رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

در گمان چيني هاي باستان،موقعيت و جهت پديده ها در فضا حائز اهمين والايي است.

نحوه ي قرارگيري محل سكونت و كار و اشياء و ساير مايملك انسان كه او را از هر سو احاطه كرده اند. قادر به تاثير گذاشتن بر رفتار و روان اوست.

معناي لغت چيني فنگ=باد

معناي شويي=آب ميباشد.

عبارت "باد و آب" نماد " صعود باد به قله ي كوه" و اوج گيري اب در موج" است كه در صورت همنوايي،رفتار و كردار انسان را به سوي تعالي پيش مي برند.

ريشه هاي فنگ شويي را بايد در ستاره شناسي كهن،علم جغرافياي قديم ،حكمت محلي چيني،جهان بيني و فلسفه ي تائوئيستي و طالع بيني چيني كه ئي چينگ ناميده ميشود جستجو كرد.

 

 

 

فنگ شويي چيست؟

 

عبارت فنگ شويي به صورت تحت الفظي به معناي "باد و آب" است،ولي در واقع به معناي هنر زندگي موزون با محيط مي باشد.

زماني كه به هماهنگي با تمام اشياي محيط خود دست يابيم،زندگي با لطافت بيشتري پيش رفته و رسيدن به اهداف بسيار آسان ميشوند.

مكان زندگي ما و نحوه اي كه اشياي هر اتاق را منظم ميكنيم،به شكل شگفت آوري بر كيفيت زندگي ما تاثير مي گذارند.

زماني ،خانواده اي در آپارتماني واقع در محله هاي فقير زندگي ميكرد؛زمين محله نسبت به محيط اطراف پايين تر بود و به همين دليل در ماههاي زمستان هر روز با يك مه غليظ صبحگاهي پوشيده ميشد.

زماني كه باد از سمت خاصي مي وزيد،اين مه تبديل به توده ي زرد كثيفي ميشد و بوي مشمئز كننده فاضلاب را از كيلومترها دورتر به آنجا مي آورد.

در تمامي مدتي كه در آن مكان زندگي ميكردند به دليل محيط نامناسب دچار روحيه ي بي تفاوتي شديدي بودند.سرانجام پس از مدتي وضعيت اقتصادي خانواده بهتر شد و به محله ي مناسب تري نقل مكان كرد.

آن مكان باعث اضمحلال انرژي مي شد،در حالي كه مكان مثبت آن را تقويت ميكرد.

البته بديهي است كه هميشه نقل مكان و تغيير كالبدي محل اقامتممكن نيست،اما با استفاده از فنگ شويي مي توان شرايط داخل آپارتمان خود را از مكاني براي بيتوته ي شبانه به يك خانه تبديل كنيم.

اين كار به راحتي با تغيير نظم مبلمان خانه يا نورپردازي مناسب در گوشه هاي تاريك خانه عملي است.

مسلما براي همه اتفاق افتاده كه به آپارتماني وارد شوند و بلافاصله راحتي و گرمي محيط يك خانه را احساس كنند.

و باز بدون شك آپارتمان هايي را ديده ايم كه بي دليل ناراحت به نظر مي رسند.

آپارتمان اول از نظر فنگ شويي مثبت تلقي مي شود،در حالي كه آپارتمان دوم چنين نيست،با تدابير خاص در آپارتمان دوم نيز ميتوان راحتي و آسايپ آپارتمان اول را بدست آورد.

لینک به دیدگاه

چي نيروي حياتي كائنات در تمام اشياي دور و بر متجلي است و به صور گوناگون ايجاد مي شود. جريان آرام آب مولد مقدار فراواني از نيروي چي است. و از اين رو،پس از صرف زمان كوتاهي در كنار يك فواره ، استخر،رودخانه،و يا درياچه احساس سرزندگي و شادابي ميكنيم.

البته تندباد يا توفان مانند جريان متلاطم و غُران آب باعث پراكندگي چي مي شود. و زماني كه چي پراكنده شد،بخت و اقبال نيز با آن به كناري مي رود.

هركاري با دقت و در كمال خود انجام گيرد نيز موجد چي است. يك نوازنده ي چيره دست هنگام اجراي يك قطعه ي موسيقي ، و يا ورزشكاري حرفه اي زمان انجام مسابقات و نمايش سرآمدي خود،مولد نيروي چي است.

چي در طبيعت به طور مداوم توليد مي شود.محيط هاي زيباي طبيعي مانند قله ي با شكوه يك كوه يا دشتي خرم و سرسبز، چي را توليد و تقويت مي كنند. يك پيرو گمنام فنگ شويي در قرن هفدهم ميلادي محل چي را چنين توصيف كرد:"جهاني ديگر؛تپه هايي نرم،آبهايي زلال،نسيمي ملايم،آفتابي زيبا،و آسمان كه نور نويي در خود دارد.آرامش در آشفتگي و شور و هيجان در آرامش. در حضورش چشمها باز و در كنارش قلب از نشاط مالامال.چي اوج ميگيرد و اثير آن را بر مي چيند.نور در ميان مي درخشد؛سحر به هر سو جاري است."

چي ممكن است دچار ركود و سكون شود.استخري با اب راكد و آلوده توليد چي شار مي كند كه شكل منفي چي است. و باعث دور شدن اقبال مي گردد.

هدف فنگ شويي ساختمان تقويت و ايجاد هر چه بيشتر نيروي مثبت چي براي افزايش روحيه سرزندگي و شادابي ساكنان است.

لینک به دیدگاه

چي از دو نيروي يين و يانگ تشكيل شده كه دو نيروي متقابل هستي هستند و وجود هر يك وابسته به وجود ديگري است.

جلو و پشت مثال خوبي براي درك ارتباط يين و يانگ است.

اگر جلويي نباشد، طبيعتا پشتي نيز نخواهيم داشت.

نماد يين_يانگ دايره اي حاوي دو شكل جقه اي است كه يكي از آنها سفيد با خالي سياه(يانگ)و ديگري سياه با يك خال سفيد(يين)است.

خالها يادآور اين نكته هستند كه هر جا نيروي يين باشد،كمي از نيروي يانگ نيز حضور دارد و بالعكس.

نماد يين_يانگ معرف كيهان در تائوئيسم است.

يين و يانگ بيش از آنكه متضاد باشند،مكمل هستند.

يين سياه،منفعل و مونث است.

يانگ سفيد ،فعال و مذكر است.

 

16ac454e744e41e59fa0.gif

و مشتكرا تركيب موزوني مي سازند.

نمونه هايي از توصف يين و يانگ:

جوان و پير

بلند و كوتاه

زندگي و مرگ

سياه و سفيد

برون گرا و درون گرا

پدر و مادر

گرم و سرد

تابستان و زمستان

آسمان و زمين

شب و روز

كوه و دره

...................................................................................................

آخرين توصيف در فنگ شويي مطرح مي شود.

اگر محوطه اي داراي چند تپه باشد،آن را يانگ قلمداد ميكنند و اگر زمين كاملا هموار بود يين محسوب ميشود.

معمولا محوطه هاي هموار را با استقرار فكر شده ي سنگ،مجسمه و يا بناهاي يادمان متوازن مي كنند.

در حقيقت سقف هاي شيب دار و منحني شكل در بسياري از ساختمانها در چين نوعي درمان فنگ شويي براي زمين هاي هموار يين به حساب مي آيند.

..........................

در آپارتمان ها نيز بايد به دنبال برقراري تعادل بين يين و يانگ بود.

تصور كنيد كه در خانه ي شما همه چيز به رنگ سفيد باشد.

در چنين شرايطي راحتي و آرامش از شما سلب خواهد شد.

به همين صورت ،خوابيدن در اتاق خوابي كه همه ي اجزاري آن به رنگ سياه هستند نيز بدون شك ناراحت كننده است براي ايجاد هم نوايي در يك فضا نيازمند تعادل هستيم.

لینک به دیدگاه

در فنگ شويي از پنج عنصر سنتي طالع بيني چيني يعني آتش،خاك،فلز،اب،چوب استفاده ي فراواني مي شود.

و تمام اشياء و پديده هاي جهان با يك يا چند عدد از اين عناصر پنج گانه مرتبط شناخته مي شوند.

بر اساس ستاره شناسي چيني،نمودار هر انسان حاوي همه يا اكثر اين عناصر است.

زيرا ساعت ،روز،و تاريخ تولد هر فرد در ارتباط با عناصر مختلف است.

 

 

عناصر متولد با سال تولد شماها

البته من يه ذره اش رو مينويسم:icon_redface:

17 فوريه 1969 تا 5 ژانويه 1970 ...............عنصر:خاك علامت:خروس

6 فوريه 1970 تا 26 ژانويه 1971....................عنصر:فلز علامت:سگ

27 ژانويه 1971 تا 15 ژانويه 1972 .................عنصر:فلز علامت:گراز

16 ژانويه 1972 تا 2 فوريه 1973 ...................عنصر:آب علامت:موش

3 فوريه 1973 تا 22ژانويه 1974.....................عنصر: اب علامت:گاو

23ژانويه 1974 تا 10 فوريه 1975 ..................عنصر:چوب علامت:ببر

11فوريه 1975 تا 30ژانويه 1976 ...................عنصر:چوب علامت:خرگوش

31ژانويه 1976 تا 17فوريه 1977 ...................عنصر:آتش علامت:اژدها

18فوريه 1977 تا 6فوريه 1978 .....................عنصر:آتش علامت:مار

7فوريه 1978 تا 27ژانويه 1979 .....................عنصر:خاك علامت:اسب

28ژانويه 1979 تا 15فوريه 1980 ...................عنصر:خاك علامت:قوچ

16 فوريه 1980 تا 4 فوريه 1981 ...................عنصر:فلز علامت:ميمون

5 فوريه 1980 تا 24 ژانويه 1982 ...................عنصر:فلز علامت:خروس

25 ژانويه 1982 تا 12فوريه 1983 ..................عنصر:آب علامت:سگ

13فوريه 1983 تا 1فوريه 1984 .....................عنصر:آب علامت:گراز

2فوريه 1984 تا 19فوريه 1985 .....................عنصر:چوب علامت:موش

20فوريه 1985 تا 8فوريه 1986 .....................عنصر:چوب علامت:گاو

9فوريه 1986 تا 28 ژانويه 1987 ....................عنصر:آتش علامت:ببر

29ژانويه 1987 تا 16فوريه 1988 ...................عنصر:آتش علامت:خرگوش

17فوريه 1988 تا 5فوريه 1989 .....................عنصر:خاك علامت:اژدها

6فوريه 1989 تا 26ژانويه 1990 .....................عنصر:خاك علامت:مار

27ژانويه 1990 تا 14فوريه 1991 ...................عنصر:فلز علامت:اسب

15فوريه 1991 تا 3فوريه 1992 .....................عنصر:فلز علامت:قوچ

4فوريه 1992 تا 22 ژانويه 1993 ....................عنصر:آب علامت:ميمون

23ژانويه 1993 تا 9فوريه 1994 .....................عنصر:آب علامت: خروس

10 فوريه 1994 تا 30 ژانويه 1995..................عنصر:چوب علامت:سگ

31ژانويه 1995 تا 18فوريه 1996....................عنصر:چوب علامت:گراز

لینک به دیدگاه

رنگ: قرمز

جهت: جنوب

عنصر آتش فعال ،الهام بخش و فهيم است.

