رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

سلام دوستان عزیز:icon_gol:

با توجه به اینکه خیلی از دوستان دوران خدمت رو سپری نکردن وبا اصول رزم وانچه که به کرات دردوران اموزشی وخدمت براشون تکرار خواهد شد اشنایی ندارن سری مطالب اموزشی رزم انفرادی رو براتون قرار میدم

از الان خوب بخونید تا دردوران خدمت شاگرد اول بشید

موفق باشیم:icon_gol:

لینک به دیدگاه

تفنگ ژ-3 (62/7 م م) ساخت کشور آلمان

 

مأموریت:

شرکت در رزم نزدیک

مشخصات تفنگ ژ-3

1. جنگ افزاری ست انفرادی

2. به وسیله نفر حمل می¬شود

3. خودکار است

4. به وسیله برگه ناظم سه وضعیتی، (ضامن – تک تیر – رگبار) می¬شود

5. توسط خشاب 20 تیری تغذیه می¬شود

6. با هوا خنک می¬شود

7. با نثار مستقیم گاز باروت مسلح می¬شود

8. اسلحه¬ای است بدون عقب نشینی

9. دردستگاه نشانه روی آن به راحتی قابل تغییر است

مختصات:

1. کالیبر: 62/7 م م

2. وزن اسلحه بدون خشاب: 4/200gr

3. وزن خشاب آلمینیومی: 130gr

4. وزن خشاب پر: 620 gr

5. وزن فشنگ: 24/5 gr

6. طول اسلحه بدون سرنیزه: 102/5 cm با سرنیزه: 122/5 cm

7. طول لوله: 45 cm

8. تعداد گام: 5/1 گام

9. سرعت اولیه گلوله: 800 متر بر ثانیه

10. نواخت تیر عملی: 120 الی 150 تیر در دقیقه

11. دارای عرفان گردش از چپ به راست

12. برد مؤثر با دوربین: 600 متر

13. برد مؤثر بدون دوربین: 400 متر

14. برد نهایی: 3750 متر

15. برد مفید: 3500 متر

لینک به دیدگاه

خان:

شیارهای داخل جان لوله را خان می¬گویند. که دو کار انجام می¬دهد .

1. تنظیم تیر

2. افزایش برد

تعریف گام: به هر دور کامل یک خان گام گفته می¬شود.

سازمان: در هر گروه پیاده 9 قبضه سازمان دارد

لینک به دیدگاه

قطعات اصلی اسلحه ژ-3 را نام ببرید:

1. بند

2. قنداق و متعلقات

3. بدنه و متعلقات

4. شعله¬پوش

5. قبضه تپانچه¬ای شکل

6. روپوش تحتانی

7. خشاب

8. گلگون و متعلقات

 

تفنگ ژ-3:

عمل سلاح ژ-3 را بیان نمائید و مراحل مختلف آن را بنویسید

1. هنگامی که بر اثر فشار بر روی ماشه¬آلات متحرک آزاد شده و به علت فشار فنر به جلو حرکت می¬نماید.

2. زمانی که آلات متحرک در اثر فشار گاز باروت به عقب حرکت می¬نماید.

لینک به دیدگاه

مرحله وقف عمل ژ-3 شامل

1. تظاهر: ظاهر شدن یک عدد فشنگ در مسیر گلنگدن به وسیله صفحه خوراک¬دهنده را تظاهر گویند.

2. ادخال: داخل شدن یک عدد فشنگ در داخل جان لوله را بوسیله شاخ¬های گلنگدن را ادخال گویند.

3. بسته شدن: زمانی که پیشانی جنگی گلنگدن به ته خزانه لوله می¬چسبد را بسته شدن گویند.

4. چفت شدن: زمانی که غلطک¬های گلنگدن در محل خود قرار بگیرند عمل چفت شدن صورت می¬گیرد.

5. ضربت زدن: بر اثر برخورد چخماق به ته سوزن و برخورد سرسوزن به ته چاشنی فشنگ و عمل فشنگ را ضربت زدن گویند.

 

مرحله برگشت:

1. رها شدن: فشار گاز باروت به پیشانی جنگی گلنگدن سبب می¬گردد که غلطک¬ها به مارپیچ¬های متر برخورد کرده و به داخل گلنگدن برود و در نتیجه به هادی سوزن فشار آورده و فاصله بین گلنگدن و آلات متحرکه را برقرار می¬کند.

2. باز شدن: عبارت است جدا شدن پیشانی جنگی گلنگدن از ته خزانه لوله

3. مسلح شدن: ضمن عقب نشینی آلات متحرک ماهیچه¬های تحتانی آلات متحرک را به عقب می¬خواباند و در نتیجه پایه آتش با دندان عقبی چخماق درگیر شده و جنگ افزار مسلح می¬شود.

4. اخراج شدن: خارج شدن پوکه از خزانه لوله توسط فشنگ کشی.

5. پرش: عبارت است از پرتاب پوکه به خارج توسط پوکه¬پران

 

تفنگ ژ-3:

باز و بست اسلحه ژ-3

مرحله اول: اطمینان از خالی بودن سلاح

1. خشاب

2. بند اسلحه

3. قنداق

4. گلنگدن

5. قبضه تپانچه¬ای شکل با روپوش لوله

6. شعله¬پوش

7. بدنه و متعلقات که باز و بسته نمی¬شود

طریق بستن عکس این مراحل را انجام می¬دهیم.

مزایای شعله پوش:

1. برای باز و بسته کردن سیم خاردار.

2. پخش کردن شعله آتش برای ترک نخوردن لوله.

3. برای مسلح کردن مجدد سلاح بوسیله فشار گازی که از طریق سوراخ¬های شعله¬پوش به طرف پائین لوله وارد می¬کند و گلنگدن را پائین آورده و تفنگ را مسلح می¬کند.

اصول تیراندازی را نام ببرید: (اصول پنجگانه تیراندازی)

1. گرفتن وضعیت صحیح.

2. بستن درجه صحیح به اسلحه.

3. نشانه¬روی صحیح.

4. پنج عمل انگشت¬روی ماشه.

5. آتش منظم و مداوم.

 

ژ-3 پنج عمل انگشت¬روی ماشه:

1. نشانه¬گیری صحیح

2. حبس نفس

3. کشیدن قوزک اول

4. نشانه¬روی مجدد

5. کشیدن قوزک دوم

وضعیت¬های تیراندازی:

1. ایستاده

2. به زانو

3. نشسته

4. دراز کش

5. هجومی

لینک به دیدگاه

اسلحه کلاشینکف:

 

مشخصات اسلحه کلاشینکف:

1. سلاحی است در تمام شرایط قابل استفاده بوده.

2. خودکار و نیمه خودکار می¬باشد.

3. به وسیله برگه ناظم سه وضعیتی، (ضامن – تک تیر – رگبار) می¬شود.

4. خشاب¬های استارد 30، 40، 60 فشنگی تغذیه می¬شود.

5. با هوا خنک می¬شود.

6. با فشار غیر مستقیم گاز باروت مسلح می¬گردد.

7. هنگامی که اسلحه به ضامن است مسلح نمی¬شود.

8. دستگاه چکاننده که ضربتی می¬باشد.

 

مختصات اسلحه کلاشینکف:

1. کالیبر: 62/7

2. وزن با قنداق کائوچوئی: 3/800gr

3. وزن فشنگ: 16 gr

4. طول سرنیزه: 204 متر

5. وزن خشاب خالی: 322 gr

6. وزن خشاب پر: 802 gr

7. طول اسلحه با قنداق: 87 سانتیمتر

8. طول اسلحه با قنداق تاشو: 69 سانتیمتر

9. طول لوله: 41 سانتیمتر

10. سرعت ابتدایی گلوله 710 متر بر ثانیه

11. وزن اسلحه با قنداق: 3 کیلوگرم

12. نواخت تیر علمی: 600 تیر در دقیقه

13. نواخت تیر عملی در حالت رگبار: 100 تیر در دقیقه

14. برد نهایی: 3000 متر.

لینک به دیدگاه

مأموریت:

تیراندازی علیه نفرات پیاده دشمن، سازمانی به تعداد 9 قبضه در گروه پیاده دسته تفنگ¬دار تعداد خدمه اسلحه یک نفر می¬باشد.

