رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

درودی بی پایان.....

 

در این تاپیک سعی میشه مجموعه ای از مقالات، دست نوشته های کتب و تحقیات معتبر به همراه جداول و جزئیات ترسیمی برای درک بهتر ساختاری و مفهومی سازه های ساختمانی، انتخاب و در اختیار دوستان عزیز قرار بگیره که به نوعی میتونه کمک اطلاعاتی خوبی به همه ما کنه .
همچنین روال تاپیک سیر آموزشی و مبتنی بر نوشته های مستند و مستدل خواهد داشت.
:a030:

 

پیشاپیش از همراهی همیشگی شما عزیزان سپاسگذارم.........
:icon_gol:

 

لینک به دیدگاه

موارد عمومی لازم در نقشه های سازه

 

1. تایتل نقشه ها طبق تایتل تنظیم شده شده توسط سازمان که در ابتدای تشکیل پرونده به متقاضی تحویل داده می شود، ارائه شود و کلیه اطلاعات خواسته شده در تایتل درج گردد. توجه شود که تایتل نقشه ها برای شیت اولبا تایتل بقیه شیتها متفاوت است.

 

2. محل و ابعاد درز انقطاع، در کلیه پلانها نشان داده شود. حداقل عرض درز انقطاع از مرز زمین مجاور برابر 005/0 ارتفاع طبقه از تراز پایه در نظر گرفته شود. برای ساختمانهای با اهمیت "خیلی زیاد" و "زیاد" و یا درسایر ساختمانهای با هشت طبقه و بیشتر، حداقل عرض درز انقطاع از مرز زمین مجاور برابر نصف حاصلضرب تغییر مکان جانبی طرح طبقه در ضریب رفتار r در نظر گرفته شود.

 

3. نقشه سازه نگهبان باید طبق نتایج گزارش مکانیک خاک، بر مبنای نشریه وزارت مسکن برای طراحی سازه های نگهبان تهیه شود. نقشه سازه نگهبان باید شامل پلان، مقاطع، خرپا، شمع (در صورت نیاز) و جزئیات اتصال آنهاباشد. پی مربوط به خرپا نیز با جزئیات کامل باید ارائه گردد. جزئیات پارمترهای طراحی سازه نگهبان و نحوه انتخاب خرپای مربوطه در دفترچه محاسبات ذکر شود. اگر ارتفاع خرپای مورد نیاز بیشتر از 16 متر باشد، باید طراحی خرپا بر مبنای روابط ارائه شده در کتاب اصول گودبرداری و سازه های نگهبان در دفترچه محاسبات ذکر گردد یا از روشهای دیگر برای پایداری گود، با ذکر ریز محاسبات در دفترچه محاسبات استفاده شود.

 

4. حداقل عمق چاله آسانسور از اولین تراز توقف باید طبق ضوابط پیوست 2 مبحث پانزدهم تعیین شود به هر حال این عمق نباید کمتر از 4/1 متر در نظر گرفته شود.

 

5. جهت اجرای قاب فلزی آسانسوردر سازه های بتنی، ورقهای مدفون در بتن در چهار گوشه کف چاله آسانسور و پیرامون بازشوی آسانسور در طبقات پیش بینی شود.

 

6. هماهنگی نقشه های سازه (و فایلهای مدل کامپیوتری سازه) با معماری باید به دقت کنترل گردد. در این مرحله باید هماهنگی کامل بین تعداد، شماره بندی و فواصل محورهای نقشه سازه و فایلهای مدل کامپیوتری سازه با محورهای نقشه معماری مد نظر قرار گیرد. همچنین ترازهای طبقات، محل بازشو ها و نورگیرها، عرض درز انقطاع، شکل، ابعاد و تراز خرپشته و اتاق کنترل آسانسور، محل و نحوه ارتباط پله ها و رامپ پارکینگ ها در نقشه های سازه و فایلهای مدل کامپیوتری سازه و معماری باید هماهنگ باشد.