در عين حال،اين عنصر برانگيزنده،اشتياق انگيز و زيرك محسوب مي شود.

اشخاصي كه عنصر آنها آتش است،در زندگي خود احتياج فراواني به تنوع دارند.

اگر آپارتمان شما از شكل مثلث تبعيت مي كند يا در آن زواياي تند و گوشه هاي تيزي وجود دارد،.وابسته به عنصر آتش است.

لینک به دیدگاه

رنگ: زرد

جهت: مركز

خاك قابل اتكاء،صميمي،وفادار و مهربان است.

خاك از پذيرش مسئوليت لذت مي برد و محكم و با ثبات عمل مي كند.

انسان هاي مرتبط با عنصر خاك از رسيدگي و كمك به ديگران لذت مي برند.

اگر ساختمان محل سكونت شما چهارگوش و كم ارتفاع است ،از عنصر خاك تبعيت مي كند.

لینک به دیدگاه

رنگ: سفيد و طلايي

جهت: غرب

فلز بدون شك مرتبط با وفور نعمت و موفقيت هاي مادي است در عين حال،اين عنصر را با وضوح تفكر و توجه به جزئيات نيز در ارتباط مي دانند.

اشخاص داراي عنصر فلز از برنامه ريزي لذت برده و بيشترين بهره وري را در محيط هاي زيبا و آراسته از خود نشان مي دهند.

اگر شكل ساختمان مسكوني شما داراي خطوط منحني و گرد است،آن را داراي شكل فلز تلقي مي كنند.

لینک به دیدگاه

رنگ: سياه و آبي

جهت:شمال

آب مرتبط با فعاليت هاي اجتماعي ،ارتباطات و حكمت متعالي است و تيز هوش و حساس به شمار مي رود.

انسان هايي با عنصر آب به مسائل عرفاين علاقه مند بوده و از يادگيري لذت مي برند.

اگر ساختمان آپارتمان شما شكلي نامنظم دارد و احتمالا در چند مرحله ساخته شده است،واجد شكل آب محسوب مي شود.

لینک به دیدگاه

رنگ: سبز

جهت: شرق

چوب خلاق،تقويت كننده،طرفدار خانواده و منعطف است.

اين عنصر با رشد نيز ارتباط دارد.

و انسان هايي با عنصر چوب از رويارويي با مشكلات لذت مي برند.

اگر ساختمان محل سكونت شما بلند مرتبه است از شكل چوب تبعيت مي كند.

لینک به دیدگاه

شار كه به "تير زهر آگين" نيز معروف است،اكثرا توسط خطوط مستقيم يا زواياي تندي كه به سمت شما نشانه رفته اند،توليد مي شود.

يك مثال بارز خياباني است كه مستقيما به سمت ورودي اصلي يك ساختمان منتهي مي شود.

چنين شرايطي موجب ايجاد شاري مي شود كه به كيفيت زندگي ساكنان ساختمان آسيب مي رساند.

شرايط رايج ديگري كه باعث ايجاد شار مي شود نبش ساختماني در همسايگي شماست كه با زاويه 45 درجه به سمت آپارتمان شما نشانه رفته است.

نبش اين خيابان در چنين حالتي براي هرچه كه در مسير آن قرار دارد تيري زهرآگين محسوب مي شود.

خوشبختانه در فنگ شويي اگر شار ديده نشود اثر خود را از دست مي دهد.

يعني اگر نبش تهديد كننده ي آن ساختمان همسايه را نبينيد جايي براي نگراني وجود ندارد.

در صورت ديده شدن شار نيز راه حل هايي براي جلوگيري از تاثير منفي آن وجود دارد.

يك راه حل ساده كشيدن پرده هاي پنجره ي رو به شار است.

راه حل ديگر گذاشتن يك لوح پاكوا ي آيينه دار در مقابل تهديد شار براي انعكاس و برگرداندن آن به منشاء اوليه است.

انواع لوح هاي pa-kua

 

56d9d4c30ed04ba2bcf0.jpg

 

764a1932277c48ce828a.jpg

 

پاكوا آينه دار

45d17d2189ec4e0aac5e.jpg

 

657f6bd7280a4ed4acbe.jpg

 

 

 

 

 

 

 

لینک به دیدگاه

آيينه ها كه در فنگ شويي نقش مهمي دارند،معمولا يين يا منفعل به شمار مي روند.

اما آيينه نصب شده در وسط لوح پاكوا يانگ و فعال محسوب مي شود.

دليل اين استثناء احاطه ي اين آينه توسط هشت سه خطه مربوط به يي چينگ است كه به آن قدرت و نيرو مي دهند.

آيننه ي پاكوا در مركز يه قطعه چوب كه به شكل هشت ضلعي است،نصب مي شود.

هشت ضلعي از ديرباز در چين شكلي خوش يمن تلقي مي شده است.

آيينه هاي پاكوا معمولا كوچك ساخته مي شوند؛زيرا اعتقاد بر اين است كه اندازه كوچك آنها باعث تمركز نيروي آنها مي شود از اين مهمتر كوچكي اندازه از ديده شدن آنها توسط كساني كه شار مي فرستند جلوگيري مي كند.

............................................

در هنگ كنگ ، جنگ آيينه ها نيز وجود دارد!!!

شخصي با مشاهده ي شاري از سمت همسايه به سوي آپارتمان خود، آيينه اي براي برگرداندن تهديد به سوي منبع آن نصب مي كند.

اگر شخص مقابل آيينه را ببيند،براي رفع تهديد كه اين بار متوجه خود اوست،از آيينه ي ديگري استفاده ميكند.

و در اندك زماني هر يك از همسايه ها چندين آيينه در مقابل يكديگر بر پا مي كنند. در نهايت معمولا پاي پليس نيز به ماجرا كشيده مي شود و به طرفين براي برداشتن آيينه ها هشدار مي دهد.

البته در اكثر مواقع به محض اينكه پليش از ميدان نبرد دور شود،اولين آيينه مجددا بالا مي رود.

از اين رو حضور آيينه ي پاكوا حتي الامكان نبايد توسط سايرين حس شود.

مناسب ترين محل نصب براي آنها ، ديوارهاي خارجي ساختمان است_هرچند در صورت تمايل مي توان آنها را داخل منزل نيز استفاده كرد.

گفته مي شود آويختن آنها در بالاي پنجره يا دري كه مورد تهديد شار است بسيار موثر است.

لینک به دیدگاه
  • 2 ماه بعد...

پنج اصل کلی فنگ شویی در این زمینه عبارتند از:

 

 

1 ) فنگ شویی توصیه نمی کند که قواعد آن موبه مو اجرا شود. این اصول را فقط در اتاق هایی به کار برید که فکر می کنید لازم است.

 

2 ) به کارگیری فنگ شویی اضافه کردن اشیای ساخت چین به لوازم خانه نیست.

 

3 ) هر وسیله شکسته، خراب و بی استفاده را بازبینی کنید و شهامت دور نریختن یا تعمیر مجدد آن را داشته باشید.

 

4 ) هدایا و وسایلی را که از آنها خوشتان نمی آید در کمدهایتان انبار نکنید. کمترین ضرری که دارند این است که بیهوه جای شما را اشغال می کنند.

 

5 ) از بی نظمی بپرهیزید، هوا را تهویه کنید و به طور مرتب خانه را نظافت کنید تا انرژی مثبت آزادانه جریان یابد. و بالاخره یک بار دیگر یادآوری می شود که:

 

فنگ شویی پیروی از خرافات و موهوم پرستی های چین باستان نیست، مدیتیشن و تمرین روحی نیست، روشی زودگذر و دوره ای نیست، جادو هم نیست، بلکه هنری است ساده، انعطاف پذیر و ملموس برای افزایش نشاط، آرامش و تعادل در زندگی روزمره که با انواع سبک های دکوراسیون سازگاری دارد.

 

ورودی خانه

ورودی، فضای ارتباطی مابین دنیای بیرون و آشیانه گرم و نرم شما است. در این مکان است که افراد و انرژی ها داخل و خارج می شوند. از نظر فنگ شویی، در ورودی، دهانه خانه است زیرا انرژی «چی» (انرژی حیاتی مکان ها) پس از ورود از در بلافاصله در تمام اتاق ها پراکنده شده و در زندگی اشخاص جریان می یابد.

توصیه های مفید برای دکوراسیون

توجه ویژه به ورودی اصلی هر خانه و مجتمع مسکونی الزامی است. ورودی اصلی خانه را نباید به انبار و محل نگهداری اشیا» اضافی تبدیل کرد. آسانسور، راه پله ها و راهروی ساختمان باید روشن و از عرض کافی برخوردار باشند. دقت در کیفیت پوشش کف راهروها، پوشش دیوارها و نوع روشنایی آنها بسیار مهم است.

 

ورودی داخلی نیز باید تا حد امکان وسیع، روشن و خلوت باشد تا انرژی «چی» بتواند بدون محصور شدن وارد شود و آزادانه حرکت کند. بنابراین از گذاردن رخت آویز برای آویزان کردن لباس در این فضا خودداری کنید مگر اینکه آنها را داخل کمد یا گنجه مخصوص این کار جای دهید. کفش ها نیز به همین ترتیب در جاکفشی چیده شوند. اگر ورودی شما کوچک و تاریک است انرژی «چی» برای داخل شدن به بخش های مختلف خانه دچار مشکل خواهد شد، زیرا این مکان باید از روشنایی کافی برخوردار باشد. در صورت امکان نصب یک لوستر با کریستال های کوچک باعث افزایش «چی» مثبت و مفید می شود اما اگر این کار با سبک دکوراسیون شما سازگاری ندارد از لامپ های هالوژن یا نورافکن های کوچک چندجهته استفاده نمایید و نور را به چهارگوشه ورودی پخش نمایید.

 

بهتر است شب ها به ویژه در زمستان چراغ ها روشن باشند. برای اینکه ورودی بزرگ تر و روشن تر به نظر برسد رنگ روشن و درخشانی برای دیوارهای این مکان استقبال انتخاب کنید و باز هم توجه داشته باشید هرچه اثاثیه کمتر باشد این فضا آزادتر و بازتر می شود. اگر ورودی کوچک است یک آینه بزرگ در این مکان نصب کنید ولی مراقب باشید که آینه را جلوی در ورودی قرار ندهید زیرا از نظر فنگ شویی این کار انرژی های مثبت را بازپس می فرستد.