انواع مهمات تفنگ کلاشینکف را بنویسید:

1. فشنگ جنگی

2. فشنگ رسام (با نوک آبی و سبز)

3. فشنگ گازی بدون مرمی جهت تمرین

4. فشنگ گازی نارنجک تفنگی

معایب:

1. به علت کوتاه بودن طول فشنگ میزان تخریب آن نسبت به گلوله¬های تفنگ ژ-3 و سایر تفنگ¬های کالیبر کوچک کمتر است.

2. فاقد دستگاه نشانه¬روی یا دوربین بوده و قدرت نفوذ آن کمتر است.

انواع تفنگ کلاشینکف:

1. با قنداق کائوچوئی و یا چوبی برای تیر اندازی برای وضعیت¬های دراز کش، ایستاده، به زانو.

2. با قنداق فلزی تا شونده جهت تسهیل درپوش واحدهای چتر باز یگان¬های چیریکی و کماندوئی

 

 

نام گذاری قطعات اصلی کلاشینکف (8 قطعه):

1. بدنه و متعلقات

2. میله و فنر ارتجاع

3. آلات متحرکه و پیستون گاز

4. درپوش فلزی

5. استوانه گاز

6. درپوش تحتانی

7. خشاب

8. شعله پوش

دستگاه نشانه روی اسلحه کلاشینکف شامل چند قسمت می¬باشد (نام ببرید):

1. مگسک (دستگاه)

2. دستگاه ستون درجه که سوی درجه اعداد از یک تا هشت شماره گذاری شده که هر عدد نماینده مسافت صد متر است (هنگام بستن مسافت بر روی درجه با شست و انگشت سبابه دست راست روی دکمه طرفین ستون درجه به طرف داخل فشار داده تا لغزنده ستون درجه به حرکت درآید لبه جلویی آن در مقابل خطی که زیر هر عدد حک شده قرار گیرد).

عمل رفت:

1. تغذیه: توسط صفحه خوراک دهنده فشنگ¬ها به طرف بالا فشار داده می¬شود و در مسیر آلات متحرکه قرار می¬گیرد.

2. ادخال: داخل شدن فشنگ توسط آلات متحرکه در جان لوله.

 

 

محاسن:

1. به علت کوتاه بودن طول اسلحه و سبک بودن وزن به سهولت قابل استفاده است.

2. به علت کوتاه بودن طول فشنگ و تغذیه با خشاب¬های 30 تیری خدمه تعداد بیشتری مهمات را می¬تواند حمل نماید.

3. به علت کوتاه بودن طول و سبکی وزن هنگام تولید احتیاج به مواد کمتری دارد و از نظر حمل اسلحه چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ تیراندازی و چه از لحاظ ترابری 101 امتیاز بزرگ لجستیکی به شمار می¬رود.

4. میزان عقب¬نشینی نسبت به جنگ افزارهای انفرادی که دارای فشنگ¬های بلند هستند ناچیز و کم می¬باشد.

5. نداشتن قطعات متحرک زیاد سبب گیر کم و فرآهم نمودن حجم آتش زیاد می¬شود.

معایب:

1. گیر در تغذیه:

1. با کشیدن دستگیره آتن و رها کردن عمل تغذیه صورت نمی¬گیرد. علت گیر فنر خشاب شکسته یا معیوب شده است.

2. لبه خشاب با بدنه آن معیوب شده است.

3. ضامن خشاب گیر شکسته یا معیوب شده است.

4. خشاب خالی است.

رفع گیر:

1. خشاب را تمییز کنید.

2. خشاب را تعویض کنید.

3. تفنگ را جهت تعمیر به اردونانس بدهیم.

4. خشاب را پر کنید.

2. گیر در ادخال: گلنگدن به جلو نمی¬رود و فشنگ داخل لوله نمی¬رود.

1. لبه خشاب خراب شده است.

2. فشنگ قر و یا معیوب است.

3. جان لوله کثیف است.

رفع گیر:

1. خشاب را تعویض کنیم.

2. فشنگ را دربیاوریم.

3. جان لوله را تمیز کنیم.

3. گیر در چفت شدن: آلات متحرکه¬ها آخر نرفته و با چکاندن ماشه عمل ضربه زدن انجام نمی¬شود.

علت گیر:

1. فنر ارتجاع شکسته یا کثیف است.

2. داخل مقر گلنگدن در آلات متحرک یا زائده¬های چفت کننده در بدنه اسلحه کثیف است.

رفع گیر:

1. فنر ارتجاع را تعویض یا تمیز می¬کنیم.

2. داخل مقر گلنگدن را تمییز می¬کنیم.

لینک به دیدگاه

نارنجک دستی:

نارنجک دستی بمب کوچکی است که ممکن است از مواد منفجره به منظور کشتن و مجروح کردن و ایجاد انفجار و تخریب و یا از مواد شیمیایی دودزا اشک¬آور و یا آتش¬زا در جهت کنترل اختشاشات یا علامت دادن و یا ایجاد آتش¬سوزی برمی¬گردد و یا آنکه در راستای آموزش و تمرین، پرتاب مورد استفاده قرار می¬گیرد.

 

ماسوره:

وسیله¬ای است که خرج اصلی نارنجک را منفجر می¬سازد.

1. بدنه ماسوره

2. ضامن

3. اهرم مانع ضارب

4. ضارب

 

انواع نارنجک دستی:

1. نارنجک دستی منفجره

2. نارنجک دستی مشقی

3. نارنجک دستی شیمیایی

4. نارنجک دستی آموزش

لینک به دیدگاه

کلت 43/11 م م. مدل 1911

 

مقدمه:

کلت 43/11 م م. مدل 1911 بدون شک یکی از موفق¬ترین سلاح¬های کمری است که تا به حال ساخته شده است این سلاح توسط ساموئل کلت در سال 1907 با ایجاد اصلاحاتی در مدل اسلحه کمری بروانینگ ساخته شد و در ارتش و نیروی دریایی آمریکا مورد استفاده قرار گرفت.

 

مأموریت:

شرکت در رزم نزدیک و برای از بین بردن نفرات پیاده دشمن.

 

 

مشخصات:

این اسلحه جنگ افزاری است جنگی، نیمه خودکار با هوا خنک می¬شود و به وسیله خشاب 7 فشنگی تغذیه می¬گردد. فشار گاز حاصل از سوختن باروت در داخل فشنگ باعث عقب راندن گلنگدن شدن در نتیجه آماده شده گلنگدن برای تیراندازی بعدی آماده می¬شود. و به محض اینکه آخرین فشنگ موجود در خشاب تیراندازی گردید گلنگدن به عقب برمی¬گردد و بدین وسیله تیرانداز از خالی شده خشاب آگاه می¬گردد.

مشخصات:

1. کالیبر 43/11 م م

2. وزن با خشاب خالی 105/1 گرم

3. وزن تپانچه با خشاب پر 250/1 گرم

4. حداکثر برد با زاویه 30 درجه 1463

5. برد مؤثر 70 الی 150 متر

6. تعداد خان 6 عدد گردش راست به چپ

 

محاسن:

1. قدرت زیاد رزم نزدیک

2. سهولت در استفاده

3. استفاده مؤثر در رزم نزدیک

 

معایب:

1. تشتت تیر زیاد

2. سنگینی وزن به نسبت سلاح¬های مشابه دیگر

نام گذاری قطعات اصلی:

1. خشاب

2. کلاهک فنر ارتجاع

3. مانع گلنگدن

4. قبضه تپانچه¬ای شکل و متعلقات

5. میله فنر ارتجاع

6. فنر ارتجاع

7. مانع کلاهک فنر ارتجاع

8. لوله

9. گلنگدن

 

انواع مهارت:

1. جنگی: علیه افراد و هدف¬های سبک

2. فشنگ مانوری: فاقد گلوله و سر جمع جهت استفاده در تمرینات

3. رسام: علیه افراد و هدف¬های کوچک همراه با نور قرمز برای نشان دادن خط سیر گلوله

4. شکاری: برای شکار حیوانات به جای مرمی دارای ساچمه است

5. مشقی: فاقد باروت و چاشنی جهت تمرین و آموزش

 

ضامن¬های تپانچه کلت:

دارای چهار نوع ضامن می¬باشد.

