رفتن به مطلب

فهرست مواد غذایی مشمول استاندارد اجباری


ارسال های توصیه شده

[TABLE=class: Text, width: 1]

[TR]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: Text, width: 100%]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=class: Bold]

نام محصول

[/TD]

[TD]شماره

استاندارد

ملی[/TD]

[TD]شماره

استاندارد

ملی

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1[/TD]

[TD]انواع آبمیوه، نکتار و کنسانتره :

 

[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] آب آلبالو[/TD]

[TD] 3032[/TD]

[TD] 3414[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] آب آلبالو تغلیظ شده ( کنسانتره )[/TD]

[TD] 5528[/TD]

[TD] 6332[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] نکتار آلبالو[/TD]

[TD] 10526[/TD]

[TD] 3414[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] آب انار[/TD]

[TD] 3414[/TD]

[TD] 2616[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] آب انگور[/TD]

[TD] 1634[/TD]

[TD] 3414[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] آب انگور تغلیظ شده ( کنسانتره )[/TD]

[TD] 2615[/TD]

[TD] 6332[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] آب پرتقال تغلیظ شده ( کنسانتره )[/TD]

[TD] 4083[/TD]

[TD] 6332[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] آب پرتقال[/TD]

[TD] 507[/TD]

[TD] 3414[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] آب زردآلو[/TD]

[TD] 10499[/TD]

[TD] 3414[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] آب سیب[/TD]

[TD] 365[/TD]

[TD] 3414[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] آب سیب تغلیظ شده ( کنسانتره )[/TD]

[TD] 2687[/TD]

[TD] 6332[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] آب گریپ فروت طبیعی[/TD]

[TD] 2614[/TD]

[TD] 3414[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] نکتار میوه ( آلو ، زردآلو ، سیب ، گلابی ، هلو )[/TD]

[TD] 2613[/TD]

[TD] 3414[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] نکتار پرتقال[/TD]

[TD] 3137[/TD]

[TD] 3414[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] نکتار توت فرنگی[/TD]

[TD] 4712[/TD]

[TD] 3414[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] آب توت فرنگی تغلیظ شده[/TD]

[TD] 10073[/TD]

[TD] 3414[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] افشرده آب انار ( کنسانتره )[/TD]

[TD] 5662[/TD]

[TD] 6332[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] افشرده آب آلو ( کنسانتره )[/TD]

[TD] 5882[/TD]

[TD] 6332[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] افشرده آب گلابی ( کنسانتره )[/TD]

[TD] 5514[/TD]

[TD] 6332[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] افشرده آب شاه توت ( کنسانتره )[/TD]

[TD] 5879[/TD]

[TD] 6332[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] افشرده آب گیلاس ( کنسانتره )[/TD]

[TD] 6801[/TD]

[TD] 6332[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] افشرده آب گریپ فروت ( کنسانتره )[/TD]

[TD] 6268[/TD]

[TD] 6332[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] آب غوره[/TD]

[TD] 1815[/TD]

[TD] 3414[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] آب لیمو ترش[/TD]

[TD] 117[/TD]

[TD] 3414[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] آب میوه مخلوط[/TD]

[TD] 3414[/TD]

[TD] 3687[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] آب نارنگی تغلیظ شده[/TD]

[TD] 7950[/TD]

[TD] 6332[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] نکتار آناناس[/TD]

[TD] 10498[/TD]

[TD] 3414[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] آب آناناس تغلیظ شده[/TD]

[TD] 11768[/TD]

[TD] 6332[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] آب آناناس[/TD]

[TD] 10241[/TD]

[TD] 3414[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] آب انبه[/TD]

[TD] 10554[/TD]

[TD] 3414[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] آب انبه تغلیظ شده[/TD]

[TD] 11072[/TD]

[TD] 6332[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] نکتار انبه[/TD]

[TD] 9405[/TD]

[TD] 3414[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] نکتار گواوا[/TD]

[TD] 9410[/TD]

[TD] 3414[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] نکتار موز[/TD]

[TD] 10524[/TD]

[TD] 3414[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] نکتار میوه مخلوط[/TD]

[TD] 3688[/TD]

[TD] 3414[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 2[/TD]

[TD=class: Bold] انواع روغن های نباتی خوراکی :[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] روغن آفتابگردان[/TD]

[TD] 1300[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] روغن مایع بادام زمینی[/TD]

[TD] 2011[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] روغن پالم اولئین خام ، خنثی شده ، خنثی و رنگ بر شده خوراکی[/TD]

[TD] 4466[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] روغن سوپر پالم اولئین تصفیه شده خوراکی[/TD]

[TD] 4465[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] روغن پالم خام ، خنثی شده و تصفیه شده خوراکی[/TD]

