رفتن به مطلب

مجله مطالعات شهری (علمی - پژوهشی)


ارسال های توصیه شده

شماره های مختلف فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری که در دانشگاه کردستان منتشر میشه رو از این تاپیک می تونید دانلود کنید:

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390

ارتقای پایداری شهری از طریق تمهیدات بدیل حمل و نقل (پویا علاءالدینی، الهام فایضی)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


ارزیابی چالش های مديريت شهرهاي كوچك اندام از دید گروه های ذی نفوذ (کیومرث ایراندوست، امین امینی)
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


بررسی مقایسه ای سیاست های بهینه سازی مصرف انرژی در حوزه برنامه ریزی کاربری زمین در ایران و انگلیس (ناصر برک پور، فرناز مسنن زاده)
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


پیاده سازی الگوریتم های فازی مبتنی بر GIS در الگوهای نوین برنامه ریزی برای تهیه برنامه گسترش کالبدی مناسب شهرهای میانه جمعیتی ایران (اسماعیل شیعه، محمد انام پور)
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


جغرافیای شرکتی خدمات پیشرفته پشتیبان تولید (علیرضا محمدی، مظفر صرافی، جمیله توکلی نیا)
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


فرآیند مطلوب برنامه ریزی شهری در حمله های هوایی از دیدگاه پدافند غیرعامل (محمدمهدی عزیزی، مهدی برنافر)
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


گسترش فضايي شهر و تغيير کاربري زمين در روستاهاي پیرامونی شهرسنندج؛ طی دوره 1387-1355 (حامد قادرمرزی)
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 2، شماره 2، بهار 1391

سنجش و تدوین راهبردهای مناسب ارتقای ظرفیت نهادی منطقه ای (نمونه موردی: شهرستان های بوکان و ارومیه) (غلامرضا کاظمیان، خدر فرجی زاده، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، مهدی پورطاهری)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


ارزیابی نقش عوامل طبیعی و اقتصادی در پایداری روستاهای حوزه کلانشهر تهران (ارسطو یاری حصار، محمدحسین بوچانی، الهام افتخاری)
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


ارزیابی مکانیابی پروژه های مسکن مهر با رویکرد کالبدی - زیست محیطی، با استفاده از مدل سلسله مراتب AHP (نمونه موردی استان یزد) (ابوالفضل مشکینی، سید نصرالدین الیاس زاده، الهام ضابطیان)
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


تدقیق انگاره های حاکم بر حضور زنان مسلمان در عرصه های عمومی شهری (نمونه موردی: شهر شیراز) (علی رضا صادقی، فریال احمدی، نازنین غفاری سروستانی، مجتبی رفیعیان)
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


برنامه ریزی ترابری شهری و توسعه اجتماعی (مطالعه تطبیقی ایران و فرانسه) (فرزین فاروقی)
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


ارزیابی رضایتمندی مسافران از کیفیت سیستم اتوبوسرانی با استفاده از مدل رگرسیون رتبه ای (نمونه شهر شیراز) (علی سلطانی)
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


بررسی کارآمدی ساختار فضایی شهری و توزیع کاربری خدماتی در شهرهای خطی شمال ایران (صدیقه لطفی، معصومه نبی نژاد کناری، محمدمهدی فاطمی)
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391

نقش الگوهاي شكلي و اجتماعي در ساماندهي فضاهاي باز مجموعه هاي مسكوني (قياس تجارب شهرسازي قرن بيستم و نمونه هاي ايراني) (فرهنگ مظفر، علي اسدپور)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


ارزيابي توان اكوتوريسم و برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري در پارك جنگلي آبيدرسنندج (كيومرث حبيبي، جاهده تکیه خواه، محمدآزاد احمدي)
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


امكان سنجي واگذاري مديريت محيط زيست شهر به شهرداريها (نمونه موردي :شهر تهران) (غلامرضا كاظميان، مرضيه شاه محمدي)
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


تحليلي بر سياست هاي تامين مسكن توسط دولت با تاكيد بر برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران (محمدرضا پورمحمدي، میرستار صدر موسوی، اصغر عابديني)
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


نقش عوارض شهرداري بر قيمت مسكن در شهر مشهد (محمدرحيم رهنما، شهرزاد قلي زاده)
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


تحليل مولفه هاي فرهنگي بر ايمني محيط هاي اجتماعي (مورد : شهر رشت ) (سيدعلي حسيني، حسن اسماعيل زاده)
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


سنجش جذابيت و رقابت پذيري مكان گردشگري با استفاده از مدل (TDCA) ( مورد : پارك كوهسنگي مشهد) (حسن افراخته، سید دانا علیزاده، عباس رضايي، پرستو علي زاده)
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
 • 3 ماه بعد...

