رفتن به مطلب

دانلود مقالات شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق


ارسال های توصیه شده

تو این تاپیک قصد دارم دانلود رایگان مقالات شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق ( psc2001 ) رو براتون بذارم ضمن اینکه دوستان میتوانند مقاله مورد نظر خود از این کنفرانس را تو همین تاپیک درخواست بدن .امیدوارم مورد توجه دوستان قرار بگیره.

 

1. آناليز تحليلي - عددي كوره بويلر مدل CE نيروگاه بعثت در تغيير مشعل مازوت به گازسوز

2. احداث نيروگاه يا احياء واحدهاي فرسوده

3. ارزيابي اقتصادي نيروگاه تلمبه - ذخيره اي سياه بيشه

4. ارزيابي تلفات كابل هاي زيرزميني و سيم هاي هوايي توزيع با فرض جريان غير سينوسي

5. استفاده از آناليز حساسيت خروج خطوط در تنظيم واحد نوسان توان رله هاي ديستانس

6. استفاده از الكتروليت بنتونيت و الكترود مربوطه به عنوان گزينه اي مناسب جهت كاهش مقاومت زمين در سيستم توزيع انرژي الكتريكي

7. امكان استفاده از انرژيهاي نهفته در درياهاي ايران براي توليد الكتريسيته

8. انتخاب بهينه ترانسفورماتورهاي توزيع با استفاده از استانداردهاي مربوط به راندمان آنها

9. اندازه گيريهاي ميداني به منظور ارزيابي كمي اعتبار مدل انتشار راديويي تعميم يافته والفيش - برتوني در باند فركانسي 400 MHz جهت طراحي شبكه راديو ترانك شركت برق منطقه اي تهران

10. بازآرايي فازي شبكه توزيع با در نظر گرفتن تغييرات زماني بار

11. بازسازي نيروگاه بخار با استفاده از روش اصلاح ديگ بخار

12. بالانس كردن بار و تصحيح ضريب توان در سيستمهاي قدرت توسط ***** اكتيو

13. بررسي اثر اشباع در ژنراتور سنكرون قطب برجسته با در نظر گرفتن مدل حوزه فاز

14. بررسي اثر پارامترهاي مختلف بهره برداري بر عملكرد بهينه ديگهاي بخار نيروگاهي

15. بررسي اثرات سوء دماي محيط در كارآئي ترانسفورماتورهاي قدرت و راههاي تعديل آن

16. بررسي اضافه ولتاژهاي موقت ناشي از وقوع فرورزونانس در ترانسفورماتور هاي قدرت استان بوشهر

17. بررسي اقتصادي توليد برق از چوب و زائدات كشاورزي به روش احتراق مستقيم

18. بررسي پارامترهاي مؤثر در ساخت كنتاكتهاي الكتريكي مورد استفاده در كليدهاي فشارقوي

19. بررسي تاثيرات زيست محيطي امواج الكترومغناطيسي (EMF)

20. بررسي رضايت مندي مشتركين مصارف صنعتي شركت برق منطقه اي يزد

21. بررسي رفتار شبكه انتقال و فوق توزيع برق زنجان در قطع تك فاز و ارائه روشي براي تشخيص آن با اندازه گيري در پست

22. بررسي سيستم زمين پستهاي 230 كيلوولت از نظر برخورد صاعقه

23. بررسي فني راهكارهاي مناسب جهت افزايش ظرفيت انتقال توان از جنوب غرب به شمال كشور

24. بررسي كنترل كننده يكپارچه توان ) ) UPFC درخط گدارلندر - گلپايگان

25. بررسي مشكلات صنعت برق و خوردگي مواد و لزوم احداث پايگاه تحقيقاتي در سواحل جنوبي كشور

26. بررسي معيارهاي روانشناختي در كارآمدي اپراتورهاي نيروگاههاي كشور

27. بررسي وضعيت لرزه زمينساخت نيروگاه كازرون به منظور تقويت لرزه اي نيروگاه

28. بررسي يك اتصال كوتاه استثنائي در ژنراتور، هنگام باز بودن سكسيونر زمين

29. برقدار كردن چاههاي كشاورزي و اثر آن برشاخصهاي پايايي وهزينه اي

30. برنامه ريزي اقتصادي ورود و خروج واحدها به كمك شبكه عصبي

31. برنامه ريزي عملياتي توليد بر اساس محدوديت پايداري استاتيك ولتاژ

32. برنامه ريزي كوتاه مدت واحدهاي نيروگاهي با در نظر گرفتن محدوديت بار حداقل

33. به مدار آوردن واحدهاي حرارتي در سيستم هاي قدرت بزرگ با استفاده از الگوريتم ژنتيك

34. بهبود پايداري سيستمهاي قدرت توسط TC-IPC ( Thyristor Controlled - Interphase Power Controller )

35. بهينه سازي آرايش شبكه توزيع نمونه با استفاده از نقاط مانور به منظور دسترسي به كمترين تلفات

36. بهينه سازي پروفيل ولتاژ سيستم توزيع با استفاده از شبكهعصبي

37. پايدارسازي خواص الكتريكي قرصهاي برقگير با افزودن سديم

38. پايدارسازي خواص الكتريكي وريستور پايه اكسيد روي توسط فرآيند آنيلينگ 1

39. پيري سيستم و اثرات آن در برنامه ريزي شبكه هاي برق

40. پيش بيني بار شبكه تا سال 1405 با استفاده از مدل مصرف نهاييMAED

41. پيش بيني تقاضاي برق با روش همگرائي در ايران 1379-1383

42. پيشنهاد روشي جهت تشخيص و تعيين محل اتصال دور به دور سيم پيچ ترانسفورماتور در حوزه فركانس

43. تاثير دما، اكسيژن حل شده و سرعت آب بر روي رفتار خوردگي لوله هاي كندانسور در آب دريا

44. تاثير كاهش خاموشي هاي گذرا بر شاخصهاي قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي

45. تثبيت ولتاژ با استفاده از رگولاتور ولتاژ استاتيك

46. تجديد حيات خط 230 (KV) قائم شهر - كلان با بكارگيري روش دياگنوستيك

47. تجربه اندازه گيري دائم گاز هيدروژن در تشخيص عيوب ترانسفورماتورهاي قدرت نيروگاه نكا

