رفتن به مطلب

سرمازدگی در درختان میوه


masi eng

ارسال های توصیه شده

هلو وشلیل همانند هسته دارهای دیگر یک مشخصه دارند،دارای درون بر چوبی هستند که بذر را می پوشانند،یک مزوکارپ گوشتی و یک پوست نازک.

 

?lang=fa&p=image&id=d2g9d2gmcj1tY-gmaWQ9NTM0MiZkPTIwMTA@MiZlPS5qcGcmb-RuPTImb-RoPWltYWdlL2pwZWcmb3c9MjY3Jm9oPTE4OQ__

 

بررسی عوامل موثر در سرمازدگی در هلو

 

هلو و شلیل متعلق به خانواده Rosaceaseبوده و از چین منشا گرفته است.

هلو در یک زمان سیب ایرانی نامیده می شد.

هلو وشلیل همانند هسته دارهای دیگر یک مشخصه دارند،دارای درون بر چوبی هستند که بذر را می پوشانند،یک مزوکارپ گوشتی و یک پوست نازک.

 

تفاوت هلو وشلیل:

 

1.فضای بین سلولی کم در شلیل

2.پوست بدون کرک در شلیل

 

تقسیم بندی هلوها:

 

از نظر جدا شدن هسته از گوشت ( هسته جدا وهسته چسبیده)

از نظر نرمی گوشت در طول رسیدن

از نظر رنگ گوشت

از نظر میزان وغلظت اسید

 

هلو میوه ای غنی از ویتامین C،کارتنوییدها،ترکیبات فنولی که منبع خوبی از آنتی اکسیدانت ها است ورنگیزه در هلو از نوع آنتوسیانین است

 

نشانه های سرمازدگی:

شروع نشانه های سرمازدگی تعیین کننده عمر انباری وپتانسیل حمل است.

نشانه های سرمازدگی وقتی میوه در دمای 2الی 5 درجه سانتی گراد به مدت 1یا2 هفته انبار می شود بروز پیدا می کند.

سرمازدگی ازدمای انبار و مدت انبارکردن تأثیر می پذیرد.

 

اثرات سرمازدگی:

- خشک شدن، آردی شدن، کرکدار شدن، قهوه ای شدن گوشت، چرمی شدن.

- اگر سرمازدگی شدید باشد بافت میوه تفکیک می شود.

 

اساس زیستی صدمات سرمازدگی:

مطالعات زیادی روی اساس زیستی عوامل ایجاد کننده خاصیت آردی شدن انجام شده که از نتایج آن میتوان به :

- آب دار شدن وخاصیت آردی به افزایش یا کاهش سطح آنزیم پکتین متیل استراز (PME) ارتباط دارد.

- آنزیم پلی گالاکتروناز در طول رسیدن کاهش می یابد و باعث ایجاد خاصیت آردی می شود.

- تغییر در متابولیسم پکتین(چسبندگی بین سلولی که توسط پکتین ایجاد می شود در میوه های خشک کاهش می یابد)

- تجاوز دوره ی سرمادهی از مدت معین یا کوتاه بودن دوره ی رسیدن.

- زود برداشت کردن میوه ها باعث خاصیت آردی شدن می شود زیرا فعالیت آنزیمACC اکسیدازوACCسنتاز کمتر است وپکتین محلول کم است.

 

- اتمسفر انبار قرمز شدن وقهوه ای شدن داخلی را کاهش می دهد

 

- قهوه ای شدن داخلی گوشت به ترکیبات فنولی و سطح فعالیت پلی فنول اکسیداز بستگی دارد.

 

 

 

تأثیر ژنوتیپ روی سرمازدگی:

حساسیت به علائم سرمازدگی در هلو وشلیل در دمای 0 تا 5 درجه انبار ایجاد می شود،ارقام گوشت زرد زودرس هلو وشلیل نسبت به دیررس به نشانه های سرمازدگی مقاوم ترند وارقام شلیل مقاوم ترازهلو است وارقام گوشت نرم نسبت به ارقام گوشت سفت حساس ترند.

 

روشهای به تأخیر انداختن صدمات سرمازدگی:

 

شروع نشانه های سرمازدگی:1.شرایط انبارداری پس از برداشت و2.پتانسیل حمل ونقل را تعیین می کند،زیرا توسعه این علائم بازاریابی را کاهش می دهد.

