رفتن به مطلب

دستورالعمل صدور پروانه عادی شکار پرندگان وحشی در سال ۱۳۹۴


*atefeh*

ارسال های توصیه شده

[h=1]دستورالعمل صدور پروانه عادی شکار پرندگان وحشی در سال ۱۳۹۴ اعلام شد[/h] ۱۲ آبان ۱۳۹۴

 

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): دستورالعمل صدور پروانه عادی شکار پرندگان وحشی در سال ۱۳۹۴ توسط سازمان حفاظت محیط زیست بشرح زیر اعلام و از تاریخ ۹۴/۸/۱۰ جهت اجرا به استان های مورد نظر ابلاغ گردید:

———————————————————————————————————————————————————————–

گروه یک:

گونه های قابل شکار: کبک و تیهو

قیمت هر یک پروانه: ۶۰۰ هزار ریال

تعداد مجاز برای شکار در هر روز: حداکثر ۴ پرنده

اعتبار پروانه (فصل شکار): تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

———————————————————————————————————————————————————————–

گروه ۲:

گونه های قابل شکار: کبک چیل، باقرقره، باقرقره شکم سیاه و بلدرچین

قیمت هر یک پروانه: ۶۰۰ هزار ریال

تعداد مجاز برای شکار در هر روز: حداکثر ۴ پرنده

اعتبار پروانه (فصل شکار): تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

———————————————————————————————————————————————————————–

گروه ۳:

گونه های قابل شکار: ابیا

قیمت هر یک پروانه: ۶۰۰ هزار ریال

تعداد مجاز برای شکار در هر روز: حداکثر ۴ پرنده

اعتبار پروانه (فصل شکار): تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

———————————————————————————————————————————————————————–

گروه ۴:

گونه های قابل شکار: غاز خاکستری، چنگر، اردک سرسبز، خوتکا، فیلوش، آنقوت و تنجه

قیمت هر یک پروانه: یک میلیون و دویست هزار ریال

تعداد مجاز برای شکار در هر روز: حداکثر ۴ پرنده

اعتبار پروانه (فصل شکار): تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

———————————————————————————————————————————————————————–

این دستور العمل در ۱۰ استان اصفهان، البرز، تهران، بوشهر، ایلام، خراسان رضوی، قم، کردستان، هرمزگان و قزوین اجرا نمیشود و پروانه شکار پرندگان وحشی در این ۱۰ استان صادر نخواهد شد.

دستور العمل های مربوطه:

۱) شکار در مناطق چهارگانه (پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده)، مناطق شکار ممنوع و پنج منطقه که بعنوان قرق اختصاصی پیشنهادی به شورای عالی محیط زیست اعلام شده است ممنوع بوده و دریافت کنندگان پروانه، صرفا مجاز به شکار در مناطق آزاد طبق ضوابط مربوطه هستند.

۲) استفاده از پروانه شکار فقط در روزهای پنجشنبه و جمعه امکانپذیر است.

۳) هر شکارچی فقط مجاز به دریافت پروانه در یکی از چهار گروه فوق می باشد و دارنده پروانه از هریک از گروه ها مجاز به شکار گونه هایی از سایر گروه ها نمی باشد.

۴) هر شکارچی فقط مجاز به دریافت پروانه در یکی از استان ها می باشد و دارنده پروانه از یک استان نمی تواند از استان دیگری پروانه شکار دریافت نماید.

۵) تعداد پروانه ها نامحدود نیست و هر استان بر اساس صلاحدید فنی می تواند تعداد معینی پروانه صادر نماید. (در صورت اعمال محدودیت از سوی استان ها در تعداد پروانه، حداقل ۵۰ درصد از پروانه های صادره به شکارچیان بومی تخصیص می یابد.)

۶) جوامع محلی محروم که وابستگی معیشتی به شکار دارند در اولویت دریافت پروانه شکار قرار دارند.

۷) شکار پرنده بوسیله اسلحه بادی (PCP) ممنوع است و برای این گروه از سلاح ها پروانه شکار صادر نمی شود.

———————————————————————————————————————————————————————–

مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در این باره گفت: دستور العمل جدید صدور پروانه عادی شکار پرندگان وحشی نسبت به سال ۱۳۹۲ تغییرات عمده ای داشته است. (با توجه به عدم صدور پروانه شکار در سال ۱۳۹۳ دستورالعمل جدید با دستورالعمل سال ۱۳۹۲ قابل مقایسه است)

علی تیموری اظهار داشت: در دستورالعمل سال ۱۳۹۲ گونه های پرندگان قابل شکار طیف وسیعی از گونه ها از گنجشک سانان گرفته تا انواع ماکیان خشکزی و گونه های مختلف آبزی و کنار آبزی را در بر می گرفت اما در دستور العمل سال ۹۴ با توجه به بررسی های انجام گرفته، گونه های قابل شکار (با توجه به زمان ابلاغ دستورالعمل) به شش گونه پرنده خشکزی و هفت گونه آبزی مهاجر (جمعاً ۱۳ گونه) تقلیل یافته است.

پروانه شکار تا سال ۱۳۹۲ به گونه ای صادر می شد که شکارچی می توانست کلیه گونه های مجاز را با یک پروانه شکار نماید، لیکن در دستورالعمل ۱۳۹۴، پروانه ها به چهار گروه دسته بندی شده و دارنده هر پروانه صرفاً مجاز به شکار گونه هایی است که در پروانه قید شده و حتی در یک مورد (پروانه شکار ابیا) دارنده پروانه صرفاً مجاز به شکار یک گونه است.

