رفتن به مطلب

پركاربردترين كلمات حين احوالپرسي و خداحافظي دو نفر در مكالمات تركي


rad0701

ارسال های توصیه شده

do.php?imgf=turkish7-ir-36-.jpg

پركاربردترين كلمات حين احوالپرسي دو نفر در مكالمات تركي استانبولي در اين درس با كلمات و جملات پر كاربرد حين احوالپرسي دو نفر به زبان تركي استانبولي آشنا ميشويد . [TABLE=width: 499, align: center]

[TR]

[TD=width: 252] عصر بخير[/TD]

[TD=width: 240] İyi akşamlar[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 252] روز بخير[/TD]

[TD=width: 240] İyi günler[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 252] شب بخير[/TD]

[TD=width: 240] İyi geceler[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 252] صبح بخير[/TD]

[TD=width: 240] Günaydın[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 252] سلام[/TD]

[TD=width: 240] Merhaba[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 252] سلام[/TD]

[TD=width: 240] Selam[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 252] حالتون چطوره[/TD]

[TD=width: 240] Nasılsınız?[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 252] روزگارت چطوره ؟[/TD]

[TD=width: 240] Nasıl geçiyor günleriniz?[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 252] اوضاعت خوبه ؟[/TD]

[TD=width: 240] Nasıl gidiyor[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 252] چه خبر ؟[/TD]

[TD=width: 240] Ne haber[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 252] از ملاقات با شما خوشحالم[/TD]

[TD=width: 240] Tanıştığımıza memnun oldum[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 252] از ملاقات دوباره شما خوشحالم[/TD]

[TD=width: 240] Sizi tekrar gördüğüme sevindim[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 252] تازه چه خبر ؟[/TD]

[TD=width: 240] Ne var ne yok[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 252] خيلي وقته كه نديدم[/TD]

[TD=width: 240] Uzun zamandır görmedim[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 252] خوشحال شدم[/TD]

[TD=width: 240] Memnun oldum[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

پركاربردترين كلمات حين خداحافظي دو شخص

[TABLE=width: 548]

[TR]

[TD=width: 276] Allaha ısmarladık[/TD]

[TD=width: 264] به خدا سپردمت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276] İyi geceler[/TD]

[TD=width: 264] شب بخير[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276] Daha sonra görüşmek üzere[/TD]

[TD=width: 264] به اميد ديدار در آينده – بعدا مي بينمت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276] Yarın görüşmek üzere[/TD]

[TD=width: 264] فردا مي بينمت آموزش زبان تركي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276] Kendinize iyi bakın[/TD]

[TD=width: 264] مواظب خودتان باشيد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276] Babanıza selamlar söyleyin[/TD]

[TD=width: 264] به پدرتون سلام برسونيد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276] Kardeşinize selamlar söyleyin[/TD]

[TD=width: 264] به برادرتون سلام برسونيد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276] Annenize selamlar söyleyin[/TD]

[TD=width: 264] به مادرتون سلام برسونيد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276] görüşmek üzere[/TD]

[TD=width: 264] به اميد ديدار[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276] Eşinize selamlar söyleyin[/TD]

[TD=width: 264] به همسرتون سلام برسونيد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276]

Sizinle tekrar görüşmeyi dört gözle bekleyeceğim

[/TD]

[TD=width: 264] بي صبرانه منتظر ديدار دوباره شما هستم[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276] Bu benim kartvizitim[/TD]

[TD=width: 264] اين كارت ويزيت من است[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276] Bu benim telefon numaram[/TD]

[TD=width: 264] اين شماره تلفن من است[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276] Bu benim adresim[/TD]

[TD=width: 264] اين آدرس من است[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276] Bu benim faks numaram[/TD]

[TD=width: 264] اين شماره فكس من است[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276] Bu benim e-mail adresim[/TD]

[TD=width: 264] اين آدرس ايميل من است[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

آموزش زبان نصرت

 

do.php?imgf=france9-ir.png

 

do.php?imgf=arabic20-ir.png

 

do.php?imgf=german20-ir.png

 

do.php?imgf=spanish_d89db.png

 

do.php?imgf=turkish7-ir_4dcec.png

 

