رفتن به مطلب

ترمز آسانسور و راه اندازی آن توسط گاورنر


ارسال های توصیه شده

وظیفه Overspeed Governor این است که مادامیکه کابین آسانسور با سرعت مجاز به

جهت بالا و پایین حرکت می نماید هیچگونه عکس العملی از خودشان نشان نمی دهد . اما

زمانیکه سرعت کابین از حد مجاز تعیین شده ( که بر اساس بند 5-1-1 استاندارد گاورنر

آسانسور به شماره 7988 ) بالاتر رود دستگاه مزبور فعال شده و ترمز اضطراری را بکار

می اندازد .

Overspeed Governor از اجزاء زیر تشکیل گردیده است :

1-

قسمت اصلی گاورنر یا فلکه بالا .

2- فلکه پایین

3- وزنه

1-

الف- قسمت اصلی گاورنر تشکسل شده است از یک بدنه اصلی که از طرفی قطعات بر روی آن

نصب می گردد و از سمت دیگر به بدنه در محل خود در اتاقک آسانسور نصب می شود .

 

ب – فلکه متحرک که دارای یک شیار V شکل می باشد . شیاراصلی که مخصوص قرار گرفتن

سیم بکسل ( طناب فولادی ) است .

پ – بر روی فلکه متحرک به موازات شیار V شکل

اصلی یک شیار V شکل دیگر به قطر کوچک تر وجود دارد که مخصوص تست گاورنر می باشد .

 

ت – بر روی فلکه متحرک چهار برجستگی وجود دارد که هنگام توقف فلکه گاورنر با

قطعه پاندولی درگیر می شود .

ث – قطعه پاندولی از یک طرف بوسیله قرقره لاستیکی

بر روی چهار پهلوئی که روی فلکه متحرک وجود دارد . حرکت نموده و زمانی که نیروی

گریز از مرکز قطعه پاندولی راب یشتر از حد دوران خود پرتاب می نماید سر دیگر قطعه

پاندولی با برجستگی روی فلکه متحرک درگیر شده و عمل ترمز در فلکه متحرک ایجاد می

گردد .

ج – پس از پس از متوقف شدن فلکه متحرک همزمان میکروسوئیچ نصب شده روی

گاورنر برق موتور آسانسور را قطع می نماید و طناب فولادی که روی شیار اصلی فلکه

متحرک می باشد و به سنت پایین رفته و بر روی شیار فلکه پایین که در انتهای چاهک

آسانسور قرار دارد و بوسیله وزنه ای دائما در حال کشش می باشد و زمانی که فلکه

متحرک توقف می نماید وضعیت خاص وجود در شیار فلکه متحرک باعث کشیدن طناب فولادی

گردیده و طناب فولادی ترمز اضطراری آسانسور را فعال می نماید و در نتیجه آسانسور

متوقف می گردد .

اطلاعات مربوط به دستگاه فعال کننده ترمز اضطراری منطبق با

مقررات استاندارد ملی ایران به شماره 7988 تهیه گردیده است .

 

برای نصب

کردن گاورنر بالای ریل راهنما در آسانسور های بدون وتورخانه حتما باید پنجره ای

برای راحتی جهت سرویس و باز راه اندازی ( روشن کردن میکروسوئیچ ) تعبیه گردد . (

طراح و ترتیب نصب روی ریل بالایی آسانسور ) .

 

دستورالعملهایی که مخصوصا

باید در رابطه با ایمنی و جلوگیری از صدمات احتمالی مورد توجه قرار گیرند با علائم

زیرین مشخص گردیده اند .

توجه ! دلالت بر خطر دارد.

موقعیتهایی را که برای

اشخاص خطراتی را در بر دارد نشان داده و بر اقدامات رفتاری تاکید دارد . خطر ! خطر

صدمه احتمالی بر عناصر ساختاری و قطعات جزء – برای مثال : اشتباه در امر مونتاژ

کردن و غیره .

نشان دادن اطلاعات مفید است .

 

وسائیل ایمنی و حفاظتی

برای ریزش نکردن ( سکوی کاری جهت ایمنی افراد ) نصب گردد .

 

 

پوشاندن

گودال روی کف

دستورالعملهای عملیاتی زیرین بخش یکپارچه ای از کل تاسیسات بحساب

می آیند که آنها را باید در یک مکانی حفاظت شده و بسیار سهل الوصول نظیر آنچه که

در اتاقک موتور موجود است نگهداری کنید .

