رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

شیگلاها به صورت باسیلهای گرم منفی هستند که فاقد اسپور وکپسول وبدون حرکت می باشد . این باکتریها هوازی وبی هوازی اختیاری اند-گلوکز راتخمیر می کنند اما لاکتوز را نمی توانند تخمیر کنند در انسان دیسانتری یا اسهال خونی ایجاد می کند

 

 

تشخیص آزمایشگاهی

 

 

بررسی میکروسکوپی: درآزمایش لام مرطوب از نمونه مدفوع در بیماران اسهالی مشکوک به شیگلوز تعدادی گلبولهای قرمز پلی مورف وماکروفاز مشاهده می شود

 

 

کشت : برای کشت شیگلا باید در نظر داشت که مدفوع به علت خاصیت اسیدی باعث مرگ شیگلا می شود بنابراین باید سریعا نمونه کشت گردد . بهترین روش استفاده از سواب رکتال می باشد

 

f9faceece029c79f9571ada869c17606.jpg

 

این باکتری درسطح محیط آگار خوندار ایجاد کلنیهای خاکستری می کند ودرسطح محیط یا مک کانکی بهصورت کلنیهای لاکتوز منفی (بی رنگ)دیده می شود . برای جدا کردن شیگلا باید نمونه رامستقیما روی محیط کشت اضافه نمود. محیطهایEMB مکانکی وسلنیتF از محیطهای کشت انتخابی و افتراقی مناسب هستند برای تائید تشخیص می توان بر روی محیطهای کلیگرآیرون آگار -سیترات-لیزین آیرون آگار اوره وMR-VP کشت وبررسی نمود

 

 

شیگلا در محیط کلیگر فقط قادر به تخمیر قند گلوکز می باشد وقادر به تخمیر قند لاکتوز نمی باشد(آلکالن-اسید) گوگرد رااحیا نمی کند(بدون SH2 )و واکنشهایIMVIC در مورد شیگلاها (از راست به چب)به صورت: --+ V است

 

 

نکته: شیگلادرخون وارد نمی شود لذا کشت خون برای بررسی شیگلا ارزش ندارد

 

 

نکته : شیگلا سونه ای لاکتوز را به کندی تخمیر میکند

 

 

 

 

تستهای تشخیصی گونه های بیماریزا شیگلا

 

[TABLE=class: cms_table]

[TR]

 

[/TR]

[TR]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR]

[/TR]

[TR]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center][TABLE=class: cms_table]

[TR]

[TD=align: center]اورنیتین دکربوکسیلاز[/TD]

[TD=align: center]مانیتول[/TD]

[TD=align: center]گروه ونوع[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]+[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]A[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]+[/TD]

[TD=align: center]B[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]+[/TD]

[TD=align: center]C[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]+[/TD]

[TD=align: center]D[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه
 • 1 ماه بعد...

شیگلاها

 

باسیل های گرم منفی و غیر متحرکی هستند که قرابت نزدیکی با

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دارند. شیگلا فقط در انسان و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بیماریزا است اما در سایر جانوران بیماریزا نیست. شیگلا موجب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می شود
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
. باکتری اولین بار توسط میکروب شناس ژاپنی به نام کیوشی شیگا در سال ۱۸۹۸ کشف شد. مطالعات
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نشان می دهد که شیگلا، زیرگونه ای از اشرشیا کولی است. پس از تهاجم به روده، باکتری در سلول های روده تکثیر پیدا می کند و موجب آسیب به بافت روده می شود
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.

[h=2]طبقه بندی

[/h]

شیگلا به ۴ سروگروه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می شود :سروگروه A (شیگلا دیسانتری) شامل ۱۲ سروتیپسروگروه B (شیگلا فلکسنری) شامل ۶ سروتیپسروگروه C (شیگلا بوئیدی) شامل ۱۸ سروتیپسروگروه D (شیگلا سونئی) شامل ۱ سروتیپ شیگلا فلکسنری شایع ترین سویه در سرتاسر جهان است. شیگلا دیسانتری، بیشتر موجب همه گیری (اپیدمی)در جمعیت های محدود شده (مانند کمپ پناهندگان) می شود
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.