 

وقفه گرمایی در طول سرمای انبار

تنظیم کننده های رشد

کنترل کردن فشار هوای محیط

 

 

دستکاری های پیش و پس از برداشت برای به تأخیر انداختن آن:

کود دهی،روش آبیاری،سایز میوه ومیزان محصول،موقعیت سایه اندازی،تنظیم کننده رشد،کنترل اتمسفر انبار،اتیلن وبازدارنده های آن،گرم دن موقت و کنترل به تآخیر انداختن سرما.

 

توضیحاتی راجع به بیماری ها:

نشانه آردی شدنfrown.gifمیوه های نرم با بافت خشک رامی گویند)

میوه های رسیده نسبت به میوه های نارس حساس تر هستند.

زمانی در میوه توسعه پیدا می کند که بافت میوه نرم باشد.

با دیر رسی ارتباط دارد.

شروع علایم آردی شدن زودتر از قهوه ای شدن است

بروز این نشانه در ارقام دیگربیشتر است.

 

قهوه ای شدن گوشت وقسمت های داخلی:

در میوه های حساس در دمای بین 2/2 تا 7/6(منطقه دمایی کشنده)بروز می کند.پس آنها را در دمای 0درجه سانتی گراد یا پایین تر انبار می شود.

 

قرمز شدن گوشت در هلو:

به ایجاد یک رنگ قرمز سیر در گوشت پدیدار میشود.از اطراف هسته شروع می شود.

تأثیری روی مزه ندارد،در تعدادی ارقام مربوط به رسیدن میوه است.

 

 

 

منبع:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سرمازدگی در درختان میوه

مقدمه

اکثر درختان میوه منطقه معتدله در معرض یخبندان زمستان یا سرما زدگی بهاره قرار می گیرند که این امر موجب خسارتهای شدید اقتصادی می گردد. حتی آن دسته از مناطق تولید میوه که در موقعیتهای جغرافیایی خاص احداث می شوند که خسارت وارده ناشی از سرما در آنها به حداقل کاهش داده شده نیز بعضا با این حوادث مواجه می گردند. باغداران کاملا از نتایج زیانبار عدم محافظت درختان در برابر سرمای زمستان مطلع هستند. لذا اعتقاد به مقاومت در برابر سرما به عنوان یک پدیده و ابزار کمکی برای جلوگیری از بروز خسارت ناشی از سرما از نظر باغداران از اهمیت اساسی برخوردار است. گیاهان درحال رشد غیر مقاوم بوده و قادر به مقاوم شدن نیستند. لذا رکود در طول ماههای سرد زمستان برای بقائ گیاهان و درختان میوه ضروری می باشد. درختان میوه در زیستگاهای طبیعی خود به ندرت توسط سرما صدمه می بینند زیرا در آنها مکانیسم سازگاری در آنها توسعه یافته است که به آنها اجازه می دهد در طول شرایط آب و هوایی شدید زمستان به حالت رکود بروند.

یخ زدگی زمستانه

عامل پراکندگی گونه های مختلف درختان میوه در روی کره زمین مقاومت یا حساسیت درختان به سرمای زمستانه می¬باشد. در مناطق سرد از ارقام مقاوم به سرما و از پایه های مقاوم به سرما استفاده می شود. در اثر سرمای بیش از حد زمستان، گونه های پوست نازک شکاف خورده و در اثر یخبندان شاخه ها سیاه می شوند. در گیاهان چوبی مقاوم، در اثر یک سری تغییراتی که حاصل می شود در اواخر تابستان و پاییز موجب مقاوم شدن آنها در برابر سرما می گردد. در طی مقاوم شدن درختان تغیرات زیادی در درختان صورت می پذیرد. اولین مرحله مقاوم شدن توسط روزهای کوتاه شروع می شود که منجر به توقف رشد می شود. دومین مرحله مقاوم شدن مستلزم دمای پایین می باشد که مواد محرک مقاومت ساخته می شود. تدابیر زراعی در مقاومت کونه های درختان میوه تاثیر بسزایی دارد. ازجمله تجمع کربوهیدراتها کافی در درختان میوه و اندامهای آن موجب افزایش مقاومت در برابر سرما می گردد. آبیاری بی رویه، دادن کود ازته بیش از حد، محصول زیاد ، ریزش زود هنگام برگها، تولید محصول بیشتر، هرس زود هنگام موجب کاهش مقاومت درختان میوه می شود. پایه های درختان میوه نیز در میزان مقاومت آنها به سرمای زمستانه متفاوت می باشد. برای مثال پایه های سیب مالینگ 19 و 2، پایه مالینگ مرتون 104 و 111 مقاوم به سرما هستند. در گلابی هنگامی که روی پایه بذری پیوند شده و از میان پایه اولدهام استفاده می شود، مقاومت در برابر سرما فزایش می یابد. پایه محلب که برای گیلاس به کار برده می شود مقاوم به سرما می باشد. پایه نارنج سه برگ مقاوم به سرما بوده و برای مرکبات به کار برده می شوند. پایه آلوی ماریانا نیز مقاوم به سرما بوده و برای آلو و هلو مورد استفاده قرار می گیرد.

