رفتن به مطلب

ویروس هرپس


masi eng

ارسال های توصیه شده

خانواده هرپس ویروس ها، شامل تعدادی ازمهمترین پاتوژنهای انسانی است. ازلحاظ بالینی، هرپس ویروسها طیف وسیعی ازبیماری هارا ایجاد می کنند. برخی طیف سلول میزبانی گسترده وبرخی طیف کمی دارند. ویژگی برجسته هرپس ویروس ها، قابلیت ایجاد عفونت هایی است که تا پایان عمر درمیزبان پایدار هستند وبه صورت دوره ای فعال می شوند. فعال شدن مجدد ویروس دربیمارانی که سیستم ایمنی آنها سرکوب شده،عوارض شدیدی در سلامتی ایجاد می کند. مطلب قابل توجه این است که عفونت ایجاد شده توسط فعالیت مجددویروسی، ممکن است ازلحاظ بالینی کاملا باعفونت اولیه تفاوت داشته باشد. هرپس ویروسها دارای تعداد زیادی ژن هستندکه تعدادزیادی از آنها به شیمی درمانی ضدویروسی حساسند.

هرپس ویروس هایی که عموما انسان راآلوده می کنند شامل ویروس هرپس سیمپلکس تیپ1و2، ویروس واریسلازوستر،سیتومگالوویر وس، ویروس اپشتاین بار، هرپس ویروس انسانی تیپ6و7 وهرپس تیپ 8.هرپس ویروس bمیمون انسان را نیز می تواند آلوده نماید.

البته باید خاطرنشان کرد که چهارنوع عمده آن سیمپلکس تیپ 1و2،ویروس اپشتاین بار، سیتومگالوویروس و ویروس واریسلازوستر می باشد.

ویروس های هرپس سیمپلکس(hsv):ویروس های سیمپلکس به فراوانی درجوامع انسانی پراکنده اند. این ویروس ها، میزبان های زیادی داشته و قادرند در انواع مختلفی از سلول ها تکثیر یافته وحیوانات مختلفی را آلوده کنند.همچنین، به سرعت تکثیر می یابند. ویروس هرپس سیمپلکس، انواع مختلفی از بیماری ها شامل التهاب حاد مخاط دهان و لثه، التهاب قرنیه ملتحمه چشم، انسفالیت، بیماری تناسلی و عفونت نوزادان را ایجاد می کنند. این ویروس ها همچنین، درسلول های عصبی ایجاد عفونت مخفی می کنند وعود این گونه عفونت ها نیزشایع است.

خصوصیات ویروس هرپس سیمپلکس: دوتیپ متمایز از ویروس هرپس سیمپلکس وجود دارد: تیپ 1و2 (hsv1و hsv2). این ویروس ها به روش های متفاوتی به انسان منتقل می شوند.

Hsv1یا هرپس سیمپلکس تیپ1: عفونتی است که ایجاد زخم های راجعه درلب می نماید. این زخمها ممکن است در زمانی که دچار تب یا سرماخوردگی می شود ایجاد می شود.

عفونت اولیه با هرپس تیپ1: بسیار مسری است واولین تظاهر عفونت در کودکان 3-1سال است وبه دنبال آن مخاط دهان و لثه گرفتار می شود. دوره کمون آن حدود 3تا5 روز است و2تا12 روز هم گزارش شده استو علائم آن: تب خفیف، درد دهان، افزایش بزاق، بد تنفس کردن، گلودرد، ضایعات وزیکولی و زخمی، إدم، می باشد. بهبودی درعرض 3روز آغاز می شودوبیماری 7الی 14روز ادامه می یابد.

هرپس راجعه لب: پس ازعفونت اولیه باهرپس تیپ1،ویروس به صورت نهفته باقی می ماند و درباقی طول عمر دردوره های متعدد مجددا بصورت زخم بر روی لب ظاهرمی شود.مثلا درموارد استرس، تب،بیماری،ضربه،قرارگرفتن درمعرض آفتاب. زخمها می تواند سالی یکبارویا به صورت هفتگی ویاهرروز ایجاد شود.همانند هرپس اولیه،زخمها درطی 10-7روز به صورت خودبه خودی بهبود می یابند.

