دهان بهتر از تحمل ننگ تجاوزه:ws3:

 

دلیلش اینه که خارجیا یه چیزی دارند به اسم حریم شخصی اما ما ....

جالا از شوخی کذشته چی هست این حریم شخصی ...

نه جون من کسی هست بدونه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

 

.

.

.

.

. البته هوتن دلیلی که گفتی قبول نیست

لینک به دیدگاه
آره خوب..... ما ایرانیا ادعای خیلی چیزارو داریم.... حتی ادب و احترام..... مثلا وقتی تو خیابون را میریم برای این که به هم احترام میزاریم سفت همچین سفت هاااا.... به هم تنه میزنیم که طرف برا همیشه یادش بمونه که به یادش بودیم... وَ وَ وَ......:banel_smiley_4:

 

با این فرهنگه موافقم..... ولی خوب کدوم فرهنگه غربی اومده ایرانو قبلش فرهنگ درست مصرف کردنش اومده....... نمونه ش شومینه!!! :banel_smiley_4:

 

شومینه؟:ws52:

لینک به دیدگاه
دلیلش اینه که خارجیا یه چیزی دارند به اسم حریم شخصی اما ما ....

جالا از شوخی کذشته چی هست این حریم شخصی ...

نه جون من کسی هست بدونه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

 

.

.

.

.

. البته هوتن دلیلی که گفتی قبول نیست

 

اون دلیل نبود یه شوخی بود:ws3:

لینک به دیدگاه
آره خوب..... ما ایرانیا ادعای خیلی چیزارو داریم.... حتی ادب و احترام..... مثلا وقتی تو خیابون را میریم برای این که به هم احترام میزاریم سفت همچین سفت هاااا.... به هم تنه میزنیم که طرف برا همیشه یادش بمونه که به یادش بودیم... وَ وَ وَ......:banel_smiley_4:

 

با این فرهنگه موافقم..... ولی خوب کدوم فرهنگه غربی اومده ایرانو قبلش فرهنگ درست مصرف کردنش اومده....... نمونه ش شومینه!!! :banel_smiley_4:

 

 

شومینه ؟؟؟ مگه چکارش کردن!!؟

 

 

البیته لیلان یه بار شیراز ارگ کریم خان زند توی اون ایوان روبه رویی پیزی دیدم شبیه شومیه سوال کردم از اون راهانماش گفت اره این شومینه است ایرانی ها اون زمان استفاده میکردن ..نمی دونم شاید اصلش ایرانی باشه .

لینک به دیدگاه
شومینه؟:ws52:

 

شومینه: محل گذاشتن گلدان! کتابخانه! ظروف کریستال یا چینی!! حتی مجسمه!!:banel_smiley_4:

یا

ماکروفر: داروخانه ی آشپزخانه! جانونی! محل نگهداری کیسه فریزر! یا لوازمی که ییهو لازمت میشه تو آشپزخانه! :banel_smiley_4:

یا

.

.

.

.

لینک به دیدگاه
شومینه ؟؟؟ مگه چکارش کردن!!؟

 

 

البیته لیلان یه بار شیراز ارگ کریم خان زند توی اون ایوان روبه رویی پیزی دیدم شبیه شومیه سوال کردم از اون راهانماش گفت اره این شومینه است ایرانی ها اون زمان استفاده میکردن ..نمی دونم شاید اصلش ایرانی باشه .

 

 

حتی اگه اصلش هم ایرانی باشه..... ما از اون مدل خارجکی هاشو الان تو خونه هامون داریم.... و مدل مورد نیاز خودمون ازش استفاده میکنیم ..........

لینک به دیدگاه

آره واقعا

مخصوصا با مکروفر که انواع وسایل رو روش میزارن .

همینه که میگم ما وسیله رو وارد میکنیم ولی فرهنگ استفادشو نه.

مثلا کافی شاپ یه جایی که همه قشر ادم میتونه بره اونجا اما تو ایران یه گروه خاص میرن بزرگترا عیبه براشون .

لینک به دیدگاه
دلیلش اینه که خارجیا یه چیزی دارند به اسم حریم شخصی اما ما ....

جالا از شوخی کذشته چی هست این حریم شخصی ...

نه جون من کسی هست بدونه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

 

.

.

.

.

. البته هوتن دلیلی که گفتی قبول نیست

 

 

 

آرش یه لطفی کن..... تعریف اون قرمزه رو پیدا کردی منم خبر کن....

البته من به دنبال تعریفش همه جا هستم.....حریم در خانواده .....محل کار....محل تحصیل.......اجتماع.....همه جا!!!!!!!! :banel_smiley_4:

لینک به دیدگاه
دلیلش اینه که خارجیا یه چیزی دارند به اسم حریم شخصی اما ما ....