 

فصل مجاز شکار در دستورالعمل سال ۱۳۹۲ تا ۱۵ اسفند ماه در نظر گرفته شده بود در حالیکه در دستورالعمل جدید، با توجه به شرایط زیستی و عادات بیولوژیک و نیازهای غذایی و طبیعی گونه ها و جمعیت های قابل برداشت، فصل شکار کاهش چشمگیری یافته است.

مدت اعتبار پروانه های صادره بر اساس دستورالعمل سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور تا پایان فصل شکار بود که می توانست بیش از چهار ماه باشد در حالیکه حداکثر مدت اعتبار پروانه ها در دستورالعمل سال ۱۳۹۴، حداکثر دو ماه است که البته در مورد پروانه ابیا حتی کمتر (۴۵ روز) است.

بر اساس دستورالعمل سال ۱۳۹۲ یک شکارچی می توانست در استان های مختلف چندین پروانه دریافت نماید و محدودیتی برای دریافت پروانه در استان های مختلف وجود نداشت اما در دستورالعمل سال ۹۴، یک شکارچی صرفاً می تواند از هر یک از گروه های قابل شکار تنها یک پروانه در کل کشور دریافت نماید.

در حالیکه در دستورالعمل سال ۱۳۹۲ محدودیتی برای صدور پروانه در استان ها لحاظ نشده بود، در دستورالعمل سالجاری، به استان ها آزادی عمل داده شده تا در صورت صلاحدید فنی، با اعلام مراتب به اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید، به تعداد مورد نظر برای هر گروه قابل شکار پروانه صادر نمایند.

در دستورالعمل سال ۹۴ پیش بینی شده تا در صورت اعمال محدودیت از سوی استان ها در تعداد پروانه، حداقل ۵۰ درصد از پروانه های صادره به شکارچیان بومی (مقیم استان) تخصیص یابد.

در حالیکه در دستورالعمل سال ۹۲ برای جوامع محروم محلی که وابستگی معیشتی به شکار دارند مزیتی پیش بینی نشده بود، در دستورالعمل ۱۳۹۴، این جوامع اولویت اصلی صدور پروانه اعلام و به استان ها تکلیف شده تا سهم بیشتری از پروانه ها به حوزه های شهرستان هایی اختصاص یابد که جوامع بومی آنها وابستگی سنتی به شکار دارند.

واگذاری اختیار به استان ها برای صدور گروههای مختلف پروانه با توجه به اینکه در دستورالعمل سالجاری، پروانه های شکار به چهار گروه دسته بندی شده است این امکان را برای استان ها فراهم می کند تا با لحاظ شرایط زیستی و جمعیتی گونه ها، هر گروه از پروانه ها را که صلاح می دانند صادر نمایند و به این ترتیب امکان اعمال محدودیت برای شکار انواع گونه ها با تشخیص استان ها بیشتر خواهد شد.

در دستورالعمل سال ۱۳۹۲ شکار با تفنگ بادی کالیبر ۵/۵ پیش بینی شده بود که با توجه به خطرات سلاح های بادی جدید (PCP) ها و آسیب هایی که می توانند به انواع گونه های جانوری وارد نمایند، در دستورالعمل سال ۱۳۹۴ شکار با اینگونه سلاح ها حذف و عملاً ممنوع است.

دستورالعمل سال ۱۳۹۲ برای کلیه استان ها صادر و ابلاغ شد، لیکن در دستورالعمل اخیر، با توجه به استعلام های صورت گرفته از کلیه استان ها و جمع بندی نظرات ارسالی از سوی ادارات کل، صدور پروانه برای ۱۰ استانی که درخواست اعمال ممنوعیت شکار پرنده کرده بودند، ممنوع اعلام شد.

مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در این باره گفت: این دستورالعمل در راستای سیاست های راهبردی سازمان در حوزه محیط زیست طبیعی مبنی بر ایجاد بسترهای لازم جهت حفاظت هرچه بیشتر از حیات وحش همراه با بهره برداری پایدار و اصولی از منابع زیستی طبیعی کشور صادر و ابلاغ شده است.

 

تیموری تاکید کرد: معاونت محیط زیست طبیعی پیرو اعمال ممنوعیت شکار انواع گونه ها در سال ۱۳۹۳، ضمن تامین یک دوره فضای آرامش و احیای جمعیت برای انواع گونه های جانوری وحشی به ویژه گونه های قابل شکار و صید، با بررسی نتایج و بازخوردهای حاصله از سرشماری ها و بررسی های میدانی، استعلام از کلیه ادارات کل استان ها و برگزاری جلسات تخصصی با متخصصان و افراد صاحب تجربه در زمینه شکار و صید و حفاظت از حیات وحش، بازنگری های بنیادین و اساسی در دستورالعمل صدور پروانه عادی شکار پرنده انجام داده به ترتیبی که رویکرد عمده آن ایجاد شرایط حمایتی بیشتر از حیات وحش در کنار بهره برداری خردمندانه از آن ها و توجه به جوامع بومی و محلی که وابستگی جمعیتی به شکار پرندگان دارند، است.

مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در مورد پروانه شکار چهارپا در سال جاری اظهار داشت: این موضوع در دست بررسی است و هنوز در این خصوص تصمیم گیری نهایی انجام نشده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

پ.ن: انشالله که کسی نره سراغ شکار

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...