 

7. در صورتی که ارتفاع خاک پشت دیوار زیرزمین بیش از 0/3 متر باشد، باید از دیوار حائل بتنی برای تحمل فشار خاک استفاده شود. برای ارتفاع کمتر از 0/3 متر، می توان از دیوار آجری 35 سانتیمتری استفاده نمود. به هر حال در صورتی که ساختمان دارای بیش از یک طبقه زیرزمین باشد، دیوار آجری 35 سانتیمتری فقط در زیرزمین نخست مجاز است و در طبقات زیر آن باید از دیوار بتنی مناسب استفاده شود. محاسبات مربوط به فشار فعال استاتیکی و دینامیکی خاک باید در فایل سازه و طراحی دیوارها در نظر گرفته شود. توجه شود که در نرم افزار etabs طراحی دیوار فقط برای خمش در جهت قوی دیوار انجام می شود و طراحی برای خمش حول ضخامت دیوار (ناشی از فشار خاک) باید به صورت دستی در دفترچه محاسبات انجام گیرد.

 

8. در سازه های با سیستم باربر جانبی قاب خمشی برای آنکه جداگرهای میانقاب مانعی برای حرکت قابها ایجاد نکنند، جزئیات مناسب در نقشه های سازه ارائه شود. شکل کلی زیر به عنوان راهنما ارائه می شود.

 

9. در نقشه های تیرریزی طبقات، در محلهای تغییر تراز نظیر رمپ پارکینگها یا اختلاف تراز سطوح، مقاطع طولی و عرضی کافی جهت روشن شدن نحوه تیرریزی ارائه گردد. در ساختمانهایی که معماری آنها به صورت دوبلکس است، نمای محل تغییر تراز در کل ارتفاع سازه رسم شده و تراز کلیه تیرها به وضوح مشخص شود.

 

10. برای دقت و وضوح بیشتر نقشه ها و انجام پیش بینی های لازم در تیرریزی سقفها، پس از نهایی شدن بازشوهای مربوط به برق و تاسیسات، این بازشوها بر روی نقشه سازه نیز نشان داده شوند. برای بازشوهای بزرگ، در پلان تیرریزی تیرهای پیرامونی لازم اضافه شود. برای بازشوهای کوچک، جزئیات تیپ جهت اجرای سقف ارائه گردد.

.....................................................

لینک به دیدگاه

11. در محل اجرای کلیه پله ها، اعم از ورودی های ساختمان و ارتباط طبقات، نحوه اجرای سازه در پلان مربوطه مشخص شود و جزئیات لازم ارائه گردد. نحوه اجرای تیرهای تکیه گاهی پاگردهای میان طبقه و انتقال بار آنها به ستونها باید کاملا مشخص باشد. این موضوع به خصوص در مورد پله های دارای بیش از دو بازوی پله، باید مد نظر قرار گیرد.

 

12. در پلانهایی که دارای اختلاف تراز هستند، در پلان قالب بندی مرز ترازهای مجاور با خط ضخیم کاملا مشخص شود و محدوده هر تراز با یک نوع هاشور مشخص گردد.

 

13. برای اتاق کنترل آسانسور در تراز بالای بام، فضای کافی در نقشه های سازه (که باید در نقشه معماری نیز پیش بینی شده باشد) در نظر گرفته شده و جزئیات اجرای سقف و ستونهای مربوطه ارائه گردد.

 

14. در صورت وجود استخر در ساختمان، آرماتور گذاری کف و دیواره آن ارائه گردد.

 

15.طبق ضوابط نشریه شماره 94 معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری، در سقفهای تیرچه بلوک برای بار زنده کمتر از ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مربع و دهانه کمتر از 4 متر کلاف میانی لازم نیست. برای دهانه بیشتر از 4 متر، یک کلاف میانی و در دهانه های 4 تا 7 متر، دو کلاف عرضی در یک سوم های دهانه تیرچه باید پیش بینی گردد. در مورد دهانه های بیش از 7 متر لازم است سه کلاف عرضی در یک چهارم های دهانه تیرچه ها در نظر گرفته شود. در ضمن در دهانه های بیش از 7 متر باید حتما از تیرچه دوبل استفاده شود.