در سرویس های بهداشتی نباید روبه روی در ورودی قرار گیرند زیرا «چی» وارد آنجا شده و تحلیل خواهد رفت. اتاق خواب و آشپزخانه نیز نباید روبه روی در ورودی باشند. اگر اتاق خواب شما روبه روی در ورودی است، در این صورت ناخودآگاه احساس امنیت نخواهید کرد زیرا اتاق شما بسیار در معرض دید است. در مورد آشپزخانه نیز ممکن است مدام احساس گرسنگی کنید. در عوض بهتر است اتاق نشیمن روبه روی در ورودی باشد.

توصیه می شود مقابل در ورودی فرش نرمی پهن شود و در صورت امکان گذاردن یک کنسول و گلدان طرح دار روی آن وسیله مناسبی خواهد بود.

دیوار روبه روی در ورودی محل مناسبی برای نصب دعاها و نمادهای مذهبی است.

لینک به دیدگاه
  • 4 ماه بعد...

1) فنگ‌شویی می‌گوید باید انرژی طبیعت را به خانه بیاوریم. برای مثال، یک آب‌نمای کوچک که صدای ریزش آب را در خانه تکرار کند و یا گلدان‌های سبز و گل‌های طبیعی را در اطراف خانه قرار دهید.

۲) در اتاق خواب، تلویزیون و لوازم ورزشی مانند تردمیل را قرار ندهید، تلویزیون و هر عاملی که امنیت و سکوت اتاق خواب شما را مخدوش کند، در فنگ‌شویی ممنوع است، چرا که امن‌ترین و دل‌انگیزترین نقطه خانه، باید اتاق خواب باشد.

۳) درهای ستیزه‌جو را مهار کنید. فنگ‌شویی معتقد است که لولاهای جیرجیرکننده، درهای باد کرده و ترک‌دار راه ورودی انرژی مثبت را مسدود می‌کند ولی حتی اگر به دنبال انرژی مثبت چینی نیستید، به شما قول می‌دهم درهای تمیز و نرم اعصاب‌تان را در خانه آرام می‌کند.

۴) پشت‌درها را از شر سنگینی لباس‌های تلنبار شده روی جارختی‌های پشت‌در، خلاص کنید و خودتان هم یک نفس راحت بکشید، شما می‌توانید کمد لباس‌تان را به ترتیب رنگ و استفاده بچیند و ریخت و پاش لباس‌ها را کم کنید.

۵) چینی‌های باستان می‌گویند هر فردی باید در خانه پناهگاهی داشته باشد. گوشه‌ای از اتاق خواب یا حتی آشپزخانه را در نظر بگیرید که در آن به آسودگی برسید و بتوانید تخیل کنید، شعر بخوانید و چرت بزنید.

۶) پناهگاه را تمیز کرده و زیباتر کنید. رنگ سبز روشن، نارنجی روشن، صورتی را به آن اضافه کنید حتی اگر یک بالشتک به این رنگ باشد. جای شمع و عود سوز و گلدان گل را در این مکان فراموش نکنید. سکوت خوشایند، علاقه به آن محل و یک گل و شمع می‌تواند مسکن روحی قوی در هنگام بروز مسایل باشد.

۷) اگر خانه شما چند اتاق خواب دارد، جای اتاق‌ها را با هم عوض کنید. در این جابه‌جایی گرد و غبارهای وسایل اضافه زیاد کشف می‌شود و تغییر محیط حتی از یک اتاق به اتاق دیگر روحیه را مثبت‌تر می‌کند.

۸) هر روز صبح حتی در هوای سرد چند دقیقه پنجره‌ها را باز بگذارید و هوای منزل را تازه کنید.

۹) غذا را در هر حالتی در بشقاب مورد علاقه خود و پشت میز بخورید، ترجیحا غذا را با افراد خانواده میل کنید و یادتان بماند بشقابی به رنگ دلخواه و شکل دلخواه آنها روی میز قرار دهید. هر کس حق دارد که بشقاب و لیوان مخصوص خود را داشته باشد، می‌توانید برای افراد خانه دستمال سفره‌هایی که حدس می‌زنید مورد علاقه‌شان است، بدوزید.

۱۰) قفسه‌ها و ویترین‌ها را خلوت کنید و تزیینات درهم و برهم را از جلوی چشم دور کنید.

۱۱) اگر برای مبل خود روکش پارچه‌ای دوخته‌اید که حالا چروک و معوج است، حتما آن را اتو بزنید و ترمیم کنید.

لینک به دیدگاه

فنگ شویی چیست ؟

 

فنگ شویی دانشی کهن است که ریشه در تفکر چینی ها به جهان هستی دارد و رد پای آن در معماری داخلی نیز پیدا شده است ، فنگ شویی از دو کلمه Feng به معنی باد و Shui به معنی آب تشکیل شده است . هدف فنگ شویی در مجموع خلق حس هماهنگی در خانه و زندگی افراد است. فنگ شویی هنر ایجاد تعادل و هماهنگی در جریان طبیعی انرژی های پیرامونمان [ ... ]

فنگ شویی هنر ایجاد تعادل و هماهنگی در جریان طبیعی انرژی های پیرامونمان است تا در زندگی مان تاثیراتی سود مند پدید آوریم .

سابقه فنگ شویی به حدود 4700 سال قبل از میلاد ، در چین باز می گردد . بسیاری از مکان ها و مناظر مانند دیوار بزرگ چین و شهر ممنوعه پکن بر اساس اصول فنگ شویی و برای هماهنگ کردن انرژی های آسمان و زمین بوده است .

استقرار اشیا به گونه ای که مردم (انسان ) محیط زیست ( خاک ) و روان ( آسمان ) با تشکیل و حدتی موزون ، زمینه های پیشرفت انسان را ایجاد کنند.

از طریق فنگ شویی می توان دریافت در کدام نقطه از ساختمان جریان انرژی بند آمده است و یا برای اینکه انرژی دیگر بار آزادانه جریان یابد چه باید کرد.

برای زندگی موثر ، لازم است که انرژی و نیروی حیات ، آزادانه در خانه و محل کارتان جریان یابد . نخستین گام برای آزاد ساختن انرژی مسدودی که به مرور زمان در ساختمان جمع شده پالایش مکان است . به طور کلی انسداد انرژی به دلایل زیر است :

1. آلودگی فیزیکی

2. انباشتگی و در هم ریختگی

آلودگی فیزیکی :

هر نوع چرکی و خوراکی های مانده که پیرامون خود انرژی پایین تولید میکند.

انباشتگی و در هم ریختگی :

هر گونه بی نظمی و در هم ریختگی بر جریان نرم و هموار و آزادانه انرژی پیرامون یک فضا مانع ایجاد می کند.

تلاش کنیم هر شی را در مکان خاص خود قرار دهیم تا آرامش یابیم و سنگینی اجسام و فضا بر جسم و روحمان کارگر نشود.

بر این اساس نحوه طراحی فضا و چیدمان وسایل و اشیا منزل تاثیر بسزایی در آرامش ما دارد و رعایت اصول فنگ شویی ما را در ارایه هر چه بهتر فضای معماری کمک می کند.

منبع : طراحی نظم به شیوه فنگ شویی ( کارن کینگستون ، گیتی خوشدل )

 

 

از نظر علم معماري كهن چيني ، همه قسمت هاي يك خانه با عناصر پنج گانه يا همان آب ، چوب ، آتش ، خاک ، فلز در ارتباط مستقيم هستند.

اتاق نشيمن هم عنصر فلز دارد، عنصري سنگين و بسيار مرتبط با احوال روزانه شما كه با وجود ساعت هاي بزرگ ديواري ، تلويزيون هاي صفحه بزرگ ، وسايل تهويه ، رادياتور شوفاژ، ضبط صوت و دي وي دي ، كه در اغلب اتاق نشيمن ها پيدا مي شوند، سنگين تر هم مي شود.

 

چيني ها و البته ايراني هايي كه جديدا به اين علم قديمي و جالب علاقه مند شده اند، براي نجات اتاق نشيمن و قابل تحمل كردن آن پيشنهادات بامزه يي دارند، مثلا داشتن ساعتي گرد به رنگ طلايي در اتاق ، آن هم روبروي در براي اينكه انرژي منفي اتاق را مهار كند، يا استفاده از تابلوهاي نقاشي مثل نقش ماهي كه چيني ها معتقدند طول عمر مي آورد يا تصاوير زيبايي غير آن منظره هاي بي ريخت غروب كه دلسردي مي آورد و تصاوير عجيب زن ببرها كه توي كوبلن فروشي ها مي بينيم و بي نهايت ترسناك و پر از خشونت هستند.

 

مهندسين علاقه مند به فنگ شويي در طراحي دكوراسيون اتاق نشيمن علاوه بر محدودكردن تصاوير به رنگها هم مي پردازند، مثلا رنگ قرمز را براي اتاق شما ممنوع مي كنند، چون كه روحيه تند و خشن و پرخاشگر كه مشخصه رنگ قرمز است ، احوال خانواده شما را كه در اين اتاق امن گرد هم آمده اند به هم خواهند ريخت .

 

بعد هم پيشنهاد مي كنند كه براي اتاقتان از رنگ هاي مخصوص جنگل مثل سبز و قهوه يي و آبي و زرد استفاده كنيد و با پارچه خوشرنگ و مبل ساده و نرم و حتي پشتي هايي كه فضاي گرم و خودماني شبيه كلبه جنگلي ايجاد مي كنند، فضاي اتاقتان را كاملا امن و دوست داشتني كنيد. علاوه بر همه اينها اگر مي خواهيد اتاقي كه در آن دور هم جمع مي شويد اتاقي بدون دلنگراني هاي معمول باشد، عكس همه افراد خانواده و همه كساني كه دوست داريد در قاب هاي كوچك بر در و ديوار آويزان كنيد، تا هميشه به يادشان باشيد.

 

راستي اگر تا به حال پيشنهادات فنگ شويي ما را براي تزيين و دكوراسيون اتاق نشيمن تان جدي نگرفتيد، يك نوع ديگر فكر كنيد، اتاق نشيمن شما جايي است كه در آن روزنامه مي خوانيد، عصرانه مي خوريد، با بقيه خانواده گپ مي زنيد، تلويزيون تماشا مي كنيد و حتي گاهي چرت مي زنيد!

آيا اين اتاق پر از شادي ارزش ندارد كه با روش هايي ساده ، هرچند غيرمعمول ، دوست داشتني تر شود؟

پس اگر يك لحظه ، فقط يك لحظه با علوم عجيب شرقي همراه شديد، يعني فقط علاقه مند شديد بدانيد «یين ويانگ »، يعني دو عنصر مثبت و منفي متعادل كننده انرژي از نظر چيني ها، ژاپني ها، هندي ها و همه شرقي ها در اتاق نشيمن شما به يك اندازه وجود دارد، كافي است كه امروز در تنهايي ، بدون حضور اغيار، در اتاق خلوت كنيد، روي صندلي راحتي بنشينيد و چشمهايتان را ببنديد.

