رفتن به مطلب

مجله برنامه ریزی منطقه ای (علمی - پژوهشی)


ارسال های توصیه شده

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390

شناسایی و تحلیل خوشه گردشگری در شهر شیراز با استفاده از مدل بسط یافته پورتر: (صمد حاجی محمد امینی؛ سیمین تولایی؛ رسول فرجام)
تأثیر بانکداری الکترونیک در کاهش سفرهای درون ¬شهری (نمونه موردی : بخش مرکزی شهر زنجان): (ابوالفضل مشکینی؛ محمد غلامی؛ معصومه مفدم؛ موسی رستگار)
تأثیر ویژگی های اقتصادی– اجتماعی خانوارهای شهری استان فارس در استفاده از رایانه: (مسعود نونژاد؛ محمدحسن طرازکار)
برنامه ریزی ناحیه ای با استفاده از برنامه ریزی بر مبنای سناریوها (تبیین الگوی چشم انداز ناحیه کاشان): (لطف اله فروزنده دهکردی؛ علی اصغر شیره پز آرانی؛ سعید رضا جندقیان بیدگلی)
بررسی مهاجرت های روستایی و تأثیر آن بر مورفولوژی شهرها نمونه موردی : شهر سقز: (مجید شمس؛ مصطفی قمری؛ ادریس عبودی؛ کاوه محمدی)
رابطۀ بین سرمایه ی اجتماعی و رضامندی شغلی کشاورزان شهرستان کرمانشاه: (امیرحسین علی بیگی؛ معصومه جعفری نیا؛ فاطمه قربانی؛ عادل سلیمانی)
بررسی نقش مدیریت مخاطرات طبیعی در کنترل سوانح و تصادفات جاده¬ای مورد مطالعه: محور کرج - چالوس (رضا برنا؛ غلامعباس واحدپور)
سنجش تأثیرات گسترش گردشگری بر ابعاد توسعه پایدار مطالعه موردی: شهرستان هشترود (محمد اکبرپور سراسکانرود؛ محسن رحیمی؛ فاضل محمدی)

:download2:

لینک به دیدگاه

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390

نقش ویژگی‌ های مکانی– فضایی مشارکت در توانمندسازی اقتصاد روستایی (مورد: دهستان ایجرود بالا- شهرستان ایجرود): (علی اکبر عنابستانی؛ حمید شایان؛ رضا خسروبیگی؛ علی اکبر تقلیو)
ارزیابی اثرات شهرک های صنعتی بر توسعه روستاهای پیرامون مطالعه موردی: شهرک صنعتی شباب (شهرستان شیروان و چرداول): (علیرضا جمشیدی؛ احمد تقدیسی؛ علیرضا غلامی؛ معصومه جمشیدی)
ارزیابی عملکرد مجتمع‏های گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: مجتمع مروارید خزر- شهرستان رشت): (محمد الباسط قریشی مینآباد؛ اکبر معتمدی مهر؛ نینا فرامرزی گروس)
تحلیلی بر میزان سرمایه ی اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان ممسنی (مطالعه موردی: بخش دشمن زیاری): (مرتضی توکلی؛ کیومرث دهقانی؛ رضا زارعی)
سطح بندی میزان برخورداری شهرستان های استان فارس به لحاظ شاخص های توسعه با استفاده از مدل HDI: (محمد رضا رضایی؛ محمدامین عطار)
نقش آموزش در توسعه ی فعالیتهای غیر زراعی مورد مطالعه: مناطق روستایی شهرستان سمیرم: (سید امیرمحمد علوی زاده؛ مهدی کرمانی)
بررسی جایگاه شهر مسجدسلیمان در نظام سلسله مراتب شهریِ استان خوزستان (1355 تا 1385): (سعید امانپور؛ معصومه نقدی پوربیرگانی؛ بهار حبیبیان)
دورنمای تأثیر گرمایش جهانی بر تغییرات درجه- روز مورد نیاز گندم برای خوشه های آب و هوایی مختلف ایران: (غلامرضا روشن؛ روح اله اوجی؛ محمد سعید نجفی؛ اسماعیل شاهکوئی)

:download2:

لینک به دیدگاه

دوره 2، شماره 5، بهار 1391

تحلیلی بر پایداری اجتماعی مسکن در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان ازنا): (محمدرضا بسحاق؛ سید اسکندر صیدائی؛ داوود جمینی)
بررسی عوامل نگران کننده کشاورزان روستایی مورد مطالعه: روستائیان شهرستان داراب: (محمد رضا رضایی؛ علی شکور؛ علی شمس الدینی)
بررسی اثرات زیست محیطی استقرار صنایع در نواحی روستایی مطالعه موردی: صنایع تولید پوشاک قهرود- کاشان: (مجتبی قدیری معصوم؛ ناصر بیات؛ ابراهیم رستگار؛ علی قنبری نسب؛ محمد جواد قصابی)
بازشناسی هویت کالبدی در شهرهای اسلامی (مطالعه موردی: شهر ری): (علی موحد؛ علی شماعی؛ ابوالفضل زنگانه)
شهرنشینی و تأثیرات آن بر امنیت غذا، آب و انرژی در ایران نمونه موردی: شهر شیراز: (زهرا برزگر)
حاشیه نشینی به مثابه آپاندیسیت شهری (مورد مطالعه: جعفرآباد– کرمانشاه): (اسداله نقدی؛ صادق زارع)
برنامه ریزی آمایش استان لرستان بر مبنای نظریه سناریوی برتر: (فاطمه خسروی؛ محسن رحیم پور انارکی؛ امید امیدی)
راهبردسنجی توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام (با استفاده از مدلSWOT و تشکیل ماتریس اندازه¬گیری کمی راهبردی QSPM): (نبی امیدی)

:download2:

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

دوره 2، شماره 6، تابستان 1391

ضرورتها و ظرفیت های گردشگری اسلامی و رویکردهای آن (از منظر الگوهای فرهنگی اسلام و فقه اسلامی) : (سیروس شفقی؛ عباس حسنوند؛ محسن مصلحی)
بررسی و تحلیل قابلیت های مزایای نسبی توسعه منطقه ای در بنادر شمال ایران با استفاده از تلفیق تکنیک های TOPSIS و ELECTRE : (طاهر پریزادی؛ صالح اسدی؛ محمد مولائی قلیچی؛ حجت شیخی )
ارزیابی و رتبه بندی مؤلفه های مؤثر در بازاریابی توریسم روستایی با آمیخته بازاریابی (P7) (نمونه موردی: شهرستانهای آمل، بابل، بابلسر و ساری) : (حمید برقی؛ زینب کاظمی؛ فرشاد سوری؛ سمانه مسیبی)
تحلیلی بر نظام شبکه بندی شهری در زیرمنطقه های جدید حاصل از تقسیم استان خراسان : (حسن پارسی پور؛ محمد تقی رضویان)
واکاوی تأثیرات خشکسالی بر اقتصاد نواحی روستایی شهرستان ابرکوه (طی دوره زمانی 85-1375) : (بهروز محمدی یگانه؛ حجت رضایی؛ مهدی چراغی)
ارزیابی سطوح توسعه ‌یافتگی بخش مسکن در مناطق جنوبی استان همدان با استفاده از روش تحلیل خوشه ‌ای : (کیانوش ذاکر حقیقی؛ عبدالله مسلسل؛ امیر رحمانی)
آسیب شناسی برنامه ریزی در ایران با پیشنهاد مأموریت محوری در سیاستگذاری های توسعه منطقه ای : (نادر زالی)
شناسایی عوامل مؤثر بر غیرفعال شدن تعاونی های کشاورزی با استفاده از تحلیل دلفی (مطالعه موردی: شهرستان خدابنده) : (مجید حضرتی؛ ام السمله بابایی فینی)
مکانیابی مناطق مستعد جهت ورزش کوهنوردی (با استفاده از تابش خورشید) مطالعه موردی: کوه نخود چال- استان کرمانشاه : (صمد فتوحی؛ اکبر زهرایی؛ الهام شکور)

:download2:

لینک به دیدگاه

دوره 2، شماره 7، پاییز 1391

سطح‌ بندی شهرستان‌ های استان زنجان بر اساس شاخص ‌های توسعه فرهنگی با استفاده از مدل TOPSIS : (ابوالفضل مشکینی؛ اکرم قاسمی)
تحلیل اثربخشی دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی از دیدگاه روستائیان شهرستان کرمانشاه : (مهدی کرمی دهکردی؛ امیر حسین علی بیگی)
عوامل مؤثر بر گذران اوقات فراغت در مناطق شهری ایران (مطالعه موردی: منطقه 8 مشهد) : (محمد حسین سرائی؛ مجتبی روستا؛ امیر اشنوئی)
سنجش عوامل مؤثر بر میزان موفقیت تعاونی های برتر در شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری : (سمیه عیدی؛ حشمت اله سعدی؛ غلامحسین حسینی نیا)
تحلیل و ارزیابی کارکرد شهرهای کوچک در توسعه روستاهای پیرامونی (نمونه موردی: شهر سرابله- شهرستان شیروان- چرداول) : (مهدی نیک سرشت؛ فضیله دادور خانی؛ شاه بختی رستمی؛ معصومه شوهانی نژاد)
تحلیلی جغرافیایی پیرامون اثرگذاری کالبد مناطق شهری بر ایجاد جرم نمونه¬موردی: سکونتگاه های غیررسمی مشهد : (حسین حاتمی نژاد؛ حجت حاتمی نژاد؛ نیر فارابی اصل؛ مجتبی ثابت کوشکی نیان؛ فاطمه فوادی)
مدل سازی، پیش بینی و بررسی روند بارش در ایستگاه های منتخب استان فارس : (فاطمه فیروزی؛ حسین نگارش؛ محمود خسروی)
تحلیلی بر شناخت توانمندیها و برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری در سد کارون 4 (با استفاده از مدل SWOT) : (داریوش رحیمی؛ محمود رنجبر)

:download2:

لینک به دیدگاه

دوره 2، شماره 8، زمستان 1391

تحلیلی بر نقش واحدهای بزرگ صنعتی در توسعه منطقه ای جنوب فارس (مطالعه موردی: شهرستان های لامرد و مهر) : (جواد بذرافشان؛ فرامرز بریمانی؛ محمد حاجی زاده)
تحلیلی بر نقش پروژه ترسیب کربن در توانمند سازی زنان روستایی (مطالعه موردی: حسین آباد غیناب - شهرستان سربیشه) : (محمود فال سلیمان؛ حجت اله صادقی؛ معصومه موحدی پور)
تحلیلی بر وضعیت مسکن در استان لرستان با استفاده از مدل ‏های تحلیل عاملی (تاکسونومی عددی و ویلیامسون) : (فریاد پرهیز؛ جمال الدین صمصام شریعت؛ مسعود کریمیان؛ کرامت اله زیاری؛ داوود جمینی)
تحلیلی بر نقش سرمایه های انسانی در توسعه شهر کاشان : (محسن شاطریان؛ امیر اشنویی؛ محمود گنجی پور)
بررسی عوامل مؤثر بر ناکار آمدی تعاونی های مصرف در شهر کرمانشاه : (جعفر هزارجریبی؛ حامد یاری)
ارزیابی اثرات سرمایه اجتماعی در توسعه نواحی روستایی با تأکید بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی: دهستان مشهد، میقان شهرستان اراک) : (حسین فراهانی؛ سمیه عبدلی؛ مهدی چراغی)
بررسی تأثیرات شکل جغرافیایی استان ایلام بر توسعه نیافتگی آن : (زهرا پیشگاهی فرد؛ بهادر غلامی؛ فاطمه السادات میر احمدی؛ عبدالکریم ویسی؛ سعید خلیلی)
جایگاه اکوتوریسم بیابانی در توسعه سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: اقامتگاه گردشگری متین آباد - بادرود) : (شهریار خالدی؛ سعید صالحیان بادی؛ محسن صیدالی)

:download2:

لینک به دیدگاه

دوره 3، شماره 9، بهار 1392

سنجش عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر اسکان عشایر در استان فارس : (علی شکور؛ حمید رضا طبیبی؛ محمد صادق باقر زاده؛ غلامعباس واحدپور )
آثار اجتماعی و اقتصادی اجرای طرح‌ های هادی در سکونتگاه ‌های روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان دنا) : (علی اکبر عنابستانی؛ یزدان حاجی پور)
بررسی تحولات اقتصادی- اجتماعی مدار نامولد سرمایه ¬داری در ایران و تأثیر آن بر اسکان غیررسمی در استان تهران : (سیاوش پالیزبان؛ مجید شمس؛ رحیم سرور)
ارزیابی عملکرد شهرهای میانی در تعادل جمعیت و اقتصاد منطقه ای (نمونه موردی: شهر فسا- استان فارس) : (سعید رضا اکبریان رونیزی؛ مرتضی محمد پور جابری)
تحلیلی بر وضعیت توسعه‌ یافتگی شهرستان ‌های استان فارس : (مهدی مؤمنی؛ غلامرضا قهاری)
تأثیر گذاری نورپردازی در امنیت شهری و توسعه گردشگری (مورد مطالعه: کلانشهر شیراز) : (رحیم غلامحسنی؛ محسن کلانتری؛ فرزانه احمدی)
موانع مؤثر بر توسعه فعالیت های گردشگری در نواحی روستایی همدان (با تأکید بر روستاهای هدف گردشگری) : (سمیه لطیفی؛ کریم نادری مهدیی؛ لیلا زلیخایی سیار)
بررسی کارایی روش های پهنه بندی شدت خشکسالی در استان کرمان : (مسعود بهشتی راد؛ محبوبه بهشتی راد)

