رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

موضوعات شبیه سازی و پیاده سازی

· بررسی و امکان سنجی پیاده سازی روشهای استخراج ویژگی تصویری مستقل از چرخش (SIFT, AISIFT, Wavelet Scattering)

· بررسی و امکان سنجی پیاده سازی روشهای جدید استاندارد فشرده سازی ویدیو (mp4, H.264, H.265)

· بررسی و امکان سنجی پیاده سازی استاندارد پخش تلویزیون دیجیتال DVBT-2

· بررسی و امکان سنجی پیاده سازی روشهای زمان حقیقی جداسازی کور سیگنال (Online Blind Source Separation)

· بررسی و امکان سنجی پیاده سازی روشهای زمان حقیقی آنالیز مولفه های مستقل (Online Independent Component Analysis)

· بررسی و امکان سنجی پیاده سازی روشهای زمان حقیقی جداسازی کور سیگنالهای صوتی (Online Independent Component Analysis

موضوعات پردازش تصویر

· بررسی روشهای استخراج ویژگی تصویری مستقل از چرخش و تبدیلات Affine (AISIFT) و استفاده آنها

· بررسی روشهای استخراج ویژگی تصویری مستقل از چرخش مبتنی بر Wavelet Scattering

· بررسی روشهای سریع آشکار سازی پلاک خودرو

· بررسی روشهای اندازه گیری سرعت خودرو فقط با استفاده از پردازش تصویر (Stereo vision – SIFT based stereo vision)

· بررسی روشهای تشخیص کاراکتر های پلاک (روشهای مقاوم به چرخش و زاویه دید)

· بررسی روشهای سریع OCR فارسی و انگلیسی

· بررسی روشهای ناوبری اتوماتیک تصویری (Robovision- Visual Navigation)

· بررسی روشهای واقعیت مجازی Virtual Reality و همچنین واقعیت افزوده Augmented Reality و کاربردهای آنان (پزشکی بازی های تعاملی)

· بررسی روشهای تصویری تشخیص انواع سلولهای خونی و کاربرد آنها در دستگاههای آزمایشگاهی (Cell Counters)

· بررسی روشهای مبتنی بر tensor factorization جهت آشکارسازی اشیا Object detection و یا تشخیص چهره.

· بررسی روشهای مبتنی بر BSS جهت ردیابی گوینده (با استفاده از صوت و تصویر بصورت همزمان) و همچنین ردیابی اهداف صدا دار (تلفیق ردیابی صوتی و تصویری).

· بررسی روشهای Blind- deconvolution تصویری و کاربردهای آنها

· Data hiding- watermark

موضوعات پردازش سیگنال

· بررسی روشهای Underdetermined-BSS و کاربردهای آنها

· بررسی روشهای Convlutive-Underdetermined-BSS و کاربردهای آنها

· بررسی روشهای channel-shortening در Convolutive-BSS

· بررسی روشهای Compressive sensing و کاربردهای آنها

· بررسی کاربرد Compressive sensing در تصویرگری التراسوند.

· بررسی روشهای مبتنی بر تحلیل Sparse component analysis و کاربردهای آنان

· بررسی روشهای مکان یابی منابع فعال مغزی با استفاده از Tensor Factorization

· بررسی روشهای ارتباط کامپیوتر و مغز Brain Computer Interface (BCI)

· بررسی سیستمهای خود سازمانده فازی-عصبی و کاربرد آنها در سیستمهای هوش مصنوعی

· بررسی روشهای NMF (Nonnegative Matrix factorization), NTF (Nonnegative tensor factorization) و کاربردهای آنها.

موضوعات جدید

· بررسی روشهای پیشرفته پردازش سیگنال در تصویر برداری التراسوند

· بررسی روشهای پیاده سازی تصویر برداری التراسوند

· بررسی روشهای Beamforming در تصویر برداری التراسوند

· کاربرد BSS در تصویر برداری التراسوند

لینک به دیدگاه

موضوعات شبیه سازی و پیاده سازی

· بررسی و امکان سنجی پیاده سازی روشهای استخراج ویژگی تصویری مستقل از چرخش (SIFT, AISIFT, Wavelet Scattering)

· بررسی و امکان سنجی پیاده سازی روشهای جدید استاندارد فشرده سازی ویدیو (mp4, H.264, H.265)

· بررسی و امکان سنجی پیاده سازی استانداردپخش تلویزیون دیجیتال DVBT-2

· بررسی و امکان سنجی پیاده سازی روشهای زمان حقیقی جداسازی کور سیگنال (Online Blind Source Separation)