اگر ذهنتان به هزار جا رفت ، اگر دلشوره داشتيد، اگر احساس امنيت و آرامش نداشتيد، اگر جريان هواي كاذبي را احساس مي كرديد، اگر قالي اتاقتان ناراحت و گل و گياه گوشه اتاق برايتان غيرقابل تحمل بود، اگر صداهايي در اطراف مي شنيديد و دلتان مي خواست پاهايتان را بالا بگيريد و خودتان را نجات دهيد، اگر سرتان مثل يك ديگ كه با چكش بر آن بكوبند صدا داد، اگر ياد بدهكاري ها، غذاهاي مانده توي يخچال ، ميهمان هاي سرزده ، رييس بداخلاق ، همسايه هاي دوست نداشتني ، خاله خرس هاي آشنا و همه اتفاقات و جرياناتي كه هر روز مثل ميخ توي پايتان فرو مي رود افتاديد، اگر دلتان نخواست پاهايتان را دراز كنيد، چند دقيقه تلويزيون نگاه كنيد يا كتاب بخوانيد، اگر خنكي كولر و يك دانه زردآلو خوشحالتان نكرد، نترسيد!

اتاق شما جن ندارد!

 

 

 

فنگ شویی چیست؟

عبارت فنگ شویی به صورت تحت الفظی به معنای (( باد و آب )) است، ولی در واقع به معنای هنر زندگی موضون با محیط میباشد. زمانی كه به هماهنگی با تمام محیط اشیای خود دست یابیم، زندگی با لطافت بیشتری پیش رفته و رسیدن به اهداف بسیار آسان میشوند. مكان زندگی ما و نحوه ای كه اشیای هر اتاق را منظم می كنیم، به شكل شگفت آوری بر كیفیت زندگی ما تاثیر میگذارند.

 

زمانی خانواده ما در آپارتمانی واقع در یكی از محلات فقیر شهر زندگی میكرد.زمین این محله نسبت به محیط اطراف پایین تر بود و به همین دلیل در ماههای زمستان هر روزبا یك مه غلیظ صبحگاهی پوشیده می شد. زمانی كه باد از سمت خاصی می وزید، این مه تبدیل به توده زرد كثیفی می شد كه بوی مشمئز كننده با فاضلاب را از كیلومترها دورتر به محله ما می آورد در تمام مدتی كه ما در این مكان زندگی میكردیم، به دلیل محیط نا مناسب دچار روحیه بی تفاوتی شدیدی بودیم. سر انجام پس از مدتی وضعیت اقتصادی خانواده بهتر شد و به محله مناسب تری نقل مكان كردیم. بلافاصله همه انرژی و اشتیاق بیشتری برای فعالیت پیدا كردند. آن مكان منفی باعث اضمحلال انرژی ما میشد در حالی كه مكان مثبت آن را تقویت میكرد.

 

البته بدیهی است كه همیشه نقل مكان و تغییر كالبدی محل اقامت ممكن نیست اما با استفاده ا ز فنگ شویی میتوان شرایط داخل آپارتمان را به نحو موثری عوض كرد.هنگامی كه موفق می شویم آپارتمان خود را از مكانی به عنوان بیتوته شبانه به یك خانه تبدیل كنیم از نظر فنگ شویی در مسیر درستی قرار گرفته ایم. این كار به راحتی با تغییر نظم مبلمان یا نورپردازی مناسب در گوشه های تاریك خانه عملی است.

 

مسلما برای همه ما اتفاق افتاده كه به آپارتمانی وارد میشویم و بلافاصله راحتی و گرمی یك خانه را احساس كنیم. و باز بدون شك همه ما آپارتمانهایی را دیده ایم كه بی دلیل ناراحت به نظر میرسند. آپارتمان اول از نظر فنگ شویی مثبت تلقی میشود.در حالی كه آپارتمان دوم چنین نیست. با تدابیر خاصی در آپارتمان دوم نیز میتوان راحتی وآسایش آپارتمان اول را به دست آورد.

 

با فنگ شویی می توان احساس خانه بودن را در آپارتمان به وجود آورد. و هنگامی كه محیط آن متعادل و متوازن شد بدون شك در تمام زمینه های زندگی ، شادتر سلامت تر و موفق تر خواهیم بود. با بهره گیری از نیروی حیاتی چی به مزایای روز افزونی دست خواهیم یافت.

خانه تکانی با فنگ شویی

 

قبل از هر کاری، شروع به پالایش خانه کنید و هرچیز معیوب و بی استفاده را جدا کنید، مگر اینکه کاملا مطمئن باشید که واقعا به درد می خورد. این اصل شامل لباس های اضافی نیز می شود .

برای ساماندهی خانه باید آستین ها را بالا بزنید و کمدها و گنجه ها را خالی کنید تا دوباره احساس رضایت کنید و سپس مجددا آنها را با لباس ها و وسایلی که مطابق با احتیاجات کنونی شما هستند پر نمایید.

اگر نمی دانید با لباس های اضافه چه کنید آنها را به موسسات خیریه بدهید تا افراد نیازمند استفاده کنند به این ترتیب علاوه بر اهدای لباس، سخاوتمندانه انرژی های مثبت را نیز پراکنده ساخته اید و به زودی متوجه خواهید شد که با جدا کردن همه این موانع قدیمی شما نیز آزاد می شوید چون بدون اینکه بدانید انرژی راکد و منفی این اشیا شما را محاصره می کند و مانع پیشرفت شما می شود.

عمل دور ریختن اشیای زاید نه فداکاری و نه بی قیدی است بلکه فقط یک تغییر موضع لازم حتی اساسی است که ما را به طرف آینده ای پررونق و شکوفا سوق می دهد. اگر خانه تان مملو از اشیای به دردنخور است همین الان شهامت بیرون ریختن آنها را پیدا کنید.

● اصلا نترسید

همین که شروع به خانه تکانی کردید، متوجه می شوید که بسیار آسان تر از آن بود که فکرش را می کردید. به علاوه، این خانه تکانی یک تجدید انرژی برای شما ایجاد می کند که به کمک آن می توانید طرح ها و برنامه های جدید را شروع کنید.

به کارتان تداوم بخشید و خانه را به معنای واقعی کلمه پالایش کنید. هر آنچه مانع جریان آزاد انرژی می شود از خانه خود جدا کنید تا احساس رضایت و آرامش کنید.

هر چیزی که جلوی دست و پا را می گیرد و جا را بیهوده اشغال می کند از سر راه بردارید، پشت درها چیزی نگذارید درها باید بتوانند آزادانه و به طور کامل باز شوند. راهروهای ورودی را خلوت کنید، زیر تختخواب ها چیزی نگذارید و به طور کلی هیچ جا را به حال خود رها نکنید.

یک بار که همه چیزهای زیادی بیرون ریخته شد، شما آن مکان را بسیار روشن تر می یابید. پس احتیاجی به گفتن ندارد: باید به روشنایی هم نظم بخشید.

جریان های منفی دوست دارند در مکان های تاریک لانه کنند. بنابراین اتاق های شما باید حتما روشن، نورانی و دلباز باشند تا همه بتوانند احساس خوبی داشته باشند.

از افزودن روشنایی در جاهایی که لازم است واهمه نداشته باشید. بدن، چشم ها و ذهن شما به نور نیاز دارند. هنگامی که به اندازه کافی از نور آفتاب بهره مند شوید به خوبی درمی یابید که نور آفتاب چگونه شما را سرحال می کند.

البته فراموش نکنید که نور زیادی نیز مناسب نیست و برای ایجاد روشنایی همیشه تعادل و صرفه جویی را رعایت کنید.

جهت جنوب*شرق

 

انرژي چي در اين بخش بنا نه به اندازه شرق ولي تا حد قابل توجهي شكل فعال، تيز و شلوغ دارد كه نوعي رشد آرام و يكنواخت در زندگي ايجاد مي*كند و براي شروع كار و حرفه جديد مفيد است. جنوب شرق قسمت ثروت و دارايي است. از دست رفتن و ضعف اين بخش از بنا باعث كاهش درآمد ساكنين مي*شود يا باعث مي*شود تا آنچه به واسطه كار و تلاش بدست مي*آيد به سادگي از دست برود.

باد سمبل جنوب شرق است. در طبيعت، باد با پخش كردن بذر گياهان نوعي ارتباط ايجاد مي*كند. به همين ترتيب اين قسمت بنا براي فعاليت*هايي كه نياز به ارتباط و خلاقيت دارد مناسب است. به اين صورت آشپزخانه، دفتر كار و استوديو مي*توانند در اين قسمت قرار گيرند. قرار داشتن اتاق خواب در اين بخش اشكالي ندارد. رنگ نزديك به اين قسمت سبز تيره است. به همين ترتيب، سبز تيره نشانه برگ*هاي مسن و بالغ است (نسبت به شرق).

اين قسمت در شركت*ها و بناهاي تجاري اهميت زيادي دارد. تقويت اين بخش اثر بسيار خوبي در ثروت و درآمد ساكنين دارد. تقويت شرق و جنوب شرق با گياهان سبز و يا قرار دادن آبنما و آكواريوم ممكن است.

 

جهت *جنوب شرق : Sun

عدد : 4

منطقه : ثروت

عنصر : چوب

عنصر مولد : آب

عنصر مخرب : فلز

عنصر فرساينده : آتش

رنگ : سبز تيره

رنگ سازگار : سبز - آبي

رنگ ناسازگار : طلايي – نقره*اي

فصل : بهار

اوقات شبانه روز : قبل از ظهر

سمبل : باد

شكل : استوانه

انرژي : بيرون*رو

عضو خانواده : دختر بزرگ

فنگ شویی، هنر باستانی چیدمان چینی

فنگ شویی چیست؟ (بخش اول)

 

 

 