 

فعال کننده ترمز اضطراری به گروه

عناصر ساختاری ایمنی تعلق دارد بطور مطلق مراعات کردن قواعد و مقررات که دلالت بر

عناصر ساختاری آن را از قبیل اطلاعات در دستورالعملهای عملیاتی دارند بسیار ضروری

و لازم هستند .

به این دلیل قبل از شروع به کار با این قطعات باید عملیات

زیرین بویژه در ارتباط با فصل مربوط به احتیاطهای ایمنی باید خوانده شده مورد توجه

قرار گیرد .

وسائل ایمنی نیاز ویژه به توجه و مراقبت دارند و کار کردن کامل

آنها برای عملیات سالم و دستگاه بسیار ضروری است . اگر وسایل ایمنی قبلا در

کارخانه نصب و تنظیم گردیده اند عملیات آنها باید بلافاصله مورد آزمایش قرار بگیرد

.

 

در این دستورالعمل وسایل ایمنی شرح داده شده اند : کلید ایمین روی

دستگاه کنترل کننده ترمز اضطراری که در کارخانه تنظیم گردیده است . کلید ایمنی

روی وزنه کششی با وزنه پارسنگ ( فقط با دستگاههایی که با استاندارد ملی ایران 7988

مطابقت دارد . )

 

برنامه ریزی عملیات

 

با دریافت محموله کنترل کردن

اجناس و مقایسه کردن هر قطعه با سفارش خرید جهت تائید انطباق و کامل بودن آن یک

امر بسیار لازم و ضروری است .

اطلاعات مندرج در پلاک و صفحه نشان دهنده نوع

مدل بایستی با سفارش خرید مورد مقایسه قرار گیرد .

کلیه کارهای آسانسور در

اتاق موتور آسانسور یا چاهک تنها باید بوسیله کارکنان ماهر و آموزش دیده انجام

گیرد

 

 

بویژه مقررات ایمنی زیرین باید مورد توجه قرار گیرند :

 

 

 

- حفظ و نگهداری وسائل مونتاژ و سایر اشیاء برای اجتناب از افتادن

 

- اگر کارها باید روی کابین آسانسور انجام شوند درب ها باید قفل شده و علائم

هشدار دهنده مناسب نصب شوند .

سوار کردن دستگاه کنترل کننده ترمز اضطراری

 

سوار کردن در اتاقک موتور

آمادگی

سوار کردن دستگاه کنترل ترمز اضطراری

یا مستقیما روی کف اتاقک موتور یا روی پایه مجزای دیگری که پایه هم روی کف اتاقک

نصب می شود انجام می گردد .

کف و پایه مجزا باید فشار 25 نیوتن را تحمل نماید

.

در آسانسور های استاندارد EN81 با سوراخهای عبور طناب باید تا حد امکان کوچک

نگهداشته شوند و بوسیله حلقه های ایمنی به بلندی 50 میلی متر محکم شوند .

قبل

از آنکه سوار کردن قطعات انجام شود نصب حلقه روی کف ضرروی است .

اگر قرار است

بعد از سوار کردن روی سیمان کف سنگی روی آن قرار داده شود بایستی ارتفاع آن در نظر

گرفته شود .

 

 

 

 

اگر پایه مجزا مورد استفاده قرار گرفته ابتدا آنرا

با پیچ به دستگاه کنترل کننده ترمز اضطراری ببندید .

 

کنترل کننده ترمز

اضطراری را روی شکاف عبوری طناب قرار داده و آنرا با شاقول با دستگاه ترمز مثلا با

محل اتصال به پاراشوت در یک ردیف قرار دهید .

 

دستگاه کنترل کننده ترمز

اضطراری را محکم کنید.

 

دقت نمائید طناب فولادی روی شیار تست را از بین

شیار پایه گاورنر ردون درگیری با پایه گاورنر رد نمائید.

 

 

 

مقررات

ایمنی کار با دستگاه روی آسانسور بایستی مراعات شوند . کنترل کننده ترمز اضطراری

را به همان گونه که در تصویر های 1 و 2 نشن داده شده سوار کنید .

 

 

 

 

 

سوار کردن طناب نگهدارنده و وزنه کششی و وزنه پارسنگ

 

عملیات فنی کامل دستگاه کنترل کننده ترمز اضطراری تنها با سوار کردن صحیح خود

طناب و وزنه کششی با وزنه پارسنگ امکان پذیر است . بایستی ارتفاع وزنه کششی با

وزنه پارسنگ کاملا روشن و واضح گردد که ،

- به هیچ عنوان وزنه پارسنگ نباید با

کف تماس داشته باشد زیرا کنرل کننده ترمز اضطراری عمل نخواهد کرد .