دوره 2، شماره 4، پاییز 1391

دستیابی به توسعه پایدار محلی از طریق ظرفیت اجتماعی ساکنین و فعالان اقتصادی محله غیررسمی (مطالعه موردی: محله شمیران نو) (غلامرضا کاظمیان، وجه الله قربانی زاده، سعید شفیعا)
دانلود مقاله

تحلیلی بر انگیزه گردشگران و تأثیر عامل جنسیت و درآمد بر آن (مطالعه موردی: گردشگران نوروزی شهرستان محلات) (عیسی ابراهیم زاده، راضیه ولاشجردی فراهانی)
دانلود مقاله

کاربست رویکرد دهکده شهری؛ راهکاری مناسب در تحقق سکونتگاه های روستایی پایدار (نمونه موردی: روستای آق اِولَر از شهرستان تالش) (مصطفی نورالدین، صدیقه معین مهر)
دانلود مقاله

کاربرد انتقال حقوق توسعه (TDR) به عنوان ساز و کار تحقق پذیری طرح های توسعه شهری (نمونه موردی: شهر کاشان) (محمدمهدی عزیزی، سینا شهاب)
دانلود مقاله

بررسی و تحلیل مولفه های تأثیرگذار بر بهبود کیفیات فضایی پیاده راه ها به منظور افزایش سطح تعاملات اجتماعی (مطالعه موردی: محورهای تربیت و ولیعصر تبریز) (شهاب عباس زاده، سودا تمری)
دانلود مقاله

مقایسه ظرفیت های اجتماعی و نهادی توسعه پایدار شهرهای کرج و قزوین (زینب آقاعلیخانی، ناصر برک پور)
دانلود مقاله

بررسی تطبیقی جایگاه میادین تهران در حفظ و ارتقای خاطره جمعی شهروندان (نمونه موردی: میدان تجریش و میدان بهارستان) (زهرا آزاد، پروین پرتوی)
دانلود مقاله

راهبردهای ارتقای عملکردی فضاهای گذران اوقات فراغت (مطالعه موردی: مجموعه تفریحی دیدگاه سنندج) (هوشمند علیزاده، محمدحامد عبدی، آرمان رحیمی کاکه جوب)
دانلود مقاله

لینک به دیدگاه
 • 5 ماه بعد...

دوره 2، شماره 5، زمستان 1391

بررسی تاثیر طرح های توسعه شهری معاصر بر ساختار فضایی هسته تاریخی شمال شهر اصفهان (سارا صادقي ، محمود قلعه نويي، صفورا مختارزاده)
ارزیابی میزان رضایت مندی ساکنان از مجتمع های مسکن مهر (مطالعه موردی: سایت مسکن مهر فاطمیه شهر یزد) (محمدرضا رضايي، يعقوب كمائي زاده)
بررسی نقش عوامل مصنوع در افزایش پیاده روی شهروندان در شهر (نمونه مورد مطالعه: تهران) (صديقه لطفي)
تحلیل ارتباط بین قابلیت پیاده مداری محلات و آلودگی هوا، مطالعه موردی: نواحی پیرامون ایستگاه های سنجش کیفیت هوا در شهر تهران (اسفنديار زبردست ، حسين رياضي)
یکپارچه سازی سیستم حمل و نقل راهکاری در جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار، مطالعه موردی کلانشهر شیراز (علي سلطاني، افروز فلاح منشادي)
ارزیابی توان اکولوژیکی محیط جهت تعیین مناطق مناسب کاربری ها در حوزه شهری یاسوج با مدل اکولوژیک (علي اكبر شمسي پور، نوحيد فيضي ، رامين ساعد موچشي)
انطباق ماهوی میان مضامین شهر و طبیعت در اشعارسهراب سپهری با اندیشمندان حوزه طراحی محیطی (سينا رزاقي اصل ، امين مهراد)

:download2:

لینک به دیدگاه

دوره 3، شماره 6، بهار 1392

ارزیابی تعامل میان فرد و محیط زندگی در محلات جدید با استفاده از سنجش کیفیت عینی و ذهنی مطالعه موردی: شهرک نفت تهران (هاشم داداش پور؛ صالح روشنی)
دانلود مقاله

تحلیل تطبیقی ساختار اشتغال شهری با تأکید بر متغیرهای اجتماعی و نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری مطالعه موردی: کلانشهرهای تهران و مونترال (زهره فنی؛ جمشید مولودی؛ خدر فرجی راد)
دانلود مقاله

ارزیابی الگوی مدیریت محله مبتنی بر شاخصهای حکمروایی مطلوب شهری مطالعه موردی: محله اوین، تهران (ابوالفضل مشکینی؛ سید موسی پورموسوی؛ سهراب مؤذن)
دانلود مقاله

اولویت بندی چالشهای اسکان غیررسمی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی: محله جعفرآباد کرمانشاه (حامد قادرمزی؛ علیرضا جمشیدی؛ معصومه جمشیدی؛ داود جمینی)
دانلود مقاله

ارائه فرآیند طراحی شهری اجتماعات محلی با تأکید بر رویکرد «توسعه حمل و نقل محور» (مجتبی رفیعیان؛ محمدرضا پورجعفر؛ علی اکبر تقوایی؛ علیرضا صادقی)
دانلود مقاله

بازشناسی نظام معانی محیطی در محیطهای تاریخی با تأکید بر تحولات اجتماعی مخاطبان مطالعه موردی: محله صیقلان رشت (علی کاظمی؛ مصطفی بهزادفر)
دانلود مقاله

بررسی تأثیر سیاستهای فضایی بر ساختار فضایی شهری با تأکید بر تراکم ساختمانی مطالعه موردی: تهران (مصطفی قدمی؛ صدیقه لطفی؛ کوکب خالق نیا)
دانلود مقاله

تحلیل دگرگونی الگوی مهاجرت داخلی کشور با تأکید بر مهاجرتهای شهری (کیومرث ایراندوست؛ محمدحسین بوچانی؛ روح الله تولایی)
دانلود مقاله

لینک به دیدگاه
 • 2 ماه بعد...

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392

فرآيند بازآفريني منظر ميادين شهر تهران با هدف ارتقاي تعاملات اجتماعي شهروندان (محسن فيضي ، علي اسدپور)
دانلود مقاله

شناسايي نحوه و ميزان تاثير عناصر پياده رو هاي شهري بر ابعاد و مولفه هاي سلامت عابران (مهران غفاريان شعاعي ، محمدرضا نقصان محمدي ، وحيد تاجدار)
دانلود مقاله

راهبردهاي تقويت تعاملات انساني در طراحي محيط زندگي از منظر اسلامي (بررسي بافت كهن كرمان در دو مقياس محله، خانه) (عبدالحميد نقره كار ، مهدي حمزه نژاد ، صديقه معين مهر)
دانلود مقاله

بررسي نقش دولت در پيدايش و توسعه كالبدي-_ فضايي بندر بوشهر (جهانگير حيدري)
دانلود مقاله

ارزيابي اثرات اجتماعي ترميم و بازسازي پارك ها به شيوه نظريه مبنايي (مطالعه موردي پارك هاي سطح منطقه 18 شهرداري تهران) (جمال محمدي ، حسين دانشمهر)
دانلود مقاله

بهسازي كالبدي_ محيطي بافت مركزي شهر با رويكرد توسعه شهري پايدار (نمونه موردي: بافت مركزي شهر خرم آباد) (زينب محمدصالحي ، حجت شيخي ، علي اصغر رحيميون)
دانلود مقاله

تحليل جغرافيايي الگوهاي شكل شهري در ايران (نورالدين عظيمي ، سيدرضا آزاده ، مليحه زارع رودبزاني)
دانلود مقاله

لینک به دیدگاه
 • 2 ماه بعد...