48. تحليل اقتصادي احداث نيروگاه زباله سوز در شهر تهران

49. تحليل حرارتي يك موتور آسنكرون و مقايسه با نتايج تجربي

50. تحليل حساسيت و مدال ولتاژ شبكه برق غرب بالحاظ نمودن شبكه سراسري انتقال ايران

51. تحليل علل وقوع يك حادثه در نيروگاه منتظرقائم و ارائه راه حل جهت پيشگيري از حوادث مشابه

52. تحليل عملكرد تمام مبدل سه فاز كنترل شده تحت شرايط نامتقارني منبع

53. تخمين عمر سازه هاي بتني با اندازه گيري فرآيند نفوذ يونهاي كلر

54. تخمين فازي در برنامه ريزي ورود و خروج اقتصادي واحدها به روش برنامه ريزي پويا با تركيبات قطع شده

55. تدوين استراتژي هاي توسعه تكنولوژي در صنعت برق ايران : يك ضرورت ملي

56. تدوين تكنولوژي و ساخت نازل رينگ توربوشارژر

57. تشخيص جريان هجومي ترانسفورماتورازجريان خطابااستفاده ازتكنيك wavelet

58. تعيين استاندارد نيروي انساني دربخش توزيع نيروي برق

59. تعيين الگوهاي مصرف سرمايشي در كشور به منظور تدوين تعرفه

60. تعيين سرعت باد جهت طراحي خطوط انتقال انرژي الكتريكي بر اساس استاندارد جهاني IEC826

61. تعيين شكل موج زماني ولتاژ بي باري ژنراتور سنكرون در حالت شيار مستقيم و شيار مورب بوسيله پردازش اطلاعات حاصل از تحليل المان محدود 1

62. تعيين فركانس هاي طبيعي پره توربين گاز به روش اجزاء محدود

63. تعيين مدل رياضي مصرف تعرفه هاي خانگي و تجاري شهرستان ساري

64. تعيين ونقش پارامترهاي مؤثردرزمانبندي تعميرات واحدهاي گازي

65. تغييرات ضريب قدرت موتور القايي قفس سنجابي در اثر عدم تقارن فاصله هوايي

66. توليد پلي الكتروليت كيتوزان در مقياس نيمه صنعتي و ارزيابي عملكرد آن در تصفيه آب و پساب

67. توليدپراكنده تحولي سرنوشت سازدرصنعت برق كشور (( Dispersed Cogeneration

68. جايابي خازن در شبكه هاي فشار ضعيف

69. جزيره بندي در باز وصل سيستم قدرت

70. حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور قدرت به روش فازي - تطبيقي با شرايط سيستم

71. خبررسي روشهاي ساخت و عرضه پره هاي توربين گازي در بازار جهاني

72. خصوصي سازي صنعت برق بررسي موردي كشور شيلي

73. دوگانه سوز كردن نيروگاه حرارتي تبريز با استفاده از سوختهاي گازي و امكان كاهش آلاينده ها

74. روشي نو در تشخيص خطاي گذرا از خطاي مانا به كمك شبكه هاي عصبي و با استفاده از تبديل Wavelet

75. سيستم هاي تحريك استاتيك 1 ژنراتورهاي سنكرون

76. شبيه سازي دستگاه فليكرمتر جهت استفاده در برنامه هاي تحليل سيستم قدرت

77. شبيه سازي رله ديستانس با استفاده از شبكه هاي عصبي

78. شبيه سازي سيستم هاي حفاظتي ديجيتال

79. شبيه سازي و تحليل رفتار پايدار و گذراي اجزاء سيكل نيروگاه بخار

80. صاعقه - گراندينگ و حفاظت تجهيزات مخابراتي

81. ضرورت طرح جامع در بخش توزيع صنعت برق

82. طراحي بهينه شبكه انتقال و فوق توزيع

83. طراحي سيستم فازي به منظور جايابي بهينهAPLC

84. طراحي فرآيندي سيستم پالايش آب چگاليده براي واحدهاي نيروگاه تبريز

85. طراحي كنترل كننده بهينه جهت ميرائي نوسانات فركانس پائين در شبكه هاي AC/DC چند ماشينه

86. طراحي و ساخت مقره هاي سوزني كامپوزيتي 33KV , 20KV

87. طراحي و شبيه ساز فازي - عصبي تطبيقي در سيستم هاي تك ماشينه و چند ماشينه

88. طراحي و هماهنگي كنترل كننده هاي فيدبك خروجي TCSC براي بهبود پايداري سيستم هاي قدرت چند ماشينه به روش برنامه ريزي خطي

89. طراحي ويسكومتر قابل نصب در خط سوخت رساني نيروگاه حرارتي

90. عمر يابي شينه هاي استاتور ژنراتور نيروگاه آبي شهيد عباسپور

91. عنوان مقاله : طراحي و ساخت بورد رابط MPI-A13 جهت اتصال پرينتر EPSON به ثبات خطاي سورل

92. كاربرد ايده سيلان توان بهينه براي جايابي و تنظيم ترانسفورماتورهاي جابجا كننده فاز جهت كاهش تلفات در شبكه هاي انتقال

93. كاربرد فيبر نوري در سيستم حفاظت و كنترل پستهاي فشار قوي

94. كاربرد منحني هاي رشد در برآورد و تخمين ديماند بارهاي الكتريكي در بخش خانگي ( مطالعه موردي : در سطح شهر » شهركرد « مركز استان چهار محال و بختياري )

95. كاهش تلفات پيك شبكه انتقال گلستان با انتخاب مسير بهينه جريان

96. كنترل پايداري سيستمهاي قدرت در حالت گذرا به روش توليدزدايي بهينه

97. كنترل هماهنگ SVC و TCSC جهت بهبود رفتار ديناميكي سيستم قدرت با اعمال كنترل كننده تركيبي مد لغزشي فازي تطبيقي و بهينه

98. گرمايش جهاني و پتانسيل صرفه جويي فني در برخي از بخش هاي انرژي كشور

99. لزوم مراكز حمايت از كارآفريني در صنعت برق ايران

100. محاسبه امپدانس اتصال كوتاه ترانسفورناتور به كمك محاسبه انرژي

101. محاسبه تلفات وا صلاح مقادير اسمي ترانسفورماتورهاي توزيع تحت بارهاي غيرخطي بكمك روش اجزاء محدود

