رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

بعد از پيکر بندی سيستم بالا ، سيستم اماده کار است . کنترل کننده (PLC) به درايو فرمان های لازم را می دهد و درايو اين فرمان ها را به سيم قدرت که شامل IGBT و MOSFET می باشد اعمال می کند و موتور شروع به حرکت می کند . با حرکت موتور عنصر فيدبک موقعيت موتور را برای درايو ارسال می کند و درايو موقعيت موتور را تشخيص می دهد .

خروجی فرمان درايو حالت موتور و درايو را به کنترل اعلام می کند . برای مثال زمانی که موتورOver lood می شود و يا موتور به سرعت دلخواه ما رسد يا در موقعيت داده قرار می گيرد .

پياده سازی سيستم کنترلی PID در درايو باعث شده که دقت آن به مراتب افزايش يابد .

 

سيم کشی فيدبک :

برای سيم کشی فيدبک موتور، بايد به کاتالوگ مراجعه نمود . عدم سيم کشی صحيح موجبمی شود موتور راه اندازی نشود و سروو آلارم دهد يعنی توسط خروجی های فرمان درايو به PLC فرمان دهد که سيستم فيدبک قطع است و يا روی صفحه نمايش خود اين آلارم را نشان بدهد .

سيم کشی فرمان :

سيم کشی فرمان رابط بين PLC و سروو درايو را برقرار می کند تا فرمان های PLC به سروو درايو برسد . اين فرمان ها شامل فرمان روشن / خاموش شدن موتور ، فرمان توقف موتور ، فرمان پالس ، فرمان جهت چرخش موتور و ... فرمان های ديگری می باشد که پرداختن به جزئيات آن ها خارج از اين گزارش است .

يکی از مهمترين فرمان های درايو ، فرمان پالس است که موقعيت موتور را تنظيم می کند . در اکثر سروو موتورهای دلتا رزولوشن انکدر موتورها ppr۲۵۰۰ است . بنابر اين درايو با در يافت ۱۰۰۰۰پالس از کنترل کننده ، موتور را يک دور خواهد چرخاند . بنابر اين يک سروو موتور به راحتی می تواند با دقت ۰۳۶/۰ درجه حرکت کند که معادل يک پالس می باشد . در اينجاست که می توان به دقت هر دو موتور پی برد .

پيکربندی يک سيستم سروو :

پيکربندی عبارتست از کليه مراحلی که بايد طی نمود تا سيستم آماده بهره وری قرار گيرد . برای اينکه يک سيستم سروو اماده کار شود بايئد شماتيک تصوير صفحه () را پياده سازی کرد بعد از انتخاب سروو موتور ، انتخاب PLC از اهميت خاصی برخوردار است چرا که به عنوان Moster در سيستم کنترلی بايد تواناي لازم جهت کاربرد مورد نطر را داشته باشد . برای تعداد ورودی ، خروجی های آن ، فرکانس خروجی تعداد کانترها و از همه مهمتر سرعت اجرای برنامه آن از آنجا از سروو موتور ها اغلب در سيستم های با سرعت و دقت بالا استفاده می شود .زمان هر بار اجرای برنامه PLC از اهميت خاصی برخوردار است . در حال حاضر PLC های سری SV دلتا بهترين گزينه جهت انتخاب يک کنترلر مناسب است و ويژگی های يک کنترل خوب برای سرووهای دلتا را دارا می باشد.

پيکربندی سيستم سروو شامل قسمت های زير می باشد :

سيم کشی قدرت : که خود شامل دو قسمت می شود . اعمال تغذيه به درايو و اتصال روی درايو به موتور که خروجی از نوع سه فاز می­باشد .

هنگام اعمال تغذيه به درايو بايد توجه کرد که درايو از نوع تک فاز است يا سه فاز .اعمال تغذيه سه فاز به سروو موتور به جای تک فاز موجب سوختن درايو خواهد شد که در اين گونه مواقع اغلب از کنترل فاز و کنتاکتور جهت کنترل فازها استفادهمی­شود .

تنظيم پارامترها

از آنجا که يک سروو موتور می تواند کاربردهای منظمی داشته باشد بايد کاربرد آن را مشخص نمودتنظيم پارامترها يعنی قراردادن اعداد تعيين شده در رجيسترهای داخل درايو نامود کاری سروو را مشخص می کند .