1. خودکار: شامل 1- ضامن قبضه¬ای. 2- ضامن جدا کننده

2. غیرخودکار: شامل 1- اصلی (ژ-3- کلاشینکف). 2- ضامن چخماق

باز کردن مختصر کلت 43/11 م م در سه مرحله انجام می¬شود:

1. اطمینان از خالی بودن

2. جدا کردن دو قسمت ثابت و متحرک قبضه و متحرک

3. باز کردن قطعات متحرک

(توجه: بستن عکس باز کردن است)

لینک به دیدگاه

مشخصات آر پی جی 7 را بنویسید:

جنگ افزاری است ضد نفر، ضد تانک، بدون عقب نشینی، بدون خان، با دستگاه چکاننده ضربتی و به وسیله نفر حمل می¬شود و دارای گلوله غیر آماده

مختصات:

1. کالیبر 40 میلی¬متر

2. قطر سر نارنجک 80 میلی¬متر

3. طول نارنجک انداز 95 سانتیمتر

قسمت¬های اصلی:

1. لوله جلویی

2. دستگاه چکاننده

3. دستگاه ضارب

4. دوربین نشانه روی

 

آر پی جی 7:

شرح گیر علت گیر رفع گیر

عدم تیراندازی گلوله در داخل لوله جای نگرفته است

چاشنی احتراق سالم نیست

سوزن نیروی کافی برای ضربت زدن به چاشنی احتراق ندارد و یا سفت شده است

سوزن سائیده شده و یا شکسته شده

کثیف بودن و یا سفت شدن روغن در دستگاه چکاننده و ضارب گلوله را کامل داخل نموده تا ثابت کننده نارنجک در بریدگی دهانه لوله جلویی قرار بگیرد.

نارنجک را عوض کنید

سوزن را با سوزن یدکی عوض نمایید.

با سوزن یدکی عوض نمایید.

دستگاه چکاننده و یا دستگاه ضارب را تمییز کرده و روعن کاری را تجدید نمایید.

عدم ورود گلوله در داخل لوله جلویی کثیف بودن لوله جلویی یا باقیماندن جرم گاز باروت و لفاف مقوایی لوله جلویی را تمییز کنید

نارنجک انداز آر پی جی 7 از ضامن خارج نمی¬شود لوله عقبی کاملاً به لوله جلویی پیچ نشده است و گیره چفت (برآمدگی اهرم) از سطح صاف دایره برجسته لوله¬های عقبی خارج نشده است لوله عقبی را تا خارج شدن چفت پیچ داده و چنانچه سفت پیچیده می¬شود محل¬های کثیف و دود گاز باروت اتصال جلویی و عقبی را پاک کنید.

لینک به دیدگاه

تعریف مین:

مقدار مواد منفجره شیمیایی و آتش زا است که معمولاً در یک جعبه قرار داده شده و به منظور مصدوم نمودن یا ایجاد خسارت به خودروها، قایق¬ها، هواپیماها مورد استفاده قرار می¬گیرد و یا طرحی طراحی شده است که باعث زخمی یا کشته شدن نفرات می¬شود.

قسمت¬های خشکه مین= یک مین از پنج قسمت تشکیل شده است.

1. مأمور

2. چاشنی

3. خرک کمکی

4. خرج اصلی

5. بدنه

تعریف ماسوره: وسیله¬ای است که در اثر تحریک ایجاد شعله یا ضربت می¬کند و با انفجار چاشنی سبب انفجار مین می¬شود چاشنی: منفجره¬ای است با حساسیت زیاد و قدرت انفجار کم

خرج کمکی: منفجره¬ای است با حساسیت کمتر از چاشنی و قدرت انفجار بیشتر از آن

خرج اصلی: منفجره¬ای است ساخته شده از رمای مختلف که مجموعه فوق در آن جای دارد.

مواد آتشین: به یک سوی اعمالی که باید به طور پیوسته انجام می¬گیرد تا مین منفجر شود و آتش مین می¬گویند.

طبقه بندی مین¬ها:

1. تقسیم بندی به حسب نوع مین که ممکن است پیوستگی، سفالی، شیشه¬ای، مقوایی، چرخی، کائوچوئی می¬باشد.

2. بر حسب نوع خرج اصلی، مین¬های منفجره شده، مین¬های آتش زا، مین¬های شیمیایی.

3. بر حسب نوع تحریک: شامل مین¬های تماس مستقیم، مین¬های کنترل شده، مین¬های واکنش.

انواع مین، برحسب مواد استعمال (استفاده): مین¬های ضد لگد، مین¬های ضد تانک منو فرار و. ضد تانک، انفجاری، قدکشی، جهنده، با قابلیت نفوذ عمودی سمت پرتاب افقی و انفجاری

ماسوره گذاری: عبارتست از مواد کردن چاشنی ماسوره بر روی مین

ماسوره برداری: عبارتست از برداشتن ماسوره چاشنی از روی مین

سلج کردن: عبارتست از ماسوره گذاری و برداشتن خارهای ضامن از روی ماسوره

غیر مسلح کردن: عبارتست از گذاشتن خارهای ضامن بر روی ماسوره و برداشتن ماسوره و چاشنی.

خنثی کردن عبارت است از بی اثر کردن مین با استفاده از کلیه امکانات موجود

مین تله: مینی است که علاوه بر ماسوره اصلی به یک یا چند ماسوره فرعی مجهز می¬باشد.

سیم تله: سیمی است که به ماسوره فرعی مین متصل می¬باشد.

سیم عامل: سیم یا طنابی است که به حلقه ماسوره اصلی مین عامل بسته است.

انفجار القایی: آن است که انفجار یک مین باعث انفجار مین¬های مختلف مجاورش می¬شود.

شعاع عامل خطرناک: مسافتی است خارج از شعاع عمل مؤثر که در آن مسافت ترانست دچار ضایعات می¬شود.

شعاع عمل مؤثر: مسافتی است که در آن مسافت حداقل 50% نفرات در اثر انفجار دچار ضایعات می¬شوند.

رنگ مین: به طور کمی مین¬های حقیقی محتوی ماده منفجره دارای رنگ سبز زیتونی مین¬های شیمیایی رنگ خاکستری و مین¬های بی اثر با رنگ مشکی می¬باشد.

لینک به دیدگاه

تیر بار ژ -3

 

مأموریت سلاح تیر بارز:

1. مأموریت اصلی به علیه هدف¬های زمینی

2. مأموریت فرعی به علیه هدف¬های هوایی مأموریت تاکتیکی (آفنری و پرافندی) آفند: پشتیبانی از یگان¬های تک رو

پدافند: شرکت در آخرین آتش¬های استفاظی

سازمان تیر بارز -3:

به تعداد سه قبضه در گروه ادوات دسته پیاده:

حرفه تیربار: دارای سه نفر خدمه می¬باشد. 1- تیراندازی. 2- کمک تیراندازی

 

مشخصات:

جنگ افزاری است خودکار با لوله قابل تعویض که از سمت چپ تغذیه می¬شود و با فشار مستقیم گاز باروت مسلح می¬گردد. و با نوارهای 100 الی 250 تیری تغذیه و با آب و هوا خنک می¬شود. دارای دو دستگاه نشانه¬روی روی زمین و هوایی به وسیله دو پایه و سه پایه روی زمین مستقر می¬گردد. 62/7 وزن تیربار و پایه 5/7 کیلوگرم. وزن لوله 730/1 کیلوگرم. طول تیربار 5/122 سانتیمتر- نواخت تیر علمی 1000 الی 1300 تیر در دقیقه نواخت تیر عملی 650 الی 850 تیر در دقیقه- دارای چهار خانه گردش چپ به راست- برد مؤثر 1200 متر برد نهایی 4000 متر سرعت ابتدایی گلوله 820 متر در ثانیه وزن دو پایه 5/1 کیلوگرم گلنگدن 600 گرم

 

تیر بار ژ-3 از 11 قطعه تشکیل شده است:

1. بدنه و متعلقات

2. دوپایه متعلقات

3. قبضه تپانچه¬ای شکل و چکاننده

4. لوله

5. عقبه

6. روآیک و متعلقات گلنگدن

7. درب صفحه خوراک دهنده

8. فنر ارتجاع

9. دستگیره آتش

10. شعله پوش

11. بوش

12. بند

دستگاه نشانه¬ای از دو قسمت تشکیل شده است:

1. مگسک در جلو

2. ستون درجه از عقب

دستگاه مگسک می¬تواند حول محوری حرکت نماید ستون تاشونده تغییرات درجه که با تقسیمات 100 متر از 200 متر الی 1200 متر روی آن تقسیم شده است همین اعداد در پشت ستون درجه نوشته شده برای استفاده از تیراندازی به حالت دارازکش روی ستون تغییرات درجه قرار دارد.