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392

بازآفرینی مفهوم محله در شهرهای ایرانی- اسلامی برپایه اصول نوشهرگرایی (غلامرضا لطیفی؛ ندا صفری چابک)
دانلود مقاله

رویکرد زیست محیطی در مدلسازی تغییرات کاربری اراضی محدوده کلانشهر تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه ای، ارزیابی چند معیاری و سلولهای خودکار زنجیره مارکوف (1417-1363) (رسول قربانی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ حسن محمودزاده)
دانلود مقاله

سرمایه اجتماعی و پایداری شهری (مورد مطالعه: شهر گرگان) (غلامرضا خوش فر؛ رضا بارگاهی؛ شهاب کرمی)
دانلود مقاله

سنجش چندمرکزیتی مجموعه های شهری کشور؛ نمونه موردی: مجموعه شهری آمل-بابل-قائمشهر-ساری (اسفندیار زبردست؛ مجتبی شهابی شهمیری)
دانلود مقاله

تدوین و الویت‌بندی راهبردهای ارتقاء کیفیت زندگی شهری در محلات مسکونی کلانشهرها، با استفاده از مدل‌هایSWOT و ANP. نمونه موردی: کلانشهر تبریز (مجید عطاری گرگری؛ ناصر براتی)
دانلود مقاله

مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی در محلات بافت جدید و قدیم شهری (نمونه موردی : محله شهرک قدس و قطارچیان شهر سنندج ) (قادر احمدی؛ سونیا نادری کروندان)
دانلود مقاله

کاربرد کلان-داده ها در نقد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (فرشاد نوریان؛ سمانه حجازی)
دانلود مقاله

لینک به دیدگاه
 • 3 ماه بعد...

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392

ساماندهی نظام حرکتی در بافت محله‌های شهری از طریق تحلیل اصل اتصال‌پذیری در نهضت نوشهرسازی و با بهره‌گیری از روش چیدمان فضا (مطالعه موردی؛ بافت مرکزی شهر کاشمر) (سهند لطفی؛ هدی بختیاری)
دانلود مقاله

رویکردها وسیاست های نوسازی شهری (از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار) (سید حسین بحرینی؛ محمد سعید ایزدی؛ مهرانوش مفیدی)
دانلود مقاله

ارائه الگوی یکپارچه تخصیص کاربری زمین بر مبنای توان اکولوژیکی در شهرستان نوشهر (هاشم داداش پور؛ مجتبی رفیعیان؛ عبدالله زارعی)
دانلود مقاله

رابطه تحول کارکرد مرز با ارتقای وضعیت پیرامونی شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهرهای مرزی بانه و سقز) (مجتبی رفیعیان؛ جمشید مولودی؛ ابوالفضل مشکینی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ کیومرث ایراندوست)
دانلود مقاله

بررسی ویژگی‌های شهر دوست داشتنی از نگاه کودکان (مطالعه موردی:منطقه دو شهرداری قزوین) (ابوالفضل کربلایی حسینی غیاثوند؛ جمال الدین سهیلی)
دانلود مقاله

ارزیابی تناسب اراضی میان بافتی شهر گرگان برای توسعه میان افزا با استفاده ترکیبی از AHP و GIS
دانلود مقاله

مدل مفهومی و چارچوب تحلیلی پیاده‌مداری با تأکید بر رویکرد نوشهرسازی (مورد پژوهی: فاز چهار مهرشهر کرج)
دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

دوره 4، شماره 10، بهار 1393

راهبردهای پایداری کالبدی _ اجتماعی در محلات تاریخی (مطالعه‌ موردی محله‌ عودلاجان تهران) (حسین کلانتری خلیل آباد؛ نجلا درخشانی)
دانلود مقاله

شناسایی عوامل موثر بر طراحی بدنه‌های شهری با تأکید بر ابعاد زیبائی‌شناسی و زیست‌محیطی (نمونه‌ی‌‌ موردی: خیابان ولی‌عصر(عج)- شهر قشم) (مهدی خاک زند؛ مریم محمدی؛ فاطمه جم؛ کوروش آقابزرگی)
دانلود مقاله

نقش عوامل طراحی در ارتقای سلامت و پیاده‌روی ساکنان‌، نمونه موردی محله مطهری مشهد (سینا رزاقی اصل؛ مسعود علیمردانی؛ نیکو زیبایی)
دانلود مقاله

تلفیق ملاحظات واکنش در شرایط اضطراری و ارزیابی اثرات محیط‌زیستی(EIA)، برای تعیین مکان بهینه تأسیسات و خدمات شهری (واحد دهقانی کاظمی؛ زینب یگانه کیا؛ اسماعیل صالحی)
دانلود مقاله

