رفتن به مطلب

چگونگی کاهش هزینه های مدیریتی و صنعتی تراکتورها و تجهیزات کشاورزی


ارسال های توصیه شده

مقدمه

در اقتصاد آزاد تولید محصولات غذایی قیمت آنها را کاهش می دهد در نتیجه قیمت ماشین های کشاورزی را نیز کاهش می دهد. استفاده وسیع از صنعت ساخت که شامل ساخت ماشین های کشاورزی است منابع وسیعی از مواد و اجزا ترکیب کننده ماشین را گسترش داده ومطابق با آن هزینه ها را کاهش می دهد.

در جوامع پیشرفته صنعتی نیازهای ضروری برای ماشین های کشاورزی بسیار متنوع می باشد نیاز ها در گذشته بیشتر برای رها کردن بشر از کارهای بدنی سنگین بود اما امروزه ماشین های کشاورزی برای انجام سریع ودقیق وراحت کارها ساخته می شوند. علاوه بر این برای نگهداری اپراتور به طور ایمن وراحت می باشند وهمچنین حفظ شرایط ایده آل محیط زیستی با تولید محصولاتی با کمترین سر وصدا و دود آلاینده وحفظ امنیت غذایی که مهمترین نیاز امروزه می باشد.

 

ساخت ماشین های کشاورزی نیازمند از عهده بر آمدن دو کشش تقاضای متفاوت در بازار می باشد که شامل ویژگی ها وکیفیت می باشد. یکی از این کارکتر ها به وسیله ی نیاز به محصول درجه بالا که هزینه سرمایه گذاری مؤثری دارندودیگری به وسیله ی نیاز به تشخیص آسان محصول با کیفیت بالا وقیمت کم مشخص می شوند.

 

چگونگی وارد شدن مکانیزاسیون در کشاورزی ژاپن

 

1-مقیاس کشاورزی ژاپنی ها

از نظر تاریخی برنج که محصول اصلی کشاورزی ژاپنی هااست به عنوان یک غذای اصلی و سبزیجات وstock farming. به عنوان متمم آن بودند. stockfarming به وسیله ی تکنیک های مدیریتی ومکانیزاسیونی اروپاو شمال امریکا در ژاپن توسعه یافت .مکانیزاسیون کشاورزی سبزیجات به استثنای مراحل کنترل آفت وکشت از سطح بین المللی بسیار فاصله داشت اگر چه مقداری از دولتها تهیه کنندگان در این زمینه را حمایت می کردند.

در سال های اخیر مصرف برنج به دلیل تنوع عادتهای رژیمی در ژاپن کاهش یافت. که این امر منجر به کاهش دائمی قیمت برنج گشت ودر نتیجه اهمیت ماشین های مربوط به مزرعه شالیکاری برنج کاهش بافت و یک تغییر در ساختار کشاورزی ژاپن بوجود آمد.

2-مکانیزاسیون زراعی برنج

ساعات کاری هر هکتار در کاشت برنج از 1793 ساعت در سال 1960 به 330 ساعت در سال2000 کاهش یافت این همان نمونه ای از پیشرفت مکانیزاسیون و جایگزینی ماشین به جای انسان و استفاده از تیلر خود گردان به جای تیلر دستی و تبدیل یک اسب بخار کم به اسب بخار زیاد بود. ماشین های کشاورزی مورد استفاده عبارت بودند از تراکتور ها ،کمباین های head feedingو نشاکارهای برنج.

مکانیزاسیون کشاورزی در کاهش ساعت کاری هر مر حله از کاشت برنج دخالت داشت ودر همان زمان ماشین های پخش کود وسم پاش ها نیز توسعه پیدا کردند.

3-هزینه های ماشین های کشاورزی وتجهیزات آن

تا سال 1990 نسبت هزینه های ماشین های کشاورزی وتجهیزات آن در مجموع هزینه های مورد نیاز برای تولید برنج افزایش می یافت بعد از سال 1990این روند روبه صعود از بین رفت.

