رفتن به مطلب

آخرین ویرایش مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان


ارسال های توصیه شده

شما می توانید آخرین تغییرات مقررات ملی ساختمان را در این پست دانلود نمایید

 

تا کنون 22 مبحث توسط دفتر مقررات ملی ساختمان تدوین گشته است که در اینجا قرار خواهد گرفت

 

* جدول زیر مطابق با جدول منتشر شده سازمان مقررات ملی کشور می باشد اما لینک های دانلود بروز است

 

[TABLE]

[TR]

[TD]

مبحث

[/TD]

[TD]

عنوان مباحث

[/TD]

[TD]

اولین ویرایش

[/TD]

[TD]

دومین ویرایش

[/TD]

[TD]

سومین ویرایش

[/TD]

[TD]

چهارمین ویرایش

[/TD]

[TD]

Title

[/TD]

[TD]

Part

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

1

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]

1392

[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]

Definitions

[/TD]

[TD]

1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent]

2

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1384

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

Administration

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

2

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

3

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]

1380

[/TD]

[TD]

1392

[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]

Building Fire Protection

[/TD]

[TD]

3

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent]

4

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1387

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1392

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

General Building Requirements

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

4

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

5

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]

1369

[/TD]

[TD]

1382

[/TD]

[TD]

1389

[/TD]

[TD=align: center]

1392

[/TD]

[TD]

Building Materials & Products

[/TD]

[TD]

5

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent]

6

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1380

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1385

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1392

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

Design Loads for Buildings

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

6

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

7

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]

1369

[/TD]

[TD]

1388

[/TD]

[TD]

1392

[/TD]

[TD][/TD]

[TD]

Foundations

[/TD]

[TD]

7

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent]

8

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1384

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

Masonry Buildings

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

8

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

9

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]

1368

[/TD]

[TD]

1385

[/TD]

[TD]

1388

[/TD]

[TD=align: center] 1392[/TD]

[TD]

Design and Construction of Concrete Structures

[/TD]

[TD]

9

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent]

10

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1368

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1384

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1387

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent] 1392[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

Design and Construction of Steel Structures

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

10

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

11

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]

1383

[/TD]

[TD]

1392

[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]

Industrialized Construction

[/TD]

[TD]

11

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent]

12

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1372

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1380

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1385

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent, align: center] 1392[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

Safety and Precautions in Construction

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

12

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

13

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]

1372

[/TD]

[TD]

1382

[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]

Electrical Installations

[/TD]

[TD]

13

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent]

14

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1380

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1391

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

Mechanical Systems

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

14

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

15

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]

1380

[/TD]

[TD]

1387

[/TD]

[TD]

1392

[/TD]

[TD][/TD]

[TD]

Elevators and Escalators

[/TD]

[TD]

15

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent]

16

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1372

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1382

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1391

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

Plumbing systems

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

16

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

17

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]

1381

[/TD]

[TD]

1387

[/TD]

[TD]

1389

[/TD]

[TD][/TD]

[TD]

Natural Gas Piping

[/TD]

[TD]

17

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent]

18

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1380

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1390

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

Acoustics and sound Control

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

18

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

19

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]

1370

[/TD]

[TD]

1381

[/TD]

[TD]

1389

[/TD]

[TD][/TD]

[TD]

Energy Conservation

[/TD]

[TD]

19

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent]

20

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

1384

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

Signs and symbols

[/TD]

[TD=bgcolor: transparent]

20

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

21

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]

1391

[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD=align: left]

Passive Defense

[/TD]

[TD]

21

[/TD]

[/TR]

[TR]

[/TR]

[TR]

[TD]

22

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]

1392

[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]

Care and maintenance

[/TD]

[TD]

22

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

پسورد: http://www.noandishaan.com

لینک به دیدگاه
  • 5 ماه بعد...
  • 1 ماه بعد...
  • 1 ماه بعد...

دانلود ویرایش جدید

از سایت دکتر حسین زاده

[TABLE=class: zarback, width: 450]

[TR]

[TD][h=2] مبحث اول تعاریف [/h] 1392 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2] مبحث 2: نظامات اداری [/h] ویرایش 1384 (ویرایش دوم)، چاپ 1392(چاپ سیزدهم) [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2] مبحث 3: حفاظت ساختمانها در برابر حریق [/h] 1392 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2] مبحث 4: الزامات عمومی ساختمان [/h] 1392 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2] مبحث 5: مصالح و فرآورده های ساختمانی [/h] 1392 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2] مبحث 6: بارهای وارد بر ساختمان

1392 [/h] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2] مبحث 7: پی و پی سازی [/h] 1392 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2] مبحث 8: طرح واجرای ساختماهای با مصالح بنایی [/h] 1392 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2] مبحث 9: طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه

1392چاپ سوم [/h] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2] مبحث 10: طرح و اجرای ساختمانهای فولادی

1392 [/h] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2] مبحث 11: اجزای صنعتی ساختمانها [/h] 1392 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2] مبحث 12: ایمنی و حفاظت کار حین اجر [/h] 1392 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2] مبحث 13: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانه [/h] ویرایش 1382، چاپ 1392 (چاپ سیزدهم) [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2] مبحث 14: تاسیسات گرمایی تعویض هوا و تهویه مطبوع [/h] ویرایش 1391 (ویرایش دوم)، چاپ 1391 (چاپ اول) [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2] مبحث 15: آسانسورها و پله های برقی [/h] 1392 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2] مبحث 16: تاسیسات بهداشتی [/h] ویرایش 1391 (ویرایش سوم)، چاپ 1391 (چاپ اول) [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2] مبحث 17: لوله کشی گاز طبیعی ساختمانه [/h] 1389 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2] مبحث 18: عایق بندی و تنظیم صدا [/h] 1390 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2] مبحث 19: صرفه جویی در مصرف انرژی - بخش ساختمانهای فولادی [/h] ویرایش 1389، چاپ 1389 (چاپ اول) [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2] مبحث 20: علایم و تابلوها [/h] 1388 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2] مبحث 21: پدافند غیرعامل [/h] ویرایش 1391، چاپ 1392 (چاپ پنجم) [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2] مبحث 22: مراقبت و نگهداری از ساختمانها [/h] 1392 [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2] قانون نظام مهندسی [/h] ویرایش 1390، چاپ اول [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [h=2] ویرایش سوم استاندارد 2800 [/h] 1.7Mb[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

تشکر از دوستان که فایل ها رو بروز می کنند

من فقط این نکته اشاره کنم که برخی از مباحث ویرایش اخر انها برای گذشته بوده و ویرایش جدید ندارند

مثل همین مباحثی 16 و 14 که اشاره شده اخرین ویرایش آن برای سال 91 می باشد یا مبحث 13 که از سال 82 تغییری نکرده

:icon_gol:

لینک به دیدگاه
  • 11 ماه بعد...
  • 1 سال بعد...

همه مباحث قدیمی بودن از همه این مباحث جدیدترش رو دارم - فقط مدیریت محترم سایت بگذارید اول مرجعین محتویات سایت رو ببینن بعدا مراجعین رو مجبور به ثبت نام کنید

لینک به دیدگاه
همه مباحث قدیمی بودن از همه این مباحث جدیدترش رو دارم - فقط مدیریت محترم سایت بگذارید اول مرجعین محتویات سایت رو ببینن بعدا مراجعین رو مجبور به ثبت نام کنید

 

اگر جدیدتر دارید، خوشحال میشیم مثل سایر دوستان تو تاپیک با دیگران به اشتراک بذارین :a030:

لینکها قابل مشاهده نبود، ولی سالشون قابل مشاهده بود قبل از دانلود :w16:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...