نکته: استفاده از کرم ضدآفتاب باضریب محافظت 15(spf:15) به جلوگیری ازایجاد تبخال کمک میکند.

هرپس سیمپلکس تیپ2hsv2)):زخم درناحیه تناسلی ایجاد می کنند.زخمها معمولا 10-2روز پس ازعفونت ایجاد می شوند وعلائم آن به صورت خارش وسوزش ادرار می باشد.این زخمها نیز این قابلیت رادارند که بعدها دوباره ایجاد شوند (عودکنند) احتمال انتقال بیماری تنها طی بازگشت وعود مجدد آن امکان پذیر است.

درصورتی که مادر در هنگام زایمان دارای این زخمها باشد، می تواند آنرا به نوزاد منتقل کند. 50%از نوزادان مادران دارای ضایعه درهنگام زایمان طبیعی به این ویروس آلوده می شوند واز میان آنها 85%صدمه جدی دیده و یا توسط ویروس کشته می شوندمنابع: کتاب دستیار کنار دندانپزشک فصل انتقال بیماریها.

 

مولفین: اساتید جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران

کتاب میکروبیولوژی جاوتزترجمه دکتر مهدی خزعلی،شهاب فلاحی،عذراکنارکوهی

گردآورنده: جناب آقای مجید شکری

لینک به دیدگاه

ویروس واریسلا-زوستر(vzv): سبب بیماری آبله مرغان ( واریسلا) وزونا می شود. آبله مرغان عفونت اولیه است وزونا درنتیجه دوباره فعال شدن بیماری اتفاق می افتد. این بیماری ها بسیار مسری هستند وانتقال ازطریق تمایس مستقیم با ضایعات پوستی ویا ذرات بزاق حاوی ویروس فرد مبتلا ایجاد می شوند.بیماری آبله مرغان یا واریسلا خفیف وبسیار مسری است که به طور عمده در کودکان دیده می شود. این بیماری با بثورات وزیکولی پوست وغشا مخاطی مشخص می گردد. ممکن است این بیماری در بزرگسالان و کودکانی که سیستم ایمنی آن ها مختل شده است، شدیدتر باشد.

بیماری زونا( زوستر) به طور پراکنده (اسپورادیک) رخ می دهد، بزرگسلان و کودکان مبتلا به نارسایی ایمنی راناتوان می سازد وبه وسیله راش های پوستی وگرفتاری یک گانگلیای حسی، مشخص می شود. ضایعات حاصل از زوستر مشابه ضایعات واریسلا ( آبله مرغان) می باشد.

هردو بیماری توسط ویروس مشابهی ایجاد میشود. آبله مرغان، بیماری حادی است که به علت تماس اولیه باویروس حاصل می شود، درصورتی که بیماری زوستر، پاسخ میزبان تقریبا مصون، به واکنش مجددویروس آبله مرغان می باشدکه درگانگیلای حسی به حالت مخفی وجود داشته است.

سیتومگالوویروس cmv)): این ویروس به ندرت ایجاد بیماری می کند مگردر صورت وجود شرایط دیگر مثل مشکل سیستم ایمنی. همچنین می توتند جنین رادر دوره بارداری مبتلا سازد. دربعضی موارد ممکن است نوزاد متولد شده کر یا دارای عقب ماندگی ذهنی باشد. روش انتقال مشخص نیست.

سیتومگالوویروس ها، هرپس ویروس هایی هتند که درهمه جا پراکنده بوده وعواملی شایعی ازبیماری درانسان می باشند. اسم کلاسیک بیماری حاصل، انکلوزین سیتومگالیک است واین نامگذاری به دلیل بزرگ شدن سلولهای آلوده با ویروس است.