فنگ شویی Feng Shui

دانشی متعلق به چین باستان است که به بررسی محیط زیست طبیعی و ساختگی می پردازد. معنای کلامی آن باد و آب است؛ و دنیای فنگ شویی آمیخته ای از ریاضیات، طراحی داخلی، معماری و قوانین ساده ای برای خانه داری موفق می باشد. در واقع هنری است برای جایگزینی صحیح اشیاء. در حال حاضر استفاده از این دانش برای ایجاد محیطی متعادل در خانه و محل کار بسیار رایج است. افرادی که براساس فنگ شویی محیط پیرامون خود را می آرایند، بر این باورند که با چیدمان مبلمان و تزئین محل به شیوه ای که با طبیعت هم راستا باشد، می توانیم هارمونی و سلامت را به محیط زندگی خود وارد نماییم. در نتیجه با انجام اعمال سودمند و موثر در محیط زندگی، جریان دلپسندی از نیروهای حیات را در اطراف خود به حرکت در خواهید آورد. بر پایه این فلسفه باستانی محل قرارگیری هر شی، از در ورودی گرفته تا دستشویی، در سعادت ما نقش دارد. در واقع چینی ها حتی پیش از خرید یا ساخت خانه یک استاد فنگ شویی را به استخدام درآورده و از مشورت وی بهره می برند. بیشتر استادان فنگ شویی بر استفاده از زیبایی شناسی و عقل سلیم در دستیابی به نتیجه مطلوب تاکید دارند. برای استفاده از این شیوه ابتدا باید نکاتی را درباره آن آموخت. همانند نیروهای مثبت و منفی موجود در طبیعت (یین و یانگ) ، هر اتاق و خانه هم فضاهایی مثبت و منفی دارد. با استفاده از فنگ شویی تعادلی در این نیروها به وجود می آید تا در هیچ جا دارای قوت یا ضعف بیش از اندازه نباشند. از اینرو، یکی از مفاهیم رایج در طراحی فنگ شویی نقاط "قدرت" است. فنگ شویی در درون هر ساختمان 9 نقطه قدرت را تشخیص می دهد که برخی حاوی انرژی مشوق مطبوع بوده و تعدادی دیگر چندان دلپذیر نمی باشند. نقطه قدرت عبارت از فضایی در خانه است که می تواند به بزرگی یک اتاق یا به کوچکی یک دفترچه یادداشت باشد، اما این نقطه ویژه با زندگی شما (یا بخشی از آن) پیوندی قوی دارد. این نقاط قدرت برای هر فرد، خانواده و خانه منحصر به فرد می باشند. این نقاط نه تنها براساس وقایع جاری در زندگی هر فرد، بلکه بر پایه طراحی و معماری مکان زندگی شخصی آنان نیز تعیین می شوند. اگر در حال ساخت خانه هستید، نقاطی که شما بیشترین وقت خود را در آنها می گذرانید بهترین نقاط قدرت محسوب خواهند شد. می توانید این نقاط را در مرکز قرار دهید و آنگاه بقیه مکان را بر محور آن بنا سازید. به طور مثال، می توانید اتاق خواب ها را در قسمتی قرار دهید که انرژی نماینده عشق، ازدواج و سلامت در آن جاری باشد. زیرا از آنجا که برای بدن شما ضروری است تا خواب کافی داشته باشد، باید بدان اجازه دهید تا خود را بازسازی و سالم گرداند. در کنار نقاط قدرت، نقاط مشکل آفرین هم در خانه وجود دارند که می توانند اثری نامساعد بر سلامت، روابط و حتی امور مالی شما بگذارند. فنگ شویی جهت شناخت این نقاط نیز شما را راهنمایی می نماید. شما می توانید با رو در رو شدن با مشکلی که در حال حاضر گریبان گیرتان شده است، نقاط مشکل آفرین منزل خود را بیابید. به طور مثال، اگر درگیر مشکلات مالی هستید، می توانید نقاط همخوان با امور مالی را پیدا کرده و سپس با استفاده از فنگ شویی نیروی مثبت را جهت ایجاد تغییرات مطلوب در آنجا به جریان بیاندازید. برای درک بهتری از مفهوم طراحی فنگ شویی می توانیم با مثال ساده زیر شروع کنیم: راهروهای طویل که در معماری خانگی امروزی عناصری رایج می باشند در زمره نقاط مشکل آفرین فنگ شویی محسوب می شوند، زیرا در راهرویی باریک و دراز نیروی حیات به صورت خطی مستقیم در می آید. این مسئله باعث می شود که "چی" chi (نیروی حیاتی) قدرت خود را متمرکز نماید و به صورت انرژی "شتابزدگی" و " قهرآمیز" درآید. این مسئله به هیچ وجه خوشایند نمی باشد زیرا این انرژی تهاجمی می تواند زیان بار بوده و به عدم هماهنگی منتهی شود و در نتیجه اتاقی که در انتهای راهرو وجود دارد با انباشته شدن از این نیروی منفی، فضایی ناخوشایند پیدا کند. قرار گرفتن دستشویی در انتهای این راهرو حتی از مورد قبل نیز بدتر است، زیرا لوله کشی سمبل اقتصاد خانواده می باشد و از دست دادن نیروی چی بدین شیوه همانند این است که مستقیما پولتان را در دستشویی بریزید! خوشبختانه با استفاده از راهنمایی های طراحی فنگ شویی می توان مشکل اینگونه نقاط دردسر آفرین را برطرف نمود. مثلا قرار دادن گیاهان سبز، آویختن تصاویر بزرگ در راهرو و یا چیدمان اشیاء و مبلمان مطابق با اصول عناصر فنگ شویی (که در مقاله بعدی به طور دقیق تر به آنها خواهیم پرداخت) تعادل نیروها را به این محیط باز می گردانند. در واقع بهسازی راهرو با این شیوه ها باعث می شود که چی به جای حرکت در خطی مستقیم در جای خود بماند. به هر حال سعی کنید تا نظرات طراحی فنگ شویی را بر نقاطی متمرکز کنید که مستحق بیشترین میزان توجه شما می باشند و با گسترش تعداد نقاط انرژی خود را تضعیف نکنید. به جای آنکه یکباره مشکل پنج نقطه قدرت را حل کنید، ابتدا یکی را مورد توجه قرار داده و سپس یک به یک سایر مشکلات را برطرف نمایید. در واقع بر پایه فلسفه فنگ شویی، می توانیم به خانه ها و دفاتر خود همچون استعاره ای از زندگی های خود بنگریم. خانه ای در هم ریخته، نماینده ذهنی آشفته است. از اینرو به اعتقاد فنگ شویی برای ورودی بی عیب و نقص به هر محیط ابتدا باید آنرا مرتب و عاری از زوائد نمود. و به خاطر داشته باشید که فنگ شویی بدون آنکه به درون خود بنگرید و خود را بشناسید، به تنهایی نمی تواند کمک چندانی به شما بکند. اولین و بهترین گام در طراحی فنگ شویی ارزیابی شخصی است. ارزیابی شخصی چیزی نیست به جز نگاهی طولانی و دقیق بر احساسات و چگونگی زندگی روزانه تان. شناسایی عواطف، روابط، امور اقتصادی و هر آنچه که در خانه تان در طول یک روز عادی بر شما اثر می گذارد، در ایجاد تغییراتی بر پایه طراحی فنگ شویی امری حیاتی می باشد.

مرجع:

 

»فنگ شوي درمحيط زندگي

آيا محيط زندگي راحتي داريد؟

آيا تمام جنبه هاي مورد نياز زندگي شما در اين محيط وجود دارد؟

آيا از رنگهاي اين فضا لذت مي بريد؟

به نظرتان اين محيط بازتابي از سلامتي شما است؟محل زندگي شما چگونه روي روابط شما اثر دارد؟

اكثر انسانها نسبت به محيط زندگي خود بي توجه هستند و از تاثيراتي كه اين محيط بر وجودشان مي گذارد غافل اند. حال آنكه گفته مي شود محيطي كه در آن زندگي مي كنيم محيط كاملي است كه بر مبناي فعل و انفعالات متقابل نظام خورشيدي(آسمان) ،محيط اطراف(زمين) و تاريخ تولد(فرديت)*بنا شده است.بنابراين براي يك زندگي آرام و متعادل، همنوايي با نظام خورشيدي ،زمين و حتي تاريخ تولد ضروري به نظر مي رسد .اين همنوايي و هماهنگي توسط روشهايي چون فنگ شويي ايجاد مي شود.

فنگ شويي دانش و هنر قديمي است كه مطلوب ترين روش هاي زندگي در محيطي مناسب و موزون را به انسان مي آموزد. فنگ شويي مشخص مي كند چگونه با استفاده از رنگهاي مناسب ،وسايل زندگي مناسب و طريقه صحيح چيدمان آنها محيطي نافع براي خود ايجاد كنيد و محيط كار ،تجارت يا خانه خود را به مراكز قدرت تبديل كنيد .

در مورد تاريخ دقيق فنگ شويي يا ابداع كننده آن هيچ سند قابل اطميناني در دست نيست.تنها در هشتاد سال گذشته موفق به كشف اسناد ومدارك اندكي متعلق به قرون سوم و چهارم قبل از ميلاد شده اند كه درآ نها به صورت غير مستقيم به فنگ شويي اشاره شده است. فنگ شويي در قلب و ذهن مردم معمولي و از طريق زبان رمزي بين استادان و شاگردان باقي ماند و به صورت سينه به سينه رموز اين هنر حفظ شد. به همين دليل تعداد كمي از متون مكتوب آن باقي مانده است

بعضي ازمحققان معتقد ند حكمت وكاربرد فنگ شويي همزمان با مكتوب شدن نظريه يين( سرد)ويانگ (گرم) وانديشه هاي جها ن بيني مبتني بر پنج عنصر چيني ، زمين (خاك) ، فلز ،*آب ، جنگل (چوب) و آتش ، مدون گرديده است.

نظريه فنگ شويي رابطه كيهان و انسانها را بررسي مي كند و هدف آن ايجاد وحدت ميان آسمان ، زمين ، انسان و ماده از طريق نيروي تاچي (نهايت مطلق) است. چيني هاي باستان اعتقاد داشتند هنگامي كه اين وحدت به وجود ايد ،”چي” (نيرو هاي حياتي) در موجودات جاندار و بي جان جاري شده و موجب بروز اتفاقات خوب و سازنده مي شود. فقدان جريان”چي” نتيجه معكوس،يعني بد بختي و اختلال و نگراني به بار مي آورد.

محور اصلي هنر فنگ شويي وحدت ميان آسمان ، زمين و انسان است. چيني هاي باستان در جستجوي وسيله اي براي تو ضيح نيرو هاي مر ئي و نا مرئي روي زمين و تا ثير مبهم و مرموز اين نيروها بر رفتار انسان بودند. و به دنبال معنويتي بودند كه در هنگام سختي ها و بلايا به انها پناه بياورند و به آرامش و آسايش برسند.هدف چيني هاي باستان وحدت انسان و طبيعت بود و قصد داشتند با وحدت بين انسان و كائنات به يگانگي برسند.

در واقع فنگ شويي با جلوگيري از هدر رفتن منابع و سپس ايجاد انرژيهاي خوب در اطراف انسان موجب مي شود رابطه متعادل و موزوني بين انسان و محيط پيرامونش برقرار شود و انسان در مي يابد كه با محيط اطرافش يكي است و ارتباط دروني بين عوامل را درك مي كند..نكته جالب اينكه فنگ شويي در هر كجا قابل استفاده است و هر كس به فراخور نياز خود مي تواند از آن بهره مند شود.

يكي از مهمترين مباحثي كه فنگ شويي به آن مي پردازد محيط كار است. اگر محيط كار و زندگي هر كسي از ارتعاشات سالم احاطه شده باشد خود او نيز سالم مي ماند.

 

 

»فنگ شوي در كار

آيا از محيط كار خود لذت مي بريد؟

آيا به شغل خود علاقه مند هستيد؟

لحظاتي كه در محل كار هستيد چگونه مي گذرد؟

هماهنگي ميان همكاران،معين بودن حدود فعاليتها،داشتن روح بي پروا و با همت،حسن ابداع و همچنين ارتباط خوب بين مخاطبان مختلف در محيط كار،همگي عناصري مي باشند كه موجب فعاليتي بهينه،مثبت و در حال رشد مي شوند.