[TD] 4467[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] روغن پالم استئارین[/TD]

[TD] 8631[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] روغن تخم پنبه[/TD]

[TD] 1723[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] روغن ذرت[/TD]

[TD] 1447[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] روغن زیتون ( تصفیه و بکر )[/TD]

[TD] 1446[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] روغن سویا[/TD]

[TD] 2392[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] روغن کنجد[/TD]

[TD] 1752[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] روغن گلرنگ[/TD]

[TD] 2010[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] روغن های گیاهی خوراکی سرخ کردنی جهت مصرف در صنایع غذائی و خانوار[/TD]

[TD] 4152[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] روغن و چربی های خوراکی ( روغن کره )[/TD]

[TD] 1254[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] چربی شیرینی آردی ( روغن قنادی )[/TD]

[TD] 156-1[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] روغن کلزای خوراکی[/TD]

[TD] 4935[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] روغن هسته انگور[/TD]

[TD] 8920[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] روغن خوراکی خانوار[/TD]

[TD] 9131[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] روغن سبوس برنج[/TD]

[TD] 6658[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] مارگارین ( کره نباتی )[/TD]

[TD] 143[/TD]

[TD] 5637[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] روغن سبزه[/TD]

[TD] 7512[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] روغن های قابل جانشینی با کره کاکائو[/TD]

[TD] 10273[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] مینارین[/TD]

[TD] 10500[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] روغن تخم پنبه مایع خوراکی[/TD]

[TD] 1723[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] روغن خام پسته[/TD]

[TD] 6655[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] روغن مایع مخلوط[/TD]

[TD] 5950[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 3[/TD]

[TD=class: Bold] انواع فرآورده های لبنی :[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] شیر پاستوریزه[/TD]

[TD] 2406[/TD]

[TD] 93[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] شیر فرا دما uht ( استریلیزه )[/TD]

[TD] 2406[/TD]

[TD] 1528[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] شیر خشک[/TD]

[TD] 2406[/TD]

[TD] 2012[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] بستنی[/TD]

[TD] 2406[/TD]

[TD] 2450[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] خامه پاستوریزه و خامه فرا دما uht شماره[/TD]

[TD] 191[/TD]

[TD] 2406[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] خامه با شره یا شهد خرما[/TD]

[TD] 2406[/TD]

[TD] 10079[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] خامه عسل پاستوریزه و خامه فرا دما uht شماره[/TD]

[TD] 2406[/TD]

[TD] 10079[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کره پاستوریزه[/TD]

[TD] 2406[/TD]

[TD] 162[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کره اسپرید[/TD]

[TD] 10084[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] دوغ[/TD]

[TD] 2406[/TD]

[TD] 2453[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] دوغ پروبیوتیک[/TD]

[TD] 2406[/TD]

[TD] 11324[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] شیر طعم دار[/TD]

[TD] 2406[/TD]

[TD] 1527[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کشک مایع[/TD]

[TD] 2406[/TD]

[TD] 2452[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کشک مایع صنعتی[/TD]

[TD] 2406[/TD]

[TD] 6217[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] ماست طعم دار[/TD]

[TD] 2406[/TD]

[TD] 4046[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] ماست[/TD]

[TD] 2406[/TD]

[TD] 695[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] ماست پروبیوتیک[/TD]

[TD] 2406[/TD]

[TD] 11325[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] پنیر بوترکیزه[/TD]

[TD] 2406[/TD]

[TD] 9014[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] پنیر پارمسان[/TD]

[TD] 2406[/TD]

[TD] 9011[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] پنیر پروسس[/TD]

[TD] 2406[/TD]

[TD] 4659[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] پنیر پروسس آنالوگ[/TD]

[TD] 2406[/TD]

[TD] 10696[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] پنیر تازه[/TD]

[TD] 2406[/TD]

[TD] 6629[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] پنیر خامه ی[/TD]

[TD] 2406[/TD]

[TD] 5881[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] پنیر رسیده در آب نمک[/TD]

[TD] 2406[/TD]

[TD] 2344[/TD]

[TD] 2344-1[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] پنیر کاچیوتا[/TD]

[TD] 2406[/TD]

[TD] 9012[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] پنیر گودا[/TD]

[TD] 2406[/TD]

[TD] 9013[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] پنیر موزارلا ( پیتزا )[/TD]

[TD] 2406[/TD]

[TD] 4658[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] پنیر تازه با چربی گیاهی ( پنیرتازه آنالوگ )[/TD]

[TD] 2406[/TD]

[TD] 12736[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 4[/TD]

