رفتن به مطلب

دردسر های تحمیلی برای مدیر


ارسال های توصیه شده

تو بحث مدیریت گاها بعضی از کارکنان رفتار هایی را از خود نشان میدهند که مدیر رو تو منگنه میذاره که باهاش چه جوری برخورد بکنه که نه سیخ بسوزه و نه کباب.

تو این نوع رخداد ها چه چیزی باید در اولویت قرار بگیره که به تناسب اون ، مدیر بخواد که عکس العمل نشون بده ؟

مواردی که باید مدّ نظر مدیر قرار بگیره ،چند تاشو میشمارم. 

1_ علت یابی اون رفتار که ناشی از چیه ؟

2_ ضعف مهارت یا شخصیت کاری کارکنان

3_ ضعف برخورد قاطع مدیر 

4_سوء استفاده کارکنان از اخلاق نرم مدیر 

5_ عدم برنامه ریزی و تدوین قوانین برای رعایت اخلاق حرفه ای از سوی کارکنان 

یا.......... 

لینک به دیدگاه

اینکه چه چیزی مسئله است مهم تر از چیزی است که مسئله من است. 

من چه کاری در مورد حل مسئله میتونم انجام بدهم. 

سهم من در مسئله یابی چیست و چقدر است؟

چگونه میتوانیم بطور معنی دار در حل مسئله وارد شوم؟

مشگلات رفتاری چگونه ایجاد میشوند و چگونه رشد میکنند؟

لینک به دیدگاه
×
×
  • اضافه کردن...