رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: ۱۰ دانشگاه کشور بر اساس مستندات دو پایگاه ISI و ISC بیشترین کمیت تولید علم ایران در حوزه فنی و مهندسی را تولید کرده اند.

 

کتر محمدجواد دهقانی افزود: هر چند افزایش کمی علم شرط لازم برای مرجعیت علمی است، اما شرط کافی نیست. مجلات علمی اساس محتوای پایگاه های استنادی را تشکیل می دهند و این پایگاه ها مدعی نمایه سازی معتبرترین مجلات علمی دنیا هستند.

 

وی خاطرنشان کرد: از نگاه پایگاه های استنادی، میزان استفاده از مجلات علمی میزان اعتبار آن ها را تعیین می کند. اهمیت میزان استفاده در دنیای علم باعث شده تا پایگاه های استنادی به عنوان مرجع اندازه گیری برتری علمی در سطح بین المللی از مقبولیت ویژه ای برخوردار شوند.

 

دهقانی اظهار داشت: بررسی پایگاه استنادی ISI در ۲۵ سال گذشته نشان می دهد که ۴۱ درصد از کمیت علم تولید شده دنیا حتی یکبار نیز مورد استفاده قرار نگرفته اند. در همین حال مابقی کمیت تولید علم دنیا بیش از ۴۰۰ میلیون بار مورد استناد قرار گرفته اند.

 

وی افزود: مجلات معتبری که نتایج فعالیت های پژوهشی کشور را منتشر می کنند به دو بخش عمده شامل نشریات ملی و بین المللی تقسیم می شوند. ۹۵ درصد کمیت تولید علم کشور در حوزه علوم انسانی و اجتماعی در مجلات ملی منتشر می شود و در مقابل در حوزه فنی و مهندسی نزدیک به ۶۸ درصد کمیت تولید علم کشور در مجلات بین المللی منتشر می شود.

 

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: در سطح بین المللی پژوهشگران حوزه فنی و مهندسی کشور بعد از پژوهشگران حوزه علوم انسانی موثرترین پژوهش های جمهوری اسلامی ایران را تولید می کنند. این مقایسه از طریق هنجاری سازی (نرمال سازی) استنادها امکان پذیر شد.

 

وی ادامه داد: استنادها مهمترین شاخص مرجعیت علمی در دنیای علم امروز محسوب می شوند و میزان استفاده از پژوهش انجام شده را نشان می دهند. اما مقایسه استنادها بدون هنجاری سازی، مقایسه ای اشتباه است.

 

دهقانی یادآور شد: تفاوت در فرهنگ استناد و همچنین تفاوت در اندازه رشته ها باعث می گردد تا آثار علمی در همه رشته ها به صورت یکسان مورد استناد قرار نگیرند. همچنین استنادها تحت تاثیر عامل زمان قرار می گیرند به این معنی که به طور متوسط آثار قدیمی تر استنادهای بیشتری نسبت به آثار جدیدتر دریافت می کنند.

 

وی افزود: همچنین نوع مدرک نیز بر تعداد استناد دریافتی تاثیر می گذارد. به عنوان مثال مقالات مروری نسبت به مقالات غیر مروری استنادهای بیشتری دریافت می کنند. بنابراین قبل از هر مقایسه ای در حوزه استناد نیاز به هنجاری سازی (نرمال سازی) است.

 

سرپرست ISC گفت: اگر حاصل استناد نرمال شده کمتر از یک باشد به آن مفهوم خواهد بود که ضعیف تر از متوسط دنیا عمل شده است و اگر حاصل بالاتر از یک باشد بیانگر آنست که برتر از متوسط بین المللی عمل شده است. متوسط استنادهای نرمال شده حوزه فنی و مهندسی کشور ۰.۹۸ است.

 

وی افزود: بنابراین از لحاظ کیفی پژوهشگران فنی و مهندسی کشور تقریبا در سطح متوسط بین المللی عمل می کنند که البته با در نظر گرفتن حجم نسبی کمیت تولید علم در حوزه فنی و مهندسی باید خاطر نشان کرد که بهترین پژوهش های بین المللی کشور در همین حوزه صورت می گیرد.

 

دهقانی گفت: بررسی تولیدات علمی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فنی و مهندسی در دو پایگاه استنادی تامسون رویترز (ISI) و علوم جهان اسلام (ISC) تا پایان سال ۲۰۱۴ در معتبرترین مجلات ملی و بین المللی آمار دانشگاه های ایران را نشان می دهد.