 

از سال 1990کشاورزان به استفاده از ماشین های کشاورزی و تجهیزات آن که قبلًا رو به کاهش بود تحریک شدند دلایل این امر ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 

1-عرضه زیاد ماشین های کشاورزی که در آن زمان تقاضا برای جایگزینی آن ها زیاد بود.

2-کاهش قیمت برنج( سیاست های کنترل قیمت برنج توسط دولت از نوسان قیمت جلو گیری می کرد )

3-کاهش قیمت ماشین های مربوطه

4-کاهش روش های سنتی کاشت

5-افزایش کار مزد کار کشاورزی

علاوه بر این موارد طول عمر مفید تراکتورها از 14سال به 19 سال در دهه گذشته افزایش یافت

3-کاهش هزینه های صنعتی ومدیریتی تراکتورها وتجهیزات کشاورزی

1-کاهش هزینه ساخت تراکتورها

کاهش هزینه ساخت از سه طریق انجام می شود:

 

ا-کاهش هزینه مواد خریداری شده

2-کاهش هزینه به وسیله تطابق طرح ها ومتناسب کردن واحدها

3-کاهش هزینه مربوط به فعالیت همه ی ارگانهای مربوطه از قبیل (تعمیرگاه ها و...) با استفاده ازCAE,IT

 

1-1 کاهش هزینه مواد خریداری شده

(1)کاهش هزینه به وسیله تنوع در مواد اولیه ماشین

- تنوع وتکامل سازندگان

- تنوع روش های ساخت

- توسعه خریداری از بخش های خصوصی به بخش های تعاونی

-کاهش هزینه به وسیله متمرکز کردن واحدهای تولیدی، خدماتی و...

-کاهش هزینه خرید مواد اولیه و انتقال به کارخانه

 

(2)کاهش هزینه خریداری به وسیله بررسی فنی هماهنگ با سایر بخش ها

- انتخاب بهترین ساختار وکمترین هزینه

- خریداری تجهیزات تراکتور بدون واسطه

 

(3)انتخاب منطقه ای که هزینه های تولید در آن پایین باشد

- تولید اجزای کلیدی از قبیل موتورها وسوار کردن آنها به عنوان محصول نهایی در بازار مناسب یا منطقه مناسب

با ترکیب کمباین دروگرهای head feeding چین وتیلر های اندونزی همراه با موتور آنها و تجهیز آن با یک موتور خنک کن آبی یک کار مشترک برای شرکت سازنده تراکتور ها ارائه شد که نقطه شروع این کار در چین بود.

1-2- کاهش هزینه بوسیله تطابق طرحها و متناسب کردن واحدها

هر چند بوسیله متناسب کردن طرح ، می توان تعداد زیادی از تقاضاهای بازار را پاسخ گو بود و هزینه را بوسیله استفاده از اجزای متداول و بخشهای تعاونی کاهش داد اما هدف ، کاهش مجموع سرمایه گذاری و هزینه ساخت بوسیله استفاده کردن از بخشهای معمولی برای تولیدات داخلی و خارجی است.

1-3- کاهش هزینه مربوط به فعالیت همه ارگانهای مربوطه از قبیل تعمیرگاه و ...بوسیله استفاده از CAE,IT

امکان استفاده کردن از پروتوتایپ به ما برای ارائه طرح ،تست ، ترسیم واقعی و ساخت کمک می کند این عمل ما را قادر می کند:

1- دوره پیشرفت و زمان غیر ضروری ساخت را کوتاه می کند

2 - امتحان روی پروتوتایپ بازده ماشین را به ما نشان می دهد

3- امتحانی روی فرایند مونتاژ است

 

2- کاهش هزینه توسعه و ساخت کمباین در و گر بوسیله پروژه ملی

در ژاپن پروژه گسترش فوری ماشینهای کشاورزی بوسیله دولت در دستور کار قرار گرفت. خصوصیات این پروژه چندین سال پیش توسط آقای yotsumoto گزارش شده بود.