 

[h=2]بیماریزایی

[/h]

 

شیگلا از طریق خوردن و آشامیدن منتقل می شود. کمتر از ۱۰۰ باکتری برای ایجاد اسهال کافی است.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بر اثر تخریب لایه مخاطی راست روده (روده بزرگ) اتفاق می افتد.برخی از سویه ها، انتروتوکسین و شیگاتوکسین تولید می کنند. شیگاتوکسین شبیه وروتوکسین E. coli O157:H7 است. هر دو نوع توکسین موجب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می شوند
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
. شیگلا از طریق سلول های M، روده را مورد تهاجم قرار می دهد زیرا توانایی حمله به سلول های اپتلیالی روده را ندارد. باکتری از طریق سیستم ترشحی تیپ III که به مانند سوزن عمل می کند، پروتئین IpaD را به داخل سلول تزریق می کند که به تهاجم باکتری به سلول ها کمک می کند. سپس غشای واکوئولی توسط پروتئین های IpaB و IpaC لیز (تخریب) می شود. باکتری پس از ورود به سیتوپلاسم سلول، با استفاده از پروتئین باکتریایی IcsA، اکتین را پلیمریزه می کند. پلیمریزه شدن اکتین با کمک پروتئین های N-WASP و Arp2/3 انجام می گیرد. باکتری با پلیمریزه کردن اکتین به مانند یک پیشرانه راکتی از (سیتوپلاسم) یک سلول به سلول دیگر وارد می شود.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شامل تب، اسهال، استفراغ و باد نفخ است.مدفوع ممکن است دارای خون، موکوس و چرک باشد. علائم بطور معمولاً، یک هفته پس از بلع باکتری، خود را نشان می دهند. شیگلا دارای یک پلاسمید ویرولانس است که بسیاری از شاخص های بیماریزایی بر روی آن قرار گرفته است
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.

 

[h=2]تشخیص

[/h]

شیگلا از لحاظ حرکت، منفی است و لاکتوز را تخمیر نمی‌کند اما شیگلا سونئی، لاکتوز را تخمیر می کند. آنها از کربوهیدارت ها گاز تولید نمی‌کنند (به استثنای برخی از سویه های شیگلا فلکسنری). هیدرولیز اوره در باکتری، منفی است. در محیط TSI، به شکل K/A، گاز منفی و H2S (سولفید هیدروژن) منفی خود را نشان می دهد. واکنش اندول ممکن است مثبت یا منفی باشد. بر روی محیط هکتون انتریک آگار، کلنی های آبی- سبز تولید می کند اما سالمونلا، کلنی های آبی- سبز با مرکز سیاه تولید می کنند

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.

 

[h=2]پیشگیری و درمان

[/h]

شستشوی دستان قبل از خوردن و پختن غذا، خطر ابتلا به باکتری را کم می کند. اسهال خونی را می توان با استفاده از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
های مانند
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
سولفامتوکسازول و فلوروکوئینولون ها (مانند
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
) درمان کرد. تامین آب بیمار نیز ضروری است. عوامل ضد اسهال ممکن است اسهال را شدیدتر کند. در حال حاضر، هیچ نوع واکسنی برای این باکتری وجود ندارد
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.

