رفتن به مطلب

انتشارات شركت پردازش و برنامه ريزي شهري


ارسال های توصیه شده

تهران ، ظهور يك كلان شهر

 

مؤلف:دكتر علي مدني پور- مترجم: دكتر حميد زرآزوند

چاپ اول:بهار 1381 شمارگان:3000 جلد تعداد صفحات:444- قطع وزيري

قيمت:27000ريال

 

 

تا به حال درباره تهران كتابهاي بسيار متعددي نگاشته شده است. برخي از اين كتابها و انتشارات به تاريخچه و همچنين به ساختار اجتماعي و گروهي به كالبد شهر و تعدادي به جنبه هاي اجتماعي و اقتصادي آن توجه عمده اي نموده اند. با اين حال تهران هنوز هم شهري ناشناخته به حساب مي آيد. اين كتاب دومين اثر از آقاي دكتر مدني پور است كه توسط اين شركت انتشار مي يابد. در مورد مولف لازم به ذكر است كه نامبرده استاد طراحي شهري و تحقيقات محيط هاي شهري اروپا مي باشد. اين كتاب كه از ديدگاه يك استاد طراحي شهري به رشته تحرير در آمده ، با استفاده از مجموعه جالب توجهي از منابع و ماخذ به ترسيم جزييات و ناديده هاي تهران پرداخته وتحليلي منطقي از شهر تهران ارائه داده است و در واقع در موارد لزوم زنگهاي خطر را به صدا در آورده است. در اين كتاب چهره اي واضح و چند بعدي از شهر تهران به نمايش گذاشته مي شود. قابليتها و امتيازات ، تنگناها و معضلات آن ارائه مي گردد. اين كتاب تغيير صورت هاي اجتماعي و كالبدي بسياري را در خلال دو قرن اخير به عنوان يك پايتخت دنبال مي كند و تحول يك شهر كوچك به يك كلان شهر جهاني را به رشته تحرير مي كشد.

كتاب داراي سه بخش و 14 فصل عبارتند از :

 

1- شهر انقلاب ها

 

2- پايتخت

 

3- اقتصاد شهري

 

4- مديريت شهري

 

5- جامعه شهري

 

6- فضاي شهري

 

7- مشكلات شهري

 

8- زندگي در شهر

 

9- عوامل تغيير و دگرگوني

 

10- ساخت شهري ، منابع توسعه

 

11- شكل گيري فضاي شهري قوانين و نظريه ها

 

12- مفاهيم فضايي ميراثي و تشكيلات سياسي

 

13- اقدامات فرهنگي و فرم شهري

 

14- چالش هاي آغاز قرن بيست و يكم

مطالعه اين كتاب براي آندسته از علاقمندان به بافت و تاريخ اين شهر كاملا لازم و ضروري است.

لینک به دیدگاه

واسازي (دكنستركسيون)

 

مؤلف:جفري برادنيت – مترجم :دكتر منوچهر مزيني

شمارگان: 3000 جلد تعداد صفحات: 226- قطع خشتي – كاغذگلاسه

قيمت:25000ريال

 

 

اگر بتوان واسازي(Deconstruction) را تعريف كرد بايد گفت جانشيني براي زمان و فضاي پست مدرن است . تئوري واسازي از ژاك دريدا است كه در سال 1976 آنرا عرضه كرد. دريدا كه وي را بايد فيلسوفي پست استراكچراليست به شمار آورد بر اين باور است كه معنا و آنچه از جمله برمي آيد مدام از هم فاصله مي گيرند تا در تركيب هاي ديگر در كنار هم آيند. سال 1988 سال شكوفائي سبك واسازي در معماري است. اگر چه اعتلاي معماري واسازي در اين سال صورت گرفت اما در آثار چند تن از معماران پيش چنين گرايشي مشهور بود. بي ترديد بزرگترين اثر تحقق يافته معماري دكنستروكسيون پارك رولاويلت است. معمار آن برنار چومي اين پرسش اساسي را مطرح مي سازد : آيا اين پارك تئوري تحقق يافته است، يا يك ساختمان تئوري؟ او كوشيد نشان دهد معماري مي تواند بدون رعايت قواعد سنتي تركيب سلسله مراتب و نظم سامان يابد. چومي راههاي مختلفي را براي واسازي برنامه ها توجيه مي كند. او عقيده دارد كه بايد معماري را از معيارهاي قراردادي زدود و اين كار با استفاده از مفاهيم خود معماري ممكن است. يكي از دلايل انتشار اين كتاب كه درك مطالب آن عموماً مشكل است زيرا(پا در فلسفه دارد) اين است كه نكات مثبت و منفي اين سبك معماري را بهتر بشناسيم. اگر ما با بي توجهي به محتواي فكري و فلسفي اين سبك به تبعيت و تقليد آن بپردازيم باز همان اشتباهات گذشته تكرار خواهد شد. از سوي ديگر پذيرش ناآگاهانه اين سبك همانقدر ناستوده است كه رد و نفي چشم بسته آن. اين كتاب علاوه بر مفاهيم معماري،گذري بر احوال و نظريات تعدادي از فلاسفه بعمل مي آورد. كتاب بطور كلي از دو بخش تئوريك و عملي تشكيل شده در بخش آخر، موارد استفاده از اين سبك ، و معرفي آثار معروف در اين مكتب همراه با نقشه و تصاوير رنگي به نمايش گذاشته شده است.

