رفتن به مطلب

آموزش تهیه یک سند حسابداری ساده در اکسل


ارسال های توصیه شده

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

درود

 

در این تایپیک نحوه ایجاد یک سند حسابداری ساده قرار داده میشه ، با توجه به اینکه رشته بنده حسابداری نیست امیدوارم دوستان گرامی ایرادات احتمالی این آموزش رو اصلاح و راهکار های بهتری نیز ارائه کنندsmile.png

 

 

 

بخش اول: مقدمات

 

در حسابداری سنتی سند حسابداری(Journal Voucher) برگه ای است که حداقل یک تراکنش مالی(شامل یک طرف بدهکار و یک طرف بستانکار) در آن نوشته می شده است. و چنین مدرکی پس از امضای مرجع ذی صلاح و صدور آن قابل ثبت در دفاتر کل، معین و روزنامه است.

با استفاده فراگیر از کامپیوتر در ثبت تراکنشهای مالی این دیدگاه نیز به طور کلی تغییر یافته است. سند حسابداری در ثبت رایانه ای رویدادهای مالی، عبارت است از یک فرم که کاربر می تواند یک/چند تراکنش مالی را در آن وارد نماید. هر تراکنش مالی مرکب از دو آرتیکل و هر آرتیکل در بردارنده حداقل یک کد حساب و مبلغ(بدهکار/بستانکار) می باشد به علاوه هر سند مالی الزاما دارای شماره سریال و تاریخ نیز هست.

 

حساب چیست؟

برای اینکه در هر زمان وضعیت مربوط به هر یک از اقلام حسابداری مشخص باشد ، آن قلم و کلیه تغییرات مربوط به آن در یک صفحه یا کارت به طور جداگانه نوشته می شود که به آن حساب می گویند . هر حساب شامل سه بخش می باشد که بخش اول عنوان حساب ، بخش دوم طرف بدهکار و بخش سوم طرف بستانکار است .

عنوان حساب که مشخص می نماید اطلاعات مندرج در آن حساب متعلق به کدامیک از اقلام دارایی ، بدهی ، حقوق صاحبان سرمایه ، درآمد و هزینه می باشد.

 

طرف راست حساب که در اصطلاح حسابداری آن را طرف بدهکار می نامند و طرف چپ حساب که در اصطلاح حسابداری آن را طرف بستانکار می نامند . در اصطلاح حسابداری ثبت رقمی در سمت راست یک حساب را بدهکار کردن و ثبت رقمی در سمت چپ حساب را بستانکار کردن آن حساب می گویند .

 

ساده ترین شکل حساب به دلیل شباهتی که با حرف لاتین ( T ) دارد به نام

" شکل تی " خوانده می شود که یک فرم ابتدایی می باشد و فقط توسط حسابداران به منظور تجزیه و تحلیل مسایل حسابداری و نیز توسط استادان در هنگام تدریس درس حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد و الا در واحد های اقتصادی فرمهای کامل چاپی که دارای ستونهای متعدد می باشند به صورت اوراق جداگانه یا دفتر به کار می رود .

 

حسابهای موجود در یک موسسه را از جهتی می توان به سه دسته تقسیم نمود :

 

حسابهای دائمی

این حسابها همانطوری که از نامشان پیداست ، دائمی هستند . یعنی ، فقط مربوط به یک دوره مالی نبوده ، مانده آنها به دوره مالی بعد انتقال می یابد . حسابهای ترازنامه ، از نوع حسابهای دائمی می باشند . در پایان هر دوره مالی ، حسابهای دائمی مانده گیری می شوند . سپس مانده های جدید در ترازنامه پایان دوره منعکس گردیده ، به دوره مالی بعد نقل می گردند . به حسابهای دائمی ، حسابهای واقعی نیز گفته می شود .

 

 

حسابهای موقتی

این حسابها ، که حسابهای اسمی نیز خوانده می شوند ، با پایان یافتن دوره مالی بسته شده ، در نتیجه مانده آنها به دوره مالی بعد انتقال نمی یابد . کلمه موقتی ، توصیف کننده خوبی برای این حسابهاست زیرا آنها فقط در طی یک دوره مالی و به منظور طبقه بندی و محاسبه تغییرات حاصله در حساب حقوق صاحبان سرمایه افتتاح گردیده ، در طی این مدت ، تنها افزایشها را نشان می دهند و نمی توانند کاهشها را نشان دهند و سر انجام در پایان دوره مالی نیز بسته می شوند .