102. محاسبه توزيع پتانسيل براي شناسايي عوامل موثر در طراحي بهينه بستر زمين حفاظت كاتدي شبكه گاز

103. محاسبه راندمان واقعي نيروگاه بعثت و بررسي علل افت آن

104. محاسبه نسبت چرخش در بويلرهاي بازياب و ارائه نرم افزار مربوطه

105. مدل رياضي سه بعدي كوره ديگ نيروگاههاي بخار، جهت بررسي اثرات خاكستر و رطوبت موجود در سوخت

106. مدل سازي و شبيه سازي كانال مخابراتي شبكه توزيع قدرت الكتريكي به منظور انتقال داده هاي با سرعت بالا

107. مدلسازي حرارتي موتورهاي القايي سه فاز قفس سنجابي

108. مدلسازي ديناميكي بويلر بازيافت سيكل تركيبي با جريان افقي

109. مدلسازي رفتار بار مصرف كنندگان بزرگ و تعرفه بندي توان - انرژي

110. مدلسازي كوره بويلر نيروگاه توس با استفاده از روش ناحيه بندي

111. مشكلات عملي سيستم آزمايش ولتاژ ضربه صاعقه و بررسي راه حل ها

112. مطالعه تنشهاي پسماند بر روي قطعات رابط توربينهاي گازي نيروگاه قم

113. مطالعه و بررسي مشخصه هاي نوسانات خفيف 1 در سيستم قدرت مازندران

114. نقش پروژه طرح كارانه وعوامل موثردر كاهش زمان خاموشيها

115. نقش قيمت زمين در تعيين آرايش هاديها، شكل برج ها و ولتاژ خطوط انتقال نيرو

116. نگرشي بر خصوصي سازي صنعت برق از ديدگاه كارايي

117. نگرشي به سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت برق BRT روش مناسب سرمايه گذاري در توزيع

118. يك رويكرد اجرايي براي تحقق برنامه ريزي نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير

 

پسورد تمامی فایلها :http://www.noandishaan.com

لینک به دیدگاه

سيستم هاي تحريك استاتيك 1 ژنراتورهاي سنكرون

 

نويسنده: [ امير فرهادي ] - پژوهشگاه نيرو - تهران - ايران

 

خلاصه مقاله:

بسياري از مولدهاي الكتريكي در صنايع مختلف با مشكلات نگهداري و خرابيهاي ناشي از سيستم تحريك مواجه هستند . خرابي كموتاتور، تعويض قسمتهاي از تنظيم كننده اتوماتيك و لتاژ 2 ، خرابيهاي قسمتهاي گردان در سيستم DC تحريك، نارسائيهاي مقاومتهاي متغيري كه با موتور كنترل مي شوند و نواقص مربوط به قطع كننده هاي ميدان، تنها بعضي از مشكلات سيستمهاي مولد قديمي است كه نتيجه آن هزينه هاي باتري و زمان خاموشي بيشتر است . جايگزيني سيستمهاي تحريك گردان و تجهيزات ملحقه آن با سيستم تحريك استاتيك راه حل مناسبي براي غلبه بر مشكلات فوق مي باشد . انعطاف در طراحي سيستمهاي تحريك استايتك شرايطي را ايجاد مي كند كه امكان تغيير و اصلاح آن براي كاربرد در ظرفيتهاي بزرگ و كوچك توليد وجود دارد ضمن اينكه هزينه هاي نگهداري سيستم تحريك با جارو بك نيز حذف مي شود . در اين مقاله با تشريح سيستمهاي تحريك استا تيك مشتمل بر قسمتهاي قدرت قابل كنترل، ترانسفورماتور قدرت و تنظيم كننده ولتاژ پرداخته مي شود . حذف بريكر يا قطع كننده DC ميدان با صرفه جويي قابل توجهي در هزينه همراه است كه در كنار آن پاسخ سريع و ديگر مزاياي سيستم تحريك استاتيك بر شمرده خواهد شد . درپايان محد ويتهاي انتخاب و ملاحظات عملي در انواع سيستمهاي تحريك نيز مرور مي شوند .

 

:download2:

 

 

لینک به دیدگاه

طراحي كنترل كننده بهينه جهت ميرائي نوسانات فركانس پائين در شبكه هاي AC/DC چند ماشينه

 

نويسند‌گان: [ سيدمرتضي قريشي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه علم و صنعت ايران - دانشكده مهندسي برق

[ حيدرعلي شايانفر ] - دانشيار دانشگاه علم و صنعت ايران - دانشكده مهندسي برق

[ عباس شولائي ] - دانشيار دانشگاه علم و صنعت ايران - دانشكده مهندسي برق

 

خلاصه مقاله:

در اين مقاله روش جديدي به منظور طراحي كنترل كننده هائي براي سيستم هاي قدرت AC/DC ارائه مي شود . در اين روش كه مبتني بر تئوري كنترل بهينه است، نيازي به تعيين ماتريس هاي وزني نمي باشد و مقادير و يژه مدهاي الكترومكانيكي و تحريك سيستم به يك نوار عمودي از پيش تعيين شده انتقال داده مي شوند . در هنگام طراحي هر دو وضعيت كنترل با فيدبك حالت و كنترل با فيدبك خروجي در نظر گرفته شده است . براي نشان دادن تأثير كنترل كننده هاي طراحي شده از تحليل مقادير ويژه و نتايج شبيه سازي هاي غير خطي استفاده گرديده است

:download2:

 

 

 

 

 

 

لینک به دیدگاه

طراحي و شبيه ساز فازي - عصبي تطبيقي در سيستم هاي تك ماشينه و چند ماشينه

 

نويسند‌گان: [ سيدعلي نبوي نياكي ] - دانشگاه مازندران

 

[ محمود دهقان عفيفي ] - دانشگاه مازندران

خلاصه مقاله:

در اين مقاله، سعي بر آن است تا با ارائه روشي نوين به طراحي يك پايدار ساز فازي - عصبي تطبيقي (ANFPSS) . بهينه كه پايداري ديناميكي را در سيستم هاي قدرت تك ماشينه و چند ماشينه بهبود مي بخشد، پرداخته شود در طراحي اين پايدار ساز، از پنج لايه فازي - عصبي استفاده مي شود . قواعد كنترل فازي و توابع تعلق ورودي و خروجي مي توانند وسيله آموزش با استفاده از الگوريتم آموزش انتشار و هيبريد، به طور بهينه تنظيم گردند . در خاتمه، عملكرد يك پايدار ساز فازي - عصبي تطبيقي (ANF PSS) با پايدار سازهاي كلاسيك، فازي و عصبي در سيستم هاي قدرت تك ماش ينه و چند ماشينه با استفاده از نرم افزار MATLAB در محيط SIMULINK شبيه سازي و مقايسه مي گردند .

