رفتن به مطلب

با انصاف باشیم، لطفا


VINA

ارسال های توصیه شده

یکی از باید های روابط انسانی و خصوصا زندگی مشترک ،انصاف است

هر چقدر انصاف پایه های یک زندگی را محکم میکند و روابط خانوادگی و اجتماعی را استحکام میبخشد ، بی انصافی منجر به بی اعتباری میشود

همه ما انصاف را دوست داریم و دلمان میخواهد نسبت به ما منصفانه رفتار شود اما با همه این اگاهی ها ، در درستی انصاف و نادرستی بی انصافی ، متاسفانه خواسته یا ناخواسته بندرت انصاف را رعایت میکنیم:jawdrop:

اما انصاف یعنی چه؟:ws52:

به عنوان مثال ، من دوست دارم به من احترام بگذارند و خضوصا جلو دیگران مرا تحقیر یا سرزنش نکنند ، پس به دیگران احترام بگذارم:w16:

من دوست دارم وقتی خسته یا بیمارم ، دیگران مرا درک کنند و رعایت حال مرا بکنند، پس مراقب باشم در خستگی و بیماری اطرافیانم ، با درک شرایط موجود ، انها را ازار ندهم:w16:

من دوست دارم .........پس مراقب باشم که نسبت به دیگران.......:ws3:

 

در حقیقت یکی از بهترین راهها اینست که مدام خود را جای دیگران قرار دهیم و با خود بگوییم ((اگر من جای او بودم چه انتظاری از دیگران داشتم؟))

لینک به دیدگاه
یکی از باید های روابط انسانی و خصوصا زندگی مشترک ،انصاف است

هر چقدر انصاف پایه های یک زندگی را محکم میکند و روابط خانوادگی و اجتماعی را استحکام میبخشد ، بی انصافی منجر به بی اعتباری میشود

همه ما انصاف را دوست داریم و دلمان میخواهد نسبت به ما منصفانه رفتار شود اما با همه این اگاهی ها ، در درستی انصاف و نادرستی بی انصافی ، متاسفانه خواسته یا ناخواسته بندرت انصاف را رعایت میکنیم:jawdrop:

اما انصاف یعنی چه؟:ws52:

به عنوان مثال ، من دوست دارم به من احترام بگذارند و خضوصا جلو دیگران مرا تحقیر یا سرزنش نکنند ، پس به دیگران احترام بگذارم:w16:

من دوست دارم وقتی خسته یا بیمارم ، دیگران مرا درک کنند و رعایت حال مرا بکنند، پس مراقب باشم در خستگی و بیماری اطرافیانم ، با درک شرایط موجود ، انها را ازار ندهم:w16:

 

 

 

من دوست دارم .........پس مراقب باشم که نسبت به دیگران.......:ws3:

 

 

در حقیقت یکی از بهترین راهها اینست که مدام خود را جای دیگران قرار دهیم و با خود بگوییم ((اگر من جای او بودم چه انتظاری از دیگران داشتم؟))

مرسی

ولی فکر کنم این مطابت بیشتر انتظار تا انصاف:ws41:

لینک به دیدگاه
مرسی

ولی فکر کنم این مطابت بیشتر انتظار تا انصاف:ws41:

:ws52:اخه انتظار یعنی توقع اما این میگه دوست داری چجور باهات رفتار بشه تو هم همون رفتارو با دیگران بکن:ws52:

لینک به دیدگاه
:ws52:اخه انتظار یعنی توقع اما این میگه دوست داری چجور باهات رفتار بشه تو هم همون رفتارو با دیگران بکن:ws52:

خب ما هم میگیم ماتوقع داریم چجوری باهامون رفتار بشه:ws41:

ولی معنی انصاف یه نموره فرق میکنه مثلا عدالت رو رعایت نکردن در حقمون و میگیم بی انصافی کردن:ws41:

تو لغت نامه دهخدا انصاف یعنی=عدالت کردن . داد دادن . احقاق حق کردن

لینک به دیدگاه
خب ما هم میگیم ماتوقع داریم چجوری باهامون رفتار بشه:ws41:

ولی معنی انصاف یه نموره فرق میکنه مثلا عدالت رو رعایت نکردن در حقمون و میگیم بی انصافی کردن:ws41:

تو لغت نامه دهخدا انصاف یعنی=عدالت کردن . داد دادن . احقاق حق کردن

:ws52:

اوهوم

من اینو از یه مقاله برداشتم جالب بود تایپ کردم عدالتم میشه انصاف:ws52: راست میگی:w16:

لینک به دیدگاه

مثلا یه یه فروشنده که مناسب حساب میکنه میگن ادمه منصفیه ...

شقایق درست میگه همون عدالت داشتنه ..

مبهم خانم اینکه حق رو نه فقط برای خودت بخوای هم معنی انصاف میده برابری و مساوی بودن هم میشه انصاف ..اصلا انصاف از نصف گرفته شده دیگه ..ای بابا .

لینک به دیدگاه
خب ما هم میگیم ماتوقع داریم چجوری باهامون رفتار بشه:ws41:

ولی معنی انصاف یه نموره فرق میکنه مثلا عدالت رو رعایت نکردن در حقمون و میگیم بی انصافی کردن:ws41:

تو لغت نامه دهخدا انصاف یعنی=عدالت کردن . داد دادن . احقاق حق کردن

.