 

[h=2]منابع

[/h]

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  Ryan, Kenneth James; Ray, C. George, ed. (2004). Sherris medical microbiology: an introduction to infectious diseases (4 ed.). McGraw-Hill Professional Med/Tech.
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  .
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  Mims, Playfair, Roitt, Wakelin, Williams (1993). Medical Microbiology (1st ed.). Mosby. p. A.24.
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  .
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  Diarrhoeal Diseases: Shigellosis". Initiative for Vaccine Research (IVR). World Health Organization. Retrieved May 11, 2012.
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  Levinson, Warren E (2006). Review of Medical Microbiology and Immunology (9 ed.). McGraw-Hill Medical Publishing Division. p. 30.
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  . Retrieved February 27, 2012.
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  Hill Gaston, J.S; Lillicrap, Mark S (April 2003). "Arthritis associated with enteric infection". Best Practice & Research.
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  Ito H, Kido N, Arakawa Y, Ohta M, Sugiyama T, Kato N (October 1991). "Possible mechanisms underlying the slow lactose fermentation phenotype in Shigella spp". Applied and Environmental Microbiology 57 (10): 2912–2917. PMC 183896.
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  . Retrieved February 11, 2012.
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  How can Shigella infections be treated?". Shigellosis: General Information. Centers for Disease Control and Prevention. Retrieved February 11, 2012.

لینک به دیدگاه

شيگلا باكتري شناس ژاپني براي اولين بار در سال 1896اولين نوع اين گروه را جدا نمود و آن را باسيل ديسانتري ناميد . محل اصلي هجوم باكتري و ضايعات ايجاد شده در انتهاي روده كوچك و سراسر كولون است. بيشتر كودكان 1 تا 10 سال مبتلا مي شوند و با افزايش سن درصد ابتلا كاهش يابد.

 

shigela3.jpg

 

 

شيگلا باكتري گرم منفي است كه برخي گونه هاي آن مانند شيگلا ديسانتريه باعث نوعي اسهال به نام شيگلوز مي شوند.

 

شيگلا در واقع يكي از پاتوژن هاي روده اي است كه عامل اصلي اسهال خوني باسيلي مي باشد. بيماري همراه با دردهاي شكمي و مدفوع خون آلود و مخاطي است. شيگلا دماهاي پايين را اگر رطوبت مناسب براي آنها مهيا باشد تحمل مي كند و براي شش ماه مي تواند در آب يا دماي اطاق باقي بماند اما نسبت به ساير باسيل هاي روده اي مقاومت كمتري به عوامل شيميايي و فيزيكي دارد و بيشتر مواد ضدعفوني كننده باكتري را از بين مي برند.

 

شیگلا ها فاقد حرکت، از خانواده انتروباکتریاسه هستند که از نظر سرولوژی به 4 گروه تقسیم می شوند:

 

- گروه A شیگلا دیستانتری که تیپ یک آن همه گیری های گسترده و طولانی مدت ایجاد می نماید و عفونت با آن به نسبت دیگر گونه های شیگلا شدیدتر و طولانی تر است و در موارد بیشتری با مرگ و میر همراه است.

 

- گروه B شیگلا فاکسنری که مانند شیگلا دیسانتری در کشورهای در حال توسعه بیشتر دیده می شود.

 

- گروه C شیگلا بویدی و گروه D شیگلا سونئی که در کشورهای توسعه یافته شایع تر است.

shigela5.jpgshigela6.jpgshigela7.jpg

 

 

اسهال خوني ناشي از شيگلا بيماري جوامع فقير و پر ازدحام شناخته شده كه هنوز هم با مرگ و مير و عوارض فراوان در مناطق گرمسير همراه است. همه‌گيري‌هاي اسهال‌خوني با حركت جمعيت‌ها در طي قحطي، خشكسالي و حتي جنگ همراه بوده و بسيار بيشتر از عامل همـراه خـود آسيب‌زننـده بـوده‌است. شيگلاها از جمله عوامل اصلي بروز اسهال‌هاي حاد خوني محسوب مي‌شوند. اين ارگانيسم‌ها از طريق تهاجم به سلول‌هاي پوششي رودة بزرگ سبب زخم مخاطي خونريزي‌دهنده همراه با ترشحات التهابي مي‌شوند كه از نظر باليني علاوه بر اسهال خوني، تب، زورپيچ شكم و درد ركتوم نيز مشهوداست. تقريبآ در نيمي از موارد، اسهال حاد بدون وجود خون در مدفوع بيمار ديده مي‌شود كه در اين موارد، تفاوت باليني با ساير نواع اسهال‌هاي حاد مشهود نيست. ميزان مرگ‌ومير بيماري در صورت نبود درمان مؤثر و به‌موقع، ۱ تا ۱۰درصد موارد ابتلا خواهدبود. در جوامع پرجمعيت كه وضعيت بهداشت آنها نامناسب‌است و دسترسي به امكانات بهسازي و منابع مطمئن آب نـدارنـد، شيـوع بيماري بيشتراست.