 

انواع مهمات:

1. فشنگ جنگی: بر علیه نفرات و هدف¬های سبک

2. فشنگ مشقی: جهت آموزش و تمرین ذخیره گذاری و ذخیره برداری

3. فشنگ ماسوری

4. فشنگ رسام

لینک به دیدگاه

نارنجک تفنگی:

تعریف نارنجک تفنگی: مرمی است که به وسیله تفنگ پرتاب می¬شود برای این منظور از فشنگ مشقی سر جمع مخصوص در تفنگ ژ-3 برای پرتاب نارنجک به سمت هدف مورد استفاده قرار می¬گیرد و به عنوان یک سلاح ضد پاتک در رزم نزدیک به کار می¬رود.

 

مأموریت نارنجک تفنگی:

1. انهدام ادوات زرهی

2. انهدام سنگرهای بتنی دشمن

 

انواع نارنجک تفنگی:

1. نارنجک¬های مشقی و آموزشی

2. نارنجک¬های جنگی منفجره و ضد نفر و ضد تانک

3. نارنجک¬های دودزا

4. نارنجک¬های رنگی که محتوای رنگی دارد.

 

نارنجک¬های تفنگی جنگی:

یک نوع با خرج گود که برای از بین بردن تانک¬ها به کار می¬رود و به رنگ سیاه بوده و دارای خطوط زرد رنگ می¬باشد. و نوع دیگر نارنجک ضد نفر بوده که مملو از ساچمه است.

 

نارنجک¬های تفنگی آموزشی:

برای انجام تمرینات تیراندازی در میدان تیر مورد استفاده قرار می¬گیرد و به رنگ آبی بوده و دارای خطوطی سفید رنگ است و نارنجک تفنگی که برای آموزش¬های تلفیه به کار می¬رود و به رنگ سبز زیتونی است و کلمه مشخصی با حروف درشت روی آن نوشته شده است.

 

 

 

 

قسمت¬های مختلف نارنجک تفنگی:

1. سر نارنجک

2. دستگاه اشتغال و ضامن

3. دنباله و صفحات هدایت کننده

4. دستگاه نشانه روی

5. خرج پرتاب

 

اجزای هر نارنجک تفنگی:

خرج گود و خرج ضمیمه بوده و همچنین در قسمت جلو سر نارنجک قطعه¬ای قرار دارد که هنگام برخورد سر نارنجک به هدف خرج احتراق را مشتعل می¬سازد.

 

دستگاه اشتعال:

بعد از خرج گود قرار دارد و ضامن نارنجک تفنگی که کنار خرج احتراق می¬باشد از مشتعل شدن خرج احتراق در موانع حمل و نقل با وسایل نقلیه و یا حمل به وسیله تر و همچنین هنگام طی نمودن ساخت ابتدایی مسیر گلوله پس از تیراندازی جلوگیری می¬کند.

 

دنباله نارنجک تفنگی:

دنباله نارنجک تو خالی بوده و در روی آن صفحه¬های هدایت کننده قرار دارد هنگام تیراندازی انتهای دنباله نارنجک تفنگی را روی شعله پوش قرار داده و شعله پوش را به طور کشویی داخل حفرۀ انتهایی دنباله نارنجک تفنگی می¬نماید. پس از تیرانداز صفحات هدایت کننده نارنجک را مستقیماً به طرف هدایت کرده و از منحرف شدن جلوگیری می¬نماید.

 

دستگاه نشانه روی:

از فنر بسیار نازکی بوده که دارای تقسیمات مختلفی می¬باشد و برای تیراندازی به هدف¬های گوناگونی در ساخت¬های 50 و 75 و 100 متری به کار می¬رود.

 

خرج پرتاب:

به صورت فشنگ سه جمع می¬باشد که داخل آن فقط باروت سیاه وجود دارد و فاقد گلوله می-باشد و هنگام تیراندازی با دست داخل خزانه لوله قرار می¬دهند.

مختصات نارنجک تفنگی:

1. طول 425 میلیمتر

2. حداکثر قطر نارنجک 70 میلیمتر

3. سرعت اولیه 51 متر بر ثانیه

4. وزن 750 گرم

5. منطقه بدون خطر لوله 3 متر

6. برد مؤثر برای هدف¬های ثابت 75 متر

7. برد مؤثر برای هدف¬های متحرک 50 متر

8. قدرت نفوذ در زره 270 میلیمتر

 

دستگاه اشتعال نارنجک تفنگی:

این دستگاه شامل قسمت¬های زیر می¬باشد:

1. متراکم کننده

2. منفجر کننده

3. دستگاه ضامن

انواع حالات تیراندازی با نارنجک تفنگی:

1. ایستاده

2. به زانو

3. نشسته

4. دراز کش

 

اصول حفاظتی نارنجک تفنگی:

1. پرتاب نارنجک تفنگی فقط با استفاده از خرج پرتاب تعیین شده برای تفنگ ژ-3 مجاز می¬باشد.

2. تیراندازی با نارنجک تفنگی بدون شعله پوش تفنگ ژ-3 اکیداً ممنوع می¬باشد.

3. هنگام تیراندازی با نارنجک تفنگی به هیچ عنوان نباید خشاب روی تفنگ قرار داده شود و یا قبل از اطمینان از خالی بودن خزانه لوله خرج پرتاب را داخل خزانه قرار داد.

4. به خاطر داشته باشید به هیچ عنوان از فشنگ جنگی 62/7 میلیمتر به جای خرج پرتاب مخصوص تیراندازی نارنجک تفنگی استفاده ننموده که باعث انفجار نارنجک خواهد شد.

5. هنگام قرار دادن نارنجک تفنگی در سر لوله تفنگ باید توجه داشت که نارنجک تا آخرین حد ممکن در درون لوله تفنگ فرو رفته باشد.

6. نارنجک تفنگی به راحتی باید در سر لوله تفنگ قرار داده شود و از به کار بردن زور خودداری شود.

 

نارنجک تفنگی (هیسیانو) ضد زره یا dm22:

این نارنجک دارای دستگاه احتراق الکتریکی بوده و از این جهت هنگام برخورد به هدف باز او به ثابت بسیار کم نیز فوراً منفجر شود.

لینک به دیدگاه

کلت 9ma:

مشخصات و مختصات کلت 9ma: ساخت چک و اسلواکی

مشخصات:

جنگ افزاری نیمه خودکار با هوا خنک می¬شود و به وسیله خشاب 15 فشنگی تغذیه می¬گردد و به وسیله فشار گاز باروت مسلح می¬گردد و بعد از شلیک آخرین فشنگ به حالت نیم باز می¬ماند. و تیر انداز متوجه می¬شود که فشنگ تمام شده است.