لینک به دیدگاه

مديريت شهر

 

مؤلف:جي شابير چيما- مترجم: دكتر پرويز زاهدي نوبت چاپ:دوم

شمارگان:2000 جلد تعداد صفحات:219- قطع وزيري قيمت:12000 ريال

 

درباره پيامد منفي شهرنشيني شتابان در كشورهاي رو به توسعه تاكنون مطالب فراواني در قالب مقاله يا كتاب به زبان فارسي و غيره منتشر شده است افزايش فقر، دسترسي نامناسب به مسكن آبرومندانه و به خدمات شهري، پيدايش زاغه ها و ويراني محيط زيست از جمله نابسماني هاي مرتبط به اينگونه شهر نشيني بوده اند. مديران شهرها نيز كه با مشكلاتي از اين دست روبرو هستند با تمسك به ابزارهاي مختلف علمي و غيرعلمي راهكارهايي را براي مقابله، طراحي و اجرا نموده اند.لكن تا به امروز راه حل ها همواره قدمي عقب تر از مشكلات ارائه شدن اند و با حل يك مشكل معضلي ديگر خود را نمايان ساخته است. در كشور ايران نيز با روش هاي نوين مديريتي غير متمركز كه پس از پايان جنگ تحميلي به اجرا گذاشته شده و همچنين با شكل گيري شوراهاي اسلامي شهر كه نخستين تجربه خود را پس از انقلاب اسلامي پشت سر مي گذارد،موضوع مديريت شهرها در صدر بحث ها و گفتارهاي سياسي و اجتماعي قرار گرفته است. اين كتاب نيز كه به مديريت شهري در ابعاد گوناگونش پرداخته است در همين چارچوب منتشر گرديده است. در اين كتاب چالش و فرصت هايي كه مديران شهر با آن روبرو هستند با ارائه تحليلي جامع از روند شهرنشيني و پيامدهاي آن در ساختاري علمي بيان شده اند. به علاوه مثال هايي از تجربيات ديگر شهرهاي جهان نويسنده را قادر ساخته تا از ميان آن ها مشكلات مديريت و راهبردها را به تصوير كشاند.

اين كتاب از 5 فصل تشكيل شده است كه به ترتيب عبارتست از:

 

1- چالش مديريت شهري

 

2- كلان شهرها :شهرنشيني در جهان و نوآوري ها

 

3- شهر نشيني و راهبردهاي توسعه شهري در شق آفريقا

 

4- سياست هاي مسكن:بررسي نگرش ها و واكنش هاي متغير دولت در قبال مسائل مربوط به مسكن

 

5- توسعه شهري:يك مورد براي برنامه سرمايه گذاري شهري در كشور مطالعه اين كتاب را به عموم علاقمندان مسائل شهري ، متخصصين و كارشناسان شهر سازي و بويژه به مديران شهري و شهروندان كشور قويا توصيه مي نمايد.

