رفتن به مطلب

مجله هویت شهر (علمی - پژوهشی)


ارسال های توصیه شده

مجله هویت شهر دارای رتبه علمی ـ پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با مجوز شماره 180560 مورخ 1390/9/13 است. داری رتبه علمی ـ پژوهشی از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، با مجوز شماره 87/116561 مورخ 88/4/8 ودارای مجوز شماره 124/1937 مورخ 88/4/20 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجوز شماره 81/192170 مورخ 1/8/85 از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.
مجله هویت شهر به عنوان مجله برتر در گروه هنر در نخستین جشنواره علمی ـ پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1390 شناخته شد.
این مجله دارای آخرین ضریب تاثیر 0.03 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام isc در سال 1392 است.

شماره های مختلف این مجله رو در این تاپیک می تونید دانلود کنید

لینک به دیدگاه

دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1386، صفحه 1-100
 d91nxaplbb9apy1lm3jn.jpg

 


محرمیت در معماری سنتی ایران : (مهندس محمد کاظم سیفیان؛ مهندس محمدرضا محمودی)
سلسله مراتـب شهری و سنجـه های کیـفی در قـرآن : (دکتر محمد حسن ابراهیمی)
توسعه کالبـدی شهر نالـوس با در نظر گرفتـن اثرات زیست محیطی به کمک GIS : (دکتر حمید شیرمحمدی؛ مهندس فریدون نقیبی)
سکونت گاه های غیر رسمی شهری در کلان شهر اهواز : (دکتر حمید ماجدی؛ مهندس کورش لطفی)
رویکردی تحلیلی به لکه های ناهمگون در بـافـت شهر تهـران : (مهندس آرش بغدادی)
نقش تجـربه با واسطـه (رسانـه ای) در شنـاخت دانشجویـان معمـاری معاصر ایـران : (مهندس پریسا علی محمدی)
ارزیابی کیفیت زندگی شهری در مراکز شهری : (مهندس افشین کوکبی)
 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

لینک به دیدگاه

دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 1-100


pjfknqdizf0iozv55q.jpg

 


ارزيابي و تحليل اثربخشي پل هاي عابر پياده درون شهري ( مطالعه موردي : شهر تهران ) : (دكتر هاشم نيكومرام ، دكتر حسين وظيفه دوست ، سروش خاني)
بررسي و تحليل نقش سينما در انتقاد از شهرسازي مدرن : (دكتر سيامك پناهي ، دكتر سيدمصطفي مختاباد امرئي ، دكتر مهرداد نوابخش)
هويت ايراني بادگير و پيشينه يابي آن در معماري ايران : (دكتر مهناز محمودي ، دكتر سيدمجيد مفيدي شميراني)
ارزيابي اثرات زيست محيطي استقرار كارري ها بر شاخص هاي كمي و كيفي رودخانه ها؛ مطالعه موردي : رودخانه زشك : (مهندس شيوا آجيليان ممتاز)
رويكردي تحليلي بر نظريه هاي طراحي كريستوفر الكساندر : (دكتر ناهيد مهاجري ، مهندس شيوا قمي)
برنامه ريزي توسعه درون شهري ، روش ها و ضرورت ها : (مهندس سيدمهدي فخر احمد ، دكتر محمدرضا پورجعفر ، دكتر علي اكبر تقوايي)
مكان : (دكتر آتوسا مديري)
نقش پژوهش در فرايند آموزش طراحي معماري : (مهندس محمد شريف شهيدي ، دكتر محمدرضا بمانيان ، مهندس مهزاد يالپانيان)
 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