:download2:

لینک به دیدگاه

دوره 3، شماره 10، تابستان 1392

ملی/ محلی گرایی بوم شناختی؛ اکولوژیک (رویکردی نو به مقوله مدیریت و آمایش سیاسی فضا در ایران) : (رسول افضلی؛ اسلام یاری شگفتی؛ محمد باقر قالیباف)
ارزیابی و اولویت بندی اثرات گردشگری در سطح ملی با استفاده از تکنیک Topsis : (الهام امیر حاجلو؛ سیمین تولایی؛ احمد زنگانه؛ ابوالفضل زنگانه)
مکان یابی احداث پیست های اسکی از دیدگاه گردشگری (مطالعه موردی: مناطق شمالی استان تهران) : (محمدرضا رضوانی؛ حسن اروجی؛ محمد علیزاده؛ محمد سعید نجفی)
بررسی اثرات کوتاه‏ مدت اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها بر وضعیت کشاورزی روستاییانِ شهرستان نی ‏ریز (مطالعه موردی: دهستان آباده طشک) : (حمید جلالیان؛ صدیقه هاشمی؛ جعفر یعقوبی)
تأثیر توسعه پراکنده مناطق شهری بر الگوی سفرهای روزانه ساکنین شهرها (بررسی موردی: منطقه یک-کلانشهر شیراز) : (رویا اطمینانی؛ علی سلطانی)
نقش اقتصاد غیر زراعی بر ماندگار سازی روستائیان در مناطق روستایی شهرستان سمیرم : (سید امیر محمد علوی زاده؛ محمودرضا میرلطفی)
تحلیلی بر مکانیابی جهات بهینه توسعه فیزیکی شهر اردبیل با استفاده از مدل AHP : (سعید امانپور؛ هادی علیزاده؛ حسن قراری)
بررسی عناصر کالبدی در مکان یابی سایت پرواز تفریحی استان اصفهان با استفاده از سیستم موقعیت یاب جغرافیایی- GIS : (وشین قاسمی؛ امیر گندمکار)

:download2:

لینک به دیدگاه

دوره 3، شماره 11، پاییز 1392

تحلیلی بر الگوهای تخصصی شدن منطقه ای و تمرکز فضایی صنایع در ایران : (هاشم داداش پور؛ آرمان فتح جلالی)
سنجش سطوح توسعه یافتگی شهرستان های استان همدان (با تأکید بر رویکرد تحلیل منطقه¬ای) : (مسعود تقوایی؛ مریم صالحی)
بررسی راهکارهای افزایش اعتماد اجتماعی میان مدیریت شهری و شهروندان تهرانی (مطالعه موردی: مناطق3،7و19 کلانشهر تهران) : (منصور وثوقی؛ مصطفی رحمانی)
نقش دفاتر تسهیل گری در سرعت بخشی به شهرسازی مشارکتی در بافت¬های فرسوده شهری (موردپژوهی: منطقه 9 شهرداری تهران) : (کاوه محمدی؛ محمدتقی رضویان؛ مظفر صرافی)
نقش عملکردی روستا- شهرها در توسعه روستاهای پیرامونی مورد مطالعه: شهر زرین رود، شهرستان خدابنده : (بهروز محمدی یگانه؛ اکبر حسین زاده)
سنجش و اولویت بندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان دلفان با استفاده از مدل تصمیم گیری ویکور (مطالعه موردی: دهستان خاوه شمالی) : (احدالله فتاحی؛ ناصر بیات؛ علی امیری؛ رضا نعمتی)
تجزیه و تحلیل اثرات تغییرات بارش در سیل خیزی حوضه آبریز رودخانه راوند (منطقه اسلام آباد غرب- استان کرمانشاه) : (حسین نگارش؛ جلیل ویسی)
تحلیل تغییرپذیری وضعیت گردشگری شهرهای واقع در اطراف دریاچه ارومیه : (صیاد اصغری سراسکانرود؛ طاهره جلالی عنصرودی؛ بتول زینالی)

:download2:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...