رفتن به مطلب

بزرگترین معادن سنگ‌آهن جهان معرفی شدند


ارسال های توصیه شده

وب سایت ماینینگ تکنولوژی بزرگترین معادن سنگ آهن جهان را بر مبنای ارزیابی اخیر ذخایر ثابت شده و احتمالی آنها رده بندی کرده که به این ترتیب هستند:

 

کاراخاس برزیل

 

معدن کاراخاس متعلق به واله در ایالت پارا در شمال برزیل، بزرگترین معدن سنگ آهن جهان است که 7.27 میلیارد تن ذخایر ثابت شده و احتمالی تا دسامبر سال 2012 داشته است.

 

کاراخاس یک فعالیت معدنکاری روباز است که ذخایر سنگ آهن سرا نورته، سرا سور و سرا لسته در منطقه کاراخاس را هدف می‌گیرد. این معدن تا سال 2012 دارای 4.84 میلیارد تن ذخایر ثابت شده سنگ آهن با عیار 66.7 درصد و 2.43 میلیارد تن ذخایر احتمالی سنگ آهن با عیار 66.6 درصد بوده و 106.7 میلیون تن سنگ آهن در سال 2012 تولید کرد.

 

واله در حال اجرای یک پروژه توسعه 19.6 میلیارد دلاری به نام پروژه سنگ آهن کاراخاس سرا سول اس 11 دی است که شامل ساخت معدن جدیدی به نام سرا سول در مجتمع معدنکاری کاراخاس است. انتظار می‌رود تولید تجاری معدن جدید در سال 2016 آغاز شود و به حداکثر ظرفیت تولید سالانه 90 میلیون تن در سال 2018 برسد.

 

تصور می‌رود عمر کاراخاس تا سال 2065 قابل توسعه باشد.

 

1l-carajas.jpg

سامارکو آلگریا برزیل

 

دومین معدن بزرگ سنگ آهن جهان در ایالت میناس گرایس در جنوب شرق برزیل واقع است که تا دسامبر سال 2012 دارای 2.97 میلیارد تن ذخایر ثابت شده و احتمالی سنگ آهن بوده است.

 

سامارکو آلگریا یک فعالیت معدنی روباز است که شامل دو معدن روباز فعال آلگریای جنوبی و آلگریای شمالی است که از سال 2000 عملیاتی بوده اند. سامارکو یک سرمایه گذاری مشترک با سهم مساوی 50-50 میان بی اچ پی بیلیتون و واله است.

 

برآورد شده این معدن 1.89 میلیارد تن ذخایر ثابت شده با عیار 40.2 درصد و 1.08 میلیارد تن ذخایر احتمالی سنگ آهن با عیار 38.9 درصد تا پایان سال 2012 داشته است. تولید آن در سال 2012 به 21.8 میلیون تن رسید و پیش بینی شده عمر این معدن تا سال 2053 ادامه داشته باشد.

 

2-image-samarco-alegria.jpg

 

میناس ایتابیریتوس برزیل

 

پایگاه معدنی میناس ایتابیریتوس واله در ایالت میناس گرایس برزیل واقع بوده که میزبان سومین فعالیت معدنکاری بزرگ سنگ آهن جهان است. ذخایر ثابت شده و احتمالی میناس ایتابیریتوس که شامل چهار معدن سگردو، خوائو پرئیرا، ساپکادو و گالینهیرو است، 2.78 میلیارد تن تا پایان سال 2012 بوده است.

 

خوائو پرئیرا حاوی 670.9 میلیون تن ذخایر ثابت شده سنگ آهن با عیار 41.2 درصد و 340 میلیون تن ذخایر احتمالی با عیار 40.9 درصد، بزرگترین معدن در میان معادن میناس ایتابیریتوس است. گالینهیرو دومین معدن بزرگ دارای 563.1 میلیون تن ذخایر ثابت شده سنگ آهن با عیار 45.4 درصد و 410.5 میلیون تن ذخایر احتمالی با عیار 43.8 درصد است.

 

معادن روباز ساپکادو و گالینهیرو از سال 1948 و معادن روباز سگردو و خوائو پرئیرا از سال 2003 فعالیتشان را آغاز کردند. تولید سنگ آهن در میناس ایتابیریتوس به 31.8 میلیون تن در سال 2012 بالغ شد و عمر این معدن تا سال 2047 پیش بینی شده است.

 

وارگم گرانده برزیل

 

پایگاه معدنی وارگم گرانده تحت اداره واله در ایالت میناس گرایس برزیل واقع است و حاوی 2.53 میلیارد تن ذخایر ثابت شده و احتمالی سنگ آهن تا پایان سال 2012 بود که آن را چهارمین فعالیت معدنکاری سنگ آهن جهان می‌سازد. پایگاه وارگم گرانده شامل سه معدن روباز به نام تاماندوا، کاپیتائو دو ماتو و آبوبوراس است.