:download2:

 

 

لینک به دیدگاه

محاسبه توزيع پتانسيل براي شناسايي عوامل موثر در طراحي بهينه بستر زمين حفاظت كاتدي شبكه گاز

 

نويسنده: [ سيدعلي نبوي نياكي ] - استاديار دانشگاه مازندران - دانشكده فني – گروه برق - بابل

 

خلاصه مقاله:

در اين مقاله عوامل موثر در طراحي بهينه بستر آندي حفاظت كاتدي مورد بررسي قرار مي گيرد . منظور از بهينه سازي بستر زمين، كاهش ابعاد آن تا حد امكان مي باشد . در بعضي مناطق اجراي طرح استاندارد كه محتاج زميني به عرض كم و طول زياد مي باشد از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست و از طرفي تاسيس بسترهاي چاهي در مناطقي كه سطح آبهاي زير زميني بالاست ( شمال كشور ) بسيار پر هزينه است . در اين مقاله راه حل به صورت استفاده از بسترهاي نزديك پيشنهاد مي شود . در اين راستا روابط مربوط به توزيع پتانسيل بسترهاي نزديك و مقاومت آن بدست آورده مي شود و پارامترهاي موثر براي كاهش ابعاد زمين شناسايي مي شود . در خاتمه يك مورد عملي تاسيس بستر نزديك جهت تاييد مطالعات انجام شده معرفي مي گردد .

:download2:

 

 

 

لینک به دیدگاه

تحليل علل وقوع يك حادثه در نيروگاه منتظرقائم و ارائه راه حل جهت پيشگيري از حوادث مشابه

 

نويسنده: [ امين معاضدي ] - فوق ليسانس برق، شركت مشانير ( گروه برق ماشين ) ايران - تهران

 

خلاصه مقاله:

در ارديبهشت ماه سال جاري انفجار بوشينگ فاز T ترانس اصلي واحد 3 بخار از نيروگاه سيكل تركيبي منتظر قائم منجر به خروج واحد مزبور از شبكه بمدت نسبتاً طولاني و وارد آمدن خساراتي قابل توجه به برخي تجهيزات گرديد .

ريشه يابي اين حادثه كه در نوع خود بي نظير يا حداقل كم نظير است ،نكات قابل توجهي را پيرامون مباحث طراحي ، ساخت، نصب و بهره برداري تجهيزات نيروگاهي مرتبط بدست مي دهد . اين مقاله ضمن بررسي اين حادثه و پيشنهاد راه حلهايي در خصوص پيشگيري از وقوع حوادث مشابه يا كاهش عوارض آن ، روشهايي را بمنظور ارزيابي فني - اقتصادي هريك از اين راه حلها بكمك بررسي پارامترهايي نظير قابليت دسترسي 5 ، قابليت تعميرات 6 و قابليت اطمينان و همچنين هزينه طول عمر 7 ارائه نموده است

:download2:

 

 

لینک به دیدگاه

شبيه سازي رله ديستانس با استفاده از شبكه هاي عصبي

 

نويسند‌گان: [ محسن نياستي ] - دانشكده مهندسي برق - دانشگاه علم و صنعت ايران

 

[ محمد فرخي ] - دانشكده مهندسي برق - دانشگاه علم و صنعت ايران

 

خلاصه مقاله:

از رله هاي ديستانس براي حفاظت خطوط انتقال نيرو، كه بر اساس ستينگهاي ثابت قابل تنظيم اند، استفاده مي شود . اما معمولاً وسعت ناحيه عملكرد اين رله ها با تغيير شرايط شبكه ( توپولوژي شبكه، مقدار بار، مقدار توليد و … ( تغيير مي كند و باعث عملكرد نادرست رله م ي شود . با استفاده از روش هايي كه قابليت پردازش اطلاعات و تشخيص الگو را داشته باشد مثل استفاده از ريزپردازنده ها و الگوريتم هاي هوشمند مي توان رله هاي جديدي به كار گرفت و از دقت بالايي برخوردارند و در نتيجه به حفاظت خوبي دست يافت . در اين مقاله يك رله ديستان س بوسيله شبكه عصبي شبكه سازي مي شود و ملاحظه مي شود كه رله عصبي از دقت بالايي نسبت به رله معمولي برخوردار است و علاوه بر تشخيص خطا و محل و نوع و فاز خطا مي تواند حفاظت همزمان سه فاز را انجام دهد . در نتيجه با بكارگيري رله عصبي مي توان تعداد رله هاي خط را كا هش داد . براي شبيه سازي رله ديستانس از شبكه عصبي MLP استفاده شود

:download2:

 

 

 

لینک به دیدگاه

استفاده از آناليز حساسيت خروج خطوط در تنظيم واحد نوسان توان رله هاي ديستانس

 

نويسند‌گان: [ سعيد محمدصادق ] - پژوهشگاه نيرو تهران - ايران

 

[ حسن سياهكلي ] - پژوهشگاه نيرو تهران - ايران

 

خلاصه مقاله:

باز شدن يك خط سالم در طي يك واقعه نوسان توان كه قدرت خود تغذيه كننده بار مجموعه از يك سيستم قدرت مي باشد به احتمال نسبتاً زيادي باعث ناپايدار شدن آن سيستم خواهد شد. نمونه اي از واقعه فوق را در شبكه سراسري برق ايران مي توان خارج شدن شبكه آذربايجان از شبكه سراسري در تاريخ 74/12/7 نام برد كه خطوط ميانه - زنجان و پونل - تقي ديزه بر اثر نوسان امپدانس از مدار خارج گرديدند. بر اين اساس لازم است واحد قفل كننده رله هاي ديستانس به گونه اي تنظيم گردند كه فادر به تشخيص نوسان امپدانس از خطا باشند . از آنجا كه پديده نوسان توان در شرايط مع مولي و عادي سيستم اتفاق نمي افتد و تنها در موارد اضطراري و با وقوع اختلالي پديد مي آيند، لذا پيش بيني آن و تنظيم رله هاي مربوطه دشوار مي باشند . در اين مقاله روشي ارائه شده است كه با انجام آن بدترين حالات سيستم از نظر ايجاد نوسان امپدانس براي خط مورد مطالعه شبيه سازي گرديده و تنظيم واحد قفل كنده نوسان توان رله هاي ديستانس براساس آن انجام مي گيرد .