 

2-1- سازمان دهی پروژه

هدف از این پروژه:

- توسعه ماشینهایی که برای بنا نهادن سیستمهای مکانیزه منطقی مورد استفاده در زراعت سبزیجات و باغهای میوه شرکت می کنند.

- توسعه ماشینها برای محدود کردن بازارهایی که شرکتهای خصوصی بوسیله آنها نمی توانند توسعه پیدا کنند.

ما حاصل توسعه این پروژه تا بحال روی 34 ماشین تا سال 2002 اثر معنی داری داشته است.

2-2- توسعه و تجارت کمباین دروگرهای بزرگ

در ژاپن محدودیتهای متفاوتی از قبیل شرایط جاده و شرایط مزرعه و انواع کشت وجود دارد که کمباین دروگر های ساخته شده در اروپا یا امریکا برای دروکردن برنج که غذای عمده ژاپن است مناسب نیستند به این ترتیب آنها head feedingکمباین را عوض کرده و کمباین دروگری ساخته اند که دقت آن مافوق کمباین دروگرهای برنج و گندم بود و ساختار آن بسیار پیچیده و بالا بردن ظرفیت کاری آن در عین نگه داشتن همان عملکرد در واحد سطح بسیار مشکل بود.

یک کمباین دروگر را با دقت عملیاتی عالی برای برنج ژاپن توسعه داده شد که برای سایر گیاهان از قبیل گندم ، سویا ، کلزا و غیره قابل استفاده است و پس از مدتی تقاضا برای اندازه بزرگ آن نیز توسعه یافت.

 

منافعی که کشاورزان از توسعه این کمباین دروگر چندمنظوره به آن دست می یابند موارد زیر است:

 

همان گونه که در بالا گفته شد سطح زیر کشت برنج را که تقریباً 40% بالای میانگین است کاهش می دهد در شمالی ترین قسمت ژاپن که خیلی از این کمباین دروگرهای جدید در حدود 50% مرسوم هستند آنها می خواهند برای کاشت محصولات دیگر از قببیل گندم سیاه ،سویا و غیره از این وسیله استفاده کنند آنها قبلاً برنج را بوسیله استفاده از کمباین دروگر های head feeding ومحصولات دیگر را بوسیله استفاده از ماشینهای دروگر و خرمن کوب با وزن زیاد درو می کردند و یا اینکه همه محصولات را بوسیله استفاده از کمباین دروگری که عملکردآن از نظر ریزش دانه در حد قابل قبولی بود درو می کردند هر چند که حالا یک روشی برای درو کردن همه محصولات با استفاده از فقط یک کمباین دروگر دارد هزینه اصلی آن برای خرید تقریباً برابر است با دو کمباین گفته شده در بالا بدون هیچ کمکی از دولت و اگر می توانستند از دولت یارانه ای دریافت کنند هزینه آن نصف می شد .

علاوه بر این ، آنها محصولات دیگران را به عنوان یک پیمانکار درو می کنند و برای این کمباین دروگر مداوم و کاربردپذیر برای محصولات تشکر می کند در واقع آنها می توانند هزینه خرید آن را به سرعت بدست آورند زیرا ساعت کاری آن بیش از دو برابر ساعت کاری کمباین دروگر head feeding با همان هزینه نگهداری بود.

 

4-دوران شکوفایی

تولید کنندگان ژاپنی نظرات خاصی در زمینه هایی مثل سایر کشورها دارند مانند موارد زیر:

1- کاهش هزینه مواد مصرفی به وسیله متنوع کردن روشهای بدست آوردن آنها

2- کاهش هزینه توسعه، تولید در بخش صنعت بوسیله استفاده از طرحهای متعادل

3- انیمیشن سازی ماشین در سیستم سه بعدی برای کوتاه کردن دوره توسعه و کاهش هزینه های هماهنگ مربوط به بخش های توسعه، تولید ،فروش و خدمات

 

 

 

منبع:keshavarzpishro

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...