تحلیل پدیده‌ پراکنده‌رویی شهری در دامنه‌های شهرهای بزرگ (نمونه‌ پژوهش: دامنه‌های شمالی اصفهان) (حمیدرضا پارسی؛ بهراد فرمهینی فراهانی)
دانلود مقاله

امکان سنجی توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی بر بنیان سیاست های دارایی مبنای توسعه اجتماعات محلّی مطالعه موردی: سکونتگاه های غیررسمی کلانشهر تبریز (عیسی پیری؛ مهدی رضاییان)
دانلود مقاله

مقایسه‌ ادراک زیبایی منظر شهری از نظر متخصصان و کاربران مطالعه‌ موردی: میدان عدل خمینی، مشهد (بهناز امین‌زاده گوهرریزی؛ محمدصالح شریفی؛ مهران فروغی‌فر)
دانلود مقاله

لینک به دیدگاه
 • 5 هفته بعد...
 • 1 ماه بعد...

دوره 3، شماره 11، تابستان 1393

ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در پارکهای شهری (نمونه‌ موردی: پارک مردم همدان) (مین لطیفی؛ حسن سجادزاده)
دانلود مقاله

ارزیابی طرح‌های توسعه شهری براساس اصل هم‌پیوندی و اتصال با استفاده از روش AHP (نمونه موردی: طرح احیای میدان امام علی(ع) اصفهان) (سید محمد امامی؛ اسفندیار زبردست)
دانلود مقاله

بررسی تطبیقی قوانین و برنامه‌های توسعه شهری با اصول حکمراویی خوب (با تأکید بر برنامه‌های توسعه شهری تهران) (موسی کمانرودی کجوری؛ محمد بیگدلی)
دانلود مقاله

سنجش سطح پایداری محلات شهر اردبیل با تأکید بر محلات با هسته‌های روستایی (علیرضا محمدی؛ اصغر پاشازاده)
دانلود مقاله

تعیین مناطق شهر_ بنیاد در ایران ( مطالعه موردی: استان فارس) (سمیرا یوسفیان؛ وحید مشفقی؛ حمید محمدی)
دانلود مقاله

ارزیابی ادراک بصری فضایی میدان امام‌حسین (ع) (آتوسا مدیری؛ نیکو نوراللهی اسکویی)
دانلود مقاله

تحلیل راهبردی مناطق مرزی (مطالعه موردی : شهرهای مرزی استان‌ کردستان) (محسن شاطریان؛ امیر اشنویی؛ محمود گنجی پور)
دانلود مقاله

لینک به دیدگاه
 • 5 ماه بعد...

دوره 3، شماره 12، پاییز 1393

بررسی و تحلیل توزیع عادلانه خدمات شهری و الگوی پراکنش فضایی آنها در شهر همدان (هاشم داداش پور؛ فرامرز رستمی؛ بهرام علیزاده)
دانلود مقاله

جایگاه برنامه ریز در فرآیند برنامه ریزی شهری ایران (مظفر صرافی؛ جمیله توکلی نیا؛ مهدی چمنی مقدم)
دانلود مقاله

تحلیلی بر رابطه میان شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی از منظر کیفیت و امنیت کالبدی در بافت قدیمی شهر ارومیه (رحیم هاشم پور؛ امین محمودی آذر؛ سید فواد مومن مرعشی)
دانلود مقاله

«شهرسازی عدالت_ محور »؛ رهیافتی پیشرو در برنامه ریزی شهری (هادی سعیدی رضوانی؛ فرشاد نوریان)
دانلود مقاله

واکاوی ارتباط مدت زمان سکونت با شکلگیری هویت مکان در توسعه شهری جدید مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران (پارسا ارباب؛ محمد مهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست)
دانلود مقاله

تحلیل تطبیقی ساختار برنامه ریزی و مدیریت مناطق شهری مطالعه موردی: تهران،سیدنی،تورنتو (میلاد همافر؛ نوید سعیدی رضوانی)
دانلود مقاله

سنجش اثرات همگرایی نیروهای مذهب و اقتصاد در شکل و فرم منطقه ثامن شهر مشهد در دوره معاصر (الناز سرخیلی؛ محمدرضا پورجعفر؛ مجتبی رفیعیان)
دانلود مقاله

لینک به دیدگاه
 • 1 ماه بعد...

