رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

برای آشنایی دانشجویان با مقررات سازمان نظام مهندسی در زمینه ساختمان ( به خصوص شاخه های تاسیسات ، مربوط به رشته مکانیک ) ، بر آن شدیم تا کلیه این مباحث را بر روی سایت قرار دهیم . میتوانید به صورت تفکیک شده دانلود نمایید.

 

مبحث 1 : تعاریف

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مبحث 2 : نظامات اداری

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مبحث 3 : حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مبحث 4 : الزامات عمومی ساختمان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مبحث 5 : مصالح و فرآورده های ساختمانی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مبحث 6 : بارهای وارد بر ساختمان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مبحث 7 : پی و پی سازی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مبحث 8 : طرح اجرای ساختمانها بامصالح بنایی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مبحث 9 : طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مبحث 10 : طرح و اجرای ساختمانهای فولادی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مبحث 11 : اجرای صنعتی ساختمانها

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مبحث 12 : ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مبحث 13 : طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مبحث 14 : تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مبحث 15 : آسانسورها و پله برقی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مبحث 16 : تاسیسات بهداشتی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مبحث 17 : تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمان ها

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مبحث 18 : عایق بندی و تنظیم صدا

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مبحث 19 : صرفه جویی در مصرف انرژی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مبحث 20 : علائم و تابلوها

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

موارد آزمون برای هر کدام از رشته ها

 

رشته عمران (محاسبات)

 

 اصول و مباني بارگذاري ساختمان و مبحث ششم (1385)

 

 اصول و مباني تحليل سازه‌ها (در حد سرفصل‌هاي رسمي دانشگاهي)

 

 اصول و مباني مكانيك خاك و مهندسي پي و مبحث هفتم (1388)

 

 اصول و مباني طراحي و اجراي ساختمانها با مصالح بنايي و مبحث هشتم(1384)

 

 اصول و مباني طراحي و اجراي ساختمانهاي بتني و مبحث نهم (1388)

 

 اصول و مباني طراحي و اجراي ساختمانهاي فولادي و مبحث دهم(1387)

 

 

 

 

 

رشته عمران (نظارت)

 

 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (1374)

 

 مبحث دوم ( نظامات اداري)(1384)

 

 مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (1382)

 

 مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان)( 1385)

 

 مبحث هفتم (پي و پي‌سازي) (1388)

 

 مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( 1384)

 

 مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه) مصوب 1388 و تكنولوژي بتن (مطابق سرفصلهاي رسمي دانشگاهي)

 

 مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي) (1387)

 

 مبحث يازدهم (اجراي صنعتي ساختمانها) ( 1383)

 

 مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1385)

 

 راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا) (1386)

 

 راهنماي قالب‌بندي ساختمانهاي بتن‌آرمه (1382)

 

 * تحليل سازه‌ها و طراحي سازه‌هاي فولادي و بتني (در حد اطلاعات دانشگاهي و كلي)

 

 * روشها و جزئيات اجرايي ساختمان

 

 

 

رشته تاسيسات برقي

 

 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (1375 و 1374)

 

 مبحث دوم ( آئين‌نامه ماده33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و شيوه‌نامه آن)(1384)

 

 مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1385)

 

 مبحث سيزدهم (طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمانها) (1382)

 

 مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌هاي برقي(1387)

 

 راهنماي مبحث سيزدهم( طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمانها) (1382)

 

 * طرح و اجراي تأسيسات برقي

 

 

 

رشته تاسيسات مكانيكي

 

 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (1374 و1374)

 

 مبحث دوم ( آئين‌نامه ماده33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و شيوه‌نامه آن)(1384)

 

 مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1385)

 

 مبحث چهاردهم (تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع) (1380)

 

 مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌هاي برقي) (1387)

 

 مبحث شانزدهم (تأسيسات بهداشتي)

 

 مبحث هفدهم (تأسيسات لوله‌كشي و تجهيزات گاز طبيعي ساختمانها)(1387)

 

 مبحث نوزدهم ( صرفه جويي در مصرف انرژي)

 

 * طرح وا جراي تأسيسات مكانيكي

 

 

 

 

 

رشته شهرسازي

 

 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن

 

 مبحث دوم ( نظامات اداري)(1384)

 

 مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(1387)

 

 مبحث بيستم( علائم و تابلوها)(1384)

 

 حقوق، قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به شهرسازي كشور( نظير قانون تغيير نام آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي، قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، قانون شهرداريها، آيين نامه بررسي و تصويب انواع طرحها از سطح ملي تا محلي، مباحث عمومي حقوق شهري و مشابه)

 

 مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران

 

 * اطلاعات تكنيكي لازم در زمينه نقشه كشي و آمار

 

 

 

رشته نقشه برداري

 

 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (1375 و 1374)

 

 مبحث دوم ( نظامات اداري)(1384)

 

 مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1385)

 

 دستورالعمل‌هاي تيپ نقشه‌برداري (نشريه شماره 119 و 95 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي)

 

 * متره و برآورد كارهاي نقشه‌برداري

 

 نقشه‌برداري عمومي (در حد اطلاعات دانشگاهي)

 

 * كاربرد روشها و دستگاههاي نقشه‌برداري در ساختمان‌سازي و شهرسازي

 

 * كاربرد عكس‌هاي هوايي و اطلاعات ماهواره‌اي در صنعت ساختمان سازي

 

 * تعيين موقعيت املاك

 

 * گرايشهاي ميكروژئودزي( جهت رفتارسنجي و كنترل سازه‌هاي سنگين)، فتوگرامتري كاربردي، هيدروگرافي سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي (gis,lis)( درحد كاربردي)

 

 

 

رشته ترافيك

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن

مبحث دوم ( آئين‌نامه ماده33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و شيوه‌نامه آن) (1384)

آئين‌نامه طراحي راههاي شهري، مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري

* اطلاعات لازم در مورد مطالعات ترابري و طرحهاي ساماندهي ترافيك

* طراحي جزئيات فني و مهندسي معابر و تقاطع‌ها

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...