لینک به دیدگاه

دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، زمستان 1387، صفحه 1-136


pjqc6p46iyrrjuwokgrm.jpg

 تراكم ساختماني و توسعهي درون زا ؛ (نمونه موردي: شهر اصفهان) : (دكتر سيد غلامرضا اسلامي ، مهندس هوتن ايرواني)
پرسمان تبعي در گفتمان كالبد شهر و هويت (كالبد شهر تابع هويت يا هويت تابع كالبد شهر؟) : (دكتر فرح حبيب ، مهندس سيد مجيد نادري)
به سوي نظريه سرمايه مجتمع زيستي : (دكتر هوشنگ امير احمدي)
نقش ماديها در شكل گيري ساختار فضايي شهر اصفهان : (دكتر حميد ماجدي ، مهندس فرشته احمدي)
رويكردي تحليلي به ضرورت توجه به فرهنگ جوامع : (مهندس كاميار اخوان خرازي)
بررسي تطبيقي عوامل مؤثر بر گسترش شهرهاي بزرگ و مياني ( 10 شهر ايران- دوره معاصر) : (دكتر زهره داودپور ، مهندس داريوش اردلان)
تبيين مفهوم گذار در مباني هويت تمدن ايراني : (دكتر محمد نقي زاده ، مهندس مريم دوروديان)
تغييرات در صنعت ساختمان ايران : (مهندس آرش قهرماني)
اصول حاكم بر طراحي هدفمند محورهاي ديد شاخص شهري : (دكتر محمدرضا پورجعفر ، مهندس علي رضا صادقي)
از نقش جهان تا كامپيدوليو : (مهندس جمال الدين سهيلي)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، تابستان 1388، صفحه 1-120


f34eex8yf8v0ij2kcg0f.jpg

 


سير تحول نظريه هاي مرتبط با حمل و نقل درون شهري : (مهندس خشايار كاشاني جو ، دكتر سيد مجيد مفيدي شميراني)
مفهوم ماهيت شهر و معرفي شاخصها و معيارهاي سنجش آن در دوران معاصر : (دكتر نيما جهان بين)
نقش سازه در ساختار زيباشناسي معماري معاصر : (دكتر آژنگ بقايي)
تعيين محدوده آسايش حرارتي در شرايط آب و هواي خشك (مطالعه موردي: شهر يزد) : (دكتر محمد حسن صادقي روش ، سيد مهدي طباطبائي)
رويـكردي تحليلي به مقوله جنسيت و تاثير آن در كيفيت فـضا (نمونه مورد مطالعه: پارك فجر تبريز) : (دكتر مهروش كاظمي)
برنامه ريزي سبزراه ها: از برنامه هاي محلي تا برنامه ريزي جامع مسيرهاي چند منظوره ملي : (دكتر سيمين حناچي ، مهندس مريم غزنوي)
ارائه راهكارهاي جلب مشـاركت ساكنان مناطق اسكان غير رسمي (در فرآيند تهيه و اجراي طرح هاي توسعه شهري) : (مهندس برهان عبدي ، دكتر علي سلطاني ، دكتر محمدرضا بذرگر ، جبار امجدي)
تحليلي از تعامل فرهنگ و كالبد شهر (نمونه موردي: اصفهان- صفويه) : (دكتر فرشته حبيب)
تحليلي از فضا هاي شهري از تبريز ايلخاني تا اصفهان صفوي (بررسي زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي) : (مهندس منوچهر فروتن)
ميدان؛ فضاهاي تعريف نشده شهرهاي ايراني : (دكتر محمد حسن ابراهيمي)
 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

لینک به دیدگاه

دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، زمستان 1388، صفحه 1-136


hvq72sbshraatjqosidl.jpg

 بررسي تجربه سازماندهي مجدد زمين در ژاپن براي استفاده از آن در ايران : (دكتر سيد محسن حبيبي،مهندس مونا حاجي بنده)
الگوهاي طراحي منظر در امتداد مسيلهاي درون شهري (نمونه موردي: مسيل الوسجرد، شهر همدان) : (دكتر محمدرضا پورجعفر،مهندس امين رستنده)
جايگاه دانش روانشناسي محيطي در ساختمانهاي بلند مرتبه با رويكرد معماري پايدار : (دكتر سيد عبدالهادي دانشپور،مهندس مجتبي مهدوي نيا،مهندس محمد مهدي غيائي)
طراحي پايدار بر مبناي اقليم گرم و مرطوب : (دكتر شهريار مشيري)
هرم بازآفريني و مشاركت مردم، معيار ارزيابي برنامه هاي توسعه درون زاي شهري (نمونه موردي:رويكرد قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن به بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري) : (دكتر محمد آييني،مهندس زهرا السادات اردستاني)
فرش شهري، مقدمهاي بر شهرسازي فولدينگ : (دكتر سيامك پناهي،دكتر مصطفي مختاباد امرئي،مهندس ارسلان كريمي خياوي)
تحليل فرآيند ادراك محيط باغ ايراني براساس نظريه روانشناسي بوم شناختي : (دكتر آزاده شاه چراغي)
نقش درآمدهاي پايدار توسعه شهري در برنامهريزي فضايي – كالبدي : (دكتر عليرضا عندليب،مهندس سيد محمد علي ثابت قدم)
رويكردي نوين به نمودهاي جهاني شدن در كلانشهرهاي كشورهاي جنوب : (دكتر مهرداد نوابخش،رسول ملكي نظام آباد،محمد تقي معصومي،مقايسه تطبيقي)
مقايسه تطبيقي ديدگاه پاركهاي اداري و ديدگاه توسعه پايدار شهري : (مهندس زهرا مشارزاده مهرابي،سينا صبري،سهيل صبري)
پي جوييِ بارزه هاي شهر از منظر حافظ : (دكتر محمد نقيزاده)
 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