[TD=class: Bold] انواع کنسرو :[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو باقلا پخته[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 1261[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو اسفناج[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 1576[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو بادمجان[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 3762[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو قورمه سبزی[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 4293[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو خورشت قیمه[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 4294[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو ذرت[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 2789[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو قارچ[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 2871[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو گل کلم[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 1575[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو گوجه فرنگی درسته پوست کنده[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 1114[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو ماهی تن و لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 4474[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو لوبیا سبز[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 119[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو مارچوبه[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 1370[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو ماهی دود داده شده[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 225[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو ماهی تن در روغن[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 2870[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو ماهی ساردین[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 3304[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو ماهی کیلکا[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 2869[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو ماهی کیلکا در سس[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 3411[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو ماهی ماکرل در روغن سس[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 3033[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو میگو در آب نمک[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 713[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو نخود سبز[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 118[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو ماکارونی با سویا[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 5216[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو لوبیا چیتی با قارچ[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 4943[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو ماهی آزاد پرورشی در روغن[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 5005[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو سوسیس در آب نمک[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 5362[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو سوسیس در سس و گوجه فرنگی[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 5242[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو شور بامیه[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 4918[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو سبزی مخلوط[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 5663[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو فلفل شور[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 5621[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو قلیه ماهی تن[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 5432[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 1635[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو خورک لوبیا چیتی و سوسیس در سس گوجه فرنگی[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 5559[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو خورک مرغ[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 4854[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو لوبیا چیتی با گوشت[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 6154[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو عدسی[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 6695[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو انواع پلو[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 8165[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو باقلا پخته[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 1261[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو خورشت میگو[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 9492[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو خورشت قیمه با سویا[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 11327[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو دال عدس[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 9493[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو دلمه ی برگ بو[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 8531[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو زیتون فرایند شده[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 987[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو سالاد ماهی تون و نیزه ماهی ( بادبان ، مارلین ماهی )[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 10770[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو قلیه نیزه ماهی ( بادبان ، مارلین ماهی )[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 9337[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو کشک و ماهی[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 10752[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو لوبیا سفید و لوبیا قرمر در آب نمک[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 9539[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو لوبیا قرمز[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 8572[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو لوبیا سبز و گوشت تکه ای[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 7306[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو لوبیا قرمز در سس گوجه فرنگی[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 8572[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو ماهی تون با قارچ[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 10749[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو ماهی صبور[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 8457[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو میگو با قارچ[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 10751[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو میگو در روغن[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 9573[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو نخود آبگوشتی[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 8571[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو نیزه ماهی ( بادبان ، مارلین ماهی )[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 9338[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو تمشک[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 7706[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو خورشت فسنجان[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 7308[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو طاس کباب[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 7307[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو بلال کوچک[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 12178[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو ماهی تن در آب نمک[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 6952[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کنسرو ماهی دود داده شده[/TD]

[TD] 225[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 5[/TD]

[TD=class: Bold] انواع کمپوت :[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کمپوت نارنگی[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 5086[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کمپوت آناناس[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 12179[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کمپوت شلیل[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 2485[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کمپوت گوجه سبز[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 2485[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کمپوت سیب و گلابی[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 5490[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کمپوت سیب[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 10757[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کمپوت گلابی[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 2487-3[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کمپوت زردآلو[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 2485-4[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کمپوت آلبالو[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 2485-5[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کمپوت گیلاس[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 9720[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کمپوت هلو[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 2485-8[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کمپوت کیوی[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 4776[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کمپوت میوه مخلوط[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 5324[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] کمپوت بطور کلی[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 2485[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 6[/TD]

[TD] شکر سفید[/TD]

[TD] 3544[/TD]

[TD] 69[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 7[/TD]

[TD] قند حبه 3544[/TD]

[TD] 3544[/TD]

[TD] 3679[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 8[/TD]

[TD] قند کله 3544[/TD]

[TD] 3544[/TD]

[TD] 3680[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 9[/TD]

[TD] قند کلوخه 3544[/TD]

[TD] 3544[/TD]

[TD] 3666[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 10[/TD]

[TD] اتانول ( الکل اتیلیک )[/TD]

[TD] 161[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 11[/TD]

[TD] بیسکویت[/TD]

[TD] 2395[/TD]

[TD] 37[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 12[/TD]

[TD] ویفر[/TD]

[TD] 2395[/TD]

[TD] 592[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 13[/TD]

[TD] اسید سیتریک خوراکی[/TD]

[TD] 3381[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 14[/TD]

[TD] اسید فسفریک مورد مصرف در صنایع غذایی[/TD]

[TD] 2884[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 15[/TD]

[TD] انواع فرآورده های حجیم شده بر پایه بلغور و آرد ذرت ( اصطلاحاً پفک )[/TD]