در سروو موتورهای سری A دلتا کليدهايي جهت تغيير پارامترهای درايو بر روی آن تعبيه شده است ولی روی سروو سری B دلتا با پيشوند ASDB می باشد ، برای تغيير پارامترها بايد ازKey pad مخصوص استفاده کرد .

راه ديگر تغيير پارامترها استفاده از نرم افزار می باشد که با انتقال سروو درايو به رايانه پارامترها را تغيير پارامترها را تغيير می دهند . پارامترها به دسته های خاص تقسيم شده اند برای مثال پارامترهای عمودی ، پارامترهای شبکه ، پارامترهای PID، پارامترهای مد کنترلی و ...

به هر گروه پارامتر يک شماره نسبت می دهند ، برای مثال پارامترهای عمودی را با P2-xx نشان می دهند که xx شماره پارامتر آن است .

لینک به دیدگاه

سروو موتورها ( Servomotor ) :

 

سروو یک موتور گیربکس است که از محور خروجی آن فیدبک گرفته شده است. یعنی می توان موقعیت آنرا نعیین کرد. البته این کار را خود سروو انجام می دهد. تنها کاری که ما باید انجام دهیم این است که به آن پالس های مورد نیاز را به صورت پشت سر هم وارد کنیم.

 

servomotor_m.gif

 

wol_error.gif اservo3c.jpg

سروو ها معمولا سه تا سیم دارند.

 

یک سیم سیم vcc است. این سیم باید به مثبت ۴.۸ تا ۶ ولت وصل شود. سیم دیگه سیم gnd است که باید به صفر ولت وصل شود.

 

سیم دیگر که معمولا از همه سیم ها کمتر نیز است سیم دیتا است که باید پالس ها به آن وارد شود.

 

این پالس ها باید بین ۱.۲۵ تا ۱.۷۵ میکرو ثانیه یک باشد و حدود ۱۵ میلی ثانیه صفر.

 

اگر پالس های با طول یک ۱.۵ میلی ثانیه یک به سروو اعمال کنیم هد آن درست در وسط می ایستد.

 

پالس ها باید به صورت متوالی به سروو اعمال شود وگرنه سروو خاموش می شود.

 

wol_error.gifservomotor.gif

 

wol_error.gif ا servomotor_g.jpg

برای هر کاری که می خاهیم از سروو استفاده می کنیم باید به ویژگی های آن توجه کنیم. از جمله زاویه چرخش آن . قدرت و ... __________________

يک سيستم سروو شامل موتور درايو و کنترل کننده است . شماتيک يک سيستم سروو در تصوير زير آورده شده است

 

 

 

Sample%201%20-%20Large.gif

 

 

بعد از پيکر بندی سيستم بالا ، سيستم اماده کار است . کنترل کننده (PLC) به درايو فرمان های لازم را می دهد و درايو اين فرمان ها را به سيم قدرت که شامل IGBT و MOSFET می باشد اعمال می کند و موتور شروع به حرکت می کند . با حرکت موتور عنصر فيدبک موقعيت موتور را برای درايو ارسال می کند و درايو موقعيت موتور را تشخيص می دهد .

خروجی فرمان درايو حالت موتور و درايو را به کنترل اعلام می کند . برای مثال زمانی که موتور Over lood می شود و يا موتور به سرعت دلخواه ما رسد يا در موقعيت داده قرار می گيرد .

پياده سازی سيستم کنترلی PID در درايو باعث شده که دقت آن به مراتب افزايش يابد .

 

سيم کشی فيدبک :

برای سيم کشی فيدبک موتور، بايد به کاتالوگ مراجعه نمود . عدم سيم کشی صحيح موجب می شود موتور راه اندازی نشود و سروو آلارم دهد يعنی توسط خروجی های فرمان درايو به PLC فرمان دهد که سيستم فيدبک قطع است و يا روی صفحه نمايش خود اين آلارم را نشان بدهد .

سيم کشی فرمان :

سيم کشی فرمان رابط بين PLC و سروو درايو را برقرار می کند تا فرمان های PLC به سروو درايو برسد . اين فرمان ها شامل فرمان روشن / خاموش شدن موتور ، فرمان توقف موتور ، فرمان پالس ، فرمان جهت چرخش موتور و ... فرمان های ديگری می باشد که پرداختن به جزئيات آن ها خارج از اين گزارش است .