لینک به دیدگاه

به سوي شهرسازي انسانگرا

 

مؤلف:دكتر امير ياراحمدي چاپ اول:پاييز 1378

شمارگان:3000 جلد تعداد صفحات:260- قطع وزيري

قيمت:17000ريال

اين كتاب واكنشي به بحران شهري است. هدفي كه در اين كتاب تعقيب مي شود عبارتست از بهبود شرايط زندگي در آبادي هاي ساخته بشر. براي نيل به اين هدف،نخست به سازماندهي ماشيني در كلان شهر صنعتي توجه مي شود سپس ضمن تمركز بريافت هاي شهري تاريخي و پيش صنعتي در جهت زدودن غبار فراموشي از چهره اصول محتملي كه زندگي و بقاي اين آبادي هاي منبعث از فرهنگ را تضمين مي نمودند، پرداخته مي شود لازم به ذكر است كه گذشته سرزميني بيگانه مي ماند لذا براي مفهوم نمودن اصول شهر سازي بايد اين سرزمين بيگانه را تعبير كرد و مظاهر آن را از صافي هاي مطمئني عبور داد. در اين كتاب سعي مي شود عليرغم آينده اي كه نامطمئن مي نمايد،محيط زيستي كه در خطر است و بسيار هشدارهاي ديگر قرمي در انطباق با ((هستي در جهان)) برداشته و شهر كنوني را به محيطي تبديل نمايد كه در آن مردم با رضايت خاطر زندگي تكنند.محيطي كه پاسخگوي نيازهاي انساني مردم باشد. اين كتاب از 5 فصل تشكيل شد.

 

 

1- ملاحظات عمومي

 

2- بنيادهاي شهر سازي

 

3- جستجوي نظم در مدرن

 

4- بنيادهاي شهرسازي انسانگرا

 

5- نتيجه گيري.

مطالعات اين كتاب بويژه براي اساتيد و دانشجويان رشته هاي معماري- شهرسازي – جغرافيا- جامعه شناسي مفيد مي باشد.

لینک به دیدگاه

عدالت اجتماعي و شهر

 

جمع آوري و تدوين:صمد ذواشتياق چاپ اول:1377

شمارگان:2000 جلد تعداد صفحات :201 – قطع : وزيري

قيمت:6500 ريال

 

 

آگاهي از جغرافيا و مكان هاي شهري محدود به اماكن كالبدي آن نبوده، فرآيند پيچيده اي است كه عواملي چون تمركز سرمايه، صنايع ، داد و ستد ،تعامل گروه هاي فرهنگي ، رشد جمعيت ، تحولات فرهنگي و هنري اجتماعي در آن نقش دارد.علوم سنتي ديگر قادر نخواهد بود شناخت ما را از مكان كامل نمايد. در اين رهگذر لزوم استفاده از علوم، فنون، نظريه هاي مختلف سياسي ، اقتصادي و اجتماعي بيش از بيش محسوس مي گردد.كتاب عدالت اجتماعي و شهر يكي از منابعي است كه مطالعه آن و آشنائي با كاربرد علوم و نظريه هاي ارائه شده اقتصادي، اجتماعي و نقدهاي كالبدي بكار رفته در آن شناخت پيشرفته تري از شهر ، مكان و مسكن را بدست مي دهد.

هاروي با برخورداري از پشتوانه هاي نظري مربوط به فضا در غرب و با به كارگيري روش هاي تحليلي در بررسي مسائل شهري سعي نموده مفاهيم نظري و ويژگيهاي فضايي را در ارتباط با حيات اجتماعي تصوير كند. در فصول مختلف كتاب اين مطالب به چشم مي خورد:1- فرآيندهاي اجتماعي و شكل فضايي مسائل مفهومي برنامه ريزي شهري 2- فرآيندهاي اجتماعي و شكل فضايي:توزيع مجدد در آمد واقعي در سيستم شهري 3- عدالت اجتماعي و سيستم هاي فضايي 4- نظريه انقلابي و ضد انقلابي در جغرافيا 5- ارزش مصرفي ، ارزش مبادلاتي و نحوه استفاده از اراضي شهري6- شهرنشيني و شهر:تفسير 7- استنتاج و تعمق.اين كتاب براي دانشجويان رشته هاي جغرافيا ، جامعه شناسي، اقتصاد، شهرسازي،علوم سياسي مفيد است.

لینک به دیدگاه

شهر همچون چشم انداز

 

مؤلف:تام ترنر –مترجم :دكتر فرشاد نوريان چاپ اول:1376

شمارگان:3000 جلد تعداد صفحات:462-قطع وزيري – جلد شونيز

قيمت: 16000 ريال

 

 

نگرشي فراتر از نوگرائي (پست مدرنيته) به طراحي و برنامه ريزي شهري برنامه و طرحهاي اجرائي هميشه با تفسير جهان ارتباط دارد چرا كه جوامع و افراد داراي جهان بيني هاي متفاوتي مي باشند. اين كتاب كه ديدگاه فراتر از فرانوگرا(پست – پست مدرنيسم) را تشريح مي كند برخي از مفاهيم از جهان بينيهاي مختلف را در شهر سازي، معماري پارك و باغها مورد بررسي قرار مي دهد.