 

16. در سقفهای تیرچه بلوک یا دیوارهای جداکننده، در صورت استفاده از بلوک هایی از مواد پلی استایرن، در توضیحات نقشه ها ذکر شود که جنس این بلوک ها باید مورد تایید مرکز تحقیقات مسکن باشد. در ضمن متن زیر که برگرفته از ضوابط فنی اعلام شده توسط مرکز تحقیقات مسکن است در نقشه ها درج شود:

"از آنجا که دیوارهای بین واحدهای مستقل (مانند دیوار بین آپارتمانهای مسکونی یا واحدهای تجاری، اداری مستقل و غیره) در هر ساختمان باید دارای مقاومت در برابر آتش باشند، در این محل ها باید بلوک های پلی استایرن قطع شده و دیوارها تا زیر سقف سازه ای (یعنی زیر تیرچه یا بتن) امتداد داشته باشند یا به طور مناسب از مصالح حریق بند استفاده شود، به گونه ای که بلوک های پلی استایرن در این قسمتها بین دو واحد مجاور پیوستگی نداشته باشند و از گسترش هر گونه حریق احتمالی بین دو فضایی که به وسیله دیوار مقاوم در برابر آتش از یکدیگر جدا شده اند، جلوگیری گردد. برش و حذف پلی استایرن در این قسمت ها می تواند به دو روش زیر صورت گیرد:

· پس از بتن ریزی و پیش از رابیتس بندی مورد نیاز برای سقف

· در نظر گرفتن تمهیداتی در قالب بندی سقف، پیش از بتن ریزی"

 

علاوه بر موارد فوق، طبق اعلام مرکز تحقیقات مسکن اتصال مستقیم نازک کاری به بلوک پلی استایرن ممنوع است و باید برای نازک کاری سقف، از سقف کاذب با اتصال مکانیکی به سقف سازه ای استفاده شود و حداقل 5/1 سانتیمتر اندود گچی بر روی سقف کاذب اجرا شود. به این منظور یک نمونه جزئیات مورد تایید این مرکز در شکل زیر به عنوان راهنما ارائه میشود:

 

zeopvhtvkfc1xo4nbmp.jpg

 

 

 

17. در صورت نصب هرگونه تجهیزات در ارتباط با تاسیسات برق و مکانیکنظیر چیلرها، منابع آب، دیزل ژنراتور، فن ها، برج های خنک کن، پمپ ها و .... بر روی بام یا هر سقف سازه ای دیگر، بارهای استاتیکی و دینامیکی ناشی از کارکرد تجهیزات یا ارتعاشات زلزله در طراحی سازه در نظر گرفته شود و در نقشه های سازه جزئیات لازم برای محل نصب این تجهیزات پیش بینی شود.

 

18. در صورتی که عبور بزرگترین دستگاه تاسیسات مکانیک و برق نظیر چیلر، منابع کویل دار، دیزل ژنراتور و .... از دربهای ساختمان (مسیر ورودی ساختمان تا داخل فضای مورد نظر برای نصب دستگاه) امکان پذیر نباشد، باید در نقشه های سازه برای فضای مورد نظر برای نصب دستگاه، سقفی پیش بینی شود که امکان جابجایی آن در زمان نصب و یا تعمیرات احتمالی وجود داشته باشد. معمولا استفاده از سقف متشکل از تیرچه های فلزی (با اتصالات پیچی) و ورق فولادی برای پوشش سقف مناسب خواهد بود.

 

19. مطابق شکل زیر باید جهت جلوگیری از شانه گیر شدن مسیر تردد در راه پله با توجه به الزامات معماری، حداقل فاصله بین تیرهای سازه در طرفین پله ها به میزان 240 سانتیمتر رعایت شود.

 

20. در سازه های بتنی در ترسیم پلانهای قالب بندی (تیرریزی طبقات) توجه شود که فقط خطوط پیرامون پلان و خطوطی که در لبه بازشو قرار دارند به صورت خط پیوسته دیده شوند و خطوط دیگر مربوط به تیرها، به علت قرار گرفتن در پشت دال باید به صورت خط چین نشان داده شوند.