 

وی افزود: به این ترتیب دانشگاه های تهران، صنعتی امیركبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، شیراز و فردوسی مشهد بیشترین کمیت تولید علم ایران در حوزه فنی و مهندسی را تولید کرده اند.

 

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) خاطرنشان کرد: ۱۴۱۱۰ مدرک از دانشگاه تهران در این دو پایگاه نمایه سازی شده است. از سایر دانشگاه ها به ترتیب ۱۲۶۱۴، ۱۱۹۵۱، ۱۰۴۶۸، ۸۵۸۲، ۵۷۴۶، ۴۶۳۴، ۴۳۴۰، ۴۲۲۲ و ۴۰۵۴ مدرک در پایگاه های ISI و ISC نمایه شده است.

کمیت تولید علم (تعداد مدارک)

gc2ufwa466m6gzrzikh.jpg

 

دهقانی گفت: با نرمال سازی استنادها تغییراتی در فهرست ۱۰ دانشگاه برتر که بیشترین کمیت تولید علم در حوزه فنی و مهندسی کشور را تولید کرده اند ظاهر می شود. با نرمال سازی استنادها تفاوتهای رشته ای، زمانی و نوع مدرک قابل کنترل گشته و مقایسه مولفه های تولید علم امکان پذیر می شود.

 

وب افزودک نرمال سازی و محاسبه تعداد کل استنادهای نرمال شده برای دانشگاه های کشور نشان می دهد که دانشگاه های تهران، صنعتی امیركبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، تبریز، شیراز، صنعتی نوشیروانی بابل و آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران به ترتیب بیشترین تعداد استنادها را دریافت کرده اند.

ISI

jifgevehow2g9hcrfg7.jpg

 

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: بررسی تولید علم دانشگاه های کشور از جنبه های مختلف نقاط قوت و ضعف آن ها را معین می نماید. اثربخشی کمیت تولید علم دانشگاه های کشور در حوزه فنی و مهندسی نیز با یکدیگر یکسان نیست به نحوی که برخی دانشگاه ها برتر، برخی پایین تر و برخی در سطح متوسط جهانی عمل می کنند.

 

وی گفت: اگر استنادهای نرمال شده را بر تعداد مدارک تولید شده تقسیم کنیم متوسط عملکرد هر دانشگاه در قیاس با متوسط جهانی رشته مشخص می شود. لازم به ذکر است که در اینجا در فرایند نرمال سازی استنادها اثر خوداستنادی حذف نشد هر چند خود استنادی لزوما به عنوان یک پدیده منفی مد نظر قرار نگرفته که می تواند بیانگر میزان تمرکز نویسنده در حوزه فعالیت های تحقیقاتی است.

 

دهقانی خاطر نشان کرد: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل موثرترین تحقیقات علمی کشور در حوزه فنی و مهندسی را انجام می دهد. اثربخشی تولیدات علمی این دانشگاه دو و نیم برابر متوسط جهانی است.

 

وی گفت: دانشگاه یاسوج در رتبه بعدی اثربخشی تولیدات علمی قرار دارد. اثربخشی تولیدات علمی این دانشگاه ۲.۳ برابر متوسط جهانی حوزه های وابسته به فنی و مهندسی است. اثر بخشی تولیدات علمی دانشگاه مازندران در این حوزه نیز ۲.۱ متوسط جهانی است بنابراین از این حیث این دانشگاه در رتبه سوم قرار می گیرد.

 

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری افزود: دانشگاه صنعتی شیراز از این لحاظ در جایگاه چهارم کشور قرار دارد. اثر بخشی تولیدات علمی این دانشگاه ۱.۷ است. پژوهشگران فنی و مهندسی دانشگاه خلیج فارس علمی را تولید می کنند که ۱.۵ برابر متوسط جهانی استناد دریافت می کند.

 

وی افزود: دانشگاه های کاشان، بوعلی سینا، رازی، سمنان و تبریز به ترتیب جایگاه های بعدی کشور را کسب کرده اند. اثربخشی تولیدات علمی حوزه فنی و مهندسی در این دانشگاه ها به ترتیب بین ۱.۴ تا ۱.۲ برابر متوسط جهانی است.

ISI

srlk8w62knrup6xa080b.jpg

 

دهقانی افزود: هر چند در طی سال های گذشته کمیت تولید علم بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است، اما سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری مسیری های مهمتری شامل مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی و اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی علم تولید شده را نشان می دهند.