حسابهای مربوط به صورت سود و زیان جزء حسابهای موقتی می باشند . زیرا همانطوری که گفته شد ، مانده این حسابها ( درآمد فروش ، خرید ، هزینه های مستقیم خرید ، برگشت از فروش و تخفیفات ، برگشت از خرید و تخفیفات ، تخفیفات نقدی خرید و فروش و کلیه هزینه ها ) به حساب خلاصه سود و زیان بسته می شوند . مانده حساب اخیر ، سود یا زیان ویژه دوره مالی است که به حساب سرمایه انتقال می یابد . در نتیجه در پایان دوره مالی ، مانده ای از این حسابها وجود ندارد که به دوره مالی بعد منتقل گردد.

 

حسابهای مخلوط

این حسابها ، همانطوری که از نامشان پیداست ، مخلوطی از حسابهای دائمی و موقتی می باشند . بدین ترتیب ، در پایان دوره مالی ، با استفاده از تعدیلات ، آن قسمت از مانده حساب را که جزء حسابهای موقتی است ( باید به صورت سود و زیان انتقال یابد ، یعنی در محاسبه سود یا زیان ویژه دوره مالی موثر است و به حساب خلاصه سود و زیان بسته می شود ) ، از آن جدا می نمایند و مابقی را که جزء حسابهای دائمی است ، به ترازنامه پایان دوره انتقال می دهند . پیش پرداختهای هزینه ، پیش دریافتهای درآمد از حسابهای مخلوط می باشند .

لینک به دیدگاه

داده هایی که برای یک سند حسابداری نیاز داریم

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

تاریخ سند: تاریخ ایجاد سند است که یک بار وارد می شود.

شماره سند: شماره سند بر اساس سند هایی که تاکنون داشته ایم به صورت یک سریال منحصر به فرد وارد می شود

عنوان حساب: عناوینی مانند خرید، فروش، بدهی، حقوق و...

بدهکار: با توجه به عنوان حساب ها مشخص می شود و به تعداد عنوان حساب ردیف نیاز دارد

بستانکار: با توجه به عنوان حساب ها مشخص می شود و به تعداد عنوان حساب ردیف نیاز دارد

جمع: مجموع دو ستون بدهکار و بستانکار

شرح سند: توضیحی برای سند است که یکبار به عنوان اطلاعات کلی مطرح می شود

نام مؤسسه: یکبار مطرح شده و نام مؤسسه مربوطه است

شرح ردیف: به تعداد عنوان حساب ردیف نیاز دارد و جهت این است که شخص مراجعه کننده به راحتی اطلاعاتی در رابطه با آن حساب بدست آورد

شماره مدرک: جهت دسترسی راحت به اطلاعات استفاده می شود و به تعداد عنوان حساب ردیف نیاز دارد

تاریخ مدرک: گاهی ممکن است تاریخ سند با تاریخ مدرک مطابق نباشد لذا ستونی جهت تاریخ مدرک در نظر گرفته می شود

نام مشتری یا عطف: در یک مؤسسه مشتریان متعددی خرید و فروش انجام می دهند جهت دسترسی راحت تر به جزئیات مدرک برای اسامی مشتریان نیز ستونی در نظر گرفته می شود.

ردیف: تعداد خط های سند را مشخص می کند

سال مالی: سالی مربوط به سند

نام مدیر عامل: جهت درج و پرینت در انتهای حساب قرار میگیرد

نام تنظیم کننده سند: جهت درج در انتهای سند استفاده می شود

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[TR]

[TD=class: td2][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

71a09725f5b1556d72e02570fe605fa7.jpg

لینک به دیدگاه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[TR]