لینک به دیدگاه

مدارک لازم برای مراحل مختلف کنترل نقشه های سازه در سازمان نظام مهندسی استان تهران

 

 

جهت انجام هر چه سریعتر مراحل کنترل، خواهشمند است در مورد بخش سازه، موارد ذیل در مراحل مختلف تحویل مدارک به سازمان، مد نظر قرار گیرد تا تاخیری به علت نقص مدارک در کنترل نقشه ها روی ندهد:

1. لوح فشرده شامل کلیه نقشه های معماری – سازه – برق – مکانیک با فرمت اتوکدی و فایلهای محاسباتی مربوطه (فایلهای محاسباتی سازه هم در فرمت اصلی نرم افزار و هم در فرمت متنی ارائه شوند)

2. یک سری چاپ نقشه های فاز 2 سازه ممهور به مهر شرکت و شخص طراح با ذکر پروانه اشتغال حقوقی و حقیقی

3. دفترچه گزارش مکانیک خاک که بنا به درخواست شهرداری منطقه تهیه شده باشد، ممهور به مهر شرکت تهیه کننده گزارش مکانیک خاک

4. دفترچه محاسبات سازه، ممهور به مهر شرکت و شخص طراح با ذکر پروانه اشتغال حقوقی و حقیقی

5. چک لیست های سازه (مبحث 6، 9 و 10 مقررات ملی ساختمان)، که توسط سازمان تهیه شده اند، ممهور به مهر شرکت و شخص طراح با ذکر پروانه اشتغال حقوقی و حقیقی

6. در هر مرحله از کنترل نقشه ها، ممکن است برخی موارد اصلاحی در نقشه ها درج گردد. پس از اصلاح این موارد باید نقشه های اظهار نظر شده در مرحله بعدی تحویل نقشه ها و مدارک، به سازمان عودت داده شوند.

7. پس از هر مرحله کنترل نقشه، مواردی که احتیاج به اصلاح دارند در فرمهای معینی در یک یا چند صفحه به طراح سازه تحویل داده می شود. در مرحله بعدی ارسال مدارک اصلاح شده به سازمان، لازم است طراح سازه پاسخهای خود درباره نحوه انجام اصلاحات و یا هرگونه نظر دیگری درمورد اشکالات مطرح شده را در سربرگ رسمی شرکت طراح، با مهر و امضای خود و مهر شرکت به سازمان تحویل دهد. در صورت عدم ارائه پاسخها، امکان کنترل مجدد مدارک میسر نخواهد بود.

8. پس از اخذ تایید نهایی نقشه های فاز 2 کلیه رشته ها لازم است لوح فشرده شامل کلیه نقشه های نهایی شده معماری – سازه – برق – مکانیک با فرمت اتوکدی و فایلهای محاسباتی مربوطه به گروه معماری تحویل گردد. گروه کنترل معماری در این مرحله تطابق کلی نقشه های چهار رشته را با یکدیگر بررسی نموده و در صورت لزوم اصلاحات مورد نظر را مشخص میکند. پس از اعلام نظر نهایی گروه معماری مبنی بر تایید هماهنگی نقشه ها، مجوز چاپ نقشه های نهایی صادر می شود. در این مرحله باید مدارک ذیل تحویل سازمان گردد:

الف) دفترچه تکمیل شده اطلاعات ساختمان و ممهور به مهر شرکت و شخص طراح

ب) پنج سری نقشه از کلیه رشته ها، ممهور به مهر شرکت و شخص طراح جهت نصب هولوگرام و ارسال به شهرداری منطقه مربوطه

پ) لوح فشرده شامل کلیه نقشه های نهایی معماری – سازه – برق – مکانیک و فایلهای محاسباتی نهایی مربوطه

ت) دو سری از دفترچه محاسبات نهایی (یک نسخه اصل و یک نسخه کپی مورد قبول است)

ث) دو سری از چک لیستهای نهایی

ج) دو سری از دفترچه مکانیک خاک (یک نسخه اصل و یک نسخه کپی مورد قبول است)

لینک به دیدگاه

آموزش ترسیم نقشه های سازه بتنی

 

شروع یک پروژه

برای اینکه شما، یک روند کلی برای انجام یک پروژه را داشته باشید(فقط ترسیم) پیشنهاد این است که به این ترتیب اقدام کنید.