 

وی گفت: هم اکنون جمهوری اسلامی ایران از لحاظ کمیت علم تولید شده از جایگاه ممتازی در سطح بین الملل برخوردار است، اما برای کسب مرجعیت علم بین الملل، اثربخشی پژوهش از اهمیت فوق العاده بالاتری برخوردار است.

 

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری تاکید کرد: یکی از تعاریف این اثربخشی میزان استنادهای دریافت شده توسط پژوهش یا به عبارت دیگر میزان استفاده از آن است. اثربخشی بالا مسیر را برای دیپلماسی علمی هموار می کند. یکی از تعاریف دیگر اثربخشی اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی علم تولید شده است.

 

وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی تولید علم همانگونه در سند سیاست های کلان علم و فناوری ذکر شده تولید ثروت و قدرت با حفظ ارزش های اسلامی است.

 

منبع: مهرنیوز

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

اینا همش عدده. مهندسی مون داغون ه کلهم. معلوم نیست ساینس هستیم یا انجینیر !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

مگه ما تونستیم علم تولید کنیم؟

به نظرم ما فقط از علومی که دیگران تولید میکنند ، نسخه برداری میکنیم.

طی 50 سال گذشته کدام علم در ایران تولید شده؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
مگه ما تونستیم علم تولید کنیم؟

به نظرم ما فقط از علومی که دیگران تولید میکنند ، نسخه برداری میکنیم.

طی 50 سال گذشته کدام علم در ایران تولید شده؟

چه سخت شد نوشتن برام!

البته که پاسخ سوال شما "بله" هست. ما در تولید علم خیلی قوی بودیم،حداقل در حوزه تخصص خودم مطمئن هستم(اگر دوستان تمام مکانیک رو در سایپا و ایران خودرو خلاصه نکنن). ما تعاریف و معانی رو قاطی کردیم. اصلن فک نمیکنیم که ایا عبارت"تولید علم" مثبت هست یا منفی؟ به نظرم "تولید علم" لزوما بار معنایی مثبت ندارد. تعریف تولید علم در حوزه ی اکادمیک همان مقاله میشود. مقاله ای که میزان خطای عددی تا اکسپریمنتال رو کاهش دهد یک تولید علم هست..

عملکرد ضعیف در صنعت، زیر مجموعه ی مباحث "ارتباط یونی و صنعت" و "سیاست"هست نه تولید علم.

"شستشوی مغزی" لزوما بار منفی ندارد!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
چه سخت شد نوشتن برام!

البته که پاسخ سوال شما "بله" هست. ما در تولید علم خیلی قوی بودیم،حداقل در حوزه تخصص خودم مطمئن هستم(اگر دوستان تمام مکانیک رو در سایپا و ایران خودرو خلاصه نکنن). ما تعاریف و معانی رو قاطی کردیم. اصلن فک نمیکنیم که ایا عبارت"تولید علم" مثبت هست یا منفی؟ به نظرم "تولید علم" لزوما بار معنایی مثبت ندارد. تعریف تولید علم در حوزه ی اکادمیک همان مقاله میشود. مقاله ای که میزان خطای عددی تا اکسپریمنتال رو کاهش دهد یک تولید علم هست..

عملکرد ضعیف در صنعت، زیر مجموعه ی مباحث "ارتباط یونی و صنعت" و "سیاست"هست نه تولید علم.

"شستشوی مغزی" لزوما بار منفی ندارد!

 

دوست عزیزم ،اینایی که شما مثال میزنید استفاده از علم هست.علمی که دیگران در غرب و اروپا تولیدش کردن و ما استفاده شو میکنیم.

منظور من تولید متریال علم هست نه نتایجی که بواسطه وجود اون متریالها بهش دست پیدا میکنیم.

برخی از متریالهای علم رو مثال میزنم که موضوع جا بیفته.فرمولهای ریاضی - الکترونیک - فرمولهای معادلات - ریاضی جدید و علوم مشابه اینا رو ما تولید نمیکنیم.ما فقط از اینا استفاده ابزاری میکنیم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
دوست عزیزم ،اینایی که شما مثال میزنید استفاده از علم هست.علمی که دیگران در غرب و اروپا تولیدش کردن و ما استفاده شو میکنیم.

منظور من تولید متریال علم هست نه نتایجی که بواسطه وجود اون متریالها بهش دست پیدا میکنیم.

برخی از متریالهای علم رو مثال میزنم که موضوع جا بیفته.فرمولهای ریاضی - الکترونیک - فرمولهای معادلات - ریاضی جدید و علوم مشابه اینا رو ما تولید نمیکنیم.ما فقط از اینا استفاده ابزاری میکنیم.