:download2:

 

 

 

لینک به دیدگاه

بررسي وضعيت لرزه زمينساخت نيروگاه كازرون به منظور تقويت لرزه اي نيروگاه

 

نويسند‌گان: [ سيدعلي مويدعلايي ] - شركت متن - بخش سازه هاي صنعتي

[ رامين مدني ] - شركت متن - بخش سازه هاي صنعتي

خلاصه مقاله:

خوشبختانه امروزه در كشورمان شاهد هستيم كه با بالا رفتن آگاهيها، به طراحي و مقاوم سازي سازه ها در برابر زمين لرزه به صورت امري ضروري و بديهي نگريسته مي شود و مهندسان و كارفرمايان بخش هاي مختلف صنعتي و اداري به لزوم در نظر گرفتن اين واقعيت موجود در كشورمان واقف شده اند .

در مورد سازه ها و تجهيزات حياتي و مهم كشور، موضوع طراحي سازه هاي جديد و يا تقويت سازه هاي موجود در برابر زمين لرزه به منظور به حداقل رساندن خسارات و آسيبهاي ناشي از زمين لرزه امري ضروري مي باشد به گونه اي كه در آيين نامه هاي مرتبط با طراحي سازه ها در برابر زمين لرزه در كشورهاي مختلف، بر لزوم بررسي و مطالعات خاص ساختگاهي براي اين گونه سازه ها تاكيد گرديده است .

مواردي مانند اثر نزديكي به گسل و سازوكار ژرفي آنها، توپوگرافي منطقه، آب زيرزميني منطقه، سازوكار ژرفي گسلش گسلها و موارد مشابه مي تواند اثرات قابل توجهي را روي جنبش نيرومند ناشي از زمين لرزه و در نتيجه روي نيروهايي كه در اثر زمين لرزه به سازه وارد مي شود، داشته باشد كه در نظر گرفتن اين موارد را براي انجام تحليلي منطقي از خطر زمينلرزه اجتناب ناپذير مي سازد . عدم بررسي دقيق لرزه زمينساخت منطقه مي تواند منجر به فرض سناريوهاي لرزه اي غير واقعي در ساختگاه مورد بررسي و در نتيجه طراحي نادرست سازه گردد . در اين مقاله سعي شده است با بيان بعضي شواهد از آسيبهاي وارده به سازه هاي نيروگاهي و پستها، ضرورت پرداختن به بحث مقاوم سازي سازه هاي صنعت برق و در نتيجه لزوم مطالعات موردي تحليل خطر زمين لرزه را يادآور شويم . سپس با بهره گيري از روشهاي جديد نوزمينساختي و ريخت زمينساختي به بيان يك مورد مطالعه انجام شده روي نيروگاه سيكل تركيبي كازرون پرداخته خواهد شد .

نقش حياتي و فوق العاده اي كه انرژي الكتريكي در زندگي امروزه بشري دارد در ساعتهاي پي از وقوع حادثه زمين لرزه خود را بيش از پيش نشان مي دهد . آمارها نشان مي دهد كه عمليات نجات در ساعات اوليه بعد از وقوع زمين لرزه بيشترين تاثير را در نجات هزاران انساني دارد كه در زير آوار مدفون شده اند و نياز به امداد دارند . در اين ساعات اگر شبكه برق ناحيه خود دچار مشكل شده باشد اين فرصتهاي با ارزش به راحتي از دست خواهد رفت در حاليكه در صورت عملكرد مناسب سيستمهاي توليد، توزيع و انتقال انرژي الكتريكي و يا حداقل وجود يك سيستم برق اضطراري در هر منطقه مسكوني از ابعاد فاجعه تا حدودي كاسته خواهد شد . طراحي سازه هاي نيروگاههاي بخاري، برقابي و گازي بايد براساس مطالعات خطر زمين لرزه و بر مبناي لرزه زمينساخت اطراف ساختگاه صورت گيرد . لوازم و تجهيزات مورد استفاده در نيروگاهها و پستهاي فشارقوي بايد از مقاومت كافي در برابر اثر زمين لرزه برخوردار بوده و پاره اي ملاحظات ويژه در مورد نصب آنها بعمل آمده باشد . معيارهاي فوق بايد در مورد نيروگاهها و پستهاي در دست طراحي و ساخت، رعايت شده و در مورد نيروگاهها و پستهاي در حال بهره برداري در سراسر كشور نيز در فواصل زماني معين بازرسي فني دقيق صورت گرفته و تجديد نظرهاي لازم براساس آخرين اطلاعات و يافته هاي مهندسي زمين لرزه در طراحي آنها به عمل آيد .

 

:download2:

 

 

 

 

لینک به دیدگاه

شبيه سازي سيستم هاي حفاظتي ديجيتال

 

نويسند‌گان: [ مجتبي خدرزاده ] - دانشكده صنعت آب و برق ( شهيد عباسپور)

[ حسين انصاري شهرضايي ] - سازمان توسعه برق ايران

 

خلاصه مقاله:

هدف از ارائه اين مقاله بيان روش جديدي براي شبيه سازي سيستم هاي حفاظتي جريان زياد ديجيتال مي باشد . در اين روش شبيه ساز سيستم حفاظتي به سه قسمت تقسيم گرديد كه براي هر قسمت نرم افزار متناسب با عملكرد آن نوشته شد . اين سه قسمت شامل موارد زير است .

