رفتن به مطلب

مجله برنامه ریزی منطقه ای (علمی - پژوهشی)


ارسال های توصیه شده

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390

شناسایی و تحلیل خوشه گردشگری در شهر شیراز با استفاده از مدل بسط یافته پورتر: (صمد حاجی محمد امینی؛ سیمین تولایی؛ رسول فرجام)
تأثیر بانکداری الکترونیک در کاهش سفرهای درون ¬شهری (نمونه موردی : بخش مرکزی شهر زنجان): (ابوالفضل مشکینی؛ محمد غلامی؛ معصومه مفدم؛ موسی رستگار)
تأثیر ویژگی های اقتصادی– اجتماعی خانوارهای شهری استان فارس در استفاده از رایانه: (مسعود نونژاد؛ محمدحسن طرازکار)
برنامه ریزی ناحیه ای با استفاده از برنامه ریزی بر مبنای سناریوها (تبیین الگوی چشم انداز ناحیه کاشان): (لطف اله فروزنده دهکردی؛ علی اصغر شیره پز آرانی؛ سعید رضا جندقیان بیدگلی)
بررسی مهاجرت های روستایی و تأثیر آن بر مورفولوژی شهرها نمونه موردی : شهر سقز: (مجید شمس؛ مصطفی قمری؛ ادریس عبودی؛ کاوه محمدی)
رابطۀ بین سرمایه ی اجتماعی و رضامندی شغلی کشاورزان شهرستان کرمانشاه: (امیرحسین علی بیگی؛ معصومه جعفری نیا؛ فاطمه قربانی؛ عادل سلیمانی)
بررسی نقش مدیریت مخاطرات طبیعی در کنترل سوانح و تصادفات جاده¬ای مورد مطالعه: محور کرج - چالوس (رضا برنا؛ غلامعباس واحدپور)
سنجش تأثیرات گسترش گردشگری بر ابعاد توسعه پایدار مطالعه موردی: شهرستان هشترود (محمد اکبرپور سراسکانرود؛ محسن رحیمی؛ فاضل محمدی)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390

نقش ویژگی‌ های مکانی– فضایی مشارکت در توانمندسازی اقتصاد روستایی (مورد: دهستان ایجرود بالا- شهرستان ایجرود): (علی اکبر عنابستانی؛ حمید شایان؛ رضا خسروبیگی؛ علی اکبر تقلیو)
ارزیابی اثرات شهرک های صنعتی بر توسعه روستاهای پیرامون مطالعه موردی: شهرک صنعتی شباب (شهرستان شیروان و چرداول): (علیرضا جمشیدی؛ احمد تقدیسی؛ علیرضا غلامی؛ معصومه جمشیدی)
ارزیابی عملکرد مجتمع‏های گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: مجتمع مروارید خزر- شهرستان رشت): (محمد الباسط قریشی مینآباد؛ اکبر معتمدی مهر؛ نینا فرامرزی گروس)
تحلیلی بر میزان سرمایه ی اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان ممسنی (مطالعه موردی: بخش دشمن زیاری): (مرتضی توکلی؛ کیومرث دهقانی؛ رضا زارعی)
سطح بندی میزان برخورداری شهرستان های استان فارس به لحاظ شاخص های توسعه با استفاده از مدل HDI: (محمد رضا رضایی؛ محمدامین عطار)
نقش آموزش در توسعه ی فعالیتهای غیر زراعی مورد مطالعه: مناطق روستایی شهرستان سمیرم: (سید امیرمحمد علوی زاده؛ مهدی کرمانی)
بررسی جایگاه شهر مسجدسلیمان در نظام سلسله مراتب شهریِ استان خوزستان (1355 تا 1385): (سعید امانپور؛ معصومه نقدی پوربیرگانی؛ بهار حبیبیان)
دورنمای تأثیر گرمایش جهانی بر تغییرات درجه- روز مورد نیاز گندم برای خوشه های آب و هوایی مختلف ایران: (غلامرضا روشن؛ روح اله اوجی؛ محمد سعید نجفی؛ اسماعیل شاهکوئی)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 2، شماره 5، بهار 1391