من احساس می کنم یه نوع کج فهمی رخ داده. ما در حوزه ی خودمون خیلی فرمول ها و معادلات رو تولید کردیم به روش هایی نظیر ژرتوربیشن و..حال یا فرمول تجربی باشه یا نیومریکال یا نیمه تجربی..

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
من احساس می کنم یه نوع کج فهمی رخ داده. ما در حوزه ی خودمون خیلی فرمول ها و معادلات رو تولید کردیم به روش هایی نظیر ژرتوربیشن و..حال یا فرمول تجربی باشه یا نیومریکال یا نیمه تجربی..

 

خوشحال میشم بدون احساس گفتگو کنیم.( منظورم خط اول نوشته شماست)

یعنی اون فرمولها قبلا توسط غیرایرانی ها شناسایی و خلق نشده بود و اونا این فرمولها رو از ما یاد گرفتن یا خواهند گرفت؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
خوشحال میشم بدون احساس گفتگو کنیم.( منظورم خط اول نوشته شماست)

یعنی اون فرمولها قبلا توسط غیرایرانی ها شناسایی و خلق نشده بود و اونا این فرمولها رو از ما یاد گرفتن یا خواهند گرفت؟

دارین منو اذیت می کنید جناب

قضیه خیلی ساده هست.

شما خلق یا تولید فرمول رو موضوع سنگینی در نظر گرفتین در صورتیکه با امکانات امروزی اینگونه نیست. فرمول هم انواع مختلف داره که در ژست قبلی اشاره کردم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
دارین منو اذیت می کنید جناب

قضیه خیلی ساده هست.

شما خلق یا تولید فرمول رو موضوع سنگینی در نظر گرفتین در صورتیکه با امکانات امروزی اینگونه نیست. فرمول هم انواع مختلف داره که در ژست قبلی اشاره کردم.

اگه اذیت میشید ادامه نمیدیم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
اگه اذیت میشید ادامه نمیدیم.

زنده باد:icon_gol: چون یه عمر داشتیم فرمول بازی می کردیم و الان هم بیام اینجا بازی های تلخ گذشته رو مرور کنم که برا من نیست.. در ضمن شما احتمالا فنی مهندسی نخوندین

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
زنده باد:icon_gol: چون یه عمر داشتیم فرمول بازی می کردیم و الان هم بیام اینجا بازی های تلخ گذشته رو مرور کنم که برا من نیست.. در ضمن شما احتمالا فنی مهندسی نخوندین

 

برداشت شما از علم فقط در حوزه فنی مهندسی خلاصه بشه ، اونوقت میشه حق رو بشماداد. علم فقط در جدول مندلیف یا طراحی جامدات و سیالات و اینجور چیزا خلاصه نمیشه. ختم کلام

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
مگه ما تونستیم علم تولید کنیم؟

به نظرم ما فقط از علومی که دیگران تولید میکنند ، نسخه برداری میکنیم.

طی 50 سال گذشته کدام علم در ایران تولید شده؟

 

بیا پیش خودم باو راست کار تو منم:ws28: یخه اینو اونو نگیر :ws28:

آقا چرا این حرفو میزنی ؟ این همه غالکار :ws28::ws28::ws28:علمو ندیدی در حد چی هستن ؟

اصلا فکور جان ببین این مملی چی گذاشته !! کل علم شده مقاله و اسپم

یک مشت حرف مفت به اسم مقاله

حالا هر چی حرف مفت بیشتر باشه رنک اون دانشگاه هم میره بالا

علم یعنی خلق کردن !! چیزی که بدرد بخوره و کیفیت زندگی رو بالا ببره

چیزی که در عالم واقعیت باشه و بشه ازش بهره برد

یکبار هم تو اون تاپیکت گفتم !! پیروی کردن از یک طرح و یک سبک و.............