 

روش انتقال شيگلا :

 

انتقال بيشتر از طريق تماس فرد با فرد و همچنين از طريق مواد غذايي و آب صورت‌مي‌گيرد. تعداد ميكروب لازم براي ايجاد عفونت بسيار كم‌است؛ به‌طوري كه پژوهشگران توانسته‌اند افراد داوطلب را به‌طور تجربي با ۱۰ تا ۱۰۰ ميـكروب آلـوده‌ كنند. تعداد ميـكروب دفـعي از بيمار در زمان اسهال خوني، زياد و بالغ بر108 ـ 106 عدد باكتري در هر گرم مدفوع‌ است. طول عمر عامل بيماري‌زا در آب شيرين ۵ تا ۱۱ روز، در ملحفه چرك تا ۷ هفته، در آب شور ۱۲ تا ۳۰ ساعت، در گرد و غبار با درجه حرارت اتاق تا ۶ هفته، در شير ترشيده تا ۴ هفته و در پس‌مانده‌هاي آشپزخانه ۱ تا ۴ روزاست. طول عمر ميكروب در حـرارت كمتر از ۲۵ درجـه سـانتي‌گراد طولاني‌ترمي‌شود. يخ‌زدن موجب ازبين‌رفتن ارگانيسم نمي‌شود؛ اما ممكن‌است از تـعداد ميكروب‌هاي زنده بكاهد. مسموميت هاي غذايي ناشي از باكتري شيگلا در اثر آلودگي غذاهايي مانند سيب زميني، ماهي تون، ميگو، بوقلمون ، سالاد ماكاروني، شير، لوبيا، سركه، سيب ايجاد مي شود. مهمترين علامت اين نوع مسموميت غذايي اسهال شديد است.

shigela8.jpgshigela9.jpgshigela10.jpgshigela11.jpgshigela12.jpg

بيماري در كودكان خردسال، به‌ويژه شيرخواران، افراد مسن و مبتلايان به سوءتغذيه با شدت و وخامت بيشتري تظاهرمي‌كند و مرگ‌ومير بيشتري را به دنبال‌دارد. بيماري در اغلب موارد طي 7 روز بدون عارضه بهبودمي‌يابد؛ ميزان مرگ‌ومير بيماري در صورت نبود درمان مؤثر و به‌موقع، 1 تا 10درصد موارد ابتلا خواهدبود. از جمله علائم بيماري مي توان به تب ، شكم درد شديد ، اسهال ، ضعف و بي حسي ، وجود خون در مدفوع و استفراغ اشاره نمود.

shigela13.jpgshigela14.jpgshigela15.jpgshigela16.jpg

 

اصول پيشگيري : در مواردي كه شيگلوز در اثر مصرف غذا هاي آلوده ايجاد شده است، هميشه عامل اصلي آلودگي انسان هاي مبتلا به بيماري بوده اند كه به نحوي غذاها را آلوده كرده اند. بنابراين رعايت بهداشت كاركنان غذاخوري ها، بهداشت آب و فاضلاب و رعايت موازين بهداشتي در توالت ها و نيز دور ساختن مگس وساير حشرات از مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي از مهمترين مواردي هستند كه مي بايد براي پيشگيري از شيوع اين بيماري مد نظر قرار گرفته شوند. انتشار عفونت ممكن‌است نتيجه تماس مستقيم با فرد آلوده يا خوردن مواد غذايي يا نوشيدن آب آلوده باشد. شير ،سبزي ، ميوه ها ، سالاد و بستني از جمله مواد غذايي در معرض خطر آلودگي به شيگلا مي باشند .