بیماری انکلوزین سیتومگالیک، عفونت منتشر نوزادان است، که توسط عفونت داخل رحمی یابلافاصله پس ازتولد، توسطcmv ایجاد می شود.عفونت های مخفی این ویروس در دوران کودکی ونوجوانی شایع است. عفونت های شدید مادرزادی cmv اغلب دربزرگسالی مشاهده می شود که دچار اختلال ایمنی هستند.

ویروس اپشتاین بار(EBV): مسئول تعدادی از عفونتها می باشند: منونوکلئوز عفونی، سرطان نازوفارنژیال، لنفوما، لکوپلاکی مویی شکل (که دراکثرا درافراد مبتلا به HIV مشاهده می شود). EBV در بزاق وجود دارد ئ ازطریق بوسیدن منتقل می شود که به همین دلیل آن را اغلب بیماری ( بوسیدن) می نامند.

نکته1: روش اصلی انتقال هرپس تماس مستقیم با ضایعه یا بزاق عفونی است.

نکته2: واکسن برعلیه ویروس های هرپس وجود ندارد.

 

گردآورنده : جناب آقای مجید شکری

منبع : کتاب میکروبیولوژی جاوتز. دستیار کناردندانپژشک

لینک به دیدگاه
  • 1 سال بعد...
ویروس واریسلا-زوستر(vzv): سبب بیماری آبله مرغان ( واریسلا) وزونا می شود. آبله مرغان عفونت اولیه است وزونا درنتیجه دوباره فعال شدن بیماری اتفاق می افتد. این بیماری ها بسیار مسری هستند وانتقال ازطریق تمایس مستقیم با ضایعات پوستی ویا ذرات بزاق حاوی ویروس فرد مبتلا ایجاد می شوند.بیماری آبله مرغان یا واریسلا خفیف وبسیار مسری است که به طور عمده در کودکان دیده می شود. این بیماری با بثورات وزیکولی پوست وغشا مخاطی مشخص می گردد. ممکن است این بیماری در بزرگسالان و کودکانی که سیستم ایمنی آن ها مختل شده است، شدیدتر باشد.

بیماری زونا( زوستر) به طور پراکنده (اسپورادیک) رخ می دهد، بزرگسلان و کودکان مبتلا به نارسایی ایمنی راناتوان می سازد وبه وسیله راش های پوستی وگرفتاری یک گانگلیای حسی، مشخص می شود. ضایعات حاصل از زوستر مشابه ضایعات واریسلا ( آبله مرغان) می باشد.

هردو بیماری توسط ویروس مشابهی ایجاد میشود. آبله مرغان، بیماری حادی است که به علت تماس اولیه باویروس حاصل می شود، درصورتی که بیماری زوستر، پاسخ میزبان تقریبا مصون، به واکنش مجددویروس آبله مرغان می باشدکه درگانگیلای حسی به حالت مخفی وجود داشته است.

سیتومگالوویروس cmv)): این ویروس به ندرت ایجاد بیماری می کند مگردر صورت وجود شرایط دیگر مثل مشکل سیستم ایمنی. همچنین می توتند جنین رادر دوره بارداری مبتلا سازد. دربعضی موارد ممکن است نوزاد متولد شده کر یا دارای عقب ماندگی ذهنی باشد. روش انتقال مشخص نیست.

سیتومگالوویروس ها، هرپس ویروس هایی هتند که درهمه جا پراکنده بوده وعواملی شایعی ازبیماری درانسان می باشند. اسم کلاسیک بیماری حاصل، انکلوزین سیتومگالیک است واین نامگذاری به دلیل بزرگ شدن سلولهای آلوده با ویروس است.

بیماری انکلوزین سیتومگالیک، عفونت منتشر نوزادان است، که توسط عفونت داخل رحمی یابلافاصله پس ازتولد، توسطcmv ایجاد می شود.عفونت های مخفی این ویروس در دوران کودکی ونوجوانی شایع است. عفونت های شدید مادرزادی cmv اغلب دربزرگسالی مشاهده می شود که دچار اختلال ایمنی هستند.