دوره و شماره: دوره 4، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 1-142


79fgro4ztdhk9h51g.jpg

 معماري و شهرسازي ايران در دوران گذار : (مهندس سميه ابراهيمي ، دكتر سيدغلامرضا اسلامي)
توسعه سامانه بام سبز بر اساس معيارهاي توسعه پايدار در ايران : (مهندس احمد رضا کشتکار قلاتي ، دکتر مجتبي انصاري ، مهندس سجاد نازي ديزجي)
تحليلي از معماري معاصر ايران در رويارويي با پديده جهاني شدن : (دكتر فرح حبيب ، دكتر اكرم حسيني)
بررسي عوامل محيطي موثر در نوسازي بافتهاي فرسوده شهري به منظورافزايش امنيت محلي (نمونه موردي: بافت فرسوده محله نعمت آباد منطقه 19 تهران) : (حديثه عسگري تفرشي ، دكتر بهمن اديب زاده ، دكتر مجتبي رفيعيان ، سيد ابراهيم حسيني)
محورهاي شاخص شهري و دالان­هاي بوم ­شناسانه رودها (ارتقاي هويت مكاني با تاكيد بر مسيرهاي پياده گردشگري) : (محسن تابان ، آزاده پشوتني زاده)
عوامل موثر بر سرزندگي فضاهاي شهري ، خلق يك فضاي شهري سرزنده با تكيه بر مفهوم «مركز خريد پياده» : (مهندس مريم خستو ، دکتر نويد سعيدي رضواني)
ارائه مدلي پيش ­بيني­ كننده از ميزان رضايت از سفر با مترو : (دكتر مصطفي عباس زادگان ، دكتر راضيه رضازاده ، مريم محمدي ، سجاد علي­پور اشليكي)
توسعه­ هاي شهري امروز، بافت­هاي فرسوده آينده : (دکتر حميد ماجدي)
بازشناخت رويكردهاي نظري به فضاهاي عمومي شهري : (دكتر خشايار كاشاني جو)
تحليل نقش مسائل اجتماعي در ناامني شهرها از ديدگاه اسلام : (دكتر حميدرضا صارمي)
استفاده از توابع رستري محيط GIS در طراحي شهري هماهنگ (نمونه موردي طرح توسعه پرديس مركزي دانشگاه تهران) : (مهندس راما قلمبر دزفولي ، آرمين قهقائي)
زبان معمارانه نگاره هاي ايراني (بررسي ويژگي هاي نگاره هاي ايراني به عنوان اسناد تاريخي معماري اسلامي ايران) : (دکتر منوچهر فروتن)
 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 4، شماره 7، زمستان 1389، صفحه 1-140