تحلیلی بر پایداری اجتماعی مسکن در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان ازنا): (محمدرضا بسحاق؛ سید اسکندر صیدائی؛ داوود جمینی)
بررسی عوامل نگران کننده کشاورزان روستایی مورد مطالعه: روستائیان شهرستان داراب: (محمد رضا رضایی؛ علی شکور؛ علی شمس الدینی)
بررسی اثرات زیست محیطی استقرار صنایع در نواحی روستایی مطالعه موردی: صنایع تولید پوشاک قهرود- کاشان: (مجتبی قدیری معصوم؛ ناصر بیات؛ ابراهیم رستگار؛ علی قنبری نسب؛ محمد جواد قصابی)
بازشناسی هویت کالبدی در شهرهای اسلامی (مطالعه موردی: شهر ری): (علی موحد؛ علی شماعی؛ ابوالفضل زنگانه)
شهرنشینی و تأثیرات آن بر امنیت غذا، آب و انرژی در ایران نمونه موردی: شهر شیراز: (زهرا برزگر)
حاشیه نشینی به مثابه آپاندیسیت شهری (مورد مطالعه: جعفرآباد– کرمانشاه): (اسداله نقدی؛ صادق زارع)
برنامه ریزی آمایش استان لرستان بر مبنای نظریه سناریوی برتر: (فاطمه خسروی؛ محسن رحیم پور انارکی؛ امید امیدی)
راهبردسنجی توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام (با استفاده از مدلSWOT و تشکیل ماتریس اندازه¬گیری کمی راهبردی QSPM): (نبی امیدی)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

دوره 2، شماره 6، تابستان 1391

ضرورتها و ظرفیت های گردشگری اسلامی و رویکردهای آن (از منظر الگوهای فرهنگی اسلام و فقه اسلامی) : (سیروس شفقی؛ عباس حسنوند؛ محسن مصلحی)
بررسی و تحلیل قابلیت های مزایای نسبی توسعه منطقه ای در بنادر شمال ایران با استفاده از تلفیق تکنیک های TOPSIS و ELECTRE : (طاهر پریزادی؛ صالح اسدی؛ محمد مولائی قلیچی؛ حجت شیخی )
ارزیابی و رتبه بندی مؤلفه های مؤثر در بازاریابی توریسم روستایی با آمیخته بازاریابی (P7) (نمونه موردی: شهرستانهای آمل، بابل، بابلسر و ساری) : (حمید برقی؛ زینب کاظمی؛ فرشاد سوری؛ سمانه مسیبی)
تحلیلی بر نظام شبکه بندی شهری در زیرمنطقه های جدید حاصل از تقسیم استان خراسان : (حسن پارسی پور؛ محمد تقی رضویان)
واکاوی تأثیرات خشکسالی بر اقتصاد نواحی روستایی شهرستان ابرکوه (طی دوره زمانی 85-1375) : (بهروز محمدی یگانه؛ حجت رضایی؛ مهدی چراغی)
ارزیابی سطوح توسعه ‌یافتگی بخش مسکن در مناطق جنوبی استان همدان با استفاده از روش تحلیل خوشه ‌ای : (کیانوش ذاکر حقیقی؛ عبدالله مسلسل؛ امیر رحمانی)
آسیب شناسی برنامه ریزی در ایران با پیشنهاد مأموریت محوری در سیاستگذاری های توسعه منطقه ای : (نادر زالی)
شناسایی عوامل مؤثر بر غیرفعال شدن تعاونی های کشاورزی با استفاده از تحلیل دلفی (مطالعه موردی: شهرستان خدابنده) : (مجید حضرتی؛ ام السمله بابایی فینی)
مکانیابی مناطق مستعد جهت ورزش کوهنوردی (با استفاده از تابش خورشید) مطالعه موردی: کوه نخود چال- استان کرمانشاه : (صمد فتوحی؛ اکبر زهرایی؛ الهام شکور)

:download2:

لینک به دیدگاه

دوره 2، شماره 7، پاییز 1391

سطح‌ بندی شهرستان‌ های استان زنجان بر اساس شاخص ‌های توسعه فرهنگی با استفاده از مدل TOPSIS : (ابوالفضل مشکینی؛ اکرم قاسمی)
تحلیل اثربخشی دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی از دیدگاه روستائیان شهرستان کرمانشاه : (مهدی کرمی دهکردی؛ امیر حسین علی بیگی)
عوامل مؤثر بر گذران اوقات فراغت در مناطق شهری ایران (مطالعه موردی: منطقه 8 مشهد) : (محمد حسین سرائی؛ مجتبی روستا؛ امیر اشنوئی)
سنجش عوامل مؤثر بر میزان موفقیت تعاونی های برتر در شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری : (سمیه عیدی؛ حشمت اله سعدی؛ غلامحسین حسینی نیا)
تحلیل و ارزیابی کارکرد شهرهای کوچک در توسعه روستاهای پیرامونی (نمونه موردی: شهر سرابله- شهرستان شیروان- چرداول) : (مهدی نیک سرشت؛ فضیله دادور خانی؛ شاه بختی رستمی؛ معصومه شوهانی نژاد)
تحلیلی جغرافیایی پیرامون اثرگذاری کالبد مناطق شهری بر ایجاد جرم نمونه¬موردی: سکونتگاه های غیررسمی مشهد : (حسین حاتمی نژاد؛ حجت حاتمی نژاد؛ نیر فارابی اصل؛ مجتبی ثابت کوشکی نیان؛ فاطمه فوادی)
مدل سازی، پیش بینی و بررسی روند بارش در ایستگاه های منتخب استان فارس : (فاطمه فیروزی؛ حسین نگارش؛ محمود خسروی)
تحلیلی بر شناخت توانمندیها و برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری در سد کارون 4 (با استفاده از مدل SWOT) : (داریوش رحیمی؛ محمود رنجبر)

:download2:

لینک به دیدگاه

دوره 2، شماره 8، زمستان 1391

تحلیلی بر نقش واحدهای بزرگ صنعتی در توسعه منطقه ای جنوب فارس (مطالعه موردی: شهرستان های لامرد و مهر) : (جواد بذرافشان؛ فرامرز بریمانی؛ محمد حاجی زاده)
تحلیلی بر نقش پروژه ترسیب کربن در توانمند سازی زنان روستایی (مطالعه موردی: حسین آباد غیناب - شهرستان سربیشه) : (محمود فال سلیمان؛ حجت اله صادقی؛ معصومه موحدی پور)
تحلیلی بر وضعیت مسکن در استان لرستان با استفاده از مدل ‏های تحلیل عاملی (تاکسونومی عددی و ویلیامسون) : (فریاد پرهیز؛ جمال الدین صمصام شریعت؛ مسعود کریمیان؛ کرامت اله زیاری؛ داوود جمینی)
تحلیلی بر نقش سرمایه های انسانی در توسعه شهر کاشان : (محسن شاطریان؛ امیر اشنویی؛ محمود گنجی پور)
بررسی عوامل مؤثر بر ناکار آمدی تعاونی های مصرف در شهر کرمانشاه : (جعفر هزارجریبی؛ حامد یاری)
ارزیابی اثرات سرمایه اجتماعی در توسعه نواحی روستایی با تأکید بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی: دهستان مشهد، میقان شهرستان اراک) : (حسین فراهانی؛ سمیه عبدلی؛ مهدی چراغی)
بررسی تأثیرات شکل جغرافیایی استان ایلام بر توسعه نیافتگی آن : (زهرا پیشگاهی فرد؛ بهادر غلامی؛ فاطمه السادات میر احمدی؛ عبدالکریم ویسی؛ سعید خلیلی)
جایگاه اکوتوریسم بیابانی در توسعه سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: اقامتگاه گردشگری متین آباد - بادرود) : (شهریار خالدی؛ سعید صالحیان بادی؛ محسن صیدالی)

:download2:

لینک به دیدگاه

دوره 3، شماره 9، بهار 1392

سنجش عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر اسکان عشایر در استان فارس : (علی شکور؛ حمید رضا طبیبی؛ محمد صادق باقر زاده؛ غلامعباس واحدپور )
آثار اجتماعی و اقتصادی اجرای طرح‌ های هادی در سکونتگاه ‌های روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان دنا) : (علی اکبر عنابستانی؛ یزدان حاجی پور)
بررسی تحولات اقتصادی- اجتماعی مدار نامولد سرمایه ¬داری در ایران و تأثیر آن بر اسکان غیررسمی در استان تهران : (سیاوش پالیزبان؛ مجید شمس؛ رحیم سرور)
ارزیابی عملکرد شهرهای میانی در تعادل جمعیت و اقتصاد منطقه ای (نمونه موردی: شهر فسا- استان فارس) : (سعید رضا اکبریان رونیزی؛ مرتضی محمد پور جابری)
تحلیلی بر وضعیت توسعه‌ یافتگی شهرستان ‌های استان فارس : (مهدی مؤمنی؛ غلامرضا قهاری)
تأثیر گذاری نورپردازی در امنیت شهری و توسعه گردشگری (مورد مطالعه: کلانشهر شیراز) : (رحیم غلامحسنی؛ محسن کلانتری؛ فرزانه احمدی)
موانع مؤثر بر توسعه فعالیت های گردشگری در نواحی روستایی همدان (با تأکید بر روستاهای هدف گردشگری) : (سمیه لطیفی؛ کریم نادری مهدیی؛ لیلا زلیخایی سیار)
بررسی کارایی روش های پهنه بندی شدت خشکسالی در استان کرمان : (مسعود بهشتی راد؛ محبوبه بهشتی راد)