 

1-ترسیم پلان معماری با جزییات و اندازه گذاری کامل(محل بازشوها کاملا مشخص باشند)

2-ترسیم برش و نما (به مقدار لازم)

3-جانمایی ستونها در پلان معماری و رسم پلان ستونگذاری(بر اساس یه سری قوانین و ضوابطی )

4-ترسیم پلان فنداسیون با اندازه گذاری دقیق و رعایت ضوابط

5-ترسیم پلان تیر ریزی با مشخص نمودن محل دقیق بازشو ها ،آسانسور و شناژمخفی و تیرچه دوبل

6-ترسیم جزییات و دتایلهای فنداسیون،ستونها و تیرها (خروجی etabs و safe لازم است)

7-ترسیم نمای جانبی تیرها و ستونها

8-ترسیم جزیات و پلان جانمایی دیوارهای برشی

9-ترسیم جزییات پله،چاله آسانسور،خم و همپوشانی میلگردها،جزییات خاص مرتبط با پروژه

10-آلبوم کردن نقشه ها و ارایه در شیتهایی با ابعاد مناسب

 

نقشه های معماری

حالا با این فرض پیش می رویم که نقشه های معماری تهیه و به ما تحویل داده شده است.

ما باید ستونگذاری کنیم

سپس در ETABS آنالیز کنیم

 

خروجی بگیریم

قبل از اینکه آکس بندی را شروع کنیم به نکاتی در مورد نقشه معماری اشاره می کنیم :

اگر خودتان نقشه میکشید حتما حتما ستونها را با ابعاد واقعی جانمایی کنید و از 30*30 کمتر نگیرید.

 

نکته بعدی اینکه جای درها و پنجره ها با دقت مشخص شود و ابعاد استاندارد داشته باشند .به کدهای ارتفاعی زیاد دقت کنید ،این نکته هم در طراحی پله ها مهم هستند هم اینکه از ارتفاع مجاز منطقه بالاتر نباشد .هر جا بازشو دارید محلش با اندازه گذاری دقیق مشخص باشد(این خیلی مهمه)مخصوصا بازشوی آسانسور اگر نقشه را به مهندس محاسب میدهید، حتما با مقیاس مناسب پیرینت شود.فعلا چیزی که معمول هست :

سایت پلان با مقیاس 1/200

و پلان طبقات با مقیاس 1/100

...................

لینک به دیدگاه

نقشه های سازه

 

خب از معماری که بگذریم میرسیم به سازه ؛

یک سری نوشته همیشه باید در نقشه های سازه وجود داشته باشد:

 

-محل اجرا

-تعداد طبقات

- مقیاس

- جزییات آرماتورها و نوع میلگردها،مقاومت و مشخصات فولاد

- موقعیت درز انقطاع و مقدارش

- مقاومت فشاری بتن برای اجزائ مختلف سازه

- نوع خاک ومقاومت خاک

- پوشش بتن روی میلگردها برای اجزا

- مشخصات مصالح

- و بسته به شرایط پروژه هرچی که لازم هست ذکر بشه

 

رسم پلان ستون گذاری:

برای اکس بندی باید جای دقیق ستونها رو در پلان معماری مشخص کنید

 

حالا کجاها ستون بگذاریم؟؟

جواب کلی: هرجا نیاز هست

 

ولی اگر مثلا وسط هال و پذیرایی ستون میخواست چی؟؟

دنبال یه جواب منطقی باید بگردیم !

جواب منطقی:

منطقی اینه که ستون جایی باشه که بین فضاهای معماری به اصطلاح کشته بشه(گم بشه توی طرح) این از لحاظ معماری بود .

 

ولی از لحاظ سازه ای:

- چهار طرف دستگاه پله ؛ طبق نشریه 94 تا دهنه 8 متر مجاز هستیم ولی بیشتر از 6 متر اجرایی نیست ،پس سعی کنید فاصله آکس تا آکس ستونها از 6 متر بیشتر نشود.

- سعی کنید ستونها از دو جهت در یک راستا باشند و خیلی از آکس خارج نشوند.