1- قسمت شبيه ساز شبكه قدرت (در محيط EMTP)

2- قسمت مدل ساز رله جريان زياد ديجيتال ( در محيط 2 MATLAB)

3- قسمت ارتباطي (در محيط TPP)

سپس به منظور بررسي جامع سيستم حفاظتي اين سه قسمت به عنوان يك مجموعه در رايانه راه اندازي گرديد كه نتايج آن در مقاله ارائه شده است

:download2:

 

 

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

استفاده از الكتروليت بنتونيت و الكترود مربوطه به عنوان گزينه اي مناسب جهت كاهش مقاومت زمين در سيستم توزيع انرژي الكتريكي

 

نويسند‌گان:

 

[ اكبر قاضي فرد ] - استاديار دانشگاه اصفهان

 

[ حسن مقبلي ] - استاديار دانشگاه علم و صنعت ايران

 

[ حسن يوسفي ] - مدير اداره برق شهرضا، اصفهان

 

 

 

خلاصه مقاله:

 

يكي از رايج ترين روشها جهت نصب الكترود و كاهش مقاومت زمين در زمينهاي داراي مقاومت بالا استفاده از مخلوط خاك رس، نمك و زغال مي باشد كه دهها سال است در كشور بصورت سنتي مورد استفاده قرار مي گيرد . از جمله مشكلات عمده مربوط به استفاده از اين الكتروليت تجزيه تدريجي زغال و قطع اتصالات فلزي الكترود بر اثر خاصيت خوردگي نمك مي باشد كه باعث مي گردد مقاومت بسياري از زمينهاي نصب شده پس از چند سال به شدت افزايش يابد .

در اين تحقيق از خاك معدني بنتونيت بعنوان الكتروليت بهينه كه داراي خواص بسيار ويژه از جمله خاصيت آبگيري بسيار بالا، مقاومت بسيار پائين و عدم خاصيت خوردگي مي باشد جهت نصب الكترودهاي فلزي مختلف استفاده گرديده است .

نتايج حاصله نشان مي دهد مقاومت خاك بنتونيت در مقايسه با مخلوط سنتي خاك رس، زغال و نمك در زمينهاي رسي به ميزان %60 ، در خاكهاي شني به ميزان %66 ، در زمينهاي سنگلاخي به ميزان %84 و در مناطق سنگي به ميزان %95 كمتر بوده و مقاومت كليه زمينهاي نصب شده با بنتونيت و الكترود صفحه اي كمتر از 5 Ohm مي باشد . استفاده از الكترودهاي مختلف همراه با بنتونيت نيز نشان مي دهد كه مي توان بجاي الكترود صفحه اي جهت كاهش هزينه از الكترود صليبي و يا نيم صفحه مسي استفاده نمود و مقاومت را نزديك به محدوده موردنظر پايين نگه داشت .

 

:download2:

لینک به دیدگاه

سلام بر شما

میخواستم اگه براتون مقدوره این مقاله رو برای من آپلود کنین:

101. محاسبه تلفات وا صلاح مقادير اسمي ترانسفورماتورهاي توزيع تحت بارهاي غيرخطي بكمك روش اجزاء محدود

ممنون میشم!

لینک به دیدگاه
سلام بر شما

میخواستم اگه براتون مقدوره این مقاله رو برای من آپلود کنین:

101. محاسبه تلفات وا صلاح مقادير اسمي ترانسفورماتورهاي توزيع تحت بارهاي غيرخطي بكمك روش اجزاء محدود

ممنون میشم!

خدمت شما دوست عزیز:

 

محاسبه تلفات و اصلاح مقادير اسمي ترانسفورماتورهاي توزيع تحت بارهاي غيرخطي بكمك روش اجزاء محدود

 

نويسند‌گان:

 

[ جواد فيض ] - گروه مهندسي برق و كامپيوتر دانشكده فني - دانشگاه تهران تهران - ايران

 

[ محمدباقر بناء شريفيان ] - گروه مهندسي برق دانشكده فني - دانشگاه تبريز تبريز - ايران

[ سيدعلي فاخري ] - شركت توزيع برق تبريز تبريز - ايران

[ علي زراعت پرور ] - مجتمع عالي آموزشي آذربايجان تبريز - ايران

 

خلاصه مقاله:

ترانسفورماتورها عموماً براي بهره برداري در فركانس اسمي و تغذيه بارهاي سينوسي طراحي و ساخته م يشوند . تغذيه بارهاي غيرخطي از ترانسفورماتور افزايش تلفات، فرسودگي زودرس عايقي، معيوب شدن نابهنگام و كاهش عمر مفيد آن را بهمراه دارد . براي جلوگيري از ظهور اين اشكالات بايستي ظرفيت ترانسفورماتورهاي تحت بارهاي غيرخطي را كاهش داد . در اين مقاله با مدلسازي يك ترانسفورماتور توزيع سه فاز بقدرت 50 kVA با استفاده از روش اجزاء محدود (FEM) ، تلفات بار آن تحت بار و فركانس اسمي، و همچنين تحت بارهاي غيرخطي، محاسبه شده است . با استفاده از ضريب تلفات هارمونيك، ظرفيت اسمي معادل ترانسفورماتور تخمين زده شده و با ظرفيت پيشنهادي استاندارد موجود مقايسه شده است . اين مقايسه نشان مي دهد كه استاندارد تعيين ظرفيت ترانسفورماتورهاي متصل به بارهاي غيرخطي تخمين قابل قبولي است ولي براي ظرفيت بارگيري از ترانسفورماتورهاي تحت بارهاي غيرخطي اندكي محافظه كارانه است .

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

جايابي خازن در شبكه هاي فشار ضعيف

 

نويسنده:

 

[ عبدالامير ياقوتي ] - شركت برق منطقه اي هرمزگان

 

خلاصه مقاله:

نصب خازن در شبكه هايي كه بار سلفي دارند سبب كاهش دامنه جريان خطوط مي شود كه اين امر موجب كاهش تلفات شبكه و بهبود پروفيل ولتاژ در طول شبكه مي گردد كه نتيجه نهايي آن افزايش راندمان سيستم قدرت و بهبود كيفيت انرژي توزيع شده مي باشد . بدليل اينكه اكثر بارهاي مصرفي در شبكه فشار ضعيف داراي ماهيت سلفي مي باشند و همچنين بيشترين تلفات در شبكه فشار ضعيف مي باشد ، نصب خازن در اين شبكه مي تواند تاثيرات چشمگيري در رسيدن به اهداف ياد شده داشته باشد .