مختصات:

1. کالیبر: 9 میلیمتر

2. تعداد خان 6 عدد چپ به راست

3. برد مؤثر 25 الی 50 متری

4. طول گام 250 میلیمتر

5. طول لوله 130 میلیمتر

6. طول تپانچه 206 میلیمتر

7. وزن با خشاب خالی 1 کیلوگرم

8. وزن خشاب خالی 85 گرم

9. ظرفیت خشاب 15 تیر

10. وزن گلوله 12 گرم

11. قدرت نفوذ در چوب کاج در فاصله 50 متری 150 میلیمتر

12. تعداد قطعات 55 قطعه

13. برد نهایی 1200 متر

 

مأموریت:

استفاده در درگیری¬های نزدیک بر علیه نفرات پیاده دشمن

محاسن:

1. قدرت آتش زیاد در رزم نزدیک

2. سهولت در استفاده

3. استفاده مؤثر در رزم نزدیک

4. سادگی در باز و بسته کردن

5. دارای قطعات کم

6. دارای حجم آتش زیاد

معایب:

1. سنگینی وزن

2. قدرت تخریب کن

3. خودکار بودن و حساس بودن ماشه

نام گذاری قطعات اصلی:

1. گلنگدن و متعلقات: 1- روپوش و عقبه مربوط لوله 2- میله و فنر ارتجاع 3- فنر سوزن و مانع سوزن

2. قبضه و متعلقات: 1- ماشه 2- محافظ ماشه 3- مانع گلنگدن و ضامن اصلی

3. خشاب و متعلقات: 1- پوسته خشاب 2- فنر فشار 3- صفحه خوراک دهنده 4- چفت کف خشاب و کف خشاب.

لینک به دیدگاه

پدافند ش.م.ه.

تعریف عوامل شیمیایی:

موادی هستند به صورت جامد، مایع، گاز که در اثر خواص شیمیایی خود موجب ضایعات شیمیایی و یا تلفات رزمی و یا آسیب جسمانی بر روی انسان و یا حیوان و نباتات ایجاد دگرگونی می¬یابد و در موارد تاکتیکی به عنوان پرده دود عملیات را از دید دشمن محدود می¬کند و در موارد ضروری برای ایجاد آتش سوزی مورد استفاده قرار می¬گیرد.

تقسیم بندی عوامل شیمیایی:

عوامل به سه دسته تقسیم می¬شوند.

1. برحسب شکل ظاهر

2. برحسب حالت فیزیکی که به صورت جامد، مایع، گاز می¬باشد.

3. برحسب موارد استعمال نظامی و واکنش شیمیایی در انسان و حیوان

10-2

عوامل شیمیایی بر حسب استعمال نظامی و واکنش شیمیایی در انسان در انسان یا حیوان به 2- دسته تقسیم می¬شوند:

1. عوامل سعی که موجب مرگ و میر یا بیماری در انسان و حیوان می¬شود.

2. عوامل کنترل اغتشاشات به جهت متفرق نمودن از ازدحامات و بیرون کشیدن دشمن از پناهگاه¬ها

3. عوامل دود جهت ایجاد پرده دود یا علامت مخابراتی

4. عوامل آتش زا: به منظور ایجاد و تخریب در منطقه حیاتی دشمن به وسیله¬ی آتش استفاده می¬شود.

5. عوامل آموزشی: این عوامل جهت بالا بردن فنون و استفاده آموزشی دارد.

10-3

عوامل شیمیایی بر حسب عمل فیزیولوژیکی به اثرات عوامل بر روی ارگان و اعضاء و جوارح به شرح زیر طبقه بندی می¬شود:

1. عوامل سمی خفه کننده با شک: نظیر فاز جیم- دی فاز جیم که موجب ضایعات در شش می¬گردد.

2. عوامل سمی خون مانند ac-rc-ck که موجب عدم مبادله¬ی اکسیژن در بافت¬ها می¬گردد.

عوامل سمی اعصاب را شرح دهید: عوامل سمی اعصاب به نام¬های گروه¬های v و g از جمله گروه g به نام¬های سومان، سارین که عمل کلی آنان بازداشتن آنزیم کلین فسفر (کینستر) از عمل فیزیولوژیکی خود می¬باشد.

عوامل فیزیولوژیکی را نام ببرید:

1. عوامل عصبی

2. عوامل تاول زا

3. عوامل خون

4. عوامل خفه کننده

5. عوامل متهوع

6. عوامل اشک آور

7. اختلال کننده در رشد گیاهان

8. دی فولنیت¬ها

نحوه پخش عوامل شیمیایی را نام ببرید:

1. به وسیله¬ی هواپیما

2. توپخانه¬ها

3. راکت¬ها

4. موشک¬های هدایت شونده

راه¬های نفوذ عوامل شیمیایی به بدن را ذکر کنید:

1. دهان

2. بینی

3. چشم

4. پوست

 

روش¬های شناسایی منطقه آلوده به عوامل ش.م.ه را ذکر کنید:

1. دیدن تابلوهای اعلام خطر

2. دیدن هواپیماهای پخش کننده

3. شنیدن و دیدن انفجارهای مشکوک

4. استشمام بوهای مشکوک

5. احساس سوزش و خارش شدید و آبریزش از بینی

6. تغییر مزه و طعم آب و غذا

7. دیدن مرگ و میر حیوانات و انسان¬ها به طور غیر عادی

8. ریزش ناهنگام برگ درختان

9. دیدن قطرات مشکوک

10. مساعد شدن دود یا گاز از منطقه¬ای به طور مشکوک

10-4

لباس¬های خفاظتی چند نوع هستند؟

1. لباس¬های نفوذپذیر

2. لباس¬های نفوذ ناپذیر

 

قسمت¬های اصلی یک ماسک ارتشی را نام ببرید؟

1. قطعه¬ی صورتی

2. عناصر صافی

3. کیف حامل ماسک

ماسک محافظ رزمی : این ماسک ساخت آمریکا بوده و از اجزای زیر ساخته شده است:

1. قطعه¬ی صورتی

2. کیسه¬ی حاصل ماسک

3. کیسه¬ی ضد آب واتر پروا

4. درب قمقمه

5. یک جفت لنز چشمی (خارجی)

این ماسک دارای سه مزیت نسبت به سایر ماسک¬ها می¬باشد:

1. دارا بودن سیستم نوشیدن آب

2. دارا بودن سیستم تنفسی مصنوعی ماسک به دهان

3. دارا بودن عینک¬های طبی برای چشم¬های ضعیف

لینک به دیدگاه

متعلقات را ذکر کنید:

1. روپوش ماسک

2. پارچه محافظ سرما

3. عینک

4. لوله¬ی تنفسی مصنوعی

مرحله¬ی ماسک گذاری را ذکر کنید:

1. حبس نفس

2. ماسک گذاری

3. اعلام گاز (خطر)

4. ادامه¬ی مأموریت

5. برداشتن ماسک به دستور ارشدترین نفر

 

روش صحیح ماسک گذاری را توضیح دهید. هر ارتشی باید قادر باشد که به دنبال اعلام خطر ش.م.ه در مدت 9 ثانیه به طور صحیح ماسک گذاری و آن را روی سر خود جا به جا کند چشم-های ماسک را پاک و آزمایش مربوط را به عمل آورد البته در چنین وضعیتی روپوش ماسک نیز روی ماسک قرار دارد. بنابراین اقدام دوم او این که مدت 9 ثانیه با قرار دادن بندهای خود روپوش در زیر بازوان و بستن و استوار کردن آنها کار ماسک گذاری را به طور کلی در 10 ثانیه یا کمتر از آن تکمیل کنید. این عمل هنگامی امکانپذیر است که سرباز مراحل گوناگون تمرین را انجام داده باشد.

روش استفاده از دفترچه Mg را بنویسید.

دفترچه آشکار ساز Mg مثل کاغذ تورنسل عمل کرده که در محیط¬های مختلف رنگهای مختلف از خود نشان می¬دهد این کاغذ در محیطی که مل خفه کننده زده باشند یک رنگ مشخصی از خود نشان می¬دهد و یا در محیطی که عامل خون زده باشند رنگ دیگری از خود نشان می¬دهد.

آمپول آتروپین برای عامل اعصاب به تعداد سه عدد به فاصله¬ی زمانی 10 دقیقه و در مدت 20 دقیقه سه آمپول به صورت تزریقی بر ماهیچه ران زده می¬شود.

آمپول امیل نیتریت برای عامل خون استفاده می¬شود به تعداد 8 عدد به فاصله¬ی زمانی 3 الی 5 دقیقه به صورت استشاقی در داخل ماسک به صورت زوجی استفاده می¬شود.