t2yxana7ue21d3n0jlyw.jpg

 ارزيابي زيبايي و هويت مكان : (دكتر بهناز امين زاده)
مسجد جامع فهرج؛ ارزيابي مجدد : (دكتر عليرضا انيسي)
كنترل و هدايت ساخت و ساز شهري؛ طراحي نظام كارآمد : (دكتر شهريار مشيري)
رابطه بين امنيت تصرف و كيفيت مسكن در سكونتگاه غيررسمي اسلام آباد شهر تهران : (دكتر هاشم داداش پور، بهرام عليزاده)
ضرورت نظام منعطف آموزش معماري در راستاي پاسخگويي به چالش هاي جهاني و بومي پايداري : (شادي عزيزي)
كاهش آسيب پذيري در برابر زلزله در عرصه طراحي معماري با رويكرد طراحي لرزه اي مبتني بر كارايي : (حميدرضا موسوي)
ملاحظات فرهنگي در شكل دهي به نماهاي شهري با تكيه بر ساختار نماهاي شهري ايراني در دوران اسلامي : (دكتر محمد نقي زاده، دكتر بهادر زماني، مهندس اسلام كرمي)
از چيستي تا تعريف معماري : (دكتر ويدا تقوائي)
گونه شناسي خانه دوره قاجار در اصفهان : (دكتر مريم قاسمي سيچاني، دكتر غلامحسين معماريان)
رويكردي تحليلي به طراحي و مديريت پارك هاي شهري و رابطه آن با سلامت شهروندان : (دكتر اكرم الملوك لاهيجانيان، شادي شيعه بيگي)
تدوين شاخص هاي موثر بر گونه شناسي بافت شهري : (دكتر كيانوش ذاكرحقيقي، دكتر حميد ماجدي، دكتر فرح حبيب)
هويت معماري؛ تبيين معناي هويت در دوره هاي پيشامدرن، مدرن و فرامدرن : (دكتر محمدجواد مهدوي نژاد، دكتر محمدرضا بمانيان، ندا خاكسار)
بررسي تاثير نيروهاي مختلف در شكل گيري فضاي شهري : (دكتر علي سلطاني، احمدعلي نامداريان)
تحليل و ارزيابي معماري جمعي بر مبناي شاخصه هاي احساس جمعي : (دكتر حامد كامل نيا، دكتر سيدغلامرضا اسلامي، دكتر پيروز حناچي)
 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 5، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 1-132


4g52ed1rdfx9uz2s677.jpg

 


تبيين پراكنده رويي شهري بر اساس شاخص تراكم ساختماني؛ مطالعه موردي شهر يزد : (دكتر محمدمهدي عزيزي، مجتبي آراسته)
تبيين و تدوين گرايش هاي معماري معاصر ايران پس از انقلاب اسلامي؛ با مطالعه معماري سال هاي 1385- 1360 شهر تهران : (دكتر اكرم حسيني)
مفهوم حس تعلق به مكان و عوامل تشكيل دهنده آن : (دكتر علي جوان فروزنده، دكتر قاسم مطلبي)
تحليل محتواي نقدهاي معماري نشريات معماري ايران از 1325 تا 1380 خورشيدي : (دكتر ايمان رئيسي، دكتر عبدالهادي دانشپور)
گسترش متدولوژي مكانيابي پاركينگ هاي عمومي با استفاده از GIS در كلانشهرها ؛ مطالعه موردي منطقه 3 كلانشهر كرج : (مهندس فرح عباسي كلكاني، دكتر سيدمحمد سيد حسيني)
نقش فضاي بينابين در هويت بخشي به گستره فضايي بافت هاي تاريخي ايران : (دكتر ليدا بليلان اصل، دكتر ايرج اعتصام، دكتر سيد غلامرضا اسلامي)
بررسي الگوهاي اوليه تاثيرگذار در طراحي محله هاي معاصر با رويكردي بر مفاهيم پايداري : (دكتر مريم سينگري، دكتر سيد مجيد مفيدي شميراني)
تحليل محيط شهري از ديدگاه كيفيت بصري؛ نمونه موردي: قابليت ديد در بافت قديم شهر بوشهر : (دكتر سيد باقر حسيني، دكتر مهران علي الحسابي، مهندس فاطمه نسبي)
بررسي تاثير گردشگري در توسعه روستايي؛ مورد مطالعاتي: روستاي وركانه همدان : (مهندس محمدمهدي گودرزي سروش)
بررسي رابطه بين ميزان رضايت از مجتمع هاي مسكوني و تاثير مجتمع هاي مسكوني بر روابط انسان؛ مطالعه موردي چند مجتمع مسكوني در تهران : (دكتر حسين ذبيحي، دكتر فرح حبيب، دكتر كمال رهبري منش)
 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 5، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 1-130