سرما زدگی بهاره

سرمای دیررس بهاره موجب آسیب دیدن جوانه های تازه بیدار شده درختان میوه می شوند و در صورت دیررس بودن بیشتر این نوع سرماها، حتی به میوهای تازه تشکیل شده نیز خسارت وارد می کند. جوانه های بارور در حال رکود به سرمای زمستانه مقاوم هستند اما مقاومت آنها هنگام بیدار شدن جوانه ها کاهش می یابد. به طور کلی جوانه های گل در دمای 2- و 3- درجه سانتیگراد از بین می روند. میوهای تازه تشکیل شده نسبت به گلها حساس تر هستند و در منفی 0.5- درجه سانتیگراد آسیب می بینند. در اوایل بهار جبهه های سرد هوا در منطقه پرورش درختان میوه و در شبهای بدون ابر موجب خسارت دیدن جوانه درختان میوه می گردد.

روشهای جلوگیری از سرمای زدگی بهاره

روشهای مختلفی برای جلوگیری از سرمای دیررس بهاره وجود دارد که می تواند جوانه های گل و میوهای تازه تشکیل شده درختان میوه را از سرما زدگی محافظت کند.

1- انتخاب ارقام دیر گل

در مناطقی که احتمال خطر سر مایه دیر رس بهاره است با توجه به تاریخ گلدهی ارقام مختلف یک گونه درختی می توان از ارقام دیر گل استفاده کرد این ارقام با توجه به دیر بازکردن گل کمتر با سرما های دیر رس بهاره مواجه می شوند اخیرا در برخی مناطق از بادام های دیر گل استفاده به عمل می¬آید.

2- استفاده از ترکیبات شیمیایی

استفاده از اتفن درختان میوه هسته دار در پاییز موجب دیر باز شدن جوانه ها به مدت 12-4 .روز در بهار می شود. استفاده از هورمون نفتالین استیک اسید در بهار موجب تا خیر 2-1 هفته در زمان گلدهی درختان می گردد

3- موقعیت و محل باغ

در مناطق شیب دار و کنار تپه های ماهور در صورت احتمال وجود سرما های دیر رس بهاره محل باغ را در شیب های شمالی انتخاب می کنند تا در اوایل بهار دیر تر گر م شده و موجب تاخیر در بیدار شدن جوانه ها گردد. ایجاد باغ میوه در کنار جنگل ها، رود خانه ها، برکه ها و کنار سواحل که دارای هوای مرطوب و نقطه شبنم بالا هستند آسیب های سرمای بهاره را کاهش می دهد.

4- پاشیدن آب بر روی درختان

پاشیدن آب بر روی شاخه های درختان میوه در دمای صفر درجه سانتیگراد موجب تشکیل یخ می شود. به ازای هر لیتر آب که یخ می شود 80 کیلو کالری گرما آزاد می شود.گرمای آزاد شده موجب گرم شدن اجسامی که در تماس با آب هستند می¬شود در ضمن تشکیل یک لایه نسبتا عایق یخ در اطراف جوانه موجب می¬شود تا دمای جوانه از صفر درجه سانتیگراد پایین نیاید برای این منظور می¬توان از سیستم آبیاری بارانی استفاده کرد و یا توسط محلول پاش¬ها روی درختان میوه آب پاشید. پاشیدن آب باید در دمای صفر درجه سانتی¬گراد انجام گیرد.