آموزش زبان ايتاليايي

لینک به دیدگاه
do.php?imgf=turkish7-ir-36-.jpg

پركاربردترين كلمات حين احوالپرسي دو نفر در مكالمات تركي استانبولي در اين درس با كلمات و جملات پر كاربرد حين احوالپرسي دو نفر به زبان تركي استانبولي آشنا ميشويد . [TABLE=width: 499, align: center]

[TR]

[TD=width: 252] عصر بخير

[/TD]

[TD=width: 240] İyi akşamlar

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 252] روز بخير

[/TD]

[TD=width: 240] İyi günler

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 252] شب بخير

[/TD]

[TD=width: 240] İyi geceler

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 252] صبح بخير

[/TD]

[TD=width: 240] Günaydın

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 252] سلام

[/TD]

[TD=width: 240] Merhaba

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 252] سلام

[/TD]

[TD=width: 240] Selam

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 252] حالتون چطوره

[/TD]

[TD=width: 240] Nasılsınız?

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 252] روزگارت چطوره ؟

[/TD]

[TD=width: 240] Nasıl geçiyor günleriniz?

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 252] اوضاعت خوبه ؟

[/TD]

[TD=width: 240] Nasıl gidiyor

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 252] چه خبر ؟

[/TD]

[TD=width: 240] Ne haber

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 252] از ملاقات با شما خوشحالم

[/TD]

[TD=width: 240] Tanıştığımıza memnun oldum

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 252] از ملاقات دوباره شما خوشحالم

[/TD]

[TD=width: 240] Sizi tekrar gördüğüme sevindim

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 252] تازه چه خبر ؟

[/TD]

[TD=width: 240] Ne var ne yok

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 252] خيلي وقته كه نديدم

[/TD]

[TD=width: 240] Uzun zamandır görmedim

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 252] خوشحال شدم

[/TD]

[TD=width: 240] Memnun oldum

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

پركاربردترين كلمات حين خداحافظي دو شخص

[TABLE=width: 548]

[TR]

[TD=width: 276] Allaha ısmarladık

[/TD]

[TD=width: 264] به خدا سپردمت

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276] İyi geceler

[/TD]

[TD=width: 264] شب بخير

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276] Daha sonra görüşmek üzere

[/TD]

[TD=width: 264] به اميد ديدار در آينده – بعدا مي بينمت

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276] Yarın görüşmek üzere

[/TD]

[TD=width: 264] فردا مي بينمت آموزش زبان تركي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276] Kendinize iyi bakın

[/TD]

[TD=width: 264] مواظب خودتان باشيد

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276] Babanıza selamlar söyleyin

[/TD]

[TD=width: 264] به پدرتون سلام برسونيد

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276] Kardeşinize selamlar söyleyin

[/TD]

[TD=width: 264] به برادرتون سلام برسونيد

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276] Annenize selamlar söyleyin

[/TD]

[TD=width: 264] به مادرتون سلام برسونيد

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276] görüşmek üzere

[/TD]

[TD=width: 264] به اميد ديدار

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276] Eşinize selamlar söyleyin

[/TD]

[TD=width: 264] به همسرتون سلام برسونيد

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276]

Sizinle tekrar görüşmeyi dört gözle bekleyeceğim

[/TD]

[TD=width: 264] بي صبرانه منتظر ديدار دوباره شما هستم

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276] Bu benim kartvizitim

[/TD]

[TD=width: 264] اين كارت ويزيت من است

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276] Bu benim telefon numaram

[/TD]

[TD=width: 264] اين شماره تلفن من است

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276] Bu benim adresim

[/TD]

[TD=width: 264] اين آدرس من است

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276] Bu benim faks numaram

[/TD]

[TD=width: 264] اين شماره فكس من است

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 276] Bu benim e-mail adresim

[/TD]

[TD=width: 264] اين آدرس ايميل من است

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

چقد عالی:w16:

 

منتظر ادامه ش هستیم

منتها تلفظاش:hanghead:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...