[TD=class: td2][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

a0887b14d68fa968b7e31407520e9910.png

تبدیل جدول اطلاعات به Table

ابتدا بایستی ردیف اول و عنوان ستون ها را انتخاب و از تب insert گزینه table را انتخاب کنیم به نحوی که نتیجه همانند شکل زیر گردد ،دقت کنید حتما در ابتدا یک خط برای سند انتخاب کنید تا پس از اعمال تنظیمات لازم برای همان یک خط به محض ایجاد یک خط جدید برای سند کلیه تنظیمات اعمال شده به خط جدید منتقل گردد. این نکته از اهمیت زیادی برای ما برخوردار است چون نمیدانیم سند چند خط خواهد داشت.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[TR]

[TD=class: td2][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

dd50985cfa591048e533617b98d5a4b8.jpg

 

دقت کنید گزینه my table has headers تیک خورده باشد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[TR]

[TD=class: td2][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

d0bde9c601f4bd7f6eac697e38764e60.jpg

بر روی table ایجاد شده کلیک کنید و از تب data گزینه فیلتر را غیر فعال نمایید تا زبانه های فیلتر نمایش داده نشوند.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لیست کردن عنوان های حساب و نام مشتریان

در شیت مجزایی عنوان های حساب و نام مشتریان خود را وارد نموده آنهارا از طریق data validation به لیست فروریز تبدیل کنید برای آموزش این بخش به لینک زیر مراجعه کنید

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

در صورت وارد کردن عنوان و حساب و مشتری مغایر با لیست شما پیغامی تنظیم نمایید تا خطا صادر شود (شکل زیر)

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

شماره مدرک و بدهکار و بستانکار

این سه می بایست عدد باشند و بزرگتر از صفر لذا ابتدا بر روی سلول مربوط به هر کدام کلیک کرده CTRL+1 را فشار دهید و تنظیمات زیر را اعمال کنید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

سپس از طریق Datevalidation محدوده ای معتبر برای این اعداد تعریف نموده و پیغام خطای مناسب نیز وارد نمایید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

تاریخ سند و مدرک

برای تاریخ دو کار می توانید انجام دهید

الف: از طریق format cell

با فشردن ctrl+1 همانند تصویر می توانید فرمت تاریخ را تعریف نمایید:

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

ب : از طریق Datavalidation

تاریخ سند مربوط به یک روز است اما تاریخ مدرک امکان دارد مرتبط با روز های متعدد باشد. میتوان تاریخ را به صورت اعداد 6 رقمی از 111111 تا 999999 وارد کنیم یعنی همه تاریخ ها با فرمت مثلا 930331 وارد شود که این روش توصیه می شود.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

نکته: می توان سلول هایی که داده در آنها وارد می شود رنگ یا Border متفاوت داشته باشند.

برای بدهکار و بستانکار اعداد سه رقم سه رقم جدا گردد و ممیز نداشته باشد.

برای عنوان حساب و عنوان مشتری از طریق Validation list اطلاعات انتقال پیدا کند و با اضافه شدن عناوین لیست ایجاد شده به روز شود.

 

 

نکته : برای نام موسسه و نام مدیر عامل بهتر است تابعی نوشته شود تا عنوان از آن تابع استخراج گردد و در تمامی شیت ها از این تابع استفاده شود و در صورت تغییر به راحتی بتوان با اصلاح تابع تمام اطلاعات به روز آوری شود.

نام شرکت:

کد PHP:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

نام مدیر عامل:

 

کد PHP:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

نام تنظیم کننده:

 

کد PHP:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

سال مالی:

 

کد PHP:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

ایجاد جمع سند اتوماتیک

بر روی تیبل ایجاد شده کلیک کنید در نوار ابزار از همانند تصویر بر روی Total Row کلیک کنید:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

و در ردیف اضافه شده گزینه sum را برای بدهکار و بستانکار انتخاب کنید

 

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

از این پس با اضافه شدن هر ردیف جمع کل بدهکار و بستانکار نیز محاسبه می گردد.کلمه جمع را می توانیم خودمان بنویسیم.

از طریق Name manager نام تیبل را به asnad تغییر می دهیم تا در ادامه از این نام در کد های خود استفاده کنیم.

لینک به دیدگاه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

اضافه کردن یک سطر به تیبل

 

در کنار سند یک دکمه گذاشته و آنرا به ماکروی زیر متصل میکنیم

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

در خط زیر asnad نام شیت حاوی سند حسابداری است

کد:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

و در خط زیر ansad نام تیبل حاوی سند است

کد:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

حذف سطر انتخاب انتخاب شده

 

برای حذف ردیف کد زیر را نوشته و آنرا به دکمه ای جهت حذف سند ارتباط دهید در این کد پس از انتخاب ردیف مورد نظر می توان انرا حذف کرد.