.

بابا فرهنگ نامه دهخدا

بابا پرفسور

بابا تحقیق ..

.

.

.نگفته بودی از این کارها هم بلیدی :icon_gol:

لینک به دیدگاه
.

.

بابا فرهنگ نامه دهخدا

بابا پرفسور

بابا تحقیق ..

.

.

.نگفته بودی از این کارها هم بلیدی :icon_gol:

بابا این موها رو تو آسیاب سفید نکردیم:ws41:

میریم آرایشگاه بلوند میکنیم:ws17:

لینک به دیدگاه
بابا این موها رو تو آسیاب سفید نکردیم

میریم آرایشگاه بلوند میکنیم:ws17:

.

..

...تو اسیاب بهتر اریشگاه س که ..

ینی استاد جوگیر شدنیا ..اصلا دکترا ی جوگیری داری ...حالا ما یه چیزی گفتیم .

باید بیشتر تحقیق کنی ..بیشتر بیشتر..بیشتر:ws41:

لینک به دیدگاه
.

..

...تو اسیاب بهتر اریشگاه س که ..

ینی استاد جوگیر شدنیا ..اصلا دکترا ی جوگیری داری ...حالا ما یه چیزی گفتیم .

باید بیشتر تحقیق کنی ..بیشتر بیشتر..بیشتر:ws41:

به خودم:there::there::there::smiley (18):

لینک به دیدگاه
به خودم:there::there::there::smiley (18):

 

 

 

یکی از باید های روابط انسانی و خصوصا زندگی مشترک ،انصاف است

هر چقدر انصاف پایه های یک زندگی را محکم میکند و روابط خانوادگی و اجتماعی را استحکام میبخشد ، بی انصافی منجر به بی اعتباری میشود

همه ما انصاف را دوست داریم و دلمان میخواهد نسبت به ما منصفانه رفتار شود اما با همه این اگاهی ها ، در درستی انصاف و نادرستی بی انصافی ، متاسفانه خواسته یا ناخواسته بندرت انصاف را رعایت میکنیم:jawdrop:

اما انصاف یعنی چه؟:ws52:

به عنوان مثال ، من دوست دارم به من احترام بگذارند و خضوصا جلو دیگران مرا تحقیر یا سرزنش نکنند ، پس به دیگران احترام بگذارم:w16:

من دوست دارم وقتی خسته یا بیمارم ، دیگران مرا درک کنند و رعایت حال مرا بکنند، پس مراقب باشم در خستگی و بیماری اطرافیانم ، با درک شرایط موجود ، انها را ازار ندهم:w16:

 

 

 

من دوست دارم .........پس مراقب باشم که نسبت به دیگران.......:ws3:

 

 

در حقیقت یکی از بهترین راهها اینست که مدام خود را جای دیگران قرار دهیم و با خود بگوییم ((اگر من جای او بودم چه انتظاری از دیگران داشتم؟))

لینک به دیدگاه
یکی از باید های روابط انسانی و خصوصا زندگی مشترک ،انصاف است

هر چقدر انصاف پایه های یک زندگی را محکم میکند و روابط خانوادگی و اجتماعی را استحکام میبخشد ، بی انصافی منجر به بی اعتباری میشود

همه ما انصاف را دوست داریم و دلمان میخواهد نسبت به ما منصفانه رفتار شود اما با همه این اگاهی ها ، در درستی انصاف و نادرستی بی انصافی ، متاسفانه خواسته یا ناخواسته بندرت انصاف را رعایت میکنیم:jawdrop:

اما انصاف یعنی چه؟:ws52:

به عنوان مثال ، من دوست دارم به من احترام بگذارند و خضوصا جلو دیگران مرا تحقیر یا سرزنش نکنند ، پس به دیگران احترام بگذارم:w16:

من دوست دارم وقتی خسته یا بیمارم ، دیگران مرا درک کنند و رعایت حال مرا بکنند، پس مراقب باشم در خستگی و بیماری اطرافیانم ، با درک شرایط موجود ، انها را ازار ندهم:w16:

 

 

 

من دوست دارم .........پس مراقب باشم که نسبت به دیگران.......:ws3:

 

 

در حقیقت یکی از بهترین راهها اینست که مدام خود را جای دیگران قرار دهیم و با خود بگوییم ((اگر من جای او بودم چه انتظاری از دیگران داشتم؟))

پستات قاطی شد یا من نفهمیدم چی شد؟:ws52:

مهم اینه که عزیز دلمون یه مطلب خوب گذاشته و انصافا مطلب خوبی هم هست و باید بهش توجه کرد

ممنون عزیزم

:icon_redface:

لینک به دیدگاه

البته دوستان راحت ترین کار اینه که اصلا از دیگران انتظاری نداشته باشین

مث من که کلا از این سجاد و مهران قطع امید کردم این امین هم

و تمام امیدم به بهروز جان میباشد

من شرمنده هستم و مچکرم

لینک به دیدگاه
  • 10 ماه بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...