اين محاسن را مي توان به كمك قوانين فنگ شوي در محيط كار ايجاد كرد.به طور مثال با بررسي چگونگي قرار گرفتن شما در دفتر كار،همينطور وضيعت ديگر همكارانتان و حتي وسايلي كه شما را احاطه كرده اند مي توان موقعيت مؤثر و آرام نظم و هماهنگي بين شما و همكاران ديگر به وجود آورد.

گااهي اوقات گردش 45 درجه ميز كار به سمت شرق يا اويختن عكس ابشاري به روي ديوار شمالي دفتر كار،كمك بسيار موثري به هماهنگي و نظم محيط كار مي كند و حتي شما را از آسيب انرژي هاي منفي كه شايد از سوي همكار بد اخلاق و سختگيرتان متوجه شماست در امان نگه مي دارد..شايد سوال كنيد ايا با اين كارها به نتايج مثبت شخصي دست خواهيد يافت؟به نظر عجيب مي رسد،اما بر اساس اعتقاد قوانين فنگ شويي،حتي يك تغيير كوچك در محلي كه ما را احاطه كرده مي تواند به روان شدن انرژي ،،چي،، كه همان انرژي حياتي است- كمك كند از اينرو موقغيتي هماهنگ و متعادل با خود و در ارتباط با ديكران به همراه خواهد اورد.

براي مثال رئيس يك شركت بزرگ انگليس كه به خاطر كار طاقت فرسا نگران سلامتي خود بود. به يك مشاور فنگ شوي مراجعه نمود و با انجام پيشنهادات وي پس از مدتي توانست كار خود را بهتر انجام دهد و هم در امور شخصي و هم در محيط كار موفق تر شود.طبق بررسي وضيعت اتاق كار وي مشخصشد كه ميز تحرير او در جهت شرق و صندلي در جهت شمال شرقي قرار داشت .طبق اصول فنگ شويي اين جهت ها باعث فعاليت زياد و جاه طلبي مي شوند بنابراين بنا به پيشنهاد مشاور فنگ شويي جهت ميز كار به سمت شمال غربي و صندلي به سمت شرق تغييريافت

در پس اين قوانين به ظاهر ساده مجموعه اي از مطالعات وسيع وجود دارد كه شامل جريان انرژي چي، برقراري توازن ميان ويژگي هاي يين..مونث.. و يانگ ..مذكر..، و پنج عنصر چيني، زمين(خاك)، فلز، آب، جنگل(چوب) و آتش،هشت جهت اصلي زمين شمال، جنوب، شرق، غرب، شمال شرقي، شمال غربي، جنوب شرقي، جنوب غربي، علم نجوم ژاپني و مربع جادويي است.

(در اين مربع اعداد 1 تا 9 به شكلي مرتب شده اند كه اولا از هر عدد فقط يكبار استفاده شده و ثانيا جمع اعداد هر رديف چه افقي چه عمودي با 15 برابر است. شكل 1) از تركيب موارد مذكور و در نظر گرفتن همه انها در داخل يك اداره مي توان براي ارضاء مشتريان يك شركت،همكاري دوستانه بين افراد يك اداره ،ارتباط مؤثر با مراجعين و….استفاده كرد.با بهره گيري از اين دانش كهن حتي مي توان با ايجاد موقعيت هايي همچون تعيين محل قرار گرفتن افراد تاثيرات عميق و كارا بر افراد گذاشت و آنها را با عقيده خود همراه كرد.

بطور كلي جهت قرارگيري كل بنا و معماري ساختمان،محل قرار گرفتن ساختمان نسبت به وضعيت خيابان هاي اطراف و … طراحي رنگهاي فضاي داخلي و چيدمان وسائل كار مثل وضيعت ميز كار نسبت به بازشو هاي اتاق ها و يا چگونگي قرارگرفتن دستگهاي تاسيساتي يا تزئيناتي موجود در محل كار و يا حتي نظم و انضباط وسايل روي ميز كار مواردي هستند كه مشاوران فنگ شوي به آنها دقت داشته و در هر موقعيتي مناسب ترين طراحي را انتخاب كرده و بدين ترتيب در بهبود كيفيت زندگي و كار هر شخص و همينطور كل گروه نقش مؤثري ايفا مي كنند.

لینک به دیدگاه
  • 4 ماه بعد...

شادي در طبيعت و ذات كودكان وجود دارد و يك نياز مسلم براي آن‌هاست. در نتيجه بايد تلاش كرد تا نياز آن‌ها در محيط پيرامونشان به آساني برآورده شود. كودكان نگاهي جست‌وجوگر و كنجكاو دارند و در برابر هر آنچه كه كشف مي‌كنند واكنش مثبت و هيجان زيادي نشان مي‌دهند. راه‌هاي متفاوتي در ايجاد لحظات خوشايند براي كودكان وجود دارد؛ يكي از اين روش‌ها تهيه دسته گل است. در اين مطلب به آموزش نوعي دسته گل مي‌پردازيم كه در عين سادگي مي‌تواند بسيار براي فرزندتان خوشايند باشد.

 

يك دسته گل اگر طوري تهيه شده باشد كه نظر كودكان را به خود جلب كند، علاوه بر ايجاد شادي، باعث مي‌شود كودكان راحت‌تر با طبيعت رابطه برقرار كنند و زيبايي آن را بشناسند. كودكان در برابر رنگ‌هاي شاد و روشن بسيار واكنش نشان مي‌دهند به‌خصوص در برابر رنگ‌هاي زرد و قرمز پررنگ و زنده. براي ايجاد فضايي گيرا براي كودكان، از گل‌هايي با اشكال خاص و جذاب استفاده كنيد. براي فضاهاي پرفعاليت مثل اتاق بازي، از رنگ‌هاي گرم و تند مثل قرمز و نارنجي و براي فضاهايي كه نياز به آرامش دارد از رنگ‌هاي ملايم‌تر استفاده كنيد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

نشانه‌هاي انرژي

 

لاله‌هاي قرمز و زرد سير كه داراي گل‌برگ‌هاي دو رنگ و كنگره‌دار هستند انرژي آتش دارند و به خوبی این انرژی را در محیط پخش می‌کنند. اين انرژي فضا را گرم و صمیمی مي‌كند. از طرفی این لاله‌ها نیروی زیادی براي جلب توجه دارند و به طرز عجیبی چشم‌ها را به سمت خود می‌کشانند. به همين دليل اين نوع گل‌ها براي قسمت اصلی اتاق بسیار مناسبند.

 

بهتر است این لاله‌های زیبا را با برگ‌هایی به رنگ سبز تیره که مخصوص قرار گرفتن در دسته گل هستند تزئین كنيد، زیرا این برگ‌ها انرژی چوب را منتشر می‌کنند، انرژی لاله‌ها را تعديل كرده و شرایط مناسبی برای محیط به وجود می‌آورند.

 

پس از تهيه دسته گل، اگر خواستيد از انرژی آن برای تحرك و شادابي كودكان استفاده كنيد، بهتر است آن را در سمت چپ اتاق قرار دهید. اگر بخواهيد انرژي منتشر شده از گل‌ها به رشد و نمو فرزندتان كمك كند بهتر است دسته گل را در سمت راست اتاق قرار دهيد. قرار دادن اين دسته گل در قسمت شمال شرقي و جنوب غربي اتاق توصيه نمي‌شود.

 

انتخاب ظرف

 

براي اين دسته گل، ظرف و گلدان كريستال ساده توصيه مي‌شود. زيرا در اين صورت دستمان براي ابتكار و خلاقيت‌ها زيباي بيشتر باز است. مي‌توانيد روي ظرف دسته گل را با انواع اشياء تزئيني از قبيل روبان، سنگ‌هاي رنگي يا صدف به همراه چسب بيارائيد. براي شما يك پيشنهاد جالب و شيرين داريم كه مطمئنا بسيار مورد توجه كودكان قرار مي‌گيرد.

 

گل‌هاي جايگزين

 

در هر فصلي كه باشيد هميشه گل‌هايي كه مناسب اين دسته گل باشند در دسترس‌تان خواهد بود. فقط دقت كنيد گل‌هايي براي دسته گل انتخاب شوند كه شكل و بافت‌شان ذهن‌هاي كنجكاو را به خود جلب كند. هم‌چنين رنگ‌هاي سبز براق، زرد و قرمز براي گل‌هاي اين دسته گل بيشتر توصيه مي‌شود. گل‌هاي ظريف و مينياتوري يكي از گزينه‌هاي مناسب براي اين دسته گل‌ها هستند، زيرا اين گل‌ها به دليل كوچكي و ظرافتي كه دارند بيشتر دست‌هاي كوچك كودكان را براي نوازش به سمت خود جلب مي‌كنند.

لینک به دیدگاه

رایحه گل می‌تواند باعث تقویت حافظه و آرامش شما شود. بوها بر روند ساخته شدن هورمون‌ها، حرارت بدن، سطح هورمون‌ها، ساخته شدن انسولین، سوخت و ساز بدن، استرس، هورمون‌هاى جنسى، سیستم دفاعى بدن، افكار و واكنش‌هاى آگاهانه اثر مي‌گذارند. پس از آن‌ها غافل نشويد و اين توصيه‌ها را به كار ببريد تا خانه‌اي آرام و شاداب داشته باشيد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

روان‌‌شناسان معتقدند وجود گل و گیاه در خانه، باعث شادابی و حس مشارکت بیشتر بین افراد خانواده می‌ شود. روش طبيعت‌درمانى نتايج خوبى در درمان بيمارى‏ها نشان داده است، بيماري‌هاي از قبيل بيمارى‏هاى روده‏اى، گلو درد، ناراحتى‏ها و زخم و تورم جدار معده، برونشيت و ديگر ناراحتى‏هاى تنفسى، بواسير، انواع ناراحتى‌هاى دستگاه گوارش، دردهاى مهره‏اى و مفصلى، انواع آرتروز و رماتيسم، سرماخوردگى، انواع عفونت‏هاى داخلى، انواع افسردگى‏ها، اختلالات عصبى -روانى و...

 

برای استنشاق بهتر در منزل از گل‌هایی مانند مریم، رز، شب‌بو، گل محمدی، نرگس و... استفاده کنید.

 

سعی کنید روزی چند شاخه گل بخريد و در گلدان زیبايي قرار دهيد. بوئیدن گل‌ها هنگام خواب تاثیر بیشتري بر مغز خواهد گذاشت.

 

هنگام خوردن غذا از گلدان‌های گل وگیاه زیبا یا شمع بر روی میز غذا استفاده کنید. اگر مي‌توانيد ميز غذا را در فضاي باز و سبز بگذاريد، اين بهترین كار برای تغییر فضاست.

 

درست کردن آویزها یا حلقه‌های زیبای گل‌های طبیعی هم فضای خانه را عوض می‌کند، هم به تغیير دکوراسیون خانه کمک می‌کند.

