رفتن به مطلب

ناتوانی در بکاربردن دانسته ها


ارسال های توصیه شده

حافظه ما زیر نفوذ و فشار دائمی تصورات ما قرار دارد ،تا آنجا که ما خیلی اوقات رویا ها و خیالهایمان را هم واقعی می انگاریم و از دروغ های خودمان هم حقیقت میسازیم. بزرگترین مانع بکارگیری تجربه ، یکی پنداشتن خود و ذهن است. در چنین وضعیتی بجای اینکه عکس العمل های ما ناشی از نتایج و تحلیل عملکرد باشد ، بر اساس موقعیت و شرایطی که خودمان در آن لحظه داریم ، بروز و ظهور پیدا میکند. استفاده های غلط از ابزار های ذهنی دراصل تن دادن به نوعی اسارت ذهنی است و نتیجه چنین اسارتی ، قربانی شدن توسط ابزار ذهن خواهد بود. 

در فرصت های آتی این موضوع رو ادامه خواهم داد. 

لینک به دیدگاه
×
×
  • اضافه کردن...