کد:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[TR]

[TD=class: td1, width: 20][/TD]

[TD=class: td2][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

ad666808725b8d52ce55eb514ac7e396.jpg

حال اگر دقت کنید مشاهده خواهید کرد کلیه اعتباراتی که در سطر اول از طریق data validation اعمال کرده بودید در سطر های جدید نیز اعمال شده است.

ایرادی که به هنگام حذف سطر ممکن است با ان روبرو شوید این است که اگر سطر انتخاب شده خارج از تیبل باشد با خطای زیر مواجه می شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

جهت کنترل این خطا کدهای زیر را در نظر گرفته ایم

 

کد:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

در صورت بروز خطا کد به لیبل errhandler: منتقل می شود و کد خطا مورد بررسی قرار میگیرد اگر کد خطا 9 بود یوزرفرم1 نمایش داده می شود.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

نکته : شما می توانید بجای فرم از msgbox استفاده کنید.

لینک به دیدگاه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

اضافه کردن شماره ردیف

روش اول برای گذاشتن شماره ردیف استفاده از تابع row است

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عدد 4 ناشی از 4 ردیفی بالایی است که در سند مورد استفاده قرار نگرفته است ، ایراد این روش این است که در صورت کم یا زیاد شدن ردیف این ترتیب به هم می ریزد

 

روش دوم

 

در این روش از تابعی با کد زیر استفاده میکنیم

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

این تابع را در سند به شکل زیر بکار میگیریم:

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

در سلول اول ردیف تابع را فراخوانی می کنیم و در متغیر ورودی تابع یکی از ستون های روبروی ردیف اول مانند عنوان حساب را وارد می کنیم

در این صورت تمام ردیف ها به ترتیب شماره گذاری می شود و با حذف یا اضافه ردیف نیز این ترتیب به هم نمی ریزد

لینک به دیدگاه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

اضافه کردن شماره ردیف

روش اول برای گذاشتن شماره ردیف استفاده از تابع row است

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عدد 4 ناشی از 4 ردیفی بالایی است که در سند مورد استفاده قرار نگرفته است ، ایراد این روش این است که در صورت کم یا زیاد شدن ردیف این ترتیب به هم می ریزد

 

روش دوم

 

در این روش از تابعی با کد زیر استفاده میکنیم

کد:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

این تابع را در سند به شکل زیر بکار میگیریم:

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

در سلول اول ردیف تابع را فراخوانی می کنیم و در متغیر ورودی تابع یکی از ستون های روبروی ردیف اول مانند عنوان حساب را وارد می کنیم

در این صورت تمام ردیف ها به ترتیب شماره گذاری می شود و با حذف یا اضافه ردیف نیز این ترتیب به هم نمی ریزد

لینک به دیدگاه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

تهیه پشتیبان از سند

 

در این نمونه اسناد با همان فرمتی که تهیه شده اند بکاپ گیری می شوند ، در روش دیگر میتوان با فرمت یک دیتابیس از داده ها پشتیبان تهیه کرد به این نحو که برای هر فاکتور فیلدی(ستونی) در نظر گرفته و داده ها را ذخیره کرد

شیت جدیدی با نام bankasnad ایجاد می کنیم سپس در ماژولی کدهای زیر را می نویسیم

کد PHP:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

در قسمت declaration ماژول متغیرهای زیر را به صورت public تعریف میکنیم دلیل این کار این است که که در طول ماژول به مقادیر این متغیرها نیاز داریم و اگر دامنه (طول عمر) آنها محدود به سابروتین شود برنامه خواسته مارا محقق نخواهد کرد

کد PHP:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

قبلا از عمل پشتیبان گیری باید از تراز بودن سند مطمئن شویم تراز بودن به معنای برابر بودن حاصل جمع مقادیر بدهکار و بستانکار است

کد PHP:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

در شیت asnad سلول حاصل جمع بدهکار را sumbed و سلول حاصلجمع بستانکار را sumbes نامیده ایم عدم تساوی این دو به مفهوم تراز نبودن سند است لذا در صورت بروز این خطا کد متوقف شده و تا رفع خطا و تراز کردن سند امکان تهیه پشتیبان نمی دهد.