10-7

اقدامات حفاظتی در تک هسته¬ای الف) تک غافلگیری: اولین نشانه و علامت تک هسته¬ای نور خیر کننده بسیار درخشان و شدیدی است که حتی در محیط باز و نور خورشید نیز قابل رویت است در صورتی که در محیط باز غافلگیری شدید و هیچ گونه پناهگاه طبیعی یا غیر طبیعی در فاصله¬ی نزدیک وجود نداشت در کمترین زمان ممکن از طرف شکم بر روی زمین بخوابید به نحوی که بدن شما برجستگی¬های کمی نسبت به سطح زمین تولید نماید.

در این حالت چشمان خود را بسته و با دست¬ها سر و صورت و گوش و گردن خود را محافظت نماید توجه داشته باشید که برجستگی باشند یا تحت تأثیر اثرات آن قرار می¬گیرد. آنچه مهم هست تصمیم گیری سریع در استفاده فوری از زمین بدون تلف کردن وقت می¬باشد هر گونه تأخیر باعث می¬شود که اثرات انفجار بر شما اثر گذارد. با توجه به مسئله¬ی زمان استفاده از هر گونه شیار، نهر، گودی، سنگر، فرورفتگی، حفره الزامی است اگر در نزدیکی شما ساختمان و پناهگاه وجود دارد. با توجه به مسافت نقطه¬ی انفجار و موارد ایمنی می¬توانند از آن استفاده کنید. قدرت جنگ افزار هسته¬ای قدرت جنگ افزار هسته¬ای بر حسب قدرت انرژی حاصله از آن انفجار بر پایه¬ی قدرت انفجار به میزان برابری (TNT) لازم محاسبه می¬گردد.

راتُون معمولی برابر با کیلوگرم جرم است و هرگاه این مقدار هزار برابر گردد به یک کیلوتن قدرت هسته¬ای تبدیل می¬گردد بنابراین یک بمب هسته¬ای یا کیلوتن حاوی یک میلیون کیلوگرم TNT می¬باشد.

 

مراحل گسترش ابر اتمی:

1. مرحله¬ی گوی آتشین

2. مرحله¬ی تشکیل ابر هسته¬ای

3. مرحله¬ی ثبات ابر

مرحله¬ی گوی آتشین: از لحظه¬ی انفجار شروع و تا هنگامی که طوفان انفجار بمب که دارای نور خیره کننده سفید رنگ و به گوی مشتعل مایع به قرمز کم رنگ تبدیل می¬شود ادامه دارد.

مرحله¬ی تشکیل ابر هسته¬ای: تبدیل نور به قرمز رنگ به دلیل انفجار بمب و ایجاد خلاء در اطراف ترکش و تبدیل اجرام به گاز و میل به صعود گازها مجموعه حاصله تشکیل ابر هسته¬ای داده که شروع به بالا رفتن می¬کند و تا زمان توقف در بالا می¬ماند.

مرحله¬ی اثبات ابر: زمانی که ابر متشکله به حداکثر ارتفاع خورشید شروع می¬گردد و پس از حدود تقریبی 14 دقیقه این ابر در عرض گسترش می¬یابد و دارای طول و عرض و ارتفاع معینی می¬گردد.

 

محافظت در مقابل عوامل ش.م.ه:

انواع وسایل حفاظتی: وسایلی که بدن و سر و صورت پرسنل را در مقابل اثرات عوامل شیمیایی و میکروبی و گرد و خاک ومواد رادیواکتیویته حفاظت می¬کند عبارت است از انواع لباس¬ها، ماسک-ها که در زیر تشریح می¬گردد.

انواع لباس¬ها:

1. لباس¬های نفوذپذیر

2. لباس¬های نفوذناپذیر مخصوص

3. لباس¬های حفاظتی نفوذناپذیر

 

الف) لباس¬های نفوذپذیر: این لباس¬ها در واقع همان لباس¬های کار معمولی هستند که به وسیله-ی مواد مخصوص آغشته شده است گرچه لباس¬های عادی سربازی خود تا اندازه¬ای از سرعت عمل مایعات می¬کاهد لیکن با آلوده شدن لباس اثر مواد به بدن سرایت می¬نماید اجزای این لباس عبارتند از: 1- بلوز 2- شلوار 3- برگ¬های مانع ورود گاز 4- زیرپوش زیر شلوار جوراب و دستکش و پوتین آغشته می¬باشند که به تعداد لازم جهت مصرف و تعویض تحویل می¬گردد

ب) لباس¬های نفوذپذیر مخصوص علاوه بر لباس معمولی لباس¬های سرهم دو لایه آغشته نیز تهیه و تحویل گردیده که دارای همان ویژگی¬های لباس نفوذپذیر آغشته می¬باشد به همراه این لباس یک جفت روکش لاستیکی پوتین و دستکش نیز تحویل گردیده که در موارد اضطراری می¬توان به جای لباس نفوذپذیر از آن استفاده نموده است.

10-11

علائم ظاهری: عامل سمی خون: این عامل به صورت گاز بوده و از طریق تنفس و چشم به بدن وارد می¬شود و مصرف به مقدار زیاد آن باعث بی¬ارادگی و اضطراب می¬شود و مرگ را در دقایق اولیه به وجود می¬آورد این عامل بی رنگ بوده و دارای مزه و بوی بادام تلخ می¬دهد.

1. ترکش هوایی به انفجاری گفته می¬شود که شعاع گوی آتشین به زمین اثبات نکند.

2. ترکش سطحی: به انفجاری گفته می¬شود که نقطه¬ی ترکش در روی زمین یا ارتفاعی باشد که شعاع گوی آتشین به زمین اثابت نماید.

3. ترکش زیر سطحی: به انفجاری گفته می¬شود که نقطه¬ی ترکش و زیر سطحی زمین باشد این نوع ترکش برای انجام آزمایش¬ها و یا درهم کوبیدن کشتی¬ها و اسکله¬ها و بندرگاه¬ها به کار می¬رود.

اثرات انفجار هسته¬ای: اثر انفجار هسته¬ای تقریباً به طور همزمان ظاهر و به شرح زیر است:

1. تشعشعات نورانی و حرارتی 35% کل انرژی

2. تشعشعات هسته¬ای 15% کل انرژی

3. تشعشعات انفجار 50% کل انرژی

کیف آشکار ساز (کیف کاشف) از چند قسمت تشکیل شده است:

1. کیف حامل

2. دفترچه راهنما

3. لوله¬های الوان (سفید، آبی، زرد، قرمز، سبز)

4. دفترچه آشکارساز

5. اپراتور یا پمپ

6. قوطی پلاستیکی به رنگ (سفید، آبی، سبز)

7. کارت گزارش عامل ناشناخته

8. سایر اقدام

لینک به دیدگاه

حفاظت انفرادی را تعریف کنید؟

بکارگیری صحیح جنگ افزار و لازمه کشته نشدن استفاده صحیح و به موقع از زمین و به کارگیری فنونی که برای حفاظت انفرادی یک سرباز در مقابل آتش دشمن به کار برده می¬شود را حفاظت انفرادی می¬گویند

 

 

 

انواع حفاظت در مقابل جنگ افزارهای دشمن را بنویسید.

عامل و غیر عامل:

1. حفاظت غیر عامل به عملی می¬گویند که سرباز برای حفظ خود و کاهش اثرات آتش دشمن انجام می¬دهد این اقدامات با به کار بردن جنگ افزار یا آتش همراه نبود و معمولاً بر پراکندگی، استتار پوشش و فریب می¬باشد.

 

در بکارگیری اقدامات عامل و غیر عامل چه مواردی را باید در نظر گرفت؟

1. دشمن روحیه و اجرای کار دسته جمعی

2. انتخاب مواضع مناسب آتش

3. حفظ ارتباط و تماس مدام به یکدیگر

4. بهره برداری از نقاط ضعیف دشمن

5. استفاده مناسب از آتش¬های موجود

6. به کار بردن سریع صحیح جنگ افزار و ابزار انفرادی

اقدامات لازم در برابر هواپیما و هولیبرد دشمن را توضیح دهید.