5- تدابیر زراعی

نوع سطح خاک در محافظت دمای هوا تاثیر دارد و اختلاف دمای حدود 1/7 درجه سانتی گراد ایجاد میکند. برای محافظت در برابر سرما و یخبندان های ناشی از تشعشع، خاک باید مرطوب و عاری از علف های هرز و شخم نخورده باشد. زیرا زمین شخم خورده دارای هوای بیشتر بوده و گرمای ویژه کمتری دارد از این رو خاک شخم خورده سریع تر سرد می¬شود اما خاک های مرطوب دیرگرم شده و دیر تر دمای خود را از دست میدهند علفهای سطح خاک نیز نوعی هدایت کننده گرما ارخاک به هوا می باشند تدابیر زارعی ذکر شده یخ زده گی را در لایه 15سانتی متر سطح خاک به تاخیر می اندازد و بویژه برای جلو گیری از سرما زدگی گیاهانی همچون توت فرنگی و انگور موثر واقع می گردد.

6-گرم کردن باغ توسط بخاری های باغی

کار گذاشتن بخاری یا پلارهای باغی در قسمت های مختلف باغ و سوزاندن موادی همچون چوب نفت یا گازوییل موجب گرم شدن باغ می گردد. این روش در مناطق سردسیری ممکن است تاثیر زیادی نداشته باشد اما در مناطق نیمه گرمسیری مثلا در باغات مرکبات، انار، انجیر زیتون و غیره می¬تواند موثر واقع شود.

7- ایجاد دود برای کاهش تشعشع

در شب های که احتمال بروز سرما می باشد با سوزاندن کاه وکلش و مواد دیگر موجب ایجاد دود در هوای باز گردید ذرات معلق در هوا هر چقدر بیشتر باشد انعکاس حرارت به سقف آسمان تقلیل می یابد زیرا تشعشع حرارت که با طول موج های بلند به طرف آسمان منعکس می شود توسط ذرات هوا جذب شده و دمای باغ را حفظ می کنند

8- ایجاد بادشکن در اطراف باغ

کشت درختان باد شکن همچون چنار زبان گنجشک، افرا و غیره در جهت شمالی که باد های سرد می¬زود موجب محافظت درختان میوه از سرما می شود.

لینک به دیدگاه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

کد خبر: ۱۶۳۵۴۲

تاریخ انتشار: ۱۹ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۲:۱۹

اقتصادی نخستین بار در باغ های آذربایجان غربی برای مقابله با سرمازدگی از چاهک معکوس هوا استفاده شد.

 

چاهک معکوس که فلزی استوانه ای شکل است با ارتفاع حدود 2 متر از سطح زمین به طور ثابت در باغ نصب می شود و شعاع حدود 2 تا 4 کیلومتر را پوشش می دهد.

 

برای راه اندازی این دستگاه 100 میلیون ریال هزینه شد. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت:هنگام شب ، زمانی که هوا سرد می شود دستگاه روشن شده و هوای سرد باغ را که در ارتفاع پائین قرار دارد به صورت مکشی از داخل باغ به خارج منتقل می کند تا هوای گرم که در ارتفاع بالای باغ وجود دارد جایگزین هوای سرد شود وپس از دقایقی دمای کل محدوده چند درجه افزایش می یابد .

 

مقصود قربانی افزود:این چاهک معکوس هوا که در ایستگاه تحقیقاتی کهریز ارومیه راه اندازی شده ، چهار هکتار از باغ های زردآلو ، گوجه و بادام را زیرپوشش قرار داده است .

 

او گفت : امسال 20 چاهک معکوس هوا با 3 میلیارد و 300 میلیون ریال هزینه در بسیاری از باغ های زردآلو و بادام ارومیه راه اندازی می شود.

 

سرمازدگی پارسال هزار و 100 میلیارد ریال به باغ های استان خسارت وارد کرد. در 103 هزار هکتار از باغهای استان پارسال یک میلیون و 350 هزار تن انواع میوه از جمله سیب ، انگور ، زردآلو ، هلو ،‌گردو و بادام تولید شد که از این میزان 950 هزار تن به تولید سیب اختصاص داشت که استان از لحاظ میزان تولید سیب رتبه نخست کشور را کسب کرد .

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...