در اين مقاله سعي شده است با مروري بر روابط جايابي خازن و ويژگيهاي شبكه هاي فشار ضعيف روشي مناسب ، ساده و نسبتا " دقيق جهت جايابي خازن در اينگونه شبكه ها ارائه گردد . روش پيشنهادي بر روي شبكه استان هرمزگان مورد بررسي قرار گرفته است كه نتايج عملي آن حاكي از مطلوب بودن روش مي باشد .

 

:download2:

 

 

 

 

 

 

لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...

ضرورت طرح جامع در بخش توزيع صنعت برق

 

نويسند‌گان:

[ سعيد مهذب ترابي ] - شركت توزيع نيروي برق استان همدان

[ ارسلان سلامت ] - شركت توزيع نيروي برق استان همدان

خلاصه مقاله:

گفته مي شود بالغ بر 98 درصد از جمعيت خانواري كشور از نعمت برق برخوردار شده اند . ظرف 23 سال گذشته حجم تاسيسات بخش توزيع بالغ بر 7 برابر شده است و تعداد مشتركين برق كشور بالغ بر 15 ميليون مشترك مي گردد . به عقيده اكثر صاحب نظران، بخش توزيع به اندازه رشد كمي، رشد كيفي نداشته است و مشكلات و مسائل متعددي از قبيل، طراحي غير مهندسي، افزايش تلفات، تفكر استادكاري، عدم انسجام و برآورد دقيق در آمار و اطلاعات، عدم رشد تكنولوژيك و استفاده از ابزارهاي مديريتي و نگهداري نوين، كماكان در بخش فوق وجود دارد كه در صورت عدم

پيش بيني برنامه هاي مدون، خصوصاً در بخش مغزافزاري و نرم افزاري، مشكلات فوق در آينده افزايش يافته و هزينه هاي غير قابل جبراني را به صنعت برق تحميل مي نمايد . يكي از برنامه هاي نرم افزاري مناسب براي بخش توزيع، وجود طرح جامع فراگير و دقيقي است كه دربر گيرنده تمام واقعيات و پيش بيني هاي فني و اقتصادي براي شناخت وضعيت موجود و پيش بيني منطقي برنامه هاي آتي باشد . در اين مقاله ضمن تشريح اهداف و مزيت هاي طرح جامع، روش ساده اي به عنوان يك سند براي تهيه طرح فوق پيشنهاد گرديده است .

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

ارزيابي تلفات كابل هاي زيرزميني و سيم هاي هوايي توزيع با فرض جريان غير سينوسي

 

 

نويسند‌گان:

[ محمداسماعيل همداني گلشن ] - دانشگاه صنعتي اصفهان

 

 

[ حيدر صامت ] - دانشگاه صنعتي اصفهان

 

خلاصه مقاله:

ارزيابي دقيق تلفات كابل هاي زيرزميني و سيم هاي هوايي توزيع به شناخت صحيح از منابع توليد تلفات در آنها بستگي دارد . در اين مقاله پس از دسته بندي عوامل مؤثر در تلفات كابل هاي توزيع، مدل دقيقي براي محاسبه اين تلفات در شرايط جريان غير سينوسي ارائه مي گردد . در اين مدل علاوه بر در نظر گرفتن تأثير مستقيم هارمونيك هاي جريان، افزايش مقاومت هاديهاي فاز و نول ناشي از اثر پوستي، اثر مجاورت در هاديها و اثر مجاورت از روپوش فلزي منظور مي گردد . در انتها با استفاده از اين مدل، تلفات دو آرايش مختلف از كابل هاي زيرزميني 20 kv و 380 v توزيع در

شرايط جريان غيرسينوسي محاسبه مي گردد .

 

 

 

 

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

طراحي و ساخت مقره هاي سوزني كامپوزيتي 33kv , 20kv

 

نويسند‌گان:

[ ميرجواد گراميان ] - گروه پژوهشي مواد غير فلزي – مركز شيمي ومواد - پژوهشگاه نيرو - ايران

[ بهنام علم دوست ] - گروه پژوهشي مواد غير فلزي – مركز شيمي ومواد - پژوهشگاه نيرو - ايران

[ سحر دولتشاهي ] - گروه پژوهشي مواد غير فلزي – مركز شيمي ومواد - پژوهشگاه نيرو - ايران

 

 

خلاصه مقاله:

در اين پژوهش پس از طراحي مقره هاي سوزني كامپوزيتي 20 kv و 33 kv بر طبق استانداردهاي موجود، به بررسي و انتخاب روشهاي ساخت اين نوع مقره ها پرداخته شده است . در روش انتخابي، اجزاء مقره به صورت مجزا ساخته شده و سپس با استفاده از فرآيند خاصي كه در روش ساخت مقره كامپوزيتي 63 kv شناخته شده است، قطعات بهم مونتاژ مي گردد . به منظور اطمينان از كيفيت مطلوب مقره هاي ساخته شده، لازم است آنها را تحت آزمونهاي مختلف بر طبق استانداردهاي مطرح در اين مقوله قرار داد . با توجه به تجربيات گذشته و م طالعات انجام گرفته انتظار مي رود مقره هاي سوزني كامپوزيتي از خواص الكتريكي و مكانيكي و طول عمر بالاتري برخوردار باشند .