معمولاً پدافند انفرادی علیه هواپیماهای دشمن به طور غیر عامل صورت می¬گیرد و بهترین راه حفاظت در برابر تهدید هواپیماها داشتن پوشش و بایستی سعی کرد که نفری دو چه کمتر در مورد خطر هواپیمایی قرار گیرد. این کار به وسیله بکارگیری وسایل علائم خطر و پائیدن آسمان عملی و همچنین شناسایی هواپیمایی خودی از دشمن

پدافند عامل:

نقطه به تیراندازی بر علیه هواپیماها محدود می¬شود و چتربازان به هنگام فرود و یا زمانی که چترهای خود را جمع می¬کنند هدف خوبی برای جنگ افزارهای دشمن می¬باشد و سربازان به صورت دسته جمعی آتش انبوهی در برابر هواپیماهای دشمن ایجاد می¬کند.

 

در هنگام اقدامات حفاظتی چه نکاتی را مورد توجه قرار می¬دهیم؟

1. سایه منظم ایجاد نگردد.

2. دود و گرد و خاک و اشیای براق جلب توجه دیدبان هواپیمایی دشمن می¬نماید.

3. در معرض دید دشمن نباید کبریت روشن نمود و یا سیگار کشید و خودروها باید با چراغ جنگی یا خاموش در شب حرکت نمایند.

4. در کوره راه¬ها جای چرخ حرکت خودروها و سایر و کارت¬ها دیده نگردد. زیرا در عکس-های هوایی دیده می¬شود و باید بلافاصله از دید هواپیماها خارج گردد.

حفاظت در برابر ادوات رزمی دشمن را تشریح نمایید.

استفاده از سنگرهای تنگ و گود و شیب¬های تند و بریدگی¬هایی که دارای دیوارهای عمودی می¬باشند و پدافند غیر عامل سربازان در برابر تهدیدهای دشمن کمک مؤثری می¬نماید زیرا تانک-ها دارای محدودیت¬هایی به شرح می¬باشند.

1. قدرت تانک¬ها در شیب تند مناطق کوهستانی و باطلاقی و در تاریکی شب محدود است.

2. آتش جنگ افزار کوچک باعث جدا شدن نفرات از تانک می¬شود و با استفاده از پهلوها و عقب تانک به علت محدودیت دید به آنها نزدیک شده با استفاده از سلاح ضد تانک آن را منهدم می¬نماییم.

حفاظت انفرادی:

روش مقابله با تک¬های شیمیایی را توضیح دهید:

برای ایجاد ضایعات در بین نفرات اساساً از مواد شیمیایی سمی استفاده می¬شود این مواد به شکل بخار یا ذرات کوچک مایع یا جامد در داخل هوا پخش شده و از راه تنفس و یا پوست وارد بدن می¬گردد.

انواع عوامل شیمیایی را نام ببرید:

1. گازهای تاول زا

2. گازهای خفه کننده

3. گازهای اعصاب

4. گازهای قی آور

5. گازهای اشک آور

6. گازهای آتش زا

 

راه¬های پخش عوامل شیمیایی را بازگو کنید:

عوامل شیمیایی با استفاده از سمت باد به وسیله گلوله¬های توپخانه، خمپاره، نارنجک، مین، بمب، انواع موشک¬ها، دستگاه¬های مولد بخار کردن مواد شیمیایی و یا دستگاه¬های پودر¬پاش پخش و به طرف دشمن رانده می¬شود

حفاظت در برابر عوامل شیمیایی را شرح دهید:

گازهای جنگی معمولاً سنگین تر از هوا بوده و سبب آلودگی مناطق پست و گودال¬ها می¬گردد به همین دلیل هنگامی که معلوم شود دشمن وسایل شیمیایی بکار برده بایستی سربازان را از این گونه مناطق دور کنیم. حفاظت در برابر گازهایی که از راه تنفس به بینی و چشم آسیب می-رساند به وسیله ماسک و برای عواملی که جذب بدن می¬شوند با استفاده از لباس ویژه ایجاد می-گردد.

لینک به دیدگاه

روش مقابله با تک¬های میکروبی و بیولوژیکی را شرح دهید:

با توجه به آنچه که امروز می¬گذرد بعید نیست که روزی دشمن دست به استعمال عوامل میکروبی در میدان رزم بزند. این عوامل روی انسان، حیوانات و نباتات اثر می¬گذارد. عوامل میکروبی را ممکن است با بکار بردن جنگ¬افزارهای ویژه و یا از راه خرابکاری وارد سرزمین¬ها نماید و نیروی زمینی باید همواره با سازمان ورزیده و آموزش دیده خود از هر نوع نشانه¬ای که نمودار بروز این عوامل می¬باشند به موقع آگاه گردیده آنها را کشف و اقدامات حفاظتی لازم را فراهم سازد. معمولاً وجود عوامل میکروبی را می¬توان با نشانه¬های ویژه¬ای تشخیص داد و چنانچه آنها را به سربازان آموزش دهند این نتیجه را خواهد داشت که بتواند با آشنایی این نشانه¬ها خیلی زود به عنوان یک سیستم اعلام خطر به بروز امراض پی برده و فرماندهان خود را آگاه ساخته و آنها در فکر چاره برآیند.

 

نشانه¬های بکار بردن عوامل میکروبی به وسیله دشمن را شرح دهید.

‌أ. مشاهده گلوله یا عیب¬های غیر عادی و ناآشنا بویژه آنهایی که انفجار همراه ندارند

‌ب. همواپیماهای دشمن مواد غیر مشخص را پرتاب نموده و یا بپاشند.

‌ج. مشهاده¬ی دوده یا رطوبت، آتش (غیر عادی)

‌د. وجود مواد ژله¬ای روی زمین یا نباتات و بطری شیشه¬ای بدون علامت یا ظرف¬های شکستنی روی زمین

‌ه. دیدن تعدادی مرگ و میر غیر عادی در بین حیواناتی مانند خرگوش و سگ و پرندگان

 

 

حفاظت انفرادی

اثرات انفجار هسته¬ای به چند صورت است؟

1. ضربت

2. حرارت

3. تشعشع

 

انواع ترکش را نام ببرید.

1. ترکش هوایی

2. سطحی

3. زیر سطحی

اقدامات حفاظتی درمورد تک¬های رادیولوژی را نام ببرید.

1. قبل از انفجار سر و وضع خود زا اصلاح نماییم.

2. هنگام انفجار خود را در چاله جمع کرده سر را بداخل بکشیم و به انجار نگاه نکنیم

3. پس از انفجار تجهیزات خود را تا آنجا که ممکن است تمیز نگه داریم.

 

ش. م. ه

اقلام کیف آشکارساز

1. کیف حامل

2. دفترچه راهنما

3. لوله¬های الوان (سفید، آبی، زرد، قرمز)

4. دفترچه آشکارساز Mg

5. اپراتور یا پمپ

6. قوطی پلاستیکی

7. کارت گزارش عامل ناشناخته

8. سایر اقلام

طرز کار ماسک :

این ماسک دارای دو عدد ***** است که در حفره¬های جانبی و درونی قطعه صورتی جای دارد و قسمت شیمیایی و مکانیکی ساخته شده است و متصل به سوپاپ¬هایی یک طرفه می¬باشد که در روی سطح بیرونی حفره¬های جانبی قرار دارد. عوامل شیمیایی و میکروبی که بصورت گاز هستند همراه با هوای تنفسی از سوپاپ ورودی گذشته و به سوپاپ¬های تسویه برخورد می¬نماید. هوایی که از *****های شیمیایی مضر خود را در سوپاپ¬ها از دست داده و تسویه شده از طریق لوله¬های انحرافی به طرف لنزهای چشمی هدایت و پس از پاکسازی لنزها از دو مجرای طرفین غبور نموده و هوای سالم را به دهان و یا بینی می¬رساند.

بازدیدهای مخصوصی از ماسک :

1. حداقل سالیانه دوبار بصورت رسمی و غیر رسمی

2. قبل از تحویل دادن ماسک

3. پس از بیماری¬های تنفسی

 

 

 

ماسک به 4 طریق حمل می¬شود

1. حمل در پهلو

2. حمل در جلو

3. حمل در پشت

4. حمل کمری

علائم و شرایط ماسک¬گذاری

1. استفاده از حواس پنجگانه در هنگام بمباران زمینی و هوایی

2. دیدن آتش توپخانه، خمپاره، موشک، راکت

3. بمباران هوایی

4. برخورد با مواد و مایعات مشکوک در منطقه

5. مشاهده هرگونه منبع و یا شبکه و یا مخزن مشکوک

6. احساس سوزش در چشم، بینی، گلو و سردرد و سرگیجه

7. آبریزش از چشم، بینی و احساس فشار در قفسه سینه.