- وقتی

شاسی کابین دستگاه آسانسور به پایین ترین موقعیت خود برسد لنگر طناب پایین تر و

انتهای طناب باقیمانده رو به پایین نبایستی با قرقره وزنه کششی برخورد کند.

 

 

 

 

 

- کرپی ترمز اضطراری ایمنی را متصل نمایید .

 

- یک سر

طناب فولادی را بالای ضامن ترمز

 

اضطراری و سر دوم طناب فولادی را به کرپی

پایین ضامن ترمز اضطراری ( پاراشوت ) ببندید .

 

- حائل را در 550 میلیمتر (

تصویر 2 ) در ته چاه قرار دهید . وزنه پارسنگ را آنقدر نگهدارید تا در موقعیت اریب

قرار گیرد . ( تصویر 2 )

 

 

 

یک سر طناب فولادی به بالای اهرم فعال

کننده ترمز اضطراری بسته شود و سر دیگر طناب فولادی به سمت پایین اهرم فعال کننده

ترمز اضطراری بسته شود .

اگر کار مونتاژ و سوار کردن کامل انجام شود وزنه

پارسنگ باید یک موقعیت با کمی زاویه رو به پایین حدود 300 میلی متر از کف چاه

فاصله داشته باشد ( شکل 2 )

 

نصب کلید های برق ایمنی

 

تمام کارهای

مربوط به تجهیزات برقی تنها باید توسط برق کار متخصص و کارکنان ماهر انجام گیرد.

 

 

قبل از شروع به عملیات برق تمام قسمتهای دستگاه باید قطع و خاموش شوند.

 

 

وقتی کابلهای ارتباطی را نصب می نمائید دقت کنید که کابلهای تک قطبی دارای

دو پوشش باشند.

- کلیدهای ایمنی زیرین باید نصب شوند .

- دستگاه کنترل

کننده ترمز ایمنی دارای کلید ایمی برق می باشد .

 

 

- فلکه پایین با وزنه

کششی و کلید ایمنی ( کامل ) تائید استاندارد ملی ایران به شماره 7988 می باشد .

 

برای بهتر کارکردن پاندولی آن را روغنکاری نمائید .

 

 

برقررای عملیات

 

دستگاه کنترل کننده ترمز اضطراری و کلید ایمنین کنترل کننده ترمز اضطراری قبلا

در کارخانه نصب و تنظیم گردیده و وقعیت آن ثابت گردیده که غیر قابل تغییر است .

 

گیره نصب وزنه کششی را با وزنه پارسنگ بطریقی تغییر دهید که کلید ایمنی عمل

نکند ( تصویر 1 موقعیت 2 )

بعد از سوراخ کردن طناب کششی را رها کرده کار کنترل

را با حرکت دادن بازوی کششی بررسی کنید . بازوی کششی که همراه با فلکه پایین می

باشد در صورت بالا رفتن و پایین آمدن کلید ایمنی در هر دو سمت باید عمل کند . بعد

از تعیین موقعیت مناسب آنرا در موقعیت شروع وباره تنظیم نمود .

 

عملیات کششی

طناب دستگاه کنترل کننده ترمز اضطراری

بعد از شروع و کار کردن طولانی مدت

دستگاه تنظیم دوباره طناب کنترل کننده ترمز اضطراری ضروری است .

به حداقل فاصله

بین انتهای چاه و وزنه پارسنگ توجه کنید ( فاصله نباید کمتر از 30 ساننتیمتر باشد .

)

 

کار کردن آزمایشی بعداز مونتاژ کردن

ریلها را قبل از اینکه اولین

آزمایش کارکرد انجام شود پاک کنید.

 

قبل از شروع به اولین آزمایش کاری

آسانسور محل عبور کابین را از اشخاص و اشیاء خالی کنید . پیش از آنکه اولین آزمایش

کاری کلی انجام شود ضروری است که در تمام مناطق مورد نظر بطور آهسته همراه با

دستگاه کنترل دستی حرکت دهید بعد از آن فاصله را برر سی نمائید که فاصله کافی برای

تمام قطعات بسته شده بویژه در محوطه بست ریلها و طناب فولادی روی دستگاه کنترل

کننده ترمز اضطراری و تراول کابل وجود داشته باشد .

اگر امکان دارد قبل از آن

ناهمو اریها و نقاط باریک و خطرناک را یافته و آنها را رفع نمائید .

در نتیجه

یک آزمایش کاری را انجام می دهید .

دستگاه کنترل کننده ترمز اضطراری رابا دست

بکار اندازید پس از ترمز کردن پاراشوت آسانسور را آرام بطرف پایین برانید .