شهرها را مي توان از جهات،زوايا و جوانب مختلف ،اقتصادي ،زيست محيطي، اجتماعي نگاه كرد. آنچه ممكن است از نظر اقتصادي خوب باشد مي توان از بعد زيست محيطي بد باشد. اما به هر حال تمام جوامع به طرحها و برنامه هايي نياز دارند كه خردمندانه تهيه گرديده و مملو از خلاقيت باشد بطوريكه بدون آن ممكن است آينده اي هم در كار نباشد. در اين كتاب به اين واقعيت توجه شده كه علم و هنر مي توانند از يكديگر درس بگيرند. ايجاد يك پارك (به عنوان مثال) بايد مرتبط به ساير كاربري ها برنامه ريزي شود و معماري بايد پاسخي عادلانه به برنامه ها و محيط مربوط ارائه كند.برخي از فصل هاي كتاب، كه شامل تئوري طراحي پاركها مي شود طرح تحت عنوان((تنوع بيشتر)) را ضروري مي داند. نويسنده اعتقاد دارد كه انسان بايد در مقابل ميراث ها دلسوزي كند. تمدن بايد بر تعادل استقرار يابد. تعادل بين خرد و ايمان، ماده گرايي و معنويت، سنت و خلاقيت ، خودخواهي و نوع پرستي . براي حفظ زمين بطور حتم رعايت اصول اخلاقي لازم است و شهروندان آينده نيز دسترسي به چشم انداز خوب را براي خود واجب خواهند داشت.

بخش هاي مختلف كتاب عبارتست از:

 

1- نظريه ها

 

2- برنامه ريزي

 

3- شهر گرايي

 

4- طراحي چشم انداز

 

5- برنامه ريزي فضايي باز

 

6- باغ ها،لازم به ذكر است كه اين كتاب داراي متني اديبانه و شعر گونه است كه حتي غير شهرسازان و معماران را نيز مجذوب خواهد كرد.

لینک به دیدگاه

نگرشي بر روند تهيه طرح تفصيلي در شهر سازي

 

مؤلف:دكتر فرشاد نوريان و مهندس محمد شريف

چاپ دوم: شهريور 1379 شمارگان:1000جلد

تعداد صفحات :244- قطع وزيري – جلد شوميز قيمت:10000ريال

 

 

در كشور ما، متأسفانه در انتقال تجربيات علمي و بويژه تجربيات علمي و فني بصورت مكتوب و تهيه و ارائه اسناد مربوطه تلاش جدي صورت نمي گيرد. تهيه طرح هاي تفضيلي كه در تاريخ شهر سازي و مديريت شهري سابقه اي بيش از 30 سال دارد از اين نمونه است بنا به دليل فوق و نيز به منظور پاسخ به درخواستهايي كه از سوي مديران شهري، متخصصين شهرسازي بخش خصوصي ،دولتي و دانشگاهي مطرح گرديد شركت پردازش و برنامه ريزي شهري در سال 1375 اقدام به تهيه و چاپ اين كتاب نمود كه به دليل استقبال خوانندگان چاپ دوم آن نيز در سال 1379 به انجام رسيد. اين كتاب از دو زاويه قابل تأمل است: - اول اطلاع رساني در مورد نحوه تهيه و تصويب و اجراي طرح تفضيلي - دوم نگاه نقادانه به اين گونه طرح ها و طرح هاي بالاسري آن(از قيبل طرح جامع). مباحث اين كتاب در پنج بخش ارائه شده :

 

1- برنامه ريزي و طرحهاي شهرسازي در جهان

 

2- مكانيزم تهيه طرح تفضيلي در تهران

 

3- روش هاي تهيه طرح هاي تفضيلي

 

4- نقش تكنولوژي در تهيه و تحليل اطلاعات نقشه

 

5- جايگاه طرح تفضيلي در آينده مطالعه اين كتاب به كارشناسان شهرسازي بخش هاي دولتي و شهرداريها و مهندسين مشاور شهر ساز و ساير علاقمندان توصيه مي گردد.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...