 

کودکان را با گل‌ها و رایحه آن‌ها آشنا کنید. آن‌ها را برای آرامش بیشتر به طبیعت ببريد تا در آنجا بازي كنند.

 

از عصاره‌های گیاهی برای خوشبو کردن کمد لباس‌هایتان استفاده کنید.

 

گل‌های رز را پس از اینکه کمی پژمرده شدند، پرپر کرده و در آب بریزید. پس از چند ساعت آب را درون گلدان گیاه‌تان بریزید تا هم گیاهان و هم خودتان از رایحه ملایم رز لذت ببرید.

لینک به دیدگاه

بكارگيري فنون فنگ شويي و دكوراسيون منحصر بفرد آن در فضاي داخلي خانه ها تاثير عميقي بر بهبود و اعتلاي كيفيت زندگي تك تك اعضاي خانواده مي گذارد. با تكيه بر دانش و تجربه باستاني مي توان اظهار داشت كه فنگ شويي راه و روش معنوي زندگي است و انسانها را قادر مي سازد تا انرژي هاي مثبت طبيعت را به درون خويش روانه سازند. كليه اصول فنگ شويي از نظر علمي به اثبات رسيده و داراي پشتوانه و استدلالهاي مستحكم عقلاني هستند.

تا كنون احساس كرده ايد كه از چيدمان قسمتي از خانه رضايت شما را به خود جلب نمي كند و يا شايد تصور كرده باشيد كه هيچ كجاي خانه مطابق ميل شما چيده نشده و بعد با خود فكر كرده ايد كه بايد يكسري تغييرات اساسي در آن ايجاد كنيد. اگر مبناي كار را بر اساس اصول ابتدايي فنگ شويي استوار كنيد به راحتي قادر به پيدا كردن نقطه دقيق شروع كار مي شويد. فنگ شويي راهها زيادي را در پيش روي شما قرار مي دهد. البته ايجاد تغييرات خانگي بر اساس تكنيك فوق، فقط شامل موارد فيزيكي نمي شود و مظاهر معنوي را نيز در بر مي گيرد. در حقيقت شما با استفاده از تكنيك هاي فنگ شويي معني خاصي را به هر يك از اسباب و اثاثيه منزل خود مي دهيد و از اين طريق مي توانيد انرژي مثبتي كه از آنها ساطع مي شود را دريافت نماييد. اين انرژي مثبت در فنگ شويي با نام "چي" شناخته مي شود.

 

 

در خانه اي كه وسايل بر اساس اصول فنگ شويي چيده و طراحي شده باشند، اشياء در هارموني كامل با يكديگر و همچنين با محيط هستند. نبايد فراموش كرد كه فنگ شويي توانايي ايجاد تعادل ميان اشياء بي جان و جانداران را دارد و در واقع به نوعي روح افراد را با كائنات پيوند مي زند. انسان زمانيكه به انرژي لايزال كائنات متصل مي شود، انرژي مثبت بي شائبه اي پيدا كرده و آنرا در تمام جنبه هاي زندگي خود منعكس مي كند.

 

 

اگر بخواهيد يك شبه تمام ناموزوني هاي خانه خود را با اتكا به قوانين فنگ شويي از ميان برداريد، اين امكان وجود دارد كه كمي گيج و آشفته شويد. براي درك ارزش و تفاوت هاي موجود در هر يك از قوانين فنگ شويي نيازمند زمان هستيد. در وهله اول همين كه تشخيص دهيد هر يك از وسايل خانه مي توانند چه تاثيري را بر روي زندگي شما بگذارند، كافيست.

 

 

فراموش نكنيد كه فنگ شويي علم ارتباطات و انتقال جريان انرژي ميان جانداران و جامدات است. فرآيند انس گرفتن به فنون فنگ شويي را با روند آرامي آغاز كنيد تا به خوبي متوجه اين مطلب بشويد كه هر تغيير كوچك چگونه بر روي "چي" فضا تاثير مي گذارد. پس از يك مطالعه دقيق و تفضيلي مي توانيد براي تغيير دكوراسيون داخلي منزل خود اقدام كنيد.

 

 

فنگ شويي به ما آموزش مي دهد كه كليه مظاهر زندگي اعم از: سلامت، خانواده، سفر، ثروت، و ... همه و همه در ارتباط تنگاتنگي با كليه وسايلي هستند كه در محيط پيرامون ما واقع شده اند. نكته جالب اينجاست كه وقتي با فنگ شويي آشنا شديد به راحتي مي توانيد كليه ناموزوني هايي را كه براي ساليان دراز با آنها زندگي مي كرده و از وجودشان بي اطلاع بوده ايد را تشخيص داده و از ميان برداريد. پيش از آشنايي با فنگ شويي چشمان شما با موانع ذهني - ديداري مواجه است كه توانايي ديدن صحيح را از شما مي گيرند؛ ولي هنگاميكه از پس لنزهاي فنگ شويي به منزل خود نگاه كنيد، آنگاه به وضوح در مي يابيد كه ناهنجاري هاي موجود در محيط فشار عصبي عظيمي را بر روح و جسمتان تحميل مي كرده اند. و به آساني نقاط مشكل زا را پيدا مي كنيد.

 

 

براي آشنايي هر چه بيشتر شما عزيزان نگاهي به محتواي فنگ شويي مي اندازيم. در فنگ شويي 5 عنصر اصلي وجود دارند كه به واسطه آنها مي توان به هارموني و تعادل دست پيدا كرد. نام، ويژگي، جهت، و رنگ هاي مرتبط با هر يك به شرح زير مي باشند:

 

 

آتش – نماد اشتياق و انرژي بالا

 

جهت: جنوب، شمال شرقي و جنوب غربي

 

رنگ هاي مرتبط: قرمز، نارنجي، بنفش، صورتي، زرد پر رنگ

 

 

 

زمين – نماد پروردگي، ثبات و پايداري

 

جهت: مركز خانه

 

رنگ هاي مرتبط: بژ، زرد كمرنگ، ليمويي

 

 

فلز – روشني، قطعيت، شفافيت و با خود صراحت، دقت، لياقت، و كفايت را نيز به همراه دارد.

 

جهت: غرب و شمال

 

رنگ هاي مرتبط: طوسي، خاكستري و سفيد

 

 

آب – آسايش، تازگي، آرامش، فراواني

 

جهت: شمال و شرق

 

رنگ: آبي و مشكي

 

 

چوب – شادابي، زندگي، نشاط و با خود شفا، حيات، رشد، و ثروت را نيز به همراه دارد.

 

جهت: شرق و جنوب شرق

 

رنگ هاي مرتبط: قهوه اي و سبز

 

 

 

براي شروع سعي كنيد كار را ابتدا از مراحل ساده آغاز نموده و سپس به مرور زمان به طرف مراحل پيشرفته تر گام برداريد. مبتدي ها براي دعوت فنگ شويي به داخل منازل خود به نكات زير توجه كنند:

 

 

1- از بين بردن ناهنجاري ها

 

كليه اشيائي را كه دوست نداشته و علاقه اي نسبت به آنها نداريد از محيط اطرافتان حذف كنيد. اين مرحله اجباري است و شبيه نوعي پروسه روان درماني است چراكه اولين مرحله ايجاد هارموني و به مثابه آن انرژي "چي" در خانه است.

 

 

2- جريان هوا و ميزان نور را تنظيم كنيد

 

اين دو عنصر براي "چي" خيلي مهم هستند. سعي كنيد درب ها و پنجره ها را به طور مكرر باز كنيد. براي پاكسازي هوا از دستگاه تهويه و يا گياهان فنگ شويي استفاده كنيد. تا آنجايي كه مي توايند نور طبيعي خورشيد را به داخل خانه راه دهيد و كليه طيف هاي رنگي را به اتاق وارد كنيد.

 

 

3- طرح "با-گوا" خانه خود را بكشيد

 

طرح با – گوا و يا نقشه انرژي فنگ شويي در هر مكاني متفاوت بوده و مخصوص به همانجا مي باشد. سعي كنيد نمونه "با – گوا" ي خانگي خودتان را طرح ريزي كرده و به تصوير بكشيد. به اين طريق به راحتي مي توانيد ارتباط مناطق مختلف منزل خود با زندگي تان را در يابيد. به عنوان مثال منطقه جنوب شرقي خانه ارتباط مستقيم با انرژي پول و ثروت دارد.

 

 

4- در مورد 5 عنصر اصلي فنگ شويي تحقيق و جهات مرتبط با آنها را پيدا كنيد

 

بايد تشخيص دهيد كه هر عنصر در كجا به درد شما مي خورد. به عنان مثال اگر مي خواهيد در زندگي به موفقيت و كامروايي بيشتري برسيد بايد از عنصر چوب و آب در مناطق جنوب شرقي خانه بيشتر بهره بگيريد.

 

 

5- عنصر ولادت فنگ شويي خود را پيدا كنيد

 

و با استفاده از آن خانه اي بسازيد كه از اين عنصر حمايت كند. به عنوان مثال اگر عنصر فنگ شويي شما آتش است، بايد نماي آتش فنگ شويي را در خانه به منسه ظهور بگذاريد. به اين منظور مي توانيد از رنگ هايي نظير قرمز، نارنجي، ارغواني، زرشكي، و زرد در اشكال سه گوش و مثلثي استفاده كنيد. شما همچنين نياز مبرمي به استفاده از عناصر قوي چوبي در زندگي خود داريد چراكه چوب آتش را تغذيه مي كند.

 

 

6- عدد "كوا" ي خود را پيدا كنيد

 

با اين كار مي توانيد خود را در وضعيت مناسب قرار دهيد و به واسطه آن محل دقيق قرار دادن تخت خواب، نهارخوري، و محل كاركردن را پيدا كنيد. به عنوان مثال اگر عدد كواي شما 1 باشد در مواجهه با جهات زير با شادي و خوشي همراه مي شويد: جنوب شرقي، شرق، و جنوب.

 

 

7- سه گانه خانگي فنگ شويي را بشناسيم

 

هميشه در منزل خود از نظر ذهني توجه دقيقي به مثلث سه گانه خانگي فنگ شويي يعني اتاق خواب، حمام و آشپزخانه داشته باشيد.

 

فنگ شويي به ما ياد مي دهد:

 

- به اعماق وجود خود نگاه كنيم، چراكه تغييرات اصلي از اين مكان نشئت مي گيرند.

 

- با خودمان صادق باشيم. همه ما ارزش آگاهي و رويارويي با حقيقت را داريم.

 

- در پي ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود باشيد

 

- اراده كنيد، تصميم بگيريد و براي هر تغيير و جابجايي دليل منطقي در ذهن داشته باشيد

 

- چشمانمان را روي هم گذاشته دستانمان را باز كنيم، آنها را به سوي آسمان دراز كرده، كائنات شما را در آغوش گرفته، و جريان انرژي لايزال آنرا وارد قلبمان كنيم.