· بررسی و امکان سنجی پیاده سازی روشهای زمان حقیقی آنالیز مولفه های مستقل (Online Independent Component Analysis)

· بررسی و امکان سنجی پیاده سازی روشهای زمان حقیقی جداسازی کور سیگنالهای صوتی (Online Independent Component Analysis

موضوعات پردازش تصویر

· بررسی روشهای استخراج ویژگی تصویری مستقل از چرخش و تبدیلات Affine (AISIFT) و استفاده آنها

· بررسی روشهای استخراج ویژگی تصویری مستقل از چرخش مبتنی بر Wavelet Scattering

· بررسی روشهای سریع آشکار سازی پلاک خودرو

· بررسی روشهای اندازه گیری سرعت خودرو فقط با استفاده از پردازش تصویر(Stereo vision – SIFT based stereo vision)

· بررسی روشهای تشخیص کاراکتر های پلاک (روشهای مقاوم به چرخش و زاویه دید)

· بررسی روشهای سریع OCR فارسی و انگلیسی

· بررسی روشهای ناوبری اتوماتیک تصویری (Robovision- Visual Navigation)

· بررسی روشهای واقعیت مجازی Virtual Reality و همچنین واقعیت افزوده Augmented Reality و کاربردهای آنان (پزشکی بازی های تعاملی)

· بررسی روشهای تصویری تشخیص انواع سلولهای خونی و کاربرد آنها در دستگاههای آزمایشگاهی (Cell Counters)

· بررسی روشهای مبتنی بر tensor factorization جهت آشکارسازی اشیا Object detection و یا تشخیص چهره.

· بررسی روشهای مبتنی بر BSS جهت ردیابی گوینده (با استفاده از صوت و تصویر بصورت همزمان) و همچنین ردیابی اهداف صدا دار (تلفیق ردیابی صوتی و تصویری).

· بررسی روشهای Blind- deconvolution تصویری و کاربردهای آنها

· Data hiding- watermark

موضوعات پردازش سیگنال

· بررسی روشهای Underdetermined-BSS و کاربردهای آنها

· بررسی روشهای Convlutive-Underdetermined-BSS و کاربردهای آنها

· بررسی روشهای channel-shortening در Convolutive-BSS

· بررسی روشهای Compressive sensing و کاربردهای آنها

· بررسی کاربرد Compressive sensing در تصویرگری التراسوند.

· بررسی روشهای مبتنی بر تحلیل Sparse component analysis و کاربردهای آنان

· بررسی روشهای مکان یابی منابع فعال مغزی با استفاده از Tensor Factorization

· بررسی روشهای ارتباط کامپیوتر و مغز Brain Computer Interface (BCI)

· بررسی سیستمهای خود سازمانده فازی-عصبی و کاربرد آنها در سیستمهای هوش مصنوعی

· بررسی روشهای NMF (Nonnegative Matrix factorization), NTF (Nonnegative tensor factorization) و کاربردهای آنها.

موضوعات جدید

· بررسی روشهای پیشرفته پردازش سیگنال در تصویر برداری التراسوند

· بررسی روشهای پیاده سازی تصویر برداری التراسوند

· بررسی روشهای Beamforming در تصویر برداری التراسوند

· کاربرد BSS در تصویر برداری التراسوند

 

سلام

فقط قراره سمینار باشه، یا نه پروژه تون هم توی همون زمینه قرار می گیره؟

هر موضوعی بیشتر کار شده باشه، راحت تر می تونین در موردش اطلاعات پیدا کنید.

هر چی هم موضوع کلی تر باشه، به نظرم بازم دستتون بازتر هستش.

 

برای آشنایی هم معمولا باید دنبال مقالاتی با عناوین survey یا tutorial باشین. این نوع مقالات بیشتر یه معرفی کلی از اون موضوع دارن و بعدش هم یه مقایسه یا معرفی از روش هایی که بیشتر استفاده میشه، می کنن.