 

قواعد تهيه غذاي سالم به‌منظور پيشگيري از ابتلا به اسهال‌خوني :

 

غذا را كاملا بپزيد : غذاها به سادگي به ميكروب‌هاي ايجادكننده اسهال‌خوني آلوده مي‌شوند. پختن غذا ميكروب‌ها را نابود مي‌كند به شرطي كه تمام قسمت‌هاي غذا بايد داغ شوند. غذاهاي پخته نشده را مصرف نكنيد و از ميوه‌هايي ميل كنيد كه بتوان پوست آنها را جدا كرد.

 

غذاي پخته را فورآ مصرف كنيد : وقتي غذاي پخته در درجه حرارت اتاق خنك مي‌شود، باكتري‌ها شروع به رشد مي‌كنند. هرچه فاصله زماني بين پخت غذا و مصرف آن بيشتر باشد، احتمال آلودگي بيشتر مي‌شود. زماني كه بين پخت غذا و مصرف آن فاصله‌اي وجود دارد (مانند شرايطي‌كه در رستوران‌ها يا اغذيه‌فروشي‌ها ديده مي‌شود) بايد غذا تا زمان مصرف در درجه حرارت 60 درجه سانتيگراد يا بيشتر بر روي اجاق نگه‌داشته شود.

 

غذاي پخته را با دقت نگهداري كنيد : غذاي از پيش تهيه شده را در يخچال يا يخدان كمتر از 10 درجه سانتي‌گراد يا روي اجاق يا در ظرفي كه دماي بيشتر از 60 درجه سانتي‌گراد دارد، نگهداري كنيد. درغير اين صورت، غذاهاي پخته كه بيش از 2 ساعت نگهداري شده‌اند را بايد قبل از مصرف به‌طور كامل حرارت دهيد.

 

غذاي پخته را كاملا حرارت دهيد : حرارت دادن مجدد غذا به‌طور كامل، بهترين راه حفاظت در برابر باكتري‌هايي‌است كه امكان دارد در مدت نگهداري غذا در آن رشد كرده باشند. حرارت دادن مجدد غذا به اين معناست كه تمام قسمت‌هاي آن داغ شود. غذا را در حالي‌كه هنوز داغ ‌است ميل كنيد.

 

از تماس غذاي خام و پخته جلوگيري كنيد : غذاي سالم پخته حتي اگر تماس اندكي با غذاي خام داشته باشد، ممكن است آلوده شود. اين حالت انتقال آلودگي مي‌تواند به‌صورت مستقيم(تماس ماهي خام با غذاي پخته) يا غيرمستقيم (غذاي پخته با تخته برش يا چاقوي استفاده شده براي تميزكردن ماهي خام) انجام شود.

 

دست‌هاي خود را مكررا" بشوييد : پيش از شروع و پس از هر بار وقفه در تهيه غذا(به‌ويژه پس از استفاده از توالت، تعويض كهنه يا تميز كردن كودك) دست‌هاي خود را كاملا بشوييد.

 

تمام سطوح آشپزخانه را پاكيزه نگهداريد : از آنجا كه مواد غذايي به‌راحتي آلوده مي‌شوند، هر سطحي كه براي آماده‌سازي ماده غذايي استفاده مي‌شود بايد كاملا پاكيزه باشد. هر تكه يا ريزه مواد غذايي مي‌تواند منبع بالقوه‌اي براي باكتري‌ها باشد. ظروف و پارچه‌هاي مورد استفاده براي شستن يا خشك‌كردن ظروف و سطوح آماده‌سازي مواد غذايي بايد هر روز تعويض و جوشانده شوند.