yci9sb53rejc9d3mgeyj.jpg

 سير تحول نظريه هاي مرتبط با حمل و نقل درون شهري : (مهندس خشايار كاشاني جو ، دكتر سيد مجيد مفيدي شميراني)
مفهوم ماهيت شهر و معرفي شاخصها و معيارهاي سنجش آن در دوران معاصر : (دكتر نيما جهان بين)
نقش سازه در ساختار زيباشناسي معماري معاصر : (دكتر آژنگ بقايي)
تعيين محدوده آسايش حرارتي در شرايط آب و هواي خشك (مطالعه موردي: شهر يزد) : (دكتر محمد حسن صادقي روش ، سيد مهدي طباطبائي)
رويـكردي تحليلي به مقوله جنسيت و تاثير آن در كيفيت فـضا (نمونه مورد مطالعه: پارك فجر تبريز) : (دكتر مهروش كاظمي)
برنامه ريزي سبزراه ها: از برنامه هاي محلي تا برنامه ريزي جامع مسيرهاي چند منظوره ملي : (دكتر سيمين حناچي ، مهندس مريم غزنوي)
ارائه راهكارهاي جلب مشـاركت ساكنان مناطق اسكان غير رسمي (در فرآيند تهيه و اجراي طرح هاي توسعه شهري) : (مهندس برهان عبدي ، دكتر علي سلطاني ، دكتر محمدرضا بذرگر ، جبار امجدي)
تحليلي از تعامل فرهنگ و كالبد شهر (نمونه موردي: اصفهان- صفويه) : (دكتر فرشته حبيب)
تحليلي از فضا هاي شهري از تبريز ايلخاني تا اصفهان صفوي (بررسي زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي) : (مهندس منوچهر فروتن)
ميدان؛ فضاهاي تعريف نشده شهرهاي ايراني : (دكتر محمد حسن ابراهيمي)
 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 6، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 1-114

 بررسي نقش كنشگران و ابزارهاي مديريت شهري در يكپارچگي مديريت كلانشهر تهران : (دكتر محمدمهدي عزيزي، دكتر محمد ابويي اردكان، نسرين نوري)
شناخت و تحليل مسائل شهري با استفاده از سيستم هاي فازي : (دكتر فرح حبيب، دكتر علي شكوهي)
ارائه روشي نو در طراحي اكولوژيك منظر سبز شهري(مطالعه موردي: جزيره كيش) : (دكتر مريم معيني فر، دكتر بهناز امين زاده)
بررسي دلايل عدم توفيق تفكرات فمينيسمي درتاثير بنيادي بر معماري : (كتر مهروش كاظمي)
رويكردي تحليلي به كيفيت محيط مسكوني معاصر : (دكتر مهديه معيني، دكتر سيد غلامرضا اسلامي)
طراحي معماري با تكيه بر تعامل زيبايي و عملكرد در طبيعت : (دكتر جمال الدين مهدي نژاد، دكتر رضاسيروس صبري، مجيدابراهيم دماوندي، جوانه عباس پوراسداله)
سير تحول در انديشه مرمت شهري : (دكتر ناصر بنيادي)
هويت و مكان؛ رويكردي پديدارشناسانه : (محسن تابان، دكتر محمدرضا پورجعفر، دكتر حسنعلي پورمند)
بررسي شاخص هاي مسكن ايران و جهان (مطالعه موردي : ايران ، انگليس و فرانسه) : (دكتر حميدرضا صارمي، مريم ابراهيم پور)
 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 6، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 1-108

بررسي تطبيقي مدلهاي تحليل عاملي و دلفي با استفاده از GIS در تشخيص فرسودگي بافت هاي شهري مطالعه موردي: محله خاك سفيد منطقه چهار شهر تهران : (دكترمحمدرضا بمانيان، هادي رضايي راد)
نظريه تهيه طرح هاي ساختاري- راهبردي (ناحيه اي و محلي) : (دكتر حميد ماجدي)
طراحي پارك پايدار در دره ي ورديج شهر تهران : (مينا اماني، دكتر حسنعلي لقايي، دكتر فريده عتابي، مهندس حسين موسوي فاطمي)
از نظم تا بي نظمي در طبيعت و معماري : (دكتر ويدا تقوائي)
ابنيه خشتي مقاوم در برابر زلزله : (دكتر شوكا خوشبخت بهرماني، دكتر منصور سپهري مقدم)
مفهوم «زيبايي» در جهان بيني ايران باستان و اسلام : (دكتر شروين ميرشاهزاده)
رتبه بندي عوامل هويت بخش بافت تاريخي شهر خرم آباد با استفاده از تكنيك هاي (AHP و Topsiss) : (دكتر حميد رضا عامري سياهويي، مريم بيرانوندزاده، ابراهيم رستم گوراني)
تاثير معماري قديم بوشهر بر فرهنگ و معماري كشورهاي حاشيه خليج فارس ( مطالعه موردي محله البستكيه شهر دبي) : (دكتر باقر كريمي)
 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 6، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 1-96