 

 

- اين جمله را با خود تكرار كنيم: "من آغوش به روي تمام انرژي هاي مثبت مي گشايم و در پي تغييرات مثبت در زندگي هستم".

 

 

با اتكا به اين شيوه به راحتي مي توايند انرژي هاي منفي را از خانه بيرون كرده و جريان هاي سيال و مثبت را وارد خانه كنيد و اجازه دهيد "چي" يا همان انرژي مثبت وارد خانه شما شود تا زندگي پربارتر و شادتري را دنبال كنيد.

لینک به دیدگاه
  • 4 هفته بعد...

از آنجا که در برخي خانه ها حیوانات خانگی جزء اعضای مهم محسوب مي شوند، بهتر است افرادي كه صاحب حيوان خانگي هستند نكاتي را در خصوص رابطه اصول فنگ شويي و حيوانات بدانند و از نحوه تاثير انرژي هاي محيطي موجود در خانه بر حيوانات مطلع شوند. در اين بخش اطلاعات مفيدي را در اختيار شما قرار مي دهيم. با ما همراه شويد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

به همان اندازه که انرژي هاي محيطي بر زندگی انسان ها تاثير گذارند مي توانند بر حيوانات نيز تاثیر زيادي داشته باشند. حيوانات در برابر تمام انرژی های منفی که ممکن است در هر خانه اي وجود داشته باشند واكنش نشان مي دهند. از اين رو بايد سعي بر اين داشته باشيد تا هم براي آرامش زندگي خود و هم براي آرامش و سلامت حيوان خانگي انرژي هاي منفي موجود در محيط را خارج و انرژي هاي مثبت را جايگزين آن ها سازيم و هم چنين از راكد شدن انرژي در محيط نيز جلوگيري كنيم.

 

حيوانات خانگي و انرژي منفي

پرسش و پاسخ هاي مهم در اين زمينه

 

سوال: رفتار و واكنش حيوانات هنگام مواجه شدن با انرژي منفي چگونه است؟

 

پاسخ: حيوانات در مواقعي كه با انرژي منفي مواجه مي شوند، بي قرار و پرخاشگر مي شوند و هم چنين اگر در خانه چند حيوان خانگي وجود داشته باشد در زماني كه انرژي منفي يا راكد در فضا است حيوانات مدام با هم در حال جنگ و ستيز هستند و مدام مي توانيد تنش و استرس را در حركات آن ها مشاهده كنيد.

 

سوال : چگونه انرژي منفی حیوانات خانگی را احاطه مي كند؟ آيا مي تواند بر زندگي فرد صاحب حیوان خانگی تاثير بگذارد؟

 

پاسخ: انرژي منفي و هم چنين انرژي هاي را كد در محيط سبب مي شود هم حيوان و هم انسان دچار عدم تعادل رواني، عاطفي، و فيزيكي شوند. از اين رومي تواند سبب شود انسان و حيوان احساس كلافگي و پريشاني بكنند.

وقتی که یک حیوان از لحاظ فيزيكي و روحي دچار عدم تعادل مي شود، نمي تواند با محيط اطراف و هم چنين صاحب خود به خوبي در تعامل باشد و از اين رو سبب ايجاد دردسر و مشكلات براي اعضاي خانواده كه با آن زندگي مي كنند مي شود.

 

سوال : علم فنگ شويي چه راه حل ها و درمان هايي را براي صاحبان حيوانات خانگي توصيه مي كند؟

 

پاسخ: تعداد زيادي راه حل جالب و ساده در علم فنگ شويي وجود دارد كه صاحبان يك حيوان خانگي مي توانند با رعايت آن ها محيطي سالم و آرام را براي خود و حيوان خود فراهم كنند:

• نام حيوان را روي ظرف غذايش بنويسيد.

• يك قلاده زيبا و خوش رنگ به گردن حيوان بياندازيد.

• براي جاي خواب حيوان نام او را درج كنيد.

 

حيوانات و انرژي مثبت

 

پرسش : حيوانات زماني كه توسط انرژي مثبت احاطه شده ميشوند چه رفتاري از خود نشان مي دهند؟

 

پاسخ: مانند انسان ها! حیوانات نيز زماني كه در معرض انرژي مثبت قرار مي گيرند رفتاري آرام، دوستانه، سالم، و توام با عشق و شادی دارند. سلامتي جسم و روح حيوانات و قوي بودن و منعطف بودن بدن حيوان نيز از ديگر مزايا و علايم وجود انرژي مثبت در محيط است. حيواناتي كه در محيط هايي با انرژي مثبت زندگي مي كنند هم چنين داراي هوش بهتري نيز هستند.

 

 

پرسش:صاحبان حيوانات خانگي چه بايد بكنند تا انرژي مثبت در خانه به جريان بيافتد؟

 

پاسخ: كافيست قداعد و قوانين فنگ شويي را كه بايد براي به آرامش رسيدن خودتان انجام دهيد در خانه اجرا كنيد. حیوانات خودشان به خوبي مي دانند كه چگونه بايد با انرژي هاي طبيعي رفتار كنند و دراين كار استاد هستند. شما تنها كافيست براي سلامت جسمي و روحي آن ها مقداري تلاش كنيد و بقيه كار را به عهده خودشان بگذاريد. نهايتاً براي آنها یک رژیم غذایی سالم و ارگانیک در نظر بگيريد و ظرف آب و غذاي ان ها را مدام تميز نگه داريد.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

آشپزخانه يكي از مهمترين مناطق خانه است كه بايد به دكوراسيون آن بيش از ساير قسمت ها توجه داشت، و اين امر به ويژه در حين رعايت اصول فنگ شويي از اهميت بيشتري برخوردار مي شود. فراموش نكنيد كه نحوه ديزاين و دكوراسيوني كه براي آشپزخانه در نظر مي گيريد، روي سلامت و موفقيت شما تاثير مي گذارد و به واسطه دكوراسيون مناسب اين فضا به كاميابي و قدرت دست پيدا مي كنيد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

مكان قرار گرفتن آشپزخانه

 

اولين چيزي كه در مورد آشپزخانه مورد توجه قرار مي گيرد اين است كه اساساً آشپزخانه در كجاي خانه واقع شده است. شايد هميشه آنقدر قدرت انتخاب نداشته باشيم كه جاي هر يك از اتاق هاي خانه را انتخاب كنيم، اما اگر در حال ساخت خانه اي جديد هستيد و يا قصد بازسازي خانه قديمي خود را داريد، بهترين حالت آن است كه آشپزخانه را در فسمت انتهايي خانه خود قرار بدهيد. به اين معنا كه اگر يك خط فرضي در وسط خانه بكشيم آشپزخانه در قسمت انتهايي و به دور از خط فرضي مركزي واقع شده باشد. بهتر است زماني كه فرد وارد خانه مي شود يكمرتبه آشپزخانه جلوي چشمش نباشد. اين مسئله هم مهمانان و هم اعضاي خانه را به پرخوري ترغيب مي كند.

 

اما اگر حق انتخاب نداريد و آشپزخانه در جلوي روي شما قرار گرفته، چند تكنيك وجود دارد كه به واسطه آن مي توانيد توجه افراد را از آن منحرف كنيد. از اين فرصت براي به كار گيري خلاقيت بيشتر استفاده كنيد، به عنوان مثال مي توانيد از پرده يا لووردراپه استفاه كنيد. يك روش ديگر آن است كه در طرف مخالف آشپزخانه يك وسيله دكوري جذاب بگذاريد تا حواس كسي كه وارد خانه مي شود به آن جلب شود.

 

طرح اوليه آشپزخانه

 

نحوه قرار دادن وسايل مختلف در آشپزخانه خيلي مهم است. به طور مثال گاز بايد در جايي قرار داشته باشد كه كدبانو در حين آشپزي پشتش به درب ورودي و مهمانها نباشد. اگر امكان اين كار وجود ندارد، بالاي گاز از آينه و يا ورقه هاي شفاف آلومينيومي استفاده كنيد. سايز آن هر قدري كه مي خواهيد مي تواند باشد، اما هر چقدر بزرگتر باشد، بهتر است.

از آنجايي كه امروزه كاربرد آشپزخانه ها تا حدي تغيير پيدا كرده است و آشپزخانه هاي جديدي طراحي شده و حتي اين امكان را نيز فراهم مي آورند كه دو نفر در آن واحد آشپزي كنند. طراحي به گونه اي است كه حتي فردي كه در حال آشپزي است به راحتي مي تواند با مهمانها و ساير افراد خانواده در ارتباط باشد. اين روزها افراد خانواده عادت پيدا كرده اند كه همه در كار آشپزي با هم مشاركت داشته باشند و خانواده هاي پر مشغله از وقت پخت و پز به عنوان فرصتي براي همدلي و صميميت بيشتر استفاده كنند.

رنگ آشپزخانه

 

طرفداران فنگ شويي معتقدند كه رنگ آشپزخانه نبايد هيچ يك از رنگ هايي مثل قرمز، صورتي، و يا بنفش باشد. موارد فوق رنگ هاي "آتش" هستند و مي توانند منجر به ايجاد بحث و مشاجره شوند؛ بنابراين اگر مي بينيد كه شما و همسرتان در آشپزخانه بيش از حد با هم بحث مي كنيد شايد به خاطر رنگ هاي محرك اين فضا باشد.

 

بهترين رنگ ها سفيد يخچالي، سبزهاي روشن و آبي هستند. از 5 عنصر اصلي فنگ شويي – زمين، فلز، چوب، آتش، و آب - آشپزخانه هم اتاق آب است هم آتش و با توجه به 5 المان فوق الذكر سفيد مي تواند بين آب و آتش تعادل خوبي برقرار كند.

 

نور در آشپزخانه

 

در هيچ اتاقي استفاده از لامپ هاي فلورسنت پيشنهاد نمي شود. اين لامپ ها دائماً سوسو مي زنند و چشم ها و سيستم عصبي را تحت الشعاع قرار داده و ممكن است موجب فشار خون بالا، خستگي چشم، و سردرد شوند.

 

چيدمان وسايل

 

وسايل را بايد طوري بچينيد كه فاصله آنها از هم مناسب باشد و تعداد حركات و جابجايي افراد به حداقل ميزان ممكن برسد. بايد قادر باشيد كه بهترين استفاده مكاني را از فضا داشته باشيد و در عين حال راحتي و آسايش را نيز ايجاد نماييد. بهتر است در اين فضاعناصر آب را از عناصر آتش جدا كنيد. به عنوان مثال گاز، مايكروفر و توستر را در يك طرف و يخچال و سينك و ماشين ظرفشويي را در طرف ديگر قرار دهيد. هر گروه از اين وسايل را مي توانيد با چوب از هم جدا كنيد.

 

مانند ساير اتاق ها آشپزخانه نيز بايد تميز و مرتب نگه داشته شود و وسايل خراب و بلا استفاده دور ريخته شوند. با استفاده از اين تكنيك ها آشپزخانه شما استيل خاصي پيدا مي كند.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...