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393

مقایسه ترجیح و ادراک مردم از پارک های شهری طبیعی- ارگانیک و منظم - هندسی (نمونه موردی پارک لاله و پارک دانشجو) (محسن فیضی؛ فرهنگ مظفر؛ مهرانه رعیتی دماوندی؛ مریم عظیمی)
دانلود مقاله

ارزیابی و مقایسه دو سیاست پیاده‌راه‌سازی و پیاده‌مداری در مراکز شهری (نمونه مطالعه: بافت مرکزی شهر همدان) (محمدرضا حقی؛ محمدسعید ایزدی؛ ابراهیم مولوی)
دانلود مقاله

بررسی تطبیقی نمونه‌هایی از بافت شهری سنندج با استفاده از آنالیزهای ایزوویست و تحلیل گراف دید (مهرداد کریمی مشاور؛ آرش حسینی علمداری؛ محمدآزاد احمدی)
دانلود مقاله

نقش مؤلفه های منظر حسی در کیفیت محورهای مجهز محلی ( مطالعه موردی: محور علیقلی آقا در اصفهان) (افسانه لطفی؛ بهادر زمانی)
دانلود مقاله

تحلیلی بر شاخص های شهروند الکترونیکی از نظر شهروندان در شهر تبریز (رسول بابانسب؛ اصغر ضرابی)
دانلود مقاله

تحلیل ساختار فضایی-کالبدی محدوده مرکزی شهر زنجان با رویکرد تفکر راهبردی (محمود محمدی؛ احمد شاهیوندی؛ شهرام محمدی)
دانلود مقاله

ارزیابی سیاست های مسکن مهر در ایران و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن (احمد خلیلی؛ حانیه نورالهی؛ نعیمه رشیدی؛ مریم رحمانی)
دانلود مقاله

لینک به دیدگاه
 • 1 ماه بعد...

دوره 4، شماره 14، بهار 1394

مقایسه تطبیقی عوامل مؤثر بر موفقیت فضای عمومی (خیابان و پارک) در ذهن و رفتار شهروندان آنکارا و تهران با تأکید بر نقش نظام برنامه ریزی فضای عمومی (نازیلا رشیدپور؛ نوید سعیدی رضوانی)
دانلود مقاله

مقایسه تطبیقی پارامترهای زیباشناختی فضای شهری از دیدگاه کودکان و بزرگسالان (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (مینا کشانی همدانی؛ محمود قلعه نویی؛ عبدالهادی دانشپور؛ سالار فرامرزی؛ احمد شاهیوندی)
دانلود مقاله

کاربرد رگرسیون لجستیک در مدل سازی توسعه شهری(مطالعه موردی: منطقه شهری بناب) (حسن محمودزاده؛ قهرمان خوش روی)
دانلود مقاله

بررسی معیارهای تاثیرگذار برافزایش میزان فعالیت زنان در فضاهای شهری مطالعه موردی: محله پونک( 20 متری گلستان) شهر تهران (آذین حاجی احمدی همدانی؛ حمید ماجدی؛ لعلا جهانشاهلو)
دانلود مقاله

شناسایی پهنه های همگن جریانی بر اساس جابه جایی های فضایی و الگوهای سفر- مطالعه موردی: منطقه کلانشهری تهران (سپیده تدین؛ هاشم داداش پور)
دانلود مقاله

نقش ارزشهای میراث معماری و شهری در توسعه گردشگری فرهنگی (نمونه موردی: بافت تاریخی ارومیه) (مظفر عباس زاده؛ اصغر محمد مرادی؛ الناز سلطان احمدی)
دانلود مقاله

تحلیل عوامل موثر بر تمرکز اشتغال غیر رسمی در شهر مرزی بانه (مهین نسترن؛ کامران ربیعی؛ کامیار عبدخدا)
دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

دوره 4، شماره 15، تابستان 1394

اولویت بندی سیاست‌های مشارکتی در بازآفرینی شهری با تأکید بر احتمال وقوع ناسازگاری میان بهره وران مطالعه موردی: برنامه بازآفرینی بافت قدیم آمل (سجاد فلاح زاده؛ فرزین محمودی پاتی)
دانلود مقاله

تبیین ابعاد مؤثر بر منظر خیابان به منظور ارتقای خوانش کیفی منظر فضاهای شهری همدان با استفاده از روشANP (سلمان وحدت؛ حسن سجادزاده؛ مهرداد کریمی مشاور)
دانلود مقاله