سنجش چارچوب ارزيابي سرمايه اجتماعي در ساختار شهر با تاكيد بر نقش فضاهاي عمومي مطالعه موردي: تهران : (دكتر فرح حبيب، دكتر سيد مجيد نادري، دكتر لعلا جهانشاهلو،حميده فروزانگهر)
بررسي حضور پذيري زنان در فضاهاي شهري : (دكتر راضيه رضازاده، مريم محمدي)
تحليلي از روند رشد طبقه متوسط جديد و تغييرات شهرنشيني در ايران : (دكتر مهرداد نوابخش، قربانعلي آقا احمدي)
تحليل شاخص هاي نفوذپذيري در بافت هاي شهري : (دكتر بهرام امين زاده گوهرريزي، مهندس سيامك بدر)
رابطه طبيعت و حياط مركزي (با نگاه به معماري مسكن ايراني- كاشان) : (دكترليلا زارع، دكتر محمد نقي زاده، شراره حريري)
انسان شناسي فرهنگي وسيله اي براي بررسي عوامل شكل دهنده معماري : (دكتر شادي عزيزي، عليرضا دلپذير، پريسا مقدم)
ارزيابي ميزان توجه به جايگاه توسعه پايدار محله محور در طرح هاي توسعه شهري : (دكتر راما قلمبر دزفولي)
اصول تجربي طراحي بناهاي پايدار براي مناطق كويري : (دكتر سيد مجيد مفيدي شميراني، مهسا ممقاني قاضي جهاني)
 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 7، شماره 13، بهار 1392، صفحه 1-94


0inrr1usdy5hnifmapw.jpg

 اسكان غير رسمي و راهبرد توانمندسازي دروني (توسعه درون زا) : (دكتر خسرو دانشجو، دكتر سيد غلامرضا اسلامي)
تحليل امنيت در سكونتگاه هاي غيررسمي با تاكيد بر آسيب هاي اجتماعي(مطالعه موردي : محله خا ك سفيد تهران) : (همايون نورائي، دكتر منوچهر طبيبيان، ناصر رضايي)
عملكرد محيط هاي سبز و طبيعي در ارتقاء سلامت روحي- رواني انسان : (مهندس نيكي توكلي، دكترحميد ماجدي)
بررسي تطبيقي مفهوم و اصول به كار رفته در محله ايراني و واحد همسايگي غربي : (دكتر عميد الاسلام ثقه الاسلامي، دكتر بهناز امين زاده)
روش شناسي گزينش نرم افزارهاي كاربردي شبيه ساز انرژي در حوزه معماري : (دكتر محمدمهدي غيائي، دكتر مجتبي مهدوي نيا، دكتر منصوره طاهباز، دكتر سيدمجيد مفيدي شميراني)
نماد گرايي باغ ايراني در دوره اسلامي : (دكتر محمدمهدي گودرزي سروش، دكتر سيدمصطفي مختاباد امرئي)
تاثير متقابل الگوهاي رفتاري در احياي هويت محيط شهر (مطالعه موردي: محدوده ورودي سنندج) : (دكتر سيد محمد رضا خطيبي)
مفهوم حس زمان وكاربرد آن در طراحي شهري : (مهندس الهام سوري، دكتر سينا رزاقي اصل، دكتر محسن فيضي)
 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 7، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 1-104

 تحليلي بر مفهوم فرهنگ شهري و تاثير آن در جذب گردشگر فرهنگي (بررسي چند مصداق جهاني) : (دكتر فرح حبيب ، دكترمهديه حسيني نيا)
تحليل معيارهاي كيفيِ فضاهاي عمومي، در شهرهاي متوسط (نمونه موردي: بازار قيصريه لار) : (دكترمهين نسترن، مهندس مريم عظيمي، مهندس حامد مقدم)
سير تحولات فرمي در طراحي معماري بناهاي فرهنگي در معماري معاصر ايران (سه دهه ي پس از انقلاب اسلامي) : (دكترايرج اعتصام، دكتر رضا فرمهيني فراهاني، دكترسيد رحمان اقبالي)
آموزش خلاق : (دكتر زهره ترابي، دكتر سيد غلالامرضا اسلالامي)
بررسي تاثير قيمت زمين برسازمان فضايي شهر (مطالعه موردي: ناحيه 5 منطقه يك تهران طي سالهاي 1383-1374) : (دكتريوسفعلي زياري)
بازآفريني شهرشاهي صفوي قزوين از متون و اسناد تاريخي : (مهندس احسان ديزاني)
دست نگاره هاي خيالي در فرآيند طراحي معماري : (دكتر مهران خير اللهي)
بررسي انطباق طرح هاي توسعه و عمران جديد كشور با ويژگي هاي طرح ساختاري راهبردي (مطالعه موردي: طرح توسعه و عمران شهر مشهد) : (مهندس مريم دانشور، دكترعلي رضا بندرآباد)
 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 7، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 1-104