 

از آب سالم استفاده كنيد : استفاده از آب سالم براي تهيه غذا به همان اندازه مصرف براي آشاميدن اهميت دارد. اگر به سالم بودن آب شك داريد، آن را قبل از افزودن به مواد غذايي ناپختني يا تهيه يخ، بجوشانيد يا كلر بزنيد.

لینک به دیدگاه

تشخیص آزمایشگاهی :

برای جداسازی شیگلا به بهترین شیوه ممکن باید از دو محیط انتخابی (selective) متفاوت استفاده کرده ، محیط چند منظوره با میزان انتخابی بودن کم همچون آگارمک کانکی (MAC) و محیط آگار انتخابی تر همچون گزیلوزلیزین دزکسی کلات آگار (XLD) دیگر محیط هایی که میزان انتخابی بودن آنها متوسط تا زیاد است و می تواند جایگزین مناسبی برای آگار XLD باشند عبارت اند از دزکسی کلات سیترات (DCA) و آگار هکتون انتریک (HE) ، از آگار سالمونلا – شیگلا (SS) به هیچ وجه نباید استفاده کرد زیرا اغلب مانع از رشد شیگلا دیسانتری سروتیپ یک می شود.

نا درست تهیه شدن محیط های افتراقی بر واکنش ارگانیسم هایی که بر روی این محیط رشد می کنند تاثیر خواهند گذاشت.

کشت نمونه های مدفوع باید پس از تحویل به آزمایشگاه ، در اسرع وقت به روی پلیت برده شوند محیط های انتخابی را می توان تنها با یک قطره مایع یا سوسپانسیون مدفوع تلقیح کرد ، راه دیگر آن است که از سواب مقعدی یا سواب مدفوع استفاده شود. اگر از سواب برای تلقیح محیط انتخابی استفاده شود ، ابتدا فضایی به قطر تقریبا 5/2 سانتی متر بر روی سطح پلیت محتوی آگار آغشته می شود و سپس سطح پلیت ها به منظور جداسازی خط کشیده می شود (streak) پلیت ها باید به مدت 18 تا 24 ساعت در دمای 35 تا 37 درجه سانتی گراد پس از گرما گذاری میزان و نوع رشد در هر یک از محیط های جداسازی مورد استفاده برای هرکدام از نمونه های بیماران ثبت می شود. کلنی شیگلا برروی (MAC) به صورت کلنی های بی رنگ محدبی که حدود 2 تا 3 میلی متر قطر دارند به نظر می رسد.

کلنی شیگلا دیسانتری 1 (sd1) ممکن است کوچک تر از این هم باشند. کلنی های شیگلا بر روی آگار XLD به صورت پرگنه هایی صاف به قطر یک تا دو میلی متر و به رنگ صورتی شفاف یا قرمز هستند کلنی sd1 بر روی آگار XLD بر خلاف دیگر گونه های شیگلا اغلب بسیار ریز هستند. کلنی های مشکوک را از پلیت MAC و XLD انتخاب و به داخل محیط مناسب غربالگری همچون KIA یا TSI تلقیح کنید.

برای اینکه واکنش هایی که بر روی KIA یا TSI انجام می شود یا هرگونه آزمایش بیوشیمیایی دیگر حقیقی باشد ، لازم است از کشت خالصی برای تلقیح استفاده شود ، دست کم یک پرگنه کاملا جدا از هر نوع آن را از هر یک از پلیت ها به دقت انتخاب کنید با استفاده از نیدل و به آرامی درست وسط هر کلنی را لمس کنید ، تلاش نکنید تمام کلنی را بردارید اگر شک داریدکه کلنی خالص است می توان با روش خط کشیدن (streak) روی یک پلیت دیگر کلنی خالص تهیه کنید.