 

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بازآرايي فازي شبكه توزيع با در نظر گرفتن تغييرات زماني بار

 

نويسنده: [ سعيد محسني ] - شركت برق منطقه اي اصفهان ايران

 

خلاصه مقاله:

كاهش تلفات انرژي الكتريكي، متعادل كردن بار فيدرها و كاهش هزينه هاي بهره برداري، همواره از اهداف شركت هاي توزيع بوده است . بازآرايي ساده ترين و كم هزينه ترين روشي است كه بدون افزودن تجهيزاتي به شبكه، اهداف فوق را بطور نسبي تأمين مي كند . در باز آرايي بار را اغلب به صورت توان ثابت و يا جريان ثابت مدل مي كنند . اما واقعيت آن است كه بار پستهاي توزيع دائم در حال تغيير است . در اين مقاله با فرض داشتن منحني بار روزانه پستهاي توزيع روشي ساده جهت لحاظ كردن تغييرات زماني بار و با توجه به محدوديتهاي بهره برداري ارائه مي گردد . همچنين بازآرايي با در نظر گرفتن توابع هدف كاهش تلفات، متعادل كردن بار فيدرها، بهبود پروفيل ولتاژ و كاهش تعداد كليدزني و نيز كاهش قطعي بارهاي مهم انجام مي شود . با تعريف توابع عضويت فازي براي هر يك از متغيرها و استفاده از استنتاج فازي آرايش بهينه براي يك دوره زماني كه مي تواند يك روز باشد، انتخاب مي گردد . كارآيي روش پيشنهادي براي تعدادي شبكه آزمون بررسي شده است .

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بهينه سازي آرايش شبكه توزيع نمونه با استفاده از نقاط مانور به منظور دسترسي به كمترين تلفات

 

نويسند‌گان:

[ حميده قديري ] - پژوهشگاه نيرو ايران

 

[ همايون برهمندپور ] - پژوهشگاه نيرو ايران

خلاصه مقاله:

امروزه به اهميت و ارزش حياتي سوختهاي فسيلي و نيز محدوديت اجتناب ناپذير آن بر همگان معلوم گرديده است، كاهش تلفات در شبكه هاي برق رساني و استفاده بهينه و مؤثر از منابع انرژي همواره به عنوان يكي از مهمترين زمينه هاي تحقيقاتي در صنعت برق مطرح شده است .

يكي از روشهاي كاهش تلفات در شبكه هاي توزيع، كه بيشترين سهم تلفات در شبكه هاي برق رساني را داراست، تعيين آرايش بهينه شبكه توزيع با استفاده از نقاط مانور آن مي باشد كه در اين مقاله اين روش در يك شبكه نمونه پياده سازي شده است .

در اين مقاله ابتدا شبكه نمونه اي جهت انجام مطالعات بهينه سازي توپولوژي شبكه توزيع به منظور دسترسي به كمترين تلفات با استفاده از نقاط مانور معرفي گشته، سپس نرم افزار مناسبي جهت آناليز شبكه انتخاب گرديده است . آنگاه با استفاده از اين نرم افزار شبكه نمونه مدلسازي شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است . بدين ترتيب كه ابتدا سناريوهايي بر اساس سطوح مختلف بار سالانه بندر بوشهر و نقاط مانور شبكه نمونه تعريف شده و در هر يك از حالات تعريف شده پخش بار در شبكه انجام مي شود و تلفات شبكه در هر يك از حالات با يكديگر مقايسه شده و نهايتاً دستورالعملي جهت كليدزني در شبكه با توجه به تغييرات بار ارائه مي گردد .

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...

تغييرات ضريب قدرت موتور القايي قفس سنجابي در اثر عدم تقارن فاصله هوايي

 

نويسند‌گان:

[ همايون مشگين كلك ] - آزمايشگاه تحقيقاتي محركه هاي الكتريكي دانشكده مهندسي برق دانشگاه ص

[ جعفر ميلي منفرد ] - آزمايشگاه تحقيقاتي محركه هاي الكتريكي دانشكده مهندسي برق دانشگاه ص

 

خلاصه مقاله:

بيشتر عيوب ماشينهاي القايي به عدم تقارن فاصله هوايي در آنها مربوط مي شود . در اين مقاله مدلسازي ماشين القايي در حالت سالم و در حالتيكه فاصله هوايي آن نامتقارن است با استفاده از روش مدار معادل مغناطيسي انجام مي شود . نتايج شبيه سازي نشان مي دهند كه در اثر حضور عدم تقارن در فاصله هوايي، ضريب قدرت ماشين القايي بخصوص در حالت بي باري تغيير مي كند . چون تغييرات ضريب قدرت با افزايش ميزان عدم تقارن در فاصله هوايي قابل ملاحظه است اين بررسي از نقطه نظر تشخيص خطا و همچنين بررسي كيفيت ساخت موتور مي تواند مورد استفاده قرار گيرد . نتايج آزمايشگاهي نيز مؤيد اين مسئله مي باشند .

مقدمه - عدم تقارن در فاصله هوايي حتي در موتورهاي نو نيز وجود دارد كه اين امر بدليل وجود تولرانس ذاتي در قطعات مختلف موتور ( همچون شفت، بلبرينگها، و ديگر قطعات ) و نحوه مونتاژ اين قطعات به يكديگر مي باشد . خستگي بلبرينگها ( كه عمده ترين اشكال در موتورهاي القايي است ) نيز عمومأ منجر به عدم تقارن در فاصله هوايي مي شود . بطور كلي مي توان گفت كه رتور يك ماشين الكتريكي هيچگاه بطور كامل با استاتور آن هم راستا نيست و يا اينكه محور آنها بر روي يكديگر قرار ندارند . اين وضعيت را خرو ج از مركزيت مي ناميم . در اثر خروج از مركزيت، فاصله هوايي بين استاتور و رتور نامتقارن مي شود . خروج از مركزيت يك منبع ايجاد نيروي شعاعي، لرزش، و نويز است و بايستي توجه خاص به آن نمود 1] و [.2 تاكنون مطالعات و كارهاي زيادي در زمينه اثرات خروج از مركزيت بر روي سي گنالها و شرايط كاري موتو ر و همچنين تشخيص خروج از مركزيت در موتورهاي القايي انجام گرفته است [.1-5] با اينحال از ديدگاه ضريب قدرت اين مسئله كمتر مورد توجه بوده است . در اين مقاله اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته است . براي اين منظور ، مدلسازي موتور القايي بر اس اس روش مدار معادل مغناطيسي كه بيشتر شرايط فيزيكي، الكتريكي، و مغناطيسي حاكم بر ماشين در آن در نظر گرفته مي شود انجام گرفته است . بكارگيري اين روش مدلسازي ، امكان تحليل و مطالعه حالت دائمي و گذراي موتورهاي القايي را در حالت سالم و در حالت خطا ) ) Fault ميسر مي سازد .

 

:download2:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...