لینک به دیدگاه

موضوعات شبیه سازی و پیاده سازی

· بررسی و امکان سنجی پیاده سازی روشهای استخراج ویژگی تصویری مستقل از چرخش (SIFT, AISIFT, Wavelet Scattering)

· بررسی و امکان سنجی پیاده سازی روشهای جدید استاندارد فشرده سازی ویدیو (mp4, H.264, H.265)

· بررسی و امکان سنجی پیاده سازی استانداردپخش تلویزیون دیجیتال DVBT-2

· بررسی و امکان سنجی پیاده سازی روشهای زمان حقیقی جداسازی کور سیگنال (Online Blind Source Separation)

· بررسی و امکان سنجی پیاده سازی روشهای زمان حقیقی آنالیز مولفه های مستقل (Online Independent Component Analysis)

· بررسی و امکان سنجی پیاده سازی روشهای زمان حقیقی جداسازی کور سیگنالهای صوتی (Online Independent Component Analysis

موضوعات پردازش تصویر

· بررسی روشهای استخراج ویژگی تصویری مستقل از چرخش و تبدیلات Affine (AISIFT) و استفاده آنها

· بررسی روشهای استخراج ویژگی تصویری مستقل از چرخش مبتنی بر Wavelet Scattering

· بررسی روشهای سریع آشکار سازی پلاک خودرو

· بررسی روشهای اندازه گیری سرعت خودرو فقط با استفاده از پردازش تصویر(Stereo vision – SIFT based stereo vision)

· بررسی روشهای تشخیص کاراکتر های پلاک (روشهای مقاوم به چرخش و زاویه دید)

· بررسی روشهای سریع OCR فارسی و انگلیسی

· بررسی روشهای ناوبری اتوماتیک تصویری (Robovision- Visual Navigation)

· بررسی روشهای واقعیت مجازی Virtual Reality و همچنین واقعیت افزوده Augmented Reality و کاربردهای آنان (پزشکی بازی های تعاملی)

· بررسی روشهای تصویری تشخیص انواع سلولهای خونی و کاربرد آنها در دستگاههای آزمایشگاهی (Cell Counters)

· بررسی روشهای مبتنی بر tensor factorization جهت آشکارسازی اشیا Object detection و یا تشخیص چهره.

· بررسی روشهای مبتنی بر BSS جهت ردیابی گوینده (با استفاده از صوت و تصویر بصورت همزمان) و همچنین ردیابی اهداف صدا دار (تلفیق ردیابی صوتی و تصویری).

· بررسی روشهای Blind- deconvolution تصویری و کاربردهای آنها

· Data hiding- watermark

موضوعات پردازش سیگنال

· بررسی روشهای Underdetermined-BSS و کاربردهای آنها

· بررسی روشهای Convlutive-Underdetermined-BSS و کاربردهای آنها

· بررسی روشهای channel-shortening در Convolutive-BSS

· بررسی روشهای Compressive sensing و کاربردهای آنها

· بررسی کاربرد Compressive sensing در تصویرگری التراسوند.

· بررسی روشهای مبتنی بر تحلیل Sparse component analysis و کاربردهای آنان

· بررسی روشهای مکان یابی منابع فعال مغزی با استفاده از Tensor Factorization

· بررسی روشهای ارتباط کامپیوتر و مغز Brain Computer Interface (BCI)

· بررسی سیستمهای خود سازمانده فازی-عصبی و کاربرد آنها در سیستمهای هوش مصنوعی

· بررسی روشهای NMF (Nonnegative Matrix factorization), NTF (Nonnegative tensor factorization) و کاربردهای آنها.

موضوعات جدید

· بررسی روشهای پیشرفته پردازش سیگنال در تصویر برداری التراسوند

· بررسی روشهای پیاده سازی تصویر برداری التراسوند

· بررسی روشهای Beamforming در تصویر برداری التراسوند

· کاربرد BSS در تصویر برداری التراسوند

سلام،

 

با موضوعاتی که مطرح کردید مشخصه که دستتون در انتخاب موضوعات سمینار بازه.

خیلی از این موضوعات در خیلی از مقالات روشون تحقیق و پژوهش انجام شده و اگر جستجو کنید مطالب زیادی در موردشون پیدا می کنید.

اما اگر میخواید کاری که انجام میدید خاص باشه، می تونید روی موضوعاتی که کمتر کار شده کار کنید و در عوض به نظرم نتیجه دلچسب تر خواهد بود.

البته بستگی به سطح اطلاعات شما و علاقه تون به این مباحث هم داره.

خیلی از مباحثی که مطرح کردید جالبن ولی اگر میخوای متفاوت باشه موضوعتون و البته جالب تر BCI به نظر من موضوع خیلی مطرحیه الان و فکر می کنم روش کم کار شده.

 

اونم مربوط به بررسی فعالیت های مغز هست و سیگنال ها.

 

اگر بخواید راجع بهش بدونید هم میتونید به سایت آقای tomaso poggio مراجعه کنید.

الگوریتم های SIFT هم به نظرم خوب میان.

البته بازم بسته به این هست که از بین این سرتیتر ها به کدوم بیشتر علاقه مندین.

 

موفق باشید.

لینک به دیدگاه
  • 4 ماه بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...