يکی از مهمترين فرمان های درايو ، فرمان پالس است که موقعيت موتور را تنظيم می کند . در اکثر سروو موتورهای دلتا رزولوشن انکدر موتورها ppr ۲۵۰۰ است . بنابر اين درايو با در يافت ۱۰۰۰۰پالس از کنترل کننده ، موتور را يک دور خواهد چرخاند . بنابر اين يک سروو موتور به راحتی می تواند با دقت ۰۳۶/۰ درجه حرکت کند که معادل يک پالس می باشد . در اينجاست که می توان به دقت هر دو موتور پی برد .

پيکربندی يک سيستم سروو :

پيکربندی عبارتست از کليه مراحلی که بايد طی نمود تا سيستم آماده بهره وری قرار گيرد . برای اينکه يک سيستم سروو اماده کار شود بايئد شماتيک تصوير صفحه ( ) را پياده سازی کرد بعد از انتخاب سروو موتور ، انتخاب PLC از اهميت خاصی برخوردار است چرا که به عنوان Moster در سيستم کنترلی بايد تواناي لازم جهت کاربرد مورد نطر را داشته باشد . برای تعداد ورودی ، خروجی های آن ، فرکانس خروجی تعداد کانترها و از همه مهمتر سرعت اجرای برنامه آن از آنجا از سروو موتور ها اغلب در سيستم های با سرعت و دقت بالا استفاده می شود .زمان هر بار اجرای برنامه PLC از اهميت خاصی برخوردار است . در حال حاضر PLC های سری SV دلتا بهترين گزينه جهت انتخاب يک کنترلر مناسب است و ويژگی های يک کنترل خوب برای سرووهای دلتا را دارا می باشد.

پيکربندی سيستم سروو شامل قسمت های زير می باشد :

سيم کشی قدرت : که خود شامل دو قسمت می شود . اعمال تغذيه به درايو و اتصال روی درايو به موتور که خروجی از نوع سه فاز می­باشد .

هنگام اعمال تغذيه به درايو بايد توجه کرد که درايو از نوع تک فاز است يا سه فاز . اعمال تغذيه سه فاز به سروو موتور به جای تک فاز موجب سوختن درايو خواهد شد که در اين گونه مواقع اغلب از کنترل فاز و کنتاکتور جهت کنترل فازها استفاده می­شود .

تنظيم پارامترها

از آنجا که يک سروو موتور می تواند کاربردهای منظمی داشته باشد بايد کاربرد آن را مشخص نمود تنظيم پارامترها يعنی قراردادن اعداد تعيين شده در رجيسترهای داخل درايو نامود کاری سروو را مشخص می کند .

در سروو موتورهای سری A دلتا کليدهايي جهت تغيير پارامترهای درايو بر روی آن تعبيه شده است ولی روی سروو سری B دلتا با پيشوند ASDB می باشد ، برای تغيير پارامترها بايد از Key pad مخصوص استفاده کرد .

راه ديگر تغيير پارامترها استفاده از نرم افزار می باشد که با انتقال سروو درايو به رايانه پارامترها را تغيير پارامترها را تغيير می دهند . پارامترها به دسته های خاص تقسيم شده اند برای مثال پارامترهای عمودی ، پارامترهای شبکه ، پارامترهای PID ، پارامترهای مد کنترلی و ...

به هر گروه پارامتر يک شماره نسبت می دهند ، برای مثال پارامترهای عمودی را با P2-xx نشان می دهند که xx شماره پارامتر آن است .

شرکت دلتا تایوان یکی ار شرکت های بزرگ تولید کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی در حوزه جنوب شرق اسیا است .

یکی از محصولات تولیدی این شرکت که در شاخه اتوماسیون صنعتی قرار می گیرد PLC های این شرکت است .

PLC های دلتا دستورات قوی برای POSITION CONTROL و همچنین MOTION CONTROL دارند .

بطور خلاصه این دستورات مطابق جدول زیر است .

PLSV این دستور روی خروجی PLC با فرکانس ثابت پالس تولید میکند .

PLSY این دستور روی خروجی PLC با فرکانس ثابت تعداد مشخصی پالس تولید میکند .

DDRVI این دستور مشابه PLSY می باشد با قابلیت INCRIMENTAL کنترل و قابلیت های دیگر

DDRVA این دستور مشابه PLSY می باشد با قابلیت ABSOLOUTE کنترل و قابلیت های بیشتر

 

این دستورات فقط دستورات خروجی پالس هستند و بیشتر برای سیستم های کنترب حلقه باز استفاده می شود .

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...