 

معدن کاپیتائو دو ماتو با 238.1 میلیون تن ذخایر ثابت شده با عیار 52 درصد و 960 میلیون تن ذخایر احتمالی سنگ آهن با عیار 45.4 درصد، بزرگترین در میان چهار معدن وارگم گرانده است. آبوبوراس با 924.6 میلیون تن ذخایر ثابت شده و احتمالی با عیار 40.8 درصد و جدیدترین معدن روباز این پایگاه است که فعالیتش را در سال 2003 آغاز کرد.

 

کل تولید سنگ آهن وارگم گرانده 22.6 میلیون تن در سال 2012 بود. تاماندوا با تولید 9.7 میلیون تن سنگ آهن، بزرگترین معدن تولیدکننده در طول این سال بود. عمر وارگم گرانده تا سال 2058 قابل توسعه است.

 

زاناگا

 

یک معدن سنگ آهن روباز تحت توسعه در منطقه لکوموی جنوب کنگو است. برآورد شده این معدن 2.5 میلیارد تن ذخایر ثابت شده و احتمالی سنگ آهن با عیار 34 درصد دارد که آن را پنجمین معدن بزرگ سنگ آهن جهان می‌سازد.

 

پروژه زاناگا در دو مرحله توسط سرمایه گذاری مشترک گلنکوراکستراتا (51 درصد) و شرکت سنگ آهن زاناگا (49 درصد) ساخته شده است. مطالعه انجام پذیری این پروژه قرار است در سه ماهه دوم سال 2014 کامل شود.

 

انتظار می‌رود تولید آن در مرحله اول به 14 میلیون تن در سال برسد که شامل دو میلیون تن صادرات مستقیم خواهد بود. مرحله دوم، ظرفیت تولید سالانه را به 30 میلیون تن توسعه خواهد داد. عمر این معدن 30 سال برآورد شده است.

 

3l-zanaga.jpg

 

سیماندو گینه

 

ششمین معدن بزرگ سنگ آهن جهان سیماندو است که در حال حاضر در جنوب شرقی کشور آفریقایی گینه تحت ساخت است. معدن سیماندو حاوی 1.84 میلیارد تن سنگ آهن با عیار 65.5 درصد تا سال 2012 بوده است. انتظار می‌رود نخستین تولید این معدن در سال 2015 آغاز شود.

 

ریوتینتو 50.4 درصد سهم در پروژه سنگ آهن یکپارچه سیماندو دارد و این معدن را با شراکت شرکت آلومینیوم چین (چالکو) و شرکت فاینانس بین المللی که به ترتیب 44.6 و پنج درصد سهم در این پروژه دارند، می‌سازد.

 

پروژه سنگ آهن سیماندو شامل معادن روباز واقع در پیک دو فون و کلبا، یک خط آهن و یک بندر است.

این پروژه بیش از سه میلیارد دلار سرمایه گذاری تا پایان سال 2013 دریافت کرده و انتظار می‌رود سالانه حداکثر 95 میلیون تن سنگ آهن در عمر 30 ساله پیش بینی شده اش تولید کند.

 

4l-simandou.jpg

 

هامرسلی استرالیا

 

هامرسلی باسین استرالیا در حدود 1100 کیلومتری پرت در منطقه پیلبارای وسترن استرالیا واقع است. هفتمین فعالیت معدنی بزرگ سنگ آهن جهان شامل 10 معدن روباز متعلق به ریوتینتو بوده و دارای 1.72 میلیارد تن ذخایر ثابت شده و احتمالی سنگ آهن تا پایان سال 2012 بوده است.

 

معادن هامرسلی ذخایر سنگ آهن بروک مان، مارا مامبا و پیسولیتن در منطقه را تحت پوشش قرار می‌دهد. بروک مان با داشتن 561 میلیون تن ذخایر سنگ آهن با عیار 62 درصد، بزرگترین معدن هامرسلی باسین است و پس از آن وسترن ترنر سینکلین، ماراندو، یاندیکوگینا و نامولدی قرار می‌گیرند.

 

ریوتینتو همچنین چهار معدن دیگر به نامهای چانار، ایسترن رنج، هوپ داونز وان و هوپ داونز فور در منطقه پیلبارا در سرمایه گذاریهای مشترک با شرکتهای دیگر دارد. معادن هامرسلی باسین که به طور کامل متعلق به ریوتینتو هستند، 133.29 میلیون تن سنگ آهن در سال 2013 در مقایسه با 126.63 میلیون تن در سال 2012 تولید کردند.