لینک به دیدگاه

آئین¬نامه دادرسی مسلح

ماده 1: دادگاه¬های نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی به اشخاص زیر که در این قانون به اختصار نظامی خوانده می¬شوند می¬باشد.

1. کلیه پرسنل ارتش جمهوری اسلامی

2. کلیه پرسنل سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی

3. کلیه پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی

4. کلیه پرسنل وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان

5. کلیه پرسنل مشمول قانون نیروی انتظامی

6. محصلان مراکز آموزش نظامی در داخل و خارج

7. کلیه کسانی که بطور موقت در خدمت نیروهای مسلح هستند (اعم از ایرانی و خارجی)

ماده 2: در مواردی که که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد، دادگاه طبق قوانین عمومی تعیین کیفر خواهد نمود.

ماده 4: پرسنل کادر نظامی که به موجب حکم قطعی دادگاه به مجازات¬های زیر محکوم می¬گردند از خدمت در نیروهای مسلح اخراج می¬گردند.

1. محکومیت به حبس غیر تعلیق زائد بر 2 سال

2. محکومیت به حدود

3. محکومیت به سبب ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

4. محکومیت به ارتکاب جرائم عمومی

 

تبصره: در صورت وجود شرایط خاص خدمتی (در صورتی که فرمانده از نفر راضی باشد دادگاه می¬تواند در متن حکم خود تغییراتی انجام دهد).

ماده 5: دادگاه نظامی می¬تواند حسب مورد در محکومیت¬های تعزیری به عنوان تقسیم مجازات متهم را به مجازات¬های زیر محکوم کند.

در مورد پرسنل وظیفه:

1. توقف کارت پایان خدمت تا 1 سال

2. اضافه خدمت تا 6 ماه

در مورد سایر پرسنل:

1. انفصال موقت از خدمت در نیروهای مسلح به مدت 6 ماه

2. اقامت اجباری در نقاط معین از 3 ماه تا 3 سال

3. کسر حقوق به میزان به مدت 6 ماه

4. محرومیت از ترفیع تا 2 سال.

لینک به دیدگاه

مقیاس کوچک: به نقشه¬های مقیاس یا کوچکتر اتلاق می¬شود.

 

 

نقشه¬ها را بر حسب موارد استفاده بیان نمائید

شماره نوع نقشه مقیاس مورد استفاده

1 عمومی (جغرافیایی

 

2 تاکتیکی

یگان¬های پیاده

3 استراتژیک تاکتیکی

یگان¬های رزمی

4 استراتژیکی ستاد رده بالا

5 توپخانه

یگان¬های توپخانه

 

1 متر= 100 سانتیمتر 1 فوت= 12 اینچ یک کیلومتر= 1000 متر

1 اینچ= 54/2 سانتیمتر 1 مایل= 1609 متر 1 مایل= 1760 یارد

 

تعیین مقیاس مجهول نقشه را بیان نمائید.

‌أ. روش استفاده از مسافت زمینی

در این روش نقشه¬ای (م ن) را از روی نقشه و مسافت زمین را از روی زمین اندازه گرفته با استفاده از فرمول مربوطه مقیاس نقشه را بدست می¬آوریم.

‌ب. تعیین مقیاس نقشه با استفاده از نقشه¬های همان منطقه بامقیاس معلوم

1. دو نقطه راروی نقشه با مقیاس مجهول انتخاب کرده و همان دو نقطه را در روی نقشه با مقیاس معلوم پیدا می¬کنیم.

2. مقیاس نقشه را روی نقشه با مقیاس مجهول اندازه می¬گیریم

3. مسافت نقشه¬ای را با نقشه مقیاس معلوم اندازه می¬گیریم.

4. با استفاده از رابطه زیر مقیاس مشخص می¬گردد

 

‌ج. تعیین مقیاس با استفاده از خطوط شبکه¬بندی نقشه:

ابتدا فاصله دو محور متوالی را اندازه می¬گیریم سپس با استفاده از رابطه جهت تعیین مقیاس نقشه عمل می¬کنیم.

رنگ¬های نقشه را شرح دهید.

‌أ. رنگ¬های آبی: برای نشان دادن آب¬ها (دریا) جوی¬ها. در مناطقی که آب دارای عمق بیشتری است از رنگ آبی پر رنگ استفاده می¬شود. همچنین برای نشان دادن فعالیت یگان¬های خودی نیز از رنگ آبی استفاده می¬شود.

‌ب. رنگ قرمز: برای نشان دادن فعالیت¬های یگان¬های دشمن و راه¬های آسفالت ممتاز و بزرگراه

‌ج. رنگ سبز: برای روئیدنی¬ها

‌د. رنگ مشکی: برای نشان دادن عوارض مصنوعی (ساختمان¬ها)

‌ه. رنگ زرد: برای نشان دادن شهرها

‌و. رنگ قهوه¬ای: جهت نشان دادن ارتفاعات، خاکریزها و خاک برداری¬ها

علائم قراردادی نقشه را بازگو نمائید.

‌أ. علامتی که برای نشان دادن عوارض زمین بر روی نقشه مورد استفاده قرار می¬گیرد. بایستی به طور کلی دارای مشخصات زیر یاشند:

1. همگانی باشد.

2. در صورت امکان به شکل حقیقی عارضه باشند.

3. حدالامکان مقیاس در مورد آنان رعایت شود.

‌ب. انواع علائم به شرح زیر می¬باشند:

1. علائم قراردادی عمومی آنهایی هستند که در تمام نقشه¬ها بکار برده می¬شوند و معمولاً در حاشیه نقشه اطلاعات رزم در مورد آنها نوشته می¬شود.

2. علائم قراردادی ارتشی (نظامی) برای نشان دادن نوع یگان – سازمان جنگ افزار و سایر مشخصات یک واحد نظامی بکار می¬روند.

3. جهت مشخص کردن نقاط حساس و استراتژیک خودی و دشمن.

4. جهت حمل و نقل و ستون کشی و انبار کردن وسایل در یک نقطه مشخص

5. جهت تعیین ارتفاعات، مسافات، پستی و بلندی¬ها، شیب¬ها و ضد شیب¬ها از لحاظ استتار و اختفاء

اختلاف بین نقشه چیست؟

1. نقشه کاملاً مسطح ولی زمین پستی و بلندی دارد.

2. نقشه از زمین کوچکتر است.

3. زمین کروی است اما نقشه مصطولی است.

توصیف نقشه¬خوانی:

آشنایی کامل به ترسیمات روی نقشه و تجسم کامل آن ترسیمات را نقشه¬خوانی گویند.

مقیاس نقشه:

عبارت است از نسبت فاصله دو نقطه روی نقشه به مسافت افقی همان دو نقطه در طبیعت.

 

انواع مقیاس نقشه:

1. مقیاس عددی: کسری است که صورت آن یک (واحد) و مخرجش نمایشگر مقدار دفعاتی است که زمین کوچکتر شده است. هر چقدر مخرج کسر بزرگتر باشد مقیاس کوچکتر است.

2. مقیاس خطی: بصورت خط کش با مقیاس عددی نقشه مربوط در حاشیه نقشه رسم می¬کنیم، اندازه¬گیری سریع مسافت روی نقشه به وسیله مقیاس خطی مشخص می¬شود یک سانتیمتر روی نقشه برابر 50000 سانتیمتر و روی زمین برابر با 500 متر است.

3. مقیاس مرکب: مقیاس نقشه ممکن است به صورت یک جمله ساده و کوتاه بیان گردد، مانند 1cm برابر با 1km. از نظر مقیاس نقشه¬ها به سه طبقه تقسیم می¬شوند.

1- مقیاس بزرگ: به نقشه¬های مقیاس یا بزرگتر را نقشه مقیاس بزرگ می¬گویند.

2- مقیاس متوسط: به نقشه¬های بین مقیاس و را مقیاس متوسط می¬گویند.

3- مقیاس کوچک

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...