مثلا یک سنتز !! یکی 40 سال پیش اونجوری رفته حالا همه افتادن دنبال قاتل بروسلی ببینن چیکار کرده یا سعی کنن یکم راندمانش رو بالا ببرن (البته در حد حرف مفت و واقعیت )

خب چی میشه اگر به جای دولوپ کردن یک طرح یک چیز جدید خلق بشه که راندمانشم بالا تر باشه ؟

باو خودت بلدی دیگه هنوز دنبال اینن غالکاری کنن و در به در درگیرن چیکار کنن این غالکاری عملکردش بهتر بشه :ws28: صد تا هم مقاله در مورد کوپلاسیون میدن

خب چیه آخه ؟ آیه نازل شده با غال جلو بریم ؟ یک روز باید یارو خودشو رنج بده فینگیل گرم بار بگیره اونم با پرتی و هزار مدل کثافت کاری

خب بابا روش خلق کنید

آقا راستی من با رکابی نشستم پشت سیستم یخه ندارما :ws28:

 

اصلا به من چه بابا غال خودمونو بچسب :ws28: الان میان میگن بها نمیدنو پول نیستو از این حرفها

والا حیف اون شهریه هایی که برای دانشگاه یا مقاله و ژورنالو این مزخرفات میره

همونارو ببری تو غالکاری بهتر نتیجه میگیری :ws28::ws28::ws28::ws28::ws28::ws28:

آقا حالا موضوع خارج از بحث

به نطرت آب رودیوم کامپلکس سیانیدش بهتره یا کامپلکس کلرش ؟

یک چیزی رو میخوام آبکاری کنم موندم کدومشو بسازم برای آبکاری :gnugghender:

بعدشم این سبحان در به در دنبالته ببین چی میگه :ws3:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
بیا پیش خودم باو راست کار تو منم:ws28: یخه اینو اونو نگیر :ws28:

به نطرت آب رودیوم کامپلکس سیانیدش بهتره یا کامپلکس کلرش ؟

یک چیزی رو میخوام آبکاری کنم موندم کدومشو بسازم برای آبکاری :gnugghender:

بعدشم این سبحان در به در دنبالته ببین چی میگه :ws3:

 

سلام

توضیح ندادی که حجم اون چیز رو و اینکه آبکاری زرد میخوای بکنی یا سفید.؟

ننوشتی برا چه جور وانی میخوای؟ بزرگ یا کوچیک

این محلول Rhodium-Decor - S2 قرمز عالیه.آندشم باید پلاتین باشه.بصورت حاضریش تو بازار هستش.خواستی آدرسشم دارم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
سلام

توضیح ندادی که حجم اون چیز رو و اینکه آبکاری زرد میخوای بکنی یا سفید.؟

ننوشتی برا چه جور وانی میخوای؟ بزرگ یا کوچیک

این محلول Rhodium-Decor - S2 قرمز عالیه.آندشم باید پلاتین باشه.بصورت حاضریش تو بازار هستش.خواستی آدرسشم دارم.

 

رز گل نمیخوام سفید میخوام باشه ! مثل استیل میشه

وان هم کوچیکه عزیز

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
رز گل نمیخوام سفید میخوام باشه ! مثل استیل میشه

وان هم کوچیکه عزیز

 

بنظرم کامپلکس سیانیدی بهتره ، یعنی ماندگاری و دوام بیشتری به روکش میده.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
بنظرم کامپلکس سیانیدی بهتره ، یعنی ماندگاری و دوام بیشتری به روکش میده.

 

البته رنگ محلول هم باید سفید باشه ها! رنگ استیل

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
البته رنگ محلول هم باید سفید باشه ها! رنگ استیل

 

برای اینکه یونها بطور مرتب رو کاتد بشینه لازمه محلول الکترولیت رو بهش حرکت دورانی بدی.(توضیح واضحات بود ببخشید) در ضمن اگه بخوای رنگ استیلی در بیاد لازمه یکم دی فسفات سدیم به الکترولیت اضافه کنی.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
برای اینکه یونها بطور مرتب رو کاتد بشینه لازمه محلول الکترولیت رو بهش حرکت دورانی بدی.(توضیح واضحات بود ببخشید) در ضمن اگه بخوای رنگ استیلی در بیاد لازمه یکم دی فسفات سدیم به الکترولیت اضافه کنی.

فکور جان بعضی از کامپلکسهای رودیوم محلولشون مثلا قرمزه و آبکاریشونم سفید نمیشه اما بعضی محلولها بی رنگ یا کمی زرد یا حتی رنگ استیله محلوله ! اونا عالیه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

فکور جان بعضی از کامپلکسهای رودیوم محلولشون مثلا قرمزه و آبکاریشونم سفید نمیشه اما بعضی محلولها بی رنگ یا کمی زرد یا حتی رنگ استیله محلوله ! اونا عالیه

 

اگه شدت جریان کم باشه و آمپر دستگاه بالا باشه ، حاصل کار بسیار شفاف و سفید میشه.اینم مهمه.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...