رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

شعار و باور مدیران فاقد صلاحیت؛:

برای ما اتفاقی نمی افتد. 

مدیران ناشایست معمولا اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از رخداد ضرر و زیان و بحران را باعث ضرر و زیان بر میشمارند. 

عیبهای عمده در برنامه ،محصول و تجهیزات را نادیده میگیرند. 

الحاقهای خصمانه دارند. 

آموزش فکری و روانی ندیده اند. 

سوء اطلاعات و سوء ارتباطات دارند. 

لینک به دیدگاه

سازمانهای ما هیچ طرحی برای حل  بحرانهایی که خود میآفرینند ، ندارند .

برای مدیریت بحران طرحی منطقی ندارند. 

دارای نگرش نظام یافته نیستند. 

خودشان معمولا بعد از واقعه و بحران خبردار میشن. 

برای انجام کار صحیح ،آنچه را که سازمان از پیش باید انجام دهد ،نادیده میگیرند. دیگر خبرگان از قبیل تحلیلگران امنیتی و گروههای مهندسی نیز یا وجود ندارند و یا همگی بر تک تک قطعه های معمای مدیریت های غلط و بحران هایی که خلق کرده اند ،تاکید میورزند. هیچکس این قظعات را در یک قالب بهم منسجم و جامع کنار هم میگذارد. 

لینک به دیدگاه
×
×
  • اضافه کردن...