جالا از شوخی کذشته چی هست این حریم شخصی ...

نه جون من کسی هست بدونه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

 

.

.

.

.

. البته هوتن دلیلی که گفتی قبول نیست

به نظر من حریم شخصی رو هر کسی برای خودش نسبت به معیار هایی که داره با خط قرمز می کشه :banel_smiley_4:

لینک به دیدگاه

ممنونم آرش جون.همیشه از این نوع بحثا خوشم میاد.معمولا" هم سعی میکنم از توش یه چیز دربیارم و عمل کنم.آسانسور رو راستشو بخوای تا حالا بهش فکر نکرده بودم.نکته خوبی بود.

یه مثال بزنم.یادمه چند سال پیش توی یکی از شهرهای کوچیک اطراف ما(که تازه شهر شده بود) سر یکی از چهارراهها چراغ راهنما نصب کرده بودن.بدون اینکه پلیسی سر اون چهارراه بایسته همه مردم ماشیناشون رو پشت خط مربوط به عابر پیاده نگه میداشتن.اونا اونقدر تو انجام اینکار وسواس داشتن که اگه راننده ای این کار رو نمیکرد پیاده میشدن و بهش تذکر میدادن........اینکار اونا تا یه مدت بحث مردم شهر ما شده بود.که مثلا" ببینین فلان دهات بلدن و ما بلد نیستیم.بعضیا هم میگفتن اولاشه و بعد از یه مدت اونا هم مث ما هم روی خط عابر ترمز میکنن و هم چراغ قرمز رو رد میکنن......باور کنین بعد از چند سال هنوز مردم اون شهر به همون دقتی سر چهارراه می ایستن که اولا می ایستادن................طولانی شد.........منظورم اینه که یه تکنولوژی یا یه صنعت وقتی آهسته آهسته وارد یه جامعه ای میشه با خودش فرهنگ هم میتونه بیاره .اما وقتی مثلا" اتومبیل رو جای دیگه اختراع میکنن و ما وقتی اختراع اونا تکمیل شد وارد میکنیم خب مشخصه که تو استفاده کردن از اون هم مشکل داریم.

لینک به دیدگاه
آرش یه لطفی کن..... تعریف اون قرمزه رو پیدا کردی منم خبر کن....

البته من به دنبال تعریفش همه جا هستم.....حریم در خانواده .....محل کار....محل تحصیل.......اجتماع.....همه جا!!!!!!!! :banel_smiley_4:

 

من همین سوال رو ازت پرسیدم که!! :ws3:

 

 

ممنونم آرش جون.همیشه از این نوع بحثا خوشم میاد.معمولا" هم سعی میکنم از توش یه چیز دربیارم و عمل کنم.آسانسور رو راستشو بخوای تا حالا بهش فکر نکرده بودم.نکته خوبی بود.

یه مثال بزنم.یادمه چند سال پیش توی یکی از شهرهای کوچیک اطراف ما(که تازه شهر شده بود) سر یکی از چهارراهها چراغ راهنما نصب کرده بودن.بدون اینکه پلیسی سر اون چهارراه بایسته همه مردم ماشیناشون رو پشت خط مربوط به عابر پیاده نگه میداشتن.اونا اونقدر تو انجام اینکار وسواس داشتن که اگه راننده ای این کار رو نمیکرد پیاده میشدن و بهش تذکر میدادن........اینکار اونا تا یه مدت بحث مردم شهر ما شده بود.که مثلا" ببینین فلان دهات بلدن و ما بلد نیستیم.بعضیا هم میگفتن اولاشه و بعد از یه مدت اونا هم مث ما هم روی خط عابر ترمز میکنن و هم چراغ قرمز رو رد میکنن......باور کنین بعد از چند سال هنوز مردم اون شهر به همون دقتی سر چهارراه می ایستن که اولا می ایستادن................طولانی شد.........منظورم اینه که یه تکنولوژی یا یه صنعت وقتی آهسته آهسته وارد یه جامعه ای میشه با خودش فرهنگ هم میتونه بیاره .اما وقتی مثلا" اتومبیل رو جای دیگه اختراع میکنن و ما وقتی اختراع اونا تکمیل شد وارد میکنیم خب مشخصه که تو استفاده کردن از اون هم مشکل داریم.

 

بله واقعا

مهم این که بپذیرم مشکل داریم و بخواهیم تغیر کنیم و بهتر شیم وگرنه با خو کردن به یک روش و تبدیل شدن او به یک عادت هیچ وقت بهتر نمی شیم ...با زور هم که نمیشه فرهنگ سازی کرد .

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...