ویروس اپشتاین بار(EBV): مسئول تعدادی از عفونتها می باشند: منونوکلئوز عفونی، سرطان نازوفارنژیال، لنفوما، لکوپلاکی مویی شکل (که دراکثرا درافراد مبتلا به HIV مشاهده می شود). EBV در بزاق وجود دارد ئ ازطریق بوسیدن منتقل می شود که به همین دلیل آن را اغلب بیماری ( بوسیدن) می نامند.

نکته1: روش اصلی انتقال هرپس تماس مستقیم با ضایعه یا بزاق عفونی است.

نکته2: واکسن برعلیه ویروس های هرپس وجود ندارد.

 

گردآورنده : جناب آقای مجید شکری

منبع : کتاب میکروبیولوژی جاوتز. دستیار کناردندانپژشک

سلام چنددسوال

1- اصلا این واکسنش به چه دردی می خورد؟

2- ازکجا بفهمیم کاملا مداوا شده ومخفی نشده!؟

3- فضای خونه را به چه روشی باید ضدعفونی کرد؟

لینک به دیدگاه
سلام چنددسوال

1- اصلا این واکسنش به چه دردی می خورد؟

2- ازکجا بفهمیم کاملا مداوا شده ومخفی نشده!؟

3- فضای خونه را به چه روشی باید ضدعفونی کرد؟

سلام دوست من...:w16:

سوال 1

هيچ‌گونه واکسن ضد هرپس اکنون وجود نداره واکسن‌‌هاى زنده‌اى که براى اهداف تشخيص استفاده شده‌ا با توجه براثرات سرطانى ويروس هرپس نمى‌توانه براى استفاده انسانى به‌کار گرفته بشه به‌اين دليل، واکسنى که براى استفاده انسانى تهيه میشه بايد شامل گونه‌هاى انتخاب شده باشه و فاقد هرگونه ماده ژنتيکى و سرطان‌زا

سوال دوم

به دوصورت مخفی و پنهان که الت تناسلی پنهانه... و حالت تپخال مداوا

سوال سوم

بخور اکالیپتوس

لینک به دیدگاه
سلام دوست من...:w16:

سوال 1

هيچ‌گونه واکسن ضد هرپس اکنون وجود نداره واکسن‌‌هاى زنده‌اى که براى اهداف تشخيص استفاده شده‌ا با توجه براثرات سرطانى ويروس هرپس نمى‌توانه براى استفاده انسانى به‌کار گرفته بشه به‌اين دليل، واکسنى که براى استفاده انسانى تهيه میشه بايد شامل گونه‌هاى انتخاب شده باشه و فاقد هرگونه ماده ژنتيکى و سرطان‌زا

سوال دوم

به دوصورت مخفی و پنهان که الت تناسلی پنهانه... و حالت تپخال مداوا

سوال سوم

بخور اکالیپتوس

سلام مجددخانم دکتر

یعنی این واکسن های که ما زدیم یه چیز الکی هست؟

اگردرست بگم اینجوری هست که واکسنی هم اگرباشدباید مختص فرد باشد/درسته

می شود عصاره اکالیپتوس رو(را)بریزم درون مخزن کولرآبی پرتابل ؟

یعنی چی حالت تبخال مداواست؟

لینک به دیدگاه
سلام مجددخانم دکتر

یعنی این واکسن های که ما زدیم یه چیز الکی هست؟

اگردرست بگم اینجوری هست که واکسنی هم اگرباشدباید مختص فرد باشد/درسته

می شود عصاره اکالیپتوس رو(را)بریزم درون مخزن کولرآبی پرتابل ؟

یعنی چی حالت تبخال مداواست؟

 

نه الکی نیست. منتهی ابله مرغان به دوصورت دربعضی افراد بوجود میاد.. کسانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارن.. که بصورت زوناست.. اصولا در بزرگسالان میگن زونا..

بله عصارشم میتونی اشکالی نداره ولی اگه برگشو بریزی بهتره... الکل نداره..

یعنی بصورت تپخال این بیمرای زده میشه بیرون و از بین میره.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...