فضاهاي عمومي و زندگي جمعي در شهر تاريخي ورامين : (سيد محسن حبيبي ، نويد پورمحمدرضا)
فرانمايي در تجربه معماري ايراني : (غزال كرامتي ، شهيندخت برق جلوه ، سيد غلامرضا اسلامي ، عليرضا عيني فر)
ارزيابي تعريف حدود رشد شهر در طرح هاي توسعه شهري ايران (از طريق پايش 11 گونه شهري) : (حميد ماجدي ، اميرحسين پورجوهري)
دانش طراحي شهري در ايران و چالش هاي پيش رو : (فروغمند اعرابي هومن ، مريم خبازي)
سنجش ميزان ارتباط رضايتمندي سكونتي با متغيرهاي مسكن، واحد همسايگي و محله (مطالعه موردي : مجتمع مسكوني پزشكان فارابي) : (محمد هادي غيائي ، شراره عظيمي ، پويان شهابيان)
مديريت اراضي توسعه نيافته شهري با برنامه اصلاح مجدد زمين (مطالعه موردي: شهر ورامين) : (كيانوش ذاكرحقيقي ، رعنا تقدسي ، محسن مهدوي)
بررسي نحوه توزيع مناسب فضاي خالي در بالابردن كيفيت فضاهاي سكونتگاهي شهري معاصر تهران : (عباس ریاحی فرد)
تاثير فضاهاي باز مجتمع هاي مسكوني بر افزايش تعاملات اجتماعي ساكنين ، (مطالعه موردي : سه مجتمع مسكوني در اصفهان) : (سميرا يزداني ، سياوش تيموري)


 

:download2:

لینک به دیدگاه
  • 11 ماه بعد...

دوره 7، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 1-108

تبیین مفهوم شناختی معیارهای زیباشناسی در منظر شهر : (شبنم شاملو؛ فرح حبیب)جستجویی در پیشینه مجموعه رهبانی تادئوس قدیس : (پیونیک سیمونی)
وحدت گرایی رویکردی الهی به طراحی شهری : (مجتبی انصاری؛ احسان شریفیان؛ محمدمهدی عبدالهی ثابت)
بررسی ساختار معماری و عملکرد زیست محیطی مساکن بومی پایدار لاهیجان : (انسیه قربانی نیا)
تحلیل تحولات کالبدی خانه های گرگان در دوران قاجار : (بهنام قلیچ خانی؛ ایرج اعتصام؛ سید مصطفی مختاباد امرئی)
بررسی شاخص های طراحی محیطی در پیشگیری از جرم نمونه موردی: مجتمع های تجاری شهر یزد : (صفر قائد رحمتی؛ هژیر شمسی)
نقش سازماندهی فضایی و ادراکی خیابان در احساس امنیت عابرین (نمونه موردی شهر تبریز) : (لیلا رحیمی؛ محمدتقی پیربابایی)
مشارکت شهروندان؛ کلید توسعه پایدار اجتماعی در محلات شهری مطالعه موردی: محله باغشاه شهر شیراز : (نهال اقتصادی)

:download2:

لینک به دیدگاه

دوره 8، شماره 17، بهار 1393، صفحه 1-98

جستاری بر فلسفۀ پدیدار شناسی مکان؛ بررسی اندیشه های دیوید سیمون در رابطه با مفهوم خانه به مثابه یک مکان : (مصطفی بهزادفر؛ امیر شکیبامنش)
طراحی فضای شهری به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعی (مطالعه موردی: بلوار بین محله ای) : (مریم قلمبردزفولی؛ محمد نقی زاده)
معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت : (سیامک پناهی؛ رحیم هاشم پور؛ سید غلامرضا اسلامی)
فضاهای زیرزمینی در معماری بومی اقلیم گرم و خشک ایران : (مقدی خدابخشیان؛ سید مجید مفیدی شمیرانی)
ارائه دیدگاه های جدید در رابطه با الگوهای گل و ستاره در تزئینات اسلامی : (لیدا بلیلان اصل؛ داریوش ستارزاده؛ مریم نوری؛ ساناز خورشیدیان احمر )
قلمروپایی در سکونتگاههای دانشجویی (مطالعه موردی: خوابگاه فاطمیه کوی دانشگاه تهران) : (فهیمه معتضدیان؛ قاسم مطلبی)
بررسی معیارهای جهانی و بومی شهر زیست پذیر : (حمید ماجدی؛ علیرضا بندرآباد)
تبیین سیر تکامل الگوی میدان شاه در پایتختهای صفوی ایران : (احسان دیزانی)

:download2:

لینک به دیدگاه

دوره 8، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 1-104

مفهوم معنی و فرآیند فهم آن در معماری : (مصطفی عباس زادگان؛ عباس ذکری)
واکاوی معنای «هویت» در سنجش پارادایم «تحلیل جایگاه حیات بخشی در بافت شهری» : (طاهره نصر)
شهر دوستدار کودک:ارزیابی ومقایسه چگونگی پاسخگوئی به اصول شهردوستدارکودک دربافت های جدید و سنتی ایران،نمونه موردی شهرک سپاهان شهر و محله جوباره اصفهان : (علی غفاری؛ محمود قلعه نوئی؛ خشایار عمادی)
ارزیابی تاثیر عناصر منظر شهری بر میزان احساس تعلق محلی نمونه موردی: محله نارمک تهران : (سکینه معروفی؛ مجتبی انصاری)
سنجش و ارزیابی سطوح برخورداری مناطق شهری کلانشهر تهران با استفاده از تکنیک TOPSIS : (حمیدرضا صارمی؛ سهیلا توتزاری)
مطالعة تطبیقی جداره‌های خارجی (نما) در ساختمان‌های مسکونی تهران با روش تحلیل سلسله‌مراتبی : (محمدحسین شیرازیان؛ سید باقر حسینی؛ سعید نوروزیان ملکی)
بازنگری فرآیند طراحی (رمزگشایی «قیاس» به‏عنوان روش اصلی آفرینش فضا و فرم) : (محمود رضایی)
هویت و حس تعلق مکانی در فضاهای عمومی جدید الاحداث شهری (بوستان نهج البلاغه- تهران) : (اسماعیل دویران؛ ملیحه کریمی نژاد)

:download2:

لینک به دیدگاه

دوره 8، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 1-122

تبیین رابطه رفتار قلمروپایی شهروندان با معیا رها و میزان ادراک پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهر (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر (عج) تهران) : (منصور یگانه؛ محمدرضا بمانیان؛ علیرضا عینی فر؛ مجتبی انصاری)
هویّت شهر و کمال‌بخشی به بافت تاریخی آن (مطالعه موردی: مشهد مقدّس) : (محمّد نقی‌زاده)
مقایسه باز‌تعریف و باز به‌کارگیرى سنت در معمارى معاصر ایران و اروپا ‌(مطالعه موردى: برخى آثار لوکوربوزیه و سید هادى میرمیران) : (مجید شهبازی؛ زهره ترابی)
سنجش رضایتمندی زنان از پارک‌های بانوان (مطالعه موردی: پارک‌های بانوان تبریز) : (ملیحه هاشمی تیله نویی؛ مرتضی میرغلامی؛ مجتبی رفیعیان)
ریشه یابی و شناخت عوامل دگرگون ساز روح معماری گذشته ایران در گذر زمان، اصالت گذشته، تازگی اکنون : (مازیار آصفی؛ الناز ایمانی)
نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محلی (مطالعه موردی: سکونتگاه‌های شهری و روستایی منطقه عسلویه) : (فرضعلی سالاری سردری؛ مریم بیرانوندزاده؛ سید دانا علی زاده)
واکاوی نقش هنرهای عمومی در موفقیت فضای شهری میدان نقش جهان اصفهان : (پویان شهابیان؛ ریحانه حقیقی)
تبیین مفاهیم موسیقیایی بافت سنتی شهر یزد در مقایسه با بافت سنتی شهرتبریز : (سحر صدیق اکبری؛ مهروش کاظمی)

:download2:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...