 

برای تعیین آکس ها به چندت نکته دقت کنید:

1-ستونهایی که گوشه بیرونی ساختمان هستند،به سمت کوچه یا خیابان،باید 10 سانتی متر عقب تر باشند (یعنی رو به داخل) که وقتی نما سازی میشود از محدوده زمین جلوتر نرویم.

2- ستونهای اطراف پله بیرون دستگاه پله باشند نه داخل

3-ستون کنار چاله آسانسور (اگر داشتیم)کاملا بیرون باشد ،نه اینکه بخشی از آن داخل چاله باشد

4-ستونهای کناری،رو به همسایه ،باید به اندازه درز انقطاع بیایند داخل

لینک به دیدگاه
 • 1 سال بعد...

مراحل طراحی به شرح زیر است:[ * کمک طراح میتواند این بخش را بصورت اتوماتیک انجام دهد. ]

[ ** کمک طراح میتواند این بخش را بصورت اتوماتیک انجام دهد. (در دستور کار است) ]

 1. مطالعه نقشه معماری
 2. کنترل درزهای انقطاع
 3. استخراج آکس ها
 4. استخراج ترازها ( با کسر 10 سانتیمتر برای کف سازی )
 5. استخراج نقاط مورد نیاز - Reference Points
 6. ساختن از روی یک فایل عمومی ( template )
 7. وارد کردن آکس ها و ترازها
 8. رسم ستونها در آکس‌های تعریف شده در طبقات و خرپشته
 9. رسم تیر در اطراف ستون ها و بالکن ها
 10. رسم سقف ها و opening های مربوط به راهپله، آسانسور و نورگیر
 11. رسم داکت های تاسیسات و تیرهای فرعی مربوطه
 12. رسم سیستم مهاربندی ( دیوار برشی / بادبندی / ترکیبی )
 13. * اصلاح صلبیت پای ستونها و دیوارها
 14. * اعمال ضرایب اصلاح به ستون ها / تیرها / بادبند ها / دیوارهای برشی
 15. * پیدا کردن گروه تیرها و کف بام / طبقات / پارکینگ / راه پله
 16. * بارگذاری گروه ها
 17. بارگذاری آسانسور
 18. اصلاح بارگذاری تیرهایی که دیوار برشی در قسمت از آنها وجود دارد.
 19. ** ایجاد Load Case ها در صورت نبودن در template
 20. ** ایجاد Load Combination ها در صورت نبودن در template
 21. آنالیز مدل
 22. کنترل و طراحی ستونها
 23. کنترل و طراحی تیرها
 24. کنترل و طراحی دیوارهای برشی / بادبندها
 25. خروجی گرفتن برای دفترچه
 26. خروجی گرفت برای Safe و import کردن فایل درون برنامه
 27. اصلاح واحد به kg/cm و save کردن
 28. اصلاح فایل متنی با استفاده از داده های قبلی منجمله loadCombo ها و سایر
 29. * ایجاد نقاط کمکی برای رسم شناژها
 30. اصلاح ابعاد ستون در نقاط دارای نیرو بر روی فونداسیون
 31. import فایل جدید
 32. مدل کردن فونداسیون
 33. اصلاح آیین نامه و سایر
 34. طراحی فونداسیون
 35. کنترل تنش
 36. کنترل معقول بودن میزان آرماتور
 37. خروجی گرفتن از نوع dxf و ارسال برای رسم نقشه
 38. خروجی گرفتن برای دفترچه
 39. پرینت دفترچه
 40. رسم نقشه با خروجی های مربوطه از بالا
 41. کنترل چشمی نقشه های رسم شده
 42. رایت سی دی مربوطه
 43. پلات نقشه
 44. ضمیمه کردن نقشه های معماری اصلی به نقشه های سازه
 45. مهر و امضا کردن مهندس بر روی نقشه
 46. مهر و امضا کردن مدیرگروه بر روی نقشه
 47. تحویل نقشه به دفتر دار و انجام کارهای زیر توسط وی
 48. ارسال به سازمان نظام مهندسی
 49. کنترل در سازمان نظام مهندسی
 50. رفع اشکالات احتمالی گزارش شده توسط گروه کنترل سازمان نظام مهندسی و ارسال مجدد به سازمان
 51. ارسال به دفتر فنی شهرداری توسط سازمان نظام مهندسی
 52. کنترل در دفتر فنی شهرداری
 53. رفع اشکالات احتمالی گزارش شده توسط دفتر فنی شهرداری و ارسال مجدد به سازمان
 54. مهر و امضا شدن در دفتر فنی شهرداری
 55. مهر و امضا شدن در سازمان نظام مهندسی
 56. تحویل گرفتن نقشه از سازمان نظام مهندسی
 57. گرفتن صورت حساب از سازمان نظام مهندسی مربوط به پروژه
 58. تماس با مهندس توسط دفتردار و تماس با مالک برای مراجعه و تحویل گرفتن نقشه و تسویه حساب
 59. تسویه حساب با مالک بابت 50% دوم طبق صورت حساب گرفته شده و تحویل نقشه به مالک

لینک به دیدگاه

 1. حداقل ضخامت بتن در روي بلوك,5cm است.(يا 1/12فاصله محور به محور تيرچه ها)
 2. براي سقف معمولي با ضخامت 14cm,140ليتر بتن در هر مترمربع مورد نياز است اين در حاليست كه در سقف هاي اجرا شده با تيرچه وبلوك,اين مقدار به حدود متوسط 60 ليتر در هر متر مربع كاهش مي يابد.
 3. سقف هاي اجرا شده با تيرچه وبلوك , در مواردي كه بار يكنواخت روي سقف عمل نمايد, بسيار مناسب اند ولي در صورتي كه بار منفرد سنگين يا متحرك و مرتعشي باشد, نبايد سقف تيرچه وبلوك بكار رود, براي كف پاركينگ ها در صورتيكه بار چرخ بيش از 750kgباشد, سقف تيرچه و بلوك مورد استفاده قرار نمي گيرد.
 4. در اين نوع سقف ها,تيرچه ها به فاصله حداكثر 70cm (محور تا محور) كنار هم و در امتداد دهانه كوتاهتر سقف قرار مي گيرند.
 5. عرض تيرچه ها نبايد از 10cm كوچكتر باشد و نيز نبايد از 1/3.5 برابر ضخامت كل سقف كمتر باشد.
 6. حداقل فاصله دو بلوك دو طرف يك تيرچه ,پس از نصب نبايد كمتر از 6.5cm باشد.
 7. ضخامت سقف براي تيرهاي با تكيه گاه ساده ≥ 1/20×دهانه
  ضخامت سقف براي تيرهاي يكسره تكيه گاه هاي گيردار ≥ 1/26×دهانه
  در سقف هايي كه مساله خيز مطرح نباشد مقادير بالا تا 1/35 دهانه نيز كاهش مي يابد.
 8. حداكثر دهانه مورد پوشش سقف با تيرچه هاي منفرد نبايد از 8m بيشتر شود (در جهت اطمينان 7m ) ودر صورت وجود سربارهاي زياد و يا دهانه بيش از 7m از تيرچه هاي مضاعف استفاده شود.
 9. سطح مقطع ميلگرد كششي براي فولاد نرم , از 0.0025 , و براي فولاد نيم سخت و سخت از 0.0015 برابر سطح مقطع جان تير نبايد كمتر باشد.ونيز از 2.5% سطح مقطع جان تير بيشتر نشود.
  16mm ≥ قطر ميلگرد كششي ≥ 8mm
  اگر ضخامت بتن پاشنه 5.5cm يا بيشتر باشد, حداكثر مقدار بالا به 20mm افزايش مي يابد.
 10. فاصله ميلگرد كششي از لبه جانبي بتن پاشنه تيرچه , به شرط وجود بلوك , نبايد از 10mm كمتر و از اسطح پايين تيرچه نبايد از 15mm كمتر باشد.در صورتيكه اين تيرچه ها در محيط هاي باز ادامه يابند, اجراي يك لايه اندود ماسه و سيمان پر مايه به ضخامت حداقل 15mm در زير پوشش ضروري است.
 11. gif.latex?\small&space;\dpi{100}&space;As\geqslant&space;0.0015b_w.t
  gif.latex?\small&space;\dpi{100}&space;As: سطح ميلگرد عرضي
  gif.latex?\small&space;\dpi{100}&space;b_w: عرض جان مقطع
  gif.latex?\small&space;\dpi{100}&space;t : فاصله دو ميلگرد عرضي متوالي
 12. قطر ميلگردهاي عرضي از 5mm تا 10mm متغير است و °45 ≥ θ ≥ °30
 13. فاصله ميلگردهاي عرضي متوالي در تيرچه ها , حداكثر 20cm است.
 14. قطر ميلگرد بالايي تيرچه هاي ماشيني :
  براي L=3m ← 6mm
  براي L=3~4m ← 8mm
  براي L=4~5.5m← 10mm
  براي L=5.5~7m← 12mm
 15. قطر ميلگردهاي كمكي اتصال 6mm ميباشد كه در فواصل 40 تا 100 سانتي از يكديگر نصب ميشوند.
 16. ضخامت بتن پاشنه 4.5 تا 5 سانتيمتر است و عرض آن 10 تا 16 سانتيمتر است.
 17. حداقل تاب فشاري بتن پاشنه , 250 kg/cm² است.
 18. مواد تشكيل دهنده بتن پاشنه تيرچه ← شن وماسه تا 12mm ← 1200lit؛ سيمان 300-400 كيلوگرم
  باز كردن قالبها بعد از 24 تا 48 ساعت مقاومت عملي بتن تيرچه در مدت 10 روز.
 19. عرض بلوك معمولا 20 تا 25cm
  وزن بلوك سفالي 7kg
  وزن بلوك بتني با مصالح رودخانه اي 11 تا 17kg
 20. قطر ميلگرد افت و حرارتي براي ميلگرد ساده , دست كم 5mm
  و قطر ميلگرد افت و حرارتي براي ميلگرد با مقاومت بالا 4mm
 21. حداكثر فاصله بين دو ميلگرد افت و حرارتي 25cm است.ميلگرد بالايي تيرچه در صورتي كه داخل دال 5cm بالايي قرار گيرد بعنوان ميلگرد افت و حرارتي منظور ميشود.
 22. با وجود طرح تيرچه ها با فرض تكيه گاه ساده , لازم است فولادي معادل 0.15 سطح مقطع فولاد وسط دهانه (فولاد كششي) در روي تكيه گاه اضافه گردد.
  ( حداقل تا فاصله 1/5 دهانه آزاد از تكيه گاه به طرف داخل دهانه ادامه يابد )
  ( در آيين نامه امريكا اين مقدار 0.25Ln براي دهانه انتهايي و 0.3Ln دهنه داخلي از هر طرف )
 23. براي جلوگيري از پيچش تيرهاي T و براي توزيع يكنواخت بار روي تيرچه و بلوك و در محلهايي كه بار منفرد موجود است , كلاف مياني بتني در جهت عمود بر تيرچه ها تعبيه ميشود.حداقل عرض كلاف مياني , برابر عرض بتن پاشنه تيرچه و ارتفاع أن برابر ارتفاع سقف است. براي دهانه كمتر از 4m و بار زنده سقف كمتر از 350 kg/cm² به كلاف مياني نيازي نيست.
  اگر LL≤350kg/cm² و L≥4m ← يك كلاف مياني
  اگر LL≥350kg/cm² و L=4~7m ← دو كلاف مياني
  و L≥7m ← سه كلاف مياني
  - حداقل سطح مقطع آهن هاي طولي كلاف برابر نصف مقادير ميلگرد كششي تيرچه هاست.
  - در مورد ميلگرد آجدار اين مقدار 6mm ودر مورد ميلگرد ساده 8mm است.
  - آيين نامه امريكا پيشنهاد مي دهد كه از ميلگرد Ф12 يكي در بالا و يكي در پايين كلاف استفاده شود.
 24. فاصله شمع بندي و قالب بندي در جهت عمود بر تيرچه ها 1 الي 1.2 متر است. (با خيز مناسب 1/200 دهانه به طرف بالا )

 

 

منبع :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...