1- محیط های KIA یا TSI با فرو کردن به ته محیط و خط کشیدن بر روی سطح شیبدار تلقیح می شوند پس از 18 تا 24 ساعت گرماگذاری در دمای 35 تا 37 درجه سانتیگراد محیط شیب دار برای واکنش های گونه نمون شیگلا بررسی می شوند. در لوله های حاوی محیط های بیوشیمیایی پیش از قرار گرفتن در گرمخانه باید شل کرده شود ، اگر در پیچ لوله ها محکم و شرایط بی هوازی باشد واکنش های مشخص مشخصه گونه شیگلا ممکن است رخ ندهد و نتیجه ای گمراه کننده در برداشته باشد . مطلب دیگری که دارای اهمیت است روش تهیه محیط های KIA یا TSI است که باید به گونه ای باشد که ته محیط درون لوله ها عمیق و شیب آنها طولانی باشد.

واکنش شیگلا به طور مشخص شامل شیب قلیایی (قرمز) و ته اسید(زرد) همراه با نبود یا تولید اندک گاز و نبود H2S است. تعداد اندکی از سوش های شیگلا فلکسنری سروتیپ 6 و سوش های بسیار نادری از شیگلا بویدی در محیط KIA یا TSI گاز تولید می کنند.

2- محیط SIM یا آگار جنبایی را باید با استفاده از نیدل راست به گونه ای تلقیح کرد که سوزن تنها با یک بار فرورفتن ،حدود یک تا دو سانتی متربه درون محیط وارد شود ، محیط SIM را می توان با رشد حاصل از محیط KIA یا TSI که واکنش گون نمون شیگلا را نشان بدهد ، تلقیح کرد. راه دیگر آن است که آگار جنبایی را در همان زمان تلقیح KIA یا TSI و یا با استفاده از همان سوزن تلقیح بدون لمسی مجدد پرگنه تلقیح کرد. اول باید محیط SIM را تلقیح کرد و پس از آن نوبت به KIA یا TSI می رسد که ابتدا سوزن به ته لوله وارد می شود و سپس به سطح شیب دار محیط خط کشیده می شود.

پس از اینکه آگار جنبایی تلقیح شد ، نباید از پرگنه دیگری برای تلقیح KIA یا TSI استفاده کرد زیرا ممکن است این پرگنه دوم مربوط به ارگانیسم دیگری باشد.

محیط پس از یک شب گرماگذاری در دمای 358 تا 37 درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار می گیرد.

جنبایی به صورت رشد پخش شده (ظاهرا غبار آلوده محیط) خارج از خط تلقیح نمایان می شود ارگانیسم های نا متحرک خارج از خط تلقیح رشد نمی کنند.

سطح آگار جنبایی باید هنگام استفاده خشک باشد. رطوبت سبب رشد ارگانیسم نا متحرک در دو سوی آگار می شود که رشد غبار آلوده (haze) را پدید می آورد و چنین به نظر می رسد که متحرک است.

3- محیط لیزین آیرون آگار (LIA) را باید با فرو کردن نیدل در ته لوله و خط کشیدن به روی سطح شیبدار تلقیح کرد. پس از گرماگذاری در دمای 35 تا 37 درجه سانتیگراد به مدت 18 تا 24 ساعت ارگانیسم هایی که لیزین دکربوکسیلاز تولید می کنند (Lysine decarboxylase) در ته محیط و همچنین در سطح شیب دار واکنشی قلیایی ارغوانی رنگ می دهند. تولید H2S با سیاه شدن محیط نمود می کند ، ارگانیسم های فاقد لیزین دکربوسیلاز ، در سطح شیب دار واکنش قلیایی (ارغوانی) و در ته لوله واکنش اسیدی (زرد) می دهند ، گاز و H2S تولید نمی کنند.

گونه شیگلا لیزین منفی هستند و به طور مشخص شیب قلیایی (ارغوانی) و ته اسیدی (زرد) می دهند گاز H2S تولید نمی کنند.

