رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

سلام بو کورو کچه کوردکان نو اندیشان

سلام بو امیدی بریز بو به پا کردنی ام گروهه له لایان خومو زور سپاسی له اکم

هیوادارم بتانین به دور یکو گروپه خوشو فعالمان ببه .

 

(هالتان کرد بو کردی سورانیه؟ :ws3: )

لینک به دیدگاه

سلاممممم خوشن؟چاکن کوردکان:d

له ایوگر کامتان بو دانشگاه ازاد همان شرکتتان کرگه؟نازانن روژ آزمونه کیه؟همان چن نفر اگرت؟

لینک به دیدگاه

لوفرا خانم من شرکتم کرگه

رقیبتم :4chsmu1::banel_smiley_90:

18 نفری گرکه

روژ آزمونکیش 24 امه

نیژی کارتی گرد وتی هر امزانی :ws2::ws2:

خو فزولی ناکم وله دیپلوماتیش همانی له داگه :ws3:

لینک به دیدگاه

چه یژن بو خوتان.

عه لیه یکه سلام آهه ژیر گول. به خیرهاتنو له ئه که م له لایان هه مو منالانی نه و اندیشانه و.

نازه نین توییژ به خه یر بی بو ناو گروپی کورده کان.

ایشاا... سه رکه وتو بن.

لینک به دیدگاه

ممنون امید خانی برییییز زور سپاست له اکم:w16:

 

علیرضا د چپکم تازه خو نتانم کوشت امتحانیشتان داااا .دلم نهات بتانکوژم:ws3:

لینک به دیدگاه
×
×
  • اضافه کردن...