ارزیابی تطبیقی سیر تحول شاخص های مسکن شهر مریوان با نقاط شهری استان کردستان و کشورایران (شهرام پشاه آبادی؛ کرامت اله زیاری؛ مهسا حاجی؛ اسعد مرادی)
دانلود مقاله

نمود هندسه‌ادراکی بر سیر تکامل شهر ایرانی در ادوار مختلف شهرسازی. نمونه موردی: شهر همدان (امیرحسین فرشچیان؛ آزیتا بلالی اسکویی)
دانلود مقاله

تدوین احکام طراحی فضای پیاده‌رو با تأکید بر افزایش امنیت شهری نمونه موردی بلوار گلستان شهر اهواز (ندا خضیری عفراوی؛ محمد ابراهیم مظهری؛ ثریا مکی نیری)
دانلود مقاله

بررسی عوامل موثر بر عدم تمایل شهروندان به استفاده از دوچرخه در سفرهای شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل) (عطا غفاری گیلانده؛ سید میلاد حسینی؛ اصغر پاشازاده)
دانلود مقاله

معرفی ملاحظات کیفی مهم در کاربرد مجدد پهنه‌های متروکه و ساماندهی آنها در قالب یک چهارچوب کیفیت‌سنجی (مطالعه موردی: پادگان دوشان تپه) (کاظم افرادی؛ فرشاد نوریان)
دانلود مقاله

لینک به دیدگاه
 • 6 ماه بعد...

دوره 4، شماره 16، پاییز 1394

فضا و تحقق‌پذیری حق شهری: شناسایی مؤلفه‌های فضایی برآمده از حق شهری به منظور تحلیل و ارزیابی پروژه نواب در تهران و لا دفانس در پاریس (حسین معروفی؛ گلدیس وحیدی برجی)
دانلود مقاله

پیش بینی رشد آتی شهر با استفاده از مدل اتوماتای سلولی پیشرفته مطالعه موردی: شهر چالوس (محمد شیخی؛ ساسان روشناس)
دانلود مقاله

بررسی و تحلیل فضایی نابرابریهای اجتماعی درمناطق شهری با رویکرد شهر متراکم مورد مطالعه : شهر بابل (عامر نیک پور؛ غلامرضا ملکشاهی؛ فاطره رزقی)
دانلود مقاله

آمیخته پژوهی مولفه های موثر بر ادراک حس زمان در مکان شهری مطالعه موردی: میدان نقش جهان اصفهان (نیما استوار؛ مصطفی بهزادفر؛ بهادر زمانی؛ محمود قلعه نویی)
دانلود مقاله

بررسی میزان امنیت مجتمع های محصور در شهر ارومیه با استفاده از روش تعیین ضریب مکانی و کانون های جرم خیز (مرتضی میرغلامی؛ مهسا شکرانی دیزج؛ امین صدیق فر؛ سیده مریم موسویان)
دانلود مقاله

بررسی جدایی‌گزینی اجتماعی-فضایی گروه‌های تحصیلی و شغلی در کلان‌شهر شیراز (ابوالقاسم اژدری؛ علی اکبر تقوایی؛ عارف ظهیرنژاد)
دانلود مقاله

ارزیابی پراکنش مکانهای سوم در ارتباط با سطوح طبقات اجتماعی مختلف شهر زنجان (الهام داودی؛ آتوسا مدیری)
دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394

ارزیابی معابر پیاده از منظر‌تخلیه اضطراری مطالعه موردی: مجموعه اداری اصفهان (مصطفی طوقی؛ میثم اکبرزاده؛ علی صبوحانیان)
دانلود مقاله

فرایند ارزیابیِ عاطفیِ سرعت تغییرات کالبدی در محیط مسکونی از نگاه کاربران بر اساس معیار رضایت‌مندی مطالعه موردی: محله نیاوران (هادی پندار؛ کامران ذکاوت)
دانلود مقاله

بازآفرینی شهری خوانایی-محور، رویکردی به تجدید حیات شکلی و محتوایی ساخت اصلی (صدف استادغفاری)
دانلود مقاله

تحلیلی بر نقش زیباشناسانه هندسه در شکل گیری فضای شهری چهارباغ عباسی (آمنه نصرابادی؛ محمدرضا پورجعفر؛ علی اکبر تقوایی)
دانلود مقاله