[TD] 2968[/TD]

[TD] 2880[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 16[/TD]

[TD] تکه های سیب زمینی سرخ شده در روغن (چیپس)[/TD]

[TD] 3764[/TD]

[TD] 6022[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 17[/TD]

[TD] انواع آدامس[/TD]

[TD] 2395[/TD]

[TD] 8[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 18[/TD]

[TD] زیتون خوراکی[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 987[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 19[/TD]

[TD] انواع سوسیس و کالباس[/TD]

[TD] 2303[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 20[/TD]

[TD] همبرگر خام منجمد[/TD]

[TD] 2304[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 21[/TD]

[TD] سس گوجه فرنگی ( کچاب )[/TD]

[TD] 2550[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 22[/TD]

[TD] رب گوجه فرنگی[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 761[/TD]

[TD] 2550[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 23[/TD]

[TD] چای خشک ( از لحاظ نشانه گذاری و برچسب )[/TD]

[TD] 623[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 24[/TD]

[TD] چای کیسه ای[/TD]

[TD] 3119[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 25[/TD]

[TD] نوشیدنی مالت[/TD]

[TD] 6307[/TD]

[TD] 2279[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 26[/TD]

[TD] انواع ماکارونی[/TD]

[TD] 2393[/TD]

[TD] 213[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 27[/TD]

[TD] نوشابه های گازدار[/TD]

[TD] 3845[/TD]

[TD] 1250[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 28[/TD]

[TD] نوشابه های بدون گاز[/TD]

[TD] 3414[/TD]

[TD] 2837[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 29[/TD]

[TD] انواع نمک طعام[/TD]

[TD] 1195[/TD]

[TD] 26[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 30[/TD]

[TD] کنجاله سویا[/TD]

[TD] 800[/TD]

[TD] 3207[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 31[/TD]

[TD] دی کلسیم فسفات مورد مصرف در خورک دام ، طیور و آبزیان[/TD]

[TD] 2513[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 32[/TD]

[TD] پودر ماهی[/TD]

[TD] 3207[/TD]

[TD] 722[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 33[/TD]

[TD] آبهای معدنی قابل شرب[/TD]

[TD] 2441[/TD]

[TD] 4403[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 34[/TD]

[TD] کیک[/TD]

[TD] 2395[/TD]

[TD] 2553[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 35[/TD]

[TD] کلوچه[/TD]

[TD] 2395[/TD]

[TD] 2554[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 36[/TD]

[TD] فرآورده های یخی خوراکی[/TD]

[TD] 3964[/TD]

[TD] 3850[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 37[/TD]

[TD] انواع سس های سالاد[/TD]

[TD] 2965[/TD]

[TD] 2454[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 38[/TD]

[TD] انواع آرد گندم[/TD]

[TD] 2393[/TD]

[TD] 103[/TD]

[TD] 103-1[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 39[/TD]

[TD] آب آشامیدنی بسته بندی شده[/TD]

[TD] 6267[/TD]

[TD] 6694[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 40[/TD]

[TD] سوپ آماده[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 3827[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 41[/TD]

[TD] کشمش بیدانه[/TD]

[TD] 17[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 42[/TD]

[TD] کشمش دانه دار[/TD]

[TD] 545[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 43[/TD]

[TD] کشمش جهت مصارف صنعتی[/TD]

[TD] 2494[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 44[/TD]

[TD] خرما قصب[/TD]

[TD] 2944[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 45[/TD]

[TD] خرمای شاهانی[/TD]

[TD] 2510[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 46[/TD]

[TD] خرمای سایر جهت مصارف صنعتی[/TD]

[TD] 2496[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 47[/TD]

[TD] خرمای کبکاب[/TD]

[TD] 803[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 48[/TD]

[TD] خرمای مضافتی[/TD]

[TD] 395[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 49[/TD]

[TD] خرمای سایر[/TD]

[TD] 285[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 50[/TD]

[TD] برگه زردآلو[/TD]

[TD] 2495[/TD]

[TD] 11[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 51[/TD]

[TD] زعفران[/TD]

[TD] 5689[/TD]

[TD] 259-2[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 52[/TD]

[TD] رنگ زعفران[/TD]

[TD] 259-1[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 53[/TD]

[TD] زیره[/TD]

[TD] 14[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 54[/TD]

[TD] پسته و مغز پسته[/TD]

[TD] 218[/TD]

[TD] 15[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 55[/TD]

[TD] خیار شور[/TD]

[TD] 2326[/TD]

[TD] 116[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 56[/TD]

[TD] هگزان مورد مصرف در صنایع غذایی[/TD]

[TD] 5318[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

 

منبع: سازمان ملی استاندارد

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...