:download2:

لینک به دیدگاه

دوره 3، شماره 10، تابستان 1392

ملی/ محلی گرایی بوم شناختی؛ اکولوژیک (رویکردی نو به مقوله مدیریت و آمایش سیاسی فضا در ایران) : (رسول افضلی؛ اسلام یاری شگفتی؛ محمد باقر قالیباف)
ارزیابی و اولویت بندی اثرات گردشگری در سطح ملی با استفاده از تکنیک Topsis : (الهام امیر حاجلو؛ سیمین تولایی؛ احمد زنگانه؛ ابوالفضل زنگانه)
مکان یابی احداث پیست های اسکی از دیدگاه گردشگری (مطالعه موردی: مناطق شمالی استان تهران) : (محمدرضا رضوانی؛ حسن اروجی؛ محمد علیزاده؛ محمد سعید نجفی)
بررسی اثرات کوتاه‏ مدت اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها بر وضعیت کشاورزی روستاییانِ شهرستان نی ‏ریز (مطالعه موردی: دهستان آباده طشک) : (حمید جلالیان؛ صدیقه هاشمی؛ جعفر یعقوبی)
تأثیر توسعه پراکنده مناطق شهری بر الگوی سفرهای روزانه ساکنین شهرها (بررسی موردی: منطقه یک-کلانشهر شیراز) : (رویا اطمینانی؛ علی سلطانی)
نقش اقتصاد غیر زراعی بر ماندگار سازی روستائیان در مناطق روستایی شهرستان سمیرم : (سید امیر محمد علوی زاده؛ محمودرضا میرلطفی)
تحلیلی بر مکانیابی جهات بهینه توسعه فیزیکی شهر اردبیل با استفاده از مدل AHP : (سعید امانپور؛ هادی علیزاده؛ حسن قراری)
بررسی عناصر کالبدی در مکان یابی سایت پرواز تفریحی استان اصفهان با استفاده از سیستم موقعیت یاب جغرافیایی- GIS : (وشین قاسمی؛ امیر گندمکار)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 3، شماره 11، پاییز 1392

تحلیلی بر الگوهای تخصصی شدن منطقه ای و تمرکز فضایی صنایع در ایران : (هاشم داداش پور؛ آرمان فتح جلالی)
سنجش سطوح توسعه یافتگی شهرستان های استان همدان (با تأکید بر رویکرد تحلیل منطقه¬ای) : (مسعود تقوایی؛ مریم صالحی)
بررسی راهکارهای افزایش اعتماد اجتماعی میان مدیریت شهری و شهروندان تهرانی (مطالعه موردی: مناطق3،7و19 کلانشهر تهران) : (منصور وثوقی؛ مصطفی رحمانی)
نقش دفاتر تسهیل گری در سرعت بخشی به شهرسازی مشارکتی در بافت¬های فرسوده شهری (موردپژوهی: منطقه 9 شهرداری تهران) : (کاوه محمدی؛ محمدتقی رضویان؛ مظفر صرافی)
نقش عملکردی روستا- شهرها در توسعه روستاهای پیرامونی مورد مطالعه: شهر زرین رود، شهرستان خدابنده : (بهروز محمدی یگانه؛ اکبر حسین زاده)
سنجش و اولویت بندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان دلفان با استفاده از مدل تصمیم گیری ویکور (مطالعه موردی: دهستان خاوه شمالی) : (احدالله فتاحی؛ ناصر بیات؛ علی امیری؛ رضا نعمتی)
تجزیه و تحلیل اثرات تغییرات بارش در سیل خیزی حوضه آبریز رودخانه راوند (منطقه اسلام آباد غرب- استان کرمانشاه) : (حسین نگارش؛ جلیل ویسی)
تحلیل تغییرپذیری وضعیت گردشگری شهرهای واقع در اطراف دریاچه ارومیه : (صیاد اصغری سراسکانرود؛ طاهره جلالی عنصرودی؛ بتول زینالی)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...