مورد بعد اطمینان از این است که سند تکراری نباشد ، قبلا گفتیم هر سند شماره منحصر به فردی دارد لذا قبلا از ذخیره سند این شما در شیت بکاپ مورد جستجو قرار میگیرد و در صورتی که وجود داشت پیغام خطا صادر می شود.

 

کد PHP:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

شیت asnad را در این کد به متغیر sheet اختصاص داده ایم و شیت backupasnad را به شیت sh

 

 

کد PHP:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

 

روال کار این است که کد محدوده سند را در شیت asnad کپی کرده و در شیت backupasnsd پیست میکند لذا متغیر هایی به شرح زیر نیاز داریم

Lrow : آخرین ردیف بکار رفته در شیت asnad

Shlrow : آخرین ردیف استفاده شده در شیت backupasnad

Startrow : ردیفی است که هر سند از آن ردیف شروع شده است در نمونه ما سند از ردیف 2 شروع شده است

Copyrng : محدوده ای از سند در شیت asnad که باید کپی شود

کد PHP:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

تابع زیر آخرین ردیف بکار رفته شده در هر شیت را تعیین می کند:

 

کد PHP:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای تعین آخرین ردیف بکار رفته در هر شیت کافیست نام متغیری که به هرشیت اختصاص داده ایم با این تابع فراخوانی نموده و مقدار آن را در ذخیره کنیم

کد PHP:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

حال در شیت asnad از ردیف 2 تا ردیف lrow انتخاب کرده و به متغیر copyrng اختصاص می دهیم

 

کد PHP:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

ممکن است در شیت backupasnad تعداد ردیف های شیتی که استفاده کردیم تمام شده باشد که البته احتمال کمی دارد اما می توان آنرا چک کرد

 

کد PHP:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

حال محدوده copyrng را کپی کرده و بر اساس آخرین ردیف شیت backupasnad پیست می کنیم

 

کد PHP:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

بین هر سند دو ردیف فاصله گذاشته ایم تا تداخلی پیش نیاید.

نکته: برای اجرای این کد فایل برنامه بایستی فعال باشد یعنی در حالت انتخاب قرارداشته باشد در غیر این صورت خطای زیر صادر می شود:

کد PHP:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

می توان این خطا را کنترل کرد

کد PHP:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

در یوزرفرم 2 پیغامی مبنی بر فعال کردن فایل صادر می شود اما پیشنهاد ما این است که فایل را فعال کنید و سپس کد را اجرا کنید تا مکررا با این پیغام روبرو نشوید.

برای اجرای این کد کلیدی به نام تهیه پشتیبان در نظر گرفته و کد را به آن اختصاص می دهیم.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

حذف سند

 

بعد از پکاب گیری سند جاری می بایست حذف شده و تیبل برای ثبت اطلاعات جدید آماده گردد، برای اینکار کد زیر را می نویسیم:

 

کد PHP:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

گفته شد هر سند شماره سند منحصر به فردی دارد ، قصد داریم این شماره به صورت اتوماتیک ایجاد گردد در شیت حساب سلولی در نظر میگیریم

کد PHP:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عدد یک را در این سلول وارد میکنیم که نمایان گر شماره اولین سند است ، در شیت asnad در سلول h2 شماره سند وارد می شد

کد PHP:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

در بخش declaration ماژول متغیری از نوع public جهت ذخیره این شماره تعریف کردیم

کد PHP:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

حال مقدار سلول d1 را به این متغیر نسبت می دهیم

کد PHP:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

محدوده سند را انتخاب نموده و پاک می کنیم

کد PHP:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

یک واحد به شماره سند می افزاییم

 

کد PHP:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

مقدار سلول h2 در شیت asnad را برابر با متغیر shomaresanad قرار می دهیم

 

کد PHP:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

همین مقدار را در شیت hesab و سلول d1 نیز ذخیره می کنیم تا برای سند بعدی مورد استفاده قرار گیرد

کد PHP:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

برای اجرای کد آنرا به کلیدی تحت عنوان پاک کردن سند وصل می کنیم

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

پایان

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...