 

5l-hamersley.jpg

چیچستر هاب استرالیا

 

چیچستر هاب نیز در منطقه پیلبارای وسترن استرالیا حدود 263 کیلومتری بندر هدلند واقع است و هشتمین معدن بزرگ سنگ آهن جهان به شمار می‌رود که تا ژوئن سال 2012 دارای 1.51 میلیارد تن ذخایر ثابت شده و احتمالی سنگ آهن با عیار 57.6 درصد بوده است. این معدن توسط گروه فلزات فورتسکیو که چهارمین تولیدکننده بزرگ سنگ آهن جهان است، اداره می‌شود.

 

چیچستر هاب شامل دو معدن سنگ آهن روباز در چیچستر رنجز به نامهای کلودبریک و کریسمس کریک است. فعالیتهای معدنکاری کلودبریک در اواسط سال 2008 آغاز شد در حالیکه کریسمس کریک واقع در 50 کیلومتری کلودبریک، یک سال بعد عملیاتی شد.

 

معدن کریسمس کریک ذخایر بالاتری نسبت به معدن کلودبریک دارد و به دنبال توسعه انجام گرفته در سالهای 2011 و 2012، 50 میلیون تن سنگ آهن در سال تولید می‌کند. مجموع تولید چیچستر هاب حدود 90 میلیون تن در سال است.

 

6l-chichester-hub.jpg

 

میناس ریو

 

با 1.45 میلیارد تن ذخایر احتمالی سنگ آهن با عیار 38.76 درصد که تا 31 دسامبر سال 2012 برآورد شد، معدن سنگ آهن میناس ریو متعلق به آنگلوامریکن، که در ایالت میناس گرایس در جنوب شرقی برزیل تحت ساخت است، نهمین معدن بزرگ سنگ آهن جهان به شمار می‌رود.

 

میناس ریو یک معدن روباز واقع در کوه‌های سرا دو ساپو و ایتاپانهواکانگا خواهد بود. این پروژه در چند فاز با سرمایه برآورد شده 8.8 میلیارد دلار ساخته شده است.

 

این معدن در ابتدا قرار بود تولیدش را در اواخر سال 2013 آغاز کند اما تاخیر در ساخت و هزینه مازاد بودجه پیش بینی شده، شروع آن را به ابتدای سال 2014 کشاند. انتظار می‌رود میناس ریو در نخستین مرحله فعالیتش، حداکثر 29.8 میلیون تن در سال سنگ آهن تولید کند.

 

7l-minas-rio.jpg

 

کارارا استرالیا

 

معدن کارارا واقع در حدود 220 کیلومتری شرق جرالدتون در وسترن استرالیا، 955 میلیون تن سنگ آهن با عیار 36.4 درصد دارد و دهمین معدن بزرگ سنگ آهن جهان است. این معدن به طور رسمی در آوریل سال 2013 گشوده شد و انتظار می‌رود بیش از 30 میلیون تن کنسانتره مگنتیت به مدت بیش از 30 سال تولید کند.

 

این معدن از سوی شرکت کارارا ماینینگ لیمیتد ساخته شده که سرمایه گذاری مشترک میان تولیدکننده سنگ آهن استرالیایی جیندالبی متالز و تولیدکننده فولاد چینی آن‌استیل است.

 

ساخت معدن کارارا در اواخر سال 2009 آغاز شد و نخستین صادرات مستقیم سنگ آهن از این معدن در مارس سال 2011 آغاز شد. صادرات کنسانتره هماتیت و مگنتیت از کارارا به ترتیب در مارس سال 2011 و ژانویه سال 2013 آغاز شد.

 

8l-karara.jpg

 

سیشن آفریقای جنوبی

 

معدن سیشن واقع در نزدیکی شهر معدنی کاتو در استان کیپ شمالی، 918.9 میلیون تن ذخایر ثابت شده و احتمالی سنگ آهن با عیار 59.2 درصد دارد که آن را یازدهمین معدن بزرگ سنگ آهن جهان ساخته است.

 

سیشن بزرگترین معدن در میان سه معدنی است که شرکت کومبا در آفریقای جنوبی صاحب آنهاست و اداره‌شان را برعهده دارد. آنگلوامریکن در این شرکت 69.7 درصد سهم دارد. این معدن که از سال 1947 عملیاتی شده، یکی از بزرگترین معادن روباز جهان به شمار می‌رود. ذخایر ثابت شده این معدن تا دسامبر سال 2012 حدود 642.9 میلیون تن با عیار 59.4 درصد بود.

 

این معدن 30.9 میلیون تن سنگ آهن در سال 2013 در مقایسه با 33.7 میلیون تن در سال 2012 تولید کرد. انتظار می‌رود پروژه‌های توسعه متعدد، عمر این معدن را از 18 سال برآورد شده کنونی افزایش بیشتری دهد.

9l-sishen.jpg

 

منبع: ماین نیوز

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...