- شناسایی سرم شناختی شیگلا :

برای شناسایی پرگنه های جدا شده شیگلا نیاز به آزمایش سرم شناختی است. جنس شیگلا به چهار گروه سرمی تقسیم می شود که هر گروه ، گونه ای است که آنتی ژن های خاص سرتیپ های گروه خود را دارد گروه های سرمی A و B و CوD به ترتیب شیگلا دیسانتری ،شیگلا فلکسنری ، شیگلا بویدی و شیگلا سونئی هستند.سه گروه سرمی از چهار گروه یاد شده شامل شیگلا دیسانتری شیگلا فلکسنری و شیگلا بویدی از تعدای سروتیپ تشکیل شده اند.

کارمندان آزمایشگاه باید بدانند که برخی از آنتی سرم های شیگلا که در بازار موجود است بر چسب متفاوتی دارند یا به گونه ای دیگر بسته بندی شده اند ، برای مثال ، چند ظرفیتی A شیگلا که شامل آنتی سرم در برابر سروتیپ های 1 تا 7 است ،ممکن است به صورت چند ظرفیتی A1 برچسب زده شده باشد.

همچنین برچسب آنتی سرم تک ظرفیتی ممکن است به شکلی باشد که با آنتی سرم چند ظرفیتی اشتباه شود. برای مثال ، آنتی سرم تک ظرفیتی sd1 ممکن است به جای شیگلا دیسانتری سروتیپ 1 برچسب شیگلا A1 داشته باشد. در هر حال کارمندان آزمایشگاه باید بروشور آن را به دقت مطالعه کنند و در صورت لزوم با شرکت سازنده تماس بگیرند.

آگلوتیناسیون روی لام :

از آنجا که sd1 (وپس از آن شیگلا فلکسنری و شیگلا سونئی) شایع ترین علت همه گیری های دیسانتری است ، موارد جدا شده ای که به صورت گون نمون در محیط های غربال گری بیوشیمیایی واکنش می دهند ، نخست باید با آنتی سرم تک ظرفیتی A1 و پس از آن با آنتی سرم چند ظرفیتی B و سرانجام با آنتی سرم چند ظرفیتی D غربال شوند.

آزمایش های آگلوتیناسیون را می توان در ظرف پتری یا بر روی لام شیشه ای پاکیزه انجام داد. از حلقه یا سوزن تلقیح، چوب اپلیکاتور یا خلال دندان برای برداشتن بخشی از رشد روی TSI ، KIA ، HIA (heart infusion agar) یا هر محیط دیگر غیر انتخابی آگار می توان استفاده کرد.

آزمایش سرم شناختی نباید بر روی رشد حاصل از محیط های انتخابی همچون MAC یا XLD انجام شود زیرا ممکن است با نتایج منفی – کاذب همراه شود.

کلنی رشد حاصل را در دو قطر سالین فیزیولوژی به حالت امولوسیون در آورید و خوب به هم بزنید یک قطره آنتی سرم به یکی از سوسپانسیون ها اضافه کنید. برای پرهیز از مصرف زیاد آنتی سرم ، مقادیر اندک به حجم ده میکرولیتر را می توان مورد استفاده قرار داد آنتی سرم را خوب مخلوط کنید و لام شیشه ای را به جلو و عقب تکان دهید تا آگلوتیناسیون را مشاهده کنید اگر واکنش مثبت باشد، تشکیل توده در مدت 30 ثانیه تا یک دقیقه رخ می دهد. لام سوسپانسیون را بدقت امتحان کنید تا مطمئن شوید که یک دست باشد و به دلیل آگلوتیناسیون خود به خودی تشکیل توده نداده باشد اگر آگلوتیناسیون خود به خودی رخ دهد کشت مذکور ناصاف نامیده می شود (rough) و قابل سروتیپ کردن نیست.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...