رفتن به مطلب

روش تکثیر ۷۴ گیاه مهم دارویی


ارسال های توصیه شده

در این پست روش تکثیر ۷۴ گیاه دارویی مهم برای بازدیدکنندگان عزیز قرار داده شده است. برخی از گیاهان که شرح تولید و کشت و کار آنها در سایت قرار گرفته است، دارای لینک به پیوند مربوطه می باشند. همچنین شما می توانید با استفاده از کادر جستجو که در نوار سمت راست سایت قرار دارد، اطلاعات بیشتری را درباره گیاهان دارویی مدنظر خودتان بدست بیاورید.

[TABLE=class: cms_table_MsoNormalTable]

[TR]

[TD]

نام فارسی

[/TD]

[TD]

نام علمی

[/TD]

[TD]

روش تکثیر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

ارگوت (سیخک جو)

[/TD]

[TD]

Claviceps purpurea TUL.

[/TD]

[TD]

اسپور

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

خشخاش

[/TD]

[TD]

Papaver somniferum L.

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

رازیانه

[/TD]

[TD]

Foeniculum vulgar

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

انجدان رومی

[/TD]

[TD]

Levisticum officinale KOCH.

[/TD]

[TD]

بذر و تقسیم ریشه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

انیسون (بادیان رومی)

[/TD]

[TD]

Pimpinella anisum L.

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

گشنیز

[/TD]

[TD]

Coriandrum sativum L.

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

گلپر

[/TD]

[TD]

Heracleum persicum

[/TD]

[TD]

بذر و تقسیم ریشه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

باریجه

[/TD]

[TD]

Ferula gumosa BOISS

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

زیره سبز

[/TD]

[TD]

Cuminum cyminum L.

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

زیره سیاه

[/TD]

[TD]

Carum carvi

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

زیره کوهی (کرمانی)

[/TD]

[TD]

Bunium persicum BOISS

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

سنبل ختایی

[/TD]

[TD]

Angelica archangelica L.

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

شوید

[/TD]

[TD]

Anethum graveolens L.

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

آنغوره

[/TD]

[TD]

Ferula assa-foetida

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

خردل سفید

[/TD]

[TD]

Sinapis alba L.

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

پروانش صغیر (پیچ تلگرافی)

[/TD]

[TD]

Vinca minor L.

[/TD]

[TD]

قلمه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

آنسونیا (آسونگیا)

[/TD]

[TD]

Amsonia tabernaemontana

[/TD]

[TD]

بذر و تقسیم ریشه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

پروانش (پریوش)

[/TD]

[TD]

Catharanthus roseus L.

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

سداب

[/TD]

[TD]

Ruta graveolens

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

اسطوخودوس فرانسوی

[/TD]

[TD]

Lavandula angustifolia MILL.

[/TD]

[TD]

بذر و قلمه ساقه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

اسطوخودوس انگلیسی (دورگ)

[/TD]

[TD]

Lavandula × intermedia

[/TD]

[TD]

قلمه و خواباندن کپه‌ای

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

ریحان

[/TD]

[TD]

Ocimum basilicum L.

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

زوفا

[/TD]

[TD]

Hyssopus officinalis L.

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

بادرشبی (بادرشبو)

[/TD]

[TD]

Dracocephalum moldavica L.

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

مرزه

[/TD]

[TD]

Satureja hotensis L.

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

مرزنجوش (مرزنگوش)

[/TD]

[TD]

Origanum vulgar L.

[/TD]

[TD]

بذر و تقسیم بوته

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

مرزنگوش تر ( مرزنگوش بستانی)

[/TD]

[TD]

Origanum marjorama L.

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

مریم گلی

[/TD]

[TD]

Salvia officinalis L.

[/TD]

[TD]

بذر و تقسیم بوته

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

مریم گلی کبیر

[/TD]

[TD]

Salvia sclarea L.

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

گل مکزیکی (آق اوستا)

[/TD]

[TD]

Agastache foeniculum

[/TD]

[TD]

بذر و تقسیم ریشه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

تاتوره

[/TD]

[TD]

Datura innoxiae MILL.

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

توتون

[/TD]

[TD]

Nicotiana tabacum L.

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

بنگ دانه (بذرالبنج )

[/TD]

[TD]

Hyoscyamus niger L.

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

شابیزک

[/TD]

[TD]

Atropa belladonna L.

[/TD]

[TD]

تقسیم بوته و بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

تاجریزی دارویی

[/TD]

[TD]

Solanum laciniatum

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

علف لیمو

[/TD]

[TD]

Cymbopogon spp.

[/TD]

[TD]

بذر و تقسیم بوته

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

ترخون

[/TD]

[TD]

Artemisia dracunculus L.

[/TD]

[TD]

قلمه و تقسیم ریشه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

افسنطین

[/TD]

[TD]

Artemisia absinthium L.

[/TD]

[TD]

بذر و تقسیم بوته

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

همیشه بهار

[/TD]

[TD]

Calendula officinalis L.

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

گلرنگ

[/TD]

[TD]

Carthamus tinctirius L.

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

گل قاصدک

[/TD]

[TD]

Taraxacum officinale

[/TD]

[TD]

برداشت از مراتع

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

بابونه رومی

[/TD]

[TD]

Anthemis nobilis L.

[/TD]

[TD]

بذر و تقسیم بوته

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

بومادران

[/TD]

[TD]

Achillea millefolium L.

[/TD]

[TD]

بذر و تقسیم بوته

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

پیرتر (گل حشره کش)

[/TD]

[TD]

Tanacetum cinerariaefolium

[/TD]

[TD]

بذر و تقسیم بوته

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

عناب

[/TD]

[TD]

Ziziphus jujube MILL.

[/TD]

[TD]

پاجوش دوساله

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

پیرو

[/TD]

[TD]

Juniperus communis L.

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

آقطی سیاه

[/TD]

[TD]

Sambucus nigra L.

[/TD]

[TD]

بذر و قلمه ساقه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

پامچال

[/TD]

[TD]

Primula veris L.

[/TD]

[TD]

بذر و تقسیم بوته

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

آدونیس (گل آتشین)

[/TD]

[TD]

Adonis vernalis L.

[/TD]

[TD]

بذر تازه و گیاهان وحشی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

گل برفی

[/TD]

[TD]

Convallaria majalis L.

[/TD]

[TD]

تقسیم ریزوم

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

شنبلیله

[/TD]

[TD]

Trigonella foenum-graecum L.

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

شیرین بیان

[/TD]

[TD]

Glycyrrhiza glabra L.

[/TD]

[TD]

بذر و تقسیم ریشه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

اسفرزه

[/TD]

[TD]

Plantago ovata

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

خرگوشک (گل ماهور)

[/TD]

[TD]

Verbascum phlomoides L.

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

گل انگشتانه ارغوانی

[/TD]

[TD]

Digitalis purpurea L.

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

گل انگشتانه کرکدار

[/TD]

[TD]

Digitalis lanata EHRH.

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

پنیرک موریتانی

[/TD]

[TD]

Malva sylvestris L.

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

شاهدانه

[/TD]

[TD]

Cannabis sativa

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

کتان روغنی

[/TD]

[TD]

Linum usitatissimum L.

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

گچ دوست

[/TD]

[TD]

Gypsophila paniculata L.

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

نسترن کوهی

[/TD]

[TD]

Rosa canina L.

[/TD]

[TD]

بذر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

زردچوبه

[/TD]

[TD]

Curcuma spp.

[/TD]

[TD]

تقسیم ریزوم

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...