 

دستگاه کنترل کننده ترمز اضطراری باید پاراشوت را رها کند .

کلید ایمنی

باید مدار ایمنی آسانسور را فعال کرده و خاموش نماید . با یک حرکت کند رو به بالا

و یا روبه پایین کنترل کننده ترمز اضطراری و پاراشوت را در طرف عقب گذارید .

 

 

کنترل کردن تمام عملیات

متقابلا خلاصی باید در یک سرعت اسمی و همچنین

وسائل ایمنی مربوط کنترل گردند .

کنترل کردن خلاصی باید بعنوان یک تست کار

دینامیکی انجام گیرد.

 

در طول انجام آزمایش هیچ کس نباید در کابین آسانسور

باشد . طناب فولادی نگهدارنده متناوبا دستگاه کنترل کننده ترمز اضطراری را کشیدن

طناب فولادی با دست بکار انداخت کلید ایمنی باید خلاص شده و مدار ایمنی آسانسور را

خاموش می نماید .

با یک حرکت کند رو به بالا یا رو به پایین دستگاه کنترل

کننده ترمز اضطراری را دوباره به عقب بیاورید.

 

کنترل کردن دستگاه ایمنی

برای طناب فولادی کششی

کلید ایمنی روی وزنه کششی با وزنه پارسنگ با برداشتن

طناب فولادی کنترل کننده ترمز اضطراری از قرقره طناب فولادی کنترل می شود .

 

بطور کلی کنترل کننده ترمز اضطراری و وزنه کششی نیازی به نگهداری ندارد .

 

در واقع چنین استنباط می گردد که با استفاده درست و نعقول و مراقبت مداوم در

نگهداری آن نیازی به مداخله وجود ندارد . ولی اساسا بخاطر استفاده مکرر از دستگاه

بایستی کنترل و بازبینی های نوبتی و ادواری از آن انجام گردد.

بعد از تغییرات

بنیادی و یا بعد از اتفاقی این امر ضروری است که دستگاه مورد بازبینی و کنترل قرار

گیرد و بخصوص در شرایطی که لوازم ایمنی آسیب دیده باشند.

تغییرات صدمات و

اختلالات بایستی اصلاح گردیده و در محدوده زمانی بسیار کوتاه مرمت و رفع شوند .

 

کنترل های نوبتی و ادواری نه تنها ایمنی و سلامتی دستگاه را افزایش می دهند .

بلکه موجب می گردند که دستگاه عاری از درد سر و اشکال بوده و عمر طولانی تر برای

ارائه خدمات داشته باشند . بویژه آن کنترلها و عملیات نگهداری ای توصیه می شوند که

قانونا پیش بینی شده اند توصیه می گردد . لطفا اگر تردیدی در رابطه با کارآیی

عملیاتی قطعات دستگاه دارید با فروشنده تماس بگیرید.

 

برنامه نگهداری و

کنترل

هر 6 ماه کارآیی عملیاتی وسیله کنترل ترمز اضطراری را بازبینی و کنترل

کننده سیستم ترمز اضطراری و عناصر ساختاری مربوط بدقت بررسی نمائید .

خطر پاره

شدن طناب فولادی زمانی است که طناب نگهدارنده در یک سیر ناهموار و نامرتب و غیر

عادی حرکت کند در واقع وقتی طناب با جداره و لبه شیار تماس داشته باشد احتمال

پارگی وجود دارد.

سهولت حرکت اهرم غلتکی را بررسی و در صورت نیاز آن را جابجا

کنید .

کلید ایمنی را با دست بررسی کنید ( خلاصی دستی )

دستگاه را همیشه

از گرد و غبار و آلودگی پاک کنید .

پلاک مدل دستگاه باید خوانا باشد.

 

 

انجام دادن تعمیرات

بطور کلی در مورد تعمیرات بهیچوجه نمی شود قطعات

دستگاه کنترل کننده ترمز اضطراری را از هم جدا کرده و آنرا اصلاح نمود ( چون مهر و

موم گردیده )

بخودی خود تعویض قطعات و اجزاء دستگاه بدلیل معیوب بودن یا

سائیدگی به دلائل زیر مجاز نیست.

بدلیل قوانین و مقررات مربوط به ضمانت دستگاه

و ترتیبات فنی و ایمنی .

فقط قطعات یدکی اصلی باید روی دستگاه سوار گردد .

 

استفاده کردن از آسانسور بدون دستگاه کنترل کننده سیستم ترمز اضطراری حتی بطور

موقت مجاز نیست

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...