تحلیل فضایی مسجد در شهر اردبیل در دوره ی معاصر (علیرضا محمدی.؛ ابراهیم فیروزی مجنده)
دانلود مقاله

روش های کمی در تحلیل توسعه ی فضایی مسکن شهری بجنورد (1394-1384) (محمدرضا ضمیری؛ مهسا ضمیری؛ مهین نسترن)
دانلود مقاله

سنجش و مقایسه میزان رضایتمندی ساکنان از سیستم سکونتی (مطالعه موردی: مناطق 3 و 11 شهر تهران) (نگین مظفری؛ بیتا لطیفی؛ ناصر برکپور)
دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

دوره 5، شماره 18، بهار 1395

ارزیابی مکان گزینی مسجد محله ای در راستای تقویت ساختار هویتی محلات به عنوان مکانی برای سکونت- نمونه موردی مشهد (جواد خدائی؛ مریم خزاعی)
دانلود مقاله

ارزیابی نقش جنسیت در احساس امنیت شهروندان در محلات مسکونی با رویکردی بر نظریه بی نظمی (نمونه موردی: پنانگ، مالزی) (معصومه هدایتی مرزبالی؛ محمدجواد مقصودی تیلکی)
دانلود مقاله

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تمایل به ورود گردشگر (مطالعه موردی: شهرستان مریوان) (فاتح حبیبی)
دانلود مقاله

تحلیل و پیش بینی ساختار فضایی منطقه کلانشهری مشهد طی دوره 1420-1375 (هاشم داداش پور؛ نریمان جهانزاد؛ هما جلیلی)
دانلود مقاله

تبیین عوامل مؤثر بر میزان رضایتمندی ساکنان مسکن مهر از وضعیت سکونت (مطالعه موردی: شهر دهاقان) (محمد جواد نوری؛ کاوه اسدپور)
دانلود مقاله

رفتارنگاری رهیافتی جهت ارزیابی میزان پاسخدهی فضاهای شهری، مطالعه ی موردی: فضای فراغتی کناره ی آب دریاچه ی زریبار، شهرستان مریوان (سوران منصورنیا؛ فریبا قرایی؛ بختیار بهرامی)
دانلود مقاله

بررسی عوامل و متغیرهای زمینه ای موثر بر رضایتمندی ساکنین از محیط مسکونی (میترا غفوریان؛ الهام حصاری)
دانلود مقاله

لینک به دیدگاه
 • 3 ماه بعد...

دوره 5، شماره 19، تابستان 1395

تراژدی توسعه شهری مدرن: تحلیل نوسازی کالبدی در تخریب اجتماع محلی مطالعه موردی: کلانشهر تبریز (عیسی پیری)
دانلود مقاله

بکارگیری الگوریتم NSGA-II برای حل مسائل مکان‌یابی چندهدفه (بهرام امین زاده گوهرریزی؛ سعید توحیدی راد؛ روشنک اسدی)
دانلود مقاله

اصول، ابعاد و متغیرهای رضایتمندی سکونتی در برنامه ریزی مسکن مهر (نمونه موردی: شهرک مهرگان) (مجتبی رفیعیان؛ شیوا آجیلیان؛ عارف آقاصفری)
دانلود مقاله

نقش راهبرد توسعه شهری (CDS) در مدیریت توسعه گردشگری (نمونه موردی: جزیره هرمز) (احمد پوراحمد؛ علیرضا دربان آستانه؛ شیوا پورقربان)
دانلود مقاله

بررسی تاثیر کاربری زمین بر رفتار عابران در خیابان های شهری (نمونه موردی خیابان دانشجو- مشهد) (آذین مستوفی؛ هادی سروری)
دانلود مقاله

مدل ارزیابی حس مکان براساس مولفه های کالبدی ، ادراکی ، عملکردی و اجتماعی، نمونه موردی: خیابان امام ارومیه (معصومه آیشم؛ مرتضی میرغلامی)
دانلود مقاله

ارزیابی نماد ورودی شهرها بر مبنای مؤلفه‌های کالبدی طراحی ( نمونه مورد بررسی: نماد ورودی شرقی شهر قزوین) (ناصر براتی؛ سیده نسیم نجفی تروجنی)
دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...