رفتن به مطلب

دفاعیه جغرافیا ؟؟؟!!!!!


hamid_hisystem

ارسال های توصیه شده

من جغرافیا می خوانم

روزاولی که به دانشگاه آمدم و به دانشجویانی که در این رشته تحصیل می کنند پیوستم اصلا دلم نمی خواست مرا دانشجوی جغرافیا بنامند وهرکس ازمن می پرسید :چه رشته ای می خوانی ؟ همیشه نام جغرافیا را از رشته ام حذف می کردم ومی گفتم برنامه ریزی شهری می خوانم . هرچند اساتید خیلی سعی می کردند ماهیت این رشته را برایم مشخص کنند اما باز هم دلم نمی خواست مرا دانشجوی جغرافیا معرفی کنند .

اوایل از درس هایی که نام جغرافیا درآن بود مثل فلسفه جغرافیا ،جغرافیا ی طبیعی ایران ،جغرافیای جمعیت و امثال آن ها بسیار متنفر بودم وخلاصه از هرکه وهر چه،که برچسب جغرافیا به من می چسباند بیزار بودم .

اکنون که بعد از چند سال که در این رشته تحصیل می کنم حداقل ماهیت این رشته را فهمیدم دیگر از جغرافیا بیزار نیستم ولی کمی به خودم حق می دهم اگر به کسی می گفتم جغرافیا می خوانم پیش خود می گفت این رشته فقط حفظ کردن نام کوه ها،دریاها ،پایتخت ها و... است حالا باید من یک ساعت توضیح می دادم نه این طور نیست این رشته همه چیز را با دید سیستمی می نگرد ،همیشه همه جانبه به موضوع می نگرد . مگر وقت می شد به آقا بگویم وقتی می گوییم جغرافیا علم مکان ها است این به معنی تنها حفظ اسم آن ها نیست ،من چگونه می توانستم به او توضیح دهم وقتی ما مثلا از مادر شهر نیویورک صحبت می کنیم فقط این نیست که بگوییم در کدام کشور قرار دارد یا چقدر جمعیت دارد ؟اصلا بنده ی خدا چه می داند که جغرافیا چیزی فراتر از حفظ چند اسم واعداد وارقام جمعیتی است ،او چه می داند وقتی ما از شهر صحبت می کنیم آن را سیستمی و همه جانبه بررسی می کنیم یعنی آن را از لحاظ ساخت وکالبد فیزیکی آن ونقش اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،طبیعی و... وتاثیر آن ها بر یکدیگروحتی تاثیر کل یا تک تک آن ها بر شهر بررسی را می کنیم بنده ی خدا از کجا بداند جغرافیا تنها یک درس تئوری نیست اصلا ای کاش همه زندگی را با عینک جغرافیا می دیدند تا من هم مجبور نباشم اینقدردر این باره توضیح دهم .

به هر حال من به آن ها حق می دهم که چنین تصوری از جغرافیا داشته باشند زیرا آن ها که جغرافیا نمی خوانند و تنها تصوری که از جغرافیا دارند همان سه ،چهار تا کتابی است که دوره ی راهنمایی ودبیرستان خوانده اند که آن هم جز حفظ اسامی کوه ها ، دریاها ، شهرها ، کشورها و امثال آن نبود .

آن ها حق دارند چون تا به حال آن هایی که جغرافیا خواندند هیچ کاری نکرده اند یا نگذاشتند که کاری انجام دهند این شاید به خاطر این است که در جایی که ما زندگی می کنیم کمتر کسی را در تخصص خود به کار گرفته اند این مستلزم فرهنگ سازی است ،این فرهنگ هنوز جا نیافتاده و مردم هنوز نمی دانند که چه کار هایی را باید به چه کسانی واگذار کنند .

 

من هم اکنون با اطلاعی که از رشته ی خود دارم با افتخار وبا آگاهی کامل می گویم من یک دانشجوی جغرافیا وبرنامه ریزی شهری هستم با تاکید بر جغرافیا . به امید آن روز که این فرهنگ در بین مردم جا بیافتد که جغرافیا تنها یک رشته ی تئوری نیست بلکه همانند رشته های کاربردی دیگر یک رشته ی کاربردی مبتنی بر پایه های نظری و تئوری است .

لینک به دیدگاه

حمیدجان کاملا باهات موافقم چون خودمم دارم تو این رشته درس میخونم و از این طرز تفکر عذاب میکشم.

ای کاش میشد به همه بگیم که

بابا رشته ما خیلی ارزش داره.بفهمین

اصلا میدونی چیه تقصیر مسئولین ماست. به جای اینکه بیان بچه های رشته برنامه ریزی شهری یا شهرسازی رو تو شهرداری ها استخدام کنن میان از هر رشته ای برای ساختن و آباد کردن یه شهر استفاده میکنن. برای همینه که وضعیت بعضی از شهرها روز به روز بدتر میشه.آخه یکی نیست بگه مهندس کشاورزی (مثلا) از شهر چی می دونه که اونو شهردار کردین؟برید ببینید تو خارج از ایران برای این رشته چه ارزشی قائل میشن.یه کاری میکنید از ایران فرار کنما اون وقت میگن چرا تو ایران فرار مغزها زیاده:ws3:

لینک به دیدگاه
  • 8 ماه بعد...

من جغرافیا می خوانم

روزاولی که به دانشگاه آمدم و به دانشجویانی که در این رشته تحصیل می کنند پیوستم اصلا دلم نمی خواست مرا دانشجوی جغرافیا بنامند وهرکس ازمن می پرسید :چه رشته ای می خوانی ؟ همیشه نام جغرافیا را از رشته ام حذف می کردم ومی گفتم برنامه ریزی شهری می خوانم . هرچند اساتید خیلی سعی می کردند ماهیت این رشته را برایم مشخص کنند اما باز هم دلم نمی خواست مرا دانشجوی جغرافیا معرفی کنند .

اوایل از درس هایی که نام جغرافیا درآن بود مثل فلسفه جغرافیا ،جغرافیا ی طبیعی ایران ،جغرافیای جمعیت و امثال آن ها بسیار متنفر بودم وخلاصه از هرکه وهر چه،که برچسب جغرافیا به من می چسباند بیزار بودم .

اکنون که بعد از چند سال که در این رشته تحصیل می کنم حداقل ماهیت این رشته را فهمیدم دیگر از جغرافیا بیزار نیستم ولی کمی به خودم حق می دهم اگر به کسی می گفتم جغرافیا می خوانم پیش خود می گفت این رشته فقط حفظ کردن نام کوه ها،دریاها ،پایتخت ها و... است حالا باید من یک ساعت توضیح می دادم نه این طور نیست این رشته همه چیز را با دید سیستمی می نگرد ،همیشه همه جانبه به موضوع می نگرد . مگر وقت می شد به آقا بگویم وقتی می گوییم جغرافیا علم مکان ها است این به معنی تنها حفظ اسم آن ها نیست ،من چگونه می توانستم به او توضیح دهم وقتی ما مثلا از مادر شهر نیویورک صحبت می کنیم فقط این نیست که بگوییم در کدام کشور قرار دارد یا چقدر جمعیت دارد ؟اصلا بنده ی خدا چه می داند که جغرافیا چیزی فراتر از حفظ چند اسم واعداد وارقام جمعیتی است ،او چه می داند وقتی ما از شهر صحبت می کنیم آن را سیستمی و همه جانبه بررسی می کنیم یعنی آن را از لحاظ ساخت وکالبد فیزیکی آن ونقش اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،طبیعی و... وتاثیر آن ها بر یکدیگروحتی تاثیر کل یا تک تک آن ها بر شهر بررسی را می کنیم بنده ی خدا از کجا بداند جغرافیا تنها یک درس تئوری نیست اصلا ای کاش همه زندگی را با عینک جغرافیا می دیدند تا من هم مجبور نباشم اینقدردر این باره توضیح دهم .

به هر حال من به آن ها حق می دهم که چنین تصوری از جغرافیا داشته باشند زیرا آن ها که جغرافیا نمی خوانند و تنها تصوری که از جغرافیا دارند همان سه ،چهار تا کتابی است که دوره ی راهنمایی ودبیرستان خوانده اند که آن هم جز حفظ اسامی کوه ها ، دریاها ، شهرها ، کشورها و امثال آن نبود .

آن ها حق دارند چون تا به حال آن هایی که جغرافیا خواندند هیچ کاری نکرده اند یا نگذاشتند که کاری انجام دهند این شاید به خاطر این است که در جایی که ما زندگی می کنیم کمتر کسی را در تخصص خود به کار گرفته اند این مستلزم فرهنگ سازی است ،این فرهنگ هنوز جا نیافتاده و مردم هنوز نمی دانند که چه کار هایی را باید به چه کسانی واگذار کنند .

 

من هم اکنون با اطلاعی که از رشته ی خود دارم با افتخار وبا آگاهی کامل می گویم من یک دانشجوی جغرافیا وبرنامه ریزی شهری هستم با تاکید بر جغرافیا . به امید آن روز که این فرهنگ در بین مردم جا بیافتد که جغرافیا تنها یک رشته ی تئوری نیست بلکه همانند رشته های کاربردی دیگر یک رشته ی کاربردی مبتنی بر پایه های نظری و تئوری است .

سلام به شما دوست عزیز

بنده هم دقیقا شبه به شما فقط میگفتم برنامه ریزی شهری

اما الان افتخار میکنم به رشته ام

لینک به دیدگاه
  • 3 ماه بعد...
  • 6 ماه بعد...

همون کاری که اول میکردی خیلی بهتر بوده!!! :banel_smiley_4:این رشته نه تنها در این مملکت جایی نداره در بقیه نقاط جهان هم محلی از اعراب ندارد !!!! افتخاری هم ندارد!!!!

شاید وضع فارغ التحصیلان جغرافیای برنامه ریزی شهری اندکی از سایر گرایشهای جغرافیا از لحاظ بازار شغلی بهتر باشد ولی کلا این رشته وجودش در کشور زاید است !!!! سالهاست با داشتن فوق لیسانس این رشته دنبال کار هستم ولی بی نتیجه است!!! این رشته تنها محلی برای در امد اساتید محترم این رشته هست و بس !!!یک نان دانی برای عده ای خاص !!!! بعد از گرفتن فوق لیسانس جغرافیای روستایی و عشایری از دانشگاه ازاد به دیدار استادانم در دوره کارشناسی به دانشگاه فردوسی مشهد رفتم یکی از استادانم که قبلا مدیر گروه بود و ادم خیلی خوبی هم بود بعد از حال و احوال اشاره کرد که این رشته اصلا بازار کار ندارد و با مدرک فوق لیسانس باید به فکر مهارت دیگری برای امرار معاش باشم !!! یکی دو نفر را هم مثال زد!!!خیلی زود با استمرار بیکاری ام به عمق مطالب او پی بردم !!! اولین سوالی که برایم پیش امد این بود که چرا این استاد محترم همان اول که وارد دانشگاه فردوسی مشهد شدم این حرف را به من نزد!!!!؟؟؟ در همان موقع به راحتی می توانستم رشته ام را فورا" حداقل به رشته ادبیات یا علوم اجتماعی تغییر دهم که بازار کارشان ده برابر رشته جغرافیا بود و اگر علو اجتماعی یا ادبیات خوانده بودم (بدون در نظر گرفتن اینکه می توانستم با اندکی تلاش بیشتر در رشته های حقوق ،مدیریت ،حسابداری و.. با دوباره ازمون دادن قبول شوم ) الان شخصی بودم که در استخدام رسمی یک اداره یا سازمان معتبر بودم با بیش از 15 سال سابقه خدمت !!!

هفت سال از بهترین سالهای عمرم را با صرف هزینه بسیار صرف تحصیل در این رشته کردم (در دانشگاه فردوسی دانشجوی کارشناسی شبانه بودم و فوق لیسانس را هم از دانشگاه ازاد گرفته ام ) هم عمرم رفت و هم پولم !!! و اکنون وفقط حسرت مانده و نفرت !!!! شما اشتباه مرا نکنید!!! از همین الان رشته خود را تغییر دهید تا به سر نوشت من دچار نشوید!!! مگر انکه پارتی بسیار گردن کلفت و کارامدی داشته باشید یا جزو خانواده معظم شهدا و ایثارگران باشید ! که در ان صورت درهای همه جا به رویتان باز است .

من با معدل 15/5 از دانشگاه فردوسی و معدل18 از دانشگا ه ازاد اسلامی تهران شهر ری فارغ التحصیل شدم و معروف ترین و بهترین اساتید رشته جغرافیا در تهران و مشهد استادم بوده اند مانند :دکترها پاپلی،جوان ،مطیعی لنگرودی،پور فیکویی ،زمردیان،احمدیان،ولایتی،اریایی،صدر نبوی، حامد،عدالتیان،مافی،مشیری ،نظری ،نظریان ،کردوانی،بخشنده نصرت،اقبالی،قائمی و ....با نمره خوب هم پایان نامه ام را به اتمام رساندم!!! دهسال هم به بهترین نحو ممکن بدون مشکل کاری و گزینشی در بخش اداری و عملیاتی شرکت نفت کار کردم، مدرک icdl هم داشتم مدرک کاربردی حسابداری و مدارک کاربردی طی خدمت دیگر هم بهم چنین ولی وقتی نوبت تعدیل نیرو شد ،دیپلم ردی پارتی دار و..... را نگه داشتند به من گفتند فقط یک کارگر می خواهیم برای ته کشی مخازن نفت حاضری کار کنی یا نه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:w58::sad0: بعد از دهسال کار سر نوشت یک فوق لیسانس جغرافیا این است !!!! :4564:به رشته تحصیلی خود افتخار نکنید بلکه ان را فراموش کنید و به کار دیگر بپردازید این را به عنوان یک نصیحت دوستانه می گویم! کاش کسی بود که این را به من سالها پیش گفته بود !!!!:vahidrk: می دانم که با هوش و با استعدادید ولی هوش و استعداد در اشتغال به کار با داشتن مدرک تحصیلی جغرافیا، هیچ نقشی ندارد یا باید همان وضعیتی را که گفتم داشته باشید یا خیلی خوش شانس بوده و یا خدا خیلی دوستتان داشته باشد ویا ...:w02:!!!!!!

لینک به دیدگاه

سلام دوست عزيز

من با نظر شما زياد موافق نيستم به نظر من ادم اگه كار بلد باشه هيچ موقع بيكار نميمونه عزيزم توي اين رشته مدرك حسابداري به درد نميخوره بلكه بايد فنون نقشه برداري ، كار با نرم افزار هاي كد و جي آي اس رو بلد باشيو البته تحليل ها و مدلهاي توي اين رشته . من از ترم دو با نرم افزارهاي كد و جي آي اس آشنا شدم و از ترم پنج شروع به كار كردن كردم پارتي و آشنايي هم نداشتم من نميگم اين رشته پربازار كاره ولي اينو ميدونم از ادبيات و علوم اجتماعي و .... بيشتر بازار كار داره شما اگه نتونستين كاري پيدا كنين مشكل از جاي ديگه ست من شهرساز هم زياد بيكار ديدم ولي اين دليل نميشه بازار كار رشته شهرسازي مشكل داشته باشه .من منكر كارگرفتن با پارتي و از اين دسته نميشم ولي مخالف اينم كه بدون پارتي نميشه كاركرد . اگر صدسال هم جايي كار كنين كه با رشته تون ربطي نداشته باشه با ديپلم ردي فرقي نداره شما فوق ليسانس جغرافيا گرفتين و ربطي به كار اداري شركت ..... نداره پس به نظر من هم با ديپلم فرقي نداره اگر شهرداري بود شايد حرف شما درست بود

درضمن بحث من ماهيت اين رشته بود و تصور عامه از ماهيت اين رشته نه بازار كارش. موفق باشيد :a030:

لینک به دیدگاه
سلام دوست عزيز

من با نظر شما زياد موافق نيستم به نظر من ادم اگه كار بلد باشه هيچ موقع بيكار نميمونه عزيزم توي اين رشته مدرك حسابداري به درد نميخوره بلكه بايد فنون نقشه برداري ، كار با نرم افزار هاي كد و جي آي اس رو بلد باشيو البته تحليل ها و مدلهاي توي اين رشته . من از ترم دو با نرم افزارهاي كد و جي آي اس آشنا شدم و از ترم پنج شروع به كار كردن كردم پارتي و آشنايي هم نداشتم من نميگم اين رشته پربازار كاره ولي اينو ميدونم از ادبيات و علوم اجتماعي و .... بيشتر بازار كار داره شما اگه نتونستين كاري پيدا كنين مشكل از جاي ديگه ست من شهرساز هم زياد بيكار ديدم ولي اين دليل نميشه بازار كار رشته شهرسازي مشكل داشته باشه .من منكر كارگرفتن با پارتي و از اين دسته نميشم ولي مخالف اينم كه بدون پارتي نميشه كاركرد . اگر صدسال هم جايي كار كنين كه با رشته تون ربطي نداشته باشه با ديپلم ردي فرقي نداره شما فوق ليسانس جغرافيا گرفتين و ربطي به كار اداري شركت ..... نداره پس به نظر من هم با ديپلم فرقي نداره اگر شهرداري بود شايد حرف شما درست بود

درضمن بحث من ماهيت اين رشته بود و تصور عامه از ماهيت اين رشته نه بازار كارش. موفق باشيد :a030:

 

عزیز جان مطلب رو نگرفتی!!!!!!! چون کار پیدا نکردم رفتم تو شرکت نفت مشغول شدم !!!!!! اون نرم افزار ها و مهارتهایی رو که تو میگی هم کلاسی های خودم هم داشتند و از من وضع شان بدتر بود!!!!! تو شهرداری کار می کردند بصورت پیمانی و از همه لحاظ وضعشان نسبت به من بدتر بود!!!!!فنون نقشه برداری هم تخصص خاص خودش و مدرک تحصیلی خاص خودش را دارد!!!! کی گفته که یک شرکت یا سازمان لیسانها و فوق لیسانسهای کارتوگرافی و فتوگرامتری ،ژئودزی ،سنجش از راه دور و تفسیر عکسهای هوایی و مهندسین خبره نقش بردار را ول می کنه بیاد فارغ التحصیلان رشته جغرافیای شهری را استخدام کنه که تازه کار با دو تا نرم افزار یاد گرفته اند !!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عزیز جان یک نگاهی به بازار کار بینداز اگهی های صفحه اول را به دقت بخوان من چند تا پیراهن از تو بیشتر پاره کردم و می دانم اوضاع چه جوره!!! تازه فارغ التحصیلان برنامه ریزی شهری و طراحی شهری و معماری هم نسبت به فارغ التحصیلان جغرافیا و برنامه ریزی شهر همه جا در اولویت هستند!!!!بعدش هم دوست من خودمان را گول نزنیم چیزی به نام جغرافیای برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی روستایی اصلا وجود ندارد !!!!این اسمهای من در اوردی همین اساتید محترم ماست که می خواهند جنس بنجل خود راغالب ما کنند!!!! ان هم با دخالت و دست اندازی به رشته های دیگر!!! تا به حال به همایشهای همین اساتید رفتی!!!!؟؟؟؟ یکبار یکیشون که خیلی دم از ژئو مورفولوژی می زد و معروف هم بود بعد از انکه چند تا سوتی داد و ادعا کرد ،مورد حمله لفظی یکی از زمین شناسان خبره قدیمی قرار گرفت و ابرویش رفت! این یک مثال بود!!! اینها ادعای اب و هواشناسی ،زمین شناسی یا زمین پیکر شناسی،برنامه ریزی شهری،جغرافیای سیاسی و...... غیره را دارند در حالی که این رشته ها خودش متولی ،تشکیلات،متون علمی و تخصصی و اساتید خود را دارند که تره هم برای جغرافی دانان خورد نمی کنند !!!! عزیزم شما توی مشخصاتت نوشتی مهندس شهر سازی اگر عنوان مدرکت مهندسیه پس مشکلی برای اشتغال نداشتی!!!

بی خود چرا بحث جغرافیا را جلو می کشی!!!!!؟؟؟؟؟منم اگر عنوان مهندسی را مدرکم داشت مشکلی برای اشتغال نداشتم عزیز !!!!!!

بعد هم متوجه نشدی من کلا وجود این رشته را با این همه دانشجو و استاد بدون بازار کار زاید دانستم ! وقتی استاد من که دکترای جغرافیای شهری از اتریش داره با سی سال سابقه تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد داردمیگوید که این رشته بازار کار نداره و به فکر مهارت و کار دیگر باشید من باید حرف تو را قبول کنم یا او را !!!!!؟؟؟؟ بعد هم شما رشته تحصیلیت چیز دیگریست و از جغرافیا بی خبری!!!!!ضمن انکه از فرصتهای شغلی ،رشته ادبیات و علوم اجتماعی و فرصتهای شغلی انها نسبت به رشته جغرافیا هم چیزی نمی دانی!!!!!! من سال هفتاد و سه لیسانس گرفتم عزیز!!!!! ازمون ادواری می دونی چیه !!!؟؟؟؟ تو تمامش قبول شدم از لحاظ کاری و علمی مطمئن باش که از شما چیزی کم ندارم (البته توی رشته خودم ) از لحاظ معلومات عمومی و جانبی هم چیزی کم ندارم و کتابخانه شخصیم هزار جلد کتاب داره! در زمینه پشت کار هم توی همین روزهای عاشورا و تاسو عا یا روز اول عید که شما راحت بودی من سر کار بودم !!! توی بحران سوخت در یکی دو زمستان چند سال گذشته در مشهد از ساعت شش صبح تا ده شب مشغول سوخت رسانی به نیروگاهها بودیم و من وظیفه هماهنگی ها،توزیع محمولات نفتی و پیگیری امار و اطلاعات فراورده های نفتی را داشتم و به بهترین نحو با همکارانم کار خود را انجام دادیم و هیچ نیروگاهی حتی یک دقیقه هم لنگ نزد و تولید نیرویش متوقف نشد!!!!! شاید فکر کردی اونجا ما با بیل کلنگ کار می کردیم !!!!!؟؟؟؟مسلمه که شرکت نفت نرم افزارها و سیستم کامپیوتری خود و محاسبات خاص خود را دارد !!!!حسابداری فراورده های نفتی و کار کردن در کنار مهندسان شرکت نفت انچنان کار بی کلاس و غیر علمی و اسانی نیست !!! علت بیکاری من و امثال من خودم ،همکارانم و هم رشته هایم نیستند!!! بلکه همین اشخاصی هستند که بدون حساب و کتاب رشته ای منزوی و بی فایده و زاید را انقدر گسترده نمودند و وقت و پول و عمر جوانان را به هدر دادند!!!! خوشان هم دارند می گویند رشته های علوم انسانی بی حساب و کتاب رشد پیدا کرده و حتی گفتند به ما ربطی نداره که فارغ التحصیلان این رشته ها بیکارند ما متولی اشتغال نیستیم مدرک می دهیم که معلومات مردم رشد کند!!!!!!! انگار که مردم تمام مشکلاتشان حل شده و معلوماتشان اشکال دارد که ان هم با مدرک بی ارزش این اقایان رفع میشود !!!! پس دوست من بحث را منحرف نکن و از کسانی دفاع نکن که زندگی و اینده خیلی ها را خراب

کرده اند!!!!

باز هم می گویم شما رشته ات چیز دیگریست مدرک مهندسی داری مبارکت باشد مطمئنا هم از لحاظ اشتغال اگر کار با ان نرم افزارها را هم یاد نداشتی کار پیدا می کردی!!!

ماهیت این رشته هم مانند اساتیدش است :رشته ای فضول ،بی درو پیکر،غیر کاربردی ،مداخله گر،کم بضاعت ، بی معلومات، اشفته ،فریبنده و میان تهی وفاقد هر گونه صفتی که برای عالمش ایجاد منعت کند مگر از راه فریب و ادعا !!!!

در ضمن محض اطلاع می دانستی که بسیاری از اساتید معروف این رشته که از اروپا دکترا گرفته اند مدارکشان در هیچ جای دنیا مورد قبول نیست!!!!!؟؟؟؟

دلیل انه هم این است که در بعد از جنگ جهانی دوم برای دانشجویانی که از کشورهای جهان سوم به اروپا برای اخذ مدرک دکترا می امدند بخصوص انهایی که بورسیه هم نبودند به لحاظ سطح علمی پایین مدارک دکترایی اعطا میشد که مثل مدرک معادل خودمان است و به دکترای سیکل سه معروف بود!!! و به غیر از کشور ان دانشجو و به ندرت کشورهای جهان سوم دیگر در هیچ جا به عنوان دکترای رسمی مورد قبول نبود !!!!!!!!!!!! گروه زیادی از اساتید به نام و قدیمی این رشته از این دسته اند!!!!!!!؟؟؟ به ندرت کسانی مانند پاپلی یزدی دارای مدرک معتبر

می باشند!!!!!! اره عزیز من زیر و روی این رشته را دیده ام!!! بی اطلاع حرف نمی زنم! موفق باشید !

لینک به دیدگاه

عزيزم زياد عصباني نشو من كه حرف خاصي نزدم

من ليسانسم رو توي رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه مازندران گرفتم و الان هم دانشجوي ارشد همين رشته هستم نوي اين انجمن به خاطر كاربر ويژه شهرسازي بودم اينو نوشتم والله قبلا كاربر ويژه شدن نوشته بودم ساير رشته ها _جغرافيا و برنامه ريزي شهري . من حرفت رو در مورد كار كردن بي سوادها و پارتي دارها كاملا تاييد ميكنم اين مشكل خيلي توي ايران بزرگه ولي بحث من اينه كه اين سيستم معيوب ايران ربطي به رشته تو نداره . من بدون پارتي سال آخر ليسانس شروع به كار كردم و با كمك دوستان شروع به نوشتن پروژه ساماندهي پارك جنگلي رويان كرديم و از اون موقع تا حالا خدارو شكر بيكار نبودم ولي توي همين كارهم به حرفت رسيدم بي سوادها سركار مي رن ولي بحث من اينه كه اين ربطي به رشته ت نداره .

واما در مورد اساتيد اين رشته ، توي هر رشته اي بي سواد وجود داره حتي توي شهرسازي و رشته هاي ديگه توي همين تهران اساتيدي هستند كه رو سرشون قسم مي خورن چند وقت پيش بود كه مظفر صرافي كانديداي شهرساز سال شده بود و يا دكتر رهنمايي كم كسي نيست و بسياري از اينها مثلا تو تهران دكتر زياري ، دكتر پوراحمدو..... تو تبريز دكتر دلير ، دكتر جمالي ، دكتر پورمحمدي . توي همون مشهدي كه ميگي ميدوني بالاي 90% شهرداراي مشهد شاگرد دكتر رهنما هستند من تعجب ميكنم كه توي مشهد بيكار موندي عزيزم آي ديت رو بده تا يه صحبتي باهم انجام بديم توي اين چند سال يه سري نكات رو فهميدم كه ميشه روي اين مسئولين بي سواد پياده كرد

موفق باشي :a030:

لینک به دیدگاه
  • 4 هفته بعد...

دوستان

من به رشته ای که دارم افتخار میکنم

وهیچ کس نمیتونه بفهمه که جغرافیا چه قدر رشته خوبیه

مگر اینکه توش باشه

من افتخار میکنم که یک جغرافیدانم:w16::shad::shad:

لینک به دیدگاه
  • 4 هفته بعد...
  • 3 هفته بعد...
اكثر اينها دكتراي شهرسازي اند مثل صرافي پور محمدي

 

ببخشيد مي تونم بپرسم اكثركدومها شهرسازي اند؟

با دوتا نمونه نمي تونين بگين اكثرشون

دكتر صرافي رو از اون بابت گفتم كه عضوهيئت علمي جغرافياي دانشگاه شهيدبهشتيه، دكتر پورمحمدي هم عضو گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تبريز درضمن ليسانسش هم جغرافيا بوده

با دوتا نمونه همه رو زيرسوال نبريد

لینک به دیدگاه
  • 2 ماه بعد...

سلام دوست عزیز با نظر شما از اینکه ماهیت جغرافیا یک رشته جامع نگر و سیستمی می باشد موافقم.بهتر اینم بگیم که جغرافیا یک رشته واقعا کنجکاوی میباشه و به علت همین خصلتشه که انتظار دیگران را نسبت به ما در دانستن یکسری اطلاعات در مورد پایتخت کشورها حفظ کردن نام کوه ها -دریاها بر می انگیزند. یک سری اطلاعاتی که هر کسی به عنوان اطلاعات عمومی میتوانند به دانش خود بی افزاید.اما همین رشته همه ما جغرافیدانان میدانیم که بازار کار چندانی نداره با توجه به تعداددانشجویی که از این رشته هر ساله با وجود دانشگاه ازاد گرفته میشود.به قول دوستمان تنها برای یک عده ای اساتید که در این رشته در حال تدریس می باشند بازار گرمی خوبی شده است.بنده هم از جمله کسانی بودم که ناخواسته وارد این رشته شدم و ناخواسته هم تا کارشناسی ارشد ادامه دادم .:5c6ipag2mnshmsf5ju3

لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...

دوستان عزیز سلام، خوشحالم که بالاخره 1سایتی پیدا شد که حتی تو سایر رشته هاش اسمی از جغرافیا آورد و 1تایپیکی ایجاد شد که دو تا جغرافی خوان رو 1جا باهم زیارت کنیم!!!!:ws3:خوبه گه حداقل حرف همو میفهمیم. 1جورایی همه تون حق دارید! :ws41:رشته شیرینیه! غیر ایران جاهای دیگه واسش ارزش قایلن و حتی بزرگان مملکتشون که تصمیم گیری با اوناست از جغرافیدان های بزرگن. که البته جغرافیای سیاسی ما و سازمان های معتبر نقشه برداری ماهم دست گروه خاصیه که ....

بگذریم!!!!! واقعیت اینه که این رشته به خاطر ماهیتش و عاریتی بودنش درست تعریف نشده و در نتیجه جایی هم براش در نظر نگرفتن. مثالش میشه شتر مرغ! اگه اداره ای جذب نیروی انسانی داشته باشه میگه شماعلوم طبیعی هستین! میریم سمت ارگان های مربوط به علوم طبیعی میگن ما خودمون کلی فارغ التحصیل از رشته مون داریم!:banel_smiley_4: ولی ما همچنان ادامه میدیم،کارشناسی(سراسری_روزانه) ارشد(ایضا) و حالا دکتری!!!!!! :ws33: چون معتقدیم ........ راستی چرا ادامه میدیم؟؟؟!!!:ws52:

راستی 1چیزی، منم از لفظ جغرافیا بدم میاد! همیشه گرایشمو میگم، و خیلی خوشحال میشم که هیچ کس متوجه نمیشه!:ws3:شمام هنوز با ج.غ.ر.ا.ف.ی.ا مشکل دارید اکثرتون! ببینید واسه رشته چی نوشتید؟!!!! غیر 1-2 نفر، بقیه حذفش کردین:167:

لینک به دیدگاه
  • 1 سال بعد...

بهتره قیاس جز به کل نکنید از شما بعیده که ادعا میکنید تحصیل کرده اید:hanghead:. این رشته در میان سایر رشته های علوم انسانی کاربردی ترینه و اگه کار بلد باشی مطمئنا کار هست :hapydancsmil:مگه اینکه شما کار رو فقط استخدام تو سازمان ها و ادارات دو لتی بدونید که در این صورت شاید حرف شما درست باشه امروزه تو شهر ها شرکت های مهندسی که کار با gis و اتوکد و سایر نرم افزار های مرتبط میکنن فراوونه و یقینا اگه واقعا کار بلد باشی نه این که به صورت تئوری بشینی بگی من بلدم بدون اینکه حتی مثلا بدونی یک طرح هادی چه روندی رو طی میکنه و با gis چه کارایی تو طرح انجام میدن نمیشه گفت من کار بلدم. :a030: در ضمن من خودم از همون اولش هم میگفتم من دانشجوی جغرافیا هستم و بر عکس خیلی ها شاید خیلی وقت ها برنامه ریزی شهری رو جهت سهولت حذف میکردم نه جغرافیارو . وهیچ گونه پارتی ندارم ولی با معدل خیلی خوب کارشناسیم رو تموم کردم. دوستانی که الان تو این رشته تحصیل میکنید اگه به این رشته واقعا علاقه داشته باشید و براش ارزش قائل باشید و فقط به فکر پاس کردن دروس نباشید و تا میتونید از اساتید کار یاد بگیرید مطمئنا موفق خواهید شد ولی اگه حال و حوصله ی این جور کارا رو ندارید به قول دوستمون تغییر رشته بدید و خودتون رو خلاص